return to the main list
Hillmann_s

Ralf Hillmann , Igis, Switzerland - švajčiarsky cestovateľ a zberateľ kaktusov. Takmer úplná kolekcia nálezov Rebutia, S. ai. pestovaná a v podobe semien každoročne ponúkaná fi. SuccSeed alebo vlastnou fi. Hillmann.

adnot.: Akronym - RH.
Meno skoršie písané odlišne - ("Ralph Hillmann" - [dat.. Gamesby, ADB];  "Ralf Hillman" - [dat. Antálek, Podešva, www 2002].
Na web zdroji [dat. Collectors Overview 2001] sa rovnaký akronym RH objavil tiež s menom Haas Rudi (HH) [dat. incactcz, 2003].
V databáze R. Martina (RM FND existuje často dve a viac rozdielnych identít pod rovnakým poľným číslom. U RH ide o počiatočný systém značenia nálezov z rovnakej lokality a v rovnakom čase. Podobných prípadov je množstvo (v zozname zvýraznené). Vzhľadom na takéto šírenie materiálu bez abecedného rozlišovania je teraz zaznamenávané časté zmiešanie identít (hlavne mená pod publik. web-fotografiami!). Aby to nebolo také jednoduché, R. Hillmann v ojedinelých prípadoch od počiatku použil aj abecedné odlišovanie. V najnovších katalógoch (2008) sa toto pokúša z obchodnej nutnosti postupne vyjasňovať. Bohužiaľ minulé označovanie sa vo veľa prípadoch mieša s prebiehajúcou reidentifikáciou a zmenou taxonomických priradení. Otáznik je preto veľmi často použitý.

Nálezy (od r. 1987, 1989, ... )
 • RH 12.......(S. candiae) - Cochabamba, Santa Rosa, 2900m - (RH dat. R.Martin, Field Number Database, stav 2007)*** ??
 • RH 15.......(S. steinbachii) - Cochabamba, Carrasco, Cayarani, 3500m - (dat. R.Hillmann seeds 2009/10, 2010/11)
 • RH 148.....(eucaliptana - eucalyptana) - Panduro, Oruro - (dat. SuccSeed) // (M. steinmannii v. eucalyptana) - Oruro, Cercado, bei Panduro, 4100m - (dat. RH seeds 2008, 2009, 10/11)
 • RH 150.....(M. steinmannii v. eucalyptana) - Oruro, Caracollo - Cochabamba, 3900m - (dat. RM FND) > eucaliptana
 • RH 152.....(orurensis) - Oruro // - Oruro, Oruro, 3900m - (dat. RM FND) // (M. pygmaea v. orurensis) - Oruro, Cercado, Abzweig Oruro, 3900m - (dat. RH seeds 2008, 2010/11)
 • RH 154.....(orurensis) - Oruro // - Oruro, Oruro, 3900m - (M. pygmaea v. orurensis) - (dat. RH seeds 2008) // - Oruro, Cercado, Strasse nach Oruro, 3750m - (dat. RH seeds 2009, 2010/11)
 • RH 155.....(paznaensis n. n.) - Pazña - Poopo // (orurensis) - # // (M. pygmaea v. orurensis) - (dat. RH seeds 2008) // - Oruro, Poopo, Lago Poopo, 3900m - (dat. RH seeds 2009, 2010/11)
 • RH 156.....(eucaliptana - eucalyptana) - Oruro, Challapata, # // (M. steinmannii v. eucalyptana) - Ayaroa, Challapata, 3700m - (dat. RH seeds 2008, 2010/11)
 • RH 161.....(M. steinmannii v. parvula) - Potosí, Cuchu Ingenio, 3700m - (dat. RM FND)
 • RH 163.....(Weingartia cintiensis) - Ch'saca, N Padcoyo, 3450m - (RH dat. RM-FND)
 • RH 164.....(Weingartia cintiensis) - Ch'saca, N Padcoyo, 3400m - (RH dat. RM-FND)
 • RH 165.....(fiebrigii) - Camargo - (dat. SuccSeed 1998) // (A. fiebrigii) - Ch'saca, Sud Cinti, Inca Huasi, 3500m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 166.....(violascens) - N Camargo // (M. haagei. v. violascens) - Ch'saca, N Camargo, 3500m - (dat. RM FND) // (M. pygmaea v. violascens) - Sud Cinti, Inca Huasi, 3500m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 167.....(spegazziniana 'v. boliviana n. n') - N Camargo*** // (A. spegazziniana v. boliviana) - Sud Cinti, Inca Huasi, 3500m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 168.....(Weingartia cintiensis) - Ch'saca, N Camargo, 3500m - (RH dat. RM-FND) // Sud Cinti, Inca Huasi, 3500m - (?)
 • RH 170.....(M. haagei var. haefneriana) - Ch'saca, N Camargo, 3500m - (dat. RM FND) // (M. atrovirens var. haefneriana) - Sud Cinti, Inca Huasi, 3500m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 171....(atrovirens v. haefneriana & violascens & W. cintiensis)*** - Ch'saca, N Camargo, 3550m - (RM FND) // Sud Cinti, Inca Huasi, 3550m - (dat. RH seeds 2008, 9)
 • RH 171.....(M. atrovirens v. haefneriana) - (RH dat. RM FND) // - Sud Cinti, Inca Huasi, 3550m - ((dat. RH seeds 2010/11)
 • RH 171(x?).....(M. pygmaea v. violascens) - N of Camargo 3550m - (dat. Fischer katalog 2011/12)
 • RH 171(x?).....(Weingartia cintiensis) - (RH dat. RM-FND)
 • RH 172.....(M. atrovirens) - Ch'saca, N Camargo, 3550m - (RH dat. RM-FND) // Sud Cinti, Inca Huasi, 3550m - (?)
 • RH 173....(atrovirens v. suquistacensis & pygmaea v.) - Ch'saca, Nor Cinti, Rio Honda, 3450m
 • RH 173.....(M. atrovirens var. suquistacensis n. n.) - Ch'saca, Rio Honda, 3600m - (RH dat. RM FND) // - Rio Honda, Suquistaca - (dat. SuccSeed) // - Rio Honda, 3450m - (dat. RH seeds 2008, 2010/11)
 • RH 173a...(M. pygmaea v.) - (dat. RH seeds 2009, 10/11)
 • RH 173c...(Mediolobivia spec. nov.) - Ch'saca, Nor Cinti, Rio Honda, 3450m - (dat. RH seeds 2010/11) > pozri - Rio Honda
 • RH 174.....(M. atrovirens var. suquistacensis n. n.) - Ch'saca, Rio Honda, 3600m - (RH dat. RM FND) // - Rio Honda, Suquistaca - (dat. SuccSeed)
 • RH 175.....(fiebrigii) - Rio Honda - (dat. RM FND)
 • RH 176.....(A. fiebrigii) - Rio Honda - (dat. RH seeds 2008, 10/11)
 • RH 177.....(atrovirens var. suquistacensis n. n.) - Ch'saca, Rio Honda, 3600m - (dat. RM FND)***
 • RH 179.....(Weingartia cintiensis) - Ch'saca, Rio Honda, 3600m - (RH dat. RM-FND)
 • RH 180.....(violascens) - N Camargo // (M. haagei. v. violascens) - Ch'saca, N Camargo, 3300m - (dat. RM FND) // (M. pygmaea v. violascens) - Sud Cinti, Inca Huasi, 3300m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 181.....(fiebrigii) - N Camargo - (dat. SuccSeed 1998) // (A. fiebrigii) - Ch'saca, Sud Cinti, Inca Huasi, 3300m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 188.....(M. steinmannii) - Tarija, Tres Cruzes, 3450m - (dat. RM FND)
 • RH 191.....(M. atrovirens var. raulii) - Tarija, N San Antonio, 3600m - (dat. RM FND)
 • RH 192.....(steinmannii) - N San Antonio - // (M. steinmannii var.) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 193.....(M. steinmannii var. applanata) - N San Antonio - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 194.....(spegazziniana var. occidentalis n. n.) - San Antonio - (dat. SuccSeed) // (spegazziniana var. boliviana) - (dat. Cactus Love 2006)*** // (A. spegazziniana v. boliviana) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 195....(RH 195 & RH 195a & RH 195b)*** - Tarija, N San Antonio, 3700m
 • RH 195.....(mamillosa var. australis) // (R. spegazziniana - spegazziniana var. laui n. n.) // (A. spegazziniana v. boliviana) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11) // (steinmannii v. camargoensis) - (dat. RM FND) > pozri - RH 195a
 • RH 195a...(M. steinmannii var. camargoensis RH 195) - (dat. RM FND) // (steinmannii 'salpingantha?) - (dat. SuccSeed) // (M. steinmannii var. parvula) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 195b...(M. steinmannii v. steinmannii) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 196.....(A. fiebrigii) - N San Antonio - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 199....(pygmaea v. iscayachensis & steinmannii?)*** - Iscayachi, 3600m
 • RH 199.....(M. pygmaea var. iscayachensis) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11) // (steinmannii) - (dat. SuccSeed 1997) > pozri - RH 199a?
 • RH 199(a) ?..(# M. steinmannii) - (dat. SuccSeed 1997)
 • RH 201....(fiebrigii & fiebrigii)*** - Iscayachi, 3600m
 • RH 201.....(A. fiebrigii) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 201a...(fiebrigii) - (dat. SuccSeed) / (A. fiebrigii) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 202....(pseudoritteri & pygmaea & steinmannii)*** - Tarija, Mendez, Iscayachi, 3600m
 • RH 202.....(M. atrovirens var. pseudoritteri) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11) // (Eden-Plants 2009)
 • RH 202a...(pygmaea) - Iscayachi // (M. pygmaea v. colorea) - (dat. RH seeds 2008, 9)
 • RH 202b...(steinmannii) - Iscayachi // (M. steinmannii var.) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 204.....(M. atrovirens var. pseudoritteri) - Abra de Sama - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 205....(spegazziniana & fiebrigii & fiebrigii)*** - Abra de Sama, 3700m
 • RH 205.....(patericalyx) - (dat. SuccSeed 1999) // (A. spegazziniana v. atroviridis) - (dat. RM 2006, dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 205a...(A. fiebrigii) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 205b...(A. fiebrigii) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 206....(atrovirens v. pseudoritteri & fiebrigii)*** - Abra de Sama, 3850m
 • RH 206.....(M. atrovirens var. pseudoritteri) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 206a...(fiebrigii) - (dat. RM 2006)
 • RH 207....(fusca & spegazziniana v. atroviridis & haagei)*** - Tarija, Abra Sama, 3850m - (dat. RM FND)
 • RH 207.....(A. fusca) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 207a...(A. spegazziniana v. atroviridis) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 207b...(M. haagei?) // (M. pygmaea var.) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 207c...(fusca f.) - (dat. SuccSeed 2002) // (A. fusca f. dunkel) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 208.....(spegazziniana 'var. atroviridis') - Abra de Sama, 3850m // (A. minutissima) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)*** > RH 208 & RH 208a?
 • RH 209.....(S. tarijensis) - # - (dat. SuccSeed 2000) // - Tarija, Cuesta de Sama, 3650m - (dat. RM FND) // - Questa de Sama, 3650m - (dat. RH seeds 2009)
 • RH 210.....(A. vulpina) - Questa de Sama, 3650m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 211....(fusca & vulpina)*** - Cuesta de Sama, 3650m - (dat. RM FND)
 • RH 211.....(A. fusca) - (dat. RM FND) // - Questa de Sama - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 211a...(A. vulpina) - Questa de Sama - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 212.....(S. tarijensis f. grandis) - Tarija, Cuesta de Sama, 3550m - (dat. RM FND)
 • RH 213....(fusca & vulpina)*** - Questa de Sama, 3550m - (dat. RH seeds 2008, 9)
 • RH 213.....(A. fusca) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 213a...(A. vulpina) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 214....(S. tarijensis & fusca & speg. atroviridis)*** - Tarija, Cuesta de Sama, 3400m - (dat. RM FND)
 • RH 214.....(S. tarijensis) - Tarija, Cuesta de Sama, 3400m - (dat. RM FND)
 • RH 214a...(A. fusca) - Questa de Sama - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 214b...(A. spegazziniana v. atroviridis) - Questa de Sama - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 215.....(A. minutissima) - W Tarija, Tarija - (dat. RM FND) // (sanguinea ?) - (dat. SuccSeed) // (A. minutissima) - Questa de Sama - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 216.....(A. minutissima) - W Tarija, Tarija, 2450m - (dat. RM FND) // (sanguinea f. pectinata n. n.) - (dat. SuccSeed 1997) // (A. spec.) - Questa de Sama - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 218.....(A. fiebrigii) - Padcaya, 2450m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 219.....(R. padcayensis) - Padcaya - (dat. SuccSeed 2002) // - 2150m - (dat. RH seeds 2008, 10/11) // (A. padcayensis) - 2300m - (dat. Fischer katal. 2010)
 • RH 220.....(margarethae f.) - Padcaya // (R. margarethae) - Tarija, Padcaya, 2150m - (dat. RM FND) // (R. padcayensis f.) - (dat. RH seeds 2008, 2010/11)
 • RH 223.....(fulviseta) - ? - (dat. RM 2006) // (A. fulviseta) - Padcaya, 2300m - (dat. RM FND / dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 226.....(tarijensis) - San Lorenzo, NW Tarija, Tarija // (A. tarijensis v. nov.) - (dat. RM FND / dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 227.....(tarijensis) - San Lorenzo // (A. tarijensis v. nov.) - (dat. RM FND / dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 228.....(A. fiebrigii) - Tarija, Mendez, San Lorenzo, 2200m - (dat. RH seeds 2009, 10/11)
 • RH 231.....(muscula - fiebrigii ?) - N San Lorenzo, Canasmoro // (A. muscula) - Tarija, Canasmoro, 2100m - (dat. RM-FND / dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 232.....(A. muscula) - Tarija, Canasmoro, 2200m - (RH dat. RM-FND) // (fiebrigii 'pulchella'?) - N San Lorenzo - (dat. SuccSeed) // (A. pulchella) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 233.....(A. fiebrigii) - Tarija, Canasmoro, 2200m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 234.....(fiebrigii var. nova) - Yesera, N Tarija, Tarija // (A. fiebrigii) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 236.....(A. fiebrigii) - Alto de Cajas, NW Cajas - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 237....(spegazziniana)*** - Alto de Cajas, 2400m - (dat. RM FND)
 • RH 237.....(A. spegazziniana v. nov.) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 237a...(A. spegazziniana f.) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 238.....(A. fiebrigii) - Alto de Cajas - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 241.....(spegazziniana) - Alto de Cajas - (dat. RM FND) // (A. spegazziniana f.) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 242.....(A. spegazziniana f.) - Alto de Cajas - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 243....(heliosa v. condorensis & spegazziniana)*** - Tarija, Alto de Cajas, 2600m
 • RH 243.....(A. heliosa var. cajasensis) - (dat. RM FND) // (A. heliosa ssp. condorensis) - (dat. SuccSeed 1998) // (A. heliosa ssp. cajasensis) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 243(a)..(spegazziniana f.) - (dat. Cactus Love 2006)
 • RH 244.....(patericalyx) - Alto de Cajas - (dat. SuccSeed 1997) // (spegazziniana v. atroviridia) - (dat. RM FND, dat. RH seeds 2008)
 • RH 245.....(A. pulvinosa) - Tarija, Alto Cajas, 2550m - (dat. RM-FND) > Alto de Cajas
 • RH 247....(spegazziniana & fiebrigii) *** - Tarija, Alto Cajas, 2550m
 • RH 247.....(A. spegazziniana) - (RH dat. RM-FND) // (A. spegazziniana f.) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 247a...(A. fiebrigii) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 249.....(heliosa var. cajasensis f.) - Alto de Cajas // (A. heliosa ssp. cajasensis) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 250.....(A. spegazziniana f.) - Alto de Cajas - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 255.....(robustispina f.) - Rio de Cajas, 2450m // (A. robustispina) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 258.....(robustispina f.) - Junacas, 2350m // (A. robustispina) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 259.....(heliosa var. theresae n. n.) - Junacas, 2350m // (A. heliosa ssp. theresae) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 261.....(heliosa var. solisioides n. n.) - Junacas, 2500m - (dat. RM-FND) // (A. heliosa ssp. solisioides n. n.) - (dat. RH seeds 2008, 9)
 • RH 265.....(robustispina f.) - Alto de Espagna // (A. robustispina) - Alto España - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 267.....(A. fiebrigii) - Alto de España - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 270.....(robustispina f.) - Abra de Condor // (A. robustispina) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 271.....(heliosa var. condorensis) - Abra de Condor // (A. heliosa v. condorensis) - Tarija, Abra Condor, 2800m - (dat. RM FND) // (A. heliosa ssp. condorensis) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 274.....(robustispina f.) - Abra de Condor // (A. robustispina) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 275.....(spegazziniana) - Abra de Condor // (A. spegazziniana f.) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 276....(heliosa v. condorensis & gibbulosa)*** - Tarija, Abra de Condor, 2700m - (RH dat. RM-FND)
 • RH 276.....(heliosa var. condorensis) - (dat. RM FND / dat. SuccSeed) // (A. heliosa ssp. condorensis) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 276(a)..(A. gibbulosa) // (A. gibbulosa n. n.)
 • RH 277.....(spegazziniana) - Abra de Condor // (A. spegazziniana f.) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 279.....(muscula) - Palca Grande // (A. muscula) - Tarija, Palca Grande, 2500m - (RH dat. RM-FND / dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 280.....(A. heliosa v. nov.) - Tarija, Palca Grande, 2500m - (dat. RM FND) // (heliosa var. nova) - (dat. SuccSeed) // (A. heliosa ssp. nov.) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 281.....(A. hoffmannii) - Tarija, Palca Grande, 2400m - (RH dat. RM-FND) // (A. muscula) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 282....(gibbulosa & muscula & fiebrigii)*** - Tarija, Palca Grande, 2400m
 • RH 282.....(spec. ´gibbulosa´) // (A. gibbulosa) - (dat. RM-FND) // (A. gibbulosa n. n.) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 282a...(A. muscula) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 282b...(A. fiebrigii) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 283....(A. natural hybrid & heliosa v. condorensis & fiebrigii)*** - Tarija, Palca Grande, 2400m
 • RH 283.....(A. heliosa v. condorensis) - (dat. RM-FND) > RH 283b? // (A. natural hybrid) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)***
 • RH 283a...(A. fiebrigii) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 283(b)..( # ? ) - (A. heliosa v. condorensis) ?
 • RH 284.....(kupperiana f.) - Narvaez, # - (dat. SuccSeed) // (A. kupperiana) - 2000m - (dat. RM-FND / dat. RH seeds 2009, 10/11)
 • RH 285....(A. natural hybrid & = kupperiana?)*** - W Narvaez, 2200m
 • RH 285.....(A. kupperiana) - (dat. RM-FND) // (kupperiana f. Canaletas) - Canaletas, # - (dat. SuccSeed) // (A. natural hybrid) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)***
 • RH 285(a)..( #? )
 • RH 286....(kupperiana & atrovirens)*** - W Narvaez, 2250m - (dat. RM-FND)
 • RH 286.....(A. kupperiana) - (dat. RM-FND)
 • RH 286a...(M. atrovirens) - (dat. RM-FND / dat. RH seeds 2009) // - Tarija, O'Connor, westl. Narvaez, 2250m - (dat. RH seeds 2010/11) // (M. atrovirens v.) - (dat. LF CD 2015)
 • RH 287.....(A. gibbulosa) - Tarija, Canaletas, 2150m - (dat. RM-FND) // (A. gibbulosa n. n.) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 288.....(spegazziniana) - Abra de Condor // (A. spegazziniana f.) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 289.....(A. heliosa v. condorensis) - Tarija, Abra Condor, 2800m - (dat. RM-FND) // (A. heliosa ssp. condorensis) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 290.....(A. robustispina) - Tarija, Abra Condor, 2800m - (dat. RM-FND / dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 291.....(A. heliosa v. heliosa) - Tarija, Junacas, 2300m - (dat. RM-FND) // (A. heliosa ssp. heliosa) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 293....(steinmannii & atrovirens var. pseudoritteri)*** - Tarija, S Iscayachi, 3550m
 • RH 293.....(M. steinmannii) - (dat. RM FND) // (M. steinmannii) - Mendez, südlich Iscayachi, 3550m - (dat. RH seeds 2008, 2010/11)
 • RH 293a...(M. atrovirens var. pseudoritteri) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 294.....(steinmannii & ?? & pygmaea v. colorea)*** - S Iscayachi, 3600m
 • RH 294.....(steinmannii) // (M. steinmannii var.) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 294a...( # ?)
