main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia DE - Sulcorebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
aureiflora & callecallensis
(rubroaurea > rubro-aurea)
(pozri - verticillacantha_s) (pozri - tarabucoensis_s) (pozri - verticosior_s) (pozri - aureiflora_s)
(pozri - canigueralii_s) (pozri - rauschii_s?)
 • Rebutia (S.) verticillacantha v. aureiflora (Rausch 1972)
 • Rebutia (S.) tarabucoensis v. aureiflora (Augustin & Gertel 2000)
 • Rebutia (S.) verticosior v. aureiflora (#?, hort.)
 • Rebutia (S.) canigueralii ssp. tarabucoensis f. aureiflora (#?, hort. 2006)
adnot.: (hort.)
foto 1.: D. Vicente Bueno Ripoll, 2006 - www.aztekia.com/ACYS/VICENT7.htm (Galería del Socio IV-VII >> find item)
(R. (S.) canigueralii ssp. tarabucoensis f. aureiflora);.....V prilohe - Bueno @/ Rebutia_S_canigueralii_tarabucoensis_aureiflora_02.jpg
Comment.: Zaradenie sensu Augustin, Gertel 2000 & Lohmueller 2005
 • Rebutia (S.) tarabucoensis ssp. aureiflora (Horáček 2007)
 • Rebutia (S.) aureiflora (hort.)
adnot.: (hort. contr.?) V tejto skrátenej podobe pripájanej ku viacerým nálezom je zameniteľné so Setirebutia R. aureiflora Backeb.. Zaznamenané bolo tiež šírenie typickej W. neocumingii pod zavádzajúcim menom "W. aureiflora (syn. S. steinbachii)";
foto 1.: Jeff Notias ("jnotias") in home & garden, 2002 - home-and-garden.webshots.com/photo/  (album Sulco/ Rebutia/Lobivia >>)
(R. aureiflora JK 185);.....V prilohe - jnotias @/ 342529820ACkzvl_ph.jpg
Comment.:
 • Rebutia (W.) tarabucoensis v. aureiflora (Hentzschel & Augustin 2008)
 • Rebutia (W.) callecallensis (Brandt 1981)
 • Rebutia (S.) callecallensis (Pilbeam 1985)
 • Rebutia (S.) tarabucoensis ssp. callecallensis (#?)
 • Rebutia (S.) tarabucoensis v. callecallensis (Augustin & Gertel 2000)
adnot.: (hort.). Skupina callecallensis / rubro-aurea s určitými odlišnosťami stotožňovaná s var./f. aureiflora.
foto 1.: Jeff Notias ("jnotias") in home & garden, 2002 - home-and-garden.webshots.com/photo/  (album Sulco/ Rebutia/Lobivia >>)
(R. tarabucoensis v. callecallensis);.....V prilohe - jnotias @/ 150472282lDzJdA_ph.jpg
Comment.: forma
foto 2.: J. Notias ("jnotias") in home & garden, 2002 - home-and-garden.webshots.com/photo/ (album Sulco/Rebutia/Lobivia >>)
(R. tarabucoensis v. callecallensis EM 351);.....V prilohe - jnotias @/ 36480221sUtAAi_ph.jpg
Comment.: forma. Podľa katalog. údajov VZ existuje aj forma s čisto červeným kvetom ( x generáca?).
merc.:
 • Rebutia (S.) rauschii v. callecallensis (#?, hort.)
 • Rebutia (S.) canigueralii ssp. callecallensis (#, hort. 2006)
adnot.: (hort.). Skupina callecallensis / rubro-aurea s určitými odlišnosťami stotožňovaná s var./f. aureiflora.
foto 1.: D. Vicente Bueno Ripoll, 2006 - www.aztekia.com/ACYS/VICENT6.htm (Galería del Socio IV-VI >> find item)
(R. (S.) canigueralii ssp. callecallensis);.....V prilohe - Bueno @/ Rebutia_S_canigueralii_callecallensis_01.jpg
Comment.: ?, Charakteristiky R. canigueralii / tarabucoensis. Zaradenie sensu Lohmueller 2005 & Hunt 2006
merc.:
 • Rebutia (W.) rubro-aurea (Brandt 1984)
 • Rebutia (S.) rubro-aurea (Pilbeam 1985, rubroaurea*)

tax.: gen. Rebutia K.Sch.,

cat.:
adnot.: rod Rebutia a synonymné rody podľa I.O.S 1986 a CITES 1992;
F. A. Lohmueller, 2005 - v botanickom systéme sú S. verticillacantha v. aureiflora, S. tarabucoensis v. aureiflora, S. callecallensis, W. callecallensis, S. tarabucoensis v.(ssp.) callecallensis, S. rubro-aurea (rubroaurea) synonymami uznaného druhu Rebutia canigueralii Cárd. (spec. 7) v rámci rodu Rebutia K. Sch.;
Hunt, Taylor, Charles, 2006 - v systéme Rebutia zaradenie skupinky nezistené. Predpokladane zahrnuté v R. canigueralii;


