Wikipedia CS - Rebutia [O.Šída]

        Stanislav Šuba


return to the main list
Genus Aylostera
(pozri - Rebutia)

Aylostera Speg. 1923

descr.: C. Spegazzini, Anales de Sociedad Cientifica Argentina 96: 75. 1923 (Aylostera pseudominuscula (Speg.) Speg.)
nom.: [ajlostera], z gréckeho "aulos" - píštala, rúrka, "stereos" - tuhý, pevný; jedna charakteristika kvetnej rúrky - voči gen. Rebutia K.Sch. odlišné usporiadanie kv. rúrky dané stopkovitým zrastením jej spodnej časti s čnelkou
Pozri zhrnutie histórie chápania rodu pod týmto menom: A. de Barmon, D. Schweich, Les Rebutia sensu Buining et Donald, www.cactuspro.com, 2017 (orig. Xerophilia, 2016).
adnot.: prof. dr. Carlos Spegazzini, 1858-1926, riaditeľ biologického inštitútu a múzea, La Plata, Argentína, talianskeho pôvodu;

História taxonomických spracovaní rodov Rebutia, Aylostera, Weingartia, Sulcorebutia a Cintia (1966 - 2011)

Backeberg (1966) Buxbaum (1967) Šída (1997) Lohmüller (2005) Hunt, Taylor, Charles (2006) Rowley (2009) Mosti & Papini (2011) Ritz, Fickenscher, Föller, Herrmann, Mecklenburg, Wahl (2016)
Genus Rebutia K.Sch.

(19 species)
Genus Rebutia K.Sch. sectio Rebutia
subsectionis Rebutia &
Mediorebutia
Genus Rebutia K.Sch. subgen. Rebutia
sectio Rebutia
Genus Rebutia K.Sch.

(40 species)
incl. generis Weingartia Werd.
& Sulcorebutia Backeb.
Genus Rebutia K.Sch.

(29 species)
incl. generis
Weingartia Werd.,
Sulcorebutia Backeb.
&
Cintia Kníže & Říha
Genus Rebutia K.Sch. subgen. Rebutia Genus Rebutia K.Sch.

(12 species)
Genus Rebutia K.Sch.

(? species)
Genus Aylostera Speg.

(14 species)
Genus Rebutia K.Sch. sectio Aylostera Genus Rebutia K.Sch. subgen. Rebutia
sectio Aylostera
Genus Aylostera Speg. subgen. Aylostera Genus Aylostera Speg. subgen. Aylostera

(49 species)
 Genus Aylostera Speg. 

(9 species)
Genus Mediolobivia Backeb.
subgen. Mediolobivia
& Pygmaeolobivia

(17 species)
Genus Rebutia K.Sch. sectionis Digitorebutia, Cylindrorebutia & Setirebutia Genus Rebutia K.Sch. subgen. Pygmaeolobivia sectio Setirebutia Genus Aylostera Speg. subgen. Mediolobivia (Backeb.) Rowley Genus Aylostera Speg. subgen. Mediolobivia (Backeb.) Rowley

(61 species)
Genus Rebutia K.Sch. subgen. Pygmaeolobivia sectio Digitorebutia
Genus Weingartia Werd. Genus Weingartia Werd. Generis

Weingartia Werd.
&
Sulcorebutia Backeb.
Genus Rebutia K.Sch. subgen. Weingartia (Werd.) Rowley Genus Weingartia Werd.

incl. generis
Sulcorebutia Backeb.
& Cintia Knize
 Genus Weingartia Werd.

