return to the main list
Knize_s

Karel Kníže - Význačný český novodobý zberateľ a lovec kaktusov [dat. J. Jelínek]; Český rodák, zberateľ a cestovateľ, majiteľ firmy zameranej na predaj rastlín, Lima, Peru - Firma "Kaktus Knize" - Avenue Tambo Viejo 5, Lima 40, Perú. Prvá web stránka www.cactusknize.com (stav 7.2005) obsahovala o.i. úplný zoznam poľných čísel KK (1-2176) s príslušnými identifikáciami alebo vlastnými n. n. menami;

adnot.: Akronym KK. V literatúre zaznamenané tiež súbežne s akronymom KZ s istými nejasnosťami:
[dat. O. Šída, Rod Rebutia 1997] všetky Knížeho nálezy v texte uvádza ako KZ. V zozname rovnocenne ako KZ, KK;
[dat. Gamesby 1999] Some early collections made under KZ numbers. But these were independent and did not coincide with the later KK numbers. (!);
Zvláštnosťou šírenia identít z nálezov K. Knížeho sú časté prípady zámen tzv. poľných čísel. Publikované bolo tiež použitie akronymu KZ pre skoršie nálezy, nezávisle na neskorších číslach s akronymom KK. Aj táto skutočnosť bola diskutovaná rôzne. Knížeho systém číslovania obsahuje iba málo číselne geograficky súvislejších postupností lokalít, t.j. prideľovanie čísel bolo zrejme vykonávané až dodatočne, niekedy boli postupne prekryté na rovnakom čísle dve identity. Je potom obtiažne v katalógoch, hlavne u "vyšších čísel" zistiť nezrovnalosti lokalít a uvádzanej identity.
Podľa dostupných údajov nepriamo vyplýva, že K. Kníže nepoužil pre žiaden svoj nález označenie "steinmannii". Súčasne je málo pravdepodobné, že nič také nezbieral. Kandidáti na Knížeho "steinmannii" sa môžu nachádzať najskôr medzi jeho Bolívijskými nálezmi s pomenovaním "pectinata", "eunanthema" alebo aj "mairana / mairanana n. n.".Rovnako KK nepoužíval meno "orurensis" a takéto rastliny možno nájsť medzi nálezmi označenými "pectinata" alebo "pectinata var."

Nálezy
 • KK 2..........(Rebutia spec.) ? - (dat. Cactus Club Hokuriku 2004) > pozri - KK 2xxx?
 • KK 19........(Rebutia spec.) ? - (dat. Cactus Club Hokuriku 2004) > pozri - KK 19xx?
 • KK 274.....(Rebutia sp. - KZ ?) - Humahuaca - aktuálne KK 274 = (Bolivicereus serpens, Peru) - (dat. KK index 2005)
 • KK 327.....(senilis - KZ ?) - aktuálne KK 327 = (Espostoa melanostele var. rubrispina, Peru) - (dat. index Knize 2005)
 • KK 484.....(Weingartia fidaiana f.) - Tupiza 2600m, dpt. Tarija (?) - (dat. KK-DK, SN 2005) // (fidaiana (Backbg.) Werd.) - (dat. KK index 2005) // Tupiza, Bolivia, 2600m (2800m in 1977 list) - (dat. R. Martin, Field Number Database, stav 2007)
 • KK 498.....(Weingartia westii) - (dat. KK Dv.Kr. 2002) - // (W. westii Hutch.) - Potosi, Cuchu Ingenio, 3800m - (dat. KK index 2005) // - Cuchu Ingenio, 3000m - (dat. RM FND)
 • KK 507.....(Weingartia riograndensis) - Rio Grande, 1800m - (dat. KK in 1977 list) // (W. riograndensis f.) - Chuquisaca, Rio Grande 2000m - (dat. KK-DK SN 2005, dat. RM FND) // - Rio Grande, 2200m - (dat. KK index 2005)
 • KK 597.....(senilis var. - senilis Backbg.) - Salta, Humahuata (?)
 • KK 598.....(pseudominuscula - pseudominuscula Backbg.) - Catamarca (prov. Catamarca ?)
 • KK 637.....(pectinata - pectinata (Backbg.) Backbg. - orurensis ?) - Oruro
 • KK 648.....(Neowerdermannia vorwerkii) - Titicaca, Bol. - (dat. Atlas 1996 - foto)
 • KK 706.....(Weingartia riograndensis) - (mix. num., text obr. J. Říha, Atlas kaktusů VI, p.63, 1991) > pozri - KK 766
 • KK 714.....(Weingartia spec.) - (dat. ChKp92) // Weingartia erinacea var. erinacea - Cochabamba - (dat. C.Etc.91, Fiker, in KK list 1977) // (Weingartia multispina) - (dat. KK index 2005) - Aiquile // (W. multispina) - Aiquile, 3000m - (dat. RM FND)
 • KK 722.....(Weingartia cintiensis) - (dat. C.Etc.1991, Fiker) // - Chuquisaca, Camargo, Sud Cinti, 2800m - (dat. RM FND) // - # - (dat. Fischer katal. 2010)
 • KK 741.....(Weingartia lecoriensis) - Chuquisaca, Nor Cinti, Lecori - Sewingamaya // - Lecori, 3200m - (dat. RM FND)
 • KK 766.....(Weingartia riograndensis) - Rio Grande, 2200m - (dat. KK index 2005) // (W. riograndensis v. rubra) - Rio Chico, Rio Grande, 2200m - (dat. RM FND)
 • KK 797.....(haefneriana - haeffneriana Cullm.) - Oruro, Capulla (Capula in 1977 list)
 • KK 798.....(pectinata - pectinata (Backbg.) Backbg.) - Oruro, Machacamarca; (Huari in 1977 list / Challapata in 2005 list)
 • KK 802.....(Sulcorebutia taratensis) - Tarata, Arani, 2800m - (dat. KK index 2005) // (S. steinbachii ssp. verticillacantha v. taratensis KK 1802) - (dat. Bourleau 2011) - (pozri - minima) // (S. steinbachii) - # - (dat. Kakteen PH 2015, pol. KAKT-003916) > ident.? num.? pozri - KK 80X;
 • KK 803.....(Sulcorebutia taratensis) - Tarata, Arani, 2800m - (dat. KK index 2005)
 • KK 804.....(Sulcorebutia steinbachii) - (dat. KK index 2005)
 • KK 805.....(Sulcorebutia tiraquensis) - (dat. KK index 2005) // (S. steinbachii) - Tiraque, 3200m - (dat. Eden-Plants 2009 - No.9709)
 • KK 806.....(Sulcorebutia steinbachii) - (dat. KK index 2005)(dat. Eden-Plants 2009 - No.13297) // (S. steinbachii v. steinbachii) - (dat. VZ 2009)
 • KK 807.....(Sulcorebutia steinbachii v. horrida) - (dat. Atlas 2004)
 • KK 808.....(Sulcorebutia steinbachii) - (dat. KK index 2005) // - Las Vacas, 3200m - (dat. Eden-Plants 2009 - No.9709)
 • KK 809.....(Sulcorebutia tiraquensis var. bicolorispina n. n. - S. bicolorispina n. n. = Weingartia aglaia - typ 1978 - S. tiraquensis var. aglaia) - Cochabamba, Epizana, Ayopaya, 3200m // (S. tiraquensis) - Epizana, 3200m - (dat. Eden-Plants 2009 - No.10902) // (S. bicolorispina) - (dat. Fischer katalog 2010) // (S. tiraquensis ssp. tiraquensis v. tiraquensis) - (dat. C. Bourleau, 2020)
 • KK 829.....(Weingartia pilcomayensis) - (dat. C.Etc.91, Fiker) // - Otuyo, 2500m - (dat. RM FND)
 • KK 833.....(Weingartia comarapana n. n.) - (dat. KK index 2005) // - Comarapa, 2000m - (dat. RM FND)
 • KK 839.....(albipilosa - albipilosa (Ritt.) Backbg.) - Tarija, Tarcia
 • KK 840.....(violaciflora - violaciflora Backbg.) - Escoipe
 • KK 841.....(narvaezensis f. - narvaezensis (Card.) Don.) - Junacas - Narvaez / Narvaez (dat. KK index 2005)
 • KK 842.....(muscula - muscula Ritt.) - Piedro Largo, Narvaez / Piedra Larga (dat. KK index 2005)
 • KK 843.....(aureispina Knize n. n.) - Junacas
 • KK 844.....(densipectinata n. n. - deminuta? - spec. heliosa - heliosa Buin.) - Junacas
 • KK 845.....(senilis var. - aurescens ? - senilis Backbg.) - Escoipe
 • KK 846.....(KZ 846, spec., pseudodeminuta? - pseudodeminuta Backbg.) - Piedra Larga
 • KK 847.....(spec. (= R. deminuta f.?) - deminuta Buin.) - Narvaez // (A. fiebrigii (deminuta)) - # - (dat. Hillmann 2009)
 • KK 848.....(densiseta? - fiebrigii var. - fiebrigii (Gürke) Backbg.) - Junacas
 • KK 849.....(densipectinata Knize n. n.) - Junacas
 • KK 852.....(ambig. ident.)
