return to the main list
Winberg_s

Mats E. Winberg, Švédsko, cestovateľ a zberateľ kaktusov prevážne v Argentíne (Salta, Jujuy, 1986) a tiež v Bolívii (1993), pestovateľ a majiteľ firmy SuccSeed, Skogstorp. Firma "SuccSeed" - Valsangsvagen 24, S 6333 69, Skogstorp, Sweden (dom. web stránka (adr. od 7.2005) - www.succseed.com)

adnot.: Akronym MN. V katalógoch akronymov [dat. Chileans 1995 a Gamesby 1996] je ku akronymu MN je uvádzané meno Mats Nilsson. Za akých okolností použil M.E.Winberg iné meno, z ktorého je odvodený akronym pre poľné nálezy, nie je známe. Podobne postupoval M. Hjertson (ME).
V niektorých zbierkach je pôvod rastlím resp. semien z firmy SuccSeed doplňovaný na menovkách skratkou MWS alebo MW.
Zbery MN označené tu (dat. MN list 1999) v širokom ponímaní ako "pygmaea" môžu zahŕňať celé spektrum foriem pygmaea (haagei, haagei var., pectinata, ...), v niektorých prípadoch sú možné priebežné domnelé stotožnenia s popísanými druhmi resp. varietami.

Výskyt mena Winberg:  

Nálezy (1986-1993, ...)
 • MN 21........(pseudominuscula) - Escoipe, Salta - (MN list)
 • MN 22........(senilis f.) - Escoipe - El Maray, Salta - (MN list)
 • MN 31........(pygmaea) - Tilcara, Jujuy - (MN list)
 • MN 45........(wessneriana) - Volcán, Jujuy - (MN list)
 • MN 45a......(pseudodeminuta) - Volcán, Jujuy - (MN list)
 • MN 46........(einsteinii var. euanthema - euanthema) - Volcán, Jujuy - (MN list)
 • MN 53........(steinmannii) // (steinmannii var. cincinnata) - Yavi, Jujuy - (MN list) // (Digitorebutia steinmannii) - (dat. VZ 2009)
 • MN 57........(Weingartia neumanniana) - Jujuy, Humahuaca, 3150-3250m- (MN list) (dat. R. Martin, Field Number Database, stav 2007 / dat. SuccSeed 2009)
 • MN 58........(pygmaea) - Humahuaca, Jujuy - (MN list)
 • MN 64........(fiebrigii var.) - N Salta, Salta / Jujuy - (MN list)
 • ....MN 73....(mix. num., dat. Cactus Center Club 2006, pygmaea); MN 73 - Gymnocalycium valnicekianum - (MN list) > pozri - MN 173
 • MN 82........(nigricans) - Piedra del Molino, Salta - (MN list) // (Digitorebutia nigricans) - (dat. VZ 2009)
 • MN 84........(nigricans, =MN 82) - Piedra del Molino, Salta - (MN list)
 • MN 88........(fiebrigii var.= MN 64) - N Salta, Salta / Jujuy - (MN list)
 • MN 100.....(einsteinii) - Salta, Las Cuevas, Tastillas, Salta - (MN list) // - Jujuy, Las Cuevas, 3000-3500m - (dat. RM FND)
 • MN 103.....(einsteinii) - Las Cuevas - Cachińal, Salta - (MN list)
 • MN 106.....(einsteinii) - Las Cuevas - Cachińal, Salta - (MN list)
