return to the main list
Martin_s

Ralph Robert Martin, UK - profesor geometrických výpočtov (Geometric Computing) na univerzite v Cardiffe (Cardiff University, Wales, UK)

adnot.: Akronym RRM uvádza databáza poľných čísel [dat. R. Martin FCD & FND, stav 2007]. Zbieral v Bolívii na lokalitách s B. Batesom v roku 1999. Skoršie zoznamy [dat. Gamesby alebo Collectors 2001] ku RRM s poznámkou - "materiál ktorý nebol distribuovaný".

Nálezy (r.1999, 2009)
 • RRM 19.....(Weingartia platygona) 1999 - Potosi, Sevedra, Millares, 2500m - (dat. RM FND = R. Martin, Field Number Database, stav 2007)
 • RRM 20.....(Weingartia westii) - Potosi, Cucho Ingenio, 3950m - (dat. RM-FND)
 • RRM 23.....(Weingartia kargliana) - Potosi, Tupiza - Impora, Pampa Mochara, 3550m - (dat. RM-FND)
 • RRM 24.....(R. rosalbiflora) - Potosi, Tupiza - Impora, Mal Paso, 3700m - (dat. RM-FND) > pozri - BB 271.03 // 5/11/1999 - (dat. RM 2011)
 • RRM 25.....(Rebutia x?, white/pink flower rosalbiflora x rutiliflora?) 5/11/1999 - Potosi, Tupiza - Impora, Mal Paso, 3650m - (dat. RM 2011)
 • RRM 26.....(Weingartia pygmaea) 5/11/1999 - Potosi, Tupiza - Impora, Mal Paso, 3900m - (dat. RM-FND 2011)
 • RRM 27.....(Weingartia cintiensis) - Potosi, Impora, 3100m - (dat. RM-FND)
 • RRM 30.....(R. atrovirens v. haefneriana?) - Tarija, Mendez, priesmyk nad Curqui / Iscayache, 4050m - (dat. RM-FND) > pozri - BB 33.04, BB 309.02 // 6/11/1999 - Pass above Curqui / Iscayache, Mendez, 4050m - (dat. RM 2011)
 • RRM 31.....(Rebutia pygmaea v. canacruzensis) 6/11/1999 - Tarija, Mendez, priesmyk nad Curqui / Iscayache, 4050m - (dat. RM-FND 2011) // (dat. RM 2011)
 • RRM 32.....(R. robustispina) - Tarija, Mendez, priesmyk Sama, Iscayache - Tarija km5, 3650m - (dat. RM-FND) // Sama Pass 5km  from Iscayache to Tarija, 3650m - (dat. RM 2011)
 • RRM 33.....(Rebutia aff. patericalyx) 6/11/1999 - Tarija, Mendez, priesmyk Sama, Iscayache - Tarija km5, 3650m - (dat. RM 2011)
 • RRM 34.....(Rebutia fiebrigii) 6/11/1999 - Tarija, Mendez, priesmyk Sama, Iscayache - Tarija km5, 3650m - (dat. RM 2011)
 • RRM 35.....(Sulcorebutia pilayensis, deep red flower) 7/11/1999 - Tarija, 20km N of San Lorenzo, 2800m - (dat. RM-FND 2011)
 • RRM 36.....(R. atrovirens f.?) - Tarija, Jarka Kancha, 2800m - (dat. RM-FND)
 • RRM 38.....(R. robustispina) - Tarija, priesmyk Condor, 2650m - (dat. RM-FND)
 • RRM 39.....(Rebutia fiebrigii) 8/11/1999 - Tarija, Condor Pass, 2450m - (dat. RM 2011)
 • RRM 40.....(Rebutia fiebrigii) 8/11/1999 - Tarija, Condor Pass, 2450m - (dat. RM 2011)
 • RRM 41.....(R. heliosa v. condorensis, yellow / orange flower!) - Tarija, medzi Condor Pass a Narvaez, 2400m - (dat. RM-FND) > pozri - BB 291.01
 • RRM 42.....(R. muscula?, červenkasto oranžový kvet) - Tarija, medzi priesmykom Condor a Narvaez, 2350m - (dat. RM-FND)