 • KK 852.....(spec. albopectinata ? - albopectinata Knize n. n.) - Sama
 • KK 852a...(spec.) - (dat. Fischer katalog 2007) > pozri - ambig. KK 852
 • KK 853.....(densispina n. n. - densiseta ? - fiebrigii v. densispina Cullm.) - Escayachi
 • KK 854.....(sp. (= R. conoidea?) - conoidea Bckbg.) - Escayachi
 • KK 855.....(fiebrigii - fiebrigii (Gürke) Backbg.) - Escayachi
 • KK 856.....(spegazziniana - spegazziniana Backbg.) - Escayachi ? prov. Salta ? // - Salta (dat. KK index 2005)
 • KK 858.....(pilosa Knize n. n.) - Junacas-Las Cajas, Las Cajas - (dat. KK index 2005) // (A. fiebrigii v. pilayensis) - (dat. Hillmann 2009)
 • KK 859.....(ritteri ? tuberosa ?, padcayensis f. ? - tuberosa Ritt.) - Escayachi - Sama
 • KK 860.....(spec. buiningiana - buiningiana - archibuiningiana Ritt.) - Potosi, Padcaya (Las Cajas ? Padcaya ?)
 • KK 861.....(paucicostata ? rubiginosa f. ? - paucicostata Ritt.) - Escayachi - San Antonio, Sama - (dat. KK index 2005)
 • KK 862.....(tuberosa - tuberosa Ritt.) - Sama
 • KK 863.....(spec. - pilayensis Knize n. n., nogalensis n. n. - nogalensis Ritt.) - Tarija, El Nogal; Tarija, Nogales - (dat. KK index 2005)
 • KK 864.....(Sulcorebutia tarijensis) - Sama, W Tarija - (dat. Atlas) // - Tarija, Sama, 3000m (3300m in 1977 list) - (dat. RM FND) // - Tarija, Sama, 2800m - (dat. KK index 2005) // (S. tarijensis) - (dat. VZ 2009)
 • KK 865.....(Weingartia sucrensis) // (Sulcorebutia tarijensis) - Huata, Sucre - (Pilbeam mix. nom., pozri > tarijensis KK 864) // (W. sucrensis) - Sucre - Huata, Bolivia 2500m (3000m in 1977 KK list)
 • KK 866.....(Weingartia hediniana) - # - (dat. C.Etc.91, Fiker) // - Chuquichuqui, 2000m - (dat. RM FND)
 • KK 867.....(Weingartia longigibba) - # - (dat. C.Etc.91, Fiker) // - Oropeza, Rio Chico, 2500m - (dat. RM FND)
 • KK 868.....(Sulcorebutia steinbachii) - # - (dat. KK index 2005)
 • KK 869.....(Sulcorebutia totorensis) - Lagunillas - (dat. KK index 2005) // (S. totorensis) - Lagunillas, 3000m - (dat. RM FND) // (cochabambina) - (dat. "jnotias", 2007) // (S. steinbachii) - (dat. Koehres 2008 / dat. Fischer katal. 2010)
 • KK 870.....(Sulcorebutia spec.) - (dat. C-H Brno 2001) // (Sulcorebutia steinbachii v. tiraquensis Card.) - (dat. KK index 2005) // (S. steinbachii) - (dat. Fischer katalog 2010)
 • KK 871.....(euanthema f.) // (eunanthema (Backbg.) Krainz) - Escayachi, Sama - (dat. KK index 2005) // (L./R. steinmannii major sensu Rausch) - (dat. Wahl, Infobrief 2002) // (steinmannii) - (dat. Barmon 2006, orig.MG)
 • KK 872.....(auranitida ? - auranitida (Wessn.) Krainz) - Escayachi, Sama
 • KK 873.....(auranitida var. gracilis - einsteinii ?) // (auranitida v. gracilis (Wessn.) Backbg.) - Escayachi, Sama // (M. atrovirens) - (dat. Hillmann 2009) // (atrovirens v. nova) - (dat. Fischer katalog 2010)
 • KK 875.....(Sulcorebutia spec.) - (dat. C-H Brno 2001, KK Dv.Kr. 2002) // (S. steinbachii var. horrida Rausch) - Tiraque, Las Vacas, 3000m - (dat. KK index 2005) // (S. glomerispina) - (dat. Snowarski 2009)
 • KK 960.....(Sulcorebutia tarabucensis Rausch) - Tarabuco, 3200m - (dat. KK index 2005) // (S. tarabucoensis) - Tarabuco, Bolivia 3200m (3500m in 1977 list) - (dat. RM FND) // - 3200 - (dat. Eden-Plants 2009 - No.9694)
 • KK 967.....(M. orurensis) - (mix.num. dat. C-Babula 2007) - aktuálne KK 967 = (Parodia maasii v. multispina Knize n. n.) > pozri - KK 968 etc.