 • Sulcorebutia verticillacantha Ritter var. aureiflora Rausch 1972
descr.: W. Rausch, Kakteen und andere Sukkulenten, 23: 123, 1972 / K. u. a. S., 23 (5): 123, 1972 /
IPNI (IK) - in Kakt. And. Sukk., 23(5): 123 (1972).
typ.: WR 479
nom.: [ ], lat. aureiflora - so zlatožltým kvetom; podľa sfarbenia kvetov variety.
sign.: O. Šída, Atlas kaktusů VIII, p.40, 1993 ->
foto 1.: (orig. pub. descr. 1972 #)
foto 2.: Erich Haugg
(S. verticillacantha);.....V prilohe - Haugg @/ S_verticill.jpg
Comment.: ? => callecallensis
foto 3.: Karel Crkal, Atlas kaktusů VIII, p.40, 1993 - CD 1997
(S. verticillacantha v. aureiflora; Stanislav Ludvík);.....V prílohe - Atlas_s @/ Verticil_Aureiflo.jpg
Comment.:
foto 4.: Luděk Rektořík, in Kaktusy a sukulenty, 2005-2010 - www.3dspace.cz/kaktusy/galerie.php (Sulkorebutia: galerie >> find item)
(S. verticilacantha aureiflora);..... V prilohe - Rektorik @/ verticilacantha aureiflora.jpg
Comment.: kopa trpaslíčích hláv so zakrpatenými tŕňmi, kvet oranžový so žltým stredom, po otvorení neskôr menej kontrastný žltý => callecallensis
foto 5.: Andreas Wessner, 2006 - www.kakteen-wessner.de (Bildgalerie Kakteen >> find item - al)
(S. Verticillacantha v Aureiflora);.....V prílohe - Wessner6 @/ 1-sulcorebutia_verticillacantha_v_aureiflora.jpg
foto 5.: A. Wessner, 2009 - www.kakteen-wessner.de (Kakteen Gattungen - Sulcorebutia >> find item - al)
(S. Verticillacantha v Aureiflora) detail
Comment.: V zozname deklarované, že ide o typový materiál WR 479. Na snímku ale dvojfarebný kvet - celkovo zodpovedá synonymnej W. rubro-aurea Brandt (syn.3., 4.).
foto 6.: Daniel Schweich, in Au Cactus Francophone, 2008 - www.cactuspro.com (Photos S >> find item - al)
(S. verticillacantha 'aureiflora') 3018;.....V prilohe - Cactuspro8 @/ 3018.jpg
foto 6.: D. Schweich, in Au Cactus Francophone, 2016 - www.cactuspro.com (photos - Cactaceae - Sulcorebutia - al)
(S. verticillacantha 'aureiflora') 3018;.....V prilohe - Cactuspro8 @/ 3018.jpg
Comment.: žltý kvet s červenými okrajmi okv. lístkov, hnedozelené telo a otrnenie, trpaslík
foto 7.: Marek Snowarski, 2009 - kaktusy.atlas-roslin.pl/skorowidz.htm
(S. verticillacantha v. aureiflora);.....V prilohe - Snowarski @/
Comment.:
foto 8.: Luis A. Herrera, OrtegaCactus PhotoGalleries, 2009 - www.ortegacactus.es/galleries/ (Cactaceae S-Z slides >> find item)
(S. verticilacantha v. aureiflora);.....V prílohe - OrtegaCactus @/ Sulcorebutia.verticilacantha.v.aureiflora.jpg
Comment.: forma - žltý kvet s oranžovými koncami okv. lístkov. V roku 2011 stránka zanikla.
foto 9.: P. Heřtus, 2015 - www.kakteen.cz (Sulcorebutia > S. verticillacantha aureiflora)
(S. verticillacantha v. aureiflora PK 15; KAKT-000614);.....V prilohe - HertusS @/ id_614_v.jpg
Comment.:
merc. A. Wessner: AWK 2007 S-02365, AWK 2009 S (S. verticillacantha v. aureiflora WR 479);
merc. Kakteen-PH-Flora: PH 2007 (PHA 172, PK 15); PH 2015 KAKT-000613 (S. verticillacantha v. aureiflora PHA 172, Sucre - Tarabuco, 3382m); KAKT-002899 (S. verticillacantha v. aureiflora PHA 708); KAKT-000614 (S. verticillacantha v. aureiflora PK 15, Sucre - Tarabuco, 3382m);
merc. Fischer: LF 2010 S-579SR (S. verticillacantha v. aureiflora EM 349);

