main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia CS - Rebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
nigricans
(pozri - nigricans_s) (pozri - ritteri_s) (pozri - steinmannii_s) (pozri - pygmaea_s)
  • Rebutia nigricans (Wessn.) Pilbeam 1997
comb.: J. Pilbeam, Rebutia, 3.1997 / 2: 61, 1997 /
IPNI (GCI) - Cact. File Handb. 2: 61. 1997
IPNI (IK) - Rebutia (Cactus File Handbook, 2): 61 (1997):.
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek4/nig11.htm) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K. Sch.
foto 1.: Jeff Notias ("jnotias") in home & garden, 2002 - home-and-garden.webshots.com/photo/ (album Sulco/Rebutia/Lobivia >>)
(R. nigricans);.....V prilohe - jnotias @/ 38116364pLaqgz_ph.jpg
Comment.:
foto 2.: Willy Smith, 2002 - www.cactusargentina.com (fotos Rebutia >> find item - al)
(R. nigricans; Cachipampa, Salta) RebNigCap.htm;.....V prilohe - Smith @/
Comment.: bez kvetu
foto 3.: Jeff Notias ("jnotias") in home & garden, 2004 - home-and-garden.webshots.com/photo/  (album Sulco/ Rebutia/Lobivia >>)
(R. nigricans);.....V prilohe - jnotias @/ 151721438yDDLHk_ph.jpg
Comment.: ? deminuta? kv. rúrka štíhla, bez vlasov a štetín\
foto 4.: Luis A. Herrera, OrtegaCactus Galleries, 2005 - www.ortegacactus.es/galleries/ (cact p-r >> find item)
(Rebutia nigricans) item;.....V prílohe - OrtegaCactus @/ Rebutia_nigricans.jpg
Comment.: ??. non nigricans;  = pygmaea (haagei). V roku 2011 stránka zanikla.
foto 5.: Jan Vaněček in Jan's Cact Page, 2005 - kaktus.beacon.cz (fotogaléria Rebutia >> find item - list)
foto 5.: J. Vaněček in Jan's Cact Page, 2009 - www.kaktusy.tk
foto 5.: J. Vaněček in Jan's Cact Page, 2010 - www.rebutia.cz (fotogaléria rodu Rebutia >> find item - list Sekce Mediolobivia)
(R. nigricans; J. Vaněček);.....V prílohe - Vanecek @/ nigricans_6922.jpg
Comment.: existujú identické rastliny šírené ChK pod menom "R. nicolai" (bez kvetu aff. einsteinii) alebo Mediolobivia nigricans. V roku 2010 snímok presunutý pod meno "nigricans WR 14" (tam)
foto 6.: (Fotodatabáza Ulmer PPP-Index "Artenverzeichnis zu Rebutia", Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart 2006).
foto 7.: "autor" in KK Roudnice, 2008 - www.ecacti.cz/web-content/ (Rebutia - "Foto")
(R. tarvitensis FR 473; most aff. R. draga);....V prilohe - KKR @/ reb_tarvitensis_FR473_draga.jpg
Comment.: = forma R. nigricans. V pripojenom komentári je táto rastlina pripodobňovaná ku odlišnej rastline R. nigricans na susednom snímku s menom Mediolobivia draga (pozri - dragai). Tu ide o samosprašnú formu R. nigricans viac rokov šírenú ako "M. spec." alebo napr. ako "M. nicolai" (ChK prebytky 1999, pozri - collp.).
merc.: (pozri - bas., syn. & colls.)
  • Rebutia nigricans (Wessn.) Pilbeam 1997 var. nigricans
add.stat.: O. Šída, Rod Rebutia, p.29, 1997
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: Použitie v členení gen. Rebutia - series Nigricans, 130. v. nigricans, 130a. v. peterseimii, 130-. v. hahniana;
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek4/nig11.htm - v. nigricans) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K. Sch.
O. Šída, Atlas kaktusů XXIV., p.33, 2009 -> text;
foto 1.: Václav Šeda, Atlas kaktusů XXIV., p.33, 2009
(R. nigricans v. nigricans; V. Šeda);.....V prílohe - Atlas @/
Comment.:
  • Rebutia nigricans (Wessn.) Šída 1997 izonym 1.
comb.: O. Šída, Rod Rebutia, p.29, 6.1997
IPNI (IK) - Rod Rebutia: 29 (June 1997):.
sign.: Šída, RR 97 - kvety asi 20mm veľké, ohnivo červené, široko otvorené s krátkou rúrkou. Tŕne hrebeňovite rozložené, bronzovo hnedasté a hnedé.
  • Rebutia nigricans (Wessn.) Hunt 1997 izonym 2.
comb.: D. R. Hunt, #, 10.1997 / Cactaceae Consensus Initiatives 4: 6, 1997 / 4: 6, 10/1997 /
IPNI (IK) - Cactaceae Consensus Init. 4: 6. 1997 [Oct 1997]
  • Rebutia nigricans (Wessn.) Backbg. # izonym 3.
comb.: C. Backeberg, # (Klex, 1966 ?)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year#) bas.loc.descr.#: "R. nigricans (Wessn.) Backbg. = ritteri var. nigricans" - neznáma kombinácia. V Kakteenlexikon, p.385 priradil Backeberg mená M. ritteri, M. nigricans v. peterseimii a f. hahniana pod R. ritteri, čo sa môže chápať ako kombinácia Rebutia;
Cactus Club Hokuriku 2004 - neúplné meno uvedené ako "R. nigricans Bckbg.";

