main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia DE - Sulcorebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
kruegeri versus krugeri > krugerae
(kruegeri > kruegerii > kruegerae) versus (krugeri > krugerii > krugerae)
(v. minima PHA)

(pozri - kruegeri / krugeri_s) (pozri - steinbachii_s) (pozri - minima_s)

bas.1.: Aylostera kruegeri Cárdenas 1957 nom. errat.

pub.: M. Cárdenas, Cactus, 12: 57, 260. 1957 (Vznik orig. nesprávneho epiteta)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: Backbg., Kakteenlexikon 1966, p. 415 (dat.) - Sulcorebutia kruegeri (Card.) Ritt., "Cactus", 17: 76, 36. 1962 (Aylostera kruegeri Card., "Cactus", 12: 57, 260. 1957) ---> Backeb. tu oznamuje, že Cárdenas originálne publikoval meno (síce nesprávne, ale) v podobe "kruegeri"; Cárdenas vo svojom chápaní popísal druh pod Aylostera.

Aylostera kruegerii Card.......(hort. mut.)

pub.: hort. mut. #, dat.- Fearn & Pearcy 1981 - "A. kruegerii Card. = Sulcorebutia kruegerii"
adnot.: Pomenovanie "S. kruegerii" použíl v roku 2005 K. Kníže (pozri - colls. KK)

bas.2: Aylostera krugeri Cárdenas 1957 nom. emend.