tax.: gen. Sulcorebutia Backeb.,

cat.:
adnot.: O. Šída, Atlas kaktusů, 1993 - V prípade klasifikovania Rauschovej S. verticillacantha v. aureiflora ako samostatný druh, má meno S. callecallensis prioritu;
Rod a Ken Preston-Mafham, 1997 v Cacti: The Illustrated Dictionary uvádzajú 'S. tarabucoensis v. aureiflora' ako návrh alternatívneho mena kultivaru pre S. verticillacantha v. aureiflora Rausch, W. callecallensis Brandt a W. rubro-aurea Brandt;
Augustin, Gertel, Hentzschel, 2000 - V klasif. systéme Sulcorebutia má druh S. tarabucoensis päť variet - var. tarabucoensis, var. aureiflora, var. callecallensis, var. hertusii a var. patriciae;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum S. canigueralii;
Fritz, Gertel, deVries, 2006 - v systéme Sulcorebutia je S. tarabucoensis uznaný druh s varietami var. tarabucoensis, var. aureiflora, var. callecallensis, var. hertusii a var. patriciae;
Hentzschel, Augustin, 2008 (Weingartia & Sulcorebutia) - navrhnuté zvláštne postavenie druhu W. tarabucoensis v skupine Sulcorebutia, s varietami var. tarabucoensis, var. aureiflora a var. callecallensis;
Gertel, Latin, 2010 - príbuzenská skupina Sulcorebutia tarabucoensis - rauschii;

syn.1.: Sulcorebutia tarabucoensis var. aureiflora (Rausch) Augustin et Gertel 2000

comb.stat.: K. Augustin, W. Gertel, #, 2000
IPNI (IK) - in K. Augustin, W. Gertel & G. Hentzschel, Sulcorebutia: Kakteenzw. boliv. Anden: 136 (2000):.
adnot.: dat. Preston-Mafham, 1997 as "n. n.", pozri - colls. typ. WR 479, RH, VS, JO, SE, BB,);
Augustin, Gertel, Hentzschel, Sulcorebutia, Kakteenzwerge der boliv. Anden, 6.2000 -> (použité v systéme Sulcorebutia - Fritz, Gertel, de Vries, Sulcorebutia Compendium, 2006, in Cactus & Co. 2004-2007);
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum S. canigueralii;
ZipCode.com 2008 - zz4.com/Key/Sulcorebutia_Genus.asp#Taxonomy (dat.comb.) 2000 ?;
sign.: W. Rausch, Bva, 22.5.1999 (diapozitívy z lokalít s komentárom: "populácie S. tarabucoensis") - rôzny podiel oranžovej a červenej v kvete, od slabo oranžových stredov červených kvetov po kvety celé oranžové (v. aureiflora) až po extrém s kvetmi fialovými alebo tmavofialovými;
(Uhlig 2009) - malé rastliny, veľký koreň;
foto 1.: Jeff Notias ("jnotias") in home & garden, 2002 - home-and-garden.webshots.com/photo/  (album Sulco/ Rebutia/Lobivia >>)
(S. tarabucoensis EM 350);.....V prilohe - jnotias @/ 36480304IzAefw_ph.jpg
Comment.: ?, pozri - aureiflora?
foto 2.: KKO in Kaktusy Těšínska, 8.6.2007 - kko.czechian.net (Fotogalerie 7 - find number jpg - non al)
(Slr. tarabucoensis v. aureiflora SE 112) 100_0805;.....V prilohe - Tesin @/ 100_0805.jpg
Comment.: forma - foto nezodpovedá presne popisu zberu ale je v rámci premenlivosti S. tarabucoensis.
foto 3., 4.: Claude Bourleau, Sulco-passion, 2010 - www.sulcopassion.be (gallery > Sulcorebutia > S. tarabucoensis)
foto 3., 4.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2011 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > S. tarabucoensis)
(S. tarabucoensis v. aureiflora JK 189/1);.....V prilohe - BourleauS @/ Presse-papiers 373.png, @/ Presse-papiers 374.png
foto 4., 5., 5a.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2014 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > aureiflora > S. tarabucoensis v. aureiflora)
(S. tarabucoensis v. aureiflora JK 189/1);.....V prilohe - BourleauS @/ Presse-papiers 374.jpg, @/ IMG_6699.JPG, @/ IMG_6700.JPG
Comment.: klon 1, forma - telo sivozelené, oranžovočervený kvet s veľkým žltým stredom
foto 6., 7., 7a., 7b.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2014 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > aureiflora > S. tarabucoensis v. aureiflora)
(S. tarabucoensis v. aureiflora EM 350);.....V prilohe - BourleauS @/ aureiflora EM 350 IMG_0244.jpg, @/ IMG_5878.JPG, @/ IMG_5876.JPG, @/ IMG_5875.JPG
Comment.: forma - telo tmavozelené, oranžovo červený kvet s veľkým žltým stredom
foto 8.: Edith Koch, Kaktus Snake, 2016 - www.kaktussnake.de (Kakteen von a-z im bild > Kakteen R-S > Sulcorebutia t-z > find item)
(S. tarabucoensis v. aureiflora) detail;.....V prilohe - Koch @/ image.jpg
Comment.: červený kvet s relat. veľkým žltým stredom, nitky hore žltkasté (pozri - L 389)
foto 9.: Ivan Milt, KK Olomouc, 2016 - www.carciton.cz/kaktusy/clanky13.htm (album >> Sulcorebutia - colour beauty)
(S. tarabucoensis v aureiflora);.....V prilohe - Milt @/ Sulcorebutia_tarabucoensis_aureiflora.jpg
Comment.: aureiflora (v skupine hore) sýtožltý kvet spoločne s tarabucoensis "callecallensis" dvojfarebný kvet, v strede žltý, smerom k okraju červený, kopy drobných tiel, krátke pritlačené tŕne
merc. Chrudim:
merc. Bercht: LB 2008 S 3963 (sul tarabucoensis v. aureiflora VS 0334 10 km zuidwest Tarabuco 3360 m); LB 2008 S 3964 (sul tarabucoensis v. aureiflora VZ 0041 Sucre - Tarabuco, 3400 m);
merc. Uhlig-Kakteen: U 2009 R (S. tarabucoensis v. aureiflora) kleine pflanze, gröse Rübe;
merc. Hillmann: RH 2009 DIV S (S. tarabucoensis v. aureiflora WR 479);  RH 2009 DIV S (S. tarabucoensis v. aureiflora Kö) > Koehres 54;  RH 2009 DIV S (S. tarabucoensis v. aureiflora JK 63);  RH 2009 S (S. tarabucoensis v. aureiflora RH 0748);  RH 2010/11 S (S. tarabucoensis v. aureiflora RH 0380);
merc. Fischer: LF 2011 S-483SR (S. taratensis v. aureiflora EM 385) mix. nom., mix. num. > pozri - tarabucoensis aureiflora EM, pozri - Markus (EM 349 alebo EM 350);  LF 2011 S-488SR (S. taratensis v. aureiflora SE113) mix. nom. > pozri - tarabucoensis aureiflora SE 113

