main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia DE - Sulcorebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
tunariensis
(pozri - steinbachii_s) (pozri - tiraquensis_s)
  • Rebutia tunariensis Cárdenas 1964
descr.: M. Cárdenas, Cactus & Succulent Journal (US), 36: 2, 1964 / Cact. & Succ. Journ. Amer. 36. 38., 1964 /
IPNI (GCI, IK) - Cárdenas -- Cact. Succ. J. (Los Angeles) 36: 38. 1964
typ.: Cárd. 5555 / coll: M. Cárdenas, Bolivia, Cochabamba, prov. Cercado, Monte Tunari, 3200m /
nom.: [tunari-ensis], podľa miesta pôvodu, Cerro Tunari, Monte Tunari, Mount Tunari, (Cordillera Tunari, Parque Tunari?).
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year#) bas.loc.descr.#: "R. tunariensis Card. = Sulcorebutia tunariensis (Card.) Buin. & Don.";
sign.: dat.descr. - C. Backeberg, KL 66, p.417-418 ...Telo hlboko posadené; odnožujúce, korene hlboko siahajúce, do 15cm dlžky(!); odnože tmavozelené, 5mm výšky, do priemeru 1,8cm; rebrá do cca. 10  hrbolmi sekerovitého tvaru rozrezané do riadkov, hrboly 4mm dlhé, 3mm vysoké; areoly do 4mm vzdialené, sivé, úzko eliptické, do 4mm dĺžky; ostne hrebeňovitého tvaru, 10-12, v pároch, štetinovité, úhľadné, všetky 3-5mm dlhé, sklovito biele, s hnedými bázami; kvety lievikovité, 3cm dlhé, 2,5cm priemeru, zahnuté; semenník belavý s bielymi šupinami; kv. rúrka bledofialová s belavými šupinami; vonkajšie okv. lístky purpurovooranžové; vnútorné okv. lístky hlboko červené, nižšie zlatožlté; prašníky zlatožlté; čnelka nižšie biela, hore zelená; blizny 5, žlté;
foto 1.: (orig. pub. descr. 1964 #)
foto 2.: (Fotodatabáza Ulmer PPP-Index "Artenverzeichnis zu Rebutia", Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart 2006).
merc.:
  • Rebutia (S.) tunariensis (Buin. & Don. 1965)
  • Rebutia (W.) tunariensis (Brandt 1978)
  • Rebutia (S.) steinbachii v. tunariensis (Gertel 1996 / Augustin & Gertel 2000)
  • Rebutia (S.) steinbachii ssp. tiraquensis v. tunariensis (#?, hort. 2006)
adnot.: (hort.)
foto 1.: D. Vicente Bueno Ripoll, 2006 - www.aztekia.com/ACYS/VICENT9.htm (Galería del Socio IV-IX >> find item)
(R. (S.) steinbachii ssp. tiraquensis var. tunarensis);.....V prilohe - Bueno @/ Rebutia_S_steinbachii_tunarensis_03.jpg
Comment.: Chybné zaradenie sensu Hunt 2006 (R. steinbachii ssp. steinbachii 'tunariensis');
  • Rebutia (S.) steinbachii ssp. steinbachii v. tunariensis (Fritz & Gertel & de Vries 2006>)
  • Rebutia (W.) steinbachii v. tunariensis (Hentzschel & Augustin 2008)
tax.: gen. Rebutia K.Sch.,

adnot.: rod Rebutia a synonymné rody podľa I.O.S 1986 a CITES 1992;
F. A. Lohmueller, 2005 - v botanickom systéme sú R. tunariensis, S. tunariensis, W. tunariensis a S. steinbachii var. tunariensis synonymami uznaného druhu Rebutia steinbachii Werd. 1931 (spec. 37) v rámci rodu Rebutia K. Sch.;
Hunt, Taylor, Charles, 2006 - Rebutia steinbachii uznaný druh v systéme Rebutia K.Sch. s poddruhmi R. steinbachii ssp. steinbachii, R. steinbachii ssp. tiraquensis a R. steinbachii ssp. verticillacantha. Synonymami R. steinbachii ssp. steinbachii sú: R. glomerispina, R. polymorpha, R. tuberculato-chrysantha a R. tunariensis;


