main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia DE - Sulcorebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
minima
(pozri - verticillacantha_s) (pozri - taratensis_s) (pozri - taratensis) (pozri - minima_s)
(pozri - steinbachii_s) (pozri - canigueralii_s ?) (pozri - ansaldoensis)
  • Rebutia (S.) taratensis v. minima (Rausch 1968)
  • Rebutia (S.) verticillacantha v. minima (Pilbeam 1985)
  • Rebutia (W.) minima (Brandt 1986)
  • Rebutia (S.) minima (hort. 1999, Rausch)
  • Rebutia (S.) verticillacantha v. taratensis ' minima' (hort. 2003-2006, Winberg)
  • Rebutia (S.) canigueralii ssp. minima (#?, hort. 2006)
adnot.: (hort.)
foto 1.: D. Vicente Bueno Ripoll, 2006 - www.aztekia.com/ACYS/VICENT7.htm (Galería del Socio IV-VII >> find item)
(R. (S.) canigueralii ssp. minima);..... V prilohe - Bueno @/ Rebutia_S_canigueralii_minima_07.jpg
Comment.: Nesprávne zaradenie pod R. canigueralii podľa niektorých podobností. Podľa použitého mena "canigueralii" na snímku môže byť jeden z nálezov K. Knížeho od Anzaldo (napr. KK 1798 a KK 1799).
merc.:
  • Rebutia (S.) steinbachii ssp. verticillacantha v. taratensis f. ( minima) (#, Fritz & Gertel & deVries 2006)
  • Rebutia (S.) steinbachii v. taratensis f. (minima) (Hentzschel & Augustin 2008)
  • Rebutia (S.) taratensis f. minima (hort. 2009, Uhlig)
tax.: gen. Rebutia K.Sch.,

cat.:
adnot.: rod Rebutia a synonymné rody podľa I.O.S 1986 a CITES 1992;
F. A. Lohmueller, 2005 - v botanickom systéme sú S. verticillacantha v. minima, S. taratensis v. minima a W. minima synonymami uznaného druhu Rebutia steinbachii Werd. 1931 (spec. 37) v rámci rodu Rebutia K. Sch.; 
Hunt, Taylor, Charles, 2006 - v systéme Rebutia predpokladane zahrnuté v R. steinbachii ssp. verticillacantha # ;


  • Sulcorebutia verticillacantha Ritter var. minima (Rausch) Pilbeam 1985
comb.: J. Pilbeam, Weingartia and Sulcorebutia. A collector's guide, p.98, 1985 / Sulcorebutia & Weingartia, Collector's Guide: 99: 1985 /
IPNI (IK) - Sulcorebutia & Weingartia, Collector's Guide: 99 (1985):.
sign.: O. Šída, Atlas kaktusů, p.59, 1990 -->
foto 1.:
foto 2.: Karel Crkal, Atlas kaktusů, p.59, 1990 - CD 1997
(S. verticillacantha v. minima; S. Ludvík);.....V prílohe - Atlas_s @/ Verticil_Minima.jpg
Comment.:
foto 3.: in Uhlig, Katalog, 2009 - www.uhlig-kakteen.de (shop > 2x to the Shop > plants > Cacti > S > Sulcorebutia >)
(S. spec. KK 1964) 9350;.....V prilohe - UhligS @/ 9350.jpg
Comment.: ??, to, čo je na snímku (okrem problému s číslom - pozri KK 1960) najviac zodpovedá skupine S. steinbachii (verticillacantha, taratensis) minima?. Identická rastlina (foto) sa skutočne nachádza na snímkoch susedných kat. položiek pod odlišnými označeniami: "S. spec. Tarabuco (semená orig. Koehres)", "taratensis JD 225" a "taratensis HS 105a". Ku číslu KK 1964 chybne pripojený údaj "Tomina" určite nie je lokalitou zobrazených rastlín taratensis minima ale skutočného Knížeho nálezu, pravdepodobne z príbuzenstva S. crispata;
foto 4.: in Uhlig, Katalog, 2009 - www.uhlig-kakteen.de (shop > 2x to the Shop > plants > Cacti > S > Sulcorebutia >)
(S. spec. Tarabuco) 9352;.....V prilohe - UhligS @/ 9352.jpg
Comment.: ??, to, čo je na snímku najviac zodpovedá skupine S. steinbachii (verticillacantha, taratensis) minima? Pripojený údaj "Tarabuco" určite nie je lokalitou zobrazených rastlín taratensis minima.
merc. Fischer: LF 2010 S-593SR (S. verticillacantha v. minima WR 196);

tax.: gen. Sulcorebutia Backeb.,

cat.:
adnot.: Šída - taxony pripojené (SUL hodnotenie Augustin, Gertel, Hentzschel, 2000) ku S. verticillacantha: var. taratensis a var. minima, predpokladane aj var. verticosior. Trochu odlišná je var. cuprea s oddelenou lokalitou, ktorou sa približuje príbuzným taxonom z oblasti Sucre - S. vasqueziana, S. caniqueralii alebo S. pulchra;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum S. steinbachii;
Fritz, Gertel, deVries, 2006 - v systéme Sulcorebutia predpokladane zahrnuté v S. steinbachii ssp. verticillacantha v. taratensis (f.);
Hentzschel, Augustin, 2008 (Weingartia & Sulcorebutia) - v skupine Sulcorebutia predpokladane zahrnuté vo W. steinbachii ssp. verticillacantha v. taratensis;

