main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia DE - Sulcorebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
breviflora
(caineana, haseltonii, breviflora viridior) (brachyantha Card.*)

(haseltoniana hort., haseltoniana brachyantha hort.)
(pozri - brachyantha_s) (pozri - breviflora_s) (pozri - caineana_s)
 • Rebutia brachyantha Cárdenas 1965 ambig., nom. illeg.*
descr.: M. Cárdenas, Kakteen und andere Sukkulenten, 16: 4, 74-75, 1965
IPNI (GCI) - Cárdenas
IPNI (GCI) - Cárdenas -- Kakteen And. Sukk. 16: 74. 1965 ; nom. illeg.
PNI (IK) - Cárdenas -- Kakt. & Sukkulent. xvi. 74. (1965).
typ.: Cárd. 6140 / coll: M. Cárdenas, Cochabamba, Rio Caine, 2000m /
nom.: [brachyantcha], gr. - krátkokvetá.
adnot.: Fearn & Pearcy 1981 - Rebutia s.l.: "R. brachyantha Card. = Sulcorebutia breviflora (Card.) Backbg."
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Sulcorebutia breviflora;
sign.:
foto 1.: (orig. pub. descr. 1965 #)
 • Rebutia (S.) haseltonii v. brachyantha (#?, hort. 2007, Hájek, Heřtus)
 • Rebutia (S.) breviflora (Backeb. 1966 / emend. Diers 1991)
 • Rebutia breviflora Card. nom. illeg.
pub.: M. Cárdenas, # ? /, hort.?
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: Fearn & Pearcy 1981 - Rebutia s.l.: "R. brachyantha Card. = Sulcorebutia breviflora (Card.) Backbg.
 • Rebutia breviflora (Backeb.) Hunt 2002
comb.: D. R. Hunt, #, 2002
IPNI (GCI, IK) - Cactaceae Syst. Init. 14: 19. 2002 [Oct 2002]
adnot.: Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Sulcorebutia breviflora;
foto 1.: Jeff Notias ("jnotias") in home & garden, 2002 - home-and-garden.webshots.com/photo/  (album Sulco/Rebutia/Lobivia >>)
(R. breviflora);..... V prilohe - jnotias @/ 296311983pjViOa_ph.jpg
Comment.:
adnot.: (hort.)
merc.:
 • Rebutia (W.) breviflora (Brandt 1978 / Hentzschel & Augustin 2008)
 • Rebutia (S.) breviflora v. breviflora (Diers 1991? / # Fritz & Gertel & de Vries 2006)
 • Rebutia (S.) breviflora ssp. breviflora (Diers 1991? / hort. 2009, de Vries)
 • Rebutia caineana Cárdenas 1966
descr.: M. Cárdenas, #, 1966 / Cact. & Succ. Journal Amer. 38. 143., 1966 /
IPNI (2xGCI) - Cárdenas -- Cact. Succ. J. (Los Angeles) 38: 143, figs. 1966
IPNI (IK) - Cárdenas -- Cact. Succ. J. (Los Angeles) 38: 143. 1966
typ.: Card. 6223 / coll: M. Cárdenas, Cochabamba, Rio Caine, 3000m /
nom.: [kajne-ána], Caine, Rio Caine, Cochabamba.
adnot.: Fearn & Pearcy 1981 - Rebutia s.l.: "R. caineana Card. = Sulcorebutia caineana (Card.) Donald"
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Sulcorebutia breviflora;
sign.: (orig. pub. typ.) M. Cárdenas
foto 1.: (orig. pub. descr. 1966)
foto 2.: (Fotodatabáza Ulmer PPP-Index "Artenverzeichnis zu Rebutia", Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart 2006).
merc.:
 • Rebutia (S.) caineana (Donald 1971)
 • Rebutia (W.) caineana (Brandt 1980)
 • Rebutia (S.) breviflora ssp. breviflora var. haseltonii caineana (#?, sensu Diers 1991)
 • Rebutia (S.) breviflora v. caineana (hort. 2009, Hillmann)
 • Rebutia haseltonii Cárdenas 1966
descr.: M. Cárdenas, #, 1966 / Cact. & Succ. Journal Amer. 38. 143, 1966 /
IPNI (2xGCI) - haseltonii Cárdenas -- Cact. Succ. J. (Los Angeles) 38: 143, figs. 1966
IPNI (IK) - haseltonii Cárdenas -- Cact. Succ. J. (Los Angeles) 38: 143. 1966
typ.: Card. 6222 / coll: M. Cárdenas, Cochabamba, Rio Caine, 2800m/
nom.: [hazeltoni-i], podľa mena botanika a zberateľa; Scott E. Haselton.
adnot.: Fearn & Pearcy 1981 - Rebutia s.l.: "R. haseltonii Card. = Sulcorebutia haseltonii (Card.) Donald"
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Sulcorebutia breviflora;
sign.: (orig. pub. typ.) M. Cárdenas
foto 1.: (orig. pub. descr. 1966)
foto 2.: (Fotodatabáza Ulmer PPP-Index "Artenverzeichnis zu Rebutia", Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart 2006.)
merc.:
 • Rebutia (S.) haseltonii (Donald 1971)
 • Rebutia (W.) haseltonii (Brandt 1978)
 • Rebutia (S.) breviflora v. haseltonii (Diers 1991)
 • Rebutia (S.) breviflora ssp. breviflora v. haseltonii (#?, Diers 1991?)
 • Rebutia (S.) breviflora ssp. haseltonii (Fritz 2001)
 • Rebutia (S.) caineana ssp. breviflora v. haseltonii (#?, hort. 2006)
pub.: # ?
foto 1.: D. Vicente Bueno Ripoll, 2006 - www.aztekia.com/ACYS/VICENT6.htm (Galería del Socio IV-VI >> find item)
(R. (S.) caineana ssp. breviflora v. haseltonii);..... V prilohe - Bueno @/ Rebutia_S_caineana_breviflora_haseltonii_HS144_20.jpg
Comment.: Zaradenie pod R. caineana sensu Lohmueller 2005
merc.:
 • Rebutia (W.) breviflora v. haseltonii (Hentzschel & Augustin 2008)

