return to the main list
Cárdenas_s

Martin Cárdenas - Martín Cárdenas Hermosa [dat. R. Martin, FC Database], prof.. dr. (*1899 +1973), botanik na univerzite San Simon, Cochabamba, Bolívia;  Autor viacerých popisov v rámci rodov, dnes synonymných s rodom Rebutia. V u¾¹om ponímaní predov¹etkým popisy nových Sulcorebutií ale aj troch Ayloster-Rebutií. ©íriteµ rôznych ïal¹ích bolívijských nálezov Rebutií.

adnot.: Akronym - Cárdenas, Cárd., CARD. Údajne tie¾ skrátene CA [dat. Antálek, Pode¹va, www 2002].
V súèasnosti je èastej¹ie zaznamenávaný v nov¹ích publikáciách a katalógoch so zameranim na Sulcorebutia údajný akronym MC [dat. R. Martin, FC Database]. Akronym "MC" prof. Cárdenas nikdy nepou¾il a pochádza iba zo Sulco komunity [dat. B. Bates 2010]. Podobne to platí aj pre e¹te zriedkavej¹iu skratku C..

èísla a popisy Cárdenas
 • Cárd. 4393.....Rebutia arenacea Cárd. 1951 - Cochabamba, Ayopaya, # // (Sulcorebutia arenacea v. arenacea) 4400 / unterschiedliche typen - (dat. VZ 2009)
 • Cárd. 4399.....Rebutia glomeriseta Cárd. 1951 - Cochabamba, Ayopaya, Rio Ayopaya, 2500m // (Sulcorebutia glomeriseta) - near Naranjito, Hacienda Chorro, on path to Rio Cotacajes, prov. Ayopaya, 1800m - (dat. Eden-Plants 2009 - No.12175)
 • Cárd. 4400 ("MC 4400").....Rebutia arenacea Cárd. 1951 - Cochabamba, Tiquirpaya - Santa Rosa, # // (Sulcorebutia arenacea)
 • Cárd. 4571.....Weingartia pulquinensis Cárd. 1951.....Santa Cruz, Pulquina - Taperas, Santa Cruz - Cochabamba, 1750m
 • Cárd. 4572.....Weingartia pulquinensis v. corroana Cárd. 1951 --> (Weingartia corroana (Cárd.) Cárd. 1964).....Santa Cruz, Pulquina - Saipina, 1700m
 • Cárd. #...........Rebutia tiraquensis Cárd. 1957 - Cochabamba, Carrasco, Tiraque, # // (Sulcorebutia tiraquensis)
 • Cárd. 5494.....Rebutia totorensis Cárd. 1957 - Cochabamba, Lagunillas, Totora - Huerta Molino, 2800m // (Sulcorebutia totorensis) - Cochabamba, prov. Carrasco, Lagunillas, pri Huerta Molino, 2800m
 • Cárd. 5495.....Aylostera kruegeri Cárd. 1957 (1. Sulcorebutia) --> Aylostera krugeri Cárd. (emend. 1957) // (2. Sulcorebutia) - Monte Tunari // - Cochabamba, nr Tupuraya, Mount Tunari, 2568m // (S. krugerae) - Tupuraya, N of Cochabamba, pr. El Cercado, 2570m - (dat. Eden-Plants 2009 - No.13792) // (S. steinbachii ssp. krugerae v. krugerae) - (dat. Bourleau 2020)
 • Cárd. 5496.....Weingartia cintiensis Cárd. 1958.....Chuquisaca, Camargo, 2500m
 • Cárd. 5531 ("MC 5531").....Rebutia candiae Cárd 1961 - Cochabamba, prov. Ayopaya, Tiquirpaya, 2800m // (Sulcorebutia candiae) - Ayopaya pri Tiquirpaya, 1700-2800m - (dat. www.kakteenweb.de) // (/-, /III - S. arenacea v. candiae) - (dat. VZ 2009)
 • Cárd. 5532.....Rebutia menesesii Cárd. 1961 - Cochabamba, N Rio Cotacajes, Hacienda Choro, Naranjito, 1800m?,1600m? // (Sulcorebutia arenacea v. menesesii) lange verflochtene Bedornung - (dat. VZ 2009)
 • Cárd. 5553.....Rebutia taratensis Cárd. 1964 - Cochabamba, Tarata - Rio Caine, 2000m // (Sulcorebutia taratensis)
 • Cárd. 5554.....Rebutia canigueralii Cárd. 1964 - Chuquisaca, Oropeza, ju¾ne od Sucre na svahoch Churuquella (Cerro Churuquella), 2800m // (/2 - Sulcorebutia canigueralii) - (dat. VZ 2009)
 • Cárd. 5555.....Rebutia tunariensis Cárd. 1964 - Cochabamba, Monte Tunari, 3200m // (Sulcorebutia steinbachii v. tunariensis) - Cerro Tunari, pr. Cercado, 3200m - (dat. Eden-Plants 2009 - No.14253)
 • Cárd. 5556.....Rebutia glomerispina Cárd. 1964 - Cochabamba, prov. Chapare, E Colomi, Huakanki, 3200m // (Sulcorebutia steinbachii) - Huakanki, road Cochabamba - Colomi, pr. Chaparé, 3200m - (dat. Eden-Plants 2009 - No.14349) // (S. steinbachii v. steinbachii) "glomerispina" - (dat. VZ 2009)
 • Cárd. 6128.....Weingartia pilcomayensis Cárd. 1964 --> Weingartia pilcomayoensis (emend. Backeb. 1964) // (Weingartia lanata ssp. pilcomayensis). - Potosí, Puente Pilcomayo - Otuyo, 2400m // (W. n. ssp. n. v. longigibba?) - (dat. Bourleau 2014)
