main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia CS - Rebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
pseudodeminuta schumanniana
(pozri - pseudodeminuta_s)
  • Rebutia pseudodeminuta Backeb. f. schumanniana (Backeb.) Šída 1997
stat.comb.: O. Šída, Rod Rebutia, p.20, 1997 / Rod Rebutia: 20: 1997 /
IPNI (IK) - pseudodeminuta Backeb. f. schumanniana (Backeb.) Šída -- Rod Rebutia: 20 (1997):.
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek2/pse15.htm) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K.Sch.Šída, RR 97 - voči R. p. var. pseudodeminuta odlíšenie iba v otrnení - hodnota formy. Okrajové tŕne dlhšie, početnejšie, žltkasté a hnedé. Stredové tŕne  žltkasto hnedé. Kvety široké asi 30mm, žltkasto červené so žltkastými až svetložltými nitkami.
Atlas kaktusů III., p.69, 1988, O.Šída - voči R. p. var. pseudodeminuta - dlhšie okrajové a zlatohnedé stredové tŕne.
merc.: (pozri bas. & syn.)
  • Rebutia pseudodeminuta f. schumanniana (Backbg.) Buin. & Don. #
stat.comb.:
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year) bas.loc.descr.: "R. pseudodeminuta Backbg. f. schumanniana (Backbg.) Buin. & Don. (1933) Der Kakteenfreund 7";

tax. Šída 97: Rebutia K. Sch., subgen. Rebutia, sectio Aylostera (Speg.) Buin. et Don., series 9. Pseudodeminuta, species 16d.
       Šída(prov. 2004 - rebutia.iglu.cz/!!!/sekce2.htm): Rebutia K. Sch., subgen. Rebutia, sectio 2. Aylostera, series 2. Pseudodeminuta, species 1d.

cat.: (pseudodeminuta)
adnot.: Pilbeam, 1997 - R. pseudodeminuta v. schumanniana - nadbytočné alebo pochybné meno. Iba malé odchýlky od R. pseudodeminuta;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum R. pseudodeminuta;
KK Čelákovice, 2006 - synonymum R. pseudodeminuta Backeb. pre členenie R(AMS);

bas.: Rebutia pseudodeminuta Backeb. var. schumanniana Backeberg 1933

descr.: C. Backeberg, Der Kakteenfreund, 2: 7, 1933
IPNI (GCI) - pseudodeminuta Backeb. var. schumanniana Backeb. (bez uvedenia dátumu)
adnot.: dat. rok publik 1933 - O. Šída, Rod Rebutia, p.14, 1997
typ.: / coll.: C. Backeberg, severná Argentína, prov.Salta, 3500m /
nom.: /prof.dr. Karl Moritz Schumann, 1851-1904, kustód botanického muzea v Berlíne, autor "Monographia Cactacearum - 1898", prvý predseda Deutsche Kakteen Gesellschaft/
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek2/pse15.htm) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K.Sch.
foto 1.: (orig. pub. descr. 1933 #)
merc. Uhlig & other: SeedS 2000 (R. pseudodeminuta v. schumanniana);  Rus 2000 R (R. pseudodeminuta var. schumanii);  U 2001 R-U5175 (R. pseudodeminuta v. schumanniana);
merc. Bercht: LB 2008 S 3749 (reb pseudodeminuta v. schumanniana);

syn.1: Aylostera pseudodeminuta (Backeb.) Backeb. var. schumanniana (Backeb.) Backeb. 1935* 1936

comb.: C. Backeberg, in Backeberg et Knuth, Kaktus ABC, p.275, 1935* (lingua Danica)
IPNI - Backeb. in Backeb. & F.M.Knuth var. schumanniana Backeb. -- Kaktus-ABC [Backeb. & Knuth] 275. 1936 [12 Feb 1936]
adnot.: *dat. rok publik. 1935 - O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek2/pse15.htm, Rod Rebutia 1997 >)
Fearn & Pearcy 1981 - "A. pseudodeminuta v. schumanniana (Backbg.) Backbg. = R. pseudodeminuta f. schumanniana";
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Rebutia pseudodeminuta;
sign.: Backeb., KLex. 1966, p.71 - stredové tŕne zlato hnedé, asi 1,2cm dlhé.
foto 1.: Rudolf Šubík in J. Jelínek, O kaktusech, 1980, p.170 - ČB;
(A. pseudodeminuta v. schumanniana);.....V prílohe - Jelinek @/ pseudod_schumann.jpg
foto 2.: Marek Snowarski in Bio-Forum, 2007 - www.bio-forum.pl/kaktusy/skorowidz.htm (kolekcia >> find item al)
(A. pseudodeminuta v. schumanniana);.....V prilohe - Snowarski @/ 060602-7716.jpg
Comment.: forma s dlhším a tmavším otrnením
foto 3.: M. Snowarski, 2009 - kaktusy.atlas-roslin.pl/skorowidz.htm
(A. pseudodeminuta v. schumanniana);.....V prilohe - Snowarski @/
Comment.: =, (pozri - foto 2.) hustejšie odstávajúce hnedé tŕne
merc. Chrudim & other: ChK 88p269.2 - 95p269.20 (A. pseudodeminuta var. schumanniana);  SGC 2000 R-60627 (A. pseudodeminuta var. schumanniana);
merc. Uhlig-Kakteen: U 2006 R (A. pseudodeminuta v. schumanniana);