 • MN 106a...(einsteinii) - 1990, Argentína, Salta, Las Cuevas, 3600m - (dat. SuccSeed 1999)
 • MN 110.....(einsteinii var. pseudoeinsteinii n. n. - einsteinii var.) - Inge. Maury, Gólgota, Salta - (MN list)
 • MN 112.....(einsteinii var. aureiflora) - Chorillos, Qda del Toro - (MN list)
 • MN 113.....(xanthocarpa f.) - Chorillos, Qda del Toro - (MN list)
 • MN 115.....(xanthocarpa f.) - Chorillos, Qda del Toro - (MN list)
 • MN 116.....(nigricans f. large flowers - nigricans var.) - Chorillos, Qda del Toro - (MN list)
 • MN 117.....(nigricans f. orange flowers - nigricans var.) - Chorillos, Qda del Toro - (MN list)
 • MN 122.....(fiebrigii var. - aff. kieslingii) - Valle Grande - Valle Colorado - (MN list)
 • MN 123.....(fabrisii var. aureiflora) - Valle Grande - Valle Colorado - (MN list)
 • MN 124.....(fiebrigii var. - spec.) - Valle Grande - Valle Colorado - (MN list)
 • MN 126.....(fabrisii) - Valle Colorado - Santa Ana - (MN list)
 • MN 127.....(fiebrigii var.) - Valle Colorado - Santa Ana - (MN list)
 • MN 127a....(fiebrigii) - kult. odchýlka MN 127 // (fiebrigii 'jujuyensis') - (dat. SuccSeed 2010)
 • MN 128.....(fiebrigii var.) - Valle Colorado - Santa Ana - (MN list)
 • MN 129.....(fiebrigii var. - fiebrigii ´jujuyana´) - Valle Colorado - Santa Ana - (MN list)
 • MN 130.....(atrovirens var.) - Valle Colorado - Santa Ana - (MN list)
 • MN 131.....(nigricans var. carmeniana) - Valle Colorado - Santa Ana - (MN list)
 • MN 132.....(pygmaea) - Santa Ana - (MN list)
 • MN 134.....(atrovirens var.) - Santa Ana - (MN list)
 • MN 135.....(fabrisii var. nana) - Cortaderas - Santa Ana - (MN list)
 • MN 136.....(pygmaea var. nazarenoensis ? - pygmaea) - Cortaderas - (MN list) // (Digitorebutia haagei v. nazarenoensis) - (dat. VZ 2009)
 • MN 140.....(fiebrigii var.) - Valle Colorado - Cortaderas - (MN list)
 • MN 142.....(pygmaea) - Cortaderas - (MN list)
 • MN 146.....(pygmaea) - Santa Ana - Caspalá - (MN list)
 • MN 147.....(nigricans or einsteinii var. - spec.) - Santa Ana - Caspalá - (MN list)
 • MN 148.....(spec. aff. kieslingii) - Santa Ana - Caspalá - (MN list)
 • MN 149.....(nigricans var. carmeniana) - Santa Ana - Caspalá - (MN list)
 • MN 150.....(pygmaea = norm. ´haagei´ form) - Santa Ana - Caspalá - (MN list) // (M. pygmaea v. nazarenoensis) - (dat. Hillmann 2009)
 • MN 151.....(nigricans var. carmeniana) - S Caspalá - (MN list) // (Digitorebutia nigricans v. carmeniana) - Santa Ana - Caspalá - (dat. VZ 2009) ?
