main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia DE - Sulcorebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
tiraquensis
(nigro-fuscata versus nigrofuscata)
(tiraquensis spinosior Ritter, tiraquensis minor VS)
(pozri - tiraquensis_s) (pozri - steinbachii_s) (pozri - spinosior_s)
 • Rebutia tiraquensis Cárdenas 1957
descr.: M. Cárdenas, Cactus (Paris), 13: 257, 1957 / 13 (57): 257-259, 1957 /
IPNI (GCI) - Cárdenas -- Cactus (Paris) no. 57: 257 (-259). 1957
IPNI (IK) - Cárdenas -- in Cactus, Paris No. 57, 257 (1957); cf. Gray Herb. Card Cat.
typ.: Cárd. # / coll: M. Cárdenas, Bolivia, Cochabamba, prov. Carrasco, Tiraque, 3200m /
Atlas kaktusů, p.47, 1994 (dat. loc.)
nom.: [tyrakvenzis], podľa miesta pôvodu; Tiraque, Bolivia.
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year#) bas.loc.descr.#: "R. tiraquensis Card. = Sulcorebutia tiraquensis (Card.) Ritter";
sign.:
foto 1.: (orig. pub. descr. #)
foto 2.: (Fotodatabáza Ulmer PPP-Index "Artenverzeichnis zu Rebutia", Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart 2006).
merc.:
 • Rebutia (S.) tiraquensis (Ritter 1961)
 • Rebutia (W.) tiraquensis (Brandt 1962)
 • Rebutia (S.) tiraquensis v. tiraquensis (#, Ullmann 1989 / #, Augustin & Gertel & Hentzschel 2000)
 • Rebutia (S.) steinbachii v. tiraquensis (Gertel 1996, prov.)
 • Rebutia (S.) steinbachii ssp. tiraquensis (Gertel 1996, prov.)
 • Rebutia steinbachii subsp. tiraquensis (Cárd.) Hunt 1997
comb.stat.: D. R. Hunt, Cactaceae Consensus Initiatives 3: 6, 1997
IPNI (IK) - subsp. tiraquensis (Cárdenas) D.R.Hunt -- Cactaceae Consensus Init. 3: 6. 1997
adnot.: P. Klaasen 2011 uvádza (pozri - colls., S) meno "Rebutia (Sulcorebutia) steinbachii ssp. tiraquensis", pod ktoré zahŕňa aj var./formy bicolorispina a electracantha v duchu Hunt, Taylor, Charles, 2006 s pripomienkou príslušnosti k rodu  Sulcorebutia Backeb.. 
foto 1.: D. Vicente Bueno Ripoll, 2006 - www.aztekia.com/ACYS/VICENT9.htm (Galería del Socio IV-IX >> find item)
(R. (S.) steinbachii ssp. tiraquensis);.....V prilohe - Bueno @/ Rebutia_S_steinbachii_subsp._tiraquensis_02.jpg
Comment.: forma s ružovofialovým tónom kvetu
foto 2.: D. Vicente Bueno Ripoll, 2006 - www.aztekia.com/ACYS/VICENT9.htm (Galería del Socio IV-IX >> find item)
(R. (S.) steinbachii ssp. tiraquensis);.....V prilohe - Bueno @/ Rebutia_S_steinbachii_subsp._tiraquensis_02.jpg
Comment.: forma s prevažujúcim červeným tónom kvetu
foto 3.: Paul Klaasen in pkcactus2011's photostream - www.flickr.com/photos/ (Bolivia 2011 - Rebutia s.l.)
(R. (Sulcorebutia) steinbachii ssp tiraquensis S2377);......V prílohe - Klaasen @/ 6560069435_88a7299eba_b.jpg
Comment.: na prírodnom stanovisku, červený kvet, žlté otrnenie = blízke popisu formy electracantha
foto 4.: P. Klaasen in pkcactus2011's photostream - www.flickr.com/photos/ (Bolivia 2011 - Rebutia s.l.)
(R. (Sulcorebutia) steinbachii ssp tiraquensis S2379);......V prílohe - Klaasen @/ 6560073221_a663d8935e_b.jpg
Comment.: na prírodnom stanovisku, červenofialový kvet, dvojfarebné biele a čierne otrnenie = blízke popisu formy bicolorispina
foto 5.: P. Klaasen in pkcactus2011's photostream - www.flickr.com/photos/ (Bolivia 2011 - Rebutia s.l.)
(R. (Sulcorebutia) steinbachii ssp tiraquensis S2382);......V prílohe - Klaasen @/ 6560546823_fb2620ef3a_b.jpg
Comment.: na prírodnom stanovisku, červenofialový kvet, hnedé priľahnuté otrnenie, stredové chýba
 • Rebutia (S.) steinbachii f. tiraquensis (#?, hort.)
 • Rebutia steinbachii f. tiraquensis #
pub.: Delange Kakteen (hort., web 2008 - 'R. steinbachii f. tiraquensis')
IPNI - uvedený záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje;
adnot.: jedno extrémne široké chápanie druhu Rebutia steinbachii sensu Lohmueller 2005;
 • Rebutia (S.) tiraquensis ssp. tiraquensis v. tiraquensis (#, Fritz & Gertel & de Vries 2006)
 • Rebutia (W.) nigro-fuscata (Brandt 1978)
 • Rebutia (S.) nigrofuscata (Pilbeam 1985)
 • Rebutia (S.) tiraquensis v. spinosior (n. n., Ritter prov.)
 • Rebutia (S.) steinbachii v. spinosior (hort. - Uhlig)
 • Rebutia (S.) spinosior (hort.)
 • Rebutia (S.) steinbachii ssp. tiraquensis v. spinosior (hort. 2006)
adnot.: meno "spinosior" existuje v postavení variety v spojení s druhovými menami tiraquensis, steinbachii, totorensis a tiež torotorensis
sign.: (pozri - foto 1.)
foto 1.: D. Vicente Bueno Ripoll, 2006 - www.aztekia.com/ACYS/VICENT9.htm (Galería del Socio IV-IX >> find item)
(R. (S.) steinbachii ssp. tiraquensis var. spinosior);.....V prilohe - Bueno @/ Rebutia_S_steinbachii_subsp._tiraquensis_spinosior_06.jpg
Comment.: Zaradenie sensu Hunt 2006

