main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia DE - Sulcorebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
canigueralii
(pozri - canigueralii_s) (pozri - tarabucoensis_s)
  • Rebutia canigueralii Cárdenas 1964
descr.: M. Cárdenas, Cactus & Succulent Journal (USA), 1: 26-27, 1964 / Cact. & Succ. Journ. Amer. 36. 26., 1964 /
IPNI (GCI) - Cárdenas -- Cact. Succ. J. (Los Angeles) 36: 26, figs. 1964
IPNI (IK) - Cárdenas -- Cact. Succ. J. (Los Angeles) 36: 26. 1964
typ.: Cárd. 5554 / coll.: J. Cañigueral, Bolivia, Chuquisaca, Oropeza, južne od Sucre na svahoch Churuquella, 2800m /
nom.: [kanygverali-i], podľa mena nálezcu; Juan Cañigueral
adnot.: Fearn & Pearcy 1981 - Rebutia s.l.: "R. canigueralii Card. = Sulcorebutia canigueralii (Card.) Buin. & Don."
Atlas kaktusů I: p.40, 1986 (dat. Donald - Tapacari, 2000m);
P. Klaasen 2011 uvádza (pozri - colls., S) meno "Rebutia (Sulcorebutia) canigueralii" údajne sensu Hunt, Taylor, Charles, 2006 so širším chápaním druhu R. canigueralii (s poddruhmi crispata a pulchra) s pripomienkou príslušnosti k rodu Sulcorebutia Backeb..
P. Klaasen 2011 uvádza (pozri - 2x colls, S 2455) pochybné meno "Rebutia (Sulcorebutia) canigueralii 'oenantha'", ktoré použil údajne sensu Hunt, Taylor, Charles, 2006 (oenantha syn. canigueralii?), kde ale priložené snímky ukazujú dve formy rastlín z príbuzenstva R. canigueralii a R. vasqueziana (žiadna oenantha)
sign.:
foto 1.: (orig. pub. descr. 1964) - M. Cárdenas, Cactus & Succulent Journal, 1: obr.: 27, 1964
foto 2.: Georges Marchand, 2006 - www.gargamel-cactus.com (Cactés: album S (19) - find item - al)
(R. canigueralii);.....V prilohe - Marchand @/ Sulcorebutia_canigueralii.jpg
Comment.: typ. forma?
foto 3.: Paul Klaasen in pkcactus2011's photostream - www.flickr.com/photos/ (Bolivia 2011 - Rebutia s.l.)
(R. (Sulcorebutia) canigueralii S2453);......V prílohe - Klaasen @/ 6564380757_8a7d4ea502_b.jpg
Comment.: na prírodnom stanovisku, bez kvetu, k zelenohnedému telu s bradovitými hrbolmi pritlačené ohnuté riedke belavé otrnenie na báze hnedé, stredové žiadne, úzke dlhé areoly
foto 4.: P. Klaasen in pkcactus2011's photostream - www.flickr.com/photos/ (Bolivia 2011 - Rebutia s.l.)
(R. (Sulcorebutia) canigueralii 'oenantha' S2455 (1));......V prílohe - Klaasen @/ 6565267889_4a1419fe11_b.jpg
Comment.: S2455.1 na prírodnom stanovisku, bez kvetu, k zelenohnedému telu s bradovitými hrbolmi pritlačené ohnuté riedke belavé otrnenie na báze hnedé, stredové žiadne, úzke dlhé areoly = canigueralii (non oenantha)
foto 5.: P. Klaasen in pkcactus2011's photostream - www.flickr.com/photos/ (Bolivia 2011 - Rebutia s.l.)
(R. (Sulcorebutia) canigueralii 'oenantha' S2455 (2));......V prílohe - Klaasen @/ 6565265763_af47f3273a_b.jpg
Comment.: S2455.2 na prírodnom stanovisku, kvet ružovofialový, k zelenohnedému telu s hran. hrbolmi pritlačené ohnuté riedke belavé otrnenie = forma na rozhraní canigueralii / vasqueziana podobne ako napr. L 375 (non oenantha)
merc.:
  • Rebutia (S.) canigueralii (Buin. & Don. 1965)
  • Rebutia (W.) canigueralii (Brandt 1978)
adnot.:
foto 1.: D. Vicente Bueno Ripoll, 2006 - www.aztekia.com/ACYS/VICENT6.htm (Galería del Socio IV-VI >> find item)
(R. (S.) canigueralii);.....V prilohe - Bueno @/ Rebutia_S_canigueralii_11.jpg
Comment.: hrebeňovité ohnuté krátke otrnenie bez stred. tŕňov, červený kvet so žltkastým stredom
foto 2.: D. Vicente Bueno Ripoll, 2006 - www.aztekia.com/ACYS/VICENT6.htm (Galería del Socio IV-VI >> find item)
(R. (S.) canigueralii);.....V prilohe - Bueno @/ Rebutia_S_canigueralii_23.jpg
Comment.: červený kvet so žltým stredom (typická forma)
foto 3.: D. Vicente Bueno Ripoll, 2006 - www.aztekia.com/ACYS/VICENT8.htm (Galería del Socio IV-VIII >> find item)
(R. (S.) steinbachii ssp. polymorpha);.....V prilohe - Bueno @/ Rebutia_S_steinbachii_polymorpha_03.jpg
Comment.: ??, hrebeňovité ohnuté krátke otrnenie bez stred. tŕňov, červený kvet so žltkastým stredom
  • Rebutia canigueralii subsp. canigueralii (Cárd.) Hunt 1997
add.stat.: / D. R. Hunt, Cactaceae Consensus Initiatives 3: 6, 1997 /
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
  • Rebutia (S.) tarabucoensis v. canigueralii (#?, hort.)