 • MN 152.....(pygmaea) - Caspalá - (MN list) // (Digitorebutia pygmaea) - (dat. VZ 2009)
 • MN 152a....(Rebutia spec. - ?) - Caspalá
 •     MN 153 ? (pygmaea) - (mix. num. dat. D.V.Bueno, 2006); MN 153 - Lobivia jajoiana v. caspalasensis - (MN list) >> foto popisom zodpovedá MN 173
 • MN 156.....(pygmaea ´mudanensis´) - Caspalá - Humahuaca - (MN list)
 • MN 157.....(pygmaea var. mudanensis) - Caspalá - Humahuaca - (MN list) // (Digitorebutia pygmaea) - (dat. VZ 2009)
 • MN 158.....(pygmaea var. mudanensis) - Caspalá - Humahuaca - (MN list)
 • MN 162.....(pygmaea) - Tilcara - (MN list)
 • MN 163.....(euanthema var. tilcarensis) - Tilcara - (MN list)
 • MN 168.....(pygmaea) - Iturbe - (MN list) // (Digitorebutia pygmaea) - (dat. VZ 2009) // (M. haagei) - (dat. Bercht 2008)
 • MN 170.....(pygmaea - pygmaea var. crassa) - Iturbe - (MN list)
 • MN 171.....(pygmaea) - Iturbe - (MN list) // (M. pygmaea v. elegantula) - (dat. Fischer katalog 2011/12)
 • MN 171a....(einsteinii var. gonjianii f. (salmon fl.) - einsteinii var.) - Iturbe - (MN list)
 • MN 171b....(einsteinii var. gonjianii f. / tilcarensis (red fl.)) - Iturbe - (MN list)
 • MN 171c....(pygmaea) - Iturbe - (MN list)
 • MN 172.....(Weingartia neumanniana) - Iturbe, Jujuy, Argentina, 3500-3600m - (MN list dat. RM FND / dat. SuccSeed 2009)
 • MN 173.....(pygmaea) - Iturbe - (MN list)
 • MN 175.....(pygmaea - pygmaea var. crassa) - Iturbe - (MN list)
 • MN 176......(Tephrocactus spec.) - Iturbe, 3500 3600m - (dat. MN list 1999) // (Weingartia neumanniana - mix.num.?, ident?) - dat. Bercht 2008)
 • MN 180.....(fiebrigii var. - spec.) - Iruya - (MN list)
 • MN 184.....(pygmaea) - Cerro Pueblo Viejo, S Tafna - (MN list) // (Digitorebutia pygmaea) braune Dornen - (dat. VZ 2009)
 • MN 185.....(pygmaea - pygmaea var. crassa) - Cerro Pueblo Viejo, S Tafna - (MN list)
 • MN 185a ?(pygmaea - pygmaea v. crassa) - (dat. Cactus Center Club, 2006) - kult. odchýlka? > pozri - MN 185
 • MN 186.....(pygmaea) - Cerro Pueblo Viejo, S Tafna - (MN list) // (pygmaea var. crassa) - (SuccSeed)
 • MN 188.....(einsteinii var. neumannii n. n.) - Purmamarca - (MN list) // (einsteinii v. gonjianii f.) // (einsteinii v.) - (SuccSeed) >> fischeriana > brighignae
 • MN 189.....(pygmaea) - Purmamarca - (MN list)
 • MN 191.....(pygmaea) - Purmamarca - (MN list)
 • MN 193.....(pygmaea) - Purmamarca - (MN list)
 • MN 194.....(einsteinii var. nova - red) - Purmamarca - (MN list)
 • MN 195.....(einsteinii var. - red / orange) - Purmamarca - (MN list)
 • MN 196.....(pygmaea) - Purmamarca - (MN list)
 • MN 198.....(xanthocarpa f.) - Campo Quijano - (MN list)
 • MN 199.....(pseudodeminuta) - Campo Quijano - (MN list) = ME 43
 • MN 199a....(pseudominuscula ? ident.) - Campo Quijano - (MN list)
 • MN 200.....(xanthocarpa f.) - Campo Quijano - (MN list)
 • MN 211.....(einsteinii var. gonjianii - einsteinii var.) - Tilcara - (MN list) // (Digitorebutia einsteinii v. gonjianii) - (dat. VZ 2009)
 • MN 212.....(pygmaea) - Tilcara - (MN list)
 • MN 214.....(einsteinii) - Santa Rosa de Tastil - (MN list)
 • MN 220.....(einsteinii) - Alfarcito, Tastillas - (MN list)
 • MN 221.....(senilis ? xanthocarpa f.) - Chorillos, Qda del Toro - (MN list)
 • MN 223.....(pygmaea) - N Iturbe - (MN list)
 • MN 224.....(pygmaea) - Iturbe - Iruya - (MN list) // (Digitorebutia pygmaea) - (dat. VZ 2009) // (M. haagei) - (dat. Bercht 2008) aff. elegantula
 • MN 225.....(pygmaea) - Iturbe - Iruya - (MN list)
 • MN 227.....(pygmaea) - Iturbe - Iruya - (MN list)
 • MN 228.....(pygmaea) - Iturbe - Iruya - (MN list)
 • MN 229.....(pygmaea) - Iruya - Cóndor, NE Iturbe - (MN list) // (M. pygmaea v. elegantula) - (dat. Fischer katalog 2011/12)
 • MN 229a....(pygmaea) - Iruya - Cóndor, NE Iturbe - (MN list)
 • MN 231.....(fiebrigii) - Iruya - (MN list) // (spec. buiningiana?) // (jujuyana) - (SuccSeed)
 • MN 233.....(pygmaea) - NE Iruya - (MN list)
 • MN 234.....(atrovirens var. - atrovirens) - Iruya - (MN list)
 • MN 236.....(Rebutia spec.) - NE Iruya - (MN list) // (pygmaea) - (SuccSeed)
 • MN 236a....(pygmaea var. "striped flower") - Iruya - (MN list)
 • MN 237.....(pygmaea) - Iruya - San Isidro - (MN list)
 •   MN 239 ? (pygmaea) - (mix. num. dat. Cactus Center Club, 2006); MN 239 - Lobivia tiegeliana v. fricii - (MN list) > pozri - MN 229 ?, MN 237 ?
