main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia DE - Sulcorebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
vasqueziana
(pozri - vasqueziana_s) (pozri - losenickyana_s) (pozri - canigueralii_s)
  • Rebutia (S.) vasqueziana (Rausch 1970)
  • Rebutia (S.) losenickyana v. vasqueziana (Augustin & Gertel 2000)
  • Rebutia vasqueziana (Rausch) Hunt 2002
comb.: D. R. Hunt, #, 2002
IPNI (GCI, IK) - Cactaceae Syst. Init. 14: 19. 2002 [Oct 2002]
adnot.: Anderson, 2001 (dat. - RPS: Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum S. canigueralii;
P. Klaasen 2011 uvádza (pozri - colls., S) meno "Rebutia (Sulcorebutia) vasqueziana" údajne sensu Hunt, Taylor, Charles, 2006 so širším chápaním druhu R. vasqueziana a s pripomienkou príslušnosti k rodu Sulcorebutia Backeb.
foto 1.: Jeff Notias ("jnotias") in Home & garden, 2002-2005 - home-and-garden.webshots.com/photo/ (album Sulco/Rebutia/Lobivia >>)
(R. vasqueziana);.....V prilohe - jnotias @/ 34799862gEHxiF_ph.jpg
Comment.:
foto 2.: (Fotodatabáza Ulmer PPP-Index "Artenverzeichnis zu Rebutia", Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart 2006).
foto 3.: Paul Klaasen in pkcactus2011's photostream - www.flickr.com/photos/ (Bolivia 2011 - Rebutia s.l.)
(R. (Sulcorebutia) valquesiana S2456 (1));......V prílohe - Klaasen @/ 6565269487_749c7fff2b_b.jpg
Comment.: S2456.1 na prírodnom stanovisku, bez kvetu, dlhé priľahnuté žltkasté otrnenie na báze červenohnedé, modrastozelené telo
foto 4.: P. Klaasen in pkcactus2011's photostream - www.flickr.com/photos/ (Bolivia 2011 - Rebutia s.l.)
(R. (Sulcorebutia) valquesiana S2456 (2));......V prílohe - Klaasen @/ 6565271011_636ff4a141_b.jpg
Comment.: S2456.2 na prírodnom stanovisku, bez kvetu, dlhé hniezdovito odstávajúce žltkasté otrnenie na báze oranžové, areoly s rel. veľkým množstvom svetložltej vlny, sivozelené telo
merc.:
  • Rebutia (S.) vasqueziana v. vasqueziana (#, Šída 2004 / #, Fritz, Gertel, de Vries, 2006)
  • Rebutia (S.) vasqueziana ssp. vasqueziana (#?, hort. 2006>. de Vries)
  • Rebutia (W.) vasqueziana (Hentzschel & Augustin 2008)
tax.: gen. Rebutia K.Sch.,

cat.:
adnot.:  rod Rebutia a synonymné rody podľa I.O.S 1986 a CITES 1992;
F. A. Lohmueller, 2005 - v botanickom systéme sú S. vasqueziana a S. losenickyana v. vasqueziana (?) synonymami uznaného druhu Rebutia canigueralii Cárd. (spec. 7) v rámci rodu Rebutia K. Sch.;
Hunt, Taylor, Charles, 2006 - Rebutia vasqueziana (Rausch) Hunt 2002 uznaný druh v systéme Rebutia K.Sch.;