 • KK 968.....(pectinata (Backbg.) Backbg - orurensis ?) - Oruro, Paria
 • KK 969 ....(pectinata var. paznensis Knize n. n. - knizei) - Oruro, Pazńa
 • KK 970 ....(pectinata var. gracilis Knize n. n.) - Oruro, Pazńa
 • KK 971.....(eucalyptana) - Eucalyptos, (Oruro ? La Paz ?) // - La Paz - (dat. KK index 2005)
 • KK 972.....(pectinata var. challapatensis Knize n. n. - orurensis ?) // (M. pectinata v. challapatana Knize n. n.) - Oruro, Challapata
 • KK 973.....(euanthema var. oculata - haefneriana ?) // (eunanthema v. oculta (Werd.) Krainz ) - Challapata - (dat. KK index 2005)
 • KK 974.....(pectinata f., var. - pectinata (Backbg.) Backbg.) - Oruro, Poopo
 • KK 978.....(Mediolobivia sp. (= M. huarinensis n. n.?) - huarinensis Knize n. n.) - Oruro, Huari // (M. steinmannii) - (dat., C-Babula 2007)
 • KK 1012...(Sulcorebutia spec.) - (dat. SuccSeed 2003 foto) // (S. glomerispina) - Cochabamba, 2500m - (dat. KK index 2005) // - Cochabamba, Chapare, 3000m - (dat. RM FND) // (S. tiraquensis) - Sacaba, 2800m - (dat. Eden-Plants 2009 - No.9203)
 • KK 1013...(Sulcorebutia epizanensis n. n.) - (dat. KK index 2005) - Epizana, 3200m.- (dat. RM FND) // steinbachii f. - (KK list 1977)
 • KK 1014...(Sulcorebutia krugeri) - (dat. Atlas) // (S. kruegerii) - (dat. KK index 2005) // (S. kruegeri) - Cochabamba, Camino Chapara, 2800m - (dat. RM FND)
 • KK 1015...(Sulcorebutia hoffmanniana ?) // (S. tunariensis Card.) - Tunari, 3200m - (dat. KK index 2005) // (S. tunariensis) - (dat. RM FND) // (S. steinbachii ssp. steinbachii v. tunariensis) - (dat. C. Bourleau, 2020)
 • KK 1016...(Sulcorebutia steinbachii v. tiraquensis Card.) - (dat. KK index 2005)
 • KK 1022...(Sulcorebutia spec. Aiquile - S. mentosa ?) - (num. mix. & ident. F. Hájek, Atlas kaktusů I : 41, 1986) // (KK 1022 = Lobivia wrightii v. ancistroides n. n.) - (dat. KK index 2005)
 • KK 1028...(num. ambig. - vanbaelii / fidaiana?)
 • KK 1028...(Sulcorebutia vanbaelii n. n.) - Cochabamba, Tacachi, 3200m - (dat. KK index 2005) // (S. vanbaelii f.) - (dat. RM FND)
 • KK 1028...(Weingartia fidaiana) - (dat. Fiker, C.Etc.1991 / dat. RM FND)
 • KK 1031...(Sulcorebutia candida) - Ayopaya, Yayani, 2800m - (dat. RM FND) // (S. candidae Card.) - (dat. KK index 2005) // > candiae ?
 • KK 1046...(Mediolobivia sp. (= M....permutata ?) // (nitida (Ritt.) Backbg.) - Escayachi
 • KK 1050...(Weingartia neocumingii) - Sucre // (W. cumingii (Werd.) Marsch.) - (dat. KK index 2005) // (W. cumingii) - Sucre, La Palca, 2200m - (dat. RM FND)
 • KK 1051...(Sulcorebutia caniguerallii Card.) - (dat. KK index 2005) // = canigueralii
 • KK 1052...(spec., patericalyx ? kupperiana ? ithiacantha ? - patericalyx Ritt.) - La Cueva - Rio Challamarca (patericalyx Ritt. - in 2005 list)
 • KK 1053...(Sulcorebutia sucrensis Card.) - (dat. KK index 2005) > pozri - sucrensis_s
 • KK 1082...(R. spec. Rio Caine) - (num. mix.?, dat. ChK 2003p) - aktuálne KK 1082 = (Islaya grandiflorens) - (dat. KK index 2005) > pozri - KK 1982
 • KK 1096...(violaciflora var. knuthiana) - Salta, El Aguilar ? El Aquilar (dat. KK index 2005)
 • KK 1150...(spec. narvaezensis Group - narvaezensis ? - narvaezensis (Card.) Don.) - Tarija, Piedra Larga
 • KK 1151...(muscula var. nivosa n. n. - muscula v. nivosa Card.) - Piedra Larga - Narvaez // Piedra Larga - (dat. KK index 2005)
 • KK 1152...(spec. - paucicostata - paucicostata Ritt.) - Escayachi, San Antonio
 • KK 1154...(Sulcorebutia sucrensis Knize n. n.) - Sucre, 2800m - (dat. KK index 2005) // - 3000m - (in 1977 KK list)(dat. Eden-Plants 2009 - No.9210) // (S. crispata) - (dat. VZ 2009)
 • KK 1155...(Sulcorebutia candida var.) - Ayopaya, 2500m (3000 in 1977 list) - (dat. RM FND) // (S. candidae Card. - (dat. KK index 2005) // > candiae ?
 • KK 1156...(Weingartia hajekiana) - (dat. ChKp92) = Weingartia pulquinensis var. mairananensis) - Mairana // (W. mairanana n. n.) - (dat. KK index 2005)
 • KK 1200...(Weingartia multispina) - Aiquile // (W. knizei) - (dat. KK index 2005) // (W. multispina) - Aiquile, 2500m - (dat. RM FND)
 • KK 1201...(num. ambig. - verticillacantha / neocumingii?)
 • KK 1201...(Sulcorebutia verticillacantha) - (dat. KK index 2005) // - Sucre, 2800m - (dat. RM FND) ?? (ambig. num.)
 • KK 1201...(Weingartia neocumingii) - prov. Florida - (dat. O. Šída, Atlas kaktusů XIII : 47, 1998) // (W. neocumingii) - Santa Cruz, Florida, 1500m - (dat. RM FND) > pozri KK ?
 • KK 1202...(Weingartia platygona) - (ChKp92) - Millares, S Sucre // - Potosi, Millares, 2500m - (dat. RM FND)
 • KK 1206...(Sulcorebutia mentosa) - Aiquile, 2800m - (dat. KK index 2005) // - Aiquile, 3000m (2800m in 1977 list) - (dat. RM FND) // (S. mentosa v. mentosa) sehr hellrosa Blüte - (dat. VZ 2009) // (S. mentosa f. flavissima) - (dat. Hillmann 2009)
 • KK 1207...(Sulcorebutia totorensis) - // - Totora, 2800m - (dat. RM FND)
 • KK 1208...(Sulcorebutia vasqueziana) - (Atlas 2004) // (vazgueziana) - (dat. KK index 2005) // - Sucre, 2800m (3200m in 1977 index) - (dat. RM FND)
 • KK 1209...(Sulcorebutia rauschii) - 2700m - (1977 KK list) // - Villa Serrano, 2800m - (dat. KK index 2005) // - Zudanez, Valle Grande, Villa Serrano, Bolivia 2000m - (dat. RM FND) // - Zudanez, Valle Grande, 2700m - (dat. Eden-Plants 2009 - No.14328) // (S. rauschii) - (dat. VZ 2009)
 • KK 1210...(Sulcorebutia rauschii) - Villa Serrano, 2800m - (dat. KK index 2005) ?? (ambig. num.)
 • KK 1210 - (Sulcorebutia verticillacantha) - Sucre, 3200m - (dat. RM FND) ?? (ambig. num.)
 • KK 1211...(Sulcorebutia caineana Card.) - (dat. KK index 2005) // (S. breviflora) - (dat. Fischer katalog 2010)
 • KK 1212...(Sulcorebutia torotorensis Knize n. n.) - Rio Caine, Torotoro, 3200m - (dat. KK index 2005) // - Arque, Bolivia 3200m - (dat. RM FND)
 • KK 1213...(Sulcorebutia vanbaelii n. n.) - (dat. KK index 2005) // - Cochabamba, Tacachi, 3200m - (dat. RM FND) // (S. kruegerii v. hoffmanii) - (dat. Kakteen PH 2007 / dat. PH 2015, pol. KAKT-000527) // (S. krugerae var. hoffmannii) - Tacachi, 2800m - (dat. Eden-Plants 2009 - No.9212)
 • KK 1214...(Sulcorebutia. spec.) - (mix. num.?, dat. ChK 2004p) - aktuálne KK 1214 = (Trichocereus chilensis v. eburneus) - (dat. KK index 2005) > pozri - KK ?