descr.: M. Cárdenas, Cactus, 13: 257, 1957 (Popis už s opraveným korektným menom)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje. Obsahuje ale záznam s pozmeneným orig. publikovaným krugeri na opravené krugerae sensu Anderson 2001
IPNI (GCI) - A. krugerae Cárdenas
IPNI (GCI) - A. krugerae Cárdenas -- Cactus (Paris) no. 57: 260 (-261). 1957
IPNI (IK) - A. krugerae Cárdenas -- in Cactus, Paris No. 57, 260 (1957); cf. Gray Herb. Card Cat.
typ.: Cárd 5495 / coll.: A. M. Kruger, Bolivia, Cochabamba, El Cercado, Monte Tunari, 2500m /
nom.: [krugeri], podľa mena nálezkyne; Anna Maria Kruger (non Krüger - Krueger).
E. F. Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) navrhol používať vhodnejšie opravené meno "A. krugerae" - syn. Sulcorebutia krugerae.
sign.:
foto 1.: (orig. descr. 1957 #)
merc.:
 • Rebutia kruegeri (Cárd.) Backeberg 1959......(sensu bas.1.)
comb.emend.: C. Backeberg, Cactac. Handb. Kakteenkunde. 3., #, 1959 (Druhé šírenie orig. epiteta)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje. Obsahuje ale záznam s pozmeneným orig. publikovaným kruegeri na opravené krugerae sensu Anderson 2001
IPNI (GCI) - R. krugerae (Cárd.) Backeb.
IPNI (IK) - R. krugerae (Cárd.) Backeb. -- Cactac. Handb. Kakteenk. iii. 1554 (1959).
adnot.: podľa vloženého záznamu databázy IPNI (IK) je zdanlivo v rovnakej publikácii (Cactac. Handb. Kakteenk. iii. 1554 (1959)) uvedené meno R. krugerae;
adnot.: Fearn & Pearcy 1981 - Rebutia s.l.: "R. kruegeri Card. = Sulcorebutia kruegeri (Card.) Ritter";
 • Rebutia krugeri (Cárd.) Backeberg 1959......(emend sensu bas.2.)
comb.: C. Backeberg, Die Cactaceae, 3: 1555, 1959
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje. (pozri - R. kruegeri 1959)
adnot.: Backeberg použil (1959) tiež prvotný, avšak nesprávny tvaru epiteta podľa bas.1. Podobnú zmenu urobil pravdepodobne o tri roky neskôr (1961-1962) aj F. Ritter (pozri - Sulcorebutia);
merc.:
 • Rebutia (S.) krugeri (Ritter 1961)
 • Rebutia (S.) kruegeri (Ritter 1962/ Backeb. 1966)
 • Rebutia (W.) krugeri / krugerae (Brandt 1977, 'krugerii')
 • Rebutia (S.) steinbachii ssp. kruegeri (Gertel 1996, prov.)
 • Rebutia steinbachii subsp. kruegeri (Cárd.) Hunt 1997 ......(sensu bas.1.)
comb.: D. R. Hunt, Cactaceae Consensus Initiatives 3: 6, 1997 (Šieste šírenie orig. epiteta);
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje. Obsahuje ale záznam s pozmeneným orig. publikovaným ssp. kruegeri na opravené kruegerae sensu ??
adnot.: IPNI - bolo publikované meno 'R. steinbachii ssp. kruegerae' (syn.2a.)
foto 1.: D. Vicente Bueno Ripoll, 2006 - www.aztekia.com/ACYS/VICENT9.htm (Galería del Socio IV-IX >> find item)
(R. (S.) steinbachii ssp. kruegeri);.....V prilohe - Bueno @/ Rebutia_S_steinbachii_subsp._kruegeri_06.jpg
Comment.: ?? non kruegeri (pozri - langeri)
foto 2.: D. V. B. Ripoll, 2006 - www.aztekia.com/ACYS/VICENT8.htm (Galería del Socio IV-VIII >> find item)
(R. (S.) steinbachii ssp. kruegeri);.....V prilohe - Bueno @/ Rebutia_S_steinbachii_subsp._kruegeri_02.jpg
Comment.: Forma s hnedým otrnením a fialovým kvetom? (pozri - hoffmannii magenta? pozri - KP 49 alebo niektorý iný popis zo skupiny S. steinbachii ssp.)
 • Rebutia steinbachii (kruegeri) (Brunelle)
pub.: P. J. Brunelle, Dalhousie Univ., 2004
adnot.: R. kruegeri synonymum R. steinbachii sensu Lohmueller. Tvar epiteta používaný cca. do roku 1997. Neskôr už prevládol názor "kruger..".
foto 1.: Paul J. Brunelle, Dalhousie Collection of C&OS, 2004 - torch.cs.dal.ca/~davidp/imagedb (id=359, scanid=992)
foto 1.: P. J. Brunelle, Dalhousie Collection of C&OS, 2010 - biology.dal.ca/cactusdb/ (showspecies, id=359, CS4562)
(R. steinbachii (kruegeri); P. J. Brunelle);.....V prílohe - Brunelle @/ Cs4562.jpg
Comment.: forma s krátkym pokrúteným otrnením a žltým kvetom ?
 • Rebutia steinbachii subsp. kruegerae (Cárd.) Hunt 1997 ?
pub.: D. R. Hunt ?, # / Cactaceae Consensus Initiatives, 3: 6, as 'kruegeri': 1997 /;
IPNI (IK) - Cactaceae Consensus Init. 3: 6, as 'kruegeri'. 1997
nom.: [krýgeré], podľa chybného ale už ženského mena Krüger-ová
adnot.: Mutácia sensu Hunt = pokus o gramatickú opravu chybného základu epiteta (bas.1 "krüger") na ženské (-ová) po roku 1997
foto 1.: D. Vicente Bueno Ripoll, 2006 - www.aztekia.com/ACYS/VICENT8.htm (Galería del Socio IV-VIII >> find item)
(R. (S.) steinbachii ssp. kruegerae);.....V prilohe - Bueno @/ Rebutia_S_steinbachii_subsp._kruegerae_04.jpg
Comment.: pozri synonymá, pozri S. krugeri hoffmanniana
 • Rebutia (S.) krugeri v. krugeri (#, Augustiin & Gertel & Hentzschel 2000)
 • >>>>>>>> krugerae (Anderson 2001)
 • Rebutia (S.) steinbachii ssp. krugerae (Fritz & Gertel & de Vries 2004)
 • Rebutia krugerae Hunt et. al. 2006***  
pub.: 'R. krugerae' sensu Anderson 2001 (použité v systéme Rebutia K.Sch., in D.Hunt, N.Taylor, G.Charles, The New Cactus Lexicon, 2006);
IPNI - databáza tento záznam obsahuje, avšak ako "R. krugerae (Cárd.) Backeb 1959", čo je v rozpore s publikovanou skutočnosťou (pozri - R. kruegeri / krugeri (Cárd.) Backeberg 1959)
IPNI (GCI) - R. krugerae (Cárdenas) Backeb. -- (bez publik. údajov)
IPNI (IK) - R. krugerae (Cárdenas) Backeb. -- Cactac. Handb. Kakteenk. iii. 1554 (1959). Napriek údajom (datab. IPNI) autorom gram. správneho tvaru 'krugerae' nie je C. Backeberg v roku 1959 (v skutočnosti použil - krugei, kruegeri) alebo ani neskôr F. H. Brandt v roku 1977 (v skutočnosti použil - krugerii);.
adnot.: Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Sulcorebutia krugerae
 • Rebutia (S.) steinbachii ssp. krugerae v. krugerae (#, Fritz & Gertel & de Vries 2006)
 • Rebutia (W.) steinbachii ssp. krugerae (Hentzschel & Augustin 2008)
 • Rebutia (S.) steinbachii v. krugerae (hort. 2009, de Vries)
 • Rebutia (S.) krugerae (hort. 2009)
tax.: gen. Rebutia K.Sch.,