(? species)
Genus Sulcorebutia Backeb. Genus Sulcorebutia Backeb. Genus Rebutia K.Sch. subgen. Sulcorebutia (Backeb.) Brandt
(Lobivia) (Lobivia) Genus Rebutia K.Sch. subgen. Reicheocactus sectio Reicheocactus (Lobivia) (Lobivia) (Lobivia) (Lobivia) Genus Reicheocactus  Backeb.
(R. famatimensis

Porovnanie druhového členenia subfamilia Chaetolobiviae Backbg. 1966 a genus Aylostera (Speg.) Mosti & Papini 2011

Chaetolobiviae Backeberg (1966) 
Aylostera (Speg.) Mosti & Papini (2011)
Aylostera (Speg.) Ritz et al. (2016)
genus Aylostera Speg. 1923
A. albiflora (Ritt. & Buin.) Backeb. 1963
A. albipilosa (Ritt.) Backeb. 1963
A. deminuta (Web.) Backeb. 1936
A. fiebrigii (Guerke) Backeb. 1936
     var. densiseta Cullm. (f. Cullm. 1957)
A. kupperiana (Boed.) Backeb. 1936
A. muscula (Ritt. & Thiele) Backeb. 1963
A. pseudodeminuta (Backeb.) Backeb. 1936
     var. albiseta Backeb. 1951
     var. grandiflora Backeb. 1951
     var. schneideriana Backeb. 1951
     var. schumanniana (Backeb.) Backeb. 1936
A. pseudominuscula (Speg.) Speg. 1923
A. pulvinosa (Ritt. & Buin.) Backeb. 1963
A. rubiginosa (Ritt.) Backeb. 1963
A. spegazziniana (Backeb.) Backeb. 1936
    var. atroviridis Backeb. 1951
A. spinosissima (Backeb.) Backeb. 1936
A. steinmannii (Solms-Laub.) Backeb. 1936
A. tuberosa (Ritt.) Backeb. 1963

genus Mediolobivia Backeb.
subgen. Mediolobivia Backeb.

M. aureiflora (Backeb.) Backeb. 1934
     var. albiseta Backeb. 1934
     var. aureiflora 
        subv. leucolutea (Backeb.) Backeb. 1956
        subv. lilacinostoma (Backeb.) Backeb. 1956
    var. boedekeriana (Backeb.) Backeb. 1959    
    var. duursmaiana (Backeb.) Backeb. 1959
    var. rubelliflora (Backeb.) Backeb. 1959
    var. rubriflora (Backeb.) Backeb. 1959
    var. sarothroides (Backeb.) Backeb. 1959
M. elegans Backeb. 1934

genus Mediolobivia Backeb.
subgen. Pygmaeolobivia Backeb.
series Conoideae Backbg.

M. conoidea (Wessn.) Krainz. 1947
      var. columnaris (Wessn.) Backeb. 1959 = karreri
M. schmiedcheniana (Koehl) Krainz 1947
     var. einsteinii (Fric) Backeb. 1956
     var. karreri (Fric) Backeb. 1956
     var. rubriviridis (Fric) Backeb. 1956
     var. steineckei (Fric) Backeb. 1956

genus Mediolobivia Backeb.
subgen. Pygmaeolobivia Backeb.
series Pymaeae Backbg.

M. auranitida (Wessn.) Krainz. 1947
     var. flaviflora Backeb. 1956
     var. gracilis (Wessn.) Backeb. 1959
M. brachyantha (Wessn.) Krainz. 1947
M. costata (Wessn.) Krainz. 1947
M. euanthema (Backeb.) Krainz. 1947 = R. oculata
     var. fricii (Hort.) Backeb. 1956/1966
     var. oculata (Werd.) Krainz. 1947
M. fuauxiana Backeb. 1956?1957
M. haefneriana Cullm. 1955
M. neopygmaea Backeb. 1956?1957 = E. pygmaea Fries
M. nigricans (Wessn.) Krainz. 1947
     var. peterseimii (Fric) - forma
     f. hahniana (Buin. & Don.)
M. pectinata (Bckb.) Bckb. non Fric 1947 = E. pygmaea Fries
     var. atrovirens (Bckb.) Bckb. 1959 = L. atrovirens Bckb.
     var. digitiformis (Bckb.) Bckb. 1959 = E. pygmaea Fries
     var. neosteinmannii Bckb. 1956 = E. pygmaea Fries
     var. orurensis (Bckb.) Bckb. 1959 = L. orurensis Bckb.?
M. pygmaea (Fries) Bckb. 1959 = M. haagei sensu Bckb.
    var. flavovirens (Backeb.) Backeb. 1959
M. ritteri (Wessn.) Krainz. 1947
    var. pilifera (Fric) Backeb. 1959
M. spiralisepala Jajó (R. spiralisepala Jajó n. n. hybrid?)