 • KK 1232...(ritteri - ritteri (Wessn.) Krainz) - Escayachi
 • KK 1242...(senilis var. - grandiflora Backbg.) - Escoipe
 • KK 1243...(senilis f. - senilis Backbg.) - Escoipe
 • KK 1244...(xanthocarpa Backb.) - Salta, El Aguilar - El Aquilar - (dat. KK index 2005) // (Aylostera sp.) - (dat. Agb.Rus 2000 / dat. Fischer katalog 2011/12, pol.281AY) // (pseudodeminuta) - (dat. Bercht 2008 & Hillmann 2009) > ident.? mix.num.?
 • KK 1256...(S. mentosa) - (mix. num, dat. Fischer katal. 2010, 2011/12) - aktuálne KK 1256 = (Neocardenasia herzogiana) > pozri - KK 1206
 • KK 1260...(Sulcorebutia krugeri f. ?) - (dat. Atlas) // (S. kruegerii) - Cochabamba, 3000m - (dat. KK index 2005) // (S. kruegeri) - (dat. RM FND) // (S. krugerae) - Cochabamba, 2800m - (dat. Eden-Plants 2009 - No.9711)
 • KK 1261...(Sulcorebutia tunariensis Card.) - Ayopaya, Tunari, 3000m - (dat. KK index 2005) // (Sulcorebutia tunariensis v.?) - Tunari, 3000m (1900m - in 1977 list) - (dat. RM FND)
 • KK 1262...(Sulcorebutia vasqueziana) - // (vazgueziana) - (dat. KK index 2005) // ("spec. Ayopaya") - (dat. C. Bourleau, 2007) // (S. spec.) - Ayopaya-Tunari - (dat. Fischer katalog 2010)
 • KK 1263...(Sulcorebutia caineana) - (dat. Atlas 2005 v texte o breviflora laui) // - Rio Caine, 2800m (2300m in 1977 list) - (dat. RM FND)
 • KK 1264...(Sulcorebutia glomerispina) - Tarata, Arani, 2800m - (dat. KK index 2005) // (S. glomerispina var.) - Tarata, 2800m - (dat. RM FND)
 • KK 1265...(Sulcorebutia sucrensis Knize n. n.) - (dat. KK index 2005) > pozri - sucrensis_s // (S. crispata f. albiflora) weisse Blüte !! - (dat. VZ 2009) // (S. crispata ssp. crispata v. crispata) - (dat. C. Bourleau, 2020)
 • KK 1266...(Sulcorebutia spec.) - (dat. KK index 2005)*** // (S. crispata) - (dat. Fischer katalog 2007) // - Zudanez, 2200m - (dat. Eden-Plants 2009 - No.11423) // kurze braune pectinate Bedornung - (dat. VZ 2009) // (S. crispata) - (dat. PH 2015, pol. KAKT-003914)
 • KK 1267...(Sulcorebutia spec.) - (dat. KK index 2005)*** / ("spec. Zudanez") - (dat. C. Bourleau, 2007)
 • KK 1301...(muscula var. nivosa - muscula v. nivosa Card.) - Narvaez
 • KK 1302...(narvaezensis Cárd. - narvaezensis ? - spec. - narvaezensis (Card.) Don.) - Narvaez
 • KK 1308...(Weingartia hediniana) - (dat. Cacti Etc.91, Fiker; KK Dv.Kr. 2002) // - Bolivia, Rio Grande, 2200m - (dat. RM FND)
 • KK 1358...(mix. num.?, Rebutia spec., Rus, pozri - ? ) // KK 1358 = (Melocactus spec., M. amazonicus n. n.) - (dat. KK index 2005)
 • KK 1464...(elegans (near M. nigricans?) - elegans Backbg.) - Salta; Salta, Jujuy
 • KK 1465...(pygmaea - pygmaea (R.E.Fries) Backbg.) - Salta, El Aguilar - (in 2005 list) // (M. digitiformis KK 1464) - (mix. dat. Chrudim 2009)
 • KK 1466...(nigricans - nigricans (Wessn.) Krainz) -...Salta, Jujuy
 • KK 1467...(pectinata var. digitiformis - pygmaea v. digitiformis (Backbg.) Backbg.) - Salta, Escoipe
 • KK 1468...(auranitida var. - auranitida Buin.) - Tarija, Sierra Padcoja
 • KK 1469...(auranitida f. - auranitida Buin.) - Tarija, Sierra Padcoja
 • KK 1491...(pygmaea ?) - (dat. Mosti, 2000) // (pectinata (Backbg.) Backbg.) - Huanuni, Bolivia - (dat. KK index 2005)
 • KK 1513...(Weingartia pruinosa v. albispina - ?) - (mix. num.?, dat. Uhlig 2000) - aktuálne KK 1513 = (Parodia sucrensis v. flavida Knize n. n.) - (dat. Kníže index 2005) > pozri - KK 1523
 • KK 1516...(R. cintiensis) - (mix. num., dat. Donald, Ashingtonia) - aktuálne KK 1516 = (Tephrocactus tarapacanus, Chile) - (dat. KK index 2005)
 • KK 1517...(residua Knize n. n.) - Potosí, Betanzos - (dat. KK index 2005) // Narvaez - Pilcomayo ? - (dat. Winberg)
 • KK 1518...(espinosae n. n.) - Narvaez
 • KK 1519...(lateritia Knize n. n.) - Potosí - Ballestro // - Potosi, Ballestros - (in 2005 list)
 • KK 1520...(spec.(= R. potosina f.?) - potosina Knize n. n.) - Potosí, Betanzos
 • KK 1521...(W. mairanana n. n.) // (Weingartia neocumingii v. mairanensis - typ 1979) // (W. pulquinensis var. mairananensis) // (W. mairanana) - Mairana, 1200m - (dat. RM FND)
 • KK 1522...(Weingartia matoralensis n. n.) - (dat. C.Etc.91, Fiker) // (longigibba Ritt.) - (dat. KK index 2005) // (W. longigibba, = W. riograndensis f.?) - Oropeza, Rio Chico, 2200m - (dat. RM FND)
 • KK 1523...(Weingartia lanata) - (dat. KK index 2005) // (W. pruinosa) - (dat. Uhlig 2000)
 • KK 1563...(gibbulosa Knize n. n.) - Rio Pilaya
 • KK 1564...(espinosae var. albiflora Kníže...n. n.) - Narvaez
 • KK 1565...(canaletas Knize n. n.) - Canaletas, W Narvaez
 • KK 1567...(Sulcorebutia albida n. n. = S. albissima) - (dat. ChKp98, 2003; KK Dv.Kr. 2002) // - Aiquile - Rio Grande, 2500m - (dat. RM FND) // (S. albissima) - Aiquile, 2500m - (dat. Eden-Plants 2009 - No. 9725) // (S. mentosa v. albissima) gelbe Bedornt - (dat. VZ 2009) // (SP1, SP2, S. mentosa ssp. mentosa v. albissima) - (dat. C. Bourleau, 2020)
 • KK 1568...(spec. (=R. pulvispina?) - pulvispina Card.) - Escayachi
 • KK 1573...(Weingartia saipinensis ?) - (dat. J. Fiker, cactaceae etc., p.22, 1991) - aktuálne KK 1573 = (Quiabentia pereziensis Angosto de Perez, Bol., 2200m) - (dat. KK index 2005) > pozri - KK 1795
 • KK 1586...(R. iscayachensis f. nitida) - (dat. Šída,) - aktuálne KK 1586 = (Copiapoa uhligiana v. aureispina Knize n. n., Chanaral, 100-200m, Chile - (dat. KK index 2005) > pozri - KK 1686