tax.: gen. Rebutia K.Sch.,

adnot.: rod Rebutia a synonymné rody podľa I.O.S 1986 a CITES 1992;
F. A. Lohmueller, 2005 - v botanickom systéme sú R. breviflora, R. brachyantha, S. breviflora, W. breviflora, S. caineana, W. caineana, R. haseltonii, S. breviflora v.(ssp.) haseltonii, S. breviflora v.(subv.) viridior synonymami uznaného druhu Rebutia caineana Cárd. 1966 (spec. 6) v rámci rodu Rebutia K. Sch.;
Hunt, Taylor, Charles, 2006 - Rebutia breviflora (Backeb.) Hunt 2002 uznaný druh v systéme Rebutia K. Sch.;


 • Sulcorebutia breviflora Backeberg 1966
 • Sulcorebutia breviflora Backeb. emend. Diers 1991
descr.: C. Backeberg, Kakteenlexikon, p. 414, 1966 / (dat. Backeberg., KL, p.414, 1966) - nom. nov. (Rebutia brachyantha Card., Kakt. u. a. Sukk., 16: 4, 74-75. 1965, /;
IPNI (GCI) - Backeb. -- Kakteenlexikon 414. 1966
IPNI (IKI) - Backeb. -- Kakteenlex. 414 (1966).
emend. descr.: L. Diers, Kakteen und Andere Sukkulenten 42 (4): 101, 1991
adnot.: non (Wessn.) Buin. & Don. 1963
typ.: Cárd. 6140
nom.: [breviflora], lat. - krátkokvetá, najkratší kvet rodu.
sign.: Backeb., Kakteenlexikon, 1966 -> text -> Bolívia (Dep. Cochabamba, pobrežné lavice Rio Caine, 2000m);
J. Ullmann, Atlas kaktusů, p. 59, 1989 - "bez variability". (autor textu: >> po stotožnení s Cárdenasovými  R. caineana, R. haseltonii a hlavne po náleze var. laui toto tvrdenie bolo potrebné revidovať<< 1991);
J. Ettelt in K.u.a.S., Heft 6, 2006: "Die wechsel volle Geschichte der Sulcorebutia breviflora".
foto.: (orig. pub. descr. 1966 #)
foto 1.: Karel Crkal, Atlas kaktusů I, p. 59, 1989 -
(S. breviflora; Stanislav Ludvík);..... V prílohe - Atlas_s @/ Breviflo.jpg
Comment.: pozri - haseltonii
foto 2.: in C. Innes, Ch. Glass, Kaktusy, p.282, INA, 1992
(S. breviflora);..... V prílohe - Innes_Glass @/
foto 3.: Jeff Notias ("jnotias") in home & garden, 2002 - home-and-garden.webshots.com/photo/  (album Sulco/Rebutia/Lobivia >>)
(S. breviflora);..... V prilohe - jnotias @/ 33584886GbnqbU_ph.jpg
Comment.:
foto 4.: P. Pavlíček in www.cact.cz/noviny (Fotoarchiv N-S)
(S. breviflora) detail;.....V prilohe - Noviny @/ HK_8_Sulkorebutia_breviflora.jpg
Comment.:
foto 5.: Andreas Wessner, 2006 - www.kakteen-wessner.de (Bildgalerie Kakteen >> find item - al)
(S. Breviflora);..... V prílohe - Wessner6 @/ 1-sulcorebutia_breviflora.jpg
foto 5.: A. Wessner, 2009 - www.kakteen-wessner.de (Kakteen Gattungen - Sulcorebutia >> find item - al)
(S. Breviflora) detail
Comment.: žltý kvet
foto 6., 7.: Georges Marchand, 2006 - www.gargamel-cactus.com (Cactés: album S - find items - al)
(S. breviflora);..... V prilohe - Marchand @/ album19\Sulcorebutia_breviflora.jpg; @/ Sulcorebutia_breviflora_cop.jpg
foto 6., 7.: G. Marchand, 2016 - www.gargamel-cactus.com (photos - cactees - S - Sulcorebutia - al)
(S. breviflora);..... V prilohe - Marchand @/ album19\Sulcorebutia_breviflora.jpg; @/ Sulcorebutia_breviflora_cop.jpg
Comment.:
foto 8., 9.: in Cactus Love, 2006 - www.cactuslove.ru (Sulcorebutia >> find items);
(S. breviflora Backeb.);.... V prilohe - Cactus_Love @/, Cactus_Love @/
foto 8., 8a.: E.A. Safronov in Cactus Love, 2016 - www.cactuslove.ru (fotogaleria kaktusov - page 177 -  find items);
(S. breviflora, WK 167) 1719, 1720;.....V prilohe - Cactus_Love @/ 1719.jpg, @/ 1720.jpg 
Comment.: zelené telo, okrajové krátke biele, stredové hnedé smerom hore, (bez kvetu)
foto 9.: A. Sosnovskij in Cactus Love, 2016 - www.cactuslove.ru (fotogaleria kaktusov - page 177 -  find items);
(S. breviflora, L 314) 2107;.....V prilohe - Cactus_Love @/ 2107.jpg 
Comment.: pozri - laui, svetlo zelené telo, okrajové krátke biele, stredové hnedé smerom hore, kvet celý žltý
foto 10.: A. A. Burenkov in Cactus Kiev, 2007-2016 - www.cactuskiev.com.ua (Fotogaleria Sulcorebutia >> find item al);
(S. breviflora) 4660;.....V prilohe - Kiev @/ breviflora.jpg
foto 10.: A. A. Burenkov in Cactus Kiev, 2016 - www.cactuskiev.com.ua (Galeria > Kaktusy > Sulcorebutia >> find item)
(S. breviflora; Burenkov) 3979;.....V prilohe - Kiev16 @/ breviflora-me.jpg
Comment.: červenofialový kvet (pozri - breviflora laui)
foto 11., 12.: Milan Štrauch, in Kaktusy na Spiši, 2007 - cactus.rastislav.net/gallery (find > page 73, pos 868, 869)
(R. breviflora červený kvet) pid 860, 859;....V prilohe - Strauch @/, @/
Comment.: pozri - L 314, L 980 u ktorých je výskyt červ. kvetov pestovateľmi uvádzaný
foto 13.: Marek Snowarski in Bio-Forum, 2007 - www.bio-forum.pl/kaktusy/skorowidz.htm (kolekcia list >> find item al)
(S. breviflora);.....V prilohe - Snowarski @/ 070611-8405.jpg
foto 13.: M. Snowarski, 2009 - kaktusy.atlas-roslin.pl/skorowidz.htm
(S. breviflora);.....V prilohe - Snowarski @/
Comment.:
foto 14.: KKO in Kaktusy Těšínska, 8.6.2007 - kko.czechian.net (Fotogalerie 7 - find number jpg - non al)
(Slr. breviflora) 100_0795;.....V prilohe - Tesin @/ 100_0795.jpg
Comment.:
foto 15.: Alain Laroze, in Au Cactus Francophone, 2008 - www.cactuspro.com (Photos S >> find item - al)
(S. breviflora; A. de Barmon) 134;.....V prilohe - Cactuspro8 @/ 134.jpg