tax.: gen. Rebutia K.Sch.,

cat.:
adnot.: Rod Rebutia a synonymné rody podľa I.O.S 1986 a CITES 1992;
F. A. Lohmueller, 2005 - v botanickom systéme sú S. canigueralii a W. canigueralii synonymá uznaného druhu R. canigueralii Cárd. (spec. 7) v rámci rodu Rebutia K. Sch.;
Hunt, Taylor, Charles, 2006 - Rebutia canigueralii Cárd. uznaný druh v systéme Rebutia K. Sch.;


  • Sulcorebutia canigueralii (Cárd.) Buin. et Don. 1965
comb.: A. F. H. Buining, J. Donald, Cactus & Succulent Journal (GB), 3: 57, 1965
IPNI (GCI) - Buining & Donald -- Cact. Succ. J. Gr. Brit. 27: 57. 1965
IPNI (IK) - Buining & Donald -- Cact. & Succ. journ. Brit. xxvii. 57 (1965).
sign.: F. Hájek, Atlas kaktusů p.40, 1986 - Kvet oranžovočervený so žltým hrdlom, predĺžený vzrast;
W. Rausch, Bva, 22.5.1999 (diapozitívy z lokalít s komentárom: "S. canigueralii") - červený kvet, forma;
Augustin, Gertel, Hentzschel, Sulcorebutia, Kakteenzwerge der boliv. Anden, 6.2000 -> text, foto;
foto 1.:
foto 2.: Karel Crkal, Atlas kaktusů, p.40, 1986 -
(S. canigueralii; S. Ludvík, Chrudim);..... V prílohe - Atlas_s @/ Caniguer.jpg
foto 3.: Mats Winberg, SuccSeed, 2003 - www.succseed.com/images/gallery/
(S. caniguerallii);.....V prílohe - Winberg_SW @/ sulcan.jpg
Comment.:
foto 4.: Ivan Milt, in KK Olomouc, 2005-2010 - www.carciton.cz/kaktusy/clanky13.htm (album >> Sulcorebutia - colour beauty)
(S. caniguer);.....V prilohe - Milt @/ sulco_caniguer.jpg
Comment.:
foto 5.: Andreas Wessner, 2006 - www.kakteen-wessner.de (Bildgalerie Kakteen >> find item - al)
(S. Canigueralii);.....V prílohe - Wessner6 @/ 1-sulcorebutia_canigueralii.jpg
foto 5.: A. Wessner, 2009 - www.kakteen-wessner.de (Kakteen Gattungen - Sulcorebutia >> find item - al)
(S. Canigueralii) detail
Comment.: typová populácia - kvet červený so žltým stredom
foto 6.: Georges Marchand, 2006 - www.gargamel-cactus.com (Cactés: album S (19) - find item - al)
(Sulcorebutia sp.);.....V prilohe - Marchand @/ Sulcorebutia_sp_002.jpg
Comment.: forma, populácia - kvet fialový s bielym stredom podobne ako WR 281 (pozri - hertusii)
foto 7.: G. Marchand, 2007 - www.gargamel-cactus.com (Photos récentes: album (01) - find item - al)
(Sulcorebutia spec.);.....V prilohe - Marchand @/ Sulcorebutia_sp.jpg
Comment.: forma, populácia - kvet fialový s bielym stredom podobne ako WR 281 (pozri - hertusii)
foto 8., 9.: in Cactus Love, 2006 -  www.cactuslove.ru (Sulcorebutia >> find items);
(S. canigueralii (Card.) Buin. et Don.);.....V prilohe - Cactus_Love @/, @/
foto 8.: A. Lukašov in Cactus Love, 2016 -  www.cactuslove.ru (fotogaléria kaktusov > page 177 > find items);
(S. canigueralii (Card.) Buin. et Don.) 3006;.....V prilohe - Cactus_Love @/ 3006.jpg
Comment.: dvojfarebný kvet - oranžový so žltým stredom, čnelka a blizny zelené, nitky žlté
foto 9.: A. Lukašov in Cactus Love, 2016 -  www.cactuslove.ru (fotogaléria kaktusov > page 177 > find items);
(S. canigueralii (Card.) Buin. et Don., VF 38) 3007;.....V prilohe - Cactus_Love @/ 3007.jpg
Comment.: WF 38, kvet ružovofialový, nitky ružovofialové, blizny biele, tŕne s tmavou bázou pokrútené priľahnuté
