return to the main list
fiebrigii_s

gen. Rebutia K. Sch., subgen. Rebutia, sectio Aylostera (Speg.) Buin. et Don., series 14. Fiebrigii (O. Šída, 1997)
gen. Rebutia K. Sch., subgen. Rebutia, sectio Aylostera (Speg.) Buin. et Don., series 7. Fiebrigii (O. Šída, prov. 2004)

Charakteristiky príbuzenského okruhu Fiebrigii:

adnot.: Šída, RR - Char. znaky odlíšenia, medzi prevážne južnejšie sa vyskytujúcou skupinou Pseudodeminuta a severnejšou vysokohorskou skupinou Fiebrigii, sú tvar kvetov a semien. Oproti široko lievikovitým kvetom R. pseudodeminuta sú kvety R. fiebrigii plochšie, nad tenkou rúrkou plytko pohárovito roztvorené, o niečo menšie, oranžovo až šarlátovo sfarbené. Kvety skupiny Fiebrigii sú samosprašné. Semená sú šikmejšie, viac podlhovastejšie voči ost. populáciám sekcie Aylostera. U rastlín okruhu Fiebrigii je rozdiel medzi okrajovými a stredovými tŕňmi len málo výrazný. Rast,
Don., p.99 - Pravé populácie viac narastajúce voči popul. R. pseudodeminuta, s jednotlivými telami pri priemere a výške 80mm a viac, rastliny odnožujú pri dosiahnutí priemeru cca.50mm. Biele populácie rastú viac válcovito, pri priemere 50mm až 120mm výška.
V rámci južných populácií fiebrigii z Argentíny boli M. Winbergom zbierané zaujímavé oranžovokveté formy v oblastiach Santa Ana - Valle Grande - Valle Colorado a Iruya, dosť odlišné voči charakteristike bolívijských foriem, pravdepodobné prechody s druhmi pochybného okruhu Buiningiana. Rastliny fiebrigii v kultúre (pre obchod) dostávali a dostávajú aj iné mená, z ktorých nie je zrejmá ich príslušnosť, napr. R. corolla (dat. Don.), R. spec. Huari Huari (dat. Don.), A. escayachii (dat. Chrudim), A. albispina (dat. Lodé), R. albolanata (dat. Antonsen), ai. napr. charakteristika vzhľadu kvet/otrnenie "Red Broen".
Rod a Ken Preston-Mafham v Cacti: The Illustrated Dictionary, 1997 uvádzajú R. fiebrigii (Guerke) Br.& R. ako návrh alternatívneho mena pre R. fiebrigii v. densiseta (Cullm.) Oeser / A. fiebrigii v. densiseta Cullm., R. cintiensis Ritt., A. spinosissima (Bckbg.) Bckbg.,


foto 1.: Janos Wolf, 2001 - amor.rz.hu-berlin.de/~h0444te7/photos/index_rebutia.html
(Rebutia fibrigii); .....V prílohe - Wolf @/ rebutia_fibrigii_01.jpg
Comment.: Jedna z bielych foriem s extrémne tenkou a dlhou lila kv. rúrkou. Pozri podobné fiebrigii pod heslom "albolanata".
foto 2.: Willy Bovis in AIAPS Photo database, 2006 - www.aiaps-photos.org (Rebutia >> find item - al)
(Rebutia fiebrigii) id=102621; .....V prilohe - Bovis @/ Wb_w0086.jpg
Comment.: Elegantná rastlina povrchne zodpovedajúca R. muscula? (pozri - RH 231)
foto 3.: Philippe Richaud in AIAPS Photo database, 2007 - www.aiaps-photos.org (Rebutia >> find item - al)
(R. fiebrigii, Tarabuco, 3560m) id=107009;.....V prilohe - Richaud @/
Comment.: Foto na uvedenej prírodnej lokalite (Sucre - typová oblasť R. ithyacantha). Rastie v erodovaných skalných štrbinách.

Výskyt mena fiebrigii:

nom.: [fíbrígi-i], Rebutia Fiebriga, C. F. Fiebrig, Asunción, Paraguay
adnot.: Meno jedného z najstarších popísaných druhov v rode. Jedno z kľúčových uznaných mien v historických členeniach rodu Rebutia.

AYL
 top of page