 • RH 294b...(colorea) - (dat. SuccSeed 2003 plantlist) // (M. pygmaea v. colorea) - (dat. RH seeds 2008, 9)
 • RH 295.....(spegazziniana 'v. boliviana n. n.') - Pueblo Viejo - (dat. SuccSeed 2002) // (A. spegazziniana v. boliviana) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 296....(atrovirens v. haefneriana? & atrovirens v. zecheri?)*** - Tarija, Pueblo Viejo, 3600m
 • RH 296.....(M. atrovirens v. haefneriana) - (dat. RM-FND / dat. SuccSeed 2001, 2002 / dat. RH seeds 2008, 9, 2010/11)
 • RH 296(a?)...(atrovirens var. zecheri) - (dat. SuccSeed 1999, 2000, 2002)
 • RH 298.....(pygmaea v. iscayachensis & pygmaea v. nov.) - Tarija, Pueblo Viejo, 3600m***
 • RH 298.....(M. pygmaea var. iscayachensis) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11) // (D. pygmaea v. iscayachensis) - (dat. VZ 2009)
 • RH 298a...(M. pygmaea var. nov.) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 299.....(Weingartia cintiensis) - Ch'saca, El Puente, 2450m - (RH dat. RM-FND)
 • RH 300....(eos) - Mal Paso, Potosí - (dat. SuccSeed) // (M. haagei var. eos) - Potosí, Agra Negra, 3550m - (dat. RM-FND) // (M. pygmaea v. eos) - Sud Chichas - (dat. RH seeds 2008, 9)
 • RH 300a...(eos) - Rio Salto - (mix. num.?? dat. SuccSeed)*** > pozri - RH 330a
 • RH 301.....(M. pygmaea) - Mal Paso - (dat. RM-FND) // (gracilispina) - // (M. pygmaea var.) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 304.....(M. steinmannii var. major) - Mal Paso - (dat. RM-FND / dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 305.....(A. spegazziniana var. boliviana) - Potosí, Mal Paso, 3750m - (dat. RM-FND / dat. RH seeds 2009, 10/11) > pozri - boliviana
 • RH 306.....(violascens & spegazziniana v. boliviana)*** - Potosi, Mal Paso, 3800m - (dat. RM-FND)
 • RH 306.....(M. haagei. v. violascens) - (dat. RM FND) // (violascens) - (dat. SuccSeed 1997) // (M. pygmaea v. violascens) - (dat. RH seeds 2009, 2010/11)
 • RH 306(a)...(spegazziniana var. occidentalis n. n.) - (dat. SuccSeed 1997) // (A. spegazziniana v. boliviana) - (implicitne sensu RH)
 • RH 308.....(M. steinmannii var. cincinnata) - Potosí, Mal Paso, 3850m - (dat. RM FND / dat. RH seeds 2009, 10/11)
 • RH 309.....(H. haagei v. violascens) - Potosí, Mal Paso, 3850m - (dat. RM FND)
 • RH 310....(steinmannii v. costata & pygmaea v. crassa & steinmannii v. cincinnata)*** - Potosí, Mal Paso, 3900m - (dat. RM FND)
 • RH 310.....(M. steinmannii var. costata) - (dat. RM FND / dat. RH seeds 2009, 10/11)
 • RH 310(a).(M. haagei v. crassa) - (dat. RM FND) // RH 310a - Potosi, Mal Paso, 3900m - (dat. RH seeds 2010/11)
 • RH 310b...(M. steinmannii v. cincinnata) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 312.....(M. steinmannii) - Potosí, Mal Paso, 3900m - (dat. RM FND)
 • RH 313.....(spegazziniana v. & spegazziniana v. nov.)*** - Potosi, Mal Paso, 3950m - (dat. RM FND)
 • RH 313.....(spegazziniana var. occidentalis n. n.) - (dat. SuccSeed 1997) // (A. spegazziniana v. boliviana) - (dat. RM FND)
 • RH 313(a)...(spegazziniana var. nova) - (dat. RM FND)
 • RH 314
 • RH 314.....(M. steinmannii var. costata) - Mal Paso, 3800m - (dat. RM FND / dat. RH seeds 2008, 9, 10/11) // (steinmannii var.) - (dat. SuccSeed)
 • RH 314a...(M. steinmannii v. cincinnata) - (dat. RH seeds 2010/11)
 • RH 314c...(M. pygmaea v. violascens) - Mal Paso, 3800m - (dat. RH seeds 2010/11)
 • RH 315....(pygmaea v. torquata & haagei)*** - Potosi, Mal Paso, 3950m
 • RH 315.....(M. pygmaea v. torquata) - (dat. RH seeds 2008)
 • RH 315(a?)..(M. haagei) - (dat. RM-FND)
 • RH 316.....(M. haagei) - Potosí, Mal Paso, 3950m - (dat. RM-FND)
 • RH 317....(steinmannii v. costata & spegazziniana v. boliviana)*** - Potosí, Mal Paso, 3950m - (dat. RM-FND)
 • RH 317.....(M. steinmannii v. costata) - (dat. RM FND / dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 317a...(spegazziniana v. boliviana) // (A. spegazziniana v. boliviana) - (dat. RH seeds 2008)
 • RH 319.....(steinmannii var. cincinnata) - Mal Paso - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 320
 • RH 320.....(steinmannii var. cincinnata) - Mal Paso - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 320a...(M. pygmaea v. crassa) - Sud Chichas, Mal Paso, 4050m - (dat. RH seeds 2010/11)
 • RH 321.....(M. pygmaea v. gracilispina) - Potosí, Mal Paso, 4050m - (dat. RM FND / dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 322.....(M. steinmannii var. cincinnata) - Potosí, Mal Paso, 4050m - (dat. RM FND / dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 323.....(steinmannii & steinmannii v. costata***
 • RH 323.....(steinmannii) - Mal Paso - (dat. RM FND) // (M. steinmannii var.) - (dat. RH seeds 2008, 9)
 • RH 323a...(M. steinmannii v. costata) - (dat. RH seeds 2008, 9)
 • RH 324.....(M. pygmaea v. torquata) - Mal Paso, 3650m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 325.....(pygmaea v. torquata & violascens)*** - Potosí, Mal Paso, 3700m
 • RH 325.....(M. pygmaea v. torquata) - (dat. RM-FND), (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11) // (violascens) - (dat. SuccSeed) > pozri - RH 325(a)
 • RH 325(a)..(violascens) - Mal Paso, 3650m - (dat. SuccSeed)
 • RH 326.....(mixta-eos & steinmannii & pygmaea)*** - Potosí, Mal Paso, 3700m - (dat. RM-FND / dat. kat. RM 2006 / dat. RH seeds 2008)
 • RH 326......(M. haagei v. mixta) - (dat. RM-FND) // (M. pygmaea v. eos) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11) // (/3 - D. haagei var. eos) - (dat. VZ 2009)
 • RH 326a....(M. steinmannii RH 326) - (dat. RM-FND) // (M. steinmannii var.) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 326b....(M. pygmaea var.) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 327.....(rutiliflora-diersiana & eos-violascens?)*** - Potosí, Yuraj Thuru, 3650m
 • RH 327......(M. pygmaea v. rutiliflora) - Yuray Thuru - (dat. RM-FND / dat. RH seeds 2008, 9, 10/11) // (pygmaea var. diersiana) - (dat. SuccSeed)
 • RH 327a... (M. haagei v. eos) - (dat. RM FND) // (pygmaea 'haagei' v. eos) - (dat. SuccSeed 2002) // (violascens) - (dat. Fischer 2007 katalog) // (M. eos v. nova) - (dat. Fischer 2008) // (M. pygmaea v. eos) - (dat. RH seeds 2009, 2010)
 • RH 328.....(eos & pygmaea)*** - Potosí, Thuru Mayu, 3700m
 • RH 328......(M. haagei v. eos) - (dat. RM-FND) // (M. pygmaea var. eos) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11) // (pygmaea 'haagei') - (dat. AGY 2006) > pozri - RH 328a
 • RH 328a... (pygmaea 'haagei') - Thuru Mayu - (dat. SuccSeed 2002) // (M. pygmaea var.) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 330.....(rutiliflora-diersiana & eos)*** - Potosí, Rio Salto, 3700m
 • RH 330......(pygmaea var. diersiana) // (M. pygmaea v. rutiliflora) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 330a....(M. haagei v. eos) - (dat. RM FND) // (M. pygmaea v. eos) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 331......(steinmannii ´iridescens´) - Pampa Mochara, Potosí - (dat. SuccSeed) // (M steinmannii v. iridescens) - Potosí, Pampa Mochara, 3750m - (dat. RM FND / RH seeds 2010/11)
 • RH 332......(M. pygmaea v. rutiliflora) - Potosí, Pampa Mochara, 3750m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 339......(M. atrovirens v. haefneriana) - Potosí, Esquire, 3950m - (dat. RM FND / dat. RH seeds 2008, 9, 10/11) // (brunescens) - (dat. SuccSeed) > RH 339a?
 • RH 341......(brunescens) - Esquire, Potosí // (M. atrovirens var. brunescens) - Potosí, E Esquire, 3750m - (dat. RM FND)
 • RH 342......(fiebrigii f. brunispina n. n.) - Esquire // (fiebrigii v. rubrispina) - (dat. Cactus Love 2006)*** // (A. fiebrigii f. brunispina) - Potosi, Linares, Cerro Tujnula, 3750m - (dat. RH seeds 2009, 10/11)
 • RH 344.....(steinmannii & brunescens? haefneriana?)*** - E Esquire, Cerro Tujnula, 3750m
 • RH 344......(M. steinmannii) - (dat. RM FND) // (M. steinmannii var.) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11) // (M. atrovirens v. brunescens) - (dat. C-Babula 2007) // (D. atrovirens v. brunescens) - (dat. VZ 2009) // (M. atrovirens v.) - (dat. LF CD 2015) > pozri - RH 344(a)
 • RH 344(a)...(M. atrovirens v. brunescens) // (R. atrovirens var. haefneriana) - (dat. SuccSeed)
 • RH 348.....(atrovirens & steinmannii v.) - Potosi, Linares, E Esquire, 3800m
 • RH 348.....(atrovirens) - E Esquire // (M. atrovirens v. haefneriana) - (dat. RM FND / dat. RH seeds 2009, 2010/11) östlich Esquire
 • RH 348a...(M. steinmannii v.) - östlich Esquire - (dat. RH seeds 2009)
 • RH 349.....(steinmannii) - E Esquire - (dat. SuccSeed) // (M. steinmannii var.) - Cerro Tujnula, 3750m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 356.....(Weingartia pulquinensis var. nova) - Potosí, Icla, 2100m - (dat. RM FND)
 • RH 364.....(S. tarabucoensis) - Ch'saca, Tarabuco - Presto, 3150m - (dat. RM FND)
 • RH 365.....(S. tarabucoensis) - Ch'saca, Tarabuco - Presto, 3100m - (dat. RM FND) // (S. tarabucoensis f.) - Yamparaez, Tarabuco-Presto - (dat. RH seeds 2009)
 • RH 366.....(S. tarabucoensis) - Ch'saca, Tarabuco - Presto, 3100m - (dat. RM FND)
 • RH 367.....(S. tarabucoensis) - Ch'saca, Tarabuco - Presto, 3100m - (dat. RM FND) // (S. tarabucoensis f.) - Yamparaez, Tarabuco-Presto - (dat. RH seeds 2009)
 • RH 368.....(S. tarabucoensis) - Ch'saca, Tarabuco - Presto, 3100m - (dat. RM FND) // (S. tarabucoensis f.) - Yamparaez, Tarabuco-Presto - (dat. RH seeds 2009, 10/11) // (/3, /5 - S. tarabucoensis v. tarabucoensis f.) - (dat. VZ 2009)
 • RH 369.....(S. tarabucoensis) - Ch'saca, Tarabuco - Presto, 3100m - (dat. RM FND)
 • RH 370.....(S. tarabucoensis) - Ch'saca, Tarabuco - Presto, 3200m - (dat. RM FND)
 • RH 376.....(S. tarabucoensis) - Ch'saca, Tarabuco - Zudañez, 3100m - (dat. RM FND) // - Zudañez, Tarabuco - Zudañez, 3100m - (dat. RH seeds 2009, 10/11)
 • RH 378.....(A. fiebrigii f. brunispina) - Yamparaez, Tarabuco-Sucre, 3300m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 379.....(S. tarabucoensis) - Ch'saca, Tarabuco - Sucre, 3300m - (dat. RM FND) // - 3400m - (dat. Eden-Plants 2009 - No.14951)
 • RH 380.....(S. tarabucoensis v. aureiflora) - Ch'saca, Tarabuco - Sucre, 3300m - (dat. RM FND) // (/1 - ) - (dat. VZ 2009) // - Sucre - Tarabuco, 3300m - (dat. RH seeds 2010/11)
 • RH 381.....(S. tarabucoensis) - Ch'saca, Tarabuco - Sucre, 3300m - (dat. RM FND) // - Yamparaez, Tarabuco - Sucre, 3300m - (dat. RH seeds 2009, 10/11)
 • RH 387.....(S. canigueralii v. applanata) - Oropeza, Hura Khatalla, 2950m - (dat. RH seeds 2009, 10/11) // (/9 - S. canigueralii f. (applanata)) - (dat. VZ 2009)
 • RH 390.....(Weingartia gracilispina) - Ch'saca, Rio Chico, 2100m - (dat. RM FND)
 • RH 392.....(Weingartia longigibba) - Ch'saca, Rio Chico, 1950m - (dat. RM FND)
 • RH 396.....(S. mentosa ssp. mentosa) - Cochabamba, Aiquile, 2350m - (dat. RM FND) // (S. mentosa) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11 / dat. SuccSeed 2009)
 • RH 397.....(S. mentosa ssp. mentosa) - Cochabamba, Aiquile, 2300m - (dat. RM FND) // (/1 - S. mentosa v. mentosa) - (dat. VZ 2009)
 • RH 398.....(Weingartia multispina) - Cochabamba, Aiquile, 2250m - (dat. RM FND)
 • RH 400.....(S. mentosa ssp. purpurea) - Aiquile - Santiago, 2900m - (dat. RM FND) // (S. santiaginiensis) - Aiquile - Santiago - (dat. SuccSeed / dat. RH seeds 2008, 9, 10/11) // (/13 - S. purpurea v. santiaginiensis) - (dat. VZ 2009) // (err. "RH 1400/13" S. purpurea ssp. santiaginiensis v. santiaginiensis) - (dat. Bourleau 2020)
 • RH 403.....(S. mentosa ssp. santiaginiensis) - Aiquile - Santiago, 2900m - (dat. RM FND) // (S. santiaginiensis) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 404.....(S. mentosa var. žlté tŕne) - flavissima ? - (dat. Atlas 2004) // (S. mentosa ssp. mentosa f.) - Cochabamba, Aiquile - Mizque, 2500m - (dat. RM FND) // (S. mentosa v. flavissima) - (dat. RH seeds 2009, 10/11) // (/10 - S. mentosa v. mentosa) "flavissima" - (dat. VZ 2009)
 • RH 405....(S. mentosa f. & S. mentosa f.)*** - Aiquile, 2500m - (dat. RM FND)
 • RH 405....(S. ssp. mentosa f. black) - (dat. RM FND) // (S. mentosa) - Cochabamba, Campero, Aiquile-Mizque, 2500m - (dat. RH seeds 2009)
 • RH 405(a)....(S. ssp. mentosa f. small) - (dat. RM FND)
 • RH 406.....(S. cylindrica) - Cochabamba, W Tintin, 2500m - (dat. RM FND) // (S. cylindrica fa. magenta flow.) - (dat. Succseed)
 • RH 407.....(S. cylindrica) - Cochabamba, Chahuarani, 2400m - (dat. RM FND) > Chaguarani (Cruce)
 • RH 408.....(S. cylindrica) - Cochabamba, Chahuarani, 2500m - (dat. RM FND) // (S. cylindrica fa. weisse Blüte) - (dat. RH seeds 2010/11)
 • RH 409.....(S. cylindrica) - Cochabamba, Chahuarani, 2500m - (dat. RM FND)
 • RH 410.....(S. cylindrica) - Cochabamba, Chahuarani, 2500m - (dat. RM FND) // (S. cylindrica fa. magenta Blüte) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 411.....(S. cylindrica) - Cochabamba, Chahuarani, 2450m - (dat. RM FND) // (S. cylindrica fa. gelbe Blüte) - (dat. RH seeds 2009, 10/11)
 • RH 415.....(S. markusii) - Cochabamba, Villa Viscarra, 3100m - (dat. RM FND)
 • RH 416.....(S. markusii) - Cochabamba, Sivincani, 3300m - (dat. RM FND)
 • RH 417.....(S. markusii) - Cochabamba, Sivincani, 3400m - (dat. RM FND) // (S. markusii f.) - Mizque, Sivincani, 3400m - (dat. RH seeds 2009, 10/11)
 • RH 418.....(S. markusii) - Cochabamba, Sivincani, 3400m - (dat. RM FND)
 • RH 419.....(S. markusii) - Cochabamba, Sivincani, 3300m - (dat. RM FND)
 • RH 420.....(S. markusii) - Cochabamba, Sivincani, 3250m - (dat. RM FND) // (S. markusii f.) - (dat. RH seeds 2008)
 • RH 421.....(S. markusii) - Cochabamba, Sivincani, 3100m - (dat. RM FND)
 • RH 423.....(S. steinbachii f.) - Mizque, Sacabamba, 3300m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 425.....(S. taratensis) - Cochabamba, NW Sacabamba, 3100m - (dat. RM FND) // (S. spec.) - Arce, nordwestl. Sacabamba, 3100m - (dat. RH seeds 2009)
 • RH 433.....(S. breviflora var. kamiensis) - (dat. SuccSeed) // (S. candiae v. kamiensis) - La Paz, W Corriri, 3150m - (dat. RM FND / SuccSeed 2009) // (S. candiae v. kamiensis) - Inquisivi, W Coriri - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11) // (/1 - S. arenacea v. kamiensis) - (dat. VZ 2009)
 • RH 434.....(S. breviflora var. kamiensis) - La Paz, W Corriri, 3150m - (dat. RM-FND)
 • RH 452.....(fiebrigii) - # - (dat. RM kat. 2006)
 • RH 473.....(M. nigricans) - Salta, Cachipampa, 3500m - (dat. RM-FND)
 • RH 476.....(R. senilis) - Escoipe, Salta, 1800m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 477.....(R. senilis) - Escoipe, Salta, 2100m - (dat. RM-FND)
 • RH 479....(pseudodeminuta & xanthocarpa)*** - Campo Quijano, 1950m - (dat. RM-FND)
 • RH 479.....(A. pseudodeminuta) - (dat. RM-FND / dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 479a...(xanthocarpa) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 481.....(xanthocarpa) - El Alisal, 1800m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 483.....(pseudodeminuta) - El Alisal, Qda del Toro - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 485.....(xanthocarpa f. napina) - Chorillos, 2400m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 489.....(xanthocarpa) - Chorillos, Qda del Toro // (xanthocarpa f.) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 492.....(M. einsteinii var. atrospinosa) - Salta, Santa Rosa, 3350m - (dat. RM FND)
 • RH 494.....(M. einsteinii var. atrospinosa) - Salta, Las Cuevas, 3450m - (dat. RM FND)
 • RH 497.....(M. einsteinii var. atrospinosa) - Salta, Las Cuevas, 3500m - (dat. RM FND)
 • RH 498.....(M. nigricans) - Salta, Encrucijada, 3700m - (dat. RM-FND)
 • RH 500.....(nigricans) - Qda del Toro // (M. pygmaea) - Qda del Toro, Encrucijada, 3750m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 502.....(M. pygmaea) - Jujuy, Cienaga, 3500m - (dat. RM-FND / dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 505.....(M. pygmaea) - Jujuy, Cuesta Lipan, 3300m - (dat. RM-FND / dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 512.....(M. haagei) - Jujuy, Tilcara, 2900m - (dat. RM-FND)
 • RH 513....(?? & haagei, elegantula)*** - Jujuy, Tilcara, 2850m - (dat. RM-FND)
 • RH 513.....( # ?)