tax. Šída 97: gen. Rebutia K. Sch., subgen. Pygmaeolobivia (Backeb.) Šída, sectio Digitorebutia (Buin.) Buin. et Don., series 36. Nigricans, sp. 130.
       O.Šída (prov. 2004 - rebutia.iglu.cz/!!!/sekce4.htm): gen. Rebutia K. Sch., subgen. Pygmaeolobivia, sectio 4. Digitorebutia, series 11. Nigricans, species 1.

catalog.:
adnot.: CITES CC, 1992 - synonymum R. atrovirens (?);
Šída, RR 97 (cit.) - v orig. popise ju W. Wessner stotožnil (1940) s Fričovým nálezom Digitorebutia peterseimii (AVF 544), pričom je otázne či mal tieto rastliny k dispozícii (pozn. - sign.: peterseimii);
Rod a Ken Preston-Mafham, 1997 v Cacti: The Illustrated Dictionary uvádzajú R. ritteri (Wessn.) Buin. & Don. ako návrh alternatívneho mena pre M. ritteri (Wessn.) Krainz, M. nigricans (Wessn.) Krainz, R. nigricans (Wessn.) Bkbg.(?), R. tarijensis Rausch (?-neisto), R. zecheri Rausch a pre kultivar 'R. sphaerica';
Pilbeam, 1997 - nesúhlasí s redukovaním na synonymum R. atrovirens podľa CITES Cactaceae Checklist 1992;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum R. nigricans;
KK Čelákovice, 2006 - synonymá pre členenie R(AMS):  Mediolobivia ritteri nigricans, a tiež haagei nigricans (??). Pokiaľ je známe R. pygmaea 'haagei' má s R. nigricans historicky spoločnú Fričovu sectio v Rebulobivia a aktuálne iba dvojznačné identifikácie u zberov WR 577 a L 541, kde haagei zastupuje identita R. eos;
Mosti, Papini, 2011 - v Rebutia I. (genus Aylostera subg. Mediolobivia) - spec.86., A. nigricans (Wessner) Mosti & Papini 2011;
Ritz et al, 2016 - podľa molekulárnych fylogenetických vzťahov rodu Aylostera Speg. (clade Digitorebutia) je široko chápaná A. pygmaea (sensu R. E. Fries) v postavení druhu (spec.8) s 57 uznanými synonymami vrátane A. nigricans;

bas.: Lobivia nigricans Wessner 1940

descr.: W. Wessner, Beiträge zum Sukkulentenkunde und Pflege, p.51, 1940
IPNI (GCI) - Beitr. Sukkulentenk. Sukkulentenpflege 1940: 51, fig.
IPNI (IK) - Beitr. Sukkulentenk. Sukkulentenpflege 1940, 51 (1940) cf. Gray Herb. Card Cat.
typ.: /coll.: E. Stuemer, O. Marsoner, 1930 (loc.?), imp. & ampl.: C. Backeberg, 1931, Lobivia nigricans nom. prov. 1935 /
nom.: lat. nigricans - černastý, černejúci sa, celkovo podľa vzhľadu, hlavne pokožka (otrnenie asi nie).
adnot.: Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Synonyme, 2006) - synonymum Rebutia nigricans;
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek4/nig11.htm) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K. Sch.
foto 1.: (orig. pub. descr. 1940)
foto 2.: Daniel Schweich, 2006
(L. nigricans, orig. material Wessner);.....V prilohe - Schweich @/ nigricans.jpg

