return to the main list
KK 858
(pilosa KK)

(pozri - Kníže_s) (pozri - fiebrigii) (pozri - fiebrigii_s) (pozri - albipilosa ?)
(pozri - robustispina_s) (pozri - robustispina ?) (pozri - pilayensis_s)
(pozri - Junacas) (pozri - Cajas_s)

coll.: K. Kníže, Bolívia, dep. Tarija, # (KK : Jucanas, Las Cajas, 2800m in list 1977 / RM FND: Junacas - Las Cajas, 2800m / Kníže: Las Cajas, 2800m in 2005 list)

Rebutia fiebrigii f......(Donald ident., dat. Donald 1976)
Rebutia pilosa. Jucanas, Las Cajas, 2800m, Bol......(Kníže 1977, dat. Fearn & Pearcy 1981)
Rebutia spec. pilosa.....(KK?, dat. Šída 1997)
Aylostera pilosa.....(hort., dat. DKE 1998)
Aylostera spec......(hort., dat. Rus 2000)
Aylostera spec. pilosa.....(hort., dat. Ječmínek 2000)
Rebutia spec. ´pilosa´.....(hort., dat. SuccSeed 2001)
Rebutia pilosa n. n. KK 858 catalogue name.....(hort., dat. Cactus Club Hokuriku 2004)
Rebutia pilosa Knize n. n......(Kníže list 2005)
Rebutia (Aylostera) robustispina.....(hort. ident.?, dat. Barmon 2006, orig. Koehres 1997) > ?
Aylostera fiebrigii var. pilosa.....(hort., dat. Hillmann 2009)
Aylostera fiebrigii var. pilayensis.....(hort., dat. Hillmann 2009) > KK 863?
Aylostera fiebrigii.....(hort., dat. Snowarski 2009)

adnot.: O. Šída, RR 97 - (KK dat.),   Ralph Martin FND - (KK dat. R. pilosa, lokalita - Jucanas -Las Cajas, 2800m);  Materiál šírený f. G. Koehres identifikovaný A. de Barmonom v roku 2006 ako R. robustispina (?);
Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.) (bas.year#) bas.loc.descr.#: "R. pilosa Knize nomen nudum (KK 858)";
sign.: Donald, p.99 -  podobné kultivovaným formám R. fiebrigii;
Don., p.107,108 - Lokálny ekotyp R. fiebrigii. Voči R. f. var. fiebrigii - štíhlejšia rastlina so sivozelenou epidermis. Areoly biele, oválne. Stredové tŕne silnejšie, menej početné. Kvety viac oranžovejšie so svetlo zelenými šupinami na trojfarebnom receptákule. Receptákulum na kvetnej korune zelené, na strednom úseku ružové a na báze olivovo zelené. Semená trochu predĺžené, menej než u typu a jemne bradavkovité;
(SS 2001) - malá, biele tŕne (ident.=?);


foto 1.: P. Vojan in Jan's Cact Page, 2005 - kaktus.beacon.cz (fotogaléria Rebutia >> find item - list sekce Aylostera)
foto 1.: P. Vojan in Jan's Cact Page, 2009 - www.kaktusy.tk (fotogaléria Rebutia >> find item - list)
foto 1.: P. Vojan, 2010 - www.rebutia.cz (fotogaléria rodu Rebutia >> find item - list sekce Aylostera)
(Rebutia pilosa #1 (Aylostera pilosa KK 858); P. Vojan);.....V prílohe - Vanecek @/ pilosa1_kk858z.jpg
(Rebutia pilosa (Aylostera pilosa KK 858); P. Vojan);.....V prílohe - Vanecek @/ pilosa1_kk858z.jpg
Comment.:
foto 2.: Marek Snowarski in Bio-Forum, 2007 - www.bio-forum.pl/kaktusy/skorowidz.htm (kolekcia >> find item al)
(Aylostera pilosa / fiebrigii KK 858);.....V prilohe - Snowarski @/ 060618-8139.jpg
Comment.:
foto 3.: M. Snowarski, 2009 - kaktusy.atlas-roslin.pl/skorowidz.htm
(A. fiebrigii KK 858);.....V prilohe - Snowarski @/
Comment.: (pozri - foto 3.)
merc. Dv. Králové & other: Jec 2000 S-R 411 (Aylostera spec. pilosa KK 858, Jucanas-Las Cajas, Bolivia);   Rus 2000 R (Aylostera sp. KK 858);   KK-DK 2001, 2002 S-F338 (Aylostera pilosa KK 858);    KK-DK 2005-6 S CB-011032 (R. pilosa form KK 858, Junacas-Las Cajas, 2800m, Tarija);
merc. SuccSeed:  SS 2001 S-1163, SS 2002 S-1259 (Rebutia spec. KK 858 'pilosa' ) small, white sp.;
merc. Chrudim: ChK 2005p267.10, 2009p267.20 (Aylostera pilosa KK 858);
merc. Barmon: ADB 2006 S-1431 (R.(Aylostera) robustispina KK 858; orig. GK 1942/97);
merc. Fischer: LF 2007 S-82AY, LF 2010 S-198AY, LF 2011 S-226AY (Aylostera pilosa KK 858);
merc. Bercht: LB 2008 S 3738 (reb pilosa KK 0858 Junacas, 2700 m);  LB 2008 S 3739 (reb pilosa KK 0859 Junacas, 2800 m) > ident., mix.num?
merc. Hillmann: RH 2009 DIV S (A. fiebrigii v. pilayensis KK 858);  RH 2009 DIV S (A. fiebrigii v. pilosa KK 858);  RH 2009 DIV S (A. robustispina KK 858);  RH 2009 DIV S (A. pilosa KK 858);  RH 2009 DIV S (A. pilosa KK 859);
Rebutia pilosa.....(hort., KK 858)
Aylostera pilosa.....(hort., KK 858)