 • KK 1593...(Weingartia rubriflora Card. = W./ S. torotorensis Card.) - (dat. Říha, Atlas, p.78, 1988) // (S. totorensis v. rubriflora) verm. Weingartia, rot/gelb. - (mix. nom. torotorensis dat. Uhlig 2006) // (S. torotorensis) - (dat. Fischer katalog 2007) - aktuálne KK 1593 = (Corryocactus matucanensis Ritt.) - Peru, Matucana, 2200m / 2800m) - (dat. KK index 2005) > pozri - KK 1985
 • KK 1594...(Weingartia trollii f. červený kvet) - (dat. Dráb, Staník semená IV., 2001, C-H Brno 2001) - aktuálne KK 1594 = (Lobivia glaucescens Ritt., Cuajone, 3500m, Peru) - (dat. KK index 2005) > pozri - KK 2016
 • KK 1598...(Weingartia trollii) - (dat. Panarotto in Cactuslove 2006) - aktualne: KK 1598 = (Lobivia zecheri Rausch, Huanta, 2800m, Peru - (dat. KK index 2005) > pozri - KK 2016
 • KK 1661...(Sulcorebutia glomeriseta) - (dat. KK index 2005)
 • KK 1682...(nitida) - (dat. ChK 2004 - Aylostera) - aktuálne KK 1682 = (Lobivia hertrichiana, Peru, Paucartambo, 2800m) - (dat. KK index 2005) > pozri - KK 1686
 • KK 1686...(escayachensis var. nitida ? - nitida (Ritt.) Backbg.) - San Antonio - Escayachi // (/2 - Digitorebutia escayachensis n. prov.) - Escayach - San Antonio - (dat. VZ 2009)
 • KK 1694...(aureispina Knize n. n.) - dep. Potosí, Potosí
 • KK 1695...(potosina n. n.) - Potosí, Betanzos
 • KK 1723...(Weingartia lecoriensis Card.) - (dat. KK index 2005) // (W. lecoriensis, blízko westii?) - Lecori, 3800m - (dat. RM FND)
 • KK 1724...(teresae Knize n. n.) - Rio Pilcomayo - Nogales; Tarija, Nogales - (dat. KK index 2005)
 • KK 1752...(cajasensis Ritt.) - Tarija, Las Cajas // (R. cajasensis FR 1752) - - Las Cajas, 2600m, cesta do Cajas, 2400m - (dat. O. Šída, 2008)
 • KK 1755...(Weingartia pulquinensis var. pulquinensis) - (dat. C.Etc.91, Fiker) // - Bolivia, Pulquina, 2800m - (dat. RM FND)
 • KK 1756...(Weingartia knizei - typ 1977) - Tiraque - Comarapa, Carrasco, Cochabamba - (dat. Atlas VI, p.61, 1991) // ? - Cochabamba, Aiquile - Saipina, (dat. KK-DK SN 2005, dat. RM FND) - pravdepodobne zámena čísla a lokality (mix. num.?) > pozri - KK 1757
 • KK 1757...(Weingartia knizei var. brunispina n. n.) - (dat. Atlas VI, p.61, 1991) // (Weingartia saipiana) - (dat. Fischer katalog 2007 / 2010 S-67W) > nom. saipinensis ? // (W. knizei var. bruneispina (near multispina?) - Cochabamba, Aiquile - Saipina - (dat. RM FND)
 • KK 1758...(Weingartia rio-orensis n. n.) - Rio Oro, 2800m - (dat. KK index 2005)*** // - Rio Oro, 2600m - (KK list. pred 2005, dat. RM FND)
 • KK 1768...(Cintia napina n. n., prov.) // (Cintia knizei - typ 1.) - Otavi, 3500-4000m - (in KK list 2005)
 • KK 1769...(Sulcorebutia glomerispina) - Huakanki Chapare (dat. ChK 2004p) // (S. tiraquensis) - Epizana, 3200m - (dat. KK index 2005) // (S. steinbachii "glomerispina") - Epizana, 2800m - (dat. Eden-Plants 2009 - No.9665) // (S. steinbachii v. steinbachii) - (dat. VZ 2009) // (S. steinbachii ssp. steinbachii v. steinbachii) - (dat. C. Bourleau, 2020)
 • KK 1770...(Sulcorebutia senilis n. n. (1)*) // (S. glomerispina) - Tiraque, 3000m - (dat. KK index 2005), (dat. RM FND) // (S. tiraquensis v. bicolorispina) - Tiraque, 3000m - (dat. Eden-Plants 2009 - No.9884) // (S. tiraquensis v. tiraquensis f.) "senilis" (1), fast weissbedornt - (dat. VZ 2009)
 • KK 1771...(Weingartia spec.) - (dat. KK index 2005)
 • KK 1781...(Weingartia spec.) - (dat. KK index 2005)
 • KK 1795...(Sulcorebutia saipinensis n. n.) - (dat. KK index 2005) // - Saipina, 2800m
 • KK 1796...(Sulcorebutia glomerispina) - Cochabamba, 2800m - (dat. KK index 2005, dat. RM FND)
 • KK 1797...(Sulcorebutia glomerispina) - Cochabamba, 2800m - (dat. KK index 2005) // (S. glomerispina v. bicolor) - (dat. RM FND) // (S. steinbachii v. steinbachii) - (dat. VZ 2009)
 • KK 1798...(Sulcorebutia caniguerallii) - Anzaldo, 2800m - (dat. KK index 2005) // (S. steinbachii v. taratensis f. minima) - (dat. E. & J. de Vries, 2009)
 • KK 1799...(Sulcorebutia caniguerallii) - (d at. index Knize 2005) // (S. steinbachii v. taratensis f. minima) - (dat. E. & J. de Vries, 2009)
 • KK 1800...(Sulcorebutia cupreata Knize n. n.) - (dat. KK index 2005) // - Aiquile, 3000m - (dat. RM FND) // (S. flavissima) - (dat. Eden-Plants 2009)
 • KK 1801...(Sulcorebutia camachoi Knize n. n. = S. tiraquensis var. aglaia ?) // - Epizana - Siberia, 3000m - (dat. RM FND) // (S. tiraquensis (camachoi)) - road Epizana - Siberia - (dat. Eden-Plants 2009 - No.9678) // (S. tiraquensis v. bicolorspina f. camachoi) - (dat. Rektořík 2010) // (S. tiraquensis ssp. tiraquensis v. tiraquensis) - (dat. C. Bourleau, 2020)
 • KK 1802...(Rebutia solisioides Knize n. n.) - Tarija, Las Cajas, # - (dat. Knize list 2005) // (Sulcorebutia spec.) - # - (mix. ident? dat. Eden-Plants 2009) > pozri - KK 802 // (Sulcorebutia steinbachii ssp. verticillacantha v. taratensis) - # - (dat. Bourleau 2011, 2020) > pozri - KK 802
 • KK 1803...(mairanana n. n.) - (mairana Knize n. n. - Santa Cruz, Mairana - (dat. KK index 2005)
 • KK 1808...(Sulcorebutia albida v. robustior, v. robustispina n. n.) - (dat. ChK 2003p, 2004p) // (albida v. robustispina n. n.) - Rio Grande, 2500m - (dat. RM FND) // (albissima v. robustispina) - (dat. Fischer katalog 2007) // (S. albissima) - Rio Grande, Oropeza, 2500m - (dat. Eden-Plants 2009 - No. 10023) // (S. mentosa ssp. mentosa v. albissima) - (dat. C. Bourleau, 2020)
 • KK 1809...(Sulcorebutia albida v. riograndensis Knize n. n.) - (dat. Atlas 2003) // - Oropeza, Rio Grande, 2200m - (dat. RM FND) // (S. albissima) - (dat. Hillmann 2009) // (S. gemmae) - (dat. PH 2015, pol. KAKT-003231) - reidentifikacia "gemmae" Heřtus?