syn.1.: Mediolobivia nigricans (Wessn.) Krainz 1947

comb.: H. Krainz, Sukkulentenkunde, 1: 19, 1947
IPNI (GCI) - Sukkulentenkunde 1: 19. 1947
IPNI (IK) - Sukkulentenkunde i. 19 (1947).
adnot.: Fearn & Pearcy 1981 - "M. nigricans (Wessn.) Krainz. = R. ritteri v. nigricans";
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Rebutia nigricans;
sign.: Backeb., KL 66, p.271 - Telo podlhovasté, hnedozelené; Rebier asi 11; Tŕne na temene silne odstávajúce, 8-12, dĺžky 1cm, lesklo bronzovo sfarbené, potom (neskôr) bielosivé; Kvet široko lievikovitý, priemer 2,5cm, lesklo ohnivo červený; Čnelka čiastočne bazálne zrastená. - Sev. Argentína (?).
foto 1.: Gert Monska, in DKG OG Bautzen, 2008 - www.kakteen-bautzen.de/Alben/ (Kakteen M-N >> find item - al)
(M. nigricans);.....V prilohe - Monska_M @/ 28.jpg
foto 1.: Gert Monska, 2011 - www.kakteen-bautzen.de (Alben/subalbum_1 - find item in Kakteen Mammilloydia-Neolloydia)
(M. nigricans);..... V prílohe - Monska11_M @/ 33_slideshow.jpg
foto 1.: G. Monska, 2016 - www.kakteen-bautzen.de/galerie/ (Fotogalerie - Kakteen L-M -> find item in MagentaCloud)
(M. nigricans) detail;..... V prílohe - Monska16_M @/ Mediolobivia nigricans.jpg
Comment.: ?, Kvet svetloružový, tmavoružové nitky, zelené blizny. Niektorý z nálezov pomenovávaný v súčasnosti nerozhodne ako "nigricans? eos? " (pozri colls.- WR 577, L 541, L 541c). Pravdepodobne na snímku identita L 541c (eos) z dodnes problematicky rozširovaných nálezov A.B.Laua od Tafna pod označením L 541 (alebo L 541c). Nález L 541 bol údajne (dat. R. Martin FND) prvotne identifikovaný ako nigricans. Neskôr šírený už ako eos (MG). Rovnako v súčasnosti aj L 541c v súlade s reálnym vzhľadom ako "nigricans eos", čo ale nevylučuje odlišnú identifikáciu u L 541 (Uhlig, červený kvet, = atrovirens!).
foto 2.: "author" in Lakerveld 2009 - www.boomkwekerijlakerveld.eu (Galéria Mediolobivia >> find item - al)
(M. nigricans);.....V prilohe - Lakerveld9 @/ M_nigricans (id=1488)
Comment.:
merc. Chrudim & other: ChK 87p3366, 88p3366, 90p3366, 91p3366.0, 98p366.00 (M. nigricans);  Kud 2000 R (M. nigricans);  ChK 2003p366.00, 2004p366.00 (M. nigricans);   ChK 2005jR215 (M. nigricans);  ChK 2009p366.14 (M. nigricans ZJ 216); 
merc. De Herdt & other: Succulenta 99 S-12 (M. nigricans; De Herdt) bruingroene plant; vuurrode bloemen;   SGC 2000 R-62607 (M. nigricans);
merc. Cactus-Babula: CB 2007 R (M. nigricans); CB 2007 R (Mediolobivia nigricans ZJ226);
merc. Hillmann: RH 2008, 9, 10/11 (M. nigricans f. weisse Dornen RH 1282);
merc. Bercht: LB 2008 S 3229 (med nigricans ZJ 0226 Piedra Molina);
merc. Fischer: LF 2010 S-194ME, LF 2011 S-209ME (M. nigricans ZJ 226 Piedra Molino);  LF 2011 S-210ME (M. nigricans f. RH2182 Chorillos 3000m);