syn.1a.: Sulcorebutia tarabucoensis subsp. aureiflora (Rausch) Horáček 2007

stat.comb.: L. Horáček, #, 2007
IPNI - Acta Mus. Richnov., Sect. Nat. 14(4): 95. 2007 [Dec 2007]
adnot.:

syn.1b.: Sulcorebutia verticosior var. aureiflora.....(?, Preston/Mafham)

comb.: #?
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje (Pozri - colls., PM) - prov. komb. pravdepodobne podľa určitej podobnosti vzhľadu tela s S. verticosior alebo iba zámena "verticillacantha / verticosior". Publikované v databáze R. Martin FND pre nález PM 166.

Sulcorebutia verticosior var. aurea.....(mut.?, Rektořík)

comb.: #, mut. aureiflora?
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje (Pozri - S. verticossior v. aureiflora)
adnot.: skrátené (zmenené) predošlé meno pripojené ku materiálu L 389, čo je typ W.(S.) callecallensis
foto 1.: Luděk Rektořík, in Kaktusy a sukulenty, 2005-2010 - www.3dspace.cz/kaktusy/galerie.php (Sulkorebutia: galerie >> find item)
(S. verticosior aurea lau);..... V prilohe - Rektorik @/ verticosir aurea lau.jpg
Comment.: kopa trpaslíčích hláv so zakrpatenými tŕňmi, kvet oranžový so žltým stredom, po otvorení neskôr menej kontrastný žltý => callecallensis L 389

syn.1c.: Sulcorebutia aureiflora.....(hort., contr.)

pub.: # (Uhlig ai.), skrátené meno obchádzajúce rôzne publikované kombinácie Sulcorebutia (verticillacantha, tarabucoensis, verticosior,)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: použitie (pozri - colls., G, JK, VZ, BB, MM,)
sign.: (Uhlig) - kvet vnútri žltý, na vonkajšom okraji oranžovočervený;
foto 1.: "author" in Lakerveld Boomkwekerij, 2009 - www.boomkwekerijlakerveld.eu (Galéria Sulcorebutia >> find item - al)
(S. aureiflora (Lau 389));.....V prilohe - Lakerveld9 @/ S_aureiflora_L389 (id=1527)
Comment.: pozri L 389, var. W. callecallensis typ
merc. Uhlig-Kakteen: U 2009 R (S. aureiflora) Bl. innen gelb, außen orangerot);

syn.1d.: Weingartia tarabucoensis var. aureiflora (Rausch) Hentzschel & Augustin 2008

comb.: G. Hentzschel, K. Augustin, #, 2008
IPNI - Gymnocalycium 21(2): 781. 2008 [May 2008]
adnot.: subgen. Sulcorebutia

syn.2: Weingartia callecallensis Brandt 1981

descr.: F. H. Brandt,, De Luetz., Cact., 2: 1, 1981 / Letzeb. Cacteefren, cf. Repert. Pl. Succ. (I.O.S.), 2 (3): 1-6; 44: 14 (1993 publ. 1994), 1981 /
IPNI (IK) - in Letzeb. Cacteefren, 2(3): 1-6. 1981 ; cf. Repert. Pl. Succ., 44: 14. 1994
typ.: L 389
nom.: [kalekalenzis], podľa mena lokality - Calle Calle
adnot.: tax. - genus Weingartia, subgenus Sulcorebutia.
O. Šída, Atlas kaktusů VIII, p.40, 1993 - synonymum S. verticillacantha v. aureiflora Rausch. Priorita mena pre klasifikovanie S. verticillacantha v. aureiflora ako samostatný druh = S. callecallensis;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Sulcorebutia canigueralii;
sign.: popis podľa formy s oranžovými kvetmi (pozri char. foriem aureiflora).
foto 1.: (orig. pub. descr. 1981 #)
merc. A. Wessner: AWK 2007 S-02336 (Sulcorebutia calle-calle) - L 389;