tax.: gen. Rebutia K.Sch.,

cat.:
adnot.: Rod Rebutia a synonymné rody podľa I.O.S 1986 a CITES 1992;
F. A. Lohmueller, 2005 - v botanickom systéme sú R. tiraquensis, S. tiraquensis, W. tiraquensis, R. steinbachii subsp. tiraquensis, S. steinbachii subsp. (f., var.) tiraquensis, W. nigro-fuscata a S. nigrofuscata synonymami uznaného druhu Rebutia steinbachii Werd. 1931 (spec. 37) v rámci rodu Rebutia K. Sch.;
Hunt, Taylor, Charles, 2006 - Rebutia steinbachii uznaný druh v systéme Rebutia K.Sch. s poddruhmi R. steinbachii ssp. steinbachii, R. steinbachii ssp. tiraquensis a R. steinbachii ssp. verticillacantha. Synonymom R. steinbachii ssp. tiraquensis je R. totorensis.


 • Sulcorebutia tiraquensis (Cárd.) Ritter 1961
comb.: F. Ritter, Cactus & Succulent Journal (GB), 16: 79, 1961 / National Cact. & Succ. Journal 16. 81; Backeb. Die Cact.. Handb. Kakteenk. 6. 3741 (1962), 1961/
IPNI (GCI) - Natl. Cact. Succ. J. 16: 81. 1961
IPNI (IK) - Nat. Cact. & Succ. Journ. xvi. 81 (1961); Backeb. Cactac. Handb. Kakteenk.vi. 3741 (1962).
adnot.: Backeberg naznačuje nadbytočnosť (opakovanie) Ritterovej kombinácie v roku 1962. (pozri - S. tiraquensis (Card.) Backeberg)
J. Ullmann, Atlas kaktusů, p.63, 1989 - (šírené formy S. tiraquensis s provizórnymi, resp. obchodnými menami) F. Ritter uvádza var. spinosior Ritter n. prov., firma Uhlig ponúka var. horrida n. prov.. Okrem Backebergovej var. electracantha s jantárovo žltými tŕňmi a oranžovo červeným kvetom, bola uvedená Cardénasova var. longiseta (= Donaldova var. longispina) s dlhšími tŕňmi. S. camachoi Kníže n. prov. (KK 1801) a S. tominiensis Kníže n. prov. (KK 1810) sú iba stanovištné formy S. tiraquensis. Nominátna varieta var. tiraquensis > rozdiely;
O. Šída, Atlas kaktusů, p.48, 1992 - typový nález var. aglaia (KK 809) bol Knížem označovaný ako S. tiraquensis v. bicolorispina. Podobný je nález KK 1801 (camachoi n. n.);
J. Ullmann, Atlas kaktusů, p.47, 1994 - Okrem nominátnej variety boli popísané var. electracantha s jantárovo žltými tŕňmi a var. longiseta s tŕňmi až 50mm dlhými. Variabilný taxon s množstvom proviz. mien. Knížeho varieta s dvojfarebnými tŕňmi var. bicolorispina bola platne popísaná ako S. agalaia.? (preklep, pozri - Weingartia aglaia).
sign.:  J. Ullmann, Atlas kaktusů, p.63, 1989 -  jantárovo žlté tŕne a oranžovo červený kvet;
J. Ullmann, Atlas kaktusů, p.47, 1994 - var. tiraquensis má početnejšie hnedé tŕne a purpurový kvet. Vysoká variabilita, hlavne v otrnení;
foto 1.: Viktor Havelík, Atlas kaktusů, p.47, 1994 -
(S. tiraquensis; V. Havelík);.... V prílohe - Atlas_s @/ Tiraquen.jpg
Comment.: zodpovedá charakteristike var. tiraquensis
foto 2.: Mats Winberg, SuccSeed, 2003 - www.succseed.com/images/gallery/
(S. tiraquensis WR 187);.....V prílohe - Winberg_SW @/ sultirwr187.jpg
Comment.: čierne stred. tŕne, biele areoly, fialovoružový kvet
foto 3., 4.: in Cactus Love, 2006 - www.cactuslove.ru (Sulcorebutia >> find items);
(S. tiraquensis (Card.) Ritter);.... V prilohe - Cactus_Love @/, @/
foto 3.: D. Demin in Cactus Love, 2016 - www.cactuslove.ru (fotogaleria kaktusy - page 183 >> find items);
(S. tiraquensis (Card.) Ritter) 1999;.... V prilohe - Cactus_Love @/ 1999.jpg
Comment.: = bicolorispina?
foto 4.: N. Fedjukin in Cactus Love, 2016 - www.cactuslove.ru (fotogaleria kaktusy - page 183 >> find items);
(S. tiraquensis (Card.) Ritter) 2085;.... V prilohe - Cactus_Love @/ 2085.jpg
Comment.: = electracantha, všetky tŕne žlté, kvet rumelkovo červený
foto 5.: KKO in Kaktusy Těšínska, 14.5.2007 - kko.czechian.net (Fotogalerie 7 - find number jpg - non al)
(Slr. tiraquensis) 100_0711;.....V prilohe - Tesin @/ 100_0711.jpg
Comment.:
foto 6.*: Claude Bourleau, Sulco-passion, 2007 - home.scarlet.be/sulcopassion (galeriephotos >> tiraquensis)
foto 6.*: C. Bourleau, Sulco-passion, 2008 - www.sulcopassion.be/welcome_gallery_tiraquensis.htm (gallery >> tiraquensis)