  • Sulcorebutia vasqueziana Rausch 1970
descr.: W. Rausch, Kakteen und andere Sukkulenten, 21: 102, 1970 ***/ Succulenta 52 (12): 222, 1973 /
IPNI (GCI) - Kakteen And. Sukk. 21: 102 (fig. 1). 1970
IPNI (IK) - Kakt. & Sukkulent. xxi. 102 (1970).
adnot.: *** údaj sa týka publikovania neskoršieho statusu s varietami vasqueziana a albispina;
typ.: WR 284
nom.: [vaskvezi-ána], podľa mena sprievodcu W. Rauscha po Bolívii; R. Vasquéz
sign.: W. Rausch, Bva, 22.5.1999 (diapozitívy z lokalít s komentárom: "S. vasqueziana") - červené kvety;
O. Šída, Atlas kaktusů XIX, p.38, 2004 -> text, foto (v. vasqueziana);
foto 1.: (orig. pub. descr. 1970)
foto 2.: Mats Winberg, SuccSeed, 2003 - www.succseed.com/images/gallery/
(S. vazqueziana WR 284);.....V prílohe - Winberg_SW @/ sulvazq.jpg
Comment.: biele areoly, biele rel. husté otrnenie, červenofialový kvet
foto 3.: Pavel Pavlíček, Atlas kaktusů XIX, p.40, 2004
(S. vasqueziana v. vasqueziana; Václav Šeda);.....V prílohe - Atlas_s @/
foto 3.: P. Pavlíček in www.cact.cz/noviny (Fotoarchiv N-S)
(S. vasqueziana; V. Šeda) detail;.....V prilohe - Noviny @/ Sulcorebutia_vasqueziana.jpg
Comment.:
foto 4.: Ivan Milt, KK Olomouc, 2005-2010 - www.carciton.cz/kaktusy/clanky13.htm (album >> Sulcorebutia - colour beauty)
(S. vasqueziana v. vasqueziana);.....V prilohe - Milt @/ sulcorebu_vasquezia.jpg
Comment.: svetlé mierne odstávajúce tŕne, malé úzke areoly, červenofialový kvet
foto 5.: Luděk Rektořík, in Kaktusy a sukulenty, 2005 - www.3dspace.cz/kaktusy/galerie.php (galerie >> find item)
(S. vasquesiana);..... V prilohe - Rektorik @/ vasquesiana.jpg
Comment.: kvet ružovofialový, biele oválne areoly, biele otrnenie mierne odstávajúce
foto 6.: Leszek Kasperski, Cactus Adventure, 2007 - www.cactusadventure.com (fotogaléria Sulcorebutia 9 >> find item - al)
(S. vasqueziana KAS 91a);.....V prílohe - Kasperski @/
Comment.: habitat / bez kvetu, odstávajúce žlté tŕne
foto 7.: L. Kasperski, Cactus Adventure, 2007 - www.cactusadventure.com (fotogaléria Sulcorebutia 9 >> find item - al)
(S. vasqueziana KAS 249);.....V prílohe - Kasperski @/
Comment.: habitat / bez kvetu, odstávajúce žlté tŕne
foto 8.: L. Kasperski, Cactus Adventure, 2007 - www.cactusadventure.com (fotogaléria Sulcorebutia 9 >> find item - al)
(S. vasqueziana KAS 249a);.....V prílohe - Kasperski @/
Comment.: habitat / bez kvetu, odstávajúce žltohnedé tŕne
foto 9.: Marek Snowarski in Bio-Forum, 2007 - www.bio-forum.pl/kaktusy/skorowidz.htm (kolekcia list >> find item al)
(S. vasqueziana);.....V prilohe - Snowarski @/ 070522-8136.jpg
Comment.: dlhotrná forma - dlhé rovné svetložlté prepletené otrnenie, kvet tmavofialový
foto 10.: M. Snowarski, 2009 - kaktusy.atlas-roslin.pl/skorowidz.htm
(S. vasqueziana);.....V prilohe - Snowarski @/
Comment.: (pozri - foto 8.)
foto 11.: KKO in Kaktusy Těšínska, 14.-17.5.2007 - kko.czechian.net (Fotogalerie 7 - find number jpg - non al)
(Slr. wazqueziana) 100_0725;.....V prilohe - Tesin @/ 100_0725.jpg
Comment.:
foto 12.: A. A. Burenkov in Cactus Kiev, 2007 - www.cactuskiev.com.ua (Fotogaleria Sulcorebutia >> find item);
(S. vasquesiana);.....V prilohe - Kiev @/
foto 12.: A. A. Burenkov in Cactus Kiev, 2016 - www.cactuskiev.com.ua (Fotogaleria Sulcorebutia >> find item) 4767;
(S. vasquesiana);.....V prilohe - Kiev @/ vasquesiana.jpg
Comment.: tmavo červenofialový kvet, štíhle okv. lístky
foto 13.*: Claude Bourleau, Sulco-passion, 2007 - home.scarlet.be/sulcopassion (galeriephotos >> vasqueziana)
foto 13.*: C. Bourleau, Sulco-passion, 2008 - www.sulcopassion.be/welcome_gallery_vasqueziana.htm (gallery >> vasqueziana)
foto 13.*: C. Bourleau, Sulco-passion, 2010 - www.sulcopassion.be (gallery > Sulcorebutia > S. vasqueziana)
foto 13.*: C. Bourleau, Sulco-passion, 2011 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > S. vasqueziana)
(S. vasqueziana);
Comment.: snímky pod menom S. vasqueziana uvádzané v členení Fritz, Gertel, deVries 2006 - v. vasqueziana, v. alba, v. chatajillensis, v. losenickyana
foto 14.: Luděk Rektořík, in Kaktusy a sukulenty, 2010 - www.3dspace.cz/kaktusy/galerie.php (Sulkorebutia: galerie >> find item)
(S. vasqueziana HS 72);..... V prilohe - Rektorik @/ vasqueziana HS 72.jpg
Comment.: kvet červenofialový so svetlejším stredom, tmavozelené odnožujúce telo, belavé oválne areoly, otrnenie biele rel. krátke odstávajúce. 