Digitorebutia nigricans (Wessn.) Buining 1957

comb.: A. F. H. Buining, Succulenta, 36: 53, 1957
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: Fearn & Pearcy 1981 - "D. nigricans (Wessn.) Buin. = R. ritteri v. nigricans";
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Rebutia nigricans;

syn.2.: Aylostera nigricans (Wessner) Mosti & Papini 2011 (comb. nov.)

pub.: S.Mosti, N.L.Bandara & A.Papini, Pakistan Journal of Botany, 6 / 2011
comb.: Mosti & Papini, Pak. J.Bot, 43(6): 2769-2785, 2011
IPNI - Pakistan J. Bot. 43(6): 2782. 2011 [Dec.2011]
bas.: Lobivia nigricans Wessner, Beitr. Sukkulentenk. Sukkulentenpflege 3: 51. 1940.
typ.: Argentina. Salta, s.d., s.n. (lectotype (Hjertson, 2005), photograph of flowering plant showing flower from the side in Beitr. Sukkulentenk. Sukkulentenpflege 3: 51. 1940).

syn.2a.: Aylostera pygmaea 'nigricans'.....(Ritz et al.)

pub.: Ritz et al 2016 - tento názor na synonymné postavenie mena 'mixticolor' vyplýva z molekulárnych fylogenetických vzťahov rodu Aylostera Speg. (A. pygmaea v clade Digitorebutia);

syn.3.: Rebutia ritteri (Wessn.) Buin. et Don. var. nigricans (Wessn.) Buin. et Don. 1963

stat.comb.: A. F. H. Buining, J. Donald, Sukkulentenkunde, 7/8: 103, 1963
IPNI (GCI) - ritteri (Wessner) Buining & Donald var. nigricans (Wessner) Buining & Don
IPNI (GCI) - ritteri (Wessner) Buining & Donald var. nigricans (Wessner) Buining & Donald -- Sukkulentenkunde 7/8: 103. 1963
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year) bas.loc.descr.: "R. ritteri v. nigricans (Wessn.) Buin. & Don. (1938) Beitr. z. Sukk. u. Pfl. 51" - (pozri - colls., identifikácia nálezov DJF);
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum R. nigricans;
foto 1: Georges Marchand, 2006 - www.gargamel-cactus.com (Cactés: album R (18) - find item - al)
(R. ritteri v. nigricans);.....V prilohe - Marchand @/ Rebutia_ritteri_v_nigrican.jpg
foto 1: G. Marchand, 2016 - www.gargamel-cactus.com (photos - cactees - Rebutia - al)
(R. ritteri v. nigricans) detail;.....V prilohe - Marchand @/ Rebutia_ritteri_v_nigrican.jpg
Comment.: ??, dlhá štíhla kv. rúrka, odlišné charakteristikám nigricans
merc.:

Rebutia ritteri f. nigricans (Wessn.) Buin. & Don. #

pub.: #?
adnot.: neznámy status (asi iba preklep var./ f.) zo zoznamu lokalít rozšírenia rodu - loc.: Salta, Qda  del Toro - nepresne, tax.: Rebutia Section III Digitorebutia.;

syn.4.: Rebutia steinmannii var. nigricans Wessn......(?)

pub.: W. Wessner, #? 
IPNI - tento záznam databáza (ku 2.2012) neobsahuje (pozri - Lobivia nigricans Wessn.)
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year) bas.loc.descr.: "R. steinmannii v. nigricans Wessn. = ritteri v. nigricans";
Cactus Club Hokuriku 2004, neexistujúca kombinácia, uvedené skrátene ako "R. steinmannii v. nigricans Wessn. = ritteri v. nigricans" alebo "R. ritteri v. nigricans Buin. & Don. = steinmannii v. nigricans"