bas.: Sulcorebutia taratensis (Cárd.) Buin. et Don. var. minima Rausch 1968

descr.: W. Rausch, Kakteen und andere Sukkulenten, 19: 112, 1968
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje. (pozri - S. taratensis)
adnot.: Augustin, Gertel, Hentzschel, Sulcorebutia, Kakteenzwerge der boliv. Anden, 6.2000 = verticillacantha var. taratensis
typ.: WR 196
nom.: [minyma], lat. minimus - najmenší; podľa relat. vzrastu v rámci Sulcorebutia.
sign.:
foto 1.: (orig. pub. descr. 1968 #)
foto 2.: Jeff Notias ("jnotias") in home & garden, 2002 - home-and-garden.webshots.com/photo/  (album Sulco/Rebutia/Lobivia >>)
(S. taratensis WK 381);..... V prilohe - jnotias @/ 38022001vDoTwT_ph.jpg
Comment.: ?? Nezodpovedá presne popisu W. Rauscha (pozri - taratensis)
foto 3.: "stabiae" in home & garden, 2004 - home-and-garden.webshots.com/photo/  (album Sulcorebutia & Rebutia >>)
(S. taratensis v. minima);..... V prilohe - stabiae @/ 121854618fQdCcK_ph.jpg
Comment.: =
foto 4.: Luděk Rektořík, in Kaktusy a sukulenty, 2005-2010 - www.3dspace.cz/kaktusy/galerie.php (Sulkorebutia: galerie >> find item)
(S. taratensis minima LH 1258);..... V prilohe - Rektorik @/ taratensis minima LH 1258.jpg
Comment.: ??, non minima, non taratensis, non LH 1258; tu -> ružový kvet, žltkasté areoly a žltkasté odstávajúce otrnenie = cylindrica. Pozri napr. blízke číslo LH 1254 s podobným popisom.
foto 5.: (author?) in blog Esp. 2006 - mispinchos.blogspot.com (fotogalería >> find item - al)
(R. tatarensis v. minima);.....V prilohe - Mispinchos @/
Comment.: = taratensis minima (preklep typu "nimima")
foto 6.: Valentino Vallicelli, Cactus Art Nursery, 2006 - www.cactus-art.biz (ABC index, Sulcorebutia >> find item)
(S. taratensis v. minima);..... V prilohe - Art-biz @/ Sulcorebutia_taratensis_var_minima.jpg
Comment.: =
foto 7.: in Uhlig, Katalog, 2009, 2016 - www.uhlig-kakteen.de (shop > 2x to the Shop > plants > Cacti > S > Sulcorebutia >)
(S. taratensis JD 225, Tarata W Rio Caine) 9358;.....V prilohe - UhligS @/ 9358.jpg
Comment.: foto = taratensis minima (pozri - JD 225)
foto 8.: in Uhlig, Katalog, 2009, 2016 - www.uhlig-kakteen.de (shop > 2x to the Shop > plants > Cacti > S > Sulcorebutia >)
(S. taratensis f. HS 105a, Anzaldo -> La Viña, 1km nach Anzaldo, 2800m) 9360;.....V prilohe - UhligS @/ 9360.jpg
Comment.: foto = taratensis minima (pozri - HS 105a)
merc. Kakteen-PH-Flora: PH 2007 (PHA 471); PH 2015 KAKT-002889 (S. taratensis v. minima PHA 1298); KAKT-002888 (S. taratensis v. minima PHA 1486);
merc. Eden-Plants: E-P 2009-12829 (S. taratensis v. minima);
merc. Uhlig: U 2009 R (S. taratensis JD 225, Tarata westl. Rio Caine (steinbachii)(syn. verticillacantha v. taratensis));  U 2009 R (S. taratensis f. HS 105a, Anzaldo -> La Viña, 1km nach Anzaldo, 2800m (verticillacantha v. taratensis f. minima?));

syn.1.: Weingartia minima (Rausch) Brandt 1986

comb.stat.: F. H. Brandt, # / Kakteen und Orchideenrundschau, 11 (1): 2: 1986 /
IPNI (IK) - in Kakt. Orchid. Rundschau, 11(1): 2 (1986):.
adnot.: Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Sulcorebutia steinbachii;

syn.2.: Sulcorebutia minima.....(Rausch)

pub.: W. Rausch (pozri - merc. GK, typ. Rausch); Meno sensu Brandt (1986) obchádzajúce rôzne kombinácie;
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje. (pozri - W. minima)
sign.: W. Rausch, Bva, 22.5.1999 (diapozitívy z lokalít s komentárom: "S. steinbachii - existuje viac populácií, napr. S. minima od Rio Caine s tmavofialovým kvetom a svetlejším stredom");
merc. Koehres: GK 2008 S-1744 (S. minima R 196);
merc. Fischer: LF 2010 S-325SR, LF 2011 S-325SR (S. minima WR 196);