foto 6.*: C. Bourleau, Sulco-passion, 2010 - www.sulcopassion.be (gallery > Sulcorebutia > S. tiraquensis)
foto 6.*: C. Bourleau, Sulco-passion, 2011 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > S. tiraquensis)
(S. tiraquensis);
Comment.: * pod menom S. tiraquensis v galérii umiestňované snímky postupne v rôznych členeniach - aktuálne použité členenie ssp. tiraquensis (v. tiraquensis, v. lepida, v. aguilarii*, v. longiseta), ssp. totorensis (v. augustinii, v. oenantha, v. renatae, v. totorensis), ssp. krahnii (v. krahnii), ssp. mariana (v. australis*, v. laui)
foto 7.: Luis A. Herrera, OrtegaCactus PhotoGalleries, 2009 - www.ortegacactus.es/galleries/ (Cactaceae S-Z >> find item)
(S. tiraquensis);.....V prílohe - OrtegaCactus @/ Sulcorebutia.tiraquensis.jpg
Comment.: tmavozelené telo, žltkasté tŕne, horesmerujúce hnedé, kvet červený. V roku 2011 stránka zanikla.
foto 8.: Ivan Milt, KK Olomouc, 2010 - www.carciton.cz/kaktusy/clanky13.htm (album >> Sulcorebutia - colour beauty)
(S. tiraquensis Monte Puncu);.....V prilohe - Milt @/ sulc_tiraquensis.jpg
Comment.: kvet žltý na okraji červenkastý - zvonka červenkastý vnútorná časť žltá, veľmi tmavé telo, biele úzke areoly, takmer čierne tŕne priľahnuté a ojedinele stredové. Pravdepodobne niektorý z novších nálezov JO, SE
foto 9.: Luděk Rektořík, in Kaktusy a sukulenty, 2010 - www.3dspace.cz/kaktusy/galerie.php (Sulkorebutia: galerie >> find item)
(S. tiraquensis zluta);..... V prilohe - Rektorik @/ tiraquensis zluta.jpg
Comment.: kvet žltý s červenkastými koncami vonk. kv. lístkov - zvonka červenkastý, veľmi tmavé plochoguľovité telo, tmavé areoly, otrnenie riedke - všetky tŕne čierne, dlhšie stredové odstávajúce. Pravdepodobne niektorý z novších nálezov = tiraquensis Monte Puncu
foto 10.: Gert Monska, 2011 - www.kakteen-bautzen.de (Alben/subalbum_1 - find item in Kakteen Sulcorebutia)
(S. tiraquensis v longiseta);..... V prílohe - Monska11_S @/ 65_slideshow.jpg
foto 10.: G. Monska, 2016 - www.kakteen-bautzen.de/galerie/ (Fotogalerie - Kakteen R-S -> find item in MagentaCloud)
(S. tiraquensis v longiseta) detail;..... V prílohe - Monska16_S @/ Sulcorebutia tiraquensis v longiseta.jpg
Comment.: žltý kvet s červenkastými tónmi na vonk. okv. lístkoch, nitky dole červenkasté, hore žlté, telo trávovo zelené, areoly na úzkych hrboloch biele oválne, tŕne okraj. hnedasté, stredové takmer čierne 1-3 hore smerujúce (pozri - tiraquensis forma so žltým kvetom a čiernymi tŕňmi) = tiraquensis Monte Puncu
Comment.: longiseta? = tiraquensis Monte Puncu. Kvet žltý s červenkastými tónmi na vonk. okv. lístkoch, nitky dole červenkasté, hore žlté, telo trávovo zelené, areoly na úzkych hrboloch biele oválne, tŕne okraj. hnedasté, stredové takmer čierne 1-3 hore smerujúce (tiraquensis forma so žltým kvetom a čiernymi tŕňmi)
foto 11.: Gert Monska, 2011 - www.kakteen-bautzen.de (Alben/subalbum_1 - find item in Kakteen Sulcorebutia)
(S. spec. 310);..... V prílohe - Monska11_S @/ 38_slideshow.jpg
foto 11.: G. Monska, 2016 - www.kakteen-bautzen.de/galerie/ (Fotogalerie - Kakteen R-S -> find item in MagentaCloud)
(S. spec. 310) detail;..... V prílohe - Monska16_S @/ Sulcorebutia spec 310.jpg
Comment.: forma S. tiraquensis - otrnenie odstávajúce žlté, staršie tŕne a stredové celé alebo na koncoch červenohnedé, kvet tmavočervený s fial. leskom, telo tmavozelené
foto 12.: Samsonenko in Cactus Love, 2016 - www.cactuslove.ru (fotogaleria kaktusy - page 183 >> find items);
(S. tiraquensis (Card.) Ritter) 2454;.... V prilohe - Cactus_Love @/ 2454.jpg
Comment.: = electracantha f.?, všetky tŕne žlté, kvet tmavočervenofialový
foto 13.: A. Lukašov in Cactus Love, 2016 - www.cactuslove.ru (fotogaleria kaktusy - page 183 >> find items);
(S. tiraquensis (Card.) Ritter, PK 55) 3050;.... V prilohe - Cactus_Love @/ 3050.jpg
Comment.: zelen. telo, biele dlhé areoly, všetky tŕne ohnuté tmavohnedé a čierne, kvet ružovofialový magenta, nitky dole ružové, hore biele, čnelka a blizny biele, prašníky žlté
