return to the main list
pygmaea_s

gen. Rebutia K. Sch., subgen. Pygmaeolobivia (Backeb.) Šída, sectio Digitorebutia (Buin.) Buin. et Don., series 32. Pygmaea (O. Šída, 1997)
gen. Rebutia K. Sch., subgen. Pygmaeolobivia (Backeb.) Šída, sectio Digitorebutia (Buin.) Buin. et Don., series 5. Pygmaea (O. Šída, prov. 2004)

Charakteristika príbuzenského okruhu Pygmaea:

adnot.: Šída, RR 97 - Príbuzenské okruhy Pygmaea a Haagei sa prekrývajú ako v areáloch rozšírenia, tak aj v rozpätí jednotlivých znakov. Char. odlišujúce znaky - tvar rebier a farba kvetov. R. pygmaea má rebrá rozčlenené do hrbolov, pri R. haagei sú zachované aspoň na báze tela. Kvety R. pygmaea majú sýte odtiene červenej alebo žltej, okruh R. haagei bledé, pastelové farby väčšinou s tmavšími stredovými prúžkami.
Šída, RR 97 - Nejasnosť príbuzenských väzieb medzi skupinami Haagei-Orurensis-Pygmaea vidieť v spracovaniach rodu Rebutia podľa F. Rittera 1980 a W. Rauscha 1985. F. Ritter zástupcov skupiny okolo R. pygmaea vedie v troch líniách, 1 až 3., pričom v línii 3 je taktiež množstvo značne nesúrodých druhov. W. Rausch všetky svoje taxony tejto skupiny (v ponímaní Lobivia) zaradil do dvoch druhov L. haagei a L. pygmaea na úrovni ich variet.
Príspevok ku zmätkom bolo tiež paralelné používanie zberného mena "pectinata" pre zbery patriace do horeuvedených príbuzenských skupín, čo v Backebergovom duchu pri pomenovávaní a šírení svojich zberov realizoval hlavne K. Kníže. V súčasnosti sa začína používať rozšírený popis Rebutia pygmaea ako zberný druh pre všetky Haagei, Pygmaea a niektoré iné (pozri zbery MN, RH) v duchu W. Rauscha - "Lobivia haagei plus Lobivia pygmaea". Winberg (cit.) - "The flowers of Reb. pygmaea (syn. haagei) and its varieties (forms?) vary a lot. From white to pink, red and orange".
W. Rausch, Bva, 22.5.1999 - diapozitívy z lokalít s komentárom: "Existuje viac ako 100 populácií L. pygmaea. Orig. (Fries) kvety červené, skutočný rozsah od čisto bielej a ružovej (eos, canacruzensis), cez žltú (diersiana, atrovirens) a tmavooranžovú (friedrichiana)". Prezentované nepopísané formy - haagei s broskyňovým kvetom a fialovým stred. pásikom" (pozri - setifera n. n. - rovidana popis 2005) a diersiana var. s veľkými oranžovými kvetmi (pozri - popis?).

Výskyt mena pygmaea:

nom.: [pygméa], podľa relat. charakteru vzrastu, gr., lat. pygmaeus - trpasličí, zakrpatený
adnot.: Jedno z kľúčových uznaných mien pre všetky ponímania členena rodu Rebutia. Pozri tiež tvar "pygmea".

AYL
  • Aylostera pectinata Frič n. n. = R. pygmaea.....(mix. ident., pozri  - spegazziniana)
DIG

WEI
 top of page