return to the main list
MM_s

Miroslav Marek - Czech Republic (CZ), Velké Pavlovice

adnot.: akronym MM zaznamenaný v roku 2007 s uvedením mena nositeľa v [dat. CD Internetové noviny, Cact.cz 2001-2006]. V skorších prehľadoch poľných čísel [dat. Gamesby / Chileans / Antálek-Podešva / Collectors 2001 / R. Martin FND] sa tento akronym nenachádza.

Nálezy (2006)
 • MM 264....(Sulcorebutia kruegeri v. hofmannii) - Epizana Cbba Bolivie 3 090 - (dat. MM list in CD Cact.cz 2007)
 • MM 265....(Sulcorebutia kruegeri v. hofmannii) -  Epizana-Jarka Mayu Cbba Bolivie 3 067 - (dat. MM list in CD Cact.cz 2007)
 • MM 266....(Sulcorebutia cochabambina) - Tiraque Cbba Bolivie 3 233 - (dat. MM list in CD Cact.cz 2007)
 • MM 267....(Sulcorebutia tiraquensis) - Epizana Cbba Bolivie 3 269 - (dat. MM list in CD Cact.cz 2007)
 • MM 268....(Sulcorebutia steinbachii v. horrida) -  Epizana-Tiraque Cbba Bolivie 3 510 - (dat. MM list in CD Cact.cz 2007)
 • MM 269....(Sulcorebutia tiraquensis v. polymorpha) -  Epizana Cbba Bolivie 3 280 - (dat. MM list in CD Cact.cz 2007)
 • MM 270....(Sulcorebutia tiraquensis v. longiseta) - Epizana Cbba Bolivie 3 235 - (dat. MM list in CD Cact.cz 2007)
 • MM 271....(Sulcorebutia electracantha) - Comarapa-Epizana Cbba Bolivie 2 919 - (dat. MM list in CD Cact.cz 2007)
 • MM 272....(Sulcorebutia lepida) - Comarapa-Epizana Cbba Bolivie 3 135 - (dat. MM list in CD Cact.cz 2007)
 • MM 273....(Sulcorebutia krahnii) - Comarapa S.Cruz Bolivie 2 352 - (dat. MM list in CD Cact.cz 2007)
 • MM 274....(Sulcorebutia langerii) - Valle Grande S.Cruz Bolivie 2 018 - (dat. MM list in CD Cact.cz 2007)
 • MM 276....(Rebutia sp.) - Pucara Valle Grande-Pucara S.Cruz Bolivie 2 850 - (dat. MM list in CD Cact.cz 2007)
 • MM 277....(Sulcorebutia crispata) - Nuevo Mundo Chsaca Bolivie 2 523 - (dat. MM list in CD Cact.cz 2007)
 • MM 279....(Sulcorebutia tarabucoensis) - Tarabuco-Icla Chsaca Bolivie 3 243 - (dat. MM list in CD Cact.cz 2007)
 • MM 281....(Sulcorebutia tarijensis) - Questa Sama Tarija Bolivie 3 859 - (dat. MM list in CD Cact.cz 2007)
 • MM 282....(Aylostera heliosa) - Condor pass Tarija Bolivie 2 405 - (dat. MM list in CD Cact.cz 2007)
 • MM 283....(Aylostera heliosa červený květ) - Condor pass Tarija Bolivie 2 387 - (dat. MM list in CD Cact.cz 2007)
 • MM 284....(Aylostera heliosa v. catajijensis) - Yesera Tarija Bolivie 2 514 - (dat. MM list in CD Cact.cz 2007) > ?