 • MN 242.....(Rebutia spec.) - E Iruya - (MN list) // (pygmaea) - (SuccSeed)
 • MN 244.....(pygmaea= norm. ´haagei´ form) - W Humahuaca - (MN list)
 • MN 245.....(Sulcorebutia canigueralii) - Sucre, 2800m, Cochabamba - (MN list) (?) // Chuquisaca
 • MN 246.....(fiebrigii) - Sucre, Cochabamba - (MN list) (?) // Chuquisaca
 • MN 247.....(Sulcorebutia spec.) - Sucre - Ravelo, 3300m, Cochabamba - (MN list) (?) // Chuquisaca - Potosí // (S. vasqueziana v. chatajillensis) - N Sucre, Bol. - (dat. SuccSeed 2000, Cactuslove 2006, foto 2016)
 • MN 253.....(R. pygmaea) - SW Iturbe, 3400m - (dat. SuccSeed 2010)
 • MN 259.....(R. atrovirens v. haefneriana) - Capillas - Iruya, 4025m - (dat. SuccSeed 2009)
 • MN 263.....(M. pygmaea v. elegantula) - Capillas, 4025m - (dat. Fischer katalog 2011/12) // (M. pygmaea v.) - Capillas, 4025m - (dat. Fischer katalog 2011/12)
 • MN 286.....(R. fiebrigii 'kieslingii') - Santa Victoria, # - (dat. SuccSeed 2010)
 • MN 294...? (pygmaea) - # - (dat. Cactus Center Club, 2006) = aff. orurensis
 • MN 318.....(R. steinmannii v. christinae) - Nazareno, 3000m - (dat. Winberg, katalog 2010)
 • MN 319.....(R. fiebrigii 'jujuyana') - Nazareno, 3360m - (dat. Winberg, katalog 2010)
 • MN 321.....(R. steinmannii v. christinae) - Nazareno, 3450m - (dat. Winberg, katalog 2016)
 • MN 325.....(R. steinmannii v. christinae) - near Rio San Marcos, Nazareno, 3150m - (dat. Winberg, katalog 2016)
 • MN 335.....(Rebutia padcayensis 'margarethae') - Trigohuiaco, Salta, Arg., 3050m - (dat. SuccSeed 2016)
 • MN 347.....(R. albiareolata) - Padcaya, 2100m, Bol. - (dat. SuccSeed 2016)
 • MN 435.....(W. neocumingii) - Abra Copa y Sombrero, Mataral - Pulquina, 2301m, Sta. Cruz, Bol. - (dat. Winberg katalog 2016)
 • MN 488.....(R. sumayana) - SW Santa Elena, 3020m, Chuquisaca, Bol. - (dat. Winberg, katalog 2016)
 • MN 521.....(R. padcayensis) - Tarija, # - (dat. Winberg, katalog 2016, foto)
 •  
 • MN 528.....(R. narvecensis) - Narvaez, Tarija, Bol., # - (dat., Winberg katalog 2016, foto)
 top of page