main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia CS - Rebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
robustispina
(pozri - pseudodeminuta_s) (pozri - robustispina_s) (pozri - spegazziniana_s) (pozri - deminuta_s)
  • Rebutia robustispina Ritter 1977
descr.: F. Ritter, Succulenta, 56: 65, 1977 / Succulenta (Netherlands) 56 (3): 64, 1977 /
IPNI (GCI) - F.Ritter -- Succulenta (Netherlands) 56(3): 64. 1977
IPNI (IK) - F.Ritter -- in Succulenta, 56(3): 64 (1977).
adnot.:
typ.: FR 763
nom.: lat. robustispinus - s mohutnými tŕňmi
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.) (bas.year) bas.loc.descr.: "R. robustispina Ritter (FR 618) (1977) Succulenta.56 64" - loc.: Tarija, Tarija, tax.: Rebutia Section I Aylostera;
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek2/rob11.htm) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K.Sch.
Šída, RR 97 - charakteristické sú veľmi silné, červenkastohnedé stredové tŕne. Okrajové tŕne sú slabo ihlovité, biele. Areoly okrúhle, bielo až hnedasto plstnaté. Tvar kvetu typický ako okruh R. pseudodeminuta, s farbou "řeřichově" oranžovo červenou, pazuchy šupín na kv. lôžku a na spodnej časti rúrky nesú malé množstvo bielej vlny a niekoľko bielych vlasových štetín. Plod je guľovitý, zelenočervený, semená menšie ako u R. albiareolata, čierne, jemne hrboľaté.
Donald, p.90,91 - Stredné tŕne hnedé, až tmavohnedé, v počte 3-5, dlhé až 25mm. Okrajové tŕne tenšie, biele, dlhé až 10mm. Kvety oranžovo červené až šarlátové, kvetná rúrka olivovo zelená. Voči ostat. formám R. pseudodeminuta - kvetná rúrka relat. kratšia.
 Šída, RR 97 - areál rozšírenia v horách dep.Tarija, východným smerom (od typ. lokality) až za Jucanas (Junacas)., južným smerom až južne od Padcaya.**
**Nález SE-141 od Sama posúva dovtedy známy areál trochu východnejšie. Meno "Jucanas" je zrejme preklep pochádzajúci od K. Knížeho, ktorý takto uvádzal lokalitu pre svoje zbery KK 843, 844, KK 848, 849 a KK 858. Pri KK 841 a KK 1976 je už šírené správne Junacas.
foto 1.: (orig. pub. descr. 1977 #)
foto 2.: "stabiae" in home & garden, 2003 - home-and-garden.webshots.com/photo/ (album Sulcorebutia & Rebutia >>)
(R. robustispina; MG 1208);.....V prilohe - stabiae @/ 84072620DqLGCm_ph.jpg
Comment.:
foto 3.: Jan Vaněček in Jan's Cact Page, 2003 - kaktus.beacon.cz (fotogaléria Rebutia >> find item - list sekce Aylostera)
foto 3.: J. Vaněček in Jan's Cact Page, 2009 - www.kaktusy.tk
foto 3., 3a.: J. Vaněček, 2010 - www.rebutia.cz (fotogaléria rodu Rebutia >> find item - list sekce Aylostera)
(R. robustispina; J. Vaněček);.....V prílohe - Vanecek @/ robustispina_7095.jpg, @/ robustispina_4530v.jpg (obr.04)
foto 4.: Agócs György, Rebutialand, 9. 2006 - agy.kaktus.hu (fotogaléria Rebutia >> find item - al)
(R. robustuspina);.....V prilohe - Agocs @/
Comment.: do novej galérie 2010 snímok "robustispina" nebol zatiaľ zaradený
foto 5.: Aymeric de Barmon in AIAPS Photo database, 2006 - www.aiaps-photos.org (Rebutia >> find item - al)
(R. robustispina) id=105023;.....V prilohe - Barmon @/ adb_cd01_reb-adb153.jpg
foto 6.: Pavel Klouda, Sukulentní svět, 2008 - www.pavko.cz/c/r_cacti.htm (fotogaléria R-S >> find item - al)
(R. robustispina);..... V prílohe - Klouda @/ re_rob1.jpg
Comment.:
foto 7.: Jan Vaněček, Jan's Cact Page, 2010 - www.rebutia.cz (fotogaléria rodu Rebutia >> find item - list sekce Aylostera)
(R. robustispina #2; J. Vaněček);.....V prílohe - Vanecek @/ robustispina_2704v.jpg
Comment.: extrémne silne otrnený exemplár (bez kvetu) otrnenie nesie charakteristiky variety minor
merc. Uhlig: U 2380 (R. robustispina) - dat. CCH 2004;
merc. Mesa Garden & other: SeedS 2000 (R. robustispina);    MG 2000 S-1208.2, R-1208.2 (R. robustispina) long sharp brown spines;      Pan 2000 R-1391 (R. robustispina;    MG 1208.2) long brown spines;
merc. Dv. Králové:
KK-DK 2005 SN S-6536, CCB 2006 S (robustispina, Tarija, dpt. Tarija; kolekcia Meregalli, orig. MG 1208.2);
merc. Odehnal: JO 2005 S-327 (R. robustispina);
  • Rebutia robustispina Ritter 1977 var. robustispina
add.stat.: M. Veverka, Atlas kaktusů VIII., p.35, 1993
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: O. Šída, Rod Rebutia, p.20, 1997 - použitie v členení gen. Rebutia - series Pseudodeminuta, 18. robustispina v. robustispina, 18a. robustispina v. minor;
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek2/rob11.htm - v. robustispina) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K.Sch.
Atlas kaktusů 93/35, Veverka (v. robustispina) - voči ostat. taxonom skupiny (Donald) Pseudodeminuta, okrem mohutných tŕńov, kratšie receptákulum a ružovkasté plody. Premenlivosť farby kvetu, kolíše od oranžovej, cez rumelkovú až po šarlátovú. Sila char. stredových tŕňov výrazne závislá na kultúre.
Stonka guľovitá, 13-50mm široká, temeno vpadnuté, menej otrnené ako zbytok stonky; epidermis zelená. Rebrá rozlíšiteľné iba na temeni, rýchle sa rozpadávajúce do hrbolkov asi 2- 3mm vysokých, na báze 3-6mm širokých. Areoly okrúhle, 1-2mm široké a 3-6mm vzáj. vzdialené, s bielou až hnedastou plsťou. Tŕňov; okrajových 12-15, ihlovité, priame, biele, 3-7mm dlhé; stredových 2-6, výrazne silnejšie, červenkasto hnedé, rôznych dĺžok podľa veku resp. výživy, najdlhšie 10-25mm dlhé, často hore ohnuté. Kv. lôžko hnedozelené, 3-4mm široké, 4-5mm dlhé s krátkymi šupinkami, trochou vlny a ojedinelými bielymi štetinkami. Kv. rúrka červenohnedá, 10-14mm dlhá, s riedkymi bielymi chĺpkami bez štetín, pazuchy v hornej časti holé. Nitky biele. Čnelka belavá, zrastená so stenami rúrky; blizna svetložltá. Okv. lístky 18-20mm dlhé, 4-6mm široké, väčšinou lopatkovité, celkovo rumelkové, vnútorné viac červeno oranžové, úplne krajné trochu s purpurovým tónom. Plod zeleno červený. Semená 1,2mm dlhé a 1mm široké; testa čierna, jemne hrboľatá.
Atlas kaktusů 93/35, Veverka (areál robustispina ex Ritter) - až ku horám východne od Junacas a južne od Padcaya.
foto 1.: M. Veverka, Atlas kaktusů, p.35, 1993, (CD Atlas 97); 
(R. robustispina v. robustispina; P. Lindner, Praha);.....V prílohe - Atlas @/ Robustis.jpg
foto 2.: Z. Voráček, Atlas kaktusů p.35, 1993;
(R. robustispina v. robustispina) semená
Comment.:
tax. Šída 97: Rebutia K. Sch., subgen. Rebutia, sectio Aylostera (Speg.) Buin. et Don., series 9. Pseudodeminuta, species 18.
       Šída (prov. 2004 - rebutia.iglu.cz/!!!/sekce2.htm): Rebutia K. Sch., subgen. Rebutia, sectio 2. Aylostera, series 2. Pseudodeminuta, species 3.