foto 15.: A. Laroze, in Au Cactus Francophone, 2016 - www.cactuspro.com (photos - Cactaceae - Sulcorebutia - al)
(S. breviflora; A. de Barmon) 134;.....V prilohe - Cactuspro8 @/ 134.jpg
Comment.: oranžový kvet
foto 16.: Gert Monska, in DKG OG Bautzen, 2008 - www.kakteen-bautzen.de/Alben/ (Kakteen R-S >> find item - al)
(S. breviflora f. magenta);.....V prilohe - Bautzen @/ 32.jpg
Comment.: kvet červenofialový, žltkasté priľahnuté otrnenie a rovnako sfarbené areoly; V roku 2011 v galérii identický snímok pod - L 314 a identifikovaný ako S. breviflora v. laui)
foto 17.: "author" in Lakerveld Boomkwekerij, 2009 - www.boomkwekerijlakerveld.eu (Galéria Sulcorebutia >> find item - al)
(S. breviflora);.....V prilohe - Lakerveld9 @/ S_breviflora (id=1528)
Comment.: červený kvet so žltým stredom - pozri syn.2. caineana (foto 1.)
foto 18.: in Uhlig, Katalog, 2009 - www.uhlig-kakteen.de (shop > 2x to the Shop > plants > Cacti > S > Sulcorebutia >)
(S. breviflora (caineana)) 1487;.....V prilohe - UhligS @/ 1487.jpg
Comment.:
foto 19.: Luis A. Herrera, OrtegaCactus PhotoGalleries, 2009 - www.ortegacactus.es/galleries/ (Cactaceae S-Z slides >> find item)
(S. breviflora);.....V prílohe - OrtegaCactus @/ Sulcorebutia.breviflora.jpg
Comment.: V roku 2011 stránka zanikla.
foto 20.*: Claude Bourleau, Sulco-passion, 2010 - www.sulcopassion.be (gallery > Sulcorebutia > S. breviflora)
Comment.: * snímky pod menom S. breviflora zahŕňajú variety podľa členenia Fritz, Gertel, deVries (2006) resp. Augustin, Gertel, Hentzschel (2000); (pozri - breviflora v. breviflora, v. haseltonii, v. laui)
(S. breviflora);
foto 21.*: C. Bourleau, Sulco-passion, 2011 - www.gallery.sulcopassion.be/breviflora.html (Sulcorebutia > S. breviflora)
Comment.: *  druh S. breviflora reprezentujú snímky nálezov identifikované ako S. breviflora v. haseltonii a S. breviflora v. laui (tam). Foto typu S. breviflora v. breviflora (tam).
foto 22.: Gert Monska, 2011 - www.kakteen-bautzen.de (Alben/subalbum_1 - find item in Kakteen Sulcorebutia)
(S. breviflora);..... V prílohe - Monska11_S @/ 11_slideshow.jpg
foto 22.: G. Monska, 2016 - www.kakteen-bautzen.de/galerie/ (Fotogalerie - Kakteen R-S -> find item in MagentaCloud)
(S. breviflora) detail;..... V prílohe - Monska16_S @/ Sulcorebutia breviflora.jpg
Comment.: v galérii v roku 2008 rastlina na tomto snímku niesla provizórne meno S. breviflora L 313, čo je typ popisu S. breviflora v. viridior Diers. Toto meno variety je považované za synonymum S. breviflora (dôvod preradenia) resp. zapadá do popisu S. breviflora ssp. haseltonii. Navyše tu je spochybnená aj identita L 313.
merc. Odehnal: JO 2005 S-363 (S. breviflora);
merc. A. Wessner: AWK 2007 S-01004 (S. breviflora) = 00847 S. caineana;;
merc. Eden-Plants: E-P 2009-12840, 12859 (S. breviflora);
merc. Chrudim: ChK 2009p5392.10 (S. breviflora);  ChK 2009p5392.22 (S. breviflora, Cochabamba, Bol.) > prevážna väčšina nálezov je z Cochabamba;
merc. Uhlig-Kakteen: U 2009 R (S. breviflora (caineana));
merc. Fischer: LF 2010 S-48SR, LF 2011 S-48SR (S. breviflora KK 1211) > caineana; LF 2011 S-51SR (S. breviflora LH 1259 La Vina) > laui;
merc. Kakteen-PH-Flora: PH 2015 KAKT-002956 (S. breviflora LH 1096);
 • Sulcorebutia breviflora (Backeb.) var. breviflora
add.stat.: # sensu Diers, 1991 ? /  (použité v Augustin, Gertel, Hentzschel, Sulcorebutia, Kakteenzwerge der bol. Anden, 6.2000 a tiež v systéme Sulcorebutia - Fritz, Gertel, de Vries, Sulcorebutia Compendium, 2006, in Cactus & Co. 2004-2007);
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje (Pozri - S. breviflora a variety);
adnot.: nomin. varieta pre použitie v členení Sulcorebutia breviflora
sign.: Augustin, Gertel, Hentzschel, Sulcorebutia, Kakteenzwerge der bol. Anden, 6.2000 ("breviflora var. breviflora") -> text, foto?;
foto 1.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2014 - www.gallery.sulcopassion.be/breviflora.html (Sulcorebutia > breviflora > S. breviflora v. breviflora)
foto 1.: C. Bourleau, 2020 - personal.sulcopassion.be/breviflora.html
(S. breviflora v. breviflora MC 6140);.....V prilohe - BourleauS @/ IMG_6294.JPG
Comment.: typ, (bez kvetu), zelené telo s bradovitými hrbolmi, krátke svetlé priľahnuté tŕne
foto 2., 2a., 3., 3a.: C. Bourleau, 2020 - personal.sulcopassion.be/breviflora.html
(S. breviflora v. breviflora MC 6140/2);.....V prilohe - BourleauS @/ IMG_3125, 3133, 5903, 5904.JPG
Comment.:
foto 4., 4a., 4b.: C. Bourleau, 2020 - personal.sulcopassion.be/breviflora.html
(S. breviflora v. breviflora WK 382);.....V prilohe - BourleauS @/ IMG_6943, 6944, 6945.JPG
Comment.:
 • Sulcorebutia breviflora (Backeb.) subsp. breviflora
add.stat.: #  (pozri - colls., WK); sensu de Vries 2009 - Používa tri oddelené poddruhy S. breviflora - ssp. breviflora, ssp. haseltonii, a ssp. laui. S. caineana je synonymum resp. varieta S. breviflora ssp. haseltonii. S. breviflora v. viridior je formou S. breviflora ssp. haseltonii.
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: použitie v členení Sulcorebutia breviflora (ssp. breviflora, ssp. haseltonii, ssp. laui)
foto.: nezaznamenané