foto 10., 11.: Marek Snowarski in Bio-Forum, 2007 - www.bio-forum.pl/kaktusy/skorowidz.htm (kolekcia list >> find item al)
(S. canigueralii);.....V prilohe - Snowarski @/ 070520-8123.jpg, @/ 070520-8124
foto 12.: M. Snowarski, 2009 - kaktusy.atlas-roslin.pl/skorowidz.htm
(S. canigueralii);.....V prilohe - Snowarski @/
Comment.: (pozri - foto 9., 10.)
foto 13.: Claude Bourleau, Sulco-passion, 2007 - home.scarlet.be/sulcopassion (galeriephotos >> canigueralii)
foto 13.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2008 - www.sulcopassion.be/welcome_gallery_canigueralii.htm (gallery >> canigueralii)
(S. canigueralii f. WR 475);.....V prilohe - Sulcopassion @/
Comment.: sign. - kvet červenofialový. Forma má tiež meno "S. verticillacantha v. brunispina".
foto 13.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2010 - www.sulcopassion.be (gallery > Sulcorebutia > S. canigueralii)
foto 13.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2011 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > S. canigueralii)
(S. canigueralii WR 475);.....V prilohe - BourleauS @/ Presse-papiers 64.png
Comment.: ??? snímok pod číslom WR 475 vymenený -> forma canigueralii s červeným kvetom a svetlejším žltším stredom, telo tmavozelené char. canigueralii so žltohnedým otrnením;  
foto 14.: Leszek Kasperski, Cactus Adventure, 2007 - www.cactusadventure.com (fotogaléria Sulcorebutia 2 >> find item - al)
(S. canigueralii v. applanata KAS 240);.....V prílohe - Kasperski @/
Comment.: habitat
foto 15.: KKO in Kaktusy Těšínska, 14.5.2007 - kko.czechian.net (Fotogalerie 7 - find number jpg - non al)
(Slr. cagunirelii; caniguniarelii) 100_0698;.....V prilohe - Tesin @/ 100_0698.jpg
Comment.: ? non canigueralii. Odstávajúce tŕne, fialový kvet bez svetlého stredu
foto 16., 17.: KKO in Kaktusy Těšínska, 17.-21.5.2007 - kko.czechian.net (Fotogalerie 7 - find number jpg - non al)
(Slr. cagunireli; canigueralii) 100_0721, 100_0770;.....V prilohe - Tesin @/ 100_0721.jpg, @/ 100_0770.jpg
Comment.: typ forma - krátke priľahnuté dvojfarebné tŕne, kvet sýtožltý s červenými okrajmi okv. lístkov
foto 18.: Alain Laroze, in Au Cactus Francophone, 2008 - www.cactuspro.com (Photos S >> find item - al)
(S. caniguerali) 201;.....V prilohe - Cactuspro8 @/ 201.jpg
foto 18.: A. Laroze, in Au Cactus Francophone, 2016 - www.cactuspro.com (photos - Cactaceae - Sulcorebutia - al)
(S. caniguerali) 201;.....V prilohe - Cactuspro8 @/ 201.jpg
Comment.: červený kvet s plynulo oranžovým stredom, typická forma
foto 19.: Václav Šeda, Cactus Adventure, 2008 - www.cactusadventure.com (fotogaléria Sulcorebutia 2 >> find item - al)
(S. caniguerallii, Sucre, Tarabuco);.....V prílohe - Seda @/ Sulcorebutia_caniguerallii_Sucre_Tarabuco.jpg
Comment.: habitat - kvet tmavo červenofialový (pozri - colls., Tarabuco)
foto 20.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2010 - www.sulcopassion.be (gallery > Sulcorebutia > S. canigueralii)
foto 20.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2011 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > S. canigueralii)
(S. canigueralii JK 78/2);.....V prilohe - BourleauS @/ Presse-papiers 52.png