 • RH 513a...(M. haagei) - (dat. RM-FND) // (M. pygmaea v. eleganthula) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11) > elegantula
 • RH 516.....(pygmaea & haagei?)*** - Jujuy, Pucará, 3850m
 • RH 516.....(M. pygmaea) - (dat. RM-FND) // (M. pygmaea v. pygmaea) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 516a?..(pygmaea 'haagei') - Humahuaca - (dat. SuccSeed 1998) //
 • RH 518.....(M. haagei) - Jujuy, Pucara, 4050m - (dat. RM-FND) // (pygmaea 'haagei') - Pucará, E Humahuaca - (dat. SuccSeed) // (M. pygmaea v. eleganthula) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11) > elegantula // (M. haagei var. rudý květ) - (dat. Fischer katalog 2010) ? > pygmaea v. pygmaea z tejto lokality
 • RH 520....(pygmaea ? # ) - Jujuy, Pucará, 4200m
 • RH 520.....( #? )
 • RH 520a...(pygmaea) - Pucará - # - (dat. SuccSeed 2002) // (M. pygmaea v. pygmaea) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 521.....(M. haagei) - Jujuy, Palca de Abarzo, 3800m - (dat. RM-FND) // (pygmaea 'haagei') - Estancia Palca de Aparzo, E Humahuaca - (dat. SuccSeed) // (M. pygmaea v. eleganthula) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11) > elegantula
 • RH 523.....(M. haagei) - Jujuy, Palca Abarzo, 3800m - (dat. RM-FND) // (M. pygmaea v. eleganthula) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11) > elegantula
 • RH 526.....(pygmaea & haagei)*** - Jujuy, Tres Cruces, 3850m
 • RH 526.....(M. pygmaea) - (dat. RM-FND) // (M. pygmaea v. pygmaea) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11) // (pygmaea 'haagei') - (dat. SuccSeed) > pozri - RH 526a ?
 • RH 526(a)...( # pygmaea v. eleganthula?) > elegantula
 •    RH 529 ??.....(pygmaea) - # - (dat. Mosti, 2000) >> pozri - RH 526
 • RH 534.....(M. haagei) - Jujuy, Tafna, 3600m - (dat. RM-FND) // (M. pygmaea v. eleganthula) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11) > elegantula
 • RH 535.....(M. haagei v. crassa) - Jujuy, Tafna, 3600m - (dat. RM-FND) // (M. pygmaea v. crassa) - (dat. RH seeds 2009)
 • RH 536.....(haagei & pygmaea v.)*** - Jujuy, Tafna, 3600m - (dat. RM-FND)
 • RH 536.....(M. haagei) - (dat. RM-FND // (M. pygmaea v. eleganthula) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11) > elegantula
 • RH 536(a).(pygmaea, fialovo-červený kvet) - (dat. SuccSeed) > = WR 333c spectabilis - raffaellii?
 • RH 537.....(M. haagei) - Jujuy, Cieneguillas, 3800m - (dat. RM-FND) // (M. pygmaea v. eleganthula) - (RH seeds 2010/11) > elegantula
 • RH 540.....(haagei & pygmaea)*** - Jujuy, Santa Catalina, 3900m -
 • RH 540.....(M. haagei) - (dat. RM FND) // (M. pygmaea v. eleganthula) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11) > elegantula
 • RH 540(a)...(M. pygmaea) - (dat. SuccSeed)
 • RH 541.....(crassa) - Santa Catalina // (M. haagei) - Jujuy, Santa Catalina, 3900m - (dat. RM FND) // (M. pygmaea v. crassa) - (dat. RH seeds 2008, 9)
 • RH 542....(pygmaea & haagei) - Jujuy, Santa Catalina, 3800m
 • RH 542.....(M. pygmaea) - (dat. RM FND) // (M. pygmaea v. pygmaea) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11) // (pygmaea 'haagei') - (dat. Agocs 2006) > pozri - RH 542a
 • RH 542a...(pygmaea 'haagei') // (M. pygmaea v. eleganthula) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11) > elegantula
 • RH 543.....(crassa) - Santa Catalina // (M. haagei v. crassa) - Jujuy, Santa Catalina, 3800m - (dat. RM FND)
 • RH 544.....(pygmaea 'haagei') - La Ciénaga, W Santa Catalina // (M. haagei) - Jujuy, La Cienaga, 3850m - (dat. RM FND) // (M. pygmaea v. eleganthula) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11) > elegantula
 • RH 545.....(M. steinmannii var. costata) - Jujuy, La Cienaga, 4050m - (dat. RM-FND)
 • RH 546.....(pygmaea 'haagei' v. elegantula) - La Ciénaga - (dat. SuccSeed 2002) // (M. haagei v. elegantula) - Jujuy, La Cienaga, 4050m - (dat. RM FND) // (M. pygmaea v. eleganthula) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 547.....(M. haagei v. crassa) - Jujuy, La Cienaga, 4050m - (dat. RM-FND)
 • RH 548.....(canacruzensis) - La Ciénaga, W Santa Catalina // (M. haagei var. canacruzensis) - Jujuy, La Cienaga, 4050m - (dat. RM FND) // (M. pygmaea v. canacruzensis) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 550.....(M. steinmannii) - Jujuy, Tafna, 3800m - (dat. RM FND)
 • RH 551.....(pygmaea 'haagei') - Tafna // (M. haagei) - Jujuy, Tafna, 3800m - (dat. RM FND) // (M. pygmaea v. eleganthula) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11) > elegantula
 • RH 552....(M. haagei -diersiana? & steinmannii v. cincinnata & costata & steinmannii var.)*** - Tafna, Jujuy, 3750m - (dat. RM FND)
 • RH 552.....(M. haagei) - (dat. RM FND) // (pygmaea var. diersiana) - (dat. SuccSeed) > mix. ident. num. RH 332 // (M. pygmaea v. eleganthula) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11) > elegantula
 • RH 552a...(M. steinmannii v. cincinnata) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 552b...(M. steinmannii v. costata) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 552c...(M. steinmannii var.) - (dat. RH seeds 2008, 9)
 • RH 554.....(M. steinmannii var. costata) - Jujuy, Tafna, 3600m - (dat. RM-FND)
 • RH 555.....(pygmaea 'haagei') - Yavi - Santa Victoria // (M. pygmaea v.) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 556.....(pygmaea 'haagei') - Yavi - Santa Victoria // (M. haagei) - Jujuy, Yavi - Sta Victoria, 4000m - (dat. RM FND) // (M. pygmaea v. eleganthula) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11) > elegantula
 • RH 558.....(R. margarethae) - Argentina, Salta, Abra Lizoite, 3550m - (dat. RM FND / dat. RH seeds 2009, 10/11)
 • RH 559.....(A. spegazziniana v. atroviridis) - Salta, Rodeo Grande, 3150m - (dat. RM FND)
 • RH 560.....(A. spegazziniana v. atroviridis) - Salta, Rodeo Grande, 2900m - (dat. RM FND)
 • RH 561.....(fiebrigii 'jujuyana') - Rodeo Grande (dat. SuccSeed 2002) - Sierra Sta. Victoria ? // (A. jujuyana) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 562.....(spegazziniana) - Rodeo Grande /Sierra Sta Victoria ? // (A. spegazziniana v. atroviridis) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 563.....(M. atrovirens v. ritteri) - Salta, Rodeo Pampa, 2850m - (dat. RM FND)
 • RH 568.....(haagei) - Condor, Sierra Santa Victoria, Jujuy // (M. haagei) - Jujuy, Condor, 4000m - (dat. RM FND) // (M. pygmaea v. eleganthula) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11) > elegantula
 • RH 570.....(haagei) - San Felipe, Sierra Santa Victoria, Salta // (M. haagei) - Salta, San Felipe, 4100m - (dat. RM FND) // (M. pygmaea v. eleganthula) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11) > elegantula
 • RH 572.....(jujuyana f.) - Nazareno, Sierra Santa Victoria, Salta // (A. jujuyana) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 573.....(M. atrovirens) - Salta, Nazareno, 3800m - (RH dat. RM-FND) // (D. atrovirens v.) - (dat. VZ 2009)
 • RH 576.....(spegazziniana) - Nazareno // (A. spegazziniana mit Typ) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 577.....(M. atrovirens v. ritteri) - Salta, Nazareno, 3550m - (dat. RM FND / dat. RH seeds 2009, 2010/11) // (M. atrovirens) - (dat. C-Babula 2007)
 • RH 578.....(M. steinmannii) - Salta, Poscaya, 3300m - (dat. RM FND)
 • RH 580.....(pygmaea 'haagei') - Nazareno, Sierra Santa Victoria, Salta // (M. haagei) - Salta, Poscaya, 3300m - (dat. RM FND) // (M. pygmaea v. eleganthula) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11) > elegantula
 • RH 583.....(atrovirens var. grandis) - Salta, Poscaya - (RH dat. RM-FND)
 • RH 584.....(atrovirens f. grandis) - Salta, Poscaya - (RH dat. RM-FND) // (atrovirens f.) - Poscaya - (dat. SuccSeed 2003 plantlist & seed list 2002)
 • RH 585.....(A. buiningiana) - Salta, Nazareno, 3400m - (RH dat. RM-FND, dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 586.....(M. steinmannii) - Salta, Nazareno, 3500m - (dat. RM FND) // (D. steinmannii v.) - Salta, Poscaya - (dat. VZ 2009)
 • RH 587.....(pygmaea 'haagei') - E Condor, NE Iturbe, Jujuy / Salta // (M. haagei) - Jujuy, Condor, 4200m - (dat. RM FND) // (M. pygmaea v. eleganthula) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11) > elegantula
 • RH 589.....(pygmaea 'haagei') - Hipolito (Iturbe) // (M. pygmaea v. pygmaea) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 590.....(pygmaea & haagei & L.ferox) - Chaupi Rodeo, 3600m
 • RH 590.....(M. pygmaea) - (dat. RM FND) // (M. pygmaea v. nov.) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 590a...(pygmaea 'haagei') - Hipolito (Iturbe), 3450m - (dat. SuccSeed) // (M. pygmaea v. eleganthula) - Chaupi Rodeo, 3600m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11) > elegantula
 • RH 590b...(Lobivia ferox) - Chaupi Rodeo, 3600m - (dat. RH seeds 2008)
 • RH 591.....(pygmaea 'haagei') - E Condor, NE Iturbe, Salta // (M. haagei) - Jujuy, Condor, 3550m - (dat. RM FND) // (M. pygmaea v. eleganthula) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11) > elegantula
 • RH 593.....(pygmaea 'haagei') - Condor, NE Iturbe, Jujuy // (M. haagei) - Jujuy, Condor, 3700m - (dat. RM FND) // (M. pygmaea v. eleganthula) - (dat. RH seeds 2008, 9) > elegantula
 • RH 594.....(pygmaea 'haagei') - Condor-Iruya, Salta // (M. haagei) - Salta, Condor - Iruya, 3800m - (dat. RM FND) // (M. pygmaea v. eleganthula) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11) > elegantula
 • RH 596.....(M. euanthema var. nova) - Salta, Condor-Iruya, 3800m - (RH dat. RM FND)
 • RH 597.....(M. haagei) - Salta, Condor - Iruya, 3700m - (RH dat. RM FND) // (M. pygmaea v. eleganthula) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11) > elegantula
 • RH 598.....(M. haagei) - Salta, Condor - Iruya, 3700m - (RH dat. RM FND) // (M. pygmaea v. eleganthula) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11) > elegantula
 • RH 598.....(M. pygmaea v. canacruzensis) - Santa Catalina, 4050m - (dat. Fischer katalog 2011/12) mix. num. > pozri - RH 548
 • RH 601.....(haagei & pygmaea v. crassa)*** - Salta, Iruya, 3600m
 • RH 601.....(M. haagei) - (dat. RM FND) // (M. pygmaea v. eleganthula) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11) > elegantula // (pygmaea - pygmaea 'haagei') - Iruya - (dat. Succseed) > RH 601a
 • RH 601a...(pygmaea v. crassa) - (dat. Fischer katalog 2007) // (M. pygmaea v. pygmaea) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11) // (R. pygmaea grandis) - (dat. BCSS 2009)
 • RH 605....(buiningiana/jujuyana & buiningiana f.? ) - Salta, Iruya, 2750m
 • RH 605.....(A. buiningiana) - (RH dat. RM-FND) // (A. buiningiana f.) - (dat. SuccSeed) = RH 605a ? // (jujuyana) - (dat. RH seeds 2009, 10/11)
 • RH 605a...(A. buiningiana f.) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 611.....(R. wessneriana) - Jujuy, Tumbaya, 2100m - (RH dat. RM-FND) // (R. wessneriana f. rote Blüte) - Jujuy, Qda Humahuaca, Volcan, 2200m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 614.....(R. senilis) - hranica Jujuy / Salta, Santa Laura, Jujuy, 1600m - (dat. RM-FND)
 • RH 616.....(saltensis v. verebii & #) - Salta, Campo Alegre, 1415m
 • RH 616.....(A. saltensis v. verebii) - (dat. RH seeds 2008, 9) // (A. verebii) - Salta, Campo Alegre, 1450m - (dat. RH seeds 2010/11)
 • RH 616a-e ...( # )
 • RH 671.....(S. verticillacantha) - Cochabamba, Estanzia de Bombeo, 3850m - (dat. RM-FND) // Cochabamba, Arque, Estacion de Bombeo, 3850m - (dat. RH seeds 2009, 10/11)
 • RH 674.....(S. steinbachii) - Chaparé, Sacaba-Colomi, 3400m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11) // (/5 - S. steinbachii v. steinbachii f.) "glomerispina" - (dat. VZ 2009)
 • RH 675.....(S. steinbachii) - Chaparé, Sacaba-Colomi, 3600m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 676.....(S. steinbachii) - Chaparé, Cubre Tres de Mayo, 3750m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 678.....(S. steinbachii) - Chaparé, Colomi-Corani, 3500m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 679.....(S. steinbachii) - Chaparé, Colomi-Corani, 3750m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 689.....(S. candiae) - Cochabamba, Santa Rosa, 2800m - (RH dat. RM-FND)
 • RH 690.....(S. candiae) - Cochabamba, Santa Rosa, 2900m - (RH dat. RM-FND)
 • RH 697.....(S. candiae v. kamiensis) - La Paz, W Corriri, 3200m - (dat. RM-FND / dat. RH seeds 2008, 9, 10/11 / dat. SuccSeed 2009)
 • RH 698.....(S. candiae v. kamiensis) - La Paz, W Corriri, 3500m - (dat. RM FND / dat. RH seeds 2008, 9, 10/11 / dat/ SuccSeed 2009)
 • RH 700.....(S. krugeri var. hoffmanniana f.) - Cochabamba, Mizque, Arani - Allalay, 3500m - (dat. RM FND) // (S. krugerae v. hoffmannii) - (dat. RH seeds 2009, 10/11)
 • RH 701.....(S. krugeri var. hoffmanniana f.) - Cochabamba, Arani - Allalay, 3650m - (dat. RM FND) // (S. krugerae v. hoffmannii) - (dat. RH seeds 2008) // (S. krugerae v. hoffmannii) - Mizque, Arani - Allalay, 3650m - (dat. RH seeds 2009, 10/11)
 • RH 702.....(S. steinbachii f.) - Cochabamba, Arani - Allalay, 3600m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11) // (S. steinbachii ssp. steinbachii v. steinbachii) - (dat. Bourleau 2020)
 • RH 703.....(S. steinbachii f.) - Cochabamba, Arani - Allalay, 3600m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 704.....(S. spec.) - Cochabamba, Mizque, Allalay, 3450m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11) // (/11, S. steinbachii ssp. steinbachii v. steinbachii) - (dat. Bourleau 2020)
 • RH 706.....(S. spec.) - Cochabamba, Mizque, Allalay - Lagunita, 3550m - (dat. RH seeds 2009, 10/11)
 • RH 708.....(S. markusii) - Cochabamba, Lagunita - Khasa, 3650m - (dat. RM FND) // (S. markusii f.) - Mizque, Khasa - Tintin - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 709.....(S. markusii) - Cochabamba, Khasa - Tintin, 3650m - (dat. RM FND) // (S. markusii f.) - Mizque, Khasa - Tintin - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 711.....(S. markusii) - Cochabamba, Khasa - Tintin, 3550m - (dat. RM FND)
 • RH 712.....(S. markusii) - Cochabamba, Khasa - Tintin, 3350m - ( dat. RM FND) // (S. markusii v.) - Mizque, Khasa - Tintin - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 713.....(S. markusii) - Cochabamba, Khasa - Tintin, 3250m - ( dat. RM FND) // (S. markusii v.) - Mizque, Khasa - Tintin - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 714.....(S. markusii) - Cochabamba, Khasa - Tintin, 3100m - ( dat. RM FND) // (S. markusii v.) - Mizque, Khasa - Tintin - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 716.....(S. markusii) - Cochabamba, Khasa - Tintin, 3050m - ( dat. RM FND) // (S. markusii v.) - Mizque, Khasa - Tintin - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 717.....(S. markusii) - Cochabamba, Khasa - Tintin, 3000m - (dat. RM FND)
 • RH 718.....(S. mentosa ssp. mentosa v. swobodae) - Cochabamba, Aiquile, 2450m - (dat. RM FND)
 • RH 721.....(S. losenickyana v. chatajillensis) - Ch'saca, Oropeza, Cerro Chatajlla, 3650m - (dat. RM FND) // (S. vasqueziana v. chatajillensis) - (dat. RH seeds 2009, 10/11)
 • RH 722.....(S. losenickyana v. chatajillensis) - Ch'saca, Cerro Chatajlla, 3580m - (dat. RM FND) // (S. losenickyana) - (dat. Atlas 2004) // (S. vasqueziana var.) - (dat. RH seeds 2010/11)
 • RH 723.....(S. verticillacantha f. brevispina) - Ch'saca, Cerro Chatajlla, 3580m - (dat. RM FND) // (S. losenickyana) - (dat. Atlas 2004) // (S. vasqueziana var.) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 724.....(A. fiebrigii) - Oropeza, N Sucre, Cerro Chatajilla, 3580m - (dat. RH seeds 2010/11)
 • RH 725.....(S. losenickyana) - (dat. Atlas 2004) // (S. verticillacantha f. brevispina) - Ch'saca, Cerro Chatajlla, 3480m - (dat. RM FND)
 • RH 728.....(S. losenickyana v. chatajillensis) - Ch'saca, Oropeza, Cerro Chatajlla, 3580m - (dat. RM FND) // (S. vasqueziana v. chatajillensis) - (dat. RH seeds 2009, 10/11)
 • RH 729.....(S. canigueralii) - Oropeza, Cerro Churuquella, 3100m - (dat. RH seeds 2009, 10/11) // (Sul canigueralii BB1.01, AG25, BLMT48.01, Card.5554, EK7051, G20, He50, JK53, KF63, LH854, RH729, SL25/02, TM48.01, BB1196.01) - Sucre, GPS 19°3.0'S; 65°16.0'W, Oropeza, Ch'saca, Bol., # - (dat. KKC CN DB 2015)
 • RH 730.....(S. verticillacantha) - Ch'saca, Barranca, 2900m - (dat. RM-FND) // (S. vasqueziana v. vasqueziana) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 731.....(S. losenickyana v. vasqueziana) - Ch'saca, Barranca, 2900m - (dat. RM FND) // (S. vasqueziana) - (dat. Atlas 2004) // (S. vasqueziana v. vasqueziana) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 732.....(S. verticillacantha) - Ch'saca, Barranca - Ravelo, 2950m - (dat. RM-FND) // (S. vasqueziana) - (dat. Atlas 2004) // (S. vasqueziana v. vasqueziana) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 733.....(S. frankiana) - Ch'saca, Barranca - Ravelo, 2950m - (dat. RM-FND / dat. RH seeds 2009, 10/11)