tax.: gen. Sulcorebutia Backeb.,

cat.: - breviflora, - haseltonii
adnot.: Brinkmann 1976, Pilbeam, 1997 - možná totožnosť trojice S. breviflora, S. caineana a S. haseltonii, všetky orig. Cárdenas;
Rod a Ken Preston-Mafham, 1997 v Cacti: The Illustrated Dictionary uvádzajú S. breviflora Bkbg. ako alternatívne meno pre S. haseltonii (Card.) Don. a S. caineana (Card.) Don.;
Augustin, Gertel, Hentzschel, 2000 - v klasif. systéme Sulcorebutia uznaný druh S. breviflora s var. breviflora, var. haseltonii a var. laui;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum S. breviflora;
Fritz, Gertel, deVries, 2006 - v systéme Sulcorebutia má druh S. breviflora tri variety var. breviflora, var. haseltonii a var. laui;
Hentzschel, Augustin, 2008 (Weingartia & Sulcorebutia) - navrhnuté zvláštne postavenie druhu W. breviflora v skupine Sulcorebutia, s varietami var. breviflora, var. haseltonii a var. laui;
J. de Vries, 2009 - S. breviflora pozostáva z troch poddruhov - ssp. breviflora, ssp. haseltonii (incl. caineana a viridior) a ssp. laui.
Gertel, Latin, 2010 - príbuzenská skupina Sulcorebutia breviflora - torotorensis;

