return to the main list
Markus_s

Ernst Markus, Austria. Viedenský zberateľ kaktusov [dat.- Podešva, Antálek, www 2002]. Zbieral v Bolívii spoločne s W. Rauschom v roku 1965 .

adnot.: používaný akronym M (Gamesby neuvádza heslo Markus). Rovnaký akronym M používali Detlev Metzing [dat.- Gamesby], Germany a Josef Mikuláš, USA [dat.- Podešva, Antálek, www 2002]. Druhý akronym EM je signalizovaný v publikáciách a katalógoch od roku 2004. V poslednej dobe sa materiál pod akronymom EM začína viac šíriť cez katalógy.

Nálezy M & EM
 • M 2.........(Weingartia spec.) - # - (dat. ChKp87)***
 • M 189.....(/7 - Sulcorebutia lepida) - # - (dat. Chrudim 2009)
 • M 194.....(Sulcorebutia markusii) - paralelný zber typu na rovnakej lokalite WR 194 // (S. mizquensis) - (dat. Atlas 1986)
 • M 195.....(Sulcorebutia markusii) - (dat. atlas 1993)? = WR 195
 • M 196.....(Sulcorebutia menesesii)?? mix. ident. - # - (dat. ChK 2004p) =WR 196 (S. taratensis v. minima) - (dat. Atlas 1987) // (S. verticillacantha v. minima) - (dat. Atlas 1990) > pozri - EM 196
 • EM 34.....(Sulcorebutia alba) - # - (dat. Kakteen PH 2007) > pozri - EM 345, EM 347 // (S. alba EM 34) - (dat. PH 2015, pol. KAKT-000443) // (S. vasqueziana v. alba) (dat. Bourleau 2020)
 • EM 196...(Sulcorebutia steinbachii v. taratensis f. (minima)) =WR 196 - (dat. E.& J. de Vries 2009)
 • EM 275...(Sulcorebutia steinbachii v. hoffmannii f.) violette Blüte =WR 275 - # - (dat. E.& J. de Vries 2009)
 • EM 337...(Sulcorebutia steinbachii v. hoffmannii f.) violette Blüte - # - (dat. E.& J. de Vries 2009)
 • EM 338...(Sulcorebutia polymorpha) - # - (dat. Atlas)
 • EM 345...(Sulcorebutia alba) - Oropeza, Sucre - Los Alamos, Chiqui Tayoi, 2900m - (EZ 148 = EM 345?, R 472) - (dat. RM FND 2011)
 • EM 347...(Sulcorebutia vasqueziana ssp. alba) - # - (dat. E.& J. de Vries 2009) // (S. vasqueziana v. alba) - (dat. Hillmann 2009)
 • EM 348...(Sulcorebutia canigueralii v./f.) - # - (dat. E.& J. de Vries 2009) // (/2, S. canigueralii) - (dat. Bourleau 2020)
 • EM 349...(Sulcorebutia tarabucoensis v. novum) - # - (dat. E.& J. de Vries 2009) // (S. verticillacantha v. aureiflora) - (dat. Fischer katal. 2010)
 • EM 350...(Sulcorebutia tarabucoensis) - # - (dat. Jeff Notias home-and-garden.webshots.com) > S. aureiflora ? // (S. tarabucoensis v. tarabucoensis) - (dat. E.& J. de Vries 2009) // (S. canigueralii v. applanata) - (dat. PH 2015, pol. KAKT-002703, foto) // (S. tarabucoensis v. aureiflora) - (dat. Bourleau 2020)
 • EM 351...(Sulcorebutia tarabucoensis v. callecallensis) rote Blüte - # - (dat. "jnotias" - foto)(dat. E.& J. de Vries 2009) // - Calle Calle Mts., 2850m - (dat. Eden-Plants 2009 - No.9235) // (S. rauschii v. callecallensis) - (dat. Bates) // (S. tarabucoensis v. callecallensis) - (dat. Bourleau 2020)
 • EM 353...(Sulcorebutia crispata) braun Bedorn. - # - (dat. E.& J. de Vries 2009) // (S. crispata ssp. crispata v. crispata) - (dat. Bourleau 2020)
 • M............(Sulcorebutia pasopayana) - # - (dat Atlas 2004) > pozri - EM 356
 • EM 356...(Sulcorebutia pasopayana) - # - (dat. E.& J. de Vries 2009) // - road Presto - Pasopaya, 3200m - (dat. Eden-Plants 2009 - No.9234)
 • EM 358...(Sulcorebutia canigueralii 'applanata') - Sucre, # - (dat. SuccSeed 2009) // (S. canigueralii v. aplanata) - (dat. PH 2015, pol. KAKT-003908)
 • EM 358B..(Sulcorebutia canigueralii v. applanata) - (dat. LF katalog 2011/12)
 • EM..........(Sulcorebutia spec.) - # - >
 • EM 385...(Sulcorebutia pulchra) - # - (dat. Fischer CD1 2009)
 top of page