merc. Kakteen-PH-Flora: PH 2007 (PHA 194, PHA 203); PH 2015 KAKT-002724 (S. tiraquensis VZ 015a);
merc. Bercht: LB 2008 S 3965 (sul tiraquensis VS 0376 7 km west Epizana ri Cochabamba 2815 m);
merc. Hillmann: RH 2009 DIV S (S. tiraquensis HS 19);  RH 2009, 10/11 S (S. tiraquensis RH 0801);  RH 2009, 10/11 S (S. tiraquensis RH 0802) > oenantha?;  RH 2008, 9, 10/11 S (S. tiraquensis RH 1141, Carrasco, Monte Puncu, 3150m); RH 2010/11 S (S. tiraquensis RH 1145);  RH 2010/11 S (S. tiraquensis f. RH 3231);  RH 2010/11 S (S. tiraquensis var. RH 3234);  RH 2010/11 S (S. tiraquensis RH 3244); RH 2010/11 S (S. tiraquensis var. RH 3245);  RH 2010/11 S (S. tiraquensis RH 3248); RH 2010/11 S (S. tiraquensis RH 3250);
merc. Fischer: LF 2010 S-502SR, LF 2011 S-502SR (S. tiraquensis JO 181, Monte Puncho);  LF 2010 S-504SR, LF 2011 S-504SR (S. tiraquensis SE 128, Monte Puncho) > pozri - SE 128a & SE 128b;  LF 2010 S-506SR, LF 2011 S-506SR (S. tiraquensis VS 376, Epizana-Cochabamba, 7km z.);  LF 2010 S-508SR, LF 2011 S-508SR (S. tiraquensis WR 187);
 • Sulcorebutia tiraquensis (Cárd.) Backeberg 1962 comb.abort.
comb.: C. Backeberg, #, # / Backeb. Die Cactaceae. Handbuch der Kakteenkunde. 6. 3741, 1962 /
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje (Pozri - S. tiraquensis (Cárd.) Ritter 1961)
adnot.:  Backbg., Kakteenlexikon 1966, p.417 - S. tiraquensis (Card.) Backbg. -> potom (cit.): "Ritter má v  Cactus 17: 70, 36. 1962 ešte raz mylne prekombinované prv menované".
sign.: Backbg., KL 66, p.417 - > text, foto (Abb.404, 405) -> Bolivia (Carrasco, na ceste Cochabamba - Santa Cruz); Okrem popísanej var. electracantha pripája skrátené popisy piatich neidentifikovaných Ritterových nálezov Sulcorebutia spec.? var.? zo zbierky A.F.H. Buininga, Holandsko;
Grünert, Wiedt, Kaufmann, Kaktusy a i. s., 1979, p.249 - > text;
foto 1.: Kilian in Backeberg, Kakteenlexikon, p.712, obr.404, 1966 -
(S. tiraquensis (Card.) Backbg.);
merc.:
 • Sulcorebutia tiraquensis (Card.) var. tiraquensis
add.stat.: #, J. Ullmann, 1989 (použité tiež v členení Augustin, Gertel, Hentzschel, 2000 in Sulcorebutia, Kakteenzwerge der boliv. Anden, 6.2000)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje (Pozri - S. tiraquensis a variety)
adnot.: použitie v členení Sulcorebutia tiraquensis
sign.: J. Ullmann, Atlas kaktusů, p.63, 1989 - var. tiraquensis má početnejšie hnedé tŕne a purpurový kvet. Vysoká variabilita, hlavne v otrnení;
Augustin, Gertel, Hentzschel, Sulcorebutia, Kakteenzwerge der boliv. Anden, 6.2000 "tiraquensis v. tiraquensis" ->
foto 1.: Kilian in Backeberg, Kakteenlexikon, p.713, obr.405 hore vľavo, 1966
(S. tiraquensis (Card.) Backbg. var. tiraquensis);
foto 2.: Viktor Havelík, Atlas kaktusů IX, p.47, 1994 -
(S. tiraquensis; V. Havelík);.... V prílohe - Atlas_s @/ Tiraquen.jpg
Comment.: zodpovedá charakteristike var. tiraquensis
foto 3.: Claude Bourleau, Sulco-passion, 2007 - home.scarlet.be/sulcopassion (galeriephotos >> tiraquensis)
foto 3.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2008 - www.sulcopassion.be/welcome_gallery_tiraquensis.htm (gallery >> tiraquensis)
(S. tiraquensis v. tiraquensis VZ 141);.... V prilohe - Sulcopassion @/
Comment.: sign. jednej formy - odstávajúce hnedé tŕne, kvet červený - členenie Augustin, Gertel, Hentzschel 2000. Podľa použitého aktuálneho členenia 2006 presunuté pod S. tiraquensis ssp. tiraquensis v. tiraquensis
foto 4.: Gert Monska, in DKG OG Bautzen, 2008 - www.kakteen-bautzen.de/Alben/ (Kakteen R-S >> find item - al)
(S. totorensis);.....V prilohe - Bautzen_S @/ 77.jpg
foto 4.: Gert Monska, 2011 - www.kakteen-bautzen.de (Kakteen Sulcorebutia - find item)
(S. tiraquensis v totorensis)..... V prílohe - Monska11_S @/ 69_slideshow.jpg