 • RH 734.....(S. alba) - Ch'saca, Barranca - Ravelo, 3000m - (RH dat. RM-FND)
 • RH 736.....(S. frankiana) - Ch'saca, Barranca - Ravelo, 2750m - (dat. RM-FND)
 • RH 737.....(S. alba) - Ch'saca, Chimuri, 3100m - (RH dat. RM-FND) // (S. losenickyana) - (dat. Atlas 2004) // (S. vasqueziana v.) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 738.....(S. verticillacantha f. brevispina) - Ch'saca, Sucre - Ravelo, 3200m - (dat. RM FND) // (S. losenickyana) - (dat. Atlas 2004) // (S. vasqueziana v.) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 739.....(S. losenickyana) - Ch'saca, Sucre - Ravelo, 3200m - (dat. RM FND / dat. Atlas 2004)
 • RH 740.....(S. losenickyana) - (dat. Atlas 2004)
 • RH 741.....(A. fiebrigii) - Oropeza, Chaunanca, 3350m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 742.....(S. losenickyana) - (dat. Atlas 2004)
 • RH 746.....(S. losenickyana) - (dat. Atlas 2004) // - Ch'saca, Sucre - Ravelo, 3300m - (dat. RM FND) // (S. vasqueziana) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 748.....(S. tarabucoensis v. aureiflora) - Ch'saca, Tarabuco - Sucre, 3300m - (dat. RM FND / dat. RH seeds 2009, 10/11)
 • RH 750.....(S. tarabucoensis) - Ch'saca, Tarabuco - Zudañez, 3150m - (dat. RM-FND)
 • RH 751.....(A. fiebrigii) - Rio Quiscoli Mayu, 2350m // (dat. RH seeds 2009, 10/11)
 • RH 754.....(S. rauschii) - Ch'saca, Zudañez, 2800m - (dat. RM FND / dat. RH seeds 2009, 10/11) // (Sul rauschii BB806.01, BB807.03, SE181, Sl43/99, BLMT364.01, EH8226, G155, HE67, JO951.01, KAS246.2, MU128.2, PHA261, RH754, TB128.2, TM364.01) - NE Zudanez, GPS 19°6.5'S; 64°41.5'W, Zudanez, Ch'saca, Bol., 2750-2850m - (dat. KKC CN DB 2015)
 • RH 755.....(S. rauschii) - Ch'saca, Zudañez, 2700m - (dat. RM FND) // - Zudañez, Zudañez, 2700m - (dat. RH seeds 2009)
 • RH 757.....(S. tarabucoensis) - Ch'saca, Tarabuco - Presto, 3050m - (dat. RM FND)
 • RH 758.....(S. tarabucoensis) - Ch'saca, Tarabuco - Presto, 3050m - (dat. RM FND)
 • RH 759.....(S. tarabucoensis) - Ch'saca, Tarabuco - Presto, 3050m - (dat. RM FND)
 • RH 760.....(S. tarabucoensis f.) - Ch'saca, Tarabuco - Presto, 2950m - (dat. RH seeds 2008) // - Yamparaez, Tarabuco-Presto - (dat. RH seeds 2009, 10/11) // (/4 - S. tarabucoensis v. tarabucoensis f.) ident. G 160 - (dat. VZ 2009)
 • RH 762.....(S. pasopayana) - Yamparaez, Presto-Pasopaya, 3000m - (dat. RH seeds 2009, 10/11)
 • RH 764.....(S. pasopayana) - # - (dat. E.&J. de Vries 2009) // (/6 - S. pasopayana) - (dat. VZ 2009, 10/11) // - Yamparaez, Presto - Pasopaya, 3200m - (dat. RH seeds 2010/11)
 • RH 765.....(S. pasopayana) - Yamparaez, Presto-Pasopaya, 3150m - (dat. RH seeds 2009, 10/11) // (/18 - S. pasopayana) - (dat. VZ 2009)
 • RH 766.....(S. tarabucoensis) - Ch'saca, Presto -Tarabuco, 3250m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 767.....(Weingartia pulquinensis) - Ch'saca, Pampa Aguila Khasa, 2650m - (dat. RM FND)
 • RH 769.....(S. pulchra f.) - Ch'saca, Zudañez, Zurima-Presto, 2700m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 770.....(S. pulchra var.) - Ch'saca, Zudañez, Zurima- Presto, 3000m - (dat. RH seeds 2008, 9) // (S. pulchra v. longispina) - (dat. KK Plzen 2013)
 • RH 773.....(S. pulchra f.) - Zudañez, Zurima- Presto, 2900m - (dat. RH seeds 2009, 10/11) // (/1, S. callichroma v. callichroma) - (dat. Bourleau 2020)
 • RH 775.....(S. rauschii) - Zudañez, Zurima- Presto, 3050m - (dat. Eden-Plants 2009 - No.14329)
 • RH 776.....(S. spec.) - Ch'saca, Zudañez, Zurima- Presto, 3050m - (dat. RH seeds 2009)
 • RH 778.....(S. mentosa ssp. mentosa) - Cochabamba, Villa Grenado, 2500m - (dat. RM FND) // (S. mentosa) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 779.....(S. mentosa var. žlté tŕne) - flavissima ? - (dat. Atlas 2004) // (S. mentosa ssp. mentosa f.) - Cochabamba, Villa Grenado, 2600m - (dat. RM-FND) // (S. mentosa v. flavissima) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 781.....(Weingartia pulquinensis v. corroana) - Cochabamba, Campero, Peña Colorado, 1700m - (dat. RH seeds 2008, 9)
 • RH 784.....(S. cardenasiana var.) - (dat. Atlas 2004 / dat. RH seeds 2009, 10/11) // (cardenasiana) - Cochabamba, Campero, Pasorapa, 2600m - (dat. RM-FND)
 • RH 786.....(Weingartia pulquinensis) - Cochabamba, Campero, Pasorapa, 2600m - (dat. RM-FND / dat. RH seeds 2009, 10/11 / dat. SuccSeed 2009)
 • RH 788.....(S. cardenasiana var.) - (dat. Atlas 2004) // (cardenasiana) - Cochabamba, Pasorapa, 2600m - (dat. RM-FND)
 • RH 792.....(S. krahnii) - Santa Cruz, N Comarapa, 2200m - (dat. RM-FND)
 • RH 793.....(S. krahnii) - Santa Cruz, N Comarapa, 2300m - (dat. RM-FND)
 • RH 796.....(A. fiebrigii) - Santa Cruz, Caballero, Comarapa, 2600m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11) // - Caballero, nördlich Comarapa, 2600m - (dat. RH seeds 2009)
 • RH 797.....(S. tiraquensis v. aguilarii) - (dat. Atlas 2004 / dat. RH seeds 2009, 10/11) // (S. spec.) - (dat. Monska 2008) // (S. tiraquensis v. lepida) - Cochabamba, Copachuncho, 2550m - (dat. RM FND 2011)
 • RH 799.....(S. tiraquensis v. lepida) - Cochabamba, Carrasco, Valle Hermoso, 2800m - (dat. RH seeds 2009, 10/11)
 • RH 801.....(S. tiraquensis) - Carrasco, Epizana, 2900m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 802.....(S. oenantha) - Cochabamba, Epizana, 2800m - (dat. RM-FND) // (S. tiraquensis) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 803.....(S. oenantha) - Cochabamba, Totora - Trancas, 2850m - (dat. RM-FND) // (S. spec.) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 804.....(S. tiraquensis v. totorensis) - Mizque, Totora - Trancas, 2900m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 805.....(S. tiraquensis v. totorensis) - Mizque, Totora - Trancas, 2770m - (dat. RH seeds 2008, 9)
 • RH 806.....(S. tiraquensis v. totorensis) - Mizque, Totora - Trancas, 2700m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 807.....(vallegrandensis) - Totora - Trancas // (A. fiebrigii v. vallegrandensis) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 809.....(S. tiraquensis v. totorensis) - Mizque, Totora - Trancas, 2700m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 811.....(S. heinzii) - Mizque, Totora - Trancas, 2650m - (dat. RH seeds 2008, 9) // (/3, S. tiraquensis ssp. totorensis v. totorensis) - (dat. Bourleau 2020)
 • RH 812.....(S. heinzii) - Mizque, Totora - Trancas, 2600m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11) // (/4, S. tiraquensis ssp. totorensis v. totorensis) - (dat. Bourleau 2020)
 • RH 813.....(S. spec.) - Mizque, Totora - Trancas, 2700m - (dat. RH seeds 2008, 10/11)
 • RH 814.....(S. augustinii f.) - Mizque, Huanakuni Chico, 2500m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 815.....(S. tiraquensis v. lepida) - Mizque, Huanakuni Chico, 2500m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 816.....(S. augustinii) - (dat. SuccSeed 2004) // - Huanakuni Chico, 2400m - (RH dat. RM-FND / dat. RH seeds 2009, 10/11)
 • RH 817.....(S. oenantha) - Cochabamba, Totora - Mizque, 2770m - (dat. RM-FND / dat. RH seeds 2009, 10/11)
 • RH 818.....(S. oenantha) - Chijmuri // - Cochabamba, Chimuri, 2850m - (RH dat. RM-FND / dat. RH seeds 2008, 9, 10/11) // (S. pampagrandensis v. oenantha) - Chimuri, 2850m - (dat. SuccSeed 2009)
 • RH 819.....(S. oenantha) - Cochabamba, Pampa Grande, 2750m - (dat. RM-FND) // (S. oenantha v. pampagrandensis) - (RH dat. RM-FND / dat. RH seeds 2009, 2010/11)
 • RH 820.....(S. tiraquensis v. renatae) - Totora - Mizque // (S. oenantha v. renatae) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11) // (S. tiraquensis ssp. totorensis v. renatae) - (dat. Bourleau 2020)
 • RH 821.....(S. tiraquensis v. renatae) - Totora - Mizque // (S. oenantha v. renatae) - (dat. RH seeds 2008, 9) // (Sul tiraquensis renateae 'renatae' BB1251.01, CH802, G109, HE113, PHA432, RF128, RF191, RH821, SL95/02, US125) - SW Totora GPS 17°46.6'S; 65°16.3'W, Mizque, Cochabamba, Bol., 2500-2600m - (dat. KKC CN DB 2015)
 • RH 822.....(S. oenantha) - Cochabamba, Totora - Mizque, 2650m - (dat. RM-FND) // (S. spec.) - (dat. Bercht 2008) // (S. spec. nov.) - (RH dat. RM-FND, dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 823.....(S. mizquensis) - Cochabamba, hory blízko Mizque, 2500m - (dat. RM FND) // C'bamba, Mizque, Berge um Mizque, 2500m - (dat. RH seeds 2010/11)
 • RH 825.....(S. cylindrica) - Cochabamba, Chahuarani, 2500m - (dat. RM FND) // (S. cylindrica f.) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 826.....(S. cylindrica) - Cochabamba, Estanzia Puccha, 2500m - (dat. RM FND) > Pajcha
 • RH 827....(S. markusii & S. markusii)*** > výnimka v číslovaní
 • RH 827.....(S. markusii) - Cochabamba, Villa Viscarra, 3000m - (dat. RM FND / dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 827a...(S. markusii) - Cochabamba, Villa Viscarra, 3100m - ( dat. RM FND / dat. RH seeds 2008, 9, 10/11 / dat. Eden-Plants 2009 - No.14949)
 • RH 828.....(S. markusii) - Cochabamba, Villa Viscarra, 3100m - ( dat. RM FND)
 • RH 831.....(S. krugeri var. hoffmanniana) - Cochabamba, La Villa, 3100m - (dat. RM FND) // (S. krugerae v. hoffmannii) - Punata, La Villa, 3100m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 833.....(S. krugeri var. hoffmanniana f.) - Cochabamba, Tiraque A, 3150m - (dat. RM FND) // (S. krugerae v. hoffmannii) - Arani, Tiraque A, 3150m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11) // (/4 - S. steinbachii v. hoffmannii f.) violette Blüte, ident. G 85 - (dat. VZ 2009) // (/11 - S. steinbachii v. hoffmannii f.) violette Blüte, ident. G 86 - (dat. VZ 2009)
 • RH 834.....(S. krugeri var. hoffmanniana f.) - Cochabamba, Tiraque A, 3150m - (dat. RM FND) // (S. krugerae v. hoffmannii) - Arani, Tiraque A, 3150m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 835.....(S. verticillacantha) - Cochabamba, Estanzia de Bombeo, 3800m - (dat. RM-FND)
 • RH 838.....(S. krugeri var. hoffmanniana f.) - Cochabamba, Arani, 3200m - (dat. RM FND) // (S. krugerae v. hoffmannii) - Arani, Arani, 3200m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11) // - Rd. Arani - Mizque, 3200m - (dat. Eden-Plants 2009 - No.14940)
 • RH 839.....(S. steinbachii f.) - Cochabamba, Arani, Arani, 3550m - (dat. RH seeds 2009, 10/11)
 • RH 840.....(S. steinbachii f.) - Cochabamba, Arani - Mizque, 3350m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 841.....(S. steinbachii f.) - Cochabamba, Arani - Mizque, 3500m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 843.....(S. mariana v. lauii) - Cochabamba, Arani - Mizque, 3650m - (dat. RH seeds 2008)
 • RH 844.....(S. mariana v. lauii) - Cochabamba, Arani - Mizque, 3650m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 845.....(S. mariana) - Cochabamba, Arani - Mizque, 3300m - (dat. RM FND / dat. RH seeds 2009, 10/11)
 • RH 846.....(S. mariana) - Cochabamba, Arani - Mizque, 3050m - (dat. RM FND / dat. RH seeds 2010/11)
 • RH 848.....(S. mentosa ssp. mentosa v. swobodae) - Cochabamba, Aiquile, 2450m - (dat. RM FND) // (S. mentosa v. swobodae) - (dat. RH seeds 2008) // - C'bamba, Campero, Aiquile - Santiago, 2500m - (dat. RH seeds 2010/11)
 • RH 849.....(S. albissima) - C'bamba, Campero, Aiquile - Santiago, 2500m - (dat. RH seeds 2010/11)
 • RH 850.....(S. mentosa ssp. mentosa v. albissima) - Aiquile, 2600m - (dat. RM FND) // (S. albissima) - Campero, Aiquile - Santiago, 2600m - (dat. RH seeds 2008) // (S. albissima (nicht sprossend)) - (dat. RH seeds 2009) // (S. albissima f. grandis) - C'bamba, Campero, Aiquile - Santiago, 2600m - (dat. RH seeds 2010/11) > pozri - grandis
 • RH 851.....(S. mentosa ssp. purpurea) - Cochabamba, Aiquile, 2900m - (dat. RM FND) // (S. santiaginiensis) - dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 853.....(S. mariana v. lauii) - # - (dat. RM FND) > VZ 167 = RH 853, HE 152
 • RH 854.....(S. mentosa ssp. purpurea) - Cochabamba, Aiquile, 2950m - (dat. RM FND) // (S. santiaginiensis)
 • RH 855.....(S. mentosa ssp. purpurea) - Cochabamba, Aiquile, 2900m - (dat. RM FND) // (S. santiaginiensis f. unguispina) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 856.....(S. mentosa ssp. purpurea) - Cochabamba, Questa de Santiago, 2900m - (dat. RM FND) > Cuesta de Santiago // (S. santiaginiensis) - dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 857.....(S. mentosa ssp. santiaginiensis) - Cochabamba, Questa de Santiago, 2850m - (dat. RM FND) > Cuesta de Santiago // (S. santiaginiensis) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 859.....(S. mentosa ssp. santiaginiensis) - Cochabamba, Questa de Santiago, 2800m - (dat. RM FND) > Cuesta de Santiago
 • RH 860.....(S. mentosa ssp. santiaginiensis) - Cochabamba, Questa de Santiago, 2700m - (dat. RM FND) > Cuesta de Santiago
 • RH 861.....(Weingartia pilcomayensis) - Potosí, Millares, 2350m - (dat. RM FND)
 • RH 864.....(atrovirens) - Betanzos // (M. atrovirens) - Potosí, Betanzos, 3700m - (RH dat. RM-FND) // (M. atrovirens v.) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 865.....(A. fiebrigii) - Betanzos, 3650m - (dat. RM FND / dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 866.....(M. atrovirens) - Potosí, Betanzos, 3650m - (RH dat. RM-FND) // (M. atrovirens v.) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 868.....(steinmannii? brachyantha? & pygmaea v. knizei)*** ident.?? - Potosí, Huari Huari, 3600m
 • RH 868.....(M. steinmannii var. knizei) - (dat. RM FND) // (steinmannii 'brachyantha') - (dat. SuccSeed 1997) // (pygmaea var. knizei) - (dat. SuccSeed 2002) // (M. steinmannii) - (dat.C-Babula 2007) // (M. pygmaea var. knizei) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 868(a)..( # steinmannii ? )
 • RH 869.....(M. steinmannii var. brachyantha) - Potosi, Saavedra, Huari Huari, 3750m - (dat. RM FND / dat. RH seeds 2010/11)
 • RH 871.....(M. atrovirens var. brunescens) - Potosí, Huari-Huari, 3950m - (dat. RM FND / dat. RH seeds 2009) // (M. atrovirens var.) - Saavedra, Huari-Huari, 3950m - (dat. RH seeds 2010/11)
 • RH 872.....(M. steinmannii var. cincinnata) - Potosí, Cuchu Ingenio, 3700m - (dat. RM FND)
 • RH 873.....(M. pygmaea v. polypetala) - Potosi, Linares, Khuchu Ingenio, 3700m - (dat. RH seeds 2009, 2010/11)
 • RH 877.....(pygmaea 'haagei') - Otavi - (dat. SuccSeed 2002) // (M. haagei) - Potosí, Otavi, 3450m - (dat. RM FND) & (C-Babula 2007) // (M. pygmaea var.) - (dat. RH seeds 2009, 10/11)
 • RH 879.....(M. haagei) - Ch'saca, Serque, 3650m - (dat. RM FND)
 • RH 880.....(M. atrovirens v. haefneriana) - Ch'saca, San Lucas, 3600m - (dat. RM FND)
 • RH 881.....(M. steinmannii v. parvula) - Ch'saca, San Lucas, 3600m - (dat. RM FND / dat. RH seeds 2009)
 • RH 882.....(Weingartia cintiensis) - Ch'saca, San Lucas, 3600m - (RH dat. RM-FND)
 • RH 883.....(fiebrigii & fiebrigii albispina)*** - Ch'saca, Rio Honda, 3400m
 • RH 883.....(A. fiebrigii) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 883a...(A. fiebrigii f. albispina) - (dat. RH seeds 2008, 10/11) // (A. fiebrigii v. albispina) - (dat. Eden-Plants 2009)
 • RH 884.....(haagei crassa & pygmaea)*** - Ch'saca, Rio Honda, 3400m - (dat. RM FND)
 • RH 884.....(M. haagei v. crassa) - (dat. RM FND) // (M. pygmaea v. violascens) - (dat. C-Babula 2007) // (D. pygmaea v. violascens ?) - (dat. VZ 2009) > ident.? pozri - RH 884a
 • RH 884a...(M. pygmaea var. nov.) - (dat. RH seeds 2008)
 • RH 885.....(atrovirens v. applanata & steinmannii)*** - Ch'saca, Rio Honda, 3400m - (dat. RM FND)
 • RH 885......(M. atrovirens var. applanata) - (dat. RM FND) > mix. ident? // (atrovirens var.) - N Camargo, Nor Cinti - (dat. SuccSeed) // (M. atrovirens) - (dat. C-Babula 2007)
 • RH 885(a)...(M. steinmannii RH 885) - Ch'saca, Rio Honda, 3400m - (dat. RM FND)*** > steinmannii applanata? // (M. steinmannii v. applanata RH885) - Rio Honda , 3400m - (dat. Fischer katalog 2011/12)
 • RH 886.....(pygmaea & atrovirens?)*** - Ch'saca, Chiñi Mayu, 3500m (3450m)
 • RH 886.....(M. pygmaea) - (dat. RM FND) // (M. pygmaea var.) - Chini Mayu - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 886(a) ?...(atrovirens var.) - Chiñi Mayu, NE Camargo - (dat. SuccSeed) // (M. atrovirens) - (dat. C-Babula 2007)*** = RH 886a ?