foto 15.: L. Rektořík, in Kaktusy a sukulenty, 2010 - www.3dspace.cz/kaktusy/galerie.php (Sulkorebutia: galerie >> find item)
(S. vasqueziana VS 345);..... V prilohe - Rektorik @/ vasqueziana VS 345.jpg
Comment.: kvet červenofialový, tmavozelené odnožujúce telo, belavé oválne areoly, otrnenie biele rel. krátke odstávajúce.
foto 16.: P. Heřtus, 2015 - www.kakteen.cz (Sulcorebutia > S. vasqueziana)
(S. vasqueziana v. nov. VS 455; KAKT-000612);.....V prilohe - HertusS @/ id_612_v.jpg
Comment.: VS 455? pozri - VS 247
merc. SuccSeed: vazqueziana (mut., dat. SuccSeed 2003, see - WR 284)
merc. Kakteen-PH-Flora: PH 2007 (v. nova VS 247 Ravelo - Ocuri, 3264m); PH 2015 KAKT-003230 (S. vasqueziana EK 7062); KAKT-003245 (S. vasqueziana PHA 168); KAKT-000612 (S. vasqueziana v.nova VS 455 ? poln cislo: VS 247, Ravelo - Ocuri, 3264m);
merc. Bercht: LB 2008 S 3973 (sul vasqueziana ssp. VS 0455 Cerro Tuero 3222 m);
merc. Uhlig-Kakteen: U 2006 R (S. vasqueziana [canigueralii (CC)]); U 2009 R (S. vasqueziana WK082) kleine Gruppen, rötliche Epidermis (canigueralii), sind tatsächlich taratensis RV klon 3;
merc. Chrudim: ChK 2009p5412.50 (S. vasquesiana);
merc. Hillmann: RH 2010/11 S (S. vasqueziana v. RH 0722);  RH 2009, 10/11 S (S. vasqueziana v. RH 0723);  RH 2008, 9, 10/11 S (S. vasqueziana v. RH 0737);  RH 2008, 9, 10/11 S (S. vasqueziana v. RH 0738);  RH 2008, 9, 10/11 S (S. vasqueziana RH 0746);
merc. Wessner: AWK 2009 S (S. vasqueziana WR 474) > v. albispina;
merc. Fischer: LF 2010 S-558SR, LF 2011 S-558SR (S. vasqueziana VS 345, Sucre-Alamos, 2400m) > losenickyana;  LF 2010 S-557SR, LF 2011 S-557SR (S. vasqueziana VS 349, Sucre-Alamos, 2500m) > canigueralii;  LF 2010 S-559SR, LF 2011 S-559SR (S. vasqueziana WR 284);
  • Sulcorebutia vasqueziana Rausch var. vasqueziana
add.stat.: W. Rausch, Succulenta 52 (12): 222, 1973 / O. Šída, Atlas kaktusů XIX, p.38, 2004
(status použitý tiež v systéme členenia Sulcorebutia - Fritz, Gertel, de Vries, Sulcorebutia Compendium, 2006, in Cactus & Co. 2004-2007);
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje. (pozri - S. vasqueziana a variety)
adnot.: W. Rausch, 1973 - nominátna varieta je jednou z dvoch v členení - v. vasqueziana, v. albispina
O. Šída, 2004 - nominátna varieta je jednou zo štyroch v členení - v. vasqueziana, v. alba, v. chatajillensis, v. losenickyana
foto.: Pavel Pavlíček, Atlas kaktusů XIX, p.40, 2004
(S. vasqueziana v. vasqueziana; Václav Šeda);.....V prílohe - Atlas_s @/
foto 1.: Claude Bourleau, Sulco-passion, 2007 - home.scarlet.be/sulcopassion (galeriephotos >> vasqueziana)
foto 1.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2008 - www.sulcopassion.be/welcome_gallery_vasqueziana.htm (gallery >> vasqueziana)
foto 1.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2010 - www.sulcopassion.be (gallery > Sulcorebutia > S. vasqueziana)
foto 1.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2011 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > S. vasqueziana)
(S. vasqueziana v. vasqueziana JK 74);.....V prilohe - BourleauS @/ Presse-papiers 429.png
foto 1.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2014 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > vasqueziana > S. vasqueziana v. vasqueziana)
(S. vasqueziana v. vasqueziana JK 74);.....V prilohe - BourleauS @/ Presse-papiers 429.jpg
Comment.: sign. jednej formy - husté otrnenie, kvet červenofialový resp. tmavoružový so svetlejším stredom a so štíhlymi úzkymi okv. lístkami
foto 2.: Claude Bourleau, Sulco-passion, 2007 - home.scarlet.be/sulcopassion (galeriephotos >> vasqueziana)
foto 2.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2008 - www.sulcopassion.be/welcome_gallery_vasqueziana.htm (gallery >> vasqueziana)
(S. vasqueziana v. vasqueziana VZ 030);.....V prilohe - Sulcopassion @/
foto 2., 3.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2010 - www.sulcopassion.be (gallery > Sulcorebutia > S. vasqueziana)
foto 2., 3..: C. Bourleau, Sulco-passion, 2011 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > S. vasqueziana)
(S. vasqueziana v. vasqueziana VZ 30);.....V prilohe - BourleauS @/ Presse-papiers 430.png, @/ Presse-papiers 431.png
foto 2., 3..: C. Bourleau, Sulco-passion, 2014 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > vasqueziana > S. vasqueziana v. vasqueziana)
(S. vasqueziana v. vasqueziana VZ 30);.....V prilohe - BourleauS @/ Presse-papiers 430.jpg, @/ Presse-papiers 431.jpg
