main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia DE - Sulcorebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
tarabucina
(pozri - canigueralii_s) (pozri - canigueralii ?)
  • Rebutia (W.) tarabucina (Brandt 1985)
adnot.: (hort.)
merc.:

tax.: gen. Rebutia K. Sch.,

adnot.: F. A. Lohmueller, 2005 - v botanickom systéme je W. tarabucina synonymom uznaného druhu Rebutia canigueralii Cárd. (spec. 7) v rámci rodu Rebutia K. Sch.;
Hunt, Taylor, Charles, 2006 - v systéme Rebutia zaradenie nezistené. Predpokladane zahrnuté v R. canigueralii (f.);;


  • Weingartia tarabucina Brandt 1985
descr.: F. H. Brandt, De luetzeburger Cacteefreen, # / Letzeb. Cacteefren, cf. Repert. Pl. Succ. (I.O.S.), 6 (4): 57; 36: 10 (1985 publ. 1986), 1985 /
IPNI (IK) - in Letzeb. Cacteefren, 6(4): 57 (1985);.
IPNI (IK) - cf. Repert. Pl. Succ. (I.O.S.), 36: 10 (1985 publ. 1986).
typ.: Brandt #
adnot.: tax. - gen. Weingartia, subgen. Sulcorebutia ??
Rod a Ken Preston-Mafham, 1997 v Cacti: The Illustrated Dictionary v zozname alternatívnych mien neuvedené;
Anderson, 2001 (dat. - RPS: Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Sulcorebutia canigueralii;
Z. Rovšek (Seznam Weingartia, 2006) - dat. descr. "W. tarabucina";
Forma S. canigueralii? Jeden z podivuhodných a záhadných popisov o ktorom niet v publikáciách (okrem popisu) a ani v katalógoch žiadna zmienka alebo fotografia. Podobne ako u W. (S.) saxatilis.
nom.: [tarabucina], pôvod Tarabuco; Meno utvorené podobným spôsobom ako u S. cochabamb-ina (Cochabamba). Spojitosť s popisom S. tarabucoensis z dostupných zdrojov nezistená.
sign.: nezaznamenané
foto 1.: (orig. pub. descr. 1985 #)
merc.:

colls. ?: # (Brandt typ);


collp.:
 top of page