 • RH 886a...(M. atrovirens v. suquistacensis n. n.) - Chiñi Mayu, 3450m - (dat. RH seeds 2009, 2010/11)
 • RH 891.....(A. supthutiana) - Ch'saca, Villa Charcas, 3150m - (dat. RM FND / dat. RH seeds 2009, 10/11)
 • RH 894.....(A. cintiensis) - Villa Charcas, Culpina - (dat. RM FND) // (A. fiebrigii v. cintiensis) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 895.....(A. supthutiana) - Ch'saca, Villa Charcas, 3050m - (dat. RM FND / dat. RH seeds 2008, 9)
 • RH 896.....(atrovirens var. huasiensis) - Ch'saca, Santa Elena, 3200m - (RH dat. RM-FND) // - Huankanqui, 3200m - (dat. RH seeds 2008)
 • RH 897.....(A. supthutiana) - Ch'saca, Santa Elena, 3300m - (dat. RM FND)
 • RH 900.....(A. supthutiana) - Ch'saca, Santa Elena, 3550m - (dat. RM FND)
 • RH 901.....(A. supthutiana) - Ch'saca, Santa Elena, 3550m - (dat. RM FND)
 • RH 902.....(A. supthutiana) - Ch'saca, Santa Elena, 3700m - (dat. RM FND)
 • RH 904.....(A. heliosa v. densipectinata) - Ch'saca, Inca Huasi, 2850m - (dat. RM FND)
 • RH 907.....(A. heliosa v. densipectinata) - Ch'saca, Inca Huasi, 2950m - (dat. RM FND)
 • RH 908.....(A. supthutiana) - Ch'saca, Inca Huasi, 2950m - (dat. RM FND)
 • RH 910.....(A. cintiensis) - (dat. RM FND) // (A. fiebrigii v. cintiensis) - Inca Huasi, 2950m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 911.....(spec. - ?) - Inca Huasi, 3000m - (dat. RM FND) // (A. supthutiana) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 912.....(A. albopectinata) - Ch'saca, Inca Huasi, 3000m - (RH dat. RM-FND)
 • RH 916.....(M. pygmaea v. diersiana) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 919.....(M. steinmannii) - Ch'saca, Salitre - La Cueva, 3300m - (dat. RM FND)
 • RH 920.....(M. steinmannii v. parvula) - Ch'saca, Salitre - La Cueva, 3400m - (dat. RM FND)
 • RH 922.....(M. steinmannii) - Ch'saca, Salitre - La Cueva, 3150m - (dat. RM FND)
 • RH 923.....(M. steinmannii var. tuberculata) - Ch'saca, Salitre - La Cueva, 3150m - (dat. RM FND)
 • RH 924.....(M. steinmannii) - Ch'saca, Salitre - La Cueva, 3300m - (dat. RM FND)
 • RH 927.....(A. spegazziniana v. boliviana)*** > pozri - boliviana
 • RH 928....(pygmaea v. gracilispina & steinmannii)*** - Mendez, Tres Cruzes, 3500m
 • RH 928.....(M. pygmaea v. gracilispina) - (dat. RM FND / dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 928a...(steinmannii) - (dat. SuccSeed) // - Tres Cruzes - (M. steinmannii var.) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 930.....(pauciareolata & #? & steinmannii)*** - Mendez, San Antonio, 3500m
 • RH 930.... (M. steinmannii v. pauciareolata) - (dat. RM FND) // (M. pygmaea v. pauciareolata) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11) // (steinmannii var.) - (dat. SuccSeed) > RH 930b // (= paucicostata ??)
 • RH 930a...( # ?) - implicitne // (M. steinmannii v. steinmannii) - (dat. RH seeds 2010/11)
 • RH 930b...(M. steinmannii var.) - (dat. RH seeds 2008, 9)
 • RH 931.....(pygmaea v. gracilispina & pygmaea f.?)*** - Mendez, San Antonio, 3500m
 • RH 931.....(gracilispina) - // (M. pygmaea v. gracilispina) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 931(a)...(pygmaea) - (dat. SuccSeed) // (pygmaea f. RH 931 biely kvet) - (dat. Fischer 2007)
 • RH 933....(pygmaea v. gracilispina & pygmaea v. colorea)*** - San Antonio, 3500m
 • RH 933.....(M. pygmaea v. gracilispina) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11) // (pygmaea var. colorea) - San Antonio - (dat. SuccSeed) > pozri - RH 933(a)
 • RH 933a..( # colorea ?)
 • RH 934.....(A. spegazziniana var. boliviana) - Tarija, San Antonio, 3500m - (dat. RM-FND)*** > pozri - boliviana
 • RH 935....(pygmaea colorea & spegazziniana boliviana)*** - Tarija, Iscayachi, 3600m - (dat. RM-FND)
 • RH 935....(M. pygmaea var. colorea) - (dat. RH seeds 2008)
 • RH 935(a).....(A. spegazziniana var. boliviana RH 935) - (dat. RM-FND) > pozri - boliviana
 • RH 937.....(M. atrovirens var. pseudoritteri) - Mendez, Iscayachi, 3600m - (dat. RM-FND / dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 938.....(vulpina) - Abra de Sama, 3800m - (dat. SuccSeed 2002) // (A. vulpina) - Abra Sama, 3850m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 939.....(fusca) - Abra de Sama, 3850m - (dat. RM FND) // (A. fusca) - Abra Sama - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 940.....(A. fusca) - Tarija, Abra Sama, 3850m - (dat. RM FND)
 • RH 941.....(S. tarijensis) - Tarija, Abra Sama, 3850m - (dat. RM FND / dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 942.....(fusca) - Abra de Sama, 3850m - (dat. RM FND) // (A. fusca) - Abra Sama - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 943.....(S. tarijensis) - Tarija, Cuesta de Sama, 3600m - (dat. RM FND)
 • RH 944.....(A. sanguinea) - Tarija, Cuesta de Sama - (dat. RM FND) // (A. sanguinea? - ?) - (dat. SuccSeed)
 • RH 945.....(S. tarijensis) - Tarija, Cuesta de Sama, 2800m - (dat. RM FND / dat. RH seeds 2009, 10/11)
 • RH 946.....(sanguinea & S. tarijensis)*** - Tarija, Cuesta de Sama, 2750m - (dat. RM FND)
 • RH 946....(A. sanguinea) - (dat. RM FND)
 • RH 946(a)..(S. tarijensis) - Tarija, Cuesta de Sama, 2750m - (dat. RM FND)
 • RH 949.....(A. tarijensis) - Carichi Mayu (Carachimayo), N Tarija, Tarija // (dat. RH seeds 2009, 10/11)
 • RH 950.....(S. tarijensis) - Tarija, Carichi Mayu, 2800m - (dat. RM FND) // (S. tarijensis ssp. carchimayuensis) - (dat. RH seeds 2008) > carichimayuensis // (S. tarijensis f.) - (dat. RH seeds 2010/11)
 • RH 951.....(S. tarijensis) - Tarija, Carichi Mayu, 2800m - (dat. RM FND) // (S. tarijensis ssp. carchimayuensis) - (dat. RH seeds 2008) > carichimayuensis // (dat. RH seeds 2009, 10/11)
 • RH 952.....(A. fiebrigii) - San Lorenzo - Rio Pilaya, 2850m // (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 953.....(S. tarijensis) - Tarija, San Lorenzo - Rio Pilaya, # - (dat. RM FND)
 • RH 955.....(S. tarijensis v. pilayensis) - Tarija, San Lorenzo - Rio Pilaya, 2950m - (dat. RM FND)
 • RH 957.....(fiebrigii) - San Lorenzo - Rio Pilaya, 2800m // (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 960.....(S. tarijensis v. pilayensis) - Tarija, San Lorenzo - Rio Pilaya, 2800m - (dat. RM FND) // (S. tarijensis ssp. carchimayuensis) - (dat. RH seeds 2008) > carichimayuensis // (dat. RH seeds 2009, 10/11)
 • RH 962.....(S. tarijensis v. pilayensis) - Tarija, San Lorenzo - Rio Pilaya, 2850m - (dat. RM FND) // (S. tarijensis ssp. carichimayuensis) - (dat. RH seeds 2010/11)
 • RH 963.....(S. tarijensis v. pilayensis) - Tarija, San Lorenzo - Rio Pilaya, 2800m - (dat. RM FND) // (S. tarijensis ssp. carichimayuensis) - (dat. RH seeds 2010/11)
 • RH 964.....(A. tarijensis) - San Lorenzo - Rio Pilaya, 2950m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11) // (tarijensis var. sphaerica n. n.) - (dat. SuccSeed)
 • RH 965.....(A. fiebrigii) - San Lorenzo - Rio Pilaya, 2950m // (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 966.....(S. tarijensis v. pilayensis) - Tarija, San Lorenzo - Rio Pilaya, 2950m - (dat. RM FND)
 • RH 967.....(S. tarijensis v. pilayensis) - Tarija, San Lorenzo - Rio Pilaya, 3000m - (dat. RM FND) // (S. tarijensis ssp. carichimayuensis) - (dat. RH seeds 2010/11)
 • RH 968.....(S. tarijensis v. pilayensis) - Tarija, San Lorenzo - Rio Pilaya, 2950m - (dat. RM FND)
 • RH 969.....(A. tuberosa) - Tarija, San Lorenzo - Rio Pilaya, 2950m - (dat. RM-FND) // (A. tuberosa f.) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 970.....(A. fiebrigii) - Tarija, San Lorenzo - Rio Pilaya, 3050m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 971.....(S. tarijensis v. pilayensis) - Tarija, San Lorenzo - Rio Pilaya, 3050m - (dat. RM FND) // (S. tarijensis ssp. carchimayuensis) - (dat. RH seeds 2008) > carichimayuensis
 • RH 972.....(A. tuberosa) - Tarija, San Lorenzo - Rio Pilaya, 2950m - (dat. RM-FND) // (A. tuberosa f.) - (dat. RH seeds 2008)
 • RH 975.....(A. robustispina) - Tarija, Junacas, 2500m - (dat. RM-FND / Fischer katal. 2010)
 • RH 976.....(A. heliosa v. condorensis) - Tarija, Abra Condor, 2800m - (dat. RM-FND) // (A. heliosa ssp. condorensis) - (RH seeds 2010/11)
 • RH 977.....(A. robustispina) - Tarija, Abra Condor, 2800m - (dat. RM-FND)
 • RH 978.....(fiebrigii) - Abra de Condor - (dat. SuccSeed 2002) // - Tarija, Cercado, Abra Condor, 2800m - (dat. RH seeds 2009, 10/11)
 • RH 979.....(kupperiana) - Abra de Condor, Tarija // (A. kupperiana) - Tarija, Abra Condor, 2800m - (RH dat. RM-FND / dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 980.....(A. heliosa v. condorensis) - Tarija, Abra Condor, 2850m - (dat. RM-FND) // (A. heliosa ssp. condorensis)
 • RH 981.....(A. heliosa v. condorensis) - Tarija, Cerro Toldorillos, 2700m - (dat. RM-FND) // (A. heliosa ssp. condorensis) - (RH dat. RM-FND / dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 982.....(A. fiebrigii) - Cerro Toldorillos, 2700m - (dat. RM-FND / dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 983.....(A. heliosa v. condorensis) - Tarija, Cerro Toldorillos, 2750m - (dat. RM-FND) // (A. heliosa ssp. condorensis)
 • RH 984.....(A. fiebrigii) - Cerro Toldorillos, 2750m - (dat. RM-FND / dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 985.....(A. heliosa v. condorensis) - Tarija, Cerro Toldorillos, 2800m - (dat. RM-FND) // (A. heliosa ssp. condorensis)
 • RH 986.....(A. fiebrigii) - Cerro Toldorillos, 2850m - (dat. RM-FND / dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 987.....(A. heliosa v. condorensis) - Tarija, Cerro Toldorillos, 2900m - (dat. RM-FND) // (A. heliosa ssp. condorensis)
 • RH 988.....(A. robustispina) - Tarija, Cerro Toldorillos, 2900m - (dat. RM-FND)
 • RH 989.....(A. heliosa var. condorensis) - Tarija, Cerro Toldorillos, 2900m - (dat. RM-FND) // (A. heliosa ssp. condorensis) - (dat. RH seeds 2008)
 • RH 990.....(A. heliosa var. condorensis) - Tarija, Cerro Toldorillos, 2900m - (dat. RM-FND) // (A. heliosa ssp. condorensis)
 • RH 991.....(A. heliosa v. condorensis) - Tarija, Cerro Toldorillos, 3050m - (dat. RM-FND) // (A. heliosa ssp. condorensis)
 • RH 992.....(A. spegazziniana) - Abra de Condor, 2600m - (dat. RM-FND) // (A. spegazziniana f.) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 993.....(A. muscula) - Tarija, Palca Grande, 2550m - (RH dat. RM-FND)
 • RH 994.....(fiebrigii & robustispina?)*** - Tarija, Palca Grande, 2550m
 • RH 994.....(A. fiebrigii var.) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11) // (A. robustispina) - (RH dat. RM-FND) // (R. robustispina) - Condor, Tarija - (dat. SuccSeed 1997) > ident.? pozri - RH 994a?
 • RH 994(a)..(A. robustispina)
 • RH 996.....(spegazziniana) - Palca Grande, 2550m - (dat. SuccSeed 2002 / dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 997.....(A. robustispina) - Tarija, Palca Grande, 2550m - (dat. RM-FND / dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 998.....(A. heliosa v. nov.) - Tarija, Palca Grande, 2550m - (dat. RM FND)
 • RH 1000....(A. fiebrigii) - Canaletas, 2300m // (dat. RH seeds 2009, 10/11)
 • RH 1001....(spec. ´gibbulosa´) - Canaletas // (A. gibbulosa) - Tarija, Canaletas, 2200m - (RH dat. RM-FND) // (A. gibbulosa n. n.) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 1002....(spec. - ?) - Canaletas // (A. residua / lateritia) - Canaletas - (RH dat. RM-FND) // (A. residua / lateritia n. n.) - O'Connor, Canaletas, 2300m - (dat. RH seeds 2010/11)
 • RH 1003....(muscula & albipilosa)*** - Tarija, Canaletas, 2100m
 • RH 1003....(A. muscula) - (RH dat. RM-FND / dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 1003a..(A. albipilosa) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 1004....(residua/lateritia & robustispina)*** - (dat. RM-FND)
 • RH 1004...(A. residua / lateritia) - Canaletas - (dat. RM-FND) // (A. residua / lateritia n. n.) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11) // (A. robustispina) - (dat. RM FND) > pozri - RH 1004a ?
 • RH 1004(a)..(A. robustispina) - Tarija, Canaletas, 2100m - (dat. RM-FND)
 • RH 1006....(A. fiebrigii) - Canaletas, 2150m // (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 1007....(A. residua / lateritia) - Canaletas - (dat. RM-FND) // (A. residua / lateritia n. n.)
 • RH 1009....(A. residua / lateritia) - Canaletas - (dat. RM-FND) // (A. residua / lateritia n. n.) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 1010....(A. residua / lateritia) - Canaletas - (dat. RM-FND) // (A. residua / lateritia n. n.) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 1011....(Rebutia spec. - residua) - Canaletas // (A. residua / lateritia) - Canaletas - (RH dat. RM-FND) // (A. residua / lateritia n. n.) - (dat. RH seeds 2008, 9)
 • RH 1013....(muscula) - Narvaez // (A. muscula) - Tarija, Narvaez, 1800m - (RH dat. RM-FND / dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 1014...(fiebrigii) - Narvaez - (dat. SuccSeed) // (A. albipilosa) - Tarija, O'Connor, Narvaez, 1800m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 1016...(A. espinosae) - Tarija, Narvaez, 1750m - (RH dat. RM-FND)*** > narvaecensis
 • RH 1018...(A. espinosae) - Tarija, Narvaez, 1750m - (RH dat. RM-FND / dat. RH seeds 2008, 9, 10/11) > narvaecensis
 • RH 1021...(A. heliosa var. theresae) - Tarija, Junacas, 2500m - (dat. RM-FND) // (A. heliosa ssp. theresae) - (dat. RH seeds 2008) // (A. theresae) - (dat. Fischer 2008) > teresae
 • RH 1024...(heliosa var. solisioides n. n.) - Junacas, 2600m - (dat. RM-FND) // (A. heliosa ssp. solisioides n. n.) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 1025...(A. heliosa ssp. cajasensis) - Junacas, 2600m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 1026...(A. robustispina) - Tarija, Junacas, 2600m - (dat. RM-FND)
 • RH 1028...(A. heliosa var. theresae) - Tarija, Junacas, 2550m - (dat. RM-FND) // (A. heliosa ssp. theresae) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)*** > teresae
 • RH 1029...(A. fiebrigii) - Junacas, 2450m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 1030...(heliosa & fiebrigii)*** - Junacas, 2450m
 • RH 1030...(A. heliosa ssp. heliosa) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 1030a..(A. fiebrigii) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 1031...(heliosa) - Junacas // (A. heliosa v. heliosa) - Tarija, Junacas, 2450m - (dat. RM-FND) // (A. heliosa ssp. heliosa) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 1032...(A. robustispina) - Tarija, Junacas, 2450m - (dat. RM-FND)
 • RH 1033...(A. heliosa v. heliosa) - Tarija, Junacas, 2450m - (dat. RM-FND) // (A. heliosa ssp. heliosa) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 1036....(R. padcayensis) - Padcaya // - 2300m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 1037....(kupperiana & albiareolata)*** - Arce, Padcaya, 2300m
 • RH 1037....(A. kupperiana) - (dat. RM-FND / dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 1037a..(fiebrigii 'albiareolata') - (dat. SuccSeed) // (A. albiareolata) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 1038....(fulviseta f.) - Padcaya // (A. fulviseta) - Padcaya, 2300m - (dat. RM-FND)
 • RH 1039....(A. sanguinea) - Padcaya, 2400m - (dat. RM-FND / dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 1040....(A. fulviseta) - Tarija, Arce, Cañas, 2200m - (dat. RM-FND)
 • RH 1041....(archibuiningiana & # & # Cleistocactus & Puya)*** - Tarija, Arce, Cañas, 2200m
 • RH 1041....(A. archibuiningiana) - (dat. RM-FND, dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 1042....(fulviseta & archibuiningiana)*** - Padcaya, 2200m
 • RH 1042...(A. fulviseta) - (dat. RM-FND, dat. RH seeds 2008, 9, 10/11) // (A. archibuiningiana) - (dat. RM FND) > pozri - RH 1042(a)
 • RH 1042(a)..(A. archibuinigiana) - Padcaya, 2200m - (dat. RM-FND)
 • RH 1044....(R. padcayensis) - Padcaya, 2350m - (dat. RM-FND / dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 1045....(A. kupperiana) - Padcaya, 2350m - (dat. RM-FND / dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 1046....(fiebrigii 'albiareolata') - Padcaya - (dat. SuccSeed) // (A. albiareolata) - Tarija, Arce, Padcaya, 2550m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 1048....(R. padcayensis) - Tarija, Padcaya, 2650m - (dat. RM-FND)
 • RH 1049...(spec. - ?) - Padcaya, # - (dat. SuccSeed) // (A. albiareolata) - Tarija, Arce, Padcaya, 2700m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 1050...(R. padcayensis) - Tarija, Padcaya, 2400m - (dat. RM-FND) // - Tarija, Arce, Padcaya, 2400m - (dat. RH seeds 2010/11)
 • RH 1051...(R. padcayensis v. camachoensis n. n.) - Cañas, E Padcaya - (dat. SuccSeed 2006) // R. padcayensis v. camachoensis n. prov.) - (dat. RH seeds 2008) // (R. padcayensis ssp. camachoensis n. prov.) - (dat. RH seeds 2010/11)
 • RH 1052...(spec. - ?) - Cańas, E Padcaya - (dat. SuccSeed) // (A. albiareolata) - Tarija, Arce, Cañas, 2450m - (dat. RH seeds 2008, 10/11)
 • RH 1053...(padcayensis v. camachoensis n. n.) - Cañas, E Padcaya, 2450m - (dat. SS 2006) // R. padcayensis v. camachoensis n. prov.) - (dat. RH seeds 2008)
 • RH 1054...(fiebrigii) - (dat. RM-FND)*** // (fiebrigii 'albiareolata') - Cañas, E Padcaya - (dat. SuccSeed) // (A. albiareolata) - Tarija, Arce, Cañas, 2600m - (dat. RH seeds 2008, 10/11) // ambig.*** > pozri - RH 1054a
 • RH 1054a..(A. fiebrigii f.) - (dat. RH seeds 2008, 10/11)
 • RH 1055...(padcayensis) - Tarija, Cañas, 3200m - (dat. RM-FND) // (padcayensis v. camachoensis n. n.) - Cañas, E Padcaya - (dat. SuccSeed 2006) // R. padcayensis v. camachoensis n. prov.) - (dat. RH seeds 2008) // (R. padcayensis ssp. camachoensis n. prov.) - (dat. RH seeds 2010/11)
 • RH 1056...(padcayensis v. camachoensis n. n.) - Cañas, E Padcaya - (dat. SuccSeed 2006) // R. padcayensis v. camachoensis n. prov.) - (dat. RH seeds 2008) // (R. padcayensis ssp. camachoensis n. prov.) - (dat. RH seeds 2010/11)
 • RH 1057...(R. padcayensis v. camachoensis n. prov.) - (dat. RH seeds 2008) // (R. padcayensis ssp. camachoensis n. prov.) - (dat. RH seeds 2010/11)
 • RH 1058...(kupperiana) - Cañas - (dat. SuccSeed 2002) // (A. kupperiana) - Tarija, Cañas, 2450m - (dat. RM-FND) // - Tarija, Arce, Canas, 2450m - (RH seeds 2010/11)
 • RH 1059...(robustispina & fiebrigii)*** - Tarija, Padcaya - Bermejo, 2250m
 • RH 1059...(robustispina) - (dat. RH seeds 2008, 10/11)
 • RH 1059a..(A. fiebrigii) - (dat. RH seeds 2008, 10/11)
 • RH 1065
 • RH 1065....(M. atrovirens var.) - Tarija, Aviles, Pamparayo, 3600m - (dat. RH seeds 2008, 9)
 • RH 1065a...(M. pygmaea v. colorea) - Tarija, Aviles, Pamparayo, 3600m - (dat. RH seeds 2008, 2010/11)
 • RH 1067...(atrovirens & steinmannii?)*** - Tarija, Pamparayo, 3700m
 • RH 1067...(M. atrovirens v. cincinnata) - (dat. RM FND) mix. ident ? > pozri - RH 1067a??