genus Aylostera Speg.
subgen. Aylostera (Speg.) Mosti & Papini 2011

1. A. albiareolata (Ritt.) Mosti & Papini 2011
2. A. albiflora (Ritt. & Buin.) Backeb. 1963
3. A. albipilosa (Ritt.) Backeb. 1963
4. A. albopectinata (Rausch) Mosti & Papini 2011
5. A. azurduyensis J. de Vries 2006
6. A. brunescens (Rausch) Mosti & Papini 2011
7. A. buiningiana (Rausch) Mosti & Papini 2011
8. A. cajasensis (Ritt.) Mosti & Papini 2011
9. A. cintiensis (Ritt.) Mosti & Papini 2011
10. A. deminuta Br. & R. 1923 ? (Rebutia deminuta Br. & R. 1923!)
11. A. donaldiana (Lau & Rowley) Mosti & Papini 2011
12. A. fiebrigii (Guerke) Backeb. 1936
13. A. flavistyla (Ritt.) Mosti & Papini 2011
14. A. fulviseta (Rausch) Mosti & Papini 2011
15. A. fusca (Ritt.) Mosti & Papini 2011
16. A. heliosa (Rausch) Mosti & Papini 2011
16a.    subsp. cajasensis (Donald) Mosti & Papini 2011
16b.    subsp. condorensis (Donald) Mosti & Papini 2011
17. A. hoffmannii (Diers & Rausch) Mosti & Papini 2011
18. A. jujuyana (Rausch) Mosti & Papini 2011
19. A. kieslingii (Rausch) Mosti & Papini 2011
20. A. kupperiana (Boed.) Backeb. 1936
21. A. mamillosa (Rausch) Mosti & Papini 2011
22. A. mandingaensis R. Wahl & Jucker 2008
23. A. muscula (Ritt. & Thiele) Backeb. 1963
24. A. narvacense Cárd. 1971 (narvaecense)
25. A. nitida (Ritt.) Mosti & Papini 2011
26. A. nogalensis (Ritt.) Mosti & Papini 2011 (nogalesensis)
27. A. patericalyx (Ritt.) Mosti & Papini 2011
28. A. perplexa (Don.) Mosti & Papini 2011
29. A. pseudodeminuta (Backeb.) Backeb. 1936
30. A. pseudominuscula (Speg.) Speg. 1923
31. A. pulchella (Rausch) Mosti & Papini 2011
32. A. pulvinosa (Ritt. & Buin.) Backeb. 1963
33. A. robustispina (Ritt.) Mosti & Papini 2011
34. A. rubiginosa (Ritt.) Backeb. 1963
35. A. schatzliana (Rausch) Mosti & Papini 2011
36. A. simoniana (Rausch) Mosti & Papini 2011
37. A. spegazziniana (Backeb.) Backeb. 1936
38. A. spinosissima (Backeb.) Backeb. 1936
39. A. sumayana (Rausch) Mosti & Papini 2011
40. A. supthutiana (Rausch) Mosti & Papini 2011
41. A. tamboensis (Ritt.) Mosti & Papini 2011
42. A. tarijensis (Rausch) Mosti & Papini 2011
43. A. tarvitaensis (Ritt.) Mosti & Papini 2011
44. A. tuberosa (Ritt.) Backeb. 1963
45. A. vallegrandensis (Cárd.) Mosti & Papini 2011
46. A. vulpina (Ritt.) Mosti & Papini 2011
47. A. wahliana (Rausch) Mosti & Papini 2011
48. A. walteri (Diers) Mosti & Papini 2011
49. A. waltheriana (Backeb.) Y. Ito 1957