Comment.: ?? non totorensis, Na snímku - Kvet červený so skrútenými koncami okv. lístkov, dvojfarebné otrnenie, biele okrajové lúčovito a tmavohnedé hore odstávajúce dlhšie charakteristické pre S. tiraquensis v. tiraquensis
foto 5.: Gert Monska, 2011 - www.kakteen-bautzen.de (Alben/subalbum_1 - find item in Kakteen Sulcorebutia)
(S. tiraquensis v tiraquensis);..... V prílohe - Monska11_S @/ 67_slideshow.jpg
foto 5.: G. Monska, 2016 - www.kakteen-bautzen.de/galerie/ (Fotogalerie - Kakteen R-S -> find item in MagentaCloud)
(S. tiraquensis v tiraquensis) detail;..... V prílohe - Monska16_S @/ Sulcorebutia tiraquensis v tiraquensis.jpg
Comment.: V roku 2008 snímok publik. pod S. tiraquensis v. bicolorispina. Kvet červený s fialovým tónom, telo tmavozelené, biele areoly, biele lúčovité okrajové a tmavé stredové prevážne kolmo a hore odstávajúce tŕne.
 • Sulcorebutia tiraquensis subsp. tiraquensis #
add.stat.: #, (použité v systéme Sulcorebutia - Fritz, Gertel, de Vries, Sulcorebutia Compendium, 2006, in Cactus & Co. 2004-2007);
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje (Pozri - S. tiraquensis a poddruhy)
 • Sulcorebutia tiraquensis subsp. tiraquensis var. tiraquensis
add.stat.: #, (použité v systéme Sulcorebutia - Fritz, Gertel, de Vries, Sulcorebutia Compendium, 2006, in Cactus & Co. 2004-2007);
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje (Pozri - S. tiraquensis ssp. tiraquensis, S. tiraquensis v. tiraquensis)
foto 1., 2.: Claude Bourleau, Sulco-passion, 2010 - www.sulcopassion.be (gallery > Sulcorebutia > S. tiraquensis)
foto 1., 2.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2011 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > S. tiraquensis)
(S. tiraquensis ssp. tiraquensis v. tiraquensis VZ 141);.....V prilohe - BourleauS @/ Presse-papiers 391.png, @/ Presse-papiers 392.png
foto 1., 2.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2014 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > > tiraquensis > S. tiraquensis ssp. tiraquensis v. tiraquensis)
(S. tiraquensis ssp. tiraquensis v. tiraquensis VZ 141);.....V prilohe - BourleauS @/ Presse-papiers 391.jpg, @/ Presse-papiers 392.jpg
Comment.: sign. forma - červený kvet
foto 3., 4.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2010 - www.sulcopassion.be (gallery > Sulcorebutia > S. tiraquensis)
foto 3., 4.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2011 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > S. tiraquensis)
(S. tiraquensis ssp. tiraquensis v. tiraquensis HS 92 (f. bicolorispina));.....V prilohe - BourleauS @/ Presse-papiers 393.png, @/ Presse-papiers 394.png
foto 3., 4.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2014 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > tiraquensis > S. tiraquensis ssp. tiraquensis v. tiraquensis)
(S. tiraquensis ssp. tiraquensis v. tiraquensis HS 92 (f. bicolorispina));.....V prilohe - BourleauS @/ Presse-papiers 393.jpg, @/ Presse-papiers 394.jpg
Comment.: pozri - bicolorispina, fialový kvet so svetlejším stredom, biele okrajové, hnedé stredové
foto 5., 5a., 5b.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2014 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > > tiraquensis > S. tiraquensis ssp. tiraquensis v. tiraquensis)
(S. tiraquensis ssp. tiraquensis v. tiraquensis VZ 139/6);.....V prilohe - BourleauS @/ tiraquensis VZ 139_6 IMG_0112.jpg, @/ tiraquensis VZ 139_6 IMG_0115.jpg, @/ tiraquensis VZ 139_6 IMG_0114.jpg
Comment.: sign. forma, klon 6 - červený kvet, biele okrajové, hnedé stredové, pozri - bicolorispina?
foto 6., 6a., 6b.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2014 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > > tiraquensis > S. tiraquensis ssp. tiraquensis v. tiraquensis)
(S. tiraquensis ssp. tiraquensis v. tiraquensis US 32 (F1));.....V prilohe - BourleauS @/ IMG_6807.JPG, @/ IMG_6810.JPG, @/ IMG_6808.JPG
Comment.: sign. forma, - tmavoružový kvet, všetky tŕne hnedé až hrdzavohnedé