 • RH 1067(a)..(M. steinmannii v. cincinnata)
 • RH 1068...(A. spegazziniana var. boliviana) - Tarija, Pamparayo, 3700m - (dat. RM-FND / RH seeds 2010/11)*** > pozri - boliviana
 • RH 1069...(pygmaea) - Pamparayo - (dat. SuccSeed 2002) // (M. pygmaea v. pygmaea) - Pamparayo, 3700m - (dat. RH seeds 2008, 9) // (M. pygmaea v.) - (dat. RH seeds 2010/11)
 • RH 1070...(steinmannii v. nov. & steinmannii v.)*** - Pamparayo, 3700m
 • RH 1070...(steinmannii var.) - (dat. SuccSeed 2001) // (M. steinmannii v. nov.) - Pamparayo, 3700m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 1070a.(M. steinmannii var.) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 1071...(M. haagei) - Tarija, Pamparayo, 3800m - (dat. RM-FND) // (M. pygmaea v. eleganthula) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11) > elegantula
 • RH 1073
 • RH 1073...(M. steinmannii var. cincinnata) - Tarija, Pamparayo, 3900m - (dat. RM FND)
 • RH 1073a..(M. atrovirens var.) - Tarija, Aviles, Pamparayo, 3850m - (dat. RH seeds 2010/11)
 • RH 1074...(M. steinmannii) - Tarija, Curqui, 3900m - (dat. RM FND)
 • RH 1076...(steinmannii & crassa / iscayachensis)*** - Tarija, Curqui, 3850m
 • RH 1076...(steinmannii) - (dat. RM FND) // (M. steinmannii var.) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11) // (D. steinmannii) - (dat. VZ 2009)
 • RH 1076a.(crassa) - (dat. SuccSeed) // (M. pygmaea v. iscayachensis) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 1077...(pygmaea) - Curqui, 3800m - (RM FND) // (M. pygmaea f. gelbe Dornen) - (dat. RH seeds 2008, 2010/11)
 • RH 1079...(pygmaea v. & pygmaea v. iscayachensis)*** - Curqui, 3700m
 • RH 1079...(pygmaea) - (dat. SuccSeed) // (M. pygmaea v.) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 1079a.(M. pygmaea v. iscayachensis) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 1081...(pygmaea 'haagei') - Curqui, 3550m - (dat. SuccSeed) // (M. pygmaea v.) - Curqui, 3600m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 1083...(pygmaea v. colorea & pygmaea v. pygmaea)*** - Curqui, 3550m
 • RH 1083...(M. pygmaea v. colorea) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11) // (M. pygmaea v. pygmaea) - (dat. RM FND) // (pygmaea - oranžový kvet) - (dat. SuccSeed) > pozri - RH 1083(a)
 • RH 1083(a)..(pygmaea v. pygmaea)?
 • RH 1084...(M. pygmaea v.) - Chorcoya, 3700m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 1086...(pygmaea v. iscayachensis & #? & pygmaea v. gracilispina)*** - Chorcoya, 3800m - (dat. RH seeds 2008)
 • RH 1086...(M. pygmaea v. iscayachensis) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 1086a..( #?)
 • RH 1086b..(M. pygmaea v. gracilispina) - (dat. RH seeds 2008, 9)
 • RH 1087...(M. steinmannii var. cincinnata) - Chorcoya, 3950m - (dat. RM FND / dat. RH seeds 2008, 9, 10/11) // Iscayachi - Yunchara - (dat. SuccSeed)
 • RH 1088...(M. haagei v. elegantula) - Tarija, Chorcoya, 3850m - (dat. RM-FND) & (dat. C-Babula 2007) // (M. pygmaea v. eleganthula) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11) // (M. pygmaea v. elegantula) - =loc. - (dat. Eden-Plants 2009)
 • RH 1090...(M. haagei) - Tarija, Pujzara, 3750m - (dat. RM-FND) // (pygmaea 'haagei') - Iscayachi - Yunchara - (dat. SuccSeed) // (M. pygmaea fa. weisse Blütte) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 1094...(M. haagei) - Tarija, Patillas, 4000m - (dat. RM-FND) // (pygmaea) - Patillas, Tarija - (dat. SuccSeed) // (M. pygmaea v. eleganthula) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 1095...(M. steinmannii var. costata) - Tarija, Yunchara, 3900m - (dat. RM FND / dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 1096...(M. steinmannii) - Tarija, Yunchara, 3650m - (dat. RM FND) // (M. steinmannii var.) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 1098...(canacruzensis & albidula)
 • RH 1098...(M. haagei var. canacruzensis) - Tarija, Yunchara, 3700m - (dat. RM FND) // (M. pygmaea v. canacruzensis) - (dat. RH seeds 2008, 9) > mix.ident? mix.num.? - pozri - albidula RH 1098a?
 • RH 1099...(atrovirens & canacruzensis?)
 • RH 1099...(M. atrovirens) - Tarija, Yunchara, 3700m - (dat. RM FND) // (M. atrovirens var.) - (dat. RH seeds 2008, 2010/11)
 • RH 1099(a)...(M. pygmaea v. canacruzensis) - Yunchara, 3700m - (dat. Fischer katalog 2011/12) mix. num? > pozri tiež identity - RH 1098
 • RH 1100...(crassa & steinmannii)*** - Tarija, Yunchara, 3700m
 • RH 1100...(M. haagei v. crassa) - (dat. RM FND) // (crassa) - (dat. SuccSeed) // (M. pygmaea v. crassa) - (dat. RH seeds 2008, 9)
 • RH 1100a..(M. steinmannii var.) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 1102
 • RH 1102....(M. atrovirens v. yuncharasensis) - Tarija, Yunchará, 3700m - (dat. RM FND / dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 1102(a)....(M. eos) - # - (dat. Fischer CD 2015) > RH 1102a ?
 • RH 1103...(canacruzensis) - Yunchara // (M. haagei var. canacruzensis) - Tarija, Yunchara, 3700m - (dat. RM FND)// (M. pygmaea v. canacruzensis) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 1104...(M. haagei v. eos) - Tarija, Yunchara, 3700m - (dat. RM FND) // (M. pygmaea v. eos) - (dat. RH seeds 2008, 9)
 • RH 1105...(M. steinmannii) - Tarija, Yunchara, 3700m - (dat. RM FND) // (M. steinmannii var.) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 1106...(pygmaea colorea & elegantula)*** - Yunchara, 3700m
 • RH 1106...(M. pygmaea v. pygmaea) - (dat. RM FND) // (M. pygmaea v. colorea) - (dat. RH seeds 2008, 9)
 • RH 1106a..(M. pygmaea v. eleganthula) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11) > elegantula
 • RH 1108...(M. pygmaea v. rutiliflora) - Tupiza, 3600m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 1109...(M. haagei v. eos) - Potosí, Tupiza, 3600m - (dat. RM FND) // (pygmaea 'haagei' v. eos) - (dat. Agocs G., 2006) // (M. pygmaea v. eos) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 1111...(M. pygmaea v. rutiliflora) - Pampa Mochara, 3750m - (dat. RH seeds 2008, 9)
 • RH 1112...(M. steinmannii var. iridescens) - Potosí, Pampa Mochara, 3750m - (dat. RM FND / dat. RH seeds 2008, 10/11)
 • RH 1113...(M. pygmaea v. rutiliflora) - Pampa Mochara, 3750m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 1114...(M. pygmaea v. gracilispina) - Pampa Mochara, 3750m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11 / dat. Eden-Plants 2009)
 • RH 1115...(M. steinmannii var. costata) - Pampa Mochara, 3750m - (dat. RM FND / dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 1117...(M. steinmannii) - Potosí, Pampa Mochara, 3800m - (dat. RM FND)
 • RH 1118...(M. steinmannii var. iridescens) - Potosí, Pampa Mochara, 3800m - (dat. RM FND / dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 1119...(M. pygmaea) - Rio Salto, 3750m - (dat. RM FND) // (M. pygmaea v.) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11) // (M. haagei v. rosalbiflora) - (dat. Bercht 2008)
 • RH 1121...(M. haagei v. eos) - Potosí, Rio Salto, 3750m - (dat. RM FND) // (M. pygmaea v. eos) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 1123...(steinmannii) - Rio Salto // (M. steinmannii var.) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 1124...(M. steinmannii) - Potosí, Thuru Mayu, 3700m - (dat. RM FND) // (M. steinmannii var.) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11 / dat. Fischer katal. 2010)
 • RH 1125...(gracilispina) - Mal Paso, 3650m // (M. pygmaea v. gracilispina) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 1126...(Weingartia fidaiana) - Mal Paso, 3950m - (dat. RH seeds 2008, 9)
 • RH 1127...(gracilispina) - # // (M. pygmaea v. gracilispina) - Mal Paso, 3950m - (dat. RM FND) // (Digitorebutia pygmaea v. gracilispina) - Mal Paso, # - (dat. E.&J. de Vries 2009)
 • RH 1130...(M. pygmaea v. gracilispina) - Mal Paso, 4050m - (dat. RH seeds 2008, 9)
 • RH 1131...(M. pygmaea v.) - Mal Paso, 4000m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 1133...(M. steinmannii var. cincinnata) - Mal Paso, 4050m - (dat. RM FND / dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 1134...(#? & steinmannii)*** - Sud Chichas, Mal Paso, 4050m
 • RH 1134...( #? )
 • RH 1134a..(M. steinmannii var.) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 1135...(M. steinmannii) - Potosí, Mal Paso, 3900m - (dat. RM FND)
 • RH 1136...(#? & steinmannii)*** - Mal Paso, 3900m
 • RH 1136...( #? )
 • RH 1136a..(M. steinmannii var. nov.) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 1137...(steinmannii & L. kupperiana & steinmannii cincinnata)*** - Potosí, Sud Chichas, Agra Negra, 3800m - (dat. RM FND) // - Sud Cinti, Impora, 3800m - (dat. RH seeds 2008)
 • RH 1137...(M. steinmannii) - (dat. RM FND) // (M. steinmannii var.) - (dat. RH seeds 2008, 9)
 • RH 1137a..(Lobivia kupperiana) - (dat. RH seeds 2008)
 • RH 1137b..(M. steinmannii var. cincinnata) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 1138...(Weingartia cintiensis) - Potosi, Impora, 2750m - (dat. RM-FND)
 • RH 1140...(S. tiraquensis f. electracantha) - Carrasco, Monte Puncu, 2850m - (dat. RH seeds 2009, 10/11)
 • RH 1141...(S. tiraquensis) - Cochabamba, Carrasco, Monte Puncu, 3150m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 1145...(S. tiraquensis) - Cochabamba, Carrasco, Rancho Zapata, 3200m - (dat. RH seeds 2010/11)
 • RH 1146...(S. tiraquensis v. longiseta) - Carrasco, Rancho Zapata, 3200m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 1147...(S. steinbachii & E. obrepanda)*** - Carrasco, Cayarani, 3450m - (dat. RH seeds 2008)
 • RH 1147...(S. polymorpha) - (dat. Atlas 2004) // (S. steinbachii) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 1148...(S. steinbachii v. horrida) - Carrasco, Coari, 3550m - (dat. RH seeds 2009, 10/11)
 • RH 1153...(S. krugeri var. hoffmanniana) - Cochabamba, La Villa, 3000m - (dat. RM FND) // (S. krugerae v. hoffmannii) - Punata, La Villa, 3000m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 1186...(R. minuscula) - Tucumán, Hualinchay, # // - 1600m - (dat. RM FND / dat. RH seeds 2009, 2010/11)
 • RH 1187...(R. minuscula) - Tucumán, Hualinchay, 1650m - (dat. RM FND) // (R. minuscula f.) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 1190...(senilis ? minuscula ?) - Hualinchay, Tucumán - (minuscula + senilis!) - (dat. RM 2006) // (R. minuscula) - Tucumán, Hualinchay, 1850m - (dat. RM FND / dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 1191...(R. minuscula) - Tucumán, Hualinchay, 1950m - (dat. RM FND)
 • RH 1192...(minuscula) - Tucumán, Hualinchay, 2200m - (dat. RM FND / dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 1193...(R. minuscula) - Tucumán, Hualinchay, 2300m - (dat. RM FND)
 • RH 1195...(minuscula) - ? - (dat. RM 2006) // (R. minuscula) - Tucumán, Hualinchay, 2100m - (dat. RM FND / dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 1196...(R. minuscula) - Tucumán, Hualinchay, 1700m - (dat. RM FND / dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 1226...(M. nigricans v. albispina) - Salta, Cuesta de Obispo, 2900m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 1236...(M. nigricans v. pettersheimii) - Salta, Nevada Acay, 3950m - (RH dat. R.Martin-FND) > peterseimii
 • RH 1237...(M. nigricans v. pettersheimii) - Salta, Nevada Acay, 4000m - (RH dat. R.Martin-FND) > peterseimii
 • RH 1238...(M. nigricans v. pettersheimii) - Salta, Nevada Acay, 4100m - (RH dat. R.Martin-FND) > peterseimii
 • RH 1241...(M. einsteinii) - Jujuy, Coranzuli, 4050m - (dat. RM FND)
 • RH 1249....(pygmaea v. & pygmaea v. elegantula)
 • RH 1249...(M. pygmaea) - (dat. RM FND) // (M. pygmaea v.) - Jujuy, Tilcara, 3000m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11) // (haagei v. elegantula) - (dat. Fischer katalog 2010) > RH 1249a ? // (M. pygmaea v. elegantula) - Tilcara, 3000m - (dat. Fischer katalog 2011/12) > RH 1249a ?
 • RH 1249(a)....
 • RH 1250...(pygmaea & haagei)*** - Jujuy, Tilcara, 3000m
 • RH 1250...(M. pygmaea) - (dat. RM FND) // (M. pygmaea v.) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11) // (pygmaea 'haagei') - (dat. SuccSeed) > RH 1250a?