 • MM 286....(Mediolobivia atrovirens) - Rio Paichu Tarija Bolivie 3 450 - (dat. MM list in CD Cact.cz 2007)
 • MM 291....(Weingartia cargliana) - Cienequillas Tarija Bolivie 3 102 - (dat. MM list in CD Cact.cz 2007) > pozri - kargliana
 • MM 292....(Weingartia cintiensis) - Camargo-Culpina Potosí Bolivie 2 419 - (dat. MM list in CD Cact.cz 2007)
 • MM 294....(Mediolobivia sp.) - Villa Charcas Potosí Bolivie 3 062 - (dat. MM list in CD Cact.cz 2007) > pozri - Villa Charcas
 • MM 296....(Mediolobivia sp.) - Villa Charcas-Podcuya Potosí Bolivie 3 987 - (dat. MM list in CD Cact.cz 2007) > pozri - Villa Charcas
 • MM 297....(Weingartia lecoriensis) - Villa Charcas-Podcuya Potosí Bolivie 3 987 - (dat. MM list in CD Cact.cz 2007)
 • MM 298....(Cintia knizei) - Muyu Orco Potosí Bolivie 3 147 - (dat. MM list in CD Cact.cz 2007)
 • MM 299....(Cintia knizei) - Anda Marca Potosí Bolivie 3 202 - (dat. MM list in CD Cact.cz 2007)
 • MM 300....(Sulcorebutia jolanthana) - Laguna Molinero Chsaca Bolivie 3 143 - (dat. MM list in CD Cact.cz 2007) > pozri - jolantana
 • MM 301....(Sulcorebutia horacekii) - Laguna Molinero Chsaca Bolivie 3 028 - (dat. MM list in CD Cact.cz 2007)
 • MM 302....(Sulcorebutia santiagensis) - Aiquile-Lag. molinero Chsaca Bolivie 2 882 - (dat. MM list in CD Cact.cz 2007) > pozri - santiaginiensis
 • MM 303....(Sulcorebutia albissima) - Aiquile-Lag. molinero Chsaca Bolivie 2 661 - (dat. MM list in CD Cact.cz 2007)
 • MM 304....(Sulcorebutia swobodae žlutý až červený trn) - Aiquile-Lag. molinero Chsaca Bolivie 2 511 - (dat. MM list in CD Cact.cz 2007)
 • MM 305....(Sulcorebutia confusa) - Tintin Cbba Bolivie 2 439 - (dat. MM list in CD Cact.cz 2007) > pozri - crucensis
 • MM 306....(Sulcorebutia purpurea) - Tintin Cbba Bolivie 2 473 - (dat. MM list in CD Cact.cz 2007)
 • MM 307....(Sulcorebutia cylindrica žlutý květ) - Tintin Cbba Bolivie 2 418 - (dat. MM list in CD Cact.cz 2007)
 • MM 308....(Sulcorebutia marcusii) - Sacabamba-Villvilla Cbba Bolivie 3 077 - (dat. MM list in CD Cact.cz 2007) > pozri - markusii
 • MM 309....(Sulcorebutia marcusii dlouhý trn) - Sacabamba-Sivingani Cbba Bolivie 3 512 - (dat. MM list in CD Cact.cz 2007) > pozri - markusii
 • MM 310....(Sulcorebutia taratensis v. minima) - Sacabamba Cbba Bolivie 3 119 - (dat. MM list in CD Cact.cz 2007)
 • MM 312....(Sulcorebutia breviflora v. lauii - žlutý květ) - La Viňa - Torotoro Cbba Bolivie 2 808 - (dat. MM list in CD Cact.cz 2007) > breviflora laui
 • MM 313....(Sulcorebutia breviflora v. lauii - oranžový květ) - La Viňa - Torotoro Cbba Bolivie 2 808 - (dat. MM list in CD Cact.cz 2007) > breviflora laui
 • MM 314....(Sulcorebutia torotorensis) - Torotoro Cbba Bolivie 2 809 - (dat. MM list in CD Cact.cz 2007)
 • MM 315....(Sulcorebutia cuprea) - Torotoro Cbba Bolivie 2 850 - (dat. MM list in CD Cact.cz 2007)
 • MM 316....(Sulcorebutia cardenasiana) - Pasorapa Cbba Bolivie 2 140 - (dat. MM list in CD Cact.cz 2007)
 • MM 317....(Weingartia sp. oranžový květ) - Pasorapa Cbba Bolivie 2 140 - (dat. MM list in CD Cact.cz 2007) > koehresii ?