 • RRM 43.....(Rebutia aff. robustispina) 8/11/1999 - Tarija, medzi Condor Pass a Narvaez, 2350m - (dat. RM 2011)
 • RRM 44.....(Rebutia x?, natural hybrid between RRM 42 and RRM 43?) 8/11/1999 - Tarija, medzi Condor Pass a Narvaez, 2350m - (dat. RM 2011)
 • RRM 45.....(Rebutia fiebrigii) 8/11/1999 - Tarija, medzi Condor Pass a Narvaez, 2300m - (dat. RM-FND 2011)
 • RRM 46.....(R. heliosa v. condorensis, red flower dark body) - Condor Pass, 2650m - (dat. RM-FND) > pozri - BB 298.01
 • RRM 48.....(R. spegazziniana) - Tarija, 15km N Iscayache, Iscayache -> Cana Cruz, 3350m - (dat. RM-FND)
 • RRM 49.....(Rebutia aff. albopectinata) 10/11/1999 - Tarija, End of Side Road off Route1 at San Antonio, 3800m (koniec vedľajšej cesty mimo trasu Route 1 pri San Antonio) - (dat. RM 2011) > pozri - BB 307.02, 3500m
 • RRM 50.....(Rebutia pygmaea fma.) 10/11/1999 - Tarija, End of Side Road off Route1 between Iscayche and San Antonio, 3500m - (dat. RM 2011)
 • RRM 51.....(Rebutia pygmaea fma.) 10/11/1999 - Tarija, End of Side Road off Route1 between Iscayche and San Antonio, 3500m - (dat. RM 2011)
 • RRM 52.....(R. spegazziniana) - Tarija, cesta Iscayche - San Antonio, 3500m - (dat. RM-FND)
 • RRM 53.....(Weingartia cintiensis) - Chuquisaca, N San Pedro, road to Culpina, 2550m - (dat. RM-FND)
 • RRM 56.....(Rebutia pygmaea v. friedrichiana) 12/11/1999 - Chuquisaca, Salitre, 3000m - (dat. RM 2011)
 • RRM 57.....(Rebutia pygmaea fma. orange flower, pointed petals, red tube) 12/11/1999 - Chuquisaca, Above Salitre, 3250m / nad Salitre - (dat. RM 2011)
 • RRM 58.....(Rebutia pygmaea fma. orange flower, rounded petals, green tube, whitish outer petals) 12/11/1999 - Chuquisaca, Above Salitre, 3250m - (dat. RM 2011)
 • RRM 60.....(Rebutia pygmaea fma. pale pink flower) 12/11/1999 - Chuquisaca, Mountains above Salitre, 3350m - (dat. RM 2011)
 • RRM 61.....(Rebutia pygmaea fma. purplish pink flower) 12/11/1999 - Chuquisaca, Mountains above Salitre, 3350m - (dat. RM 2011)
 • RRM 62.....(Rebutia pygmaea fma.) 12/11/1999 - Chuquisaca, Near la Cueva, Bolivia;3200m - (dat. RM 2011)
 • RRM 63.....(Rebutia pygmaea v. friedrichiana?) 12/11/1999 - Chuquisaca, Near la Cueva, 3200m - (dat. RM 2011)
 • RRM 64.....(Rebutia pygmaea fma. ribbed, fat body) 13/11/1999 - Chuquisaca, Road to Inca Huasi out of Culpina, 2950m - (dat. RM 2011)
 • RRM 65.....(R. schatzliana ?) - Chuquisaca, blízko Pucara, 3000m - (dat. RM-FND)
 • RRM 66.....(R. schatzliana ?) - Chuquisaca, Potosi Road N Pucara, 3250 - (dat. RM-FND)
 • RRM 67.....(Rebutia atrovirens) - Chuquisaca, Potosi Road N Pucara, 3550 - (dat. RM-FND) // (R. atrovirens fma.) 13/11/1999 - Chuquisaca, Potosi Road North of Pucara, 3550m - (dat. RM 2011)
 • RRM 68.....(Rebutia pygmaea whitish outer petals, red inner) 13/11/1999 - Chuquisaca, Huakanki Pass North of Pucara, 3850m - (dat. RM 2011)
