return to the main list
Tarabuco

1. Tarabuco, Bolívia, dep. Chuquisaca, prov. Yamparaez, - východne od Yamparaez.

V okolí je typová lokalita: Sulcorebutia tarabucoensis (WR 66) a S. verticillacantha v. aureiflora (WR 479);
Západne od Tarabuco je typová lokalita: R. brunescens (WR 480),
Západne od Tarabuco nálezy: RH 378 (fiebrigii brunispina),
Z okolia Tarabuco pochádzajú ďalšie nálezy: L 383 (brunescens), VZ 186 (brunescens), VJ 96 (spec. nov. - fiebrigii);
Severovýchodne od Tarabuco nálezy: JO 635 (spec. - brunescens?),

Výskyt mena Tarabuco: (pozri - tarabucoensis, tarabucensis, tarabucina)

 
Mediolobivia spec. Tarabuco
(pozri - Tarabuco)
Mediolobivia spec. Tarabuco.....(hort., dat. Fischer 2007)

adnot.: V katalogu LF 2007 ide pravdepodobne o bližšie neurčený nález Rebutia JO 635 z tejto lokality.


foto.:
merc. Fischer: LF 2007 S-128ME, LF 2010 S-307ME (Mediolobivia spec. Tarabuco);
merc. Cactus-Babula: CB 2007 R (Mediolobivia spec. Tarabuco);
fiebrigii f. Tarabuco
(pozri - Tarabuco) (pozri - fiebrigii_s) (pozri - fiebrigii)

Aylostera fiebrigii f......(hort., dat. Fischer 2007)
Aylostera fiebrigii de Tarabuco.....(hort., dat. Hillmann 2009)

adnot.: V katalogu LF 2007 niektorý novší neoznačený nález R. fiebrigii od Tarabuco.
sign.: (LF) - dlhotrná forma


foto 1.: Philippe Richaud in AIAPS Photo database, 2007 - www.aiaps-photos.org (Rebutia >> find item - al)
(R. fiebrigii, Tarabuco, 3560m) 107009;.....V prilohe - Richaud @/
Comment.: Foto na uvedenej prírodnej lokalite (= R. ithyacantha ?). Rastie v erodovaných skalných štrbinách.
merc. Fischer: LF 2007 S-159AY (Aylostera fiebrigii f. dl. trny,. Tarabuco) > VJ 96;
merc. Hillmann: RH 2009 DIV S (A. fiebrigii de Tarabuco/Bol.);
Sulcorebutia spec. Tarabuco
(pozri - verticillacantha_s?) (pozri - minima ??) (pozri - tarabucoensis ?)
(pozri - Tarabuco)

Sulcorebutia spec. Tarabuco.....(hort. ambig., dat. Uhlig 2006)

adnot.: V katalogu U 2006 ide o bližšie neurčený nález z okolia Tarabuco, čo nie je oblasť výskytu S. verticill. (taratensis) minima z príbuzenstva R. steinbachii. Lokalite by viac zodpovedala niektorá fialovokvetá forma S. tarabucoensis. Tarabuco je typ. lokalita S. verticillacantha (tarabucoensis) v. aureiflora.
foto 1.: in Uhlig, Katalog, 2009 - www.uhlig-kakteen.de (shop > 2x to the Shop > plants > Cacti > S > Sulcorebutia >)
(S. spec. Tarabuco) 9352;.....V prilohe - UhligS @/ 9352.jpg
Comment.: ??, to, čo je na snímku najviac zodpovedá skupine S. steinbachii (verticillacantha, taratensis) minima? Pripojený údaj "Tarabuco" určite nie je lokalitou zobrazených rastlín taratensis minima. Podobná (identická na snímoch) rastlina je šírená aj pod dvomi odlišnými menami ("taratensis JD 225" a "taratensis HS 105a"). V tomto prípade je otázny iba údaj "Tarabuco".
merc. Uhlig-Kakteen: U 2006 R (Sulcorebutia spec. Tarabuco, verticillacantha v. minima??);
 top of page