cat.:
adnot.: rod Rebutia a synonymné rody podľa I.O.S 1986 a CITES 1992;
F. A. Lohmueller, 2005 - v botanickom systéme sú R. krugeri (kruegeri, krugerae), S. krugeri (kruegeri, krugerae), A. krugeri (kruegeri, krugerae), W. krugeri a S. steinbachii ssp. kruegeri (kruegerae, krugerae) synonymami uznaného druhu Rebutia steinbachii Werd. 1931 (species 37.) systému Rebutia K. Sch.;
Hunt, Taylor, Charles, 2006 - R. steinbachii ssp. krugerae je synonymom uznaného druhu Rebutia krugerae Hunt 2006 v systéme Rebutia K.Sch.;


 • Sulcorebutia krugeri (Cárd.) Ritter 1961......(sensu bas.2.)
comb.: F. Ritter, National Cactus & Succulent Journal, 16: 79, 1961 */ National Cact. & Succ. Journal 16. 81, 1961, as "S. kruegeri" ? /
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje. Obsahuje ale záznam s pozmeneným orig. publikovaným krugeri / kruegeri na opravené krugerae sensu Anderson 2001
IPNI (2xGCI) - S. krugerae (Cárd.) F. Ritter -- Natl. Cact. Succ. J. 16: 81. 1961
IPNI (IK) - S. krugerae (Cárd.) F. Ritter -- Nat. Cact. & Succ. Journ. xvi. 81 (1961).
adnot.: */ dat. / - Z. Rovsek, Seznam Sulcorebutia, 2006;
sign.: Ritter (pub. comb.);
O. Šída, Atlas kaktusů, p. 60, 1987 - premenlivosť v prítomnosti stred. tŕňov a vo vyfarbení otrnenia (od takmer bielej, žltkastej až po hnedú), kvety od čisto žltých až po výrazne červenkasté so žltým hrdlom (pozri - S. hoffmanniana "seinoiana");
W. Rausch, Bva, 22.5.1999 (diapozitívy z lokalít s komentárom: "S. steinbachii - existuje viac populácií, napr. S. krugeri - ktorá nie je v prírode, na rozdiel od jej foriem hoffmanniana");
foto 1.:
foto 2.: Karel Crkal, Atlas kaktusů, p. 60, 1987 -
(S. krugeri; S. Stuchlík);.....V prílohe - Atlas_s @/ Krugeri.jpg
foto 3.: KKO in Kaktusy Těšínska, 20.5.2007 - kko.czechian.net (Fotogalerie 7 - find number jpg - non al)
(Slr. krugeri; krugeri WR 250) 100_0762;.....V prilohe - Tesin @/ 100_0762.jpg
Comment.:
foto 4.: KKO in Kaktusy Těšínska, 13.6.2007 - kko.czechian.net (Fotogalerie 7 - find number jpg - non al)
(Slr. krugeri; orig.?) 100_0826;.....V prilohe - Tesin @/ 100_0826.jpg
Comment.: ??, var.?, červený kvet so svetlejším stredom, biele riedke krátke otrnenie. V rámci variability foriem S. krugeri;
foto 5.: "author" in Lakerveld Boomkwekerij, 2009 - www.boomkwekerijlakerveld.eu (Galéria Sulcorebutia >> find item - al)
(S. spec Huakanki, Calami (WR));.....V prilohe - Lakerveld9 @/ S_spec_Huakanki_Calami_WR (id=1419)
Comment.: Huakanki, východne od Colomi v prov. Chaparé je Cárdenasova typová lokalita S. glomerispina a patrí do oblasti výskytu foriem S. steinbachii resp. tiraquensis. Pozri - WR (steinbachii alebo tiraquensis);
foto 5.: Gert Monska, 2011 - www.kakteen-bautzen.de (Alben/subalbum_1 - find item in Kakteen Sulcorebutia)
(S. clicensis);..... V prílohe - Monska11_S @/ 15_slideshow.jpg
foto 5.: G. Monska, 2016 - www.kakteen-bautzen.de/galerie/ (Fotogalerie - Kakteen R-S -> find item in MagentaCloud)
(S. clicensis) detail;..... V prílohe - Monska16_S @/ Sulcorebutia clicensis.jpg
Comment.: ??, non clizensis; tmavé telá, malé žltkasté areoly, žltkasté tŕne priľahnuté k telu ohnuté - stredové chýbajú, kvet červený so žltým stredom char. S. hoffmanniana (pozri hlavný okruh S. krugerae a formy z nálezov, napr. podobná forma lindenii)
merc. Fischer: LF 2010 S-242SR, LF 2011 S-242SR (S. krugeri WR 250);  LF 2010 S-236SR (S. krugeri HS 130);  LF 2010 S-237SR (S. krugeri JD 134) > lindenii;  LF 2011 S-237SR (S. krugeri JD 131) > JD 134; LF 2010 S-239SR (S. krugeri KK 1012) ?, > KK 1014;
 • Sulcorebutia krugeri (Cárd.) Ritt. var. krugeri......(sensu Ritter bas.2.)
add.stat.: #, 1957->2000 (použité v systéme Sulcorebutia - Augustin, Gertel, Hentzschel, in Sulcorebutia, Kakteenzwerge der boliv. Anden, 6.2000); Neskôr (2006) použili Fritz, Gertel, de Vries tento status v opravenom "S. steinbachii ssp. krugerae v. krugerae".
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje. (pozri - S. krugeri a variety)

