return to the main list
Kruger... versus Krueger...
krugeri_s / krugerae_s
(krugerii_s)

Výskyt mena krugeri:

nom.: [krugeri], podľa mena nálezkyne; Anna Maria Kruger (non Krüger) - prvé publikovanie "kruegeri" bolo rýchlo následne opravené na "krugeri" samotným Cárdenasom ešte behom roku 1957. Opačne opravovali Backeberg (1959) a Ritter (1961-62). V poslednej dobe bola zaznamenaná v katalógoch mutácia "krugerii" (sensu Brandt 1977) a tiež vážnejší pokus o gramatické vylepšenie "krugerae" (E. F. Anderson, 2001-2005, Hunt 2006). Tento prípad rýchlej opravy mena samotným autorom popisu je podobný prípadu Ritterovej R. flavistyla - flavistylus, avšak vlečie sa dodnes. Korektný Cárdenasov tvar mena bol použitý v roku 2000 K. Augustinom etc. pri novopopise druhu S. hoffmanniana.

SUL
kruegeri_s / kruegerae_s
(kruegerii_s)
Výskyt mena kruegeri:

nom.: Tvar "kruegeri" je považovaný za nesprávny (Atlas kaktusů, O. Šída,) - bez komentára.
adnot.: Existuje dlhodobé tvrdošíjné presadzovanie mena "kruegeri", t.j. v prvotnej publikačnej, avšak chybnej podobe. V Bot. slovníku pro pěstitele kaktusů (Pěnčík a kol., 1984) pri hesle "kruegeri" je uvedené meno Herb Krüger, Texas, ktoré by vec vysvetľovalo ale ktoré súvisí s nejakým iným taxonom (?). V poslednej dobe bol zaznamenaný zmutovaný tvar "kruegerii" (Kníže, list 2005), a aj gramaticky vylepšený novotvar "kruegerae" (R. steinbachii ssp. kruegerae, kruegerae v. hoffmannii - D.V.Bueno 2006).

SUL
  • Sulcorebutia kruegerii Card......(mut., pozri - KK 1014, KK 1260,)
  • Sulcorebutia kruegerii ......(mut., pozri - JD 184, PHA 735;)
  • Sulcorebutia kruegerii var. hoffmanii....(mut., pozri - EK 7137, HS 90, KK 1213, PHA 728;)
  • Sulcorebutia kruegerii var. hoffmanniana....(mut., pozri - hoffmanniana-hoffmannii, pozri - TB 249.2, TB 250.2,)
  • Sulcorebutia kruegerii var. minima....(mut., pozri - krugeri-krugerae, pozri - PHA 471;)
  • Sulcorebutia taratensis / minima / kruegerii f. nov......(pozri - PHA 447, PHA 469, PHA 471;)
  • Rebutia steinbachii ssp. kruegerae.....(mut., pozri - krugeri-krugerae)
  • Rebutia steinbachii ssp. kruegerae var. hoffmannii .....(mut., pozri - hoffmanniana-hoffmannii)
  • Sulcorebutia kruegerae.....(mut., pozri - krugeri-krugerae, pozri - PHA 207, PHA 558, PHA 735;)
  • Sulcorebutia kruegerae var. hoffmanii.....(mut., pozri - hoffmannii, pozri - PHA 560, PHA 728, PHA 1300;)
 top of page