Comment.: sign. jednej formy - svetlé rel. dlhé mierne odstávajúce otrnenie, kvet červeno fialový resp. tmavoružový so svetlejším stredom a širokými okv. lístkami
foto 4.: Claude Bourleau, Sulco-passion, 2007 - home.scarlet.be/sulcopassion (galeriephotos >> vasqueziana)
foto 4.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2008 - www.sulcopassion.be/welcome_gallery_vasqueziana.htm (gallery >> vasqueziana)
(S. vasqueziana v. vasqueziana WR 474/1);.....V prilohe - Sulcopassion @/
foto 4., 5., 6.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2010 - www.sulcopassion.be (gallery > Sulcorebutia > S. vasqueziana)
foto 4., 5., 6.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2011 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > S. vasqueziana)
(S. vasqueziana v. vasqueziana WR 474/1 (albispina));.....V prilohe - BourleauS @/ Presse-papiers 432.png, @/ Presse-papiers 433.png, @/ Presse-papiers 434.png
foto 4., 5., 6.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2014 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > vasqueziana > S. vasqueziana v. vasqueziana)
(S. vasqueziana v. vasqueziana WR 474/1 (albispina));.....V prilohe - BourleauS @/ Presse-papiers 432.jpg, @/ Presse-papiers 433.jpg, @/ Presse-papiers 434.jpg
Comment.: sign. formy "albispina" - biele husté  priľahnuté otrnenie, kvet červenofialový resp. tmavoružový so svetlejším stredom
foto 7., 8.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2010 - www.sulcopassion.be (gallery > Sulcorebutia > S. vasqueziana)
foto 7., 8.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2011 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > S. vasqueziana)
(S. vasqueziana v. vasqueziana G 21b/5);.....V prilohe - BourleauS @/ Presse-papiers 425.png, @/ Presse-papiers 426.png
foto 7., 8.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2014 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > vasqueziana > S. vasqueziana v. vasqueziana)
(S. vasqueziana v. vasqueziana G 21b/5);.....V prilohe - BourleauS @/ Presse-papiers 425.jpg, @/ Presse-papiers 426.jpg
Comment.: sign. forma, klon 5 - výrazne hnedé päty priľahnutých tŕňov (char. canigueralii),  červený kvet s oranžovým stredom
foto 9., 10.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2010 - www.sulcopassion.be (gallery > Sulcorebutia > S. vasqueziana)
foto 9., 10.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2011 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > S. vasqueziana)
(S. vasqueziana v. vasqueziana HS 73a);.....V prilohe - BourleauS @/ Presse-papiers 427.png, @/ Presse-papiers 428.png
foto 9., 10.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2014 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > vasqueziana > S. vasqueziana v. vasqueziana)
(S. vasqueziana v. vasqueziana HS 73a);.....V prilohe - BourleauS @/ Presse-papiers 427.jpg, @/ Presse-papiers 428.jpg
Comment.: sign. forma - červenofialový kvet so svetlofialovým leskom v strede, tŕne krátke hrebeňovito biele, biele areoly
merc. Hillmann: RH 2008, 9, 10/11 S (S. vasqueziana v. vasqueziana RH 0730);  RH 2008, 9, 10/11 S (S. vasqueziana v. vasqueziana RH 0731);  RH 2008, 9, 10/11 S (S. vasqueziana v. vasqueziana RH 0732);
  • Sulcorebutia vasqueziana Rausch subsp. vasqueziana
add.stat.: # (VZ dat. C. Bourleau, 2007 - Sulcopassion // Koehr. 17, G 21 - de Vries 2009); Použitie v systéme členenia Sulcorebutia vyjadrujúce postavenie mena vasqueziana. 
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje. (pozri - S. vasqueziana a popísané poddruhy ssp. alba, ssp. chatajillensis, ssp. losenickyana pochádzajúce z obdobia 2001-2003).
foto 1.: Gert Monska, 2011 - www.kakteen-bautzen.de (Alben/subalbum_1 - find item in Kakteen Sulcorebutia)
(S. vasqueziana ssp vasqueziana);..... V prílohe - Monska11_S @/ 72_slideshow.jpg
foto 1.: G. Monska, 2016 - www.kakteen-bautzen.de/galerie/ (Fotogalerie - Kakteen R-S -> find item in MagentaCloud)
(S. vasqueziana ssp vasqueziana) detail;..... V prílohe - Monska16_S @/ Sulcorebutia vasqueziana ssp vasqueziana.jpg
Comment.: non vasqueziana. Na snímku je jeden z klonov "S. taratensis var. Vasquez" (RV). Kvet červenofialový so širšími okv. lístkami, oválne bradovité hrboly, tmavozelené telo (taratensis f. minima), priľahnuté tŕne najbližšie klonu 7; V galérii 2008 bol snímok identifikovaný ešte správne (pozri - S. taratensis);