syn.1.: Weingartia breviflora (Backeb.)* Brandt 1978

comb.? descr.?: F. H. Brandt, #, 1978 / Frankf. Kakteenfreund, 5 (2): 17; cf. G. D. Rowley in Repert. Pl. Succ. (I.O.S.), 29: 7 (1978 publ. 1980), 1978 /
IPNI (CGI) - *W. breviflora F.H.Brandt -- Frankfurter Kakteenf. 5: 17. 1978 ; cf. Repert. Pl. Succ., 29: 7. 1980
adnot.: tax. - genus Weingartia, subg. Sulcorebutia,
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Sulcorebutia breviflora;
typ.: #

syn.1a.: Weingartia breviflora (Backeb.) Hentzschel & K.Augustin 2008

comb.: G. Hentzschel, K. Augustin, #, 2008
IPNI - Gymnocalycium 21(2): 777. 2008 [May 2008]

syn.1b.: Sulcorebutia haseltonii var. brachyantha......(Heřtus)

pub.: (pozri - colls. FH, katalog Heřtus) kombinácia na možnosť použitia orig. Cárdenasovho mena z roku 1965 na báze S. haseltonii (Cárd.) Donald 1971. Použitý bol tvar ´haseltoniana´.
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje (pozri - S. haseltonii, S. brachyantha)


merc. Kakteen-PH-Flora: PH 2007 KAKT-000507 (S. haselt. v. brachyantha); PH 2015 KAKT-000507 (S. haseltoniana v. brachyantha FH 1129);

syn.2.: Sulcorebutia caineana (Cárd.) Donald 1971

comb.: / J. D. Donald, Cact. Succ. J. (USA). 43 (1): 38, 1971 /
IPNI (GCI) - Donald -- Cact. Succ. J. (Los Angeles) 43: 38. 1971
IPNI (IK) - Donald -- Cact. Succ. J. (Los Angeles) 43(1): 38. 1971
adnot.: Augustin, Gertel, Hentzschel, Kakteenzwerge der boliv. Anden, 6.2000 - "= S. breviflora";
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum S. breviflora;
sign.: W. Rausch, Bva, 22.5.1999 (diapozitívy z lokalít s komentárom: "S. caineana") - tmavožltý kvet;
(Uhlig 2009) - trpaslíčia, tmavozelená (telo), odnožujúca, kvety žlté s červeným základom (hrdlom);
foto 1.: KKO in Kaktusy Těšínska, 20.5.2007 - kko.czechian.net (Fotogalerie 7 - find number jpg - non al)
(Slr. caineana; cajneana) 100_0775;.....V prilohe - Tesin @/ 100_0775.jpg
Comment.: ??, telo hnedozelené typ. pre breviflora, kvet červený so žltým stredom. Pozri - charakteristiky S. breviflora v. laui (L 314) a Knížeho premenlivého resp. nestabilného? nálezu KK 1263.
foto 2.: Claude Bourleau, Sulco-passion, 2008 - www.sulcopassion.be (gallery >> Sulcorebutia > spec.)
foto 2.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2011 - www.gallery.sulcopassion.be/sulcorebutiaspec.html (Sulcorebutia > S. species)
(Sulcorebutia spec. KK 1263);.....V prilohe - Sulcopassion @/ S spec caineana KK 1263-2.jpg
Comment.: = ružová a riedko otrnená forma "caineana" S. breviflora v. laui (pozri - KK 1263)
foto 3.: in Uhlig, Katalog, 2009, 2016 - www.uhlig-kakteen.de (shop > 2x to the Shop > plants > Cacti > S > Sulcorebutia >)
(S. caineana) 14205......V prilohe - UhligS @/ 14205.jpg
Comment.:
merc. A. Wessner: AWK 2007 S-00847, AWK 2009 S (S. caineana);
merc. Uhlig: U 2009 R (S. caineana) zwergig, dunkelgrün, sprossend, Bl. gelb am Grund rot (breviflora);  U 2009 R (S. caineana L 315, Rio Caine) gelbe Bl.;
merc. Kakteen-PH-Flora: PH 2015 KAKT-001868 (S. caineana L 314); PH 2015 KAKT-003229 (S. caineana L 314 white flower) > breviflora laui;

syn.2a.: Weingartia caineana (Cárd.) Brandt 1980

comb.: F. H. Brandt, # / Kakt. Orchid. Rundschau, 1980 (1): 5, 1980 /
IPNI (GCI) - Kakteen Orch. Rundschau 5: 5. 1980
IPNI (IK) - in Kakt. Orchid. Rundschau, 1980(1): 5 (1980).
adnot.: tax. - genus Weingartia, subg. Sulcorebutia,
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Sulcorebutia breviflora;

syn.2b.: Sulcorebutia breviflora ssp. breviflora var. haseltonii caineana.....(hort. sensu Diers 1991)

add.stat.: dat. R. Martin, Database FN - (meno uvedené s Cárdenasovym číslom Cárd. 6223)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje (Pozri - S. breviflora ssp. breviflora, S. breviflora v. haseltonii, S. breviflora 'caineana')

syn.2c.: Sulcorebutia breviflora 'caineana'.....(Pilbeam)

pub.: M. Winberg, (pozri - colls. L 315, SuccSeed), jeden názor na postavenie a hodnotu mena caineana
foto 1.: Mats Winberg, SuccSeed, 2003 - www.succseed.com/images/gallery/
(S. breviflora 'caineana' Lau 315);.....V prílohe - Winberg_SW @/ sulcain.jpg
Comment.: na snímku je rastlina podobná niektorej silne otrnenej forme S. arenacea
merc. SuccSeed:

syn.2d.: Sulcorebutia breviflora var. caineana......(hort.)