genus Aylostera Speg.
subgen. Mediolobivia (Backeb.) Rowley 2009

50. A. amblypetala (Ritt.) Mosti & Papini 2011
51. A. applanata (Rausch) Mosti & Papini 2011
52. A. atrovirens (Backeb.) Mosti & Papini 2011
53. A. aureiflora (Backeb.) Mosti & Papini 2011
54. A. brachyantha (Wessner) Mosti & Papini 2011
55. A. brunneoradicata (Ritt.) Mosti & Papini 2011
56. A. brighignae (Mosti & Papini) Mosti & Papini 2011
57. A. camargoensis (Rausch) Mosti & Papini 2011
58. A. canacruzensis (Rausch) Mosti & Papini 2011
59. A. carmeniana (Rausch) Mosti & Papini 2011
60. A. christinae (Rausch) Mosti & Papini 2011
61. A. cincinnata (Rausch) Mosti & Papini 2011
62. A. colorea (Ritt.) Mosti & Papini 2011
63. A. crassa (Rausch) Mosti & Papini 2011
64. A. diersiana (Rausch) Mosti & Papini 2011
64a.    subsp. atrovirens (Rausch) Mosti & Papini 2011
65. A. einsteinii (Frič ex Kreuz. & Buin.) Mosti & Papini 2011
66. A. eos (Rausch) Mosti & Papini 2011
67. A. fischeriana (Slaba) Mosti & Papini 2011
68. A. friedrichiana (Rausch) Mosti & Papini 2011
69. A. froehlichiana (Rausch) Mosti & Papini 2011
70. A. gavazzii (Mosti) Mosti & Papini 2011
71. A. gonjianii (Kiesling) Mosti & Papini 2011
72. A. haagei (Frič & Shelle) Mosti & Papini 2011
72a.    subsp. elegantula (Rausch) Mosti & Papini 2011
72b.    subsp. mudanensis (Rausch) Mosti & Papini 2011
73. A. haefneriana (Cullmann) Mosti & Papini 2011
74. A. huasiensis (Rausch) Mosti & Papini 2011
75. A. iridescens (Ritt.) Mosti & Papini 2011
76. A. iscayachensis (Rausch) Mosti & Papini 2011
77. A. knizei (Rausch) Mosti & Papini 2011
78. A. leucacantha (Rausch) Mosti & Papini 2011
79. A. leucanthema (Rausch) Mosti & Papini 2011
80. A. major (Rausch) Mosti & Papini 2011
81. A. marieae (L..Fisch. & Halda) Mosti & Papini 2011
82. A. melanocentra (Rausch) Mosti & Papini 2011
83. A. minor (Rausch) Mosti & Papini 2011
84. A. mixticolor (Ritt.) Mosti & Papini 2011
85. A. nazarenoensis (Rausch) Mosti & Papini 2011
86. A. nigricans (Wessn.) Mosti & Papini 2011
86a.    subsp. albispina (Rausch) Mosti & Papini 2011
87. A. oculata (Werderm.) Mosti & Papini 2011
87a.    subsp. tilcarensis (Rausch) Mosti & Papini 2011
88. A. odehnalii (Halda, Seda & Sorma) Mosti & Papini 2011
89. A. orurensis (Backeb.) Mosti & Papini 2011
90. A. pallida (Rausch) Mosti & Papini 2011
91. A. parvula (Rausch) Mosti & Papini 2011
92. A. pauciareolata (Ritt.) Mosti & Papini 2011
93. A. pelzliana (Rausch) Mosti & Papini 2011
94. A. polypetala (Rausch) Mosti & Papini 2011
95. A. pseudoritteri (Rausch) Mosti & Papini 2011
96. A. pygmaea (Fries) Mosti & Papini 2011
97. A. raffaellii (Mosti & Papini) Mosti & Papini 2011
98. A. raulii (Rausch) Mosti & Papini 2011
99. A. ritteri (Wessn.) Mosti & Papini 2011
100. A. rovidana (Mosti & Papini) Mosti & Papini 2011
101. A. steinmannii (Solms) Backeb. 1959
102. A. tafnaensis (Rausch) Mosti & Papini 2011
103. A. torquata (Ritt. & Buin.) Mosti & Papini 2011
104. A. tropaeolipicta (Ritt.) Mosti & Papini 2011
105. A. tuberculata (Rausch) Mosti & Papini 2011
106. A. violaceostaminata (Rausch) Mosti & Papini 2011
107. A. violascens (Ritt.) Mosti & Papini 2011
108. A. yuncharasensis (Rausch) Mosti & Papini 2011
109. A. yuquinensis (Rausch) Mosti & Papini 2011
110. A. zecheri (Rausch) Mosti & Papini 2011
genus Aylostera Speg.
1. A. azurduyensis J. de Vries 2006
2. A. albopectinata (Rausch) Mosti & Papini 2011
3. A. deminuta (F.A.C.Weber) Backeb. 1936
4. A. einsteinii (Frič) Mosti & Papini 2011
5. A. eos (Rausch) Mosti & Papini 2011
6. A. malochii (Slaba & L. Fischer) Ritz 2016
7. A. mamillosa (Rausch) Mosti & Papini 2011
8. A. pygmaea (R.E.Fries) Mosti & Papini 2011
9. A. tuberosa (F.Ritter) Backeb. 1963
 