 • RRM 69.....(R. atrovirens v. huasiensis?) - Chuquisaca, blízko Inca Huasi, 2950m - (dat. RM-FND) > pozri - BB 334.01 // (Rebutia albopectinata fma.) 13/11/1999 - Chuquisaca, Near Inca Huasi, 2950m - (dat. RM 2011 / RM FND 2011)
 • RRM 70.....(Weingartia lecoriensis) - Potosi, blízko Tacaquira, 3100m - (dat. RM-FND) > Chuquisaca, k hranici dep. Potosi je vzdušnou čiarou najmenej 13km
 • RRM 71.....(Rebutia fiebrigii fma.) 14/11/1999 - Potosi, Near Carusla, 3200m - (dat. RM 2011) > Chuquisaca
 • RRM 72.....(R. atrovirens) - Potosi, Near Carusla, 3350m - (dat. RM-FND) // (R. atrovirens fma.) 14/11/1999 - Potosi, Near Carusla, 3350m - (dat. RM 2011) > Chuquisaca
 • RRM 73.....(R. steinmannii v. camargoensis) 14/11/1999 - Potosi, N Camargo, most Rio Honda, 3250m - (dat. RM-FND) > Chuquisaca
 • RRM 74.....(Sulcorebutia alba) - Chuquisaca, Oropeza, 5km S Los Alamos - (dat. RM-FND) // 15/11/1999 - 2950m -(dat. RM FND 2011)
 • RRM 75.....(Sulcorebutia mentosa) - Cochabamba, Campero, za Aiquile, 2350m - (dat. RM-FND)
 • RRM 76.....(Sulcorebutia swobodae) dark spined - Cochabamba, Campero, cesta do Santiago, 2600m - (dat. RM-FND)
 • RRM 77.....(Sulcorebutia santiaginiensis) - Cochabamba, Campero, Kayarani, 2450m - (dat. RM-FND)
 • RRM 79.....(Sulcorebutia steinbachii v. polymorpha, bicoloured flowers) 18/11/1999 - Cochabamba, 90km along Epizana road from Cochabamba, 3400m - (dat. RM-FND 2011)
 •  
 • RRM 85.....(Rebutia pygmaea v. elegantula) Nov-09 - Jujuy, km 1840 Route 9 Humahuaca to Iturbe, 3500m - (RRM 85 = BB 1559) - (dat. RM 2011) > BB 1559.xx ?, pozri - 
 • RRM 86.....(Rebutia pygmaea v. crassa?) Nov-09 - Jujuy, km 1840 Route 9 Humahuaca to Iturbe, 3500m - (RRM 86 = BB 1559) - (dat. RM 2011) > pozri - BB 1560.05
 • RRM 87.....(Rebutia atrovirens?) Nov-09 - Jujuy, Iturbe to Miyuyoc, 3733m - (RRM 87 = BB 1561) - (dat. RM 2011) > BB 1561.xx ?, pozri > BB 1562.01
 • RRM 88.....(Neowerdermannia vorwerkii) Nov-09 -Salta, Zigzags above Iruya, 3610m - (dat. RM-FND 2011)
 • RRM 89.....(Rebutia pygmaea fma.) Nov-09 - Salta, Zigzags above Iruya, 3610m - (dat. RM 2011) // (R. pygmaea) - 19/11/2009 - Salta, W Iruya, 3610m - (BB 1565.06 = RRM 89) - (dat. RM-FND 2011)
 • RRM 90.....(Rebutia pygmaea v. mudanensis) Nov-09 - Salta, Iruya to Iturbe, 3443m - (RRM 90 = PC 383, VS 725) - (dat. RM 2011) > po reidentifikácii VS 725 ako R. euanthema je identifikácia s otáznikom
 • RRM 93.....(Rebutia margaretae) Nov-09 - Jujuy, Pueblo Viejo to Santa Victoria, 3428m - (dat. RM 2011)
 • RRM 94.....(Rebutia atrovirens v. ritteri) Nov-09 - Salta, Pueblo Viejo to Suripujio, 4394m - (dat. RM 2011)
 • RRM 95.....(Rebutia pygmaea) Nov-09 - Salta, km8, road to Nazareno after Chalguayamoc, 4216m - (RRM 95 = BB 1571 (dat. RM 2011) > BB 1571.01