nom.: [pilóza],  lat. pilosa - vlasatá, plyšovo chlpatá forma R. fiebrigii
adnot.: KK Čelákovice, 2006 - autor textu o rode Rebutia uvádza v zozname meno A. pilosa ako jedno zo synoným R. albipilosa.(pochybné, ale možné podľa vzhľadu rozširovaného materiálu s týmto menom)
sign.: (K&I 99) - sklovité hnedo zašpicatené tŕne, jasno červené kvety;


foto 1.: Petr Vojan in Jan's Cact Page, 2005 - kaktus.beacon.cz (fotogaléria Rebutia >> find item - list sekce Aylostera)
foto 1.: P. Vojan in Jan's Cact Page, 2009 - www.kaktusy.tk (fotogaléria Rebutia >> find item - list)
foto 1.: P. Vojan, 2010 - www.rebutia.cz (fotogaléria rodu Rebutia >> find item - list sekce Aylostera)
(Rebutia pilosa #2; P.Vojan);.....V prílohe - Vanecek @/ pilosa2_kk858z.jpg
Comment.: ??
foto 2.: Agócs György, Rebutialand, 9. 2006 - agy.kaktus.hu (fotogaléria Rebutia >> find item - al)
(Rebutia pilosa, AGY 1130);.....V prilohe - Agocs @/
foto 2.: Agócs György, Rebutialand, 2.2010 - www.rebutialand.pytalhost.eu (fotógaléria Rebutia >> find item - al, image id=408)
(R. pilosa) details;.....V prilohe - Agocs @/
Comment.: ??, Nezodpovedá Donaldovmu popisu.
foto 3.: (Fotodatabáza Ulmer PPP-Index "Artenverzeichnis zu Rebutia", Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart 2006).
foto 4.: Gert Monska, 2011 - www.kakteen-bautzen.de (Alben/subalbum_1 - find item in Kakteen Acanthocalycium-Aztekium)
(A. pilosa);..... V prílohe - Monska11_A @/ 76_slideshow.jpg
foto 4.: G. Monska, 2016 - www.kakteen-bautzen.de/galerie/ (Fotogalerie - Kakteen A -> find item in MagentaCloud)
(A. pilosa) detail;..... V prílohe - Monska16_A @/ Aylostera pilosa.jpg
Comment.: ??, nezodpovedá charakteristike nesenej v mene, ani Donaldovmu popisu. Zodpovedá však šírenému materiálu s cudzou identitou pod týmto menom (Barmon identif. ako robustispina)
merc.: DKE 98 S-107 (A. pilosa);  K&I 99 R (R. pilosa) Glassy brown tipped spines, bright red flowers;  SeedS 2000 (R. pilosa);

 Rebutia spec. Las Cajas.....(hort., KK 858)

foto 1.: G. Agócs, AGRH, 1999 - www.fortunecity.com/greenfield/eco/186/sajatkep.htm
(Rebutia Las Cajas; AGY-454);.....V prílohe - Agocs @/ sp_lcaja.jpg
Comment.: Aylostera na foto je blízka Donaldovmu popisu KK 858. Pozri pod heslom spec. Las Cajas.
merc.:

collp.:
 top of page