tax.: gen. Sulcorebutia Backeb.,

cat.:
adnot.: Augustin, Gertel, Hentzschel, 2000 - v klasif. systéme Sulcorebutia má druh S. vasqueziana štyri variety var. vasqueziana, var. alba, var. chatajillensis a var. losenickyana;
Anderson, 2001 (dat. - RPS: Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Sulcorebutia canigueralii;
Šída, 2004 - Na východnom okraji rozšírenia príbuzenského okruhu vasqueziana - losenickyana. Najbližšie príbuzenstvo S. vasqueziana: S. vasqueziana var. albispina, S. losenickyana a S. verticillacantha var. chatajillensis;
Fritz, Gertel, deVries, 2006 - v systéme Sulcorebutia má uznaný druh S. vasqueziana štyri variety var. vasqueziana (incl. v. albispina), var. alba, var. chatajillensis a var. losenickyana;
Hentzschel, Augustin, 2008 (Weingartia & Sulcorebutia) - navrhnuté zvláštne postavenie druhu W. vasqueziana v skupine Sulcorebutia, s varietami var. vasqueziana a var. losenickyana;
Gertel, Latin, 2010 - príbuzenská skupina Sulcorebutia vasqueziana - fischeriana;

syn.1: Sulcorebutia losenickyana Rausch var. vasqueziana (Rausch) Augustin et Gertel 2000 nom. illeg.

comb.: K. Augustin, W. Gertel, #, / Kakteenzwerge der bolivianischen Anden, p.98, 2000 /
IPNI (IK) - K.Augustin & Gertel -- in K. Augustin, W. Gertel & G. Hentzschel, Sulcorebutia: Kakteenzw. boliv. Anden: 98 (2000):.
adnot.: Anderson, 2001 (dat. - RPS: Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum S. canigueralii;
O. Šída, Atlas kaktusů XIX, p.38, 2004 (cit.) - Napriek tomu, že S. losenickyana predstavuje vývojové centrum príbuzenského okruhu losenickyana - vasqueziana, meno "vasqueziana" má nomenklatorickú prioritu;
sign.: Augustin, Gertel, Hentzschel, Sulcorebutia, Kakteenzwerge der boliv. Anden, 6.2000 -> text;