 • RRM 96.....(Rebutia pygmaea v. nazarenoensis) Nov-09 - Salta, North of Nazareno, 3365m - (dat. RM 2011) > BB 1572.02
 • RRM 98.....(Rebutia euanthema v. tilcarensis) Nov-09 - Jujuy, Abra de Lipan, lower down, 3700m - (dat. RM 2011) > BB 1573.03
 • RRM 99.....(Rebutia euanthema v. tilcarensis) Nov-09 - Jujuy, Abra de Lipan, higher up, about 4100m - (dat. RM 2011)
 • RRM 100...(Rebutia euanthema v. tilcarensis) Nov-09 - Jujuy, Abra de Lipan, higher up, about 4100m - (dat. RM 2011)
 • RRM 101...(Rebutia euanthema v. tilcarensis) Nov-09 - Jujuy, Abra de Lipan, higher up, about 4100m - (dat. RM 2011)
 • RRM 102...(Rebutia pygmaea) Nov-09 - Jujuy, Abra de Lipan, higher up, about 4100m - (dat. RM 2011)
 • RRM 103...(Rebutia sp.) Nov-09 - Jujuy, Abra de Lipan, higher up, about 4100m - (dat. RM 2011)
 • RRM 104...(Rebutia einsteinii?) Nov-09 - Jujuy, Ronqui Angusto, 3785m - (dat. RM 2011)
 • RRM 105...(Rebutia einsteinii v. atrospinosa, long spines) Nov-09 - Salta, Near km 103, Ruta Nacional 51, 3250m - (dat. RM 2011)
 • RRM 106...(Rebutia einsteinii v. atrospinosa, short spines) Nov-09 - Salta, Near km 103, Ruta Nacional 51, 3250m - (dat. RM 2011)
 • RRM 107...(Rebutia xanthocarpa) Nov-09 - Salta, Both ends of bridge near Chorillos, 1867m - (dat. RM 2011) > v okolí Chorillos (na mape Charillos, Quebrada del Toro) sa nachádzajú neďaleko vedľa seba železničný a cestný most nad riekou Rosario
 • RRM 108...(Rebutia xanthocarpa) Nov-09 - Salta, Both ends of bridge near Chorillos, 1867m - (dat. RM 2011)
 • RRM 109...(Rebutia xanthocarpa) Nov-09 - Salta, Both ends of bridge near Chorillos, 1867m - (dat. RM 2011)
 • RRM 110...(Rebutia xanthocarpa) Nov-09 - Salta, Above El Alisal, 1720m - (dat. RM 2011) > BB 1579.01
 • RRM 112...(Rebutia marsoneri? red flowers) Nov-09 - Salta, Route 33, km 26, 1680m - (dat. RM 2011) > pozri - Quebrada Escoipe. "Route 33, Km 26" môže zodpovedať lokalite niekoľko km východne od Escoipe v Quebrada Escoipe // (R. marsoneri) - Salta, Chicoana to Cachi, 1678m - (BB 1580.02 = RRM 112, S 451) - (dat. RM FND 2011) > Quebrada de Escoipe, = senilis ?
 • RRM 113...(Rebutia senilis) Nov-09 - Salta, Route 33, km 30, 1835m - (dat. RM 2011) > pozri - Quebrada Escoipe. "Route 33, Km 26" môže zodpovedať lokalite niekoľko km východne od Escoipe v Quebrada Escoipe // 
 • RRM 114...(Rebutia nigricans fma.) Nov-09 Salta, Route 33 to Cachi, 3333m - (dat. RM 2011) > pozri - Cachipampa "3333m" zodpovedá lokalite v blízkom okolí Cachipampa > BB 1581.02 
 • RRM 119...(Rebutia violaciflora) Nov-09, Catamarca, Cuesta de Clavilla, 1900m - (dat. RM 2011) > hory Cuesta El Clavillo, hranica Tucumán a Catamarca
 • RRM 120...(Rebutia minuscula) Nov-09, Tucuman, El Jardin to Pampa Grande, 1190m - (dat. RM 2011) >
 • RRM 121...(Rebutia minuscula) Nov-09, Tucuman, El Jardin to Pampa Grande, 1190m - (dat. RM 2011) >
 top of page