 • RH 1250(a)..(#? haagei)
 • RH 1253...(M. pygmaea) - Jueya, 3300m - (dat. RM FND) // (M. pygmaea v. pygmaea) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 1254...(M. einsteinii var. gonjianii) - Jujuy, Jueya, 3400m - (dat. RM FND)
 • RH 1256...(M. einsteinii var. gonjianii) - Jujuy, Jueya, 3500m - (dat. RM FND)
 • RH 1257...(M. pygmaea) - Jueya, 3500m - (dat. RM FND) // (M. pygmaea v. pygmaea) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 1258...(M. pygmaea) - Jujuy, Cuesta Lipan, 3550m - (dat. RM FND) // (M. pygmaea v. pygmaea) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11) // (M. pygmaea v., velký kv.) - (dat. Fischer katalog 2011/12)
 • RH 1259...(M. einsteinii var. gonjianii) - Jujuy, Cuesta Lipan, 3750m - (dat. RM FND)
 • RH 1260...(M. einsteinii var. gonjianii) - Jujuy, Abra Potrerillo, 3900m - (dat. RM FND)
 • RH 1261...(M. pygmaea) - Jujuy, Abra Potrerillo, 4150m - (dat. RM FND) // (M. pygmaea v. pygmaea) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11) // (M. pygmaea v.) - Abra Portrellilo - (dat. Fischer katalog 2011/12)
 • RH 1262...(M. einsteinii v. lanata) - Jujuy, Abra Potrerillo, 4150m - (dat. RM FND)
 • RH 1263...(M. einsteinii v. minima) - Jujuy, Abra Potrerillo, 4150m - (dat. RM FND)
 • RH 1268...(A. pseudodeminuta) - Salta, Yacones, 2150m - (dat. RM FND)
 • RH 1269...(R. senilis v. knuthiana) - Salta, Yacones, 2150m - (dat. RM-FND / dat. RH seeds 2008, 9, 10/11) > pozri - senilis / minuscula
 • RH 1270....(M. einsteinii v. elegans) - Salta, Yacones, 2500m - (dat. RM FND / dat. RH seeds 2008)
 • RH 1271....(R. xanthocarpa) - El Alisal, 1900m - (RH seeds 2010/11)
 • RH 1272....(R. xanthocarpa) - Salta, Chorillos, 2600m - (dat. RM FND / dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 1274....(M. einsteinii) - Salta, Chorillos, 2700m - (dat. RM FND)
 • RH 1276....(einsteinii & nigricans)*** - Salta, Chorillos, 2800m - (dat. RM FND)
 • RH 1276....(M. einsteinii) - (dat. RM FND)
 • RH 1276(a).(M. nigricans) - (dat. RM-FND)
 • RH 1277...(R. senilis) - Chorrillos, 2800m - (dat. RM-FND / dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 1278...(M. nigricans) - Salta, Chorrillos, 2900m - (dat. RM-FND / dat. RH seeds 2008)
 • RH 1279...(M. nigricans) - Salta, Chorrillos, 3000m - (dat. RM-FND)
 • RH 1280...(M. einsteinii) - Salta, Chorillos, 3000m - (dat. RM FND)
 • RH 1282...(M. nigricans) - Salta, Chorrillos, 3000m - (dat. RM-FND) // (M. nigricans f. weisse Dornen) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11) // (Eden-Plants 2009)
 • RH 1283...(M. einsteinii) - Salta, Chorillos, 3600m - (dat. RM FND)
 • RH 1284...(M. nigricans) - Salta, Chorrillos, 3600m - (dat. RM-FND)
 • RH 1285...(M. nigricans) - Salta, Chorrillos, 2800m - (dat. RM-FND)
 • RH 1287...(M. einsteinii) - Salta, Chorillos, 3700m - (dat. RM FND)
 • RH 1288...(M. nigricans) - Salta, Chorrillos, 3500m - (dat. RM-FND)
 • RH 1294...(M. einsteinii) - Salta, Puerto Tastil, 3100m - (dat. RM FND)
 • RH 1299...(M. einsteinii) - Salta, Golgota, # m - (dat. RH in www.cactuspro.com, 2017)
 • RH 1300...(M. einsteinii) - Salta, Alfarsito, 3050m - (dat. RM FND)
 • RH 1302...(M. nigricans) - Salta, Cachinal, 3750m - (dat. RM-FND)
 • RH 1303...(M. einsteinii var. atrospinosa) - Salta, Cachñal, 3750m - (dat. RM FND)
 • RH 1305...(M. einsteinii var. atrospinosa) - Salta, Muñano, 3800m - (dat. RM FND)
 • RH 1306...(M. nigricans) - Salta, Muñano, 3800m - (dat. RM-FND)
 • RH 1307...(M. pygmaea var.) - Jujuy, Ronqui Angosto, 3800m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 1310...(M. einsteinii var. gonjianii) - Jujuy, Abra de Pives, 4100m - (dat. RM FND)
 • RH 1311...(M. pygmaea) - Jujuy, Abra de Pives, 4100m - (dat. RM FND) // (M. pygmaea v. pygmaea) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11) // (M. pygmaea v.) - (dat. Fischer katalog 2011/12)
 • RH 1313...(M. haagei) - Jujuy, El Aguilar, 3750m - (dat. RM FND) // (pygmaea 'haagei') - (dat. SuccSeed) // (M. pygmaea v. eleganthula) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 1314...(M. pygmaea) - Jujuy, El Aguilar, 3850m - (dat. RM FND) // (M. pygmaea v. pygmaea) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 1315...(M. pygmaea) - Jujuy, El Aguilar, 3850m - (dat. RM FND) // (M. pygmaea v. pygmaea) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 1317...(M. pygmaea) - Jujuy, El Aguilar, 3900m - (dat. RM FND) // (M. pygmaea v. pygmaea) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11) // (M. pygmaea v.) - (dat. Fischer katalog 2011/12)
 • RH 1320...(haagei & pygmaea)*** - Jujuy, Pucará, 3850m
 • RH 1320...(M. haagei var. grandis) - (RH dat. R.Martin-FND) // (pygmaea 'haagei' var. grandis / pygmaea v. grandis) - (RH dat. A. de Barmon, 2006)
 • RH 1320a..(M. pygmaea v. pygmaea) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11) // (M. pygmaea v. elegantula) - Palca Abarzo, 3800m - (dat. Fischer katalog 2011/12) > pozri - RH 1323
 • RH 1323...(M. haagei) - Jujuy, Aparzo, 3800m - (dat. RM FND) // (M. pygmaea v. eleganthula) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11) > elegantula
 • RH 1326...(M. haagei v. crassa) - Jujuy, Tafna, 3600m - (dat. RM FND)
 • RH 1327...(eos & atrovirens)*** - Jujuy, Tafna, 3600m
 • RH 1327...(M. pygmaea v. eos) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11) // (M. eos) - (dat. Fischer katalog 2010)
 • RH 1327(a)...(M. atrovirens) - Jujuy, Tafna, 3600m - (RH dat. RM-FND)
 • RH 1329...(M. haagei v. crassa) - Jujuy, Cieneguillas, Jujuy, Argentina 3800m - (dat. RM FND) // (M. pygmaea v. crassa) - (dat. RH seeds 2008, 9)
 • RH 1330...(M. haagei v. elegantula) - Jujuy, Santa Catalina, 4100m - (dat. RM-FND) // (M. pygmaea v. eleganthula) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 1331...(M. haagei v. elegantula) - Jujuy, San Francisco, 4000m - (dat. RM-FND) // (M. pygmaea v. eleganthula) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 1332...(M. pygmaea) - Jujuy, San Francisco, 4000m - (dat. RM FND) // (M. pygmaea v. pygmaea) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11) // (M. pygmaea v.) - (dat. Fischer katalog 2011/12)
 • RH 1333...(M. steinmannii) - Jujuy, San Francisco, 4000m - (dat. RM FND)
 • RH 1335..(pygmaea v.?? & haagei elegantula)*** - Jujuy, San Francisco, 4050m - (dat. RM FND)
 • RH 1335...(M. haagei RH 1335) - (dat. RM FND) > RH 1335? & RH 1335a? // (M. pygmaea var. ) - Modeste Orniste, Tafna 3800 m - (dat. Bercht 2008) > propag. mix. RH 1353 v 1355
 • RH 1335a.. (pygmaea 'haagei') - (dat. SuccSeed 2002) // (M. pygmaea v. eleganthula) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 1336...(M. pygmaea) - Jujuy, San Francisco, 4000m - (dat. RM FND / dat. RH seeds 2009) // (M. pygmaea v. pygmaea) - (RH seeds 2010/11) // (M. pygmaea v.) - (dat. Fischer katalog 2011/12)
 • RH 1337...(M. steinmannii var. costata) - Jujuy, San Francisco, 4000m - (dat. RM FND / dat. RH seeds 2008, 9)
 • RH 1341...(steinmannii var.) - El Angosto, W Santa Catalina ? // (M. steinmannii var. nov.) - Jujuy, El Angosto, 3950m - (dat. RH seeds 2008, 2010/11) // (steinmannii v. costata) - (dat. Bercht 2008, 9)
 • RH 1344...(M. steinmannii var. costata) - Jujuy, Tafna, 3750m - (dat. RM FND) // - 3700m - (dat. RH seeds 2008, 9)
 • RH 1346...(R. pygmaea) - (dat. SuccSeed 2001) // (M. pygmaea v. nov.) - Jujuy, Tafna, 3550m - (RH seeds 2008, 9, 2010/11)
 • RH 1348...(M. haagei v. eos) - Jujuy, Tafna, 3550m - (dat. RM FND) // (M. pygmaea v. eos) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 1349...(M. haagei v. tafnaensis) - Bolivia, Potosí, Tafna, 3700m - (dat. RM FND)*, (* - nálezy na druhej strane hranice v Modesto Omiste, Potosi) // (M. pygmaea v. tafnaensis) - Tafna, 3700m - (dat. Fischer katalog 2011/12)
 • RH 1350...(costata & pygmaea v. nov.)*** - Bolivia, Potosí, Tafna, 3700m // Potosí, Modesto Omiste, Tafna, 3800m - (dat. RH seeds 2008)
 • RH 1350...(M. steinmannii var. costata) - (dat. RM FND / dat. RH seeds 2009, 10/11)
 • RH 1350a..(M. pygmaea v. nov.) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 1351...(M. haagei v. crassa) - Potosí, Tafna, 3700m - (dat. RM FND)* // (M. pygmaea v. crassa) - Potosí, Modesto Omiste, Tafna, 3700m
 • RH 1352...(M. haagei) - Potosí, Tafna, 3700m - (dat. RM FND)* // (M. pygmaea v. eleganthula) - Potosí, Modesto Omiste, Tafna, 3700m > elegantula
 • RH 1353...(M. haagei) - Potosí, Tafna, 3700m - (dat. RM FND)* // (M. pygmaea v. eleganthula) - Potosí, Modesto Omiste, Tafna, 3800m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11) > elegantula
 • RH 1354...(M. haagei v. tafnaensis) - Potosí, Tafna, 3800m - (dat. RM FND)* // (M. pygmaea v. tafnaensis) - Potosí, Modesto Omiste, Tafna, 3800m
 • RH 1355...(pygmaea & Oreocereus)*** - Potosí, Modesto Omiste, Tafna, 3700m
 • RH 1355...(M. pygmaea v. nov.) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 1355a..(Oreocereus celsianus)
 • RH 1356...(M. haagei) - Jujuy, Cajas, 4000m - (dat. RM FND)*** > Cajas v Sierra Santa Victoria // (M. pygmaea v. eleganthula) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11) > elegantula
 • RH 1357...(M. haagei v. crassa) - Jujuy, Cajas, 4000m - (dat. RM FND) // (M. pygmaea v. crassa) - (dat. RH seeds 2008)
 • RH 1358...(M. steinmannii) - Jujuy, Cajas, 4000m - (dat. RM FND) // (M. steinmannii var.) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 1359...(atrovirens ritteri & atrovirens v. nov.)*** - Jujuy, Cajas, 4000m, Sierra Santa Victoria
 • RH 1359...(atrovirens var. ritteri) - (dat.SuccSeed 1999 / RH seeds 2010/11) // (M. atrovirens v. nov.) - (dat. RM FND / dat. RH seeds 2008, 9)*** > pozri - RH 1359a ?
 • RH 1359(a).(M. atrovirens v. nova) - (dat. RM FND)
 • RH 1361...(R. margarethae) - Salta, Abra Lizoite, 3850m - (dat. RM FND)
 • RH 1362...(R. margarethae) - Salta, Abra Lizoite, 3550m - (dat. RM FND / dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 1363...(A. spec. & hoffmannii?)*** - Salta, Santa Victoria, 2350m
 • RH 1363...(A. hoffmannii) - (dat. RM FND) > RH 1363(a)? // (R. spec.) - (dat. RM cat. 2006) // (A. spec. nov.) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 1365...(A. spec. & hoffmannii?)*** - Salta, Santa Victoria, 2400m
 • RH 1365...(A. hoffmannii) - Salta, Santa Victoria, 2400m - (dat. RM FND) > RH 1365(a)? // (R. spec.) - (dat. RM cat. 2006)*** // (A. spec. nov.) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 1366...(A. robustispina) - Salta, Santa Victoria, 2400m - (dat. RM-FND / dat. RH seeds 2008, 9, 10/11) > najjužnejší nález?
 • RH 1369...(R. margarethae) - Salta, Rodeo Pampa, 2950m - (dat. RM FND / dat. RH seeds 2008, 9, 10/11 / dat. VZ 2009)
 • RH 1370...(A. spegazziniana) - Salta, Rodeo Pampa, 2950m - (dat. RM FND)
 • RH 1371...(M. atrovirens v. ritteri) - Salta, Rodeo Pampa, 3100m - (dat. RM FND / dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 1372...(R. margarethae) - Salta, Rodeo Pampa, 3100m - (dat. RM FND / RH seeds 2010/11)
 • RH 1373...( #? & pygmaea)*** - Salta, Cerro Campanario, 4350m
 • RH 1373...( #??)
 • RH 1373a..(M. pygmaea) - (dat. RH seeds 2008, 9) // (M. atrovirens v. nova) - Cerro Campanario 4350m - (dat. LF katalog 2011/12) > pozri - RH 1373 ?
 • RH 1374...(M. haagei) - Salta, Vizcachani, 4150m - (dat. RM FND) // (pygmaea 'haagei') - (dat. SuccSeed 2002) // (M. pygmaea v. eleganthula) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11) > elegantula
 • ....RH 1374***..(einsteinii var. aureiflora) - Chorrillos - (dat. SuccSeed 1998) > num? odlišná lokalita, = einsteinii RH 1274 ?
 • RH 1379...(M. pygmaea) - Jujuy, Huichara, W Tilcara, 3600m - (dat. RM FND) // (M. pygmaea v. pygmaea) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 1380...(M. einsteinii var. gonjianii) - Jujuy, W Tilcara, Huichaira, 3600m - (dat. RM FND)
 • RH 1381...(pygmaea & Genus spec./ Portulaca)*** - Jujuy, W Tilcara, Huichaira, 3700m
 • RH 1381...(M. pygmaea v. pygmaea) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11) // (M. pygmaea v.) - (dat. Fischer katalog 2011/12)
 • RH 1381a..(Genus spec.) - (dat. RH seeds 2008) // (Portulaca spec.) - (dat. RH seeds 2009)
 • RH 1383...(M. euanthema var. tilcarensis) - Jujuy, W Tilcara, Huichaira, 3700m - (dat. RM FND)
 • RH 1384...(haagei crassa & pygmaea)*** - Jujuy, Iturbe, 3400m
 • RH 1384...(M. haagei v. crassa) - (dat. RM FND) // (M. pygmaea v. crassa) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 1384a..(M. pygmaea v. pygmaea) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11) // (M. pygmaea v.) - (dat. Fischer katalog 2011/12)
 • RH 1386...(M. atrovirens v. ritteri) - Iruya // - Salta, Condor - Iruya, 4000m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 1387...(buiningiana & buiingiana)*** - Salta, Iruya, 2900m
 • RH 1387...(buiningiana ? - spec. - ?) - (dat. SuccSeed) // (A. buiningiana) - Salta, Iruya, 2900m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 1387a (buiningiana) - (dat. Cactus Love 2006) // (A. buiningiana) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 1390...(M. atrovirens) - Salta, Condor -> Iruya, 3850m - (RH dat. RM-FND)
 • RH 1392...(R. wessneriana f. beryllioides) - Jujuy, Tiraxi, 1900m - (dat. RM FND / dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 1393...(R. wessneriana f. beryllioides) - Jujuy, Tiraxi, 1850m - (dat. RM FND / dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 1394...(R. wessneriana f. beryllioides) - Jujuy, Tiraxi, 1750m - (dat. RM FND)
 • RH 1395...(R. wessneriana f. beryllioides) - Jujuy, Tiraxi, 1850m - (dat. RM FND / dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 1400....( num. err.) - (dat. Bourleau 2020) - pozri RH 400
 • RH 1541....(S. pasopayana f.) - Ch'saca, Yamparaez, tarabuco - Presto, 3250m - (dat. RH seeds 2010/11)
 • RH 1546....(S. pasopayana) - Ch'saca, Yamparaez, Presto-Pasopaya, 3100m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 1551....(S. tarabucoensis f.) - Ch'saca, Zudañez, Cerro Pucara, 2900m - (dat. RH seeds 2009)
 • RH 1559....(S. tarabucoensis f.) - Ch'saca, Zudañez, Cord. Madinga, 3450m - (dat. RH seeds 2009) // (/1, S. tarabucoensis v. tarabucoensis) - (dat. Bourleau 2020)
 • RH 1575....(S. crispata f. nov.) - Ch'saca, Tomina, Sopachuy, 2400m - (dat. RH seeds 2008, 9) // (S. crispata f. nov. (rebutioides)) - (dat. RH seeds 2010/11) > pozri - slabana
 • RH 1577....(S. crispata f. nov.) - Ch'saca, Tomina, Sopachuy, 2350m - (dat. RH seeds 2008, 9) // (S. crispata f. nov. (rebutioides)) - (dat. RH seeds 2010/11) > pozri - slabana
 • RH 1584....(A. fiebrigii) - Rio Canadas - (dat. SuccSeed 2002 / dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 1598....(A. tarvitaensis) - N Azurduy - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 1605....(A. fiebrigii) - Azurduy, Tarvita, 2550m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 1606....(S. tarvitaensis f. fein) - Ch'saca, Azurduy, Tarvita, 2550m - (dat. RH seeds 2009)
 • RH 1609....(A. tarvitaensis) - Azurduy, Tarvita, 2800m - (dat. RH seeds 2010/11)
 • RH 1614....(S. crispata var. gigantea) - Ch'saca, Tomina, Pampas Punta, 2200m- (dat. RH seeds 2008, 10/11) > pozri - gigantea
 • RH 1617....(/2, S. crispata ssp. crispata v. crispata) - (dat. Bourleau 2020)
 • RH 1618....(S. crispata) - Tomina, Tarabuquillo, 2250 m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 1623....(S. crispata) - Belisario Boeto, Villa Serrano, 2200m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 1626....(A. fiebrigii) - Belisario Boeto, Nuevo Mundo, 2200m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 1627....(S. crispata) - Belisario Boeto, Nuevo Mundo, 2200m - (dat. RH seeds 2010/11)
 • RH 1628....(S. crispata) - Belisario Boeto, südlich Nuevo Mundo, 2350m - (dat. RH seeds 2010/11)
 • RH 1630....(S. crispata) - B. Boeto, Nuevo Mundo, 2300m - (dat. RH seeds 2008)
 • RH 1634....(A. fiebrigii v. vallegrandensis) - Vallegrande, Pucara, 2750m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 1636....(A. fiebrigii) - Vallegrande, Cuesta Negra, 2850m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 1637
 • RH 1637....(A. fiebrigii v. vallegrandensis) - Vallegrande, Guadalupe, 2300m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 1639....(S. langeri) - Vallegrande, Vallegrande, 2100m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11) // (Sul langeri BB229.01, BLMT205.02, EH11117?, HS240, JO668, KA256, RH1639, SL66a/99, TM205.02, VZ126) - N Valle Grande (Vallegrande), GPS 18°25.4'S; 64°7.4'W, Valle Grande, Santa Cruz, Bol., 1820m - 2050m - (dat. KKC CN DB 2015) - (/3, S. langeri) - (dat. Bourleau 2020)
 • RH 1643....(Weingartia pulquinensis) - Santa Cruz, Caballero, Quine, 2200m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 1648....(A. fiebrigii v. vallegrandensis) - Caballero, Quine, 2150m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 1650....(Weingartia pulquinensis) - Santa Cruz, Caballero, Comarapa, 2050m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 1652....(A. fiebrigii) - Caballero, Torecillas, 2650m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 1655....(S. tiraquensis v. lepida) - C'bamba, Carrasco, Copachuncho, 2700m (dat. RH seeds 2008)
 • RH 1660....(S. steinbachii) - C'bamba, Chaparé, Aguirre, 3450m - (dat. RH seeds 2008)
 • RH 1673....(Rebutia spec.) - # - (dat. RM cat.2006)*** >> Aylostera, num.??
