return to the main list
Mizque

1. Mizque, Bolívia, dep. Cochabamba, prov. Mizque, - hl. mesto rovnomennej provincie, 32km severozápadne od Aiquile, žel. stanica na trati Cochabamba - Aiquile, pri Rio Mizque.
2. Rio Mizque, dep. Cochabamba, - severný paralelný tok Rio Caine, neskôr na dolnom toku tvoriaci hranicu dep. Cochabamba a Santa Cruz.

Okolie Mizque je typová lokalita: Sulcorebutia mizquensis (WR 194, M 194);
V okolí Mizque nálezy:  KK 1835 (leuconella n. n.), ...
Nálezy z oblasti Mizque - Rio Caine: KK 1924 (decrescens n. n.), KK 1927 (mizquensis n. n.),
Nálezy z oblasti Mizque - Arani (resp. Arani - Mizque):  HS 219, JK 454 (Sulcorebutia australis - spec. - mariana v. prantneri);  HS 15, RH 845, RH 846, KA 48 (mariana);    HS 18, HS 85, RH 840, RH 841 (S. steinbachii);  RH 838 (krugerae v. hoffmannii);  L 324 (vizcarrae v. laui - mariana v. laui); RH 843, RH 844, BB 1072.01, BB 1072a.01, BB 1240.01, BB 1377.01 (mariana v. laui);  BB 1067.02 (S. taratensis v. taratensis);

 
spec. Mizque - Arani

Sulcorebutia spec. Mizque - Arani......(hort. ambig., dat. Uhlig 2009)

adnot.:
foto 1.: in Uhlig, Katalog, 2009 - www.uhlig-kakteen.de (shop > 2x to the Shop > plants > Cacti > S > Sulcorebutia >)
(S. sp. Mizque-Arani) 9351;.....V prilohe - UhligS @/ 9351.jpg
Comment.:  šperk SR! niektorý z nálezov zo širšieho príbuzenstva S. steinbachii s charakteristikami S. mizquensis (steinbachii ssp. markusii v. mizquensis f.)
merc. Uhlig-Kakteen:  U 2006 S-6885 (S. spec. Mizque - Arani);  U 2009 R (S. sp. Mizque-Arani, Straße Mizque-Arani)
mizque
(pozri - Mizque) (pozri - mizquensis_s)

Rebutia mizque......(hort. ambig.)

pub.: Ulmer PPP-INDEX "Artenverzeichnis zu Rebutia", Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart 2006.
adnot.: viacznačné meno v nevhodnom tvare, t.j. niečo z rodu Rebutia z lokality Mizque alebo vo vzťahu ku popisu S. mizquensis.
foto 1.: (Fotodatabáza Ulmer PPP-Index 2006.)

 

 top of page