 • Cárd. 6129.....Weingartia vilcayensis Cárd. 1964 // (Weingartia westii v. vilcayensis) - Vilacaya nr, Potosí, Bolivia 3200m - (dat. RM FND)
 • Cárd. 6130.....Weingartia lecoriensis Cárd. 1964 // (Weingartia westii v. lecoriensis) - Lecori, Nor Cinti // - Lecori - Sivingamayu, Chuquisaca, Bolivia 3200m - (dat. RM FND 2007)
 • Cárd. 6131.....Weingartia platygona Cárd. 1964 // (Weingartia pilcomayensis f. platygona) --> (Weingartia lanata ssp. pilcomayensis f. platygona) - Potosí, Millares, 3000m
 • Cárd. 6140.....Rebutia brachyantha Cárd. 1965 illeg. --> (Sulcorebutia breviflora Backeb 1966) - Cochabamba, Rio Caine, # // (-, /2 - S. breviflora ssp. breviflora) "brachyantha" - (dat. VZ 2009) // (/-, /2, S. breviflora v. breviflora) - (dat. Bourleau 2020)
 • Cárd. 6141.....Rebutia polymorpha Cárd. 1965 - Cochabamba, Tiraque, 3200m // (Sulcorebutia polymorpha) - near Tiraque, between Kairani and Rancho Zapata, 3200m - (dat. Eden-Plants 2009 - No.13245)
 • Cárd. 6142 ("MC 6142").....Aylostera zavaletae Cárd. 1965 - Chuquisaca, Zudañez, NE Sucre - Rio Grande, 2000m // (Sulcorebutia zavaletae) // (S. canigueralii f.) "zavaletae" - (dat. VZ 2009)
 • Cárd. 6222.....Rebutia haseltonii Cárd. 1966 - Cochabamba, Rio Caine, # // (Sulcorebutia breviflora ssp. haseltonii) starke lange Bedornung, gelbe Blüte - (dat. VZ 2009) // (S. breviflora v. haseltonii) - (dat. Bourleau 2020)
 • Cárd. 6223.....Rebutia caineana Cárd. 1966 - Cochabamba, Rio Caine, # // (Sulcorebutia caineana)
 • Cárd. 6307.....Rebutia vallegrandensis Cárd. 1970 // (Aylostera vallegrandensis) - Candelaria, #
 • Cárd. 6308 ("MC 6308").....Rebutia inflexiseta Cárd. 1970 - Chuquisaca, Presto, 2400m // (Sulcorebutia inflexiseta)
 • Cárd. 6309.....Rebutia caracarensis Cárd. 1970 - Chuquisaca, Cara Cara Mountains, 2400m // (Sulcorebutia caracarensis)
 • Cárd. 6310.....Rebutia pulchera Cárd. 1970 ---> Rebutia pulchra Cárd. (emend.) - Chuquisaca, Rio Grande - Presto, 2400m // (Sulcorebutia pulchra)
 • Cárd. 6312.....Mediolobivia ithyacantha Cárd. 1969 - Comarapa, # // (Rebutia ithyacanatha)
 • Cárd. 6316.....Rebutia vizcarrae Cárd. 1970 - Cochabamba, Mizque, 2000m // (Sulcorebutia vizcarrae)
 • Cárd. 6317 ("MC 6317, C 6317").....Rebutia tiraquensis var. longiseta Cárd. 1970 - # // (Sulcorebutia tiraquensis v. longiseta)
 • Cárd. 6328.....Weingartia torotorensis Cárd. 1971 - Potosí, Torotoro, 2000m // (Sulcorebutia torotorensis)
 • Cárd. 6329.....Mediolobivia hirsutissima Cárd. 1971 --> syn. Lobivia pulchella - ?
 • Cárd. 6330.....Rebutia corroana Cárd. 1971 // Sulcorebutia corroana (Card.) Brederoo et Donald 1973 // Weingartia lanata f. corroana - Chuquisaca, Cuesta del Meadero, 2720m - (dat. RM FND) >>>>>>>>> non W. pulquinensis v. corroana Cárd. 1951 - #
 • Cárd. 6331.....Aylostera narvaecense Cárd. 1971 - Narvaez, # --> Rebutia narvaecensis (Card.) Don. 1973 (emend.)
 • Cárd. 6332.....Rebutia tuberculato-chrysantha Cárd. 1971 - # // (Sulcorebutia tuberculato-chrysantha)
 • Cárd. 6367.....(Weingartia westii) - Bolivia, # - (dat. RM FND)

Výskyt mena Cardenas: (pozri - cardenasii, cardenasiana, spec. Cárdenas)

 
Rebutia spec. Cárdenas

Rebutia spec. Cárdenas.....(hort.)

adnot.: predpokladane ¹írené semená a rastliny okruhu R. minuscula pod menami R. cardenasii alebo cardenasiana

 
Sulcorebutia spec. Cárdenas

Sulcorebutia spec. Cardenas.....(hort., ident.?)

adnot.: orig. materiál Sulcorebutia zavaletae je èasto ¹írený pod týmto oznaèením


foto 1.: Claude Bourleau, Sulco-passion, 2007 - home.scarlet.be/sulcopassion (galeriephotos >> spec.)
foto 1.: Claude Bourleau, Sulco-passion, 2008 - www.sulcopassion.be (gallery >> spec.)
(Sulcorebutia "spec. Cardenas");.....V prilohe - Sulcopassion @
Comment.: sign. - hnedé priµahnuté otrnenie, kvet èerveno fialový

top of page