syn.2a.: Sulcorebutia callecallensis (Brandt) Pilbeam 1985

comb.: # / J. Pilbeam, Sulcorebutia & Weingartia, Collector's Guide: 41, contrary to Art. 34. 1 (a) ICBN (1983): 1985 /
IPNI (IK) - Sulcorebutia & Weingartia, Collector's Guide: 41 (1985), contrary to Art. 34.1(a) ICBN (1983):.
adnot.: dat.nom. - SuccSeed 2003, photo (see - Lau 389); Telo charakteristicky malé odnožujúce a zelené (tmavo modrastozelené, smaragdovo zelené až svetlozelené) prevážne so zakrpatenými tŕňmi
foto 1.: Georges Marchand, 2006 - www.gargamel-cactus.com (Cactés: album S (19) - find items - al)
(S. callecalensis);.....V prilohe - Marchand @/ Sulcorebutia_callecalensis.jpg
foto 1.: G. Marchand, 2016 - www.gargamel-cactus.com (photos - cactees - S - Sulcorebutia - al)
(S. callecalensis) detail;.....V prilohe - Marchand @/ Sulcorebutia_callecalensis.jpg
Comment.: dvojfarebný kvet => "rubro-aurea"?
foto 2.: G. Marchand, 2006 - www.gargamel-cactus.com (Cactés: album S (19) - find items - al)
(S. callecalensis);.....V prilohe - Marchand @/ Sulcorebutia_callecalensis.jpg
foto 2.: G. Marchand, 2016 - www.gargamel-cactus.com (photos - cactees - S - Sulcorebutia - al)
(S. callecallensis) detail;.....V prilohe - Marchand @/ Sulcorebutia_callecallensis_002.jpg
Comment.: zlatožltý kvet => "aureiflora"
foto 3.: G. Marchand, 2006 - www.gargamel-cactus.com (Photos récentes: album (01) - find item - al)
(S. callecallensis);.....V prilohe - Marchand @/ Sulcorebutia_callecallensis.jpg
foto 3.: G. Marchand, 2016 - www.gargamel-cactus.com (photos - cactees - S - Sulcorebutia - al)
(S. callecallensis) detail;.....V prilohe - Marchand @/ Sulcorebutia_callecallensis.jpg
Comment.: drobné telá s malými tŕňmi, kvet oranžový so žltým stredom
foto 4.: A. A. Burenkov in Cactus Kiev, 2007 - www.cactuskiev.com.ua (Fotogaleria Sulcorebutia >> find item al);
(S. callecallensis);.....V prilohe - Kiev @/
foto 4.: A. A. Burenkov in Cactus Kiev, 2016 - www.cactuskiev.com.ua (Galeria > Kaktusy > Sulcorebutia >> find item)
(S. callecallensis; Burenkov) 3981;.....V prilohe - Kiev16 @/ callecallensis.jpg
Comment.: červený kvet so žltým stredom, telo extrémne predĺžené - pravdepodobne dôsledok podnože
foto 5.: Jevgenij Kačalin in Cactus Kiev, 2007 - www.cactuskiev.com.ua (Fotogaleria Sulcorebutia >> find item)
(S. callecallensis L 389);.....V prilohe - Kiev @/
foto 5.: J. Kačalin in Cactus Kiev, 2016 - www.cactuskiev.com.ua (Galeria > Kaktusy > Sulcorebutia >> find item)
(S. callecallensis L 389; Kačalin) 3951;.....V prilohe - Kiev16 @/ Sulcorebutia_callecallensisl389-me.jpg
Comment.: kvet tmavooranžový so žltým stredom
foto 6.: Gert Monska, in DKG OG Bautzen, 2008 - www.kakteen-bautzen.de/Alben/ (Kakteen R-S >> find item - al)
(S. callecallensis L389);.....V prilohe - Bautzen @/ 33.jpg
Comment.: kvet červený so žltým stredom, malé hnedé areoly, krátke tŕne
foto 7.: P. Heřtus, 2015 - www.kakteen.cz (Sulcorebutia > S. callecallensis)
(S. callecallensis L 389; KAKT-000456);.....V prilohe - HertusS @/ id_456_v.jpg
Comment.:
foto 8.: P. Heřtus, 2015 - www.kakteen.cz (Sulcorebutia > S. callecallensis)
(S. callecallensis PHA 265; KAKT-002029);.....V prilohe - HertusS @/ id_2029_v.jpg
Comment.:
merc. Kakteen-PH-Flora: PH 2015 KAKT-000456 (S. callecalensis L 389, Calle - Calle); PH 2015 KAKT-002717 (S. callecalensis LH 1065) > mix. LH 1056; PH 2015 KAKT-002029 (S. callecalensis PHA 265);
merc.Wessner: AWK 2009 S (S. calle-calle) > calle-callensis?
merc. Fischer: LF 2010 S-74SR (S. calle-callensis JC Tarabuco);