syn.3.: Sulcorebutia verticillacatha var. taratensis 'minima'....(Winberg)

pub.: sensu Augustin, Gertel, Hentzschel, 2000 (Sulcorebutia) a súčasne jeden názor na postavenie a hodnotu mena minima;
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje. (pozri - S. verticillacantha v. taratensis).
foto 1.: Mats Winberg, SuccSeed, 2003 - www.succseed.com/images/gallery/
(S. verticillacantha v. taratensis 'minima' WR 196);.....V prílohe - Winberg_SW @/ sultarminwr196.jpg
foto 2.: M. Winberg, SuccSeed, 2006 - www.succseed.com/images/gallery/
(S. verticillacantha v. taratensis 'minima' WR 196);.....V prílohe - Winberg_SW @/ sulcorebutia_taratensis_minimawr196_1.jpg
Comment.:
Ďalšie snímky formy "minima" pozri pod taratensis

syn.4.: Sulcorebutia steinbachii subsp. verticillacatha var. taratensis 'minima'

add.stat.: použitie v systéme Fritz, Gertel, de Vries, 2006-2008 (Sulcorebutia verticillacantha ako poddruh S. steinbachii);  Súčasne jeden názor na postavenie a hodnotu mena minima;
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje. (pozri - S. steinbachii ssp. verticillacantha, S. steinbachii v. taratensis).
adnot.: zahrnutie formy 'minima' pod S. steinbachii ssp. verticillacatha v. taratensis v členení Sulco-Passion (C.Bourleau 2010)
foto.: Ďalšie snímky formy "minima" pozri pod taratensis

syn.5.: Sulcorebutia steinbachii var. taratensis f. (minima).....(de Vries)

pub.: hort. skrátené meno; Jeden názor na postavenie a hodnotu mena minima;
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje. (pozri - S. steinbachii v. taratensis).
adnot.: (pozri - colls., M/EM, R/WR, JD, VZ,) de Vries, 2009;
foto.: Ďalšie snímky formy "minima" pozri pod taratensis

syn.6.: Sulcorebutia taratensis f. minima.....(hort.)

pub.: hort. skrátené meno; Jeden názor na postavenie mena minima;
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje. (pozri - S. taratensis a formy).
merc. Uhlig-Kakteen: U 2009 R (S. taratensis f. minima WR 196, Anzaldo, 2700m, zwischen Bahnhof und Ort (verticillacantha v. taratensis);
foto.: Ďalšie snímky formy "minima" pozri pod taratensis

syn.7.: Sulcorebutia canigueralii subsp. minima.....(hort., V. Bueno)

pub.: D. Vicente Bueno, Galería del Socio, 2006
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje. (pozri - S. canigueralii a poddruhy);
adnot.: Zaradenie pod canigueralii súvisí s históriou mena verticillacantha a aj s povrchnými podobnosťami niektorých foriem príbuzenstva R. steinbachii s formami R. canigueralii, napr. identifikácia nálezov S. canigueralii od Anzaldo KK 1798 a KK 1799. V tomto prípade ide o rozdelenie príbuzenstva S. verticillacantha Ritt. na príslušníkov dnešných aktualizovaných príbuzenstiev S. steinbachii a S. tarabucoensis.

colls. Rausch: WR 196 (typ);
colls. Markus: M 196, EM 196(=WR 196);
colls. Kníže: KK 802 (taratensis -?), KK 1798 (canigueralii - taratensis f. minima), KK 1799 (canigueralii - taratensis f. minima);
colls. Krahn: WK 381 (? - taratensis), WK 712;
colls. Vasquez: RV # (taratensis f.(minima));
colls. Donald: JD 225 (taratensis (minima?), JD 312 (taratensis f. (minima));
colls. Swoboda: HS 105, HS 105a (- taratensis f. - minima?), HS 147 (taratensis v. minima);
colls. de Vries: VZ 409 (taratensis f. (minima)), VZ 410 (taratensis f. (minima)), VZ 416 (taratensis f. (minima)), VZ 417 (taratensis f. (minima));
colls. Bates: BB 1223.02;
colls. Horáček: LH 1258 (minima-> markusii-> clizensis), LH 1472, LH 1521, LH 1585, LH 1677, LH 1716;
colls. Heřtus: PHA 447 (taratensis / minima / kruegerii f. nov.), PHA 469 (taratensis / minima / kruegerii f. nov.), PHA 471 (taratensis / minima / kruegerii f. nov.), PHA 865, PHA 1298, PHA 1486;
colls. Šorma: VS 1027;
colls. Marek: MM 310, MM 389, MM 390;
colls. Fischer: LF 404A;
colls. Sochůrek: MS 540;

Ďalšie nálezy formy "minima" pozri pod taratensis


collp.:

 top of page