Comment.: klon 2, bez kvetu (char. canigueralii)
foto 21.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2010 - www.sulcopassion.be (gallery > Sulcorebutia > S. canigueralii)
foto 21.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2011 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > S. canigueralii)
(S. canigueralii (f. applanata) HS 96);.....V prilohe - BourleauS @/ Presse-papiers 51.png
Comment.: červenofialový kvet formy applanata
foto 22.: Ivan Milt, KK Olomouc, 2010-2016 - www.carciton.cz/kaktusy/clanky13.htm (Sulcorebutia - colour beauty)
(S. canigueralii KP 20);.....V prilohe - Milt @/ Sulcorebutia_canigueralii_KP20.jpg
Comment.: sv.kv. červenofialový magenta so žltým stredom, kopa 
foto 23.: Ivan Milt, KK Olomouc, 2010 - www.carciton.cz/kaktusy/clanky13.htm (Sulcorebutia - colour beauty)
(S. canigueralii);.....V prilohe - Milt @/ sulc_canigueralii.jpg
Comment.: typforma
foto 24.: Luděk Rektořík, in Kaktusy a sukulenty, 2010 - www.3dspace.cz/kaktusy/galerie.php (Sulkorebutia: galerie >> find item)
(S. canigueralii k El Rio PHA 260);..... V prilohe - Rektorik @/ canigueralii k El Rio PHA 260.jpg
Comment.: k = křížení
foto 25.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2011 - www.sulcopassion.be (gallery > Sulcorebutia > S. canigueralii)
foto 25.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2011 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > S. canigueralii)
(S. canigueralii VZ 345);.....V prilohe - BourleauS @/ S canigueralii VZ 345-2.jpg
Comment.: forma - červenofialový kvet, modrastozelené telo
foto 26., 26a.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2014 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > S. canigueralii)
(S. canigueralii EH 6253/7);.....V prilohe - BourleauS @/ IMG_6331.JPG, @/ IMG_6334.JPG
Comment.: forma Haugg - klon 7, (bez kvetu) tmavohnedozelené telo nabiehajúce do fialova
foto 27., 27a.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2014 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > S. canigueralii)
(S. canigueralii EM 348/2);.....V prilohe - BourleauS @/ IMG_6356.JPG, @/ IMG_6357.JPG
Comment.: forma Markus - klon 2, (bez kvetu) tmavohnedozelené telo
foto 28., 28a.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2014 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > S. canigueralii)
(S. canigueralii FK 116/9);.....V prilohe - BourleauS @/ IMG_6341.JPG, @/ IMG_6345.JPG
Comment.: forma Kühhas - klon 9, (bez kvetu) tmavozelené telo
foto 29., 29a., 29b.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2014 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > S. canigueralii)
(S. canigueralii HJ 957 kl.8);.....V prilohe - BourleauS @/ IMG_5932.JPG, @/ IMG_5928.JPG, @/ IMG_5931.JPG
Comment.: forma Jucker - klon 8, veľký červený kvet so svetlejším žltkastým stredom (hrdlom), nitky dole červené, hore oranžové, otrnenie typické, tmavozelené telo
foto 30., 30a.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2014 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > S. canigueralii)
(S. canigueralii Kö 09);.....V prilohe - BourleauS @/ IMG_5631.JPG, @/ IMG_5629.JPG