tax.: gen. Sulcorebutia Backeb.,

cat.:
adnot.: Rausch - súčasť veľkej príbuzenskej skupiny okolo S. steinbachii, odlišujúcich sa orientačne silou otrnenia;
Augustin, Gertel, Hentzschel, 2000 - v klasif. systéme Sulcorebutia má S. krugeri dve variety var. krugeri a var. hoffmannii;
E. F. Anderson, The cactus family, 2001 (dat. - Das große Kakteen Lexikon, 2005, register) - uvádza mutáciu S. krugerae ako synomymum pre A. krugerae, R. krugerae, W. krugerae a S. steinbachii ssp. krugerae = pokus o hromadnú gramatickú opravu epiteta na ženské podľa bas.2;
Fritz, Gertel, deVries, 2006 - v systéme Sulcorebutia je S. steinbachii uznaný druh s poddruhmi S. steinbachii ssp. steinbachii, S. steinbachii ssp. krugerae, S. steinbachii ssp. verticillacantha a S. steinbachii ssp. markusii. Varietami S. steinbachii ssp. krugerae sú var. krugerae a var. hoffmannii;
Hentzschel, Augustin, 2008 (Weingartia & Sulcorebutia) - navrhnuté zvláštne postavenie druhu W. steinbachii v skupine Sulcorebutia, s poddruhmi ssp. krugerae (s var. hoffmanni) a ssp. verticillacantha (s var. taratensis, var. horrida, a var. tunariensis);
Gertel, Latin, 2010 - príbuzenstvo Sulcorebutia steinbachii;

syn.1.: Sulcorebutia kruegeri (Cárd.) Ritter 1962......(sensu bas.1.)