tax.: gen. Sulcorebutia Backeb.,

cat.:
adnot.: Ullmann, 1989 (tiraquensis v. tiraquensis); Ullmann, 1994 - Patrí (S. tiraquensis) do okruhu S. steinbachii spolu so S. lepida, S. totorensis ai.;
Rod a Ken Preston-Mafham, 1997 v Cacti: The Illustrated Dictionary uvádzajú S. tiraquensis (Card.) Ritt. v zozname alternatívnych mien pre R. tiraquensis Card. a W. nigro-fuscata Brandt;
Augustin, Gertel, Hentzschel, 2000 - V klasif. systéme Sulcorebutia druh S. tiraquensis so šiestimi varietami - var. tiraquensis, var. lepida, var. aguilarii, var. longiseta, var. renatae a var. totorensis;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum S. tiraquensis;
Fritz, Gertel, deVries, 2006 - v systéme Sulcorebutia uznaný druh S. tiraquensis má poddruhy S. tiraquensis ssp. tiraquensis, S. tiraquensis ssp. totorensis, S. tiraquensis ssp. krahnii a S. tiraquensis ssp. mariana (mariana v. australis a laui). Poddruh ssp. tiraquensisvar. tiraquensis (incl. disapp. aglaia / bicolorispina), var. lepida, var. aguilarii a var. longiseta (incl. disapp. polymorpha);
Hentzschel, Augustin, 2008 (Weingartia & Sulcorebutia) - navrhnuté zvláštne postavenie druhu W. tiraquensis v skupine Sulcorebutia, s ôsmimi varietami var. tiraquensis, var. aguilarii, var. krahnii, var. lepida, var. longiseta, var. pampagrandensis, var. renatae a var. totorensis;
Gertel, Latin, 2010 - príbuzenstvo Sulcorebutia tiraquensis;

syn.1.: Sulcorebutia steinbachii var. tiraquensis Gertel 1996 (nom.prov.)

