return to the main list
KK 1960
(pozri - Kníže_s) (pozri - steinbachii_s ?) (pozri - crispata_s ?) (pozri - Tomina)

coll.: Karel Kníže, Bolivia, Cochabamba, Tomina, 2500m

Sulcorebutia spec......(Kníže, dat. RM FND, Kníže 2005 list)

adnot.: Kníže, index 2005-2007 - (dat. S. spec., loc. - Tomina, Bolivia 2500m);
sign.: (Uhlig ako KK 1964) - "aspoň čiastočne crispata";  Identita je v tomto katalogu spochybnená obsahom priloženého snímku ako aj uvedeným číslom "KK 1964", ktoré K. Kníže vedie ako Cleistocactus brevispinus Ritt., Apurimac, Pachachaca, 2000m. Najbližšia označením podobná identita z Tomina je KK 1960 (dôvod pripojenia položky f. Uhlig sem pokiaľ platí aspoň údaj o lokalite!). Podobná rozporná identifikácia sa nachádza pri čísle KK 1810.


foto 1.: in Uhlig, Katalog, 2009 - www.uhlig-kakteen.de (shop > 2x to the Shop > plants > Cacti > S > Sulcorebutia >)
(S. spec. KK 1964) 9350;.....V prilohe - UhligS @/ 9350.jpg
Comment.: ??, to, čo je na snímku (okrem problému s číslom) najviac zodpovedá skupine S. steinbachii (verticillacantha, taratensis) minima?. Identická rastlina (foto) sa skutočne nachádza na snímkoch susedných kat. položiek pod odlišnými označeniami: "S. spec. Tarabuco (semená orig. Koehres)", "taratensis JD 225" a "taratensis HS 105a". Tu pripojený údaj "Tomina" určite nie je lokalitou zobrazených rastlín taratensis minima ale skutočného Knížeho nálezu, pravdepodobne z príbuzenstva S. crispata;
merc. Uhlig-Kakteen: U 2009 R (S. spec. KK 1964, Tomina) zumindest teilweise crispata;

collp.:
 top of page