cat.:
adnot.: Donald, Členenie RR 1977 (p.90) - skupina Pseudodeminuta, forma;
F. Ritter, členenie 1980 - v línii 7, s vedúcim druhom R. kupperiana;
CITES CC, 1992 - priradenie ku R. pseudodeminuta;
Rod a Ken Preston-Mafham, 1997 v Cacti: The Illustrated Dictionary uvádzajú R. spegazziniana Bkbg. ako návrh alternatívneho mena pre A. spegazziniana (Bkbg.) Bkbg., R. fusca Ritt., R. vulpina Ritt., R. sanguinea Ritt., R. minutissima Ritt. a R. robustipina Ritt. (!?);
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum R. pseudodeminuta;
KK Čelákovice, 2006 - synonymum pre členenie R(AMS): Aylostera robustispina;
Mosti, Papini, 2011 - v Rebutia I. (genus Aylostera subg. Aylostera) - spec.33., A. robustispina (Ritt.) Mosti & Papini 2011;
Ritz et al, 2016 - podľa molekulárnych fylogenetických vzťahov rodu Aylostera Speg. (clade Aylostera) je široko chápaná A. deminuta (sensu Br. et R.) v postavení jediného druhu (spec.3) s 38 uznanými synonymami vrátane A. robustispina. Vzorka A. robustispina nebola súčasťou výskumu;