 • MM 318....(Sulcorebutia mentosa) - Aiquile Cbba Bolivie 2 540 - (dat. MM list in CD Cact.cz 2007)
 • MM 319....(Sulcorebutia pampagrandensis) - Aiquile - Epizana Cbba Bolivie 2 752 - (dat. MM list in CD Cact.cz 2007)
 • MM 320....(Sulcorebutia pampagrandensis) - Aiquile - Epizana Cbba Bolivie 2 810 - (dat. MM list in CD Cact.cz 2007)
 • MM 321....(Sulcorebutia oenantha) - Aiquile - Epizana Cbba Bolivie 2 775 - (dat. MM list in CD Cact.cz 2007)
 • MM 322....(Sulcorebutia augustini v. jakubecii) - Totora - Omereque Cbba Bolivie 2 386 - (dat. MM list in CD Cact.cz 2007) > pozri - jakubeciana
 • MM 323....(Sulcorebutia augustini) - Totora - Omereque Cbba Bolivie 2 465 - (dat. MM list in CD Cact.cz 2007) > augustinii
 • MM 324....(Sulcorebutia heinzii HS 151) - Totora - Omereque Cbba Bolivie 2 467 - (dat. MM list in CD Cact.cz 2007)
 • MM 325....(Sulcorebutia torotorensis v. spinosior) - Totora - Omereque Cbba Bolivie 2 931 - (dat. MM list in CD Cact.cz 2007) = totorensis spinosior ? > pozri - tiraquensis
 • MM 326....(Sulcorebutia oenantha) - Totora - Mizque Cbba Bolivie 2 710 - (dat. MM list in CD Cact.cz 2007)
 • MM 327....(Sulcorebutia tiraquensis v. renatae) - Totora - Mizque Cbba Bolivie 2 577 - (dat. MM list in CD Cact.cz 2007)
 • MM 328....(Sulcorebutia tiraquensis) - Totora - Epizana Cbba Bolivie 3 195 - (dat. MM list in CD Cact.cz 2007)
 • MM 329....(Sulcorebutia oenantha) - Totora - Epizana Cbba Bolivie 3 200 - (dat. MM list in CD Cact.cz 2007)
 • MM 330....(Sulcorebutia kruegeri) - Arani - Mizque Cbba Bolivie 3 246 - (dat. MM list in CD Cact.cz 2007)
 • MM 331....(Weingartia jarmilae) - Arani - Mizque Cbba Bolivie 3 246 - (dat. MM list in CD Cact.cz 2007)
 • MM 333....(Sulcorebutia steinbachii v. violaciflora) - Vacas Cbba Bolivie - (dat. MM list in CD Cact.cz 2007)
 • MM 336....(Sulcorebutia steinbachii typ) - Rodeo Cbba Bolivie - (dat. MM list in CD Cact.cz 2007)
 • MM 337....(Sulcorebutia mizquensis) - Mizque Cbba Bolivie 2 693 - (dat. MM list in CD Cact.cz 2007)
 • MM 338....(Sulcorebutia caniguerali) - Sucre Chsaca Bolivie - (dat. MM list in CD Cact.cz 2007) > canigueralii
 • MM 342....(Sulcorebutia cantargalloensis) - Cantargallo Chsaca Bolivie 3.599 - (dat. MM list in CD Cact.cz 2007)
 • MM 343....(Sulcorebutia tarabucoensis) - Tarabuco-Icla Chsaca Bolivie 2 679 - (dat. MM list in CD Cact.cz 2007)
 • MM 345....(Sulcorebutia crispata) - Sopachuy - San Pedro Chsaca Bolivie 2 179 - (dat. MM list in CD Cact.cz 2007)
 • MM 346....(Sulcorebutia azurduyensis) - Azurduy Chsaca Bolivie 2 729 - (dat. MM list in CD Cact.cz 2007)
 • MM 347....(Rebutia (Aylostera) sp.) - Azurduy Chsaca Bolivie 2 729 - (dat. MM list in CD Cact.cz 2007) > pozri - Azurduy
 • MM 348....(Sulcorebutia sp.) - Sopachuy Sopachuy -Azurduy Chsaca Bolivie 2 136 - (dat. MM list in CD Cact.cz 2007) > pozri - Sopachuy