syn.2.: Aylostera schumanniana.....(hort. contr.)

pub.: hort. (dat. - Z. Rovšek, 2006) skrátené meno
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje

Rebutia schumanniana.....(hort. contr.)

pub.: dat. - Ulmer PPP-Index "Artenverzeichnis zu Rebutia", Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart 2006; skrátené meno
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
foto 1.: (Fotodatabáza Ulmer PPP-Index 2006).

colls. Backeberg: (Backeberg typ);


collp.: Šuba, KE - (orig. J. Leško, KE 94 R - no name); ---> pseudodeminuta v. schumanniana ?

sign.: Telo guľovité 60mm priemer; Kvet postupne široký až 35mm, dlhý 30mm, charakteristický je zlatistý povlak na okv. lístkoch, vytvárajúci zaujímavé svetelné efekty, hlavne na čerstvo otvorených kvetoch (foto 1.); Púčik veľký, guľatý, 5mm priemer, tmavo hnedozelený; Kv. lôžko 4mm priemer, husto štetiny a chlpy; Kv. rúrka rovná, hrubá, 15mm dĺžka, 3-3,5mm priemer, ružovkastá; Okv. lístky tupé, široké asi 7mm; Vnútorné (9); Vonkajšie (9); Čnelka biela; Blizna biela, 6 ramien, v úrovni prašníkov; Nitky biele; Prašníky žlté, usporiadané v jednej rovine (!); Plod guľovitý, zelenohnedý, 6mm priemer, husto bielo štetinatý;
foto 1.: Šuba, 5312/33-1995;.....V prílohe -
foto 2.: Šuba, 1143/9A-1998;.....V prílohe - Suba98_1143\pseudodem_R94LE.jpg

Šuba, KE - (orig. J. Leško, KE 94 R - no name); --- pseudodeminuta v. schumanniana ?

sign.: (Výsev 2005 - 2.generácia) semená rel. veľké, matne čierne, 1,2 x 1,2mm veľké

Šuba, KE - (orig. ChK 94p269.20 - A. pseudodeminuta var. schumanniana; 21 - J. Vysoudil); --- ?

sign.:
sem.x: 2015, 2017
foto 1.: Šuba,.....V prílohe -

BZ UPJŠ KE [ Hečko 380/94 ] - (orig.? - A. pseudodeminuta  var. schumanniana); ---> fiebrigii f.

sign.: Nezodpovedá horeuvedeným charakteristikám R. p. var. schumanniana. Podľa stavby kvetu ide najskôr o niektorú formu zo skupiny Fiebrigii.
foto 1.: Šuba, 5978/28A-2001-5-18;.....V prílohe - Suba01_5978\pseudo_sch_U.jpg

schumannii
(pozri - pseudodeminuta schumanniana)

Rebutia pseudodeminuta var. schumanii.....(hort. mut.)

adnot.: mutácia mena v katalógu rastlín Agbina (Rus 2000);

deminuta_schumanniana
(pozri - pseudodeminuta_schumanniana) (pozri - deminuta_s)

Rebutia deminuta var. schumanniana.....(hort.contr.)

adnot.: Meno s otáznikom v katalógu mien Cactus Club Hokuriku 2004 pravdepodobne iba skrátenina "pseudodeminuta - deminuta" (podobne ako existujú mená "deminuta schneideriana", "deminuta schumanniana", "deminuta grandiflora" a "deminuta rubrifilamentosa").
pseudodeminuta_steinmannii
(pozri - pseudodeminuta_schumanniana ?) (pozri - steinmannii_s)

Rebutia pseudodeminuta var. steinmannii = steinmannii.....(hort. mix.?)
Rebutia steinmannii Solms-Laub. = pseudodeminuta var. steinmannii.....(hort. mix.?)

adnot.: Meno v katalógu mien Cactus Club Hokuriku 2004 - Možná skomolenina mena "R. pseudodeminuta v. schumannii" ? Pravdepodobnejšie nerozhodnutá zmes dvoch identít "pseudodeminuta / steinmannii" z niektorého katalógu neskôr "upravená" na varietu.
 top of page