syn.1: Aylostera robustispina (Ritter) Mosti & Papini 2011 (comb. nov.)

pub.: S.Mosti, N.L.Bandara & A.Papini, Pakistan Journal of Botany, 6 / 2011
comb.: Mosti & Papini, Pak. J.Bot, 43(6): 2769-2785, 2011
IPNI - Pakistan J. Bot. 43(6): 2779. 2011 [Dec 2011]
bas.: Rebutia robustispina F. Ritter, Succulenta 56(3): 64. 1977.
typ.: Bolivia. Tarija, mountains N of Tarija, 1966, Ritter 763 (holotype, U; isotypes, ZSS-SR14421, ZSSSR14422)

Aylostera robustispina.....(hort.)
Aylostera robustispina (Ritt.) Backbg. #

comb.: C. Backeberg, # (Ritter sectio Ayl., pozri - colls. FR, WR)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: Fearn & Pearcy 1981 - "A. robustispina (Ritt.) Backbg. = R. robustispina". Kombinácia sa zdanlivo javí ako časovo nereálna pretože popis R. robustispina bol publikovaný 11 rokov po smrti C. Backeberga (1966). Typový nález Rittera však pochádza z roku 1958;
foto 1.: Astrophytum, Brno, 1999 - www.czechia.com/astrophytum/galery.htm
(Aylostera robustispina);.....V prílohe - Astrophytum @/ ayl273-.jpg
foto 2: "autor" in KK Roudnice, 2008 - www.ecacti.cz/web-content/ (Rebutia - "Foto")
(R. kupperiana robustispina; =A. robustispina, výsev 1981);....V prilohe - KKR @/ A_robustispina_1.jpg
Comment.: non kupperiana, non KK 1934; = typická A. robustispina
foto 3.: Marek Snowarski, 2009 - kaktusy.atlas-roslin.pl/skorowidz.htm
(A. robustispina);.....V prilohe - Snowarski @/
Comment.: =
merc. Chrudim & other: ChK 87p273, 89p273 - 97p273.00 (A. robustispina); ChK 88j16, 89jR15, 90jR18, 91jR22, 98jR37 (A. robustispina);  DKE 98 S-114 (A. robustispina);   Rus 2000 R (A. robustispina);  KK-DK 2001, 2002 S-6.33 (A. robustispina);    ChK 2003p273.00,  2004p273.00, , 2009p273.00 / 273.40 (Aylostera robustispina);
merc. De Herdt & other: Succulenta 99 S-14 (A. robustispina; De Herdt) witte zij- en roodbruine middendoorns;
merc. Hillmann: RH 2009 S (A. robustispina); RH 2009 S (A. robustispina de Las Cajas) > KK 858 ?;  RH 2009 S (A. robustispina, O'Connor, Abra Condor 2800m);  RH 2009 S (A. robustispina RH 0997, O'Connor, Palca Grande, 2550m);  RH 2010/11 S (A. robustispina RH 1366); RH 2008, 9, 10/11 S (A. robustispina RH 2010c);  RH 2008, 9, 10/11 S (A. robustispina RH 2040b);
merc. Fischer: LF 2010 S-247AY, LF 2011 S-259AY (A. robustispina RH975, Junacas, 2500m);

syn.1a.: Aylostera deminuta 'robustispina'.....(Ritz et al.)