emend.: F. Ritter, Cactus, 17: 76, 36. 1962 (Tretie šírenie orig. epiteta)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje. Obsahuje ale záznam s rokom 1961 s pozmeneným orig. publikovaným krugeri / kruegeri na opravené krugerae sensu Anderson 2001
adnot.: Backbg., Kakteen Lexikon 1966, p. 415 (dat.) - Sulcorebutia kruegeri (Card.) Ritt., "Cactus", 17: 76, 36. 1962 (Aylostera kruegeri Card., "Cactus", 12 : 57, 260. 1957) ---> Oznamuje, že Ritter publikoval "opravenú" kombináciu na báze Cárdenasovho originálneho (nesprávneho) epiteta;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - navrhol používať vhodnejšie opravené meno "S. krugerae";
sign.: Backeb., Kakteenlexikon, 1966, p.415 -> text;
Grünert, Wiedt, Kaufmann, Kaktusy a i. s., 1979, p.240 -> text;
foto 1.: Bohumil Schütz in Fleischer, Schütz, Pěstování kaktusů, obr.142, 1978
(S. kruegeri (Card.) Ritt.);.....V prilohe - Schuetz @/
Comment.: tmavožltý kvet
foto 2.: Ivan Milt, KK Olomouc, 2005-2010 - www.carciton.cz/kaktusy/clanky13.htm (album >> Sulcorebutia - colour beauty)
(S. kruegeri);.....V prilohe - Milt @/ sulco_kruegeri.jpg
Comment.: červenooranžový kvet, = niektorá z variet (pozri - hoffmannii?)
foto 3.: Luděk Rektořík, in Kaktusy a sukulenty, 2005-2010 - www.3dspace.cz/kaktusy/galerie.php (Sulkorebutia: galerie >> find item)
(S. kruegeri);..... V prilohe - Rektorik @/ kruegeri.jpg
Comment.: čistožltý kvet, hnedé priľahnuté tŕne
foto 4., 5.: Marek Snowarski in Bio-Forum, 2007 - www.bio-forum.pl/kaktusy/skorowidz.htm (kolekcia list >> find item al)
(S. kruegeri);.....V prilohe - Snowarski @/ 070609-8391.jpg, @/ 070515-8078.jpg
Comment.: tmavožltý kvet, zvonka červenkastý
foto 6.: M. Snowarski, 2009 - kaktusy.atlas-roslin.pl/skorowidz.htm
(S. kruegeri);.....V prilohe - Snowarski @/
Comment.: (pozri - foto 4., 5.) hoffmannii ?
foto 7.: Ivan Milt, KK Olomouc, 2016 - www.carciton.cz/kaktusy/clanky13.htm (album >> Sulcorebutia - colour beauty)
(S. kruegeri);.....V prilohe - Milt @/ Sulcorebutia-krugeri.jpg 
Comment.: čisto červenokvetá a čisto žltokvetá forma
merc. A. Wessner: AWK 2007 S-00854, AWK 2009 S (S. kruegeri);

Sulcorebutia kruegeri (Cárd.) Backeberg 1966 ......(sensu bas.1., abort.)

pub.: C. Backeberg, Kakteenlexikon, p.384, 415, 1966 (Štvrté šírenie orig. epiteta);
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje. (pozri - S. kruegeri (Cárd.) Ritter)
adnot.: Backberg, KL 66, p.384 (dat.) - (Rebutia kruegeri Card.: Sulcorebutia kruegeri (Card.) Backbg.) --> Backeberg tu iba vysvetľuje svoje (Ritterovo ?) chápanie Cárdenasovho druhu a jeho zaradenia pod Sulcorebutia, resp. Rebutia;
K. Kníže použil vo zoznamoch svojich zberov (pozri - colls.) tvar mena 'kruegerii'. Takto šíri ďalej aj G.Koehres;
sign.: Backbg., Kakteenlexikon, p.415, 1966 - > text -> Bolívia (prov. El Cercado, 2568m) varíruje s a bez stred. tŕňov;
foto 1.: P. Heřtus, 2015 - www.kakteen.cz (Sulcorebutia > S. kruegerii)
(S. kruegerii PHA 735; KAKT-001809);.....V prilohe - HertusS @/ id_1809_v.jpg
Comment.:
foto 2.: P. Heřtus, 2015 - www.kakteen.cz (Sulcorebutia > S. kruegerii)
(S. kruegerii PHA 735/3; KAKT-002700);.....V prilohe - HertusS @/ id_2700_v.jpg
Comment.: /3 - red forma PHA 735;
merc. Koehres: GK 2008 S-1754 (S. kruegerii);
merc. Kakteen-PH-Flora: PH 2015 KAKT-000525 (S. kruegerii typ.); KAKT-002961 (S. kruegerii JD 184); KAKT-001809 (S. kruegerii PHA 735); KAKT-002700 (S. kruegerii Red form PHA 735/3);

Sulcorebutia kruegerii var. minima.....(hort.)

pub.:  (pozri - colls.PHA 471), popisné meno formy;
IPNI - tento záznam síce databáza 
merc. Kakteen-PH-Flora: PH 2015 KAKT-000597 (S. kruegerii var. minima PHA 471, nad Arani);

syn.1a.: Sulcorebutia steinbachii subsp. kruegeri Gertel 1996 (nom. prov., sensu bas.1.)

descr.: W. Gertel, Kakteen und Andere Sukkulenten 47 (6): 133, 1996 / (Piate šírenie orig. epiteta) - 
IPNI (IK) - S. steinbachii subsp. kruegeri Gertel -- in Kakt. And. Sukk., 47(6): 133 (1996), nom. prov., without latin descr. or type.
typ.: #?
adnot.: Pokus o novopopis s použitím originálneho Cárdenasovho, ale nesprávneho epiteta. O štyri roky neskôr v publikácii Sulcorebutia, Kakteenzwerge der boliv. Anden, 6.2000 už autori používajú "S. krugeri var. krugeri";
ZipCode.com, 2008 - zz4.com/Key/Sulcorebutia_Genus.asp#Taxonomy (dat.comb. - S. steinbachii kruegeri Gertel status?);

syn.2: Weingartia krugerii (Cárd.) Brandt 1977......(W. krugeri mut. ex Šída sensu bas.2.)

