return to the main list
pilayensis_s

Výskyt mena pilayensis:

nom.: [pilajénsis], podľa miesta pôvodu, lat. pilayensis - pochádzajúca z blízkosti rieky Rio Pilaya

AYL
 • Aylostera fiebrigii f. pilayensis n. n......(pozri - RH 3158, RH 3168b)
 • Aylostera fiebrigii var. pilayensis (?)......(pozri - KK 1835 - leuconella n. n.)
 • Aylostera fiebrigii var. pilayensis (?)......(pozri - KK 858 - pilosa n. n.)
 • Aylostera pilayensis.....(hort., pozri - KK 863 - nogalensis n. n.)
 • Rebutia muscula var. pilayensis.....(hort., n. n. #, muscula? pulvinosa?)
 • Rebutia nogalensis KK 863 catalogue name = pilayensis......(hort., pozri - KK 863,)
 • Rebutia pilayensis.......(pozri - KK 863 - nogalensis n. n. - fiebrigii - gibbulosa?, BB 472.02,)
 • Rebutia pilayensis Knize n. n.......(pozri - KK 863 - nogalensis n. n. - fiebrigii - gibbulosa?)
 • Rebutia spec. pilayensis......(pozri - KK 863 - nogalensis n. n. - fiebrigii - gibbulosa?)

SUL
 • Sulcorebutia pilayensis.....(n. n., pozri - tarijensis pilayensis, pozri - RRM 35; KAS 324, KAS 325;)
 • Sulcorebutia pilayensis, = tarijensis v. carachimaensis).....(pozri - pilayensis, pozri - PHA 156;)
 • Sulcorebutia tarijensis carichimayuensis (pilayensis nom. prov.).....(pozri - carichimayuensis, pozri - LH 785;)
 • Sulcorebutia tarijensis pilayensis.....(n. prov., pozri - tarijensis pilayensis, pozri - VS 489;)
 • Sulcorebutia tarijensis var. pilayensis.....(pozri - tarijensis pilayensis, n. n. Hillmann, pozri - RH 955, RH 960, RH 962, RH 963, RH 966, RH 967, RH 968, RH 971; SE 159;)
 top of page