return to the main list
KK 852

adnot.: Problematická dvojznačne šírená identita! Číslo KK 852 uvádza a popisuje J. Donald vedome (?) dvojznačne. 1. Najprv v popise skupiny fiebrigii ako silne otrnený ekotyp R. fiebrigii,  2. ďalej pri skupine Heliosa už ako rastlinu zhodnú s Knížeho R. solisoides / solisioides n. n. a tiež L 401. Ide možno o jeden z prípadov dodatočnej zmeny priradenia čísla, ktorá sa musela stať v  70- tych rokoch  keď Donald spracovával články do Ashingtonie alebo o inú chybu. Zámena s inou identitou u Donalda je možná, ale menej pravdepodobná, pretože rastliny z rôznych importných semien zodpovedajúce Donaldovmu popisu mohutnejšej formy fiebrigii sa skutočne vyskytujú ako "Aylostera sp. Knize KK 852".  Vrcholom dodatočnej tvorby identity je priraďovanie tohoto čísla ku identite R. narvaecensis (dat. Pilbeam, 97).
merc. Chrudim & other:  Saniter 94 S (Aylostera  sp. KK 852 IS);   Rus 2000 R (Aylostera sp. KK 0852);
merc. Dv. Králové: KK-DK 2001, 2002 S-F330 (Aylostera KK 852);   KK-DK 2005 S CB-010999 (Rebutia albopectinata KK 852 form, Abra de Sama, 3000m, Jujuy, Argentina);
merc. Mesa Garden & other: Lodé 99 S-1052 (Rebutia albopectinata KK 852; BAR) orig. A.de Barmon, pozri KK 852 (2.);

KK 852 (1.)
(albopectinata Kníže)
(pozri - Kníže_s) (pozri - solisioides_s) (pozri - heliosa_s)
(pozri - heliosa_condorensis ?) (pozri - albopectinata ?) (pozri - albopectinata_s) (pozri - Sama)

coll.: K. Kníže, Bolívia, dep. Tarija, pri Sama, 3000m (Kníže: 3800m in 1977 list, 2800m in 2005 list)

Rebutia spec. albopectinata ?.....(Kníže ambig., dat. Donald 1977, non albopectinata Rausch 312)
Rebutia albopectinata n. n......(Kníže, dat. Donald 1977)
Rebutia solisioides.....(hort. Kníže, dat. Donald 1977)
Rebutia heliosa var. condorensis ?.....(ident.?, dat. Donald 1977)
Rebutia albopectinata Sama, Tarija, 3800m, Bol......(Kníže 1977, dat. Fearn & Pearcy 1981)
Rebutia albopectinata, 3000m....(Kníže, dat. RM FND)
Rebutia albopectinata Rausch.....(hort. mix. ident., dat. Cactus Club Hokuriku 2004) > ident. sensu Don.?
Rebutia albopectinata Knize n. n., 2800m.....(Kníže in 2005 list)
Aylostera albopectinata.....(hort., dat. Fischer 2007)

adnot.: O. Šída, RR 97 - (KZ 852 dat. - spec. albopectinata?, lokalita - 3800m);   Ralph Martin FND, stav 2007 - (KK dat., lokalita - Sama);
sign.: Šída, RR (cit. J. Donald) - napriek poznámke K. Knížeho "celé sfarbené ako narvaecensis" - nemá nič spoločné ani s R. albopectinata Rausch, ani s R. narvaecensis.
Atlas kaktusů 1987/59, Šída - asi totožná  s R. heliosa var. condorensis.
Donald, p.136 - R. solisioides n. n.  a  "R. albopectinata" KK 852 sa zdajú byť identické,  a presne sa zhodujú s L 401.
foto 1.: Agócs György, Rebutialand, 9. 2006 - agy.kaktus.hu (fotogaléria Rebutia >> find item - al)
(Rebutia albopectinata KK 852);.....V prilohe - Agocs @/
foto 1., 2.: Agócs György, Rebutialand, 2.2010 - www.rebutialand.pytalhost.eu (fotógaléria Rebutia >> find item - al, image id=249, 250)
(R. albopectinata KK 852) details;.....V prilohe - Agocs @/
Comment.:
merc. Dv. Králové: CCB 2006 (R. albopectinata KK 852, Abra de Sama, Jujuy, Argentina);
merc. Fischer: LF 2007 S-4AY, LF 2010 S-11AY, LF 2011 S-10AY & 11AY (Aylostera albopectinata KK 852);
merc. Bercht: LB 2008 S 3622 (reb albopectinata KK 0852 Sama, 3800 m);

collp.:
KK 852 (2.) / KK 852a
(pozri - Kníže_s) (pozri - fiebrigii) (pozri - fiebrigii_s) (pozri - robustispina ?)
coll.: K. Kníže,  (číslo priradil K. Kníže zberu "spec. albopectinata", alebo iná chyba u Donalda ?)