 • KK 1810...(Sulcorebutia tominiensis n. n. = S. tiraquensis f. ?) - (Atlas, Ullmann) // (tominense Knize n. n.) - Tomina, Bolivia 2800m - (dat. KK index 2005) // - 2600m - (dat. RM FND) // (S. crispata var. tominensis) - (dat. Uhlig 2009)
 • KK 1811...(Sulcorebutia mairanana Knize n. n.) - (dat. KK index 2005) // (S. mentosa ssp. mentosa v. albissima) - # - (dat. Bourleau 2014, 2020)
 • KK 1812...(Sulcorebutia glomerispina) - Cochabamba, 3200m - (dat. KK index 2005) // (S. glomerispina f.) - Cochabamba - Chapare, 3200m - (dat. RM FND)
 • KK 1813...(Sulcorebutia mentosa Ritt.) - Aiquile, 3200m - (dat. KK index 2005) // (S. mentosa) - Aiquile, 3000m - (dat. Eden-Plants 2009 - No.12401)
 • KK 1814...(Sulcorebutia cupreata Knize n. n.) - (dat. KK index 2005) // (S. albissima) - (dat. Fischer katalog 2010)
 • KK 1815...(Cintia subterranea n. n. - Cintia knizei - typ 2.) - (dat. Atlas XIV, p.2., 1999) // (Cintia knizei) - Lecori, 4000m - (dat. KK index 2005)
 • KK 1818...(mix. num.?, Sulcorebutia menesesi) - (dat. Fischer katalog 2010) - aktuálne KK 1818 = (Cleistocactus villaazulensis Ritt.) > FN zoznamy KK neobsahujú žiadnu Knížeho identifikácia "menesesii" alebo "arenacea". Najbližšie identite je nález označený "glomeriseta" KK 1267. Podľa lokality potom nálezy "candida" KK 1031, KK 1155. > pozri - KK ? menesesii
 • KK 1835...(leuconella Knize n. n.) - Cochabamba, Mizque // (fiebrigii f.var.) - (dat. Atlas 2007) // (A. fiebrigii v. pilayensis) - (dat. Hillmann 2009)
 • KK 1836...(Sulcorebutia tominense Knize n. n.) - Tomina, Bolivia 3000m - (dat. KK index 2005) // - 2600m - (dat. RM FND)
 • KK 1837...(Sulcorebutia straminea Knize n. n.) - Tomina, Bolivia 3000m - (dat. KK index 2005)*** // (S. tominese, = S. tominense f. straminea n. n.?) - Tomina, Bolivia 2500m - (dat. RM FND) > pozri - tominense_s
 • KK 1838...(Sulcorebutia solisoides Knize n. n.) - (dat. KK index 2005) > pozri - solisioides_s *** // (S. sucrensis f. solisioides) - Villa Serrano, Bolivia 2800m - (dat. RM FND / dat. Eden-Plants 2009 - No.12154) > pozri - sucrensis Knize n. n. - KK 1053, KK 1265 > pozri - sucrensis_s
 • KK 1862...(Sulcorebutia spec.) - (mix. num.?, dat. ChKj1994) - aktuálne KK 1862 = (Copiapoa coquimbana v. armata) - (dat. KK index 2005) > pozri - KK ? (spec.)
 • KK 1892.....(Rebutia spec.) - (dat. Bercht 2008, No.3781) - aktuálne KK 1892 = (Islaya omasuyana) > pozri - KK 1982 ...1984
 • KK 1893...(Mediolobivia pectinata var. pectinifera Knize n. n. - pygmaea?) - Huari
 • KK 1894...(huarinensis Knize n. n.) - Huari - (dat. RM FND) // (Digitorebutia steinmannii) "huarinensis" - (dat. VZ 2009)
 • KK 1903...(Weingartia neocumingii) - (mix. num., dat. Cacti Etc.91, Fiker) pozri > KK 1913 // (Submatucana cajamarcensis Knize n. n.) - (dat. KK index 2005)
 • KK 1905...(Sulcorebutia spec.) - Mizque, 2800m - (KK list 2006) // (S. mairanana n. n.) - Mizque, 3000m - (dat. Eden-Plants 2009 - No.11434) - pozri ident. KK 1811 (S. albissima)
 • KK 1913...(Weingartia neocumingii) - # - (dat. KK index 2005) // - Valle Grande, Bolivia 1200m - (dat. RM FND) > Vallegrande
 • KK 1914...(Weingartia erinacea var. erinacea) - (dat. C.Etc.91, Fiker)) // (W. erinacea f.) - Cochabamba, Arani - Mizque...(dat. KK-Dv.Králové SN 2005) // (Weingartia erinacea Ritt.) - Arani, 2500m - (dat. KK index 2005) // (Weingartia erinacea (multispina ?)) - Cochabamba, Arani - Mizque, 2500m - (dat. RM FND)
 • KK 1916...(Sulcorebutia cupreata Knize n. n.) - (dat. KK index 2005) // (cupreata f.) - Aiquile - Mizque, 3000m, = swobodae? - (dat. RM FND) // (S. mentosa v. swobodae) - Rd. Aiquile - Mizque, 3000m - (dat. Eden-Plants 2009 - No.12109)
 • KK 1917...(Sulcorebutia cupreata Knize n. n.) - (dat. KK index 2005) // (cupreata f.) - Rio Oropeza, 2500m - (dat. RM FND) // (S. mentosa v. swobodae) "cupreata" gelbe Bedornung - (dat. VZ 2009)
 • KK 1918...(Sulcorebutia spec.) - (dat. KK index 2005)*** // (cupreata f.) - Mizque, 3200m - (dat. RM FND)
 • KK 1919...(Sulcorebutia albida Knize n. n.) - (dat. KK index 2005) = albissima // (albida f.) - Rio Grande, 2200m - (dat. RM FND) // (S. albissima) - Rio Grande, 2200m - (dat. Eden-Plants 2009 - No. 14316)
 • KK 1920...(Sulcorebutia albida Knize n. n.) - (dat. KK index 2005) = albissima // (albida f.) - Rio Grande - Oropeza, 2500m - (dat. RM FND)
 • KK 1921...(escrupula Knize n. n.) - Lago Uyuni (?) // (fiebrigii f. var.) - (dat. O. Šída, Atlas 2007) // (A. spegazziniana v. boliviana) - (dat. Hillmann 2009)
 • KK 1922...(huarinensis Knize n. n.) - Huari
 • KK 1923...(epizanense Knize n. n.) - Cochabamba, Epizana // (spegazziniana v. epizanense) - (dat. Barmon, 2006) // (fiebrigii f.var.) - (dat. Atlas 2007)
 • KK 1924...(decrescens Knize n. n.) - Cochabamba, Mizque, Rio Caine
 • KK 1925...(teresae n. n. f. - teresae Knize n. n.) - Tarija, Las Cajas
 • KK 1926...(aiquilensis Knize n. n. - spec.) - Cochabamba, Aiquile
 • KK 1927...(mizquensis Knize n. n. - spec.) - Cochabamba, Mizque, Rio Caine
 • KK 1929...(Sulcorebutia vasqueziana ssp. alba)? - # - (mix. num. (dat. Eden-Plants 2009 - No. 9886), KK 1929 = Neobinghamia viligera) > pozri - KK 1961, 1962 alebo iné canigueralii - vasqueziana z oblasti medzi Sucre, Alamos a Ravelo.