pub.: 2009, Hillmann v katalogu uvádza meno 'S. breviflora v. caineana Card.'
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: meno dané rôznymi názormi na vzťahy "breviflora / haseltonii / caineana" (Diers, Pilbeam, Hillmann).
foto 1.: Luis A. Herrera, OrtegaCactus PhotoGalleries, 2009 - www.ortegacactus.es/galleries/ (Cactaceae S-Z slides >> find item)
(S. breviflora v. caineana);.....V prílohe - OrtegaCactus @/ Sulcorebutia.breviflora.v.caineana.jpg
Comment.: V roku 2011 stránka zanikla.
merc. Hillmann: RH 2009 DIV S (S. breviflora v. caineana Card.);

syn.3: Sulcorebutia haseltonii (Cárd.) Donald 1971

comb.: J. Donald, #, / Cactus and Succulent Journal (USA). 43 (1): 38, 1971 /
IPNI (GCI) - Donald -- Cact. Succ. J. (Los Angeles) 43: 38. 1971
IPNI (IK) - Donald -- Cact. Succ. J. (Los Angeles) 43(1): 38. 1971
adnot.: dat. - Innes, Glass, Kaktusy, p.282, 1992;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum S. breviflora
sign.: Šída, 2005 (cit. o S. breviflora v. laui) - "celkovo zapadá do variačnej šírky S. breviflora v. haseltonii, mimoriadna je ale farebná premenlivosť";
De Vries, 2009 - odlišná forma s červeným kvetom je nález L 980.
foto 1.: Luděk Rektořík, in Kaktusy a sukulenty, 2005-2010 - www.3dspace.cz/kaktusy/galerie.php (galerie >> find item)
(S. haseltoni);..... V prilohe - Rektorik @/ haseltoni.jpg
Comment.: žĺtkovožltý kvet, zelené telo, svetlé areoly, riedke hnedasté viacmenej odstávajúce stred. tŕne
foto 2.: Andreas Wessner, 2006 - www.kakteen-wessner.de (Bildgalerie Kakteen >> find item - al)
(S. Haseltonii);..... V prílohe - Wessner6 @/ 1-sulcorebutia_haseltonii.jpg
foto 2.: A. Wessner, 2009 - www.kakteen-wessner.de (Kakteen Gattungen - Sulcorebutia >> find item - al)
(S. Haseltonii) detail
Comment.: ??, forma s extrémne riedkym a odstávajúcim otrnením?. Bez char. kvetu "breviflora" asi problém s identifikáciou.
foto 3.: Gert Monska, in DKG OG Bautzen, 2008 - www.kakteen-bautzen.de/Alben/ (Kakteen R-S >> find item - al)
(S. haseltonii);.....V prilohe - Bautzen @/ 46.jpg
Comment.: kvet žltý, červenohnedé odstávajúce otrnenie, žltkasté oválne areoly; V galérii 2011 identický snímok presunutý pod S. breviflora v haseltonii (tam)
foto 4.: Ivan Milt, KK Olomouc, 2016 - www.carciton.cz/kaktusy/clanky13.htm (album >> Sulcorebutia - colour beauty)
(S. haseltonii VS 372);.....V prilohe - Milt @/ Sulcorebutia-haseltonii-VS372.jpg 
Comment.: non VS 372 (lepida), pozri - Vasquez RV, V 372, silnejšie hnedé otrnenie a hore smerujúci stredový tŕň, červenkasté špičky okv. lístkov a tiež vonkajšie časti kvetu
merc. A. Wessner: AWK 2007 S-02348 (S. haseltonii);
merc. Kakteen-PH-Flora: PH 2007 KAKT-000508 (S. haseltoniana); PH 2015 KAKT-000508 (S. haseltoniana) > haseltonii;
merc. Fischer: LF 2010 S-195SR (S. haseltonii V 372) > Vasquez;

syn.3a.: Weingartia haseltonii (Cárd.) Brandt 1978

comb.: / F. H. Brandt, Kakt. Orchid. Rundschau, 1978 (5): 95, 1978 /
IPNI (GCI) - Kakteen Orch. Rundschau 1978: 95.
IPNI (IK) - in Kakt. Orchid. Rundschau, 1978(5): 95 (1978).
adnot.:genus Weingartia, subg. Sulcorebutia,
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Sulcorebutia breviflora;

syn.3b.: Sulcorebutia breviflora var. haseltonii (Cárd.) Diers 1991* illeg..