syn.2.: Weingartia vasqueziana (Rausch) Hentzschel & Augustin 2008

comb.: G. Hentzschel, K. Augustin, #, 2008
IPNI - Gymnocalycium 21(2): 782. 2008 [May 2008]
adnot.: subgen. Sulcorebutia

colls. Rausch:  WR 64 (sucrensis - vasqueziana albispina?), WR 284 (typ), WR 474 (v. albispina);
colls. Markus: EM 343;
colls. Köhres: Koehr. 16 (v. albispina - vasqueziana ssp. vasqueziana), Koehr.17 (- vasqueziana ssp. vasqueziana);
colls. Lau: L 375 (? - canigueralii ssp. ritteri), L 1533;
colls. Krahn: WK 82 (? - canigueralii? - taratensis?), WK 380 (canigueralii? - vasqueziana);
colls. Kníže: KK 1208, KK 1262;
colls. Vasquez: RV # (ssp. vasqueziana);
colls. Swoboda: HS 72, HS 73 (alba - vasqueziana f.), HS 73a (alba - vasqueziana f.);
colls. Prantner: JP 58;
colls. Augustin: KA 69, KA 193, KA 194;
colls. Donald: JD 336;
colls. Gertel: G 21a (albispina), G 21b (albispina), G 25a (albispina), G 27 (azurduyensis ?), G 43;
colls. W.Fischer: WF 20 (albispina), WF 21, WF 22;
colls. Kirschnek: EK 7061, EK 7062, EK 7063, EK 7064;
colls. Kühhas: FK 76, FK 77;
colls. Fick: IF 40;
colls. E. Herzog: HE 52, HE 53;
colls. Hillmann: RH 722 (chatajillensis -> var.), RH 723 (var.), RH 730 (v. vasqueziana), RH 731 (v. vasqueziana), RH 732 (v. vasqueziana), RH 737 (alba - losenickyana -> var.), RH 738 (brevispina - losenickyana -> var.), RH 746 (losenickyana -> vasqueziana);
colls. STO: STO 94-961/1, STO 94-961a;
colls. deVries: VZ 29, VZ 30, VZ 82 (spec., vasqueziana? tarabucoensis?);
colls. Pot & Boxtel: JK 73 (ssp. vasqueziana (albispina)), JK 74, JK 75 (f. - ssp. vasqueziana);
colls. Bates &&:BDH 37, BDH 37.01;
colls. Bates &&&: BLMT 39.01, BLMT 43.01, BLMT 299.02 (=VZ 29);
colls. Bates: BB 344.03, BB 346.01, BB 1177.02;
colls. Heřtus: PHA 168, PHA 1580;
colls. Horáček: LH 19, LH 20, LH 697, LH 796, LH 1060, LH 1700;
colls. Šorma: VS 247 (v. nova), VS 345(=LH 697,  - losenickyana?), VS 349 (canigueralii? - vasqueziana), VS 447 (v. nova - losenickyana), VS 448 (v. nova), VS 449 (losen. albispina - vasqueziana), VS 453 (alba? albispina? - v. nova), VS 455 (ssp. - sormae);
colls. Odehnal: JO 645, JO 943.01;
colls. Šeda: SE 171;
colls. Kupčák: PK 24;
colls. Kasperski: KAS 91, KAS 91a, KAS 249, KAS 249a, KAS 249.1;
colls. Blaczkowski: TB 131.1;
colls. Mucha: MU 131.1;
colls. Klaasen: S 2450.1, S2450.2;
colls. Noorman: NL 12, NL 14, NL 26;


collp.:

vazqueziana
(pozri - vasqueziana)

Sulcorebutia vazqueziana.....(hort., mut.)

adnot.: Fonetická mutácia v katalógu SuccSeed 2003 (WR 284)

vazgueziana
(pozri - vasqueziana)

Sulcorebutia vazgueziana.....(hort., mut. q-g)

adnot.: Fonetická mutácia v katalógu Kaktus Kníže (KK 1208, KK 1262)

vasquesiana
(pozri - vasqueziana)

Sulcorebutia vasquesiana.....(hort., mut.)

adnot.: Fonetická mutácia v niektorých katalógoch, napr. v zozname web-obchodu www.seeds-auction.com (stav katalógu 1.2008).

vasqueriana
(pozri - vasqueziana)

Sulcorebutia vasqueriana.....(hort., mis.)

adnot.: Preklep v mene na web-stránke CactusPro 2003 (fotogallery)

 top of page