pub.: Ritz et al 2016 - tento názor na synonymné postavenie mena 'robustispina' vyplýva z molekulárnych fylogenetických vzťahov rodu Aylostera Speg. (A. deminuta v clade Aylostera);

syn.2.: Rebutia pseudodeminuta (robustispina).....(Brunelle)

pub.: P. J. Brunelle, 2004
adnot.: R. robustispina ako synonymum R. pseudodeminuta sensu CITES & Anderson
foto 1.: Paul J. Brunelle, Dalhousie Collection of C&OS, 2004 - torch.cs.dal.ca/~davidp/imagedb (id=328, scanid=941)
foto 1.: P. J. Brunelle, Dalhousie Collection of C&OS, 2010 - biology.dal.ca/cactusdb/ (showspecies, id=328, CR5745)
(R. pseudodeminuta; P. J. Brunelle) R. robustispina;.....V prílohe - Brunelle @/ Cr5745.jpg
Comment.: ?? Na snímku je niečo medzi R. cajasensis a R. robustispina - cajasensis so silnejšími stred. tŕňmi resp. veľmi slabo otrnená robustispina. Oboje sú tu ale chápané ako časť rovnakého príbuzenstva (synonymá) R. pseudodeminuta

syn.3.: Rebutia spegazziniana subsp. robustispina.....(hort.?, sensu P-M 97)

pub.: #, hort.?
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
foto 1.: D. Vicente Bueno Ripoll, 2006 - www.aztekia.com/ACYS/VICENT2.htm (Galería del Socio IV-II >> find item)
(R. spegazziniana ssp. robustispina);.....V prilohe - Bueno @/ Rebutia_A_spegazziniana_robustispina_04.jpg
Comment.:

colls. Ritter: FR 763 (typ), FR 763a (var. minor typ), FR 618;
colls. Rausch: WR 88;
colls. Kníže: KK 843 (aureispina n. n. - ?) KK 852(KK 852a non albopectinata - fiebrigii f. - ?), KK 858 (fiebrigii f. - pilosa n. n. n.- pilayensis?), KK 1694 (aureispina n. n. - ?), KK 1976;
colls. Hillmann: RH 255, RH 258, RH 265, RH 270, RH 274, RH 290, RH 975, RH 977, RH 988, RH 994(RH 994 , fiebrigii var.?, RH 994a?), RH 997, RH 1004, RH 1026, RH 1032, RH 1059, RH 1366, RH 2010c, RH 2040b;
colls. deVries: VZ 270 (?);
colls. Bates &&&: BLMT 154.03, BLMT 79.02;
colls. Bates: BB 282.02, BB 286.04, BB 292.02, BB 490.01;
colls. Martin: RRM 32, RRM 38, RRM 43 (aff.);
colls. Odehnal: JO 450 (f.);
colls. Šeda: SE-141 (aff., f.);


collp.: Rohrer, KE - (orig. ? - Aylostera robustispina);

Šuba, KE - (orig. M. Přerovský, Ostrava-Poruba 94-5-26 R - Aylostera robustispina; ChK p273);

sign.: Kvet dlhý a široký až 40mm; Púčik hnedozelený špicatý; Kv. lôžko hnedé 5,5mm priemer; Kv. rúrka 3mm priemer, asi 15mm dlhá, zelenoružová s malými zelenohnedými šupinami s chlpmi; Okv. lístky svietivo oranžovo červené, široké 5-6mm ku koncu sa zužujúce; Čnelka biela; Blizna biela, 5 hrubých prehnutých ramien vo výške stredných prašníkov; Nitky biele; Prašníky žlté;
foto 1.: Šuba, 4249/20A-1997-6;.....V prílohe - Suba97_4249\robustispina_PRa.jpg
foto 2.: Šuba, 0861/34-2000-6-15;.....V prílohe - Suba00_0861\robustispina_PRb.jpg
foto 3.: Šuba, 2005-6;.....V prílohe - gal3/Img_0209q_robu_m1.jpg

Šuba, KE - (orig. Morong, KK Košice, 2001-11-6 R - Aylostera sp.; orig. ?); --> robustispina

sign.: zodpovedá typ. popisu R. robustispina Ritt.;
foto 1.: Šuba, 2008-7_29;.....V prílohe - Suba08_D\Hpim0627_robust_Mom.jpg
foto 2.: Šuba, 2009-7_28;.....V prílohe - Suba09_D\Img0089_mx_robusti.jpg

robustipirca
(pozri - robustispina)

Aylostera robustipirca .....(hort. mut. absurd.)

adnot.: Jedno meno na stránke alles-ist.relativ.de/jens.burmeister/kakteen/

 top of page