Vybrané členenia Genus Rebutia K.Sch. z rokov 1997 - 2011:

Šída (1997)
incl.: CYR, ERB, LOB-REC, MEL, MER, NEU
not incl.: CIN, SUL, WEI
Šída (2004-2007)
incl.: (CIN), CYR, ERB, LOB-REC, MEL, MER, NEU
not incl.: CIN, SUL, WEI
Lohmüller (2005)
incl.: AYL, SPE, MEL, WEI, DIG, SUL
not incl.: CIN, LOB-REC
Hunt, Taylor, Charles (2006)
incl.: CIN, SUL, WEI

not incl.: LOB-REC
Mosti, Papini (2011)
not.incl.: AYL, SPE, MEL, WEI, DIG, SUL, CIN, LOB-REC
subgen. Rebutia
sectio Rebutia
series.1 Minuscula
series 2. Senilis
series 3. Xanthocarpa
series 4. Wessneriana
series 5. Marsoneri
series 6. Fabrisii
series 7. Padcayensis

sectio Aylostera
series 8. Deminuta
series 9. Pseudodeminuta
series 10. Kupperiana
series 11. Buiningiana
series 12. Flavistylus
series 13. Rubiginosa
series 14. Fiebrigii
series 15. Spinosissima
series 16. Spegazziniana
series 17. Iridescens > Dig.
series 18. Mixticolor > Dig.
series 19. Leucanthema >>
series 20. Mamillosa
series 21. Tarijensis
series 22. Heliosa
series 23. Pulvinosa
series 24. Narvaecensis

subgen. Pygmaeolobivia
sectio Setirebutia
series 25. Aureiflora
series 26. Einsteinii
series 27. Euanthema

sectio Digitorebutia
series 28. Haagei
series 29. Orurensis
series 30. Torquata
series 31. Iscayachensis
series 32. Pygmaea


series 33. Steinmannii
series 34. Brachyantha
series 35. Atrovirens
series 36. Nigricans

subgen. Reicheocactus
sectio Reicheocactus
series 37. Famatimensis
subgen. Rebutia
sectio 1. Rebutia
series.1 Minuscula
series 2. Senilis
series 3. Xanthocarpa
series 4. Wessneriana
series 5. Marsoneri
series 6. Fabrisii
series 7. Padcayensis

sectio 2. Aylostera
series 1. Deminuta
series 2. Pseudodeminuta
series 3. Kupperiana
series 4. Buiningiana
series 5. Albipilosa
series 6. Rubiginosa
series 7. Fiebrigii
series 8. Spinosissima
series 9. Spegazziniana


series 10. Fulviseta
series 11. Mamillosa
series 12. Tarijensis
series 13. Heliosa
series 14. Pulvinosa
series 15. Narvaecensis

subgen. Pygmaeolobivia
sectio 3. Setirebutia
series 1. Aureiflora
series 2. Einsteinii
series 3. Euanthema