Comment.: forma Köhres km9 - ružovofialový kvet so špicat. úzkymi okv. lístkami, telo zelené, areoly s krátkymi bielymi tŕňmi
foto 31., 31a.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2014 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > S. canigueralii)
(S. canigueralii MC 5554/2);.....V prilohe - BourleauS @/ IMG_6346.JPG, @/ IMG_6351.JPG
Comment.: Cárdenasova typforma klon 2, (bez kvetu) tmavozelenohnedé telo nabiehajúce do fialova
foto 32., 32a., 32b.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2014 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > S. canigueralii)
(S. canigueralii NL 6/1);.....V prilohe - BourleauS @/ canigueralii NL 6_1 IMG_0604.jpg, @/ canigueralii NL 6_1 IMG_0605.jpg, @/ canigueralii NL 6_1 IMG_0606.jpg
Comment.: forma Noorman - klon 1, červený kvet so svetlejším žltým stredom (hrdlom), nitky dole červené, hore žlté, otrnenie typické, zelené telo bez hnedých alebo fialových tónov
foto 33.: P. Heřtus, 2015 - www.kakteen.cz (Sulcorebutia > S. canigueralii - tarabucoensis)
(S. canigueralii - tarabucoensis PHA 485; KAKT-000459);.....V prilohe - HertusS @/ id_459_v.jpg
Comment.:
foto 34.: P. Heřtus, 2015 - www.kakteen.cz (Sulcorebutia > S. canigueralii)
(S. canigueralii PHA 260; KAKT-000464);.....V prilohe - HertusS @/ id_464_v.jpg
Comment.:
foto 35.: Ivan Milt, KK Olomouc, 2010-2016 - www.carciton.cz/kaktusy/clanky13.htm (Sulcorebutia - colour beauty)
(S. canigueralii KP 23);.....V prilohe - Milt @/ Sulcorebutia_canigueralii_KP23.jpg
Comment.: skupina s var. červ.fialovým až magenta kvetom, telo = losenickyana
foto 36.: Ivan Milt, KK Olomouc, 2016 - www.carciton.cz/kaktusy/clanky13.htm (Sulcorebutia - colour beauty)
(S. canigueralii KP 23);.....V prilohe - Milt @/ Sulcorebutia-canigueralii-KP23.jpg
Comment.: canigueralii (=KP 20) podoba fial. kvetu s bielym stredom ako WR 281
merc. A. Wessner: AWK 2007 S-00849 (S. canigueralii);
merc. Bercht: LB 2008 S 3851 (sul canigueralii VS 0349 zuidwest Sucre 3000 m);
merc. Hillmann: RH 2009 DIV S (S. canigueralii Kö km8);  RH 2009, 10/11 S (S. canigueralii RH 0729);  RH 2008, 10/11 S (S. canigueralii RH 2425);
merc. Eden-Plants: E-P 2009-12051, -12861 (S. canigueralii);  E-P 2009 No.2938 (S. canigueralii RV 596);
merc. Fischer: LF 2010 S-100SR (S. canigueralii JO 28);  LF 2010 S-101SR, LF 2011 S-99SR (S. canigueralii JO 423);  LF 2010 S-103SR (S. canigueralii SE 117 20km SE of Sucre, 2400m);  LF 2010 S-104SR, LF 2011 S-104SR (S. canigueralii VS 333, Sucre-Tarabuco 3000m);  LF 2010 S-105SR, LF 2011 S-105SR (S. canigueralii VS 349 SE of Sucre 2400m);  LF 2011 S-101SR (S. canigueralii LH 1051);
merc. Kakteen-PH-Flora: PH 2015 KAKT-003279 (S. canigueralii - pulchra PHA 1586); PH 2015 KAKT-000459 (S. canigueralii - tarabucoensis PHA 485, Sucre - Poroma, 3027m); PH 2015 KAKT-002728 (S. canigueralii f. Yamparez SE) > pozri - SE 117; PH 2015 KAKT-001859 (S. canigueralii WR 281); PH 2015 KAKT-000464 (S. caniguerallii PHA 260, krizeni El Rio, 2821m); PH 2015 KAKT-000463 (S. caniguerallii PK 20, JV Sucre, jako R 281, 2802m); PH 2015 KAKT-003239 (S. caniguerallii SE) > pozri - SE 117?;