syn.2b.: Sulcorebutia tarabucoensis var. callecallensis (Brandt) Augustin et Gertel 2000

comb.stat.: K. Augustin, W. Gertel, #, 2000
IPNI (IK) - in K. Augustin, W. Gertel & G. Hentzschel, Sulcorebutia: Kakteenzw. boliv. Anden: 136 (2000):.
adnot.: publikované v Augustin, Gertel, Hentzschel, Sulcorebutia, Kakteenzwerge der boliv. Anden, 6.2000 -> použité v systéme Sulcorebutia - Fritz, Gertel, de Vries, Sulcorebutia Compendium, 2006, in Cactus & Co. 2004-2007;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum S. canigueralii;
ZipCode.com 2008 - zz4.com/Key/Sulcorebutia_Genus.asp#Taxonomy (dat.comb.) 2000 ?;
sign.: Augustin, Gertel, Hentzschel, Sulcorebutia, Kakteenzwerge der boliv. Anden, 6.2000 -> 
foto 1.: Jeff Notias ("jnotias")  in home & garden, 2002-2005 - home-and-garden.webshots.com/photo/ (album Sulco/ Rebutia/Lobivia >>)
(S. tarabucoensis v. callecallensis EM 351);.....V prilohe - jnotias @/ 342512529gPCzAE_ph.jpg
Comment.:  jedna tmavšia forma (rubro-aurea?)
foto 2.: Claude Bourleau, Sulco-passion, 2007 - home.scarlet.be/sulcopassion (galeriephotos >> tarabucoensis)
foto 2.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2008 - www.sulcopassion.be/welcome_gallery_tarabucoensis.htm (gallery >> tarabucoensis)
(S. tarabucoensis v. callecallensis);.....V prilohe - Sulcopassion @/
foto 2., 3.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2010 - www.sulcopassion.be (gallery > Sulcorebutia > S. tarabucoensis)
foto 2., 3.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2011 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > S. tarabucoensis)
(S. tarabucoensis v. callecallensis);.....V prilohe - BourleauS @/ Presse-papiers 385.png, @/ Presse-papiers 386.png
foto 2., 3.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2014 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > callecallensis > S. tarabucoensis v. callecallensis)
(S. tarabucoensis v. callecallensis);.....V prilohe - BourleauS @/ Presse-papiers 385.jpg, @/ Presse-papiers 386.jpg
Comment.: sign. formy podobnej typu L 389 - kopa drobných zelených tiel s krátkymi tŕňmi, kvet oranžový so žltým stredom, žltozelená čnelka a blizny
foto 4.: Edith Koch, Stachel & Blüte, 2008 - www.kaktussnake.de (Stachel_Bluete > find item)
(S. tarabucoensis v. callecallensis);.....V prilohe - Koch @/ Sulcorebutia_tarabucoensis_v._callecallensis_bluehend_04_07.JPG
foto 4.: Edith Koch, Kaktus Snake, 2016 - www.kaktussnake.de (Kakteen von a-z im bild > Kakteen R-S > Sulcorebutia t-z > find item)
(S. tarabucoensis v. callecallensis) detail;.....V prilohe - Koch @/ image.jpg
Comment.: červený kvet s relat. veľkým žltým stredom, červené nitky
foto 5.: E. Koch, Stachel & Blüte, 2008 - www.kaktussnake.de (Stachel_Bluete > find item)
(S. tarabucoensis v. callecallensis);.....V prilohe - Koch @/ Sulcorebutia_tarabucoensis_v._callecallensis_blueten_05_07.JPG
Comment.: červený kvet s menším oranžovým stredom
foto 6., 6a.: Claude Bourleau, Sulco-passion, 2010 - www.sulcopassion.be (gallery > Sulcorebutia > S. tarabucoensis)
foto 6., 6a.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2011 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > S. tarabucoensis)
(S. tarabucoensis v. callecallensis EM 351);.....V prilohe - BourleauS @/ Presse-papiers 378.png, @/ Presse-papiers 379.png
foto 6., 6a.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2014 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > callecallensis > S. tarabucoensis v. callecallensis)
(S. tarabucoensis v. callecallensis EM 351);.....V prilohe - BourleauS @/ Presse-papiers 378.jpg, @/ Presse-papiers 379.jpg
Comment.: forma, červený kvet so žltými bázami okv. lístkov, hnedé päty tŕňov vytvárajú dojem tmavých areol
foto 7., 7a., 7b.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2014 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > callecallensis > S. tarabucoensis v. callecallensis)
(S. tarabucoensis v. callecallensis PHA 265);.....V prilohe - BourleauS @/ IMG_5984.JPG, @/ IMG_5986.JPG, @/ IMG_5987.JPG
Comment.: forma, žltý kvet s červenkastým tónom na okrajoch okv. lístkov, červené nitky, svetlozelená čnelka a blizny, telo zelené, tŕne krátke biele s hnedými bázami
foto 8., 8a., 8b.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2014 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > callecallensis > S. tarabucoensis v. callecallensis)
(S. tarabucoensis v. callecallensis NL 38/1);.....V prilohe - BourleauS @/ callecallensis NL 38_1 IMG_0172.jpg, @/ callecallensis NL 38_1 IMG_0169.jpg, @/ callecallensis NL 38_1 IMG_0166.jpg
Comment.: forma, klon 1 podobný EM 351, červený kvet so žltými bázami okv. lístkov, červené nitky, svetlozelená čnelka a blizny, hnedé päty tŕňov vytvárajú dojem tmavých areol
foto 9., 9a., 9b.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2014 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > callecallensis > S. tarabucoensis v. callecallensis)
(S. tarabucoensis v. callecallensis NL 38a/2);.....V prilohe - BourleauS @/ callecallensis NL 38a_2 IMG_0164.jpg, @/ callecallensis NL 38a_2 IMG_0161.jpg, @/ callecallensis NL 38a_2 IMG_0163.jpg
Comment.: forma, klon 2, voči NL 38/1 červený kvet s väčším žltým stredom, zhodne červené nitky, svetlozelená čnelka a blizny, hnedé päty tŕňov vytvárajú dojem tmavých areol
foto 10., 10a., 10b.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2014 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > callecallensis > S. tarabucoensis v. callecallensis)
(S. tarabucoensis v. callecallensis NL 100a/1);.....V prilohe - BourleauS @/ IMG_6020.JPG, @/ IMG_6160.JPG, @/ IMG_6158.JPG
Comment.: forma, klon 1, v rámci väčšine nálezov dlhšie biele tŕne, červený kvet s malým žltým stredom, červené nitky, hnedé päty tŕňov vytvárajú dojem tmavých areol
foto 11., 11a., 11b.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2014 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > callecallensis > S. tarabucoensis v. callecallensis)
(S. tarabucoensis v. callecallensis NL 100a/5);.....V prilohe - BourleauS @/ callecallensis NL 100a_5 IMG_0202.jpg, @/ callecallensis NL 100a_5 IMG_0204.jpg, @/ callecallensis NL 100a_5 IMG_0207.jpg
Comment.: forma, klon 5, zakrpatené tŕne, červený kvet s veľkým žltým stredom, červené nitky, hnedé päty tŕňov vytvárajú dojem tmavých areol
foto 12., 12a., 12b.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2014 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > callecallensis > S. tarabucoensis v. callecallensis)
(S. tarabucoensis v. callecallensis NL 100b);.....V prilohe - BourleauS @/ callecallensis NL 100a_5 IMG_0202.jpg, @/ callecallensis NL 100a_5 IMG_0204.jpg, @/ callecallensis NL 100a_5 IMG_0207.jpg
Comment.: forma, v rámci väčšine nálezov dlhšie biele tŕne, červený kvet s malým žltým stredom, červené nitky, hnedé päty tŕňov vytvárajú dojem tmavých areol
merc. Bercht: LB 2008 S 3953 (sul tarabucensis v. callecallensis NL 0038a);
merc. Hillmann: RH 2009 DIV S (S. tarabucoensis v. callecallensis Lau 389a);  RH 2009 DIV S (S. tarabucoensis v. callecallensis Lau 389b);