sectio 4. Digitorebutia & &
series 1. Haagei
series 2. Orurensis
series 3. Torquata
series 4. Iscayachensis
series 5. Pygmaea
series 6. Mixticolor
series 7. Iridescens
series 8. Steinmannii
series 9. Brachyantha
series 10. Atrovirens
series 11. Nigricans

subgen. Reicheocactus
sectio 5. Reicheocactus
series 37. Famatimensis
species
1. Alboflora
2. Albopectinata
3. Arenacea (SUL)
4. Aureiflora
5. Brunescens
6. Caineana (SUL)*
7. Canigueralii (SUL)
8. Cardenasiana (SUL)
9. Cylindrica (SUL)
10. Diminuata
11. Einsteinii
12. Fabrisii
13. Fidaiana (WEI)
14. Fiebrigii
15. Flavistyla
16. Fulviseta
17. Gonjianii
18. Heliosa
19. Huasiensis
20. Leucanthema
21. Marsoneri
22. Mentosa (SUL)
23. Minuscula
24. Narvaecensis
25. Neocumingii (WEI)
26. Neumanniana (WEI)
27. Nigricans
28. Oligacantha (SUL)**
29. Padcayensis
30. Perplexa
31. Pseudodeminuta
32. Pygmaea
33. Ritteri
34. Simoniana
35. Spegazziniana
36. Spinosissima
37. Steinbachii (SUL)
38. Steinmannii
39. Wessneriana
40. Xanthocarpa
species
1. Albipectinata
2. Arenacea (SUL)
3. Breviflora (SUL)*
4. Canigueralii (SUL)
5. Cardenasiana (SUL)
6. Cintia (CIN)
7. Cylindrica (SUL)
8. Demunita
    ssp. demunita
    ssp. kupperiana
9. Einsteinii
    ssp. einsteinii
    ssp. aureiflora
    ssp. gonjianii
10. Fabrisii
11. Fidana (WEI)
12. Fiebrigii
13. Glomeriseta (SUL)***
14. Heliosa
15. Krugerae (SUL)***
16. Mentosa (SUL)
     ssp. mentosa
     ssp. purpurea
17. Minuscula
18. Neocumingii (WEI)
     ssp. neocumingii
     ssp. lanata
     ssp. pulquinensis
19. Neumanniana (WEI)
20. Oligacantha (SUL)**
21. Padcayensis
22. Pulchra (SUL)***
23. Pulvinosa
     ssp. pulvinosa
     ssp. albiflora
     ssp. perplexa
24. Pygmea
25. Ritteri
26. Steinbachii (SUL)
     ssp. steinbachii
     ssp. tiraquensis
     ssp. verticillacantha
27. Steinmannii
28. Tarijensis
29. Vasqueziana (SUL)***
species
1. calliantha Bew.
2. fabrisii Rausch
3. kariusiana Wessn.
4. krainziana Kesselr.
5. margarethae Rausch
6. marsoneri Werd.
7. minuscula K.Sch.
8. padcayensis Rausch
9. senilis Backeb.
10. violaciflora Backeb.
11. wessneriana Bew.
11a. wessneriana
      ssp. berylloides (Buin.&Don.) Don.
12. xanthocarpa Backeb

Genus Rebutia 2008 (jeden publikovaný príklad - incl.: MEL, SUL, WEI, REC / not. incl.: CIN;)

 subgen. Rebutia, sectio Rebutia
 subgen. Rebutia, sectio Aylostera
 subgen. Pygmaeolobivia, sectio Digitorebutia
 species (Pygmaeolobivia, sectio Digitorebutia)
  • R. minor Mosti 2000 [=R. diersiana v. minor Rausch 1979]
 subgen. Pygmaeolobivia, sectio Setirebutia
 species (Pygmaeolobivia, sectio Setirebutia)
 subgen. Sulcorebutia
 species group Cumingia
 species group Fidaiana
 subgen. Reicheocactus

Iné použitie mena Aylotera:

spec. (extrémy)

top of page