comb.: F. H. Brandt, Kakteen und Orchideenrundschau 2, #, 1977
Atlas Kaktusů II - W. krugeri (Cárd.) Brandt - Kakt. Orch.-Rundschau, 2: 68, 1977
Z. Rovšek - W. krugeri (Cárd.) Brandt - Kakt. Orchid. Rundschau, 1977 (5): 70, as 'krugerii', 1977 /
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje. Obsahuje ale záznam s pozmeneným orig. publikovaným krugeri / krugerii  na opravené krugerae sensu Anderson 2001
IPNI (GCI) - W. krugerae (Cárdenas) F.H.Brandt -- Kakteen Orch. Rundschau 1977: 70.
IPNI (IK) - W. krugerae (Cárdenas) F.H.Brandt -- in Kakt. Orchid. Rundschau, 1977(5): 70 (1977), as `krugerii'.
adnot.: tax. - genus Weingartia, subgenus Sulcorebutia;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - pre W. krugerae synonymum Sulcorebutia krugerae;
Atlase kaktusů, 1987 - uvedené medzi synonymami meno W. krugeri ako údajne Brandtovo, pričom Brandt použil novotvar 'krugerii'. 3a. Napriek tomu, že Brandt v roku 1977 použil tvar "krugerii" do IPNI databázy je vložené "W. krugerae (Cárd.) Brandt 1977"

Sulcorebutia krugerii......(Kasperski 2007 sensu Brandt 1977)

adnot.: (pozri - colls., KAS) Tento tvar mena publikoval F.H.Brandt v roku 1977 pri kombinácii pod Weingartia
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje. (pozri - W. krugeri / krugerii Brandt 1977)
foto 1.: Leszek Kasperski, Cactus Adventure, 2007 - www.cactusadventure.com (fotogaléria Sulcorebutia 4 >> find item - al)
(S. krugerii KAS 390);.....V prílohe - Kasperski @/
Comment.: habitat / červený kvet so žltým stredom = var. hoffmannii
foto 2.: L. Kasperski, Cactus Adventure, 2007 - www.cactusadventure.com (fotogaléria Sulcorebutia 4 >> find item - al)
(S. krugerii KAS 390a);.....V prílohe - Kasperski @/
Comment.: habitat / červenofialový kvet = var.
foto 3., 4.: L. Kasperski, Cactus Adventure, 2007 - www.cactusadventure.com (fotogaléria Sulcorebutia 4 >> find item - al)
(S. krugerii KAS 390b, KAS 390c);.....V prílohe - Kasperski @/, @/
Comment.: habitat / fialový kvet = var.
foto 5.: L. Kasperski, Cactus Adventure, 2007 - www.cactusadventure.com (fotogaléria Sulcorebutia 4 >> find item - al)
(S. krugerii KAS 390d);.....V prílohe - Kasperski @/
Comment.: habitat / červený kvet so žltým stredom = var. hoffmannii
foto 6.: L. Kasperski, Cactus Adventure, 2007 - www.cactusadventure.com (fotogaléria Sulcorebutia 4 >> find item - al)
(S. krugerii KAS 390e);.....V prílohe - Kasperski @/
Comment.: habitat / fialový kvet, vnútorná časť tmavočervená = var. ?
foto 7.: L. Kasperski, Cactus Adventure, 2007 - www.cactusadventure.com (fotogaléria Sulcorebutia 4 >> find item - al)
(S. krugerii KAS 391);.....V prílohe - Kasperski @/
Comment.: habitat / kvet ako KAS 390e = var. ?
foto 8.: L. Kasperski, Cactus Adventure, 2007 - www.cactusadventure.com (fotogaléria Sulcorebutia 5 >> find item - al)
(S. krugerii KAS 391a);.....V prílohe - Kasperski @/
Comment.: habitat / bez kvetu, = var.
merc. Kakteen-PH-Flora: PH 2007 KAKT-000525 (S. kruegerii typ);

syn.3.: Sulcorebutia steinbachii subsp. krugerae (Cárd.) Fritz & Gertel & J.de Vries 2004

stat.: Fritz, Gertel, J. de Vries, #, 2004
IPNI - Cactus & Co. 8(3): 188. 2004 [Sep 2004]
adnot.: prvé korektné publikovanie s použitím gram. správneho mena "krugerae" sensu Anderson 2001.
Databáza zz4.com/Key/Sulcorebutia_Genus.asp#Taxonomy (2008) tvrdí, že niekde existuje, resp. existoval publikovaný tvar S. krugerae (Card.) Ritter. Najpravdepodobnejšie ide iba o dodatočne upravené pôvodné Ritterove tvary podľa Andersona, Gertela et all., alebo Hunta.