 • RH 1683....(S. verticillacantha v. cuprea) - Torotoro - (dat. Atlas 2004)
 • RH 1685....(S. verticillacantha v. cuprea) - Torotoro - (dat. Atlas 2004)
 • RH 1689....(S. mariana v. prantneri) - C'bamba, Mizque, Rio Tucma, 2750m - (dat. RH seeds 2008) > mariana
 • RH 1691....(S. purpurea) - C'bamba, Mizque, San Vincente, 2950m - (dat. RH seeds 2008) // (S. purpurea Typ) - (dat. RH seeds 2010/11)
 • RH 1696....(S. steinbachii) - C'bamba, Mizque, Allalay-Pujuni 3650m - (dat. RH seeds 2008)
 • RH 1708....(S. oenantha v. renatae) - C'bamba, Mizque, Totora-Mizque, 2600m - (dat. RH seeds 2008) // (S. tiraquensis ssp. totorensis v. renatae) - (dat. Bourleau 2020)
 • RH 1733....(S. losenickyana) - Ch'saca, # - (dat. Atlas 2004)
 • RH 1734....(S. losenickyana) - Ch'saca, # - (dat. Atlas 2004)
 • RH 1735....(S. losenickyana) - Ch'saca, # - (dat. Atlas 2004)
 • RH 1736....(S. losenickyana) - Ch'saca, # - (dat. Atlas 2004)
 • RH 1737....(S. losenickyana) - Ch'saca, # - (dat. Atlas 2004)
 • RH 1738....(S. losenickyana) - Ch'saca, # - (dat. Atlas 2004)
 • RH 1740....(S. spec.) - Ch'saca, Oropeza, Chaunanca, 2800m - (dat. RH seeds 2008)
 • RH 1937a..(/4 - S. spec.) - Cerro Pucara, # - (dat. Bourleau 2014)
 • RH 1939
 • RH 1939a..(S. tarabucoensis ssp. patriciae) - Ch'saca, Zudanez, nördl. Zudanez, 2550m - (dat. RH seeds 2008, 10/11) // (Sul patriciae BB380.01, CH752, JJH3111688, KAS243.3, MU125.3, PHA259, PHA500, RH1939a, Sl15/02, Cl17/0.2, VS428) - Estancia Durazniyoj, E Presto GPS 18°55.0'S; 64°48.82'W, Zudanez, Ch'saca, Bol., 2591m - (dat. KKC CN DB 2015)
 • RH 1946
 • RH 1946a...(S. gemmae) - Zudanez, Mojocoya oeste, 2500 m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 1947
 • RH 1947a..(S. spec.) - Ch'saca, Zudañez, Mojocoya oeste, 2400m - (dat. RH seeds 2009, 10/11) // (S. gemmae) - (dat. Bourleau 2014) // (/4, S. gemmae) - (dat. Bourleau 2020)
 • RH 1947e..(A. fiebrigii v. vallegrandensis) - Zudanez, Mojocoya oeste, 2400 m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 1948
 • RH 1948a...(S. gemmae) - Zudanez, Mojocoya oeste, 2450 m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 1949
 • RH 1949a...(Sul gemmae CH755, BB392.01, BB392.01a, JO952.01, LH1477, PHA501, PHA901, RH1949a, SL20/02) - 4km N Villa Redencion Pampa, 3km S Mojocoya GPS 18° 47.42'S; 64° 37.83'W, Zudanez, Ch'saca, Bol., 2563m - (dat. KKC CN DB 2015)
 • RH 1954
 • RH 1954a..(S. spec.) - Ch'saca, Zudanez, Buena Vista, 2650m - (dat. RH seeds 2008, 10/11)
 • RH 1955
 • RH 1955a...(S. naunancensis) - Zudañez, Naunanca, 2750m - (dat. RH seeds 2008, 10/11) > naunacaensis
 • RH 1955b..(A. fiebrigii v. vallegrandensis) - Zudanez, Naunanca, 2750 m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 1956
 • RH 1956b..(A. fiebrigii v. vallegrandensis) - Zudanez, Naunanca, 2800 m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 1957
 • RH 1957a..(A. fiebrigii v. vallegrandensis) - Zudanez, Naunanca, 2550 m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 1958
 • RH 1958a..(S. elizabethae) - Zudañez, Buena Vista, 2600m - (dat. RH seeds 2009, 10/11) // (Sul elizabethiae BB401.01, CH758, CH758a, LH1127, LH1128, LH1480, PHA502, RH1958a, Sl21a/02) - 0.5km S Buena Vista, 10km NW Mojocoya GPS 18° 41.44'S; 64° 42.02' W, Zudanez, Ch'saca, Bol., 2727m - 2x foto L. Horáček (dat. KKC CN DB 2015)
 • RH 1958b..(A. fiebrigii v. vallegrandensis) - Zudanez, Buena Vista, 2600 m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 1959
 • RH 1959a...(S. gemmae) - Zudanez, Mojocoya este, 2450 m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 1960
 • RH 1960a...(S. gemmae) - Zudanez, Mojocoya este, 2500 m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11) // (Sul gemmae BB403.01, RH1960a, SL23/02) - Cerro Laica Kkota, GPS 18°49.35'S; 64°41.35'W, Zudanez, Ch'saca, Bol., 2450m - (dat. KKC CN DB 2015)
 • RH 1961
 • RH 1961a...(S. gemmae v.) - Zudanez, Villa Redencion Pampa, 2600 m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 1962
 • RH 1962a...(S. spec.) - Zudanez, Villa Redencion Pampa, 2750 m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 1962b...(Aylostera fiebrigii) - Zudanez, Villa Redencion Pampa, 2750 m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 1963
 • RH 1963a..(A. fiebrigii v. vallegrandensis) - Zudanez, Quila Quila, 2250 m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 1966
 • RH 1966a..(S. tarabucoensis) - Ch'saca, Zudanez, Jatun Mayu, 3100m - (dat. RH seeds 2010/11)
 • RH 1967a..(/8, S. tarabucoensis v. tarabucoensis) - (dat. Bourleau 2020)
 • RH 1973
 • RH 1973a...(M. atrovirens) - Potosi, Saavedra, Otuyo - Quivinche Bajo, 3500m - (dat. RH seeds 2010/11) // (M. atrovirens v.) - Otuyo 3500m - (dat. LF katalog 2011/12)
 • RH 1974
 • RH 1974a...(A. spegazziniana v. boliviana) - Saavedra, Pachiri, 3500 m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11) > boliviana
 • RH 1976
 • RH 1976b...(M. atrovirens v. nov.) - Potosi, Saavedra, Hacienda Sipoco, 3450m - (dat. RH seeds 2008)
 • RH 1978
 • RH 1978a...(Weingartia westii) - Potosi, Linares, Cdad Calapaya, 2950m - (dat. RH seeds 2010/11)
 • RH 1983
 • RH 1983b...(Weingartia westii) - Nor Cinti, Ocuri, 3250m - (dat. RH seeds 2010/11)
 • RH 1989...( .... & steinmannii parvula) - Ch'saca, Nor Cinti, nordöstlich Ocuri, 3850m
 • RH 1989c..(M. steinmannii v. parvula) - (dat. RH seeds 2009, 10/11)
 • RH 1991
 • RH 1991b...(Weingartia westii) - Nor Cinti, Chini Mayu - Culpina, 3450m - (dat. RH seeds 2008, 9)
 • RH 1993
 • RH 1993b...(Mediolobivia pygmaea v. violascens) - Nor Cinti, Chini Mayu - Culpina, 3450m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 1994
 • RH 1994c...(Mediolobivia steinmannii v. parvula) - Nor Cinti, Chini Mayu - Culpina, 3650m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 1995
 • RH 1995a...(M. atrovirens v. nov.) - Nor Cinti, Chini Mayu - Culpina, 3750m - (dat. RH seeds 2010/11)
 • RH 1999
 • RH 1999b...(Weingartia westii) - Sud Cinti, Salinas, 3050m - (dat. RH seeds 2010/11)
 • RH 2010.....(fiebrigii & tuberosa & robustispina) - Mendez, San Lorenzo-Rio Pilaya, 2800m
 • RH 2010a...(A. fiebrigii) - Mendez, San Lorenzo - Rio Pilaya, 2800 m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 2010b...(A. tuberosa) - Mendez, San Lorenzo - Rio Pilaya, 2800 m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 2010c...(A. robustispina) - Mendez, San Lorenzo - Rio Pilaya, 2800 m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 2011....(tuberosa & fiebrigii) - Mendez, San Lorenzo-Rio Pilaya, 2850m
 • RH 2011a...(A. tuberosa) - Mendez, San Lorenzo-Rio Pilaya, 2850 m - (dat. RH seeds 2008, 9)
 • RH 2011b...(A. fiebrigii) - Mendez, San Lorenzo - Rio Pilaya, 2850 m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 2012
 • RH 2012a...(A. tuberosa) - Mendez, San Lorenzo - Rio Pilaya, 3000 m - (dat. RH seeds 2008, 9)
 • RH 2013
 • RH 2013a...(A. fiebrigii) - Mendez, San Lorenzo - Rio Pilaya, 3050 m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 2014
 • RH 2014a..(S. tarijensis ssp. carchimayuensis) - Tarija, San Lorenzo - Rio Pilaya, 2800m - (dat. RH seeds 2008) > carichimayuensis - (dat. RH seeds 2010/11)
 • RH 2017....(tarijensis & fiebrigii) - Mendez, Loma Seca, 2800m
 • RH 2017a...(A. tarijensis) - Mendez, Loma Seca, 2800 m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 2017b...(A. fiebrigii) - Mendez, Loma Seca, 2800 m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 2018
 • RH 2018a..(S. tarijensis ssp. carichimayuensis) - Tarija, Mendez, Loma Seca, 2850m - (dat. RH seeds 2010/11)
 • RH 2018
 • RH 2019a..(S. tarijensis ssp. carichimayuensis) - Tarija, Mendez, Loma Seca, 2850m - (dat. RH seeds 2010/11)
 • RH 2019a..(S. tarijensis ssp. carichimayuensis) - Tarija, Mendez, Loma Seca, 2900m - (dat. RH seeds 2010/11)
 • RH 2020
 • RH 2020b...(A. tarijensis) - Mendez, Loma Seca, 2850 m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 2021
 • RH 2021a..(S. tarijensis ssp. carichimayuensis) - Tarija, Mendez, Loma Seca, 2800m - (dat. RH seeds 2010/11)
 • RH 2022
 • RH 2022a..(S. tarijensis ssp. carichimayuensis) - Tarija, Mendez, Loma Seca, 2800m - (dat. RH seeds 2010/11)
 • RH 2024
 • RH 2024a..(S. tarijensis ssp. carichimayuensis) - Tarija, Mendez, Huacata, 2800m - (dat. RH seeds 2010/11)
 • RH 2025
 • RH 2025a..(S. tarijensis ssp. carichimayuensis) - Tarija, Mendez, Huacata, 2900m - (dat. RH seeds 2010/11)
 • RH 2027
 • RH 2027a..(S. tarijensis ssp. carichimayuensis) - Tarija, Mendez, Huacata, 2900m - (dat. RH seeds 2010/11)
 • RH 2028
 • RH 2028a..(S. tarijensis ssp. carichimayuensis) - Tarija, Mendez, Huacata, 2900m - (dat. RH seeds 2010/11)
 • RH 2028b...(A. sanguinea) - Mendez, Huacata, 2900 m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 2030
 • RH 2030a..(padcayensis v. camachoensis n. prov.) - // (R. padcayensis ssp. camachoensis n. prov.) - Arce, Cañas, 2600m - (dat. RH seeds 2008, 9)
 • RH 2030b..(A. albiareolata) - Tarija, Arce, Cañas, 2600m - (dat. RH seeds 2008, 10/11)
 • RH 2031
 • RH 2031a..(padcayensis v. camachoensis n. prov.) - // (R. padcayensis ssp. camachoensis n. prov.) - Arce, Cañas, 2600m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 2031b..(A. albiareolata) - Tarija, Arce, Cañas, 2600m - (dat. RH seeds 2008, 10/11)
 • RH 2033
 • RH 2033a...(A. fiebrigii) - Tarija, Cercado, Yesera, 2300m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 2035
 • RH 2035a....(A. fiebrigii) - Tarija, Cercado, Yesera, 2500m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 2035c....(A. spegazziniana fa) - Tarija, Cercado, Yesera, 2500m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 2036
 • RH 2036a....(A. spegazziniana fa) - Tarija, Cercado, Yesera, 2600m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 2036b...(A. fiebrigii) - Tarija, Cercado, Yesera, 2600m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 2036i...(A. fiebrigii) - Tarija, Cercado, Yesera, 2600m - (dat. RH seeds 2008, 9) // (A. fiebrigii v.) - (dat. RH seeds 2010/11)
 • RH 2036k...(A. kupperiana) - Tarija, Cercado, Yesera, 2600m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 2037
 • RH 2037a...(A. fiebrigii) - Tarija, Cercado, Yesera, 2700m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 2037c...(Aylostera spec.) - Tarija, Cercado, Yesera, 2700m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 2038
 • RH 2038a...(A. heliosa ssp. cajasensis) - Tarija, Cercado, Alto Cajas, 2600m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 2039
 • RH 2039a....(A. spegazziniana var.) - Tarija, Cercado, Alto Cajas, 2500m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 2040
 • RH 2040b....(A. robustispina) - Tarija, Cercado, Alto Cajas, 2500m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 2043
 • RH 2043c....(A. minutissima) - Tarija, Mendez, Questa de Sama, 2700m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 2044
 • RH 2044b....(A. minutissima) - Tarija, Mendez, Questa de Sama, 2800m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 2045
 • RH 2045a...(M. steinmannii v. cincinnata) - (dat. RH seeds 2010/11)
 • RH 2046
 • RH 2046a....(M. steinmannii v. cincinnata) - Tarija, Aviles, Palqui, 3950m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 2048
 • RH 2048a....(M. pygmaea v. crassa) - Tarija, Aviles, Palqui, 3800m - (dat. RH seeds 2010/11)
 • RH 2048b....(M. pygmaea v.) - Aviles, Palqui, 3800m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 2049
 • RH 2049a..(M. pygmaea v. iscayachensis) - Tarija, Aviles, Palqui, 3600m - (dat. SuccSeed 2002 / dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 2050
 • RH 2050a....(M. pygmaea v. crassa) - Tarija, Aviles, Copacabana, 3950m - (dat. RH seeds 2008, 2010/11)
 • RH 2051
 • RH 2051a....(M. pygmaea v. nov.) - Aviles, Yunchara, 3850m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 2052
 • RH 2052a....(M. steinmannii v. parvula) - Tarija, Aviles, Yunchara, 3700m - (dat. RH seeds 2008, 9)
 • RH 2059
 • RH 2059b....(M. pygmaea v.) - Potosi, Modesto Omiste, Berque, 3600m - (dat. RH seeds 2008, 9)
 • RH 2060
 • RH 2060a....(M. pygmaea v. eleganthula) - Potosi, Modesto Omiste, Berque, 3650m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11) > elegantula
 • RH 2060b....(M. pygmaea v. nova) - Berque, 3650m - (dat. Fischer katalog 2011/12)
 • RH 2065
 • RH 2065a...(Weingartia fidaiana v. kargliana) - Sud Chichas, Pampa Mochara, 3450 m - (dat. RH seeds 2009, 10/11)
 • RH 2066
 • RH 2066a...(Weingartia fidaiana v. kargliana) - Sud Chichas, Pampa Mochara, 3500 m - (dat. RH seeds 2008)
 • RH 2068
 • RH 2068a....(M. steinmannii v. parvula) - Sud Chichas, Thuru Mayu, 3650m - (dat. RH seeds 2008, 9)
 • RH 2068b....(M. pygmaea v.) - Sud Chichas, Thuru Mayu, 3650m - (dat. RH seeds 2008, 9)
 • RH 2072
 • RH 2072a..(S. tarijensis ssp. samaensis) - Tarija, Mendez, Pajchu, 3400m - (dat. RH seeds 2010/11)
 • RH 2073
 • RH 2073a..(S. tarijensis ssp. samaensis) - Tarija, Mendez, Pajchu, 3400m - (dat. RH seeds 2010/11)
 • RH 2073b....(A. minutissima) - Tarija, Mendez, Pajchu, 3400m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 2074
 • RH 2074b....(A. minutissima) - Tarija, Mendez, Pajchu, 3400m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 2074c....(Aylostera spec.) - Tarija, Mendez, Pajchu, 3400m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 2074d....(M. atrovirens v. zecheri) - Tarija, Mendez, Pajchu, 3400m - (dat. RH seeds 2008, 9) // (M. atrovirens v.) - Paicho 3400m - (dat. LF katalog 2011/12)
 • RH 2074f.....(M. pygmaea v. nov.) - Tarija, Mendez, Pajchu, 3400m - (dat. RH seeds 2010/11)
 • RH 2076
 • RH 2076c....(A. spegazziniana v. boliviana) - Tarija, Mendez, Pajchu, 3400m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11) > boliviana
 • RH 2077
 • RH 2077a....(M. pygmaea v.) - Tarija, Mendez, Pajchu, 3350m - (dat. RH seeds 2008)
 • RH 2078
 • RH 2078b....(M. pygmaea v.) - Tarija, Mendez, Pajchu, 3350m - (dat. RH seeds 2008)
 • RH 2080
 • RH 2080a....(Aylostera leucanthema) - Sud Cinti, Salinas, 3500m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 2080b....(M. pygmaea v. canacruzensis) - Sud Cinti, Salinas, 3500m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 2081
 • RH 2081a...(A. schatzliana) - Ch'saca, Nor Cinti, Chilla Jara, 3000m - (dat. RH seeds 2010/11)
 • RH 2083
 • RH 2083a...(A. schatzliana) - Ch'saca, Nor Cinti, Chilla Jara, 3200m - (dat. RH seeds 2010/11)
 • RH 2084
 • RH 2084a...(A. schatzliana) - Ch'saca, Nor Cinti, Chilla Jara, 3200m - (dat. RH seeds 2009)
 • RH 2086
 • RH 2086a...(A. supthutiana) - Ch'saca, Nor Cinti, Sumaya, 3100m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 2087
 • RH 2087a...(A. supthutiana) - Ch'saca, Nor Cinti, Sumaya, 3200m - (dat. RH seeds 2009)
 • RH 2088
 • RH 2088a...(A. sumayana) - Ch'saca, Nor Cinti, Sumaya, 3200m - (dat. RH seeds 2008)
 • RH 2090
 • RH 2090a...(A. sumayana) - Ch'saca, Nor Cinti, Sumaya, 3100m - (dat. RH seeds 2008, 9)
 • RH 2091
 • RH 2091......(A. schatzliana) - (dat. L. Fischer CD 2015)
 • RH 2091a....(M. pygmaea v.) - Sud Cinti, Inca Huasi, 3000m - (dat. RH seeds 2008, 9)
 • RH 2092
 • RH 2092a...(A. schatzliana) - Ch'saca, Nor Cinti, Cula Chajra, 3000m - (dat. RH seeds 2008)
 • RH 2104
 • RH 2104a....(M. pygmaea v.) - Sud Cinti, La Cueva - Miskha Pampa, 3300m - (dat. RH seeds 2008, 9)
 • RH 2108
 • RH 2108a....(M. pygmaea v. diersiana) - (dat. RH seeds 2010/11)
 • RH 2109....(pygmaea & tuberculata & fiebrigii)
 • RH 2109a....(M. pygmaea v.) - Sud Cinti, Salitre - La Cueva, 3100 m - (dat. RH seeds 2008, 9)
 • RH 2109b....(M. steinmannii v. tuberculata) - Sud Cinti, Salitre-La Cueva, 3100 m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 2109c....(M. atrovirens var.) - Sud Cinti, Salitre-La Cueva, 3100 m - (dat. RH seeds 2010/11)
 • RH 2109d....(A. fiebrigii) - Sud Cinti, Salitre - La Cueva, 3100 m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 2113
 • RH 2113a....(Aylostera spec. nov.) - Sud Cinti, Rio La Cueva, 3050m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 2114
 • RH 2114a....(Aylostera rubiginosa) - # - (dat. L.Fischer CD 2015)
 • RH 2115
 • RH 2115a....(M. pygmaea v. violascens) - Nor Cinti, Rio Honda, 3100m - (dat. RH seeds 2008, 9)
 • RH 2115c....(M. steinmannii v.) - Nor Cinti, Rio Honda, 3100 m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 2115h....(A. fiebrigii) - Nor Cinti, Rio Honda, 3100 m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 2119
 • RH 2119a..(R. catamarcensis) - Catamarca, Aconquija östlich, 1900m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 2223A....(L. famatimensis) - Famatina, Carrizal, 2800 m - (dat. Bercht seeds 2008)
 • RH 2224A....(L. famatimensis) - Famatina, Carrizal, 2600 m - (dat. Bercht seeds 2008)
 • RH 2255
 • RH 2255a..(R. senilis) - Qda del Toro, El Puyil, 1850m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 2256
 • RH 2256a..(R. senilis) - Qda del Toro, El Puyil, 1750m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 2257
 • RH 2257a..(R. xanthocarpa) - Qda del Toro, El Alisal, 1850m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 2257b..(R. pseudodeminuta) - Qda del Toro, El Alisal, 1850m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 2267
 • RH 2267a....(M. atrovirens v.) - Jujuy, Santa Ana, 3650m - (dat. RH seeds 2008, 2010/11)
 • RH 2267b....(M. pygmaea v. mudanensis) - Jujuy, Santa Ana, 3650m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 2270
 • RH 2270a....(M. pygmaea v. mudanensis) - Jujuy, Santa Ana, 3450m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 2271
 • RH 2271a....(M. pygmaea v. mudanensis) - Jujuy, Rio Hornos, 3500m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 2273
 • RH 2273b....(Aylostera spec. pastel Bl.) - Jujuy, Rio Hornos, 2850m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11) // (A. spec.) - Rio Hornos - (dat. Fischer katalog 2011/12, pol. 292AY)
 • RH 2273c....(M. carmeniana) - Jujuy, Rio Hornos, 2850m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 2274
 • RH 2274d....(M. pygmaea v. mudanensis) - Jujuy, Rio Hornos, 2900m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 2275
 • RH 2275a....(M. carmeniana) - Jujuy, Rio Hornos, 2800m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 2275b....(M. pygmaea v. mudanensis) - Jujuy, Rio Hornos, 2800m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 2275c..(R. pseudodeminuta v.) - Jujuy, Rio Hornos, 2800