 • KK 1931...(Sulcorebutia mentosa) - Aiquile, 3200m - (dat. KK index 2005, dat. RM FND)
 • KK 1932...(Sulcorebutia spec.) - (dat. KK index 2005) // (S. spec. KK?) - Tolapampa - (dat. Eden-Plants 2009 - No. 12832) // (S. steinbachii v. steinbachii) - (dat. VZ 2009)
 • KK 1933...(Sulcorebutia rojasii Knize n. n.) - (dat. KK index 2005)*** // (S. rojasii (aff. sucrensis ?) - Valle Grande, 2500m - (dat. RM FND)
 • KK 1934...(kupperiana var. robustispina Knize n. n.) - Narvaez
 • KK 1956...(albiflora Ritt.) - Tarija?, Nogales ? (Rio Nogales ? El Nogal ?); Tarija, Nogales - (dat. KK index 2005)
 • KK 1957...(Sulcorebutia tarvitensis Knize n. n.) - (dat. KK index 2005) // (S. tarvitaensis) - Zudanez - Tarvita, 2800m (1994 list. - Armatocereus ancashensis) - (dat. RM FND)
 • KK 1958...(Sulcorebutia tarvitensis Knize n. n.) - (dat. KK index 2005)
 • KK 1959...(Sulcorebutia spec.) - Zudañez, 2800m - (dat. KK index 2005)*** // (S. spec.) - Tarvita, # - (dat. Fischer katalog 2010 S-434SR)
 • KK 1960...(Sulcorebutia spec.) - Tomina, 2500m - (dat. KK index 2005)***
 • KK 1961...(Sulcorebutia spec.) - Sucre, Ravelo, 2800m - (dat. KK index 2005)*** // (S. spec.) - (dat. Eden-Plants 2009 - No. 12856)
 • KK 1962...(Sulcorebutia spec.) - Sucre, Ravelo, 2800m - (dat. KK index 2005)*** // (S. spec.) - (dat. Eden-Plants 2009 - No. 12856)
 • KK 1963...(Sulcorebutia spec.) - (dat. KK index 2005)***  // (dat. KKO Milt 2016 - foto)
 • KK 1964...(Sulcorebutia spec.) - Tomina ?? - (mix. num., dat. Uhlig 2009) - aktuálne KK 1964 = (Cleistocactus brevispinus Ritt., Apurimac, Pachachaca, 2000m) > pozri - KK 1960
 • KK 1965...(R. teresae) - Ravelo, Potosi ?? - (mix. num., dat. Uhlig 2009) - aktuálne KK 1965 = (Cephalocleistocactus chrysocephalus Ritt., Luribay. Inquisivi, 2500m) > pozri - KK 1925
 • KK 1975...(cajasensis - cajasensis Ritt.) - Las Cajas
 • KK 1976...(robustispina - robustispina Ritt.) - Junacas
 • KK 1977...(sanguinea; kupperiana ? - sanguinea Ritt.) - Tarija, Santa Ana, E Tarija
 • KK 1978...(spec. (= R. spegazziniana; = R. vulpina?) - vulpina Ritt.) - Tarija, Sama
 • KK 1979...(flavistyla?) - Tarija, Cajas; Tarija - (Kníže 1977 list) // (R. flavistylus Ritt.) - Las Cajas - (dat. KK index 2005)
 • KK 1980...(tamboensis ? - tamboensis Ritt.) - Tarija, Narvaez, Tambo
 • KK 1981...(spec. - decrescens Knize n. n.) - Rio Caine
 • KK 1982...(spec. - ?) - Rio Caine; Mizque, Rio Caine (in 2005 list)
 • KK 1983...(spec. - ?) - Potosí, Torotoro - Rio Grande; Rio Grande, Torotoro (in 2005 list)
 • KK 1984...(spec. - ?) - Potosí, Torotoro - Rio Grande; Rio Grande, Torotoro (in 2005 list)
 • KK 1985...(Weingartia rubriflora Card.) - (dat. KK index 2005)*** // (W. rubriflora) - Rio Grande, Torotoro, Bolivia, 2600m - (dat. RM FND) // (W. (rubriflora) torotorensis) - (dat. Fischer 2010) > pozri - "KK 1593 & KK 1594"
 • KK 1986...(Weingartia vilcayensis Card.) - (dat. KK index 2005)
 • KK 1987...(Weingartia saint-pieana n. n.) - Saipina, 2800m - (dat. RM FND) // (Weingartia comarapana Knize n. n.) - (dat. KK index 2005)
 • KK 1988...(Weingartia otuyensis Knize n. n.) - (dat. KK index 2005)***
 • KK 1989...(Weingartia comarapana Knize n. n.) - (dat. KK index 2005) // (Aylostera spec. Potosí) - (mix. num., dat. Fischer katalog 2010, pol.266AY // katalog 2011/12, pol.284AY) > pozri - KK 1981, 1982, 1983, 1984
 • KK 1990...(Weingartia lanata Ritt.) - (dat. KK index 2005) // - Chuquisaca, Oropeza, Chuquichuqui, 2800m - (dat. RM FND)
 • KK 1991...(Lobivia ferox var. camargoensis) - Camargo
 • KK 1992...(Lobivia pictiflorea) - Escayachi, Cieneguillas
 • KK 1997...(Lobivia pentlandii) - Juliaca, 3800m // (S. steinbachii) - (mix. num, dat. Eden-Plants 2009 - No.14268) > pozri - KK 1797
 • KK 2005...(Sulcorebutia senilis Knize n. n. (2)**) - (dat. KK index 2005) // (S. gerosenilis) - (dat.Říha, Arandia) // (S. crispata) - (dat. syn. Anderson) // (S. tarabucoensis ssp. hertusii) - (dat. Gertel, Wahl 2004) // (S. hertusii) - (dat. Demir 2006) // ident. JD 330, GR 21 "gerosenilis" - (dat. de Vries 2009) // (S. tarabucoensis v. hertusii) - (dat. C. Bourleau, 2020)
 • KK 2006...(Sulcorebutia cylindrica Knize n. n.) - (dat. KK index 2005)
 • KK 2007...(Sulcorebutia camarguensis Knize n. n.) - Camargo, 3500m - (dat. KK index 2005) > pozri - camarguensis_s // (S. gerosenilis) - (dat. Fischer katalog 2010) > pozri - KK 2005
 • KK 2008...(Sulcorebutia camarguensis Knize n. n.) - Camargo, 3500m - (dat. KK index 2005) > pozri - camarguensis_s // (S. crispata) - (dat. "demir165" - home-and-garden.webshots.com, 2007)
 • KK 2009...(spec. - epizanense Knize n. n.) - Cochabamba, Epizana
 • KK 2010...(spec. - ?) - Challapata
 • KK 2016...(Weingartia trollii Card.) - (dat. KK index 2005) // - # - (dat. RM FND)
 • KK 2019...(Weingartia spec.) - (dat. KK index 2005)***
 • KK 2022...(Sulcorebutia glomeriseta Card.) - (dat. KK index 2005)
 • KK 2027...(Sulcorebutia caniguerallii) - (dat. KK index 2005)
 • KK 2028...(Sulcorebutia caniguerallii) - (dat. KK index 2005)
 • KK 2029...(Sulcorebutia caniguerallii) - (dat. KK index 2005)
 • KK 2030...(Sulcorebutia camarguensis Knize n. n.) - Camargo, 3500m - (dat. KK index 2005) > pozri - camarguensis_s
 • KK 2031...(Sulcorebutia subterranea Knize n. n.) - Camargo, 3500m - (dat. KK index 2005)*** // - La Cueva, Bolivia - (dat. RM FND)
 • KK 2032...(Sulcorebutia spec.) - Tarvita, 2800m - (dat. KK index 2005)*** // (S. torotorensis) - Tarvita - Zudanez road, Bolivia 3000m - (dat. RM FND)