  • Sulcorebutia tunariensis (Cárd.) Buin. et Don. 1965
comb.: A. F. H. Buining, J. Donald, #, 1965
IPNI (GCI) - Buining & Donald -- Cact. Succ. J. Gr. Brit. 27: 80. 1965
IPNI (IK) - Cact. & Succ. journ. Brit. xxvii. 80 (1965).
adnot.:
sign.:
foto 1.: in Cactus Love, 2006 - www.cactuslove.ru (Sulcorebutia >> find item);
(S. tunariensis (Card.) Buin. et Don.);.....V prilohe - Cactus_Love @/
foto 1.: A. Lukašov in Cactus Love, 2016 - www.cactuslove.ru (fotogaleria kaktusov > page 183 > find item);
(S. tunariensis (Card.) Buin. et Don. FR 751) 3062;.....V prilohe - Cactus_Love @/ 3062.jpg
Comment.: zelené telo, úzke kužeľovité hrboly, areoly úzke biele, tŕne lúčovito ohnuté hnedé, kvet červenofialový s rovnako sfarb. nitkami, čnelka a blizny maslovo žlté - orig. sem. Chrudim 2001-5429.50 tunariensis spec. FR 751 (tam)
foto 2.: Ivan Milt, KK Olomouc, 2010 - www.carciton.cz/kaktusy/clanky13.htm (album >> Sulcorebutia - colour beauty)
(S. tunariensis Mt Tunari);.....V prilohe - Milt @/ sulc_tunariensis.jpg
Comment.: ?, tunariensis? čisto fialový kvet, biele areoly, hnedé priľahnuté tŕne. Nález steinbachii (pozri - Tunari)
merc. Brabant: SB-C 2006 S-1801 (S. tunariensis);
merc. Ječmínek: Jec 2008 S-O7731 (S. tunariensis Riesener), Jec 2008 S-O7731 (S. tunariensis Riesner);
merc. Fischer: LF 2010 S-545SR (S. tunariensis FR 751);
merc. Kakteen-PH-Flora: PH 2015 KAKT-003228 (S. tunariensis L 971); KAKT-003278 (S. tunariensis PHA 1702);

tax.: gen. Sulcorebutia Backeb.,

adnot.: O. Šída, III : 73, 1988 - zber KK 1015 označený (identif.) ako S. hoffmanniana. Vyplýva z toho nepriamo zhoda s S. tunariensis cez Knížeho identikáciu KK 1015 ako "S. tunariensis Card.". Z rovnakej oblasti, ale z menšej nadmorskej výšky pochádza aj S. krugeri (Card.) Ritter;
Augustin, Gertel, Hentzschel, 2000 - V klasif. systéme Sulcorebutia má druh S. steinbachii tri variety - var. steinbachii, var. horrida a var. tunariensis;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum S. steinbachii
Fritz, Gertel, deVries, 2006 - v systéme Sulcorebutia je S. steinbachii uznaný druh s poddruhmi S. steinbachii ssp. steinbachii, S. steinbachii ssp. krugerae, S. steinbachii ssp. verticillacantha a S. steinbachii ssp. markusii. Varietami S. steinbachii ssp. steinbachii sú var. steinbachii, var. horrida a var. tunariensis;
Hentzschel, Augustin, 2008 (Weingartia & Sulcorebutia) - navrhnuté zvláštne postavenie druhu W. steinbachii v skupine Sulcorebutia, s poddruhmi ssp. krugerae (s var. hoffmanni) a ssp. verticillacantha (s var. taratensis, var. horrida, a var. tunariensis);
Gertel, Latin, 2010 - príbuzenstvo Sulcorebutia steinbachii;

syn.1.: Sulcorebutia tunariensis (Cárd.) Backeberg 1966 comb.abort.

comb.: C. Backeberg, Kakteenlexikon, p.417-418, 1966 - S. tunariensis (Card.) Backbg. n. comb. (Rebutia tunariensis Card, C.& S .J.[US], XXXVI : 2, 1964)
IPNI (IK) - Backeb. -- Kakteenlex. 417 (1966).
adnot.: nadbytočná kombinácia
sign.: Backbg., KL 66, p.417-418 - > text (vonkajšie okv. lístky purpurovooranžové, vnútorné hlboko červené (tiefrot, deep red), sýto červené) -> Bolivia (prov. Cercado, dep. Cochabamba, Mount Tunari, 3200m);
Grünert, Wiedt, Kaufmann, Kaktusy a i. s., p.249, 1979 - odnožuje, dlhý repovitý koreň, štetinovité pritisnuté biele tŕne s tmavou bázou, tmavočervené kvety;