stat.comb.: contr. Diers 1991 ? / L. Diers, Kakteen und andere Sukkullenten, 42 (4): 98, without exact basionym page: 1991 /
IPNI (GCI) - Diers -- Cact Succ J US Kakt Sukk 42 98 1991
IPNI (GCI) - (Cárdenas ex Diers) -- Cact. Succ. J. (Los Angeles) 42: 98. 1991
IPNI (IK) - Diers -- in Kakt. And. Sukk., 42(4): 98 (1991), without exact basionym page:.
adnot.: dat. - O. Šída, Atlas kaktusů XX: 35, 2005; / dat. - Z. Rovšek, Seznam Sulcorebutia, 2006 /;
sign.: Použité v Augustin, Gertel, Hentzschel, Sulcorebutia, Kakteenzwerge der bol. Anden, 6.2000 -> text;
foto 1.: Claude Bourleau, Sulco-passion, 2007 - home.scarlet.be/sulcopassion (galeriephotos >> breviflora)
foto 1.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2008 - www.sulcopassion.be/welcome_gallery_breviflora.htm (gallery >> breviflora)
(S. breviflora v. haseltonii RV 372);..... V prilohe - Sulcopassion @/
Comment.: sign. - kvet žltý
foto 2., 3.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2010 - www.sulcopassion.be (gallery > Sulcorebutia > S. breviflora)
foto 2., 3.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2011 - www.gallery.sulcopassion.be/breviflora.html (Sulcorebutia > S. breviflora)
(S. breviflora v. haseltonii RV 372);.....V prilohe - BourleauS @/ Presse-papiers 41.png, @/ Presse-papiers 42.png
foto 3., 4., 4a.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2014 - www.gallery.sulcopassion.be/haseltonii.html (Sulcorebutia > haseltonii > S. breviflora v. haseltonii)
foto 3., 4., 4a.: C. Bourleau, 2020 - personal.sulcopassion.be/haseltonii.html
(S. breviflora v. haseltonii RV 372);.....V prilohe - BourleauS @/ Presse-papiers 42.png, @/ IMG_6299.JPG, @/ IMG_6300.JPG 
Comment.: zelené telo, svetlé tŕne, žltý kvet s červenkastými vonkajšími časťami
foto 5., 5a.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2010 - www.sulcopassion.be(gallery > Sulcorebutia > S. breviflora)
foto 5., 5a.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2011 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > S. breviflora)
foto 5., 5a.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2014 - www.gallery.sulcopassion.be/haseltonii.html (Sulcorebutia > haseltonii > S. breviflora v. haseltonii)
(S. breviflora v. haseltonii L 980);.....V prilohe - BourleauS @/ Presse-papiers 39.jpg, @/ Presse-papiers 40.jpg
Comment.: sivozelené telo, sv.hnedé tŕne, červenkasté vonkajšie časti kvetu
foto 6a., 6b., 6c.: C. Bourleau, 2020 - personal.sulcopassion.be/haseltonii.html
(S. breviflora v. haseltonii L 980/SP1);.....V prilohe - BourleauS @/ IMG_5327, 5329, 5331.JPG
Comment.: klon 1 forma SulcoPassion
foto 6d., 6e., 6f.: C. Bourleau, 2020 - personal.sulcopassion.be/haseltonii.html
(S. breviflora v. haseltonii L 980/SP2);.....V prilohe - BourleauS @/ IMG_5899, 5900, 5901.JPG
Comment.: klon 2 forma SulcoPassion
foto 6g., 6h., 6i.: C. Bourleau, 2020 - personal.sulcopassion.be/haseltonii.html
(S. breviflora v. haseltonii L 980/SP3);.....V prilohe - BourleauS @/ IMG_3163, 3165, 3168.JPG
Comment.: klon 3 forma SulcoPassion
foto 7.: Gert Monska, 2011 - www.kakteen-bautzen.de (Alben/subalbum_1 - find item in Kakteen Sulcorebutia)
(S. breviflora v haseltonii);..... V prílohe - Monska11_S @/ 8_slideshow.jpg
foto 7.: G. Monska, 2016 - www.kakteen-bautzen.de/galerie/ (Fotogalerie - Kakteen R-S -> find item in MagentaCloud)
(S. breviflora v haseltonii) detail;..... V prílohe - Monska16_S @/ Sulcorebutia breviflora v haseltonii.jpg
Comment.: kvet žltý, červenohnedé odstávajúce otrnenie, žltkasté oválne areoly;
foto 8., 8a.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2014 - www.gallery.sulcopassion.be/haseltonii.html (Sulcorebutia > haseltonii > S. breviflora v. haseltonii)
(S. breviflora v. haseltonii HS 144a);.....V prilohe - BourleauS @/ IMG_6282.JPG, @/ IMG_6286.JPG
foto 8., 8b., 8c., 8d.: C. Bourleau, 2020 - personal.sulcopassion.be/haseltonii.html
(S. breviflora v. haseltonii HS 144a);.....V prilohe - BourleauS @/ IMG_5930, 5934, 5935, 6286.JPG
Comment.: (bez kvetu) tmavozelené telo, voči HS 144 silnejšie otrnenie a hore smerujúce dva stredové tŕne
foto 9., 9a., 9b.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2014 - www.gallery.sulcopassion.be/haseltonii.html (Sulcorebutia > haseltonii > S. breviflora v. haseltonii)
(S. breviflora v. haseltonii L 315);.....V prilohe - BourleauS @/ IMG_6788, IMG_6792.JPG, @/ IMG_6793.JPG
foto 9., 9a., 9b.: C. Bourleau, 2020 - personal.sulcopassion.be/haseltonii.html
(S. breviflora v. haseltonii L 315);.....V prilohe - BourleauS @/ IMG_6788, 6793, 6792.JPG
Comment.: hnedozelené telo, pokrútené prepletené silnejšie hnedé otrnenie a hore smerujúci stredový tŕň, červenkasté špičky okv. lístkov a tiež vonkajšie časti kvetu
foto 10., 10a., 10b.: C. Bourleau, 2020 - personal.sulcopassion.be/haseltonii.html
(S. breviflora v. haseltonii MC 6222);.....V prilohe - BourleauS @/ IMG_6465, 6466, 6467.JPG
Comment.: typforma Cardenas
foto 11., 11a., 11b.: C. Bourleau, 2020 - personal.sulcopassion.be/haseltonii.html
(S. breviflora v. haseltonii VZ 589/4);.....V prilohe - BourleauS @/ IMG_2230, 2234, 2237.JPG
Comment.: klon 4
merc. Fischer: LF 2010 S-51SR, LF 2011 S-53SR (S. breviflora v. haseltonii V 372) Vasquez;