colls. Stuemer & Marsoner: (Backeberg -> Wessner typ);
colls. Lembcke: Lembcke 47 (spec. - nigricans?);
colls. Rausch: WR 14 (var.), WR 162 (peterseimii?), WR 577 (eos var./ nigricans);
colls. Lau: L 541 (nigricans ? eos var.? atrovirens ?), L 541c (eos var.?);
colls. Kníže: KK 1464 (elegans, near nigricans?), KK 1466;
colls. Winberg: MN 82 (albispina?), MN 84MN 116 (var., f.), MN 117 (var., f.), MN 147 (nigricans ? einsteinii var.?, - ?);
colls. Joschko: J 30, J 105;
colls. Hillmann: RH 473, RH 498, RH 500 (pygmaea?), RH 1276, RH 1278, RH 1279, RH 1282 (f. weisse Dornen), RH 1284, RH 1285, RH 1288, RH 1302, RH 1306;
colls. Wahl: RW 61, RW 86 (var. nov.), RW 125 (var. nov.), RW 198 (var. dick), RW 199 (langdornig), RW 201 (orangebl.), RW 203 (var. dick), RW 405 (var. Cachinal);
colls. Piltz: P 167 (nigricans ?);
colls. Ferguson: DJF 267 (atrovirens - nigricans), DJF 425 (atrovirens var. ritteri - nigricans ?);
colls. Janeba: ZJ 216, ZJ 226;
colls. Charles: GC 430.01;
colls. Bates: BB 968.02, BB 987.04;
colls. Fischer: LF 56 (peterseimii Cachinal), LF 61;
colls. Blaczkowski: TB 12.3 (peterseimii);
colls. Martin: RRM 114 (f.);
colls. Sochůrek: MS 1039;


collp.: Šuba, KE - (orig. ChK 2000-9 R - Mediolobivia nicolai); ? ---> KK 2040 ? --> nigricans --> WR 14

adnot.: Podobné meno Rebutia nicolaii n. n. použil K. Kníže pre zber KK 2040 a pre bolívijský zber KK 854 použil neisto =R.conoidea?.
sign.: (starý trs z jediného koreňa) Telo predĺžené, 20-25mm široké, valcovité, mladšia časť zúžená, rebier 13, takmer priamo prebiehajúce; Epidermis matne zeleno fialová; Areoly tmavohnedé, podlhovasté; Tŕne okrajové (9-11), priľahnuté, rovné alebo pokrútené, na temene mierne odstávajúce, lesklé žlté s tmavohnedou zosilnenou bázou, dlhé 5-7mm, jeden alebo viac horesmerujúcich dlhých až 10mm; Kvet 25-30mm široký, 30mm dlhý s purpurovo červeným stredom a tmavým okrajom, otvorený iba jeden deň, niekoľko hodín dopoludnia; Kv. lôžko tmavo fialové, 5mm priemer s olivovo zelenými šupinami, svetlohnedou vlnou a štetinami; Kv. rúrka veľmi hrubá (4-4,5mm) a krátka (asi 7mm) s povrchom ako lôžko; Púčiky (od polovice mája) zo starších areol, tmavo fialovočervené, spočiatku malé guľaté, priľahnuté, pokryté svetlohnedou vlnou a štetinami, neskôr tmavozelené - guľatý tvar (až do 8mm - tesne pred otvorením kvetu až 12mm) si održiavajú až takmer do otvorenia kvetu, čo je pre Rebutia-Mediolobivia netypické (foto 1.); Okv. lístky krátke lyžičkovité s malou špičkou, asi 7mm široké; Vnútorné purpurovo červené; Vonkajšie tmavočervené so zelenkastými koncami, zvonka s tmavozelenými stred. pásikmi; Čnelka zelená; Blizna kompaktná, žltozelená, 7 hrubých ramien, pod úrovňou najvyšších prašníkov; Nitky červené, hore svetlejšie; Prašníky žlté;
foto 1.: Šuba, 7322/32-2001-6-16;.....V prílohe - Suba01_7322\nicolai_ChR.jpg
foto 2.: Šuba, 7322/35-2001-6-22;.....V prílohe - Suba01_7322\nicolai_ChRa.jpg

Šuba, KE - (orig. ChK 2000-9 R - Mediolobivia nicolai); ? --- nigricans --> WR 14

sign.: (Výsev 2005 - 2.generácia) semená typ. Digitorebutia, predĺžené symetrické, matne hnedé fľakaté na čiernom základe, 1,2-1,3mm dlhé.
sem.x: 2005

 top of page