tax.: gen. Sulcorebutia Backeb.,

cat.:
adnot.: Rod a Ken Preston-Mafham, 1997 v Cacti: The Illustrated Dictionary uvádzajú S. canigueralii (Card.) Buin. & Don. v zozname alternatívnych mien pre Rebutia canigueralii Card.;
Augustin, Gertel, Hentzschel, 2000 - v klasif. systéme Sulcorebutia druh S. canigueralii;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum S. canigueralii;
Fritz, Gertel, deVries, 2006 - v systéme Sulcorebutia má druh S. canigueralii zvláštne postavenie. Odchýlky sú nepodstatné, resp. v synonymnom postavení;
Hentzschel, Augustin, 2008 (Weingartia & Sulcorebutia) - navrhnuté zvláštne postavenie druhu W. canigueralii v skupine Sulcorebutia, bez odlišovania poddruhov a variet;
Gertel, Latin, 2010 - príbuzenská skupina Sulcorebutia canigueralii - pulchra;

syn.1.: Sulcorebutia canigueralii (Cárd.) Backeb. 1966 comb. abort.

comb.: C. Backeberg, Kakteenlexikon, p. 415, 1966
IPNI (IK) - Kakteenlex. 415 (1966).
adnot.: Backbg., KL 1966 - Sulcorebutia canigueralii (Card.) Backbg. n. comb. (Rebutia canigueralii Card., C. & S. J. (US), 34: 1, 26-27. 1964) -> nadbytočná komb.;
sign.: Backbg., KL, p.415, 1966 - > text -> Bolívia (prov. Oropeza, dep. Chuquisaca, Sucre, 2800m);

syn.2: Weingartia canigueralii (Cárd.) Brandt 1978

comb.: F. H. Brandt, Der Frankfurter Kakteenfreund, 2: 17, 1978  / Frankf. Kakteenfr., 5 (2): 17; cf. G. D. Rowley in Repert. Pl. Succ. (I.O.S.), 29: 7 (1978 publ. 1980), 1978 /
IPNI (GCI) - Frankfurter Kakteenf. 5: 17. 1978
IPNI (IK) - in Frankf. Kakteenfr., 5(2): 17 (1978); cf. G.D. Rowley in Repert. Pl. Succ.(I.O.S.), 29: 7 (1978 publ.1980).
adnot.: tax. - genus Weingartia, subgenus Sulcorebutia (dat. AK, 1986);
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Sulcorebutia canigueralii;
merc.:

syn.3.: Sulcorebutia tarabucoensis var. canigueralii.....(Horáček?)

adnot.: (pozri - colls. LH, L. Horáček in R.Martin FN Database). Jeden názor na postavenie S. canigueralii. Otázka areálov rozšírenia a možnosti uvedeného použitia týchto dvoch mien.
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje (pozri - S. tarabucoensis, S. canigueralii)