syn.2.: Weingartia tunariensis (Cárd.) Brandt 1978

comb.: / F. H. Brandt, Kakt. Orchid. Rundschau, 1978 (5): 95, 1978 /
IPNI (GCI) - Kakteen Orch. Rundschau 1978: 95.
IPNI (IK) - in Kakt. Orchid. Rundschau, 1978(5): 95 (1978).
adnot.: Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Sulcorebutia steinbachii;

syn.3.: Sulcorebutia steinbachii var. tunariensis (Cárd.) Gertel 1996 (nom.prov.?)

comb.stat.: / W. Gertel, Inform. -brief Freundeskreis Echinopseen, cf. Repert. Pl. Succ. (I.O.S.), 22: 26, without basionym ref.; 47: 13 (1996 publ. 1997): 1996 /
IPNI (IK) - Gertel -- in Inform.-brief Freundeskreis Echinopseen, 22: 26 (1996), without basionym ref.;.
IPNI (IK) - Gertel -- cf. Repert. Pl. Succ. (I.O.S.), 47: 13 (1996 publ. 1997):.
adnot.: Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum S. steinbachii;
sign.:  
foto 1.: Mats Winberg, SuccSeed, 2003 - www.succseed.com/images/gallery/
(S. steiinbachii v. tunariensis);.....V prílohe - Winberg_SW @/ sultunar.jpg
Comment.: ?
merc. Eden-Plants: E-P 2009-12837 (S. steinbachii v. tunariensis);

Sulcorebutia steinbachii var. tunariensis (Cárd.) Augustin & Gertel 2000

comb.stat.emend.: K. Augustin, W. Gertel, #, 2000
IPNI (IK) - K.Augustin & Gertel -- in K. Augustin, W. Gertel & G. Hentzschel, Sulcorebutia: Kakteenzw. boliv. Anden: 132 (2000):.
adnot.: Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum S. steinbachii;
sign.: Augustin, Gertel, Hentzschel, Sulcorebutia, Kakteenzwerge der boliv. Anden, 6.2000 ->

Sulcorebutia steinbachii subsp. steinbachii var. tunariensis (Cárd.) Augustin & Gertel 2000

add.stat.: #, (použité v systéme Sulcorebutia - Fritz, Gertel, de Vries, Sulcorebutia Compendium, 2006, in Cactus & Co. 2004-2007)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje (Pozri - S. steinbachii ssp. steinbachii, S. steinbachii v. tunariensis)
adnot.: 
foto 1.: Claude Bourleau, Sulco-passion, 2010 - www.sulcopassion.be (gallery > Sulcorebutia > S. steinbachii)
foto 1.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2011 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > S. steinbachii)
(S. steinbachii ssp. steinbachii v. tunariensis KK 1015);.....V prilohe - BourleauS @/ Presse-papiers 365.png
foto 1.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2014 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > tunariensis > S. steinbachii ssp. steinbachii v. tunariensis)
(S. steinbachii ssp. steinbachii v. tunariensis KK 1015);.....V prilohe - BourleauS @/ Presse-papiers 365.jpg
Comment.: forma? - kvet ružový, telo zelené, biele areoly, krátke riedke hnedé tŕne

syn.4.: Weingartia steinbachii var. tunariensis (Cárdenas) Hentzschel & Augustin 2008

comb.: G. Hentzshel, K. Augustin, #, 2008
IPNI - Gymnocalycium 21(2): 780. 2008 [May 2008]
adnot.: tax - Weingartia subgen. Sulcorebutia

colls. Cárdenas: Cárd. 5555 (typ.);
colls. Ritter: FR 751;
colls. Rausch: WR 260;
colls. Krahn: WK 223, WK 689;
colls. Lau: L 971;
colls. Kníže: KK 1015 (hoffmanniana? - tunariensis?), KK 1261 (var.?);
colls. Swoboda: HS 132;
colls. Gertel: G 127;
colls. Augustin: KA 225;
colls. Riesener: PR # (Rie # - tunariensis?);
colls. Heřtus: PHA 1701, PHA 1702 ?;
colls. Horáček: LH 1717, LH 1762;
colls. Sochůrek: MS 764, MS 871 (G 127);


collp.:

 top of page