descr.: / W. Gertel, Kakteen und Andere Sukkulenten 47 (6): 133, 1996 /
IPNI (IK) - Gertel -- in Kakt. And. Sukk., 47(6): 133 (1996), nom. prov., without latin descr. or type.
adnot.: dat. - zz4.com/Key/Sulcorebutia_Genus.asp#Taxonomy (W.Gertel), 1996; Pokus o novopopis na báze Cárdenasovho epiteta z roku 1957;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum S. tiraquensis;
typ.: #?
sign.:
foto 1.: Marek Snowarski in Bio-Forum, 2007 - www.bio-forum.pl/kaktusy/skorowidz.htm (kolekcia list >> find item al)
(S. steinbachii v. tiraquensis KK 870);.....V prilohe - Snowarski @/ 070527-8283.jpg
Comment.: forma - dlhé areoly s hrebeňovitým priľahnutým svetlým otrnením s hnedou bázou, na starších rastlinách siné hnedé horesmerujúce stredové tŕne;. Kvet tmavofialový.
foto 2.: M. Snowarski, 2009 - kaktusy.atlas-roslin.pl/skorowidz.htm
(S. steinbachii v. tiraquensis KK 870);.....V prilohe - Snowarski @/
Comment.: (pozri - foto 1.)

syn.2.: Sulcorebutia steinbachii subsp. tiraquensis Gertel 1996 (nom.prov.)

descr.: / W. Gertel, Kakteen und Andere Sukkulenten 47 (6): 133, 1996 /
IPNI (IK) - Gertel -- in Kakt. And. Sukk., 47(6): 133 (1996), nom. prov., without latin descr. or type.
adnot.: Pokus o novopopis na báze Cárdenasovho epiteta z roku 1957;
typ.: #?

syn.3.: Sulcorebutia steinbachii f. tiraquensis #?

stat.: #?
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje (Pozri - S. steinbachii a formy)
adnot.: Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum S. tiraquensis;

syn.4.: Weingartia tiraquensis (Cárd.) Brandt 1977

comb.: / F. H. Brandt, Kakteen und Orchid. Rundshau, 1977 (5): 69, 1977 /
IPNI (GCI) - Kakteen Orch. Rundschau 1977: 69.
IPNI (IK) - in Kakt. Orchid. Rundschau, 1977(5): 69 (1977).
adnot.: Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Sulcorebutia tiraquensis;

syn.5.: Weingartia nigro-fuscata Brandt 1978

descr.: F. H. Brandt, # / Cactus. Wijnegem, Gent 10 (6): 113-115, 1978 /
IPNI (IK) - in Cactus, flám. Ausg., Wijnegem, 10(6): 113-115 (1978);.
IPNI (IK) - in Cactus (ed. Hoofstadt), 10(6): 113-116 (1978);cf. G.D. Rowley in Repert. Pl.Succ. (I.O.S.), 29: 7 (1978 publ. 1980).
IPNI (IK) - cf. Lit. Kakteen, 5(2): 87 (1981). 1978
nom.: [nygro fuskáta], lat. nigro-fuscatus = čierno hnedavý, tmavý; podľa vzhľadu otrnenia. Brandtovo dobové meno pre tmavé formy tiraquensis. 
adnot.: Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum neuvádza (pozri pozmenené meno W. nigrofuscata);
typ.: #

syn.5a.: Sulcorebutia nigrofuscata (Brandt) Pilbeam 1985 (nom.mut.)

comb.: / J. Pilbeam, Sulcorebutia & Weingartia, Collector's Guide: 66, contrary to Art. 34. 1 (a) ICBN (1983): 1985 /
IPNI (IK) - Sulcorebutia & Weingartia, Collector's Guide: 66 (1985), contrary to Art. 34.1(a) ICBN (1983):.
adnot.: Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum S. steinbachii.
foto 1.: Luděk Rektořík, in Kaktusy a sukulenty, 2005-2010 - www.3dspace.cz/kaktusy/galerie.php (Sulkorebutia: galerie >> find item)
(S. sr_);..... V prilohe - Rektorik @/ sr__.jpg
Comment.: autorom snímku neidentifikovaná exkluzívna extrémne tmavá, čierno otrnená rastlina z príbuzenstva steinbachii / tiraquensis = tu provizórne umiestnená pod meno "nigrofuscata". Pozri údaje o otrnení v. aguilarii;

syn.6: Sulcorebutia tiraquensis var. spinosior n. n......(Ritter prov.)

pub.: F. Ritter prov.* (pozri - colls., FR)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje (pozri - S. tiraquensis a variety) 
adnot.: *dat. - J. Ullmann, Atlas kaktusů IV, p.63, 1989
Niektorá identifikácia Sulcorebutia spec. FR xxx.(FR 374a?) "V katalógoch bola tiež zaznamenaná kombinácia S. steinbachii var. spinosior." Zhoda identít ? (pozri - colls. WR 190a - lepida);
sign.: Innes, Glass, p.284 -
foto 1.:
foto 2.: in C. Innes, Ch. Glass, Kaktusy, p.284, INA, 1992
(S. tiraquensis v. spinosior Ritter);.....V prílohe - Innes_Glass @/
merc.:

syn.6a: Sulcorebutia steinbachii var. spinosior....(hort.)

pub.: dat. Uhlig; Meno je súčasťou S. steinbachii ssp. tiraquensis v. spinosior z členenia S. steinbachii sensu Gertel 1996
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje (Pozri - S. steinbachii a variety)

syn.6b.: Sulcorebutia totorensis var. spinosior....(hort.)