colls. Cañigueral - Cárdenas: Cárd. 5554 (canigueralii typ., MC 5554),
colls. Zavaleta - Cárdenas: Cárd. 6142 (zavaletae typ., MC 6142 - canigueralii);
colls. Rausch: WR 64 (sucrensis WR - verticillacantha sucrensis - vasqueziana albispina?), WR 247a (?- applanata), WR 281 (?- applanata), WR 475 (verticillacantha brunispina - canig. f. - vasqueziana ssp. losenickyana?); WR 599 (pulchra - perplexiflora typ - canig., applanata?);
colls. Markus: EM 348 (v./f.)
colls. Kníže: KK 1798 (- taratensis f. minima), KK 1799 (- taratensis f. minima);
colls. Krahn: WK 82 (vasqueziana? - canigueralii? - taratensis?); WK 217 (=typforma), WK 217a (Kr 217a, verticillacantha v. applanata typ - canigueralii f.), WK 380 (- vasqueziana);
colls. Lau: L 375 ("alba" - vasqueziana - canigueralii ssp. ritteri), L ...(canigueralii);
colls. Vasquez: RV 596 (V 596);
colls. Köhres: GK # (Kö km8), Kö 09 (Kö km9);
colls. Swoboda: HS 71, HS 96 (f. applanata);
colls. Prantner: JP 55, JP 55a;
colls. Augustin: KA 66, KA 267;
colls. Gertel: G 20 (applanata / canigueralii typform), G 23 (applanata / f.), G 60 (f.), G 205b (- losenickyana), G 280, G 285;
colls. W.Fischer: WF 13, WF 14 (applanata), WF 38;
colls. Kirschnek: EK 7051, EK 7103 (f. =G 60);
colls. Kühhas: KF 63, FK 116 (f. =G 60);
colls. Haugg: EH 6253, EH 6256 (f. applanata);
colls. HerzogE: HE 50;
colls. Jucker: HJ 957;
colls. Winberg: MN 245;
colls. Hillmann: RH 387 (v. applanata), RH 729, RH 2425;
colls. deVries: VZ 22, VZ 66, VZ 99, VZ 100, VZ 109, VZ 111, VZ 156, VZ 159 (- pulchra), VZ 345 (f.), VZ 346 (f.);
colls. Pot & Boxtel: JK 53, JK 78, JK 182 (f.);
colls. Bates: BB 1.01, BB 343.01, BB 1185.01, BB 1196.01;
colls. Bates &&&: BLMT 48.01;
colls. Marshall: TM 48.01;
colls. Gentili: AG 25;
colls. K. H. Müller: KHM 9859;
colls. Thiele: HTH 58;
colls. Heřtus: PHA 171, PHA 257 (canigueralii-> aff. tarabucoensis), PHA 260, PHA 265 (- tarabucoensis callecallensis), PHA 484, PHA 485 (canigueralii - tarabucoensis), PHA 498 (aff. tarabucoensis / canigueralii), PHA 1220, PHA 1469, PHA 1578 (typ), PHA 1583 (f.), PHA 1584 (f.), PHA 1585 (canigueralii-pulchra), PHA 1586 (canigueralii-pulchra / frankiana-pulchra);
colls. Horáček: LH 597 (tarabucoensis v. caniguerali), LH 598 (tarabucoensis v. caniguerali), LH 700, LH 701, LH 854, LH 887 (complex), LH 974 (applanata), LH 1051, LH 1057, LH 1062 (applanata), LH 1105 (applanata), LH 1106, LH 1107 (aff. tarabucoensis), LH 1414, LH 1698, LH 1703 (> pulchra), LH 1704 (> pulchra);
colls. Slaba: SL 25/02;
colls. PK/KP: PK 13 (v. yamparaez), PK 20, KP 23 (losenickyana (canigueralii? mix.KP 20)), PK 27 (v. applanata);
colls. Šorma: VS 333, VS 348, VS 349, VS 440, VS 456, VS 1016;
colls. Odehnal: JO 28, JO 423, JO 648;
colls. Šeda: SE 117;
colls. Kasperski: KAS 240;
colls. Marek: MM 338 (caniguerali);
colls. Fischer: LF 481B, LF 1972 (caniguerali);
colls. Klaasen: S 2453, S 2455.1 (canigueralii 'oenantha'), S 2455.2 (canigueralii 'oenantha');
colls. Noorman: NL 6, NL 8, NL 24;
colls. Sochůrek: MS 392, MS 523, MS 694, MS 744, MS 745, MS 2413 (caniguerali);


collp.:

 top of page