Sulcorebutia steinbachii subsp. krugerae var. krugerae (Cárd.) # 2006

add.stat.: # (použité v systéme Sulcorebutia - Fritz, Gertel, de Vries, Sulcorebutia Compendium, 2006, in Cactus & Co. 2004-2007)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje. (pozri - S. steinbachii ssp. krugerae, S. steinbachii v. krugerae)
adnot.:
foto 1., 1a.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2014 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > krugerae > S. steinbachii ssp. krugerae v. krugerae)
(S. steinbachii ssp. krugerae v. krugerae JD 134);.....V prilohe - BourleauS @/ IMG_6457.JPG, @/ IMG_6461.JPG
Comment.: (JD 134 = MK 2720 = lindenii n. n.) kopy trpasličích tiel s belavým a hnedastým otrn. na temene
foto 2., 2a.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2014 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > krugerae > S. steinbachii ssp. krugerae v. krugerae)
(S. steinbachii ssp. krugerae v. krugerae MK 2720);.....V prilohe - BourleauS @/ IMG_6464.JPG, @/ IMG_6468.JPG
Comment.: (MK 2720 = JD 134 = lindenii n. n.) malé odlišnosti aj bez kvetu existujú
foto 3., 3a.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2014 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > krugerae > S. steinbachii ssp. krugerae v. krugerae)
(S. steinbachii ssp. krugerae v. krugerae MC 5495 (white sp.));.....V prilohe - BourleauS @/ IMG_6821.JPG, @/ IMG_6824.JPG
Comment.: typ - forma s bielym o čosi dlhším otrnením
foto 4., 4a., 4b.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2014 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > krugerae > S. steinbachii ssp. krugerae v. krugerae)
(S. steinbachii ssp. krugerae v. krugerae RV 105);.....V prilohe - BourleauS @/ IMG_5866.JPG, @/ IMG_5870.JPG, @/ IMG_5865.JPG
Comment.: forma, kvet žltý s oranžovými koncami okv. lístkov
foto 5., 5a., 5b.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2016 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > S. krugerae)
(S. steinbachii ssp. krugerae v. krugerae ISI 92-20);.....V prilohe - BourleauS @/ IMG_6004 krugerae isi 92_20.JPG, @/ IMG_6005 krugerae isi 92_20.JPG, @/ IMG_6006 krugerae isi 92_20.JPG
Comment.: kvet červený s úzkymi špicatými okv. lístkami, biele kompakt. blizny, hnedé postupne belejúce pokrútené k telu priľahnuté hrebeňovité krátke otrnenie, tmavozelené telo, biele úzke areoly = kimnachii

Sulcorebutia steinbachii var. krugerae.....(de Vries)

adnot.: (pozri - colls., HS, JD, MK) de Vries 2009
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje. (pozri - S. steinbachii ssp. krugerae v. krugerae, 2006)
foto 1.: Gert Monska, 2011 - www.kakteen-bautzen.de (Alben/subalbum_1 - find item in Kakteen Sulcorebutia)
(S. steinbachii v krugerae);..... V prílohe - Monska11_S @/ 49_slideshow.jpg
foto 1.: G. Monska, 2016 - www.kakteen-bautzen.de/galerie/ (Fotogalerie - Kakteen R-S -> find item in MagentaCloud)
(S. steinbachii v krugerae) detail;..... V prílohe - Monska16_S @/ Sulcorebutia steinbachii v krugerae.jpg
Comment.: forma, kvet tmavožltý s úzkymi špicatými okv. lístkami s červenými plameňmi na vonkajších, nitky žlté a dole červenkasté?, telá v kope tmavosivozelené, tŕne belavé priľahnuté, na temene hnedožlté, stredové chýbajú, areoly malé oválne žltkasté

syn.4.: Weingartia steinbachii subsp. krugerae (Cárdenas) Hentzschel & Augustin 2008