Rebutia fiebrigii f......(dat. Donald)
Aylostera spec......(hort., dat. Saniter 1994)
Rebutia (Aylostera) robustispina.....(hort., dat. A. de Barmon 2006 - orig.G. Koehres 1989)
Aylostera spec. KK 852 A.....(hort., dat. Fischer 2007)
Aylostera fiebrigii.....(hort., dat. Snowarski 2009)

adnot.: Pri zdanlivej dvojznačnosti identity KK 852 je zaujímavé, že medzi obchodnými ponukami sa v minulých rokoch "KK 852" objavila a semenáče vykazujú podobnosť práve s Donaldovým popisom pre ekotyp fiebrigii so silnými stredovými tŕňmi. Kvet je ale charakteru R. pseudodeminuta. Tento materiál pôvodom od G. Köhresa bol A. de Barmonom identifikovaný aj ako R. robustispina.
sign.: Donald, p.107,108  - (cit. dat. - KK 852)  "Najväčší ekotyp (fiebrigii), ktorý som videl". Telo svetlozelené, priemer až 70-80mm, výška až 120mm. Bradavky ďaleko vystupujúce. Areoly veľké, oválne. Tŕne, okrajové sklovito biele, štetinovité, dlhé 5-10mm, stredné silnejšie, tuhé, hnedo zašpicatené, až 20mm dlhé. Kvet celý červený. receptákulum ružové s olivovo zelenými šupinami. Semená podlhovasté, jemne bradavkovité.
foto 1.: Marek Snowarski, 2009 - kaktusy.atlas-roslin.pl/skorowidz.htm
(A. fiebrigii KK 852);.....V prilohe - Snowarski @/
Comment.: forma s dlhými hnedými stred. tŕňmi
foto.2.: Karel Kříž in Kaktusy Prstná, 2020 - Fotoalbum Rebutia 2019 (item)
(Rebutia fiebrigii v. densiseta KK 853)....V prilohe @/ rebutia-fiebrigii-var.-densiseta-kk-853-20150530.jpg
Comment.: = KK 852, non densiseta, (pozri - KK 853 identf. ako fiebrigii densispina)
merc. Barmon: ADB 2006 S-1433 (R.(Aylostera) robustispina (non albopectinata) KK 852; orig. GK 1481/89);
merc. Fischer: LF 2007 S-113AY, LF 2010 S-269AY, LF 2011 S-285AY (Aylostera spec. KK 852A);

collp.: Šuba, KE - (orig. P. Saniter, Baška 94 S - Aylostera sp. KK 852 IS); ---> fiebrigii f. ?, robustispina ? --> fiebrigii f.

sign.: Zodpovedá Donaldovmu popisu dlhotrnej  formy R. fiebrigii. Mäkké, pomerne rýchlo narastajúce svetlozelené telo. Samosprašný kvet červený so zelenou kv. rúrkou a malými olivovozelenými šupinami. Malý guľatý olivovozelený plod.
sem.x: 2008, 2015, 2015
foto 1.: Šuba, 2007-6;.....V prílohe - Suba07_D/P6240725m_apect.jpg
foto 2.: Šuba, 2007-6;.....V prílohe - Suba07_D/P6100643m_falbop.jpg
foto 3.: Šuba, 2007-7;.....V prílohe - Suba07_D/P7080753m_apect.jpg
foto 4.: Šuba, 2008-5;.....V prílohe - Suba08_D/Hpim0179m_albopect.jpg
foto 5.: Šuba, 2010-7-16;.....V prílohe - Suba10_D/P7160732xqr_albopect.jpg
Comment.: Na snímkoch rastliny 2. generácie.
foto 6.: Šuba, 2011-8-4!;.....V prílohe - Suba11_D/P8041439rk.jpg
Comment.: staršie rastliny (tu 16 ročný semenáč) začnú rásť výrazne predĺžene a ohýbať sa k zemi a súčasne z ohybu odnožujú (na snímku rastlina umelo podopretá)

Šuba, KE - (orig. KK-DK 2001 S- F330 - Aylostera KK 852); ---> fiebrigii f.

sign.: identický materiál ako P. Saniter 94
foto 1.: Šuba,.....V prílohe -

 top of page