syn.2c.: Sulcorebutia tarabucoensis subsp. callecallensis (Brandt) #?

comb.stat.: #?
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje (Pozri - S. tarabucoensis v. callecallensis)
adnot.: Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum S. canigueralii;

syn.2d.: Weingartia tarabucoensis var. callecallensis (Brandt) Hentzschel & Augustin 2008

comb.: G. Hentzschel, K. Augustin, #, 2008
IPNI - Gymnocalycium 21(2): 781. 2008 [May 2008]
adnot.: subgen. Sulcorebutia

syn.2e.: Sulcorebutia rauschii var. callecallensis.....(Bates)

comb.: #? Jeden názor na zaradenie mena
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: kombinácia v databáze R. Martin, FND (pozri - colls., BB 804.02). Zaradenie neoverené, hoci ide rovnako o súčasť príbuzenstva Rebutia canigueralii ssp. tarabucoensis. Pozri - S. rauschii.

syn.3.: Weingartia rubro-aurea Brandt 1984

descr.: F. H. Brandt, Kakteen und Orchideenrundschau, 9: 34, 1984 / Kakt. Orchid. Rundschau 1984 (2): 35, 1984 /
IPNI (GCI) - Kakteen Orch. Rundschau 9: 36, figs. 1984
IPNI (IK) - in Kakt. Orchid. Rundschau, 1984(2): 35 (1984).
adnot.: tax. - genus Weingartia, subgenus Sulcorebutia.
O. Šída, Atlas kaktusů VIII, p.40, 1993 - synonymum S. verticillacantha v. aureiflora Rausch;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Sulcorebutia canigueralii;
typ.: #
nom.: [ ],
sign.: popis podľa formy s dvojfarebnými žlto a červenými kvetmi (aké sa vyskytujú u S. tarabucoensis var. tarabucoensis, callecallensis a aureiflora).
foto 1.: (orig. pub. descr. 1984)
merc.:

syn.3a.: Sulcorebutia rubro-aurea (Brandt) Pilbeam 1985*

comb.: # / J. Pilbeam, Sulcorebutia & Weingartia, Collector's Guide: 76, contrary to Art. 34. 1 (a) ICBN (1983): 1985 / *as "rubroaurea"" mut. nom.
IPNI (IK) - rubroaurea (F.H.Brandt) Pilbeam -- Sulcorebutia & Weingartia, Collector's Guide: 76 (1985), contrary to Art. 34.1(a) ICBN (1983):.
adnot.: Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - S. rubro-aurea je synonymum S. canigueralii;
foto 1.: nazaznamenané
merc.:

colls. Rausch: WR 479 (verticillacantha v. aureiflora typ);
colls. Markus: EM 349 (- aureiflora), EM 350 (aureiflora? - v. tarabucoensis); EM 351 (- tarabucoensis v. callecallensis);
colls. Köhres: Koehr. 54 (- tarabucoensis v. aureiflora);
colls. Lau: L 389 (callecallensis, Brandt typ?), L 389a (callecallensis gelbe bl), L 389b (callecallensis);
colls. Vasquez: RV (aureiflora);
colls. # ?: (rubro-aurea, Brandt typ);
colls. Gertel: G 49 (aureiflora), G 261 (callecallensis);
colls. Kuehhas: FK 93(=G 49, aureiflora);
colls. W.Fischer: WF 28 (aureiflora);
colls. Kirschnek: EK 7080;
colls. Haugg: EH 6246 (tarabucoensis v. aureiflora);
colls. Hillmann: RH 380 (tarabucoensis v. aureiflora), RH 748 (tarabucoensis v. aureiflora);
colls. deVries: VZ 41 (aureiflora), VZ 56 (callecallensis), VZ 56a (callecallensis), VZ 56b (callecallensis), VZ 193 (callecallensis), VZ 195 (callecallensis), VZ 196 (callecallensis);
colls. Pot & Boxtel: JK 63 (aureiflora), JK 185 (aureiflora), JK 189 (aureiflora), JK 191 (aureiflora);
colls. Bates &&: BDH 40 (aureiflora);
colls. Bates &&&: BLMT 192.03 (aureiflora); BLMT 275.01 (callecallensis), BLMT 276.01 (callecallensis), BLMT 277.01 (callecallensis), BLMT 278.01 (callecallensis);
colls. Preston-Mafham: PM 166 (verticosior v. aureiflora);
colls. Bates: BB 212.01 (aureiflora), BB 376.03 (callecallensis), BB 402.01 (callecallensis), BB 801.04 (tarabucoensis v. aureiflora), BB 804.02 (rauschii v. callecallensis, ?), BB 1116.01 (callecallensis);
colls. Heřtus: PHA 172 (aureiflora), PHA 254 (aureiflora), PHA 265 (canigueralii-> tarabucoensis callecallensis), PHA 708 (aureiflora), PHA 1577 (aureiflora);
colls. Horáček: LH 686 (aureiflora), LH 883 (aureiflora), LH 885 (lenkae-> callecallensis), LH 888 (lenkae-> callecallensis), LH 891 (callecallensis), LH 1053 (aureiflora), LH 1056 (callecallensis), LH 1744 (callecallensis), LH 1375 (aureiflora), LH 1697 (aureiflora);
colls. JC: JC (callecallensis);
colls. Thiele: HTH 49a (aureiflora);
colls. Janeba: ZJ # (verticill. v. aureiflora);
colls. Kupčák: PK 15 (verticill. v. aureiflora);
colls. Šorma: VS 334 (tarabuc. v. aureiflora, =LH 686), VS 432 (callecallensis);
colls. Odehnal: JO 418 (tarabucoensis v. aureiflora), JO 419 (tarabucoensis v. aureiflora), JO 634 (tarabucoensis v. aureiflora);
colls. Šeda: SE-112 (tarabucensis / tarabucoensis v. aureiflora), SE-113 (tarabucoensis v. aureiflora);
colls. Gentili: AG 42 (aureiflora);
colls. R.Mueller: RMR 353 (aureiflora), RMR 612 (callecallensis), RMR 1420 (callecallensis), RMR 1422 (callecallensis);
colls. Noorman: NL 33 (aureiflora), NL 38 (callecallensis), NL 38a (callecallensis), NL 100a (callecallensis), NL 100b (callecallensis), NL 105 (callecallensis);
colls. Beckert: MM 362 (callecallensis);
colls. Marek: MM 353 (aureiflora);
colls. Fischer: LF 455A (aureiflora), LF 1599 (callecallensis), LF 1975 (tar. aureifl.), LF 1986 (callecallensis), LF 1989 (callecallensis);
colls. Sochůrek: MS 739 (aureiflora), MS 832 (callecallensis), MS 1883 (callecallensis), MS 2420 (tar. aureifl.), MS 2432 (callecallensis), MS 2435 (callecallensis);


collp.:

verticillacantha_aurea
(verticillacantha_aureiflora) (pozri - vertillacantha_s) (pozri - aurea_s)

Sulcorebutia verticillacantha var. aurea.....(mut. ChK)

adnot.:

 top of page