return to the main list
Koehres_s

Gerhard Köhres, Germany, Erzhausen [dat. incactcz, Antįlek, Pode¹va], cestovateµ, majiteµ kaktusįrskej firmy [dat. Pģnčķk, Bot. slovnķk p. p. k., 1984]

adnot.: zaznamenané akronymy Köhres, Koehres, Koehr. a tie¾ [dat. Ječmķnek] alebo iba K, čo je ale viacznačné*.  Katalógové polo¾ky označuje KOH; Ako označenie zdroja semien zaznamenanż tie¾ akronym GK [dat. A. de Barmon]
*Akronym K pou¾ķvajś (pou¾ili) viacerķ - Friedel Käsinger, Germany (FK), Friedrich (Fred) Katterman, Germ.-USA (FK), Henz Josef Klein (mammillaria) a tie¾ expedķcia Kaktimex (W. Rauh, G. Kirsch) / SwissKaktimex 1954-56 (W. Rauh, G. Hirsch, Heidelberg) [dat. R. Martin, FN database, 2007]

Nįlezy
 • Köhres 01.....(Sulcorebutia chatajillensis) - (dat. Stenasa 2000)
 • Köhres 02 / Kö 02.....(Sulcorebutia langeri) - Pampa Grande, 50km S of Rio Choro - (dat. Eden-Plants 2009 - No.12130) // (Kö 02, S. langeri) - (dat. Hillmann div 2009)
 • Köhres 05 / Kö 05.....(Sulcorebutia mentosa v. mentosa) - Koehr.km.5 - (dat. E.& J. de Vries 2009) // (S. mentosa) - (dat. Hillmann 2009)
 • Köhres 07.....(Sulcorebutia torotorensis) - (dat. Atlas kaktusł 2005) // (W. rubriflora)? - (dat. Bercht 2008) // - Koehr.km.7 - (dat. VZ 2009)
 • Köhres 08.....(Sulcorebutia canigueralii) - Kö km8 - (dat. Hillmann div 2009)
 • Köhres 09 / Kö 09.....(Sulcorebutia canigueralii) - Kö 09 - (dat. Bourleau 2014, 2020)
 • Köhres 14 / Kö 14.....(Kö 14, S. vasqueziana v. chatajillensis) - # - (dat. Bourleau 2020)
 • Köhres 15.....(Sulcorebutia vasqueziana ssp. losenickyana) - Koehr.km.15 - (dat. VZ 2009)
 • Köhres 16.....(Sulcorebutia vasqueziana ssp. vasqueziana (albispina)) - Koehr.km.16 - (dat. VZ 2009)
 • Köhres 17.....(Sulcorebutia vasqueziana ssp. vasqueziana) - Koehr.km.17 - (dat. VZ 2009)
 • Köhres 27.....(Sulcorebutia vasqueziana ssp. alba) weisse Bedornung - Koehr.km.27 - (dat. VZ 2009)
 • Köhres 50.....(/-, /1, /3 - Sulcorebutia langeri) wahrscheinlich Typfundort - Koehr.km.50 - (dat. VZ 2009)
 • Köhres 54.....(Sulcorebutia tarabucoensis v. aureiflora) - Koehr.km.54 - (dat. VZ 2009)
 • Kö..?............(Sulcorebutia krugerae v. hoffmannii) - # - (dat. Hillmann 2009)
 • GK ?.............(Sulcorebutia canigueralii) - (dat. Eden-Plant 2009, No.14365)

Vżskyt mena Koehres: (pozri - koehresiana, koehresii)

 top of page