Sulcorebutia breviflora subsp. breviflora var. haseltonii (Cárd.) #

add.stat.: L. Diers, Kakteen und andere Sukkulenten, #, 1991 ?
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje (pozri - S. breviflora ssp. breviflora, S. breviflora v. haseltonii).
adnot.: Zodpovedá členeniu S. breviflora sensu Diers 1991; Použitie v členení Sulcorebutia breviflora; (dat. pub. comb.- "ssp., var.") -www.cactuslove.ru (Sulcorebutia);
sign.:

syn.3c.: Sulcorebutia breviflora subsp. haseltonii (Cárd.) Fritz 2001

stat.comb.: G. Fritz, #, 2001
IPNI (IK) - Fritz -- Tijdschr. Liefhebb. Cact. Vetpl. Kamerpl. 14(5): 75 (2001).
adnot.: Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum S. breviflora;
Tento status používa aktuálne J. de Vries (2009);
Günther Fritz, Willi Gertel & Johan de Vries: Sulcorebuti [I]. A revision of the species the Northern distribution Area. Cactus &Co., Vol. VIII-Num.3-Sept.2004 ('S. breviflora haseltonii')
J. de Vries, 2009 - subspec. haseltonii. zz4.com/Key/Sulcorebutia_Genus.asp#Taxonomy
foto 1.:
merc. Bercht: LB 2008 S 3846 (sul breviflora ssp. haseltonii L 0315 Rio Caine, 2800 m);
merc. Eden-Plants: E-P 2009-12868 (S. breviflora ssp. haseltonii);

syn.3d.: Weingartia breviflora Brandt var. haseltonii (Cárd.) Hentzschel & Augustin 2008

comb.: G. Hentzschel, K. Augustin, #, 2008
IPNI - Gymnocalycium 21(2): 777. 2008 [May 2008]

syn.4.: Sulcorebutia breviflora subvar. viridior Diers 1991

descr.: L. Diers, #, 1991 / Kakteen und Andere Sukkulenten 42 (4): 101, 1991 /
IPNI (GCI) - Diers -- Kakteen And. Sukk. 42: 101, fig. 98. 1991
IPNI (IK) - Diers -- in Kakt. And. Sukk., 42(4): 101 (1991).
typ.: L 313
adnot.: Anderson, 2001 (dat. RPS - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum S. breviflora;
sign.: Augustin, Gertel, Hentzschel, Sulcorebutia, Kakteenzwerge der bol. Anden, 6.2000 - syn. S. breviflora -> nom;

Sulcorebutia breviflora subsp. breviflora var. breviflora subvar. viridior Diers 1991*

add.stat.: L. Diers, Kakteen und andere Sukkulenten, #, 1991 ?
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje (Pozri S. breviflora ssp. breviflora, S. breviflora v. breviflora, S. breviflora subv. viridior)
nom.: lat. viridior - zelenší (viac ako druh)
adnot.: Zodpovedá členeniu S. breviflora sensu Diers 1991; Použitie v členení Sulcorebutia breviflora; (dat. pub. comb.- "ssp., var., subvar.") - www.cactuslove.ru (Sulcorebutia);

syn.4a.: Sulcorebutia breviflora var. viridior.......(Hillmann)

adnot.: R. Hillmann, skrátené obch. meno 
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje (Pozri S. breviflora subv. viridior)
merc. Hillmann: RH 2009 DIV S (S. breviflora v. viridior Lau 313);

colls. Cárdenas: Cárd. 6140 (brachyantha typ - breviflora typ); Cárd. 6222 (haseltonii typ); Cárd. 6223 (caineana typ);
colls. Rausch: WR 198 (caineana - breviflora ssp. haseltonii);
colls. Krahn: WK 167 (Kr 167, caineana, breviflora, haseltonii > krugerae), WK 382 (caineana);
colls. Lau: L 313 (breviflora var. viridior typ), L 314 (breviflora var. laui typ), L 314a (breviflora v. laui), L 315 (breviflora 'caineana' - breviflora ssp. haseltonii), L 980 (breviflora - breviflora ssp. haseltonii rote bl.);
colls. Kníže: KK 1211 (caineana), KK 1263 (caineana - laui ?);
colls. Vasquez: RV 372 (V 372, haseltonii);
colls. Swoboda: HS 144 (breviflora - haseltonii - caineana); HS 144a (breviflora - haseltonii f.);
colls. Augustin: KA 217, KA 217a (f.);
colls. De Vries: VZ 589 (v. haseltonii);
colls. FH: FH 1129 (haseltonii v. brachyantha / haseltoniana v. brachyantha);
colls. Heřtus: PHA 468;
colls. Horáček: LH 1096 (breviflora), LH 1259 (breviflora laui - breviflora);


collp.:

haseltoniana, haseltoni
(pozri - haseltonii)

Sulcorebutia haseltoniana.....(hort. mut.)
Sulcorebutia haseltoni.....(hort., mut.)

adnot.:

cainea
(pozri - caineana) (pozri - L 314)

Sulcorebutia cainea.....(hort. mut. contr.)

adnot.: zmenené caineana v zozname web-obchodu www.seeds-auction.com (stav katalógu 1.2008). Neskôr (2009) sa toto meno objavilo aj v spojení s číslom L 314.

 top of page