return to the main list
SE 56
(pozri - Šeda_s) (pozri - elegantula) (pozri - haagei_s) (pozri - haagei) (pozri - pygmaea_s)
(pozri - Condor_s - Argentina 3.)

coll.: V. Šeda, 1997, Argentina, prov. Jujuy, Sierra de Zenta, #, # (RM & Fischer: 30km južne od Iruya, Sierra Zenta, 3800m)

Mediolobivia haagei var. elegantula.....(SE, dat. ChK 1998)
Rebutia haagei f. elegantula?.....(SE, dat. RM FND)
Rebutia haagei f......(SE list 2006)
Mediolobivia haagei f......(dat. Fischer 2007)
Mediolobivia haagei.....(dat. C-Babula 2007)
Mediolobivia pygmaea var.....(hort., dat. Fischer 2011)

adnot.: ChK 2003 (dat. loc.);  Šeda, list 2006 - (dat. haagei f., loc. - 30km pred Iruya);  R. Martin FND 2007 - (dat. haagei f, elegantula?, loc.- 30km S Iruya, Sierra de Zenta);  
Nález v Jujuy severne od Condor, v hraničnej oblasti Jujuy - Salta v pohorí Zenta, južne od Iruya. V rovnakej oblasti medzi Iturbe a Iruya našiel R. elegantula M. Winberg (MN - 224, 227, 228), Hillmann (RH - eleganthula 587, 591, 593, 594, 597, 598, ...) a iní.
sign.: (Šeda 2006) - veľmi drobné rastliny
foto.: nezaznamenané
merc. Chrudim: ChK 98p3356.40 (Mediolobivia haagei var. elegantula SE-56);   ChK 2003p3356.40 - 2005p3356.40, , 2009p3356.40 (M. haagei var. elegantula SE-56, Sierra de Zenta, Jujuy);
merc. Fischer: LF 2007 S-61ME, LF 2010 S-135ME (Mediolobivia haagei f. SE 56, Sierra Zenta, 3800m);  LF 2011 S-313ME (M. pygmaea v. SE 56 Sierra Zenta 3800m);
merc. Cactus-Babula: CB 2007 R (Mediolobivia haagei SE56); CB 2007 R (Mediolobivia haagei v. elegantula SE56);
merc. Bercht: LB 2008 S 3163 (med haagei SE 0056 Sierra de Zenta, Jujuy);

collp.:
 top of page