return to the main list
Rio Caine

Rio Caine, Bolívia, dep. Cochabamba / dep. Potosí - rieka na dolnom úseku (asi 80km) tvorí hranicu dep. Cochabamba a dep. Potosí, neskôr tvorí hlavný horný prítok Rio Grande, povodia Mamoré. Pozri tieľ nálezy od Mizque

S takto nepresne označenou lokalitou existujú nálezy: KK 1981 (A. spec.  - decrescens n. n.), KK 1982 (A. spec.), WK 382 (Sulcorebutia caineana);

Výskyt mena Rio Caine: (pozri - caineana)

 top of page