pub.: G. Koehres; Pravdepodobne táto kombinácia bola zamýšľaná MM v podobe "S. torotorensis v. spinosior")
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje (Pozri - S. totorensis WR 190, S. totorensis v. lepida)
merc. Koehres: GK 2008 S-3946 (S. totorensis v. spinosior);

syn.6c.: Sulcorebutia spinosior.....(hort. contr.)

adnot.: hort. skrátené meno obchádzajúce rôzne kombinácie
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
foto 1.: Milan Štrauch, in Kaktusy na Spiši, 2007 - cactus.rastislav.net/gallery (find > page 76, pos 911, 910)
(S. spinosior) pid 903;....V prilohe - Strauch @/
Comment.: husté hnedé odstávajúce otrnenie char. tiraquensis

syn.7.: Sulcorebutia tiraquensis minor nom. provis.....(Šorma)

pub.: pozri - colls. VS 542;


colls. Cárdenas: Cárd. # (typ, MC #);
colls. Ritter: FR # (tiraquensis v. spinosior =FR 374a (tiraquensis);
colls. Rausch: WR 187, WR 187a (v. electrocantha), WR 190a (v. spinosior - lepida);
colls. Krahn: Kr 271 (WK, v. electracantha -);
colls. Lau: L 955 (# - tiraquensis v. tiraquensis), L 956;
colls. Kníže: KK 805 (- steinbachii), KK 809 (v. bicolorispina n. n. - aglaia typ.), KK 870 (spec. - traquensis - steinbachii), KK 1012 (glomerispina -), KK 1769 (glomerispina - tiraquensis - steinbachii v. steinbachii), KK 1770 ("S. senilis" - glomerispina - tiraquensis v. tiraquensis f.), KK 1801 (camachoi n. n. - aglaia? -), KK 1810 (tominiensis n. n. - f. - tominense - crispata?), KK 1836 (tominense);
colls. Vasquez: V 118 (v. electracantha -);
colls. Swoboda: HS 19, HS 19a, HS 19b, HS 20 (oenantha ->), HS 31, HS 31a, HS 71 (v. longiseta), HS 92 (bicolorispina), HS 219 (australis -> mariana v. prantneri, spec.);
colls. Prantner: JP 21, JP 22, JP 23;
colls. Augustin: KA 26, KA 26a, KA 27, KA 28 (f. bicolorispina), KA 30 (v. longiseta);
colls. Gertel: G 80 (?);
colls. Kirschnek: EK 7128, EK 7131;
colls. Springmeyer: US 32;
colls. Hillmann: RH 801, RH 802 (oenantha -), RH 820 (- v. renatae), RH 821 (- v. renatae), RH 1141, RH 1145, RH 1146 (longiseta), RH 3231 (f.), RH 3234 (var.), RH 3244, RH 3245 (var.), RH 3248, RH 3250;
colls. deVries: VZ 15a, VZ 139 (bicolorispina), VZ 141, VZ 288 (- v. renatae), VZ 326 (bicolorispina);
colls. Pot & Boxtel: JK 22 (f. - v. tiraquensis);
colls. Heřtus: PHA 190, PHA 194, PHA 196, PHA 203, PHA 289 (v. horridispina), PHA 542, PHA 559, PHA 561, PHA 727, PHA 866, PHA 1395, PHA 1601 (var.nov.), PHA 1611 (tiraquensis-steinbachii), PHA 1612, PHA 1843, PHA 1846, PHA 1908, PHA 1909, PHA 1979, PHA 1980, PHA 1982;
colls. Horáček: LH 722, LH 723, LH 811, LH 812, LH 995, LH 1077, LH 1088, LH 1172, LH 1205, LH 1274 (yell.sp.). LH 1389, LH 1628, LH 1720;
colls. Šorma: VS 376, VS 377 (bicolorispina -), VS 542 (minor n.prov.), VS 954;
colls. KP/PK: PK 55 (spec.->); 
colls. Odehnal: JO 181, JO 672, JO 676; JO 677 (- v. bicolorispina n. n.);
colls. Šeda: SE-127A (? - oenantha f. - purpurea f.?), SE 128 [SE-128A (f. "tmava") / SE-128B (v. erecta, electrocantha, = electracantha), SE 129 (electracantha? - aglaia), SE-131;
colls. Marek: MM 267, MM 325 (torotorensis v. spinosior? > totorensis spinosior?), MM 327 (renatae), MM 328;
colls. Klaasen: S 2377 (- electracantha), S 2379 (- bicolorispina), S 2382;
colls. Sochůrek: MS 416, MS 417 (f., LH 722), MS 521, MS 650, MS 700, MS 777;


collp.:

tiraguensis
(pozri - tiraquensis)

Sulcorebutia tiraguensis.....(hort. mut., litt."q")

adnot.: chyba pri prepisovaní "q - g" alebo foneticky (katalógy - Saniter 95, C-H Brno 2001)

 top of page