 • MM 350....(Sulcorebutia robertovasquezii) - Bartolo-Monteagudo Chsaca Bolivie 1 382 - (dat. MM list in CD Cact.cz 2007) > roberto-vasquezii
 • MM 351....(Sulcorebutia tarabucoensis) - Presto Chsaca Bolivie 2 866 - (dat. MM list in CD Cact.cz 2007)
 • MM 352....(Sulcorebutia pasopayana) - Presto - Pasopaya Chsaca Bolivie 3 129 - (dat. MM list in CD Cact.cz 2007)
 • MM 353....(Sulcorebutia aureiflora) - Tarabuco - Sucre Chsaca Bolivie 3 097 - (dat. MM list in CD Cact.cz 2007)
 • MM 362....(Weingartia pygmaea) - Tupiza - Impora Potosí Bolivie 3 997 - (dat. MM list in CD Cact.cz 2007)
 • MM 364....(Rebutia sp. Tupiza) - - Impora Potosí Bolivie 3 997 - (dat. MM list in CD Cact.cz 2007) > pozri - Tupiza
 • MM 365....(Weingartia cintiensis) - Tupiza - Impora Potosí Bolivie 2 449 - (dat. MM list in CD Cact.cz 2007)
 • MM 372....(Sulcorebutia tarijensis) - Tarija - Paicho Tarija Bolivie 3 481 - (dat. MM list in CD Cact.cz 2007)
 • MM 373....(Aylostera spegazziniana) - Tarija - Paicho Tarija Bolivie 3 481 - (dat. MM list in CD Cact.cz 2007)
 • MM 374....(Weingartia cinthiensis) - Camargo-Culpina Potosí Bolivie - (dat. MM list in CD Cact.cz 2007) > pozri - cintiensis
 • MM 377....(Sulcorebutia camargoensis) - Chatun huasi Potosí Bolivie 3 469 - (dat. MM list in CD Cact.cz 2007)
 • MM 378....(Cintia knizei) - Chatun huasi Potosí Bolivie 3 469 - (dat. MM list in CD Cact.cz 2007)
 • MM 379....(Mediolobivia sp. žlutý květ) - Camargo-Potosí Potosí Bolivie - (dat. MM list in CD Cact.cz 2007)
 • MM 380....(Mediolobivia sp. červený květ) - Camargo-Potosí Potosí Bolivie - (dat. MM list in CD Cact.cz 2007)
 • MM 381....(Sulcorebutia swobodae žlutý trn) - Aiquile - Mizque Cbba Bolivie 2 423 - (dat. MM list in CD Cact.cz 2007)
 • MM 382....(Sulcorebutia cylindrica červený květ) - Tintin Cbba Bolivie 2 418 - (dat. MM list in CD Cact.cz 2007)
 • MM 383....(Sulcorebutia cylindrica) - Chaguarani Cruce Cbba Bolivie 2 421 - (dat. MM list in CD Cact.cz 2007)
 • MM 384....(Sulcorebutia cylindrica žlutý květ) - Cruce Mizque Cbba Bolivie 2.439 - (dat. MM list in CD Cact.cz 2007)
 • MM 385....(Sulcorebutia marcusii) - Villa Villa - Sacabamba Cbba Bolivie 3 139 - (dat. MM list in CD Cact.cz 2007) > pozri - markusii
 • MM 386....(Sulcorebutia marcusii v. longispina) - Machacamarca Cbba Bolivie 3 491 - (dat. MM list in CD Cact.cz 2007) > pozri - markusii longispina
 • MM 387....(Sulcorebutia sp.) - Sivingani Sivingani - Sacabamba Cbba Bolivie 3 425 - (dat. MM list in CD Cact.cz 2007) > pozri - Sivingani
 • MM 388....(Sulcorebutia taratensis) - Sacabamba Cbba Bolivie 3 135 - (dat. MM list in CD Cact.cz 2007)
 • MM 389....(Sulcorebutia taratensis v. minima) - Anzaldo Cbba Bolivie 3 196 - (dat. MM list in CD Cact.cz 2007)
 • MM 390....(Sulcorebutia taratensis v. minima) - Choquechapini Cbba Bolivie 3 203 - (dat. MM list in CD Cact.cz 2007)
 • MM 391....(Mediolobivia haagei v. orurensis) - Oruro Cbba Bolivie 3 917 - (dat. MM list in CD Cact.cz 2007)
 top of page