comb.: G. Hentzshel, K. Augustin, #, 2008
IPNI - Gymnocalycium 21(2): 780. 2008 [May 2008]
adnot.: tax - subgen. Sulcorebutia

syn.5.: Sulcorebutia krugerae.....(hort. final)

pub.:  (pozri - colls.) gram. správne identifikačné meno skrátením obchádzajúce extrémne množstvo kombinácií
IPNI - tento záznam síce databáza obsahuje, avšak ako "S. krugerae (Cárd.) Ritter 1961", ktoré je v rozpore so skutočnosťou  (pozri - S. krugeri / kruegeri Ritter 1961)
adnot.: použité (pozri - colls., Cárd., WR, WK, KK, HS, JD, ) Hillmann 2009, Eden-Plants 2009; 
foto 1.: Luděk Rektořík, in Kaktusy a sukulenty, 2010 - www.3dspace.cz/kaktusy/galerie.php (Sulkorebutia: galerie >> find item)
(S. krugerae KP049);..... V prilohe - Rektorik @/ krugerae KP049.jpg
Comment.: forma - kvet ružovofialový, guľovité tmavozelené telo, belavé úzke areoly, krátke priľahnuté hnedé tŕne
merc. Eden-Plants: E-P 2009-13794, 13809 (S. krugerae);
merc. Hillmann: RH 2009 DIV S (S. krugerae Card. 5495);  RH 2009 DIV S (S. krugerae HS 130);

colls. Kruger(ová) - Cárdenas: Cárd. 5495 (typ., MC 5495);
colls. Rausch: WR 250;
colls. Krahn: WK 167 (caineana, breviflora, haseltonii > krugerae), WK 177;
colls. Kníže: KK 1014; KK 1260 (kruegerii f./ var.);
colls. Vasquez: RV 105 (V 105);
colls. Swoboda: HS 130;
colls. Augustin: KA 222;
colls. Donald: JD 134 (krugeri v. lindenii n. n.), JD 136a (spec. - aff. krugerae f.), JD 184;
colls. Kimnach: MK 2720 (=JD 134);
colls. Linden: SELI 2720 (=JD 134);
colls. Riesener: Rie 12a (PR 12a);
colls. Preston-Mafham: PM 151;
colls. Bates: BB 1379.04 (= CH 923);
colls. Heřtus: PHA 207 (kruegerae, pink), PHA 447 (taratensis / minima / kruegerii f. nov.), PHA 469 (taratensis / minima / kruegerii f. nov.), PHA 471 (taratensis / minima / kruegerii f. nov.), PHA 558 (kruegerae), PHA 735, PHA 741 (v. minima);
colls. Horáček: LH 735;
colls. Šorma: VS 1035;
colls. Kupčák: KP 049;
colls. Kasperski: KAS 390, KAS 390a, KAS 390b, KAS 390c, KAS 390d, KAS 390e, KAS 391, KAS 391a;
colls. Marek: MM 330 (kruegeri);


collp.:

kruegerii
(pozri - krugeri, krugerae)
(pozri - KK 1014, KK 1260) (pozri - TB 249.2, TB 250.2)

Sulcorebutia kruegerii Card......(mut. Kníže 2005)
Sulcorebutia kruegrii var. hoffmanniana.....(TB sensu Kníže)

adnot.: Mutácia nesprávneho orig. mena "kruegeri" v zozname K. Knížeho z roku 2005. Takto neskôr použil aj T. Blaczkowski.

krugerii
(pozri - krugeri, krugerae)

Weingartia krugerii.....(mut. Brandt 1977)
Sulcorebutia krugerii.....(mut., hort.)

adnot.: Mutácia mena, pub. F. H. Brandt (Weingartia, 1977), Sulcorebutia - obchodné katalógy ( # ).

kreugeri
(pozri - krugeri, krugerae)

Sulcorebutia kreugeri (Card.) Ritt......(mut., hort.)

adnot.: Malý preklep v mene "kruegeri", pub. databáza - zz4.com/Key/Sulcorebutia_Genus.asp#Taxonomy (2008)

crugeri
(pozri - krugeri, krugerae)

Sulcorebutia crugeri......(mut., hort.)

adnot.: fonetická mutácia v katalogu Stenasa Garden Center 2000

krugesi, kruegesri
(pozri - krugeri, krugerae)

Rebutia krugesri Bckbg. = Sulcorebutia kruegesi......(hort. deform.)

adnot.: dve skomoleniny mena "kruegeri" v databáze Cactus Club Hokuriku 2004

 top of page