 • KK 2033...(Sulcorebutia torotorensis Knize n. n.) - (dat. KK index 2005)
 • KK 2034...(Sulcorebutia spec.) - (dat. KK index 2005)***
 • KK 2035...(spec. - atrovirens) - Betanzos; Torotoro-Potosi (in 2005 list)
 • KK 2036...(spec. - ?) - Betanzos
 • KK 2037...(spec. - ?) - Camargo, San Pedro
 • KK 2038...(spec. (= R. escayachensis Knize n. n.?) - spec.) - Tarija, Escayachi, Cieneguilla
 • KK 2039...(spec. (= R. einsteinii.?) // (R. einsteinii (Fric) Backbg.) - Villazon - (in KK 2005 list) // (Digitorebutia pygmaea v. diersiana) - (dat. VZ 2009)
 • KK 2040...(nicolaii Knize n. n.) - Villazón
 • KK 2041...(cylindrica Knize n. n.) - Villazón
 • KK 2042...(spec. - ?) - Villazón - Tupiza; Villazon (in 2005 list) // (Digitorebutia pygmaea v. diersiana) - (dat. VZ 2009)
 • KK 2043...(heliosa (= heliosa f. cylindrica?) - heliosa Buin.) - Tarija, Sama (in 2005 list)
 • KK 2044...(densipectinata - densipectinata Buin.) - Tarija, Sama (in 2005 list)
 • KK 2045...(densipectinata - densipectinata Buin.) - Tarija (in 2005 list)
 • KK 2046...(densipectinata f. III - densipectinata Buin.) - Tarija, Rio Pilcomayo (in 2005 list)
 • KK 2052...(Cintia subterranea n. n.) - Lecori, 4000m - (in KK list 2005) > (Cintia knizei)
 • KK 2053...(Sulcorebutia ernestinii Card.) - (dat. KK index 2005)***
 • KK 2054...(Sulcorebutia trollii Knize n. n.) - (dat. KK index 2005)***
 • KK 2055...(Sulcorebutia spec.) - (dat. KK index 2005)***
 • KK 2060...(Sulcorebutia tiraquensis v. electracantha) - (dat. KK index 2005)
 • KK 2109...(Sulcorebutia albida Knize n. n.) - (dat. KK index 2005) = albissima
 • KK 2110...(Sulcorebutia spec.) - (dat. KK index 2005)***
 • KK 2111...(Sulcorebutia mentosa Ritt.) - (dat. KK index 2005)
 • KK 2112...(Sulcorebutia tarabucensis Knize n. n.) - (dat. KK index 2005) > tarabucoensis?
 • KK 2113...(Sulcorebutia tarvitensis Knize n. n.) - (dat. KK index 2005)
 • KK 2114...(Sulcorebutia spec.) - (dat. KK index 2005)***
 • KK 2115...(Sulcorebutia spec.) - (dat. KK index 2005)***
 • KK 2116...(Sulcorebutia spec.) - (dat. KK index 2005)***
 • KK 2117...(Sulcorebutia culpinensis Knize n. n.) - (dat. KK index 2005)***
 • KK 2118...(Sulcorebutia spec.) - (dat. KK index 2005)***
 • KK 2119...(Sulcorebutia spec.) - (dat. KK index 2005)***
 • KK 2120...(Sulcorebutia spec.) - (dat. KK index 2005)***
 • KK 2121...(Neowerdermannia vorwerkii) - # - (dat. KK CN DB 2016 - LF foto CD 2012)
 • KK 2123...(Neowerdermannia vorwerkii) - # - (dat. KK CN DB 2016 - LF 2x foto CD 2012)
 • KK 2140...(Sulcorebutia spec.) - (dat. KK index 2005)***
 • KK 2141...(Sulcorebutia spec.) - (dat. KK index 2005)***
 • KK 2145...(spec. - ?) - Villazón***
 • KK 2146...(spec. - ?) - Villazón***
 • KK 2150...(Cintia napina n. n. - Cintia knizei - typ 1.) - (dat. Atlas XIV, p.2., 1999) // (Trichocereus pachanoi) - Ayabaca, 2000m - (in 2005 KK list)
mená Kníže

Rebutia aiquilensis n. n. (KK 1926)
Rebutia albopectinata n. n. (KK 852)
Rebutia aureispina Kníže n. n. (KK 843; KK 1694)
Rebutia canaletas n. n. (KK 1565)
Rebutia cylindrica n. n. (KK 2041)
Rebutia decrescens n. n. (KK 1924)
Rebutia densipectinata n. n. (KK 844; KK 849, KK 2044, KK 2045, KK 2046)
Rebutia densispina n. n. (KK 853)
Rebutia epizanense n. n. (KK 1923)
Rebutia escayachensis n. n. (KK 853 ? KK 855 ? KK 2038 ?)
(Mediolobivia escayachensis v. nitida) (KK 1686)
Rebutia escrupula n. n. (KK 1921)
Rebutia espinosae n. n. (KK 1518)
Rebutia espinosae var. albiflora Kníže n. n. (KK 1564)
Rebutia gibbulosa n. n. (pozri - KK 1563)
Rebutia heliosa f. cylindrica (KK 2043 ?)
Mediolobivia huarinensis n. n. (KK 978, KK 1894, KK 1922)
Rebutia kupperiana var. robustispina Kníže n. n. (KK 1934)
Rebutia leuconella n. n. (KK 1835)
Rebutia mairanana n. n. (KK 1803)
Rebutia mizquensis n. n. (KK 1927 - ident. brunescens f.)
Rebutia muscula var. nivosa Kníže n. n. (KK 1151; KK 1301)
Rebutia nicolaii n. n. (KK 2040)
Rebutia nogalensis n. n. (pozri - KK 863 - pilayensis n. n.)
Mediolobivia pectinata var. gracilis Kníže n. n. (KK 970)
Mediolobivia pectinata var. paznensis Kníže n. n. (KK 969)
Mediolobivia pectinata var. pectinifera n. n. (KK 1893)
Rebutia pilayensis n. n. (pozri - KK 863 - nogalensis n. n.)
Rebutia pilosa Kníže n. n. (KK 858)
Rebutia residua n. n. (KK 1517)
Rebutia lateritia n. n. (KK 1519)
Rebutia solisoides Kníže n. n. (solisioides, pozri - KK 852 ?; KK 1802)
Rebutia teresae n. n. (KK 1724 - teresae var. flavida)
Rebutia teresae n. n. f. (KK 1925)
Rebutia (Aylostera) inquisiviensis (KK #).... (dat. L. Fischer 2007)
Digitorebutia tocopilana n. n. (KK #).... (dat. de Vries 2009 - ident. canacruzensis)
Weingartia hajekiana n. n. (KK 1156, KK 1521).... (dat. Pilbeam 1985 'hajekyana' - ident. mairanensis)

Materiál pôvod Kníže, KK (nie mená !)

Aylostera spec. Kníže (ambig., pozri dolu)
Aylostera neracensis KK (n. n.? , KK 1979 ?, narvaecensis ? - ident. flavistyla)
Aylostera tarvitaensis ? (KK # - Tarvita)
Mediolobivia steinmannii f. mayor KK .....(dat. ChK 2003p)
(Rebutia) margarethae KK (pozri - Villazón)
Rebutia sp. Pazna KK.....(dat. AGY 2006, pozri - KK 969, KK 970,..)

Výskyt mena Kníže: (pozri - knizei)
 
spec. Kníže

Aylostera spec. Kníže..... (hort. ambig.)

adnot.: zriedkavejší variant horeuvedeného označenia "spec. KK", resp. niektorý z Knížeho neidentifikovaných nálezov Aylostera.
merc. Dv. Králové: KK-DK 2002 R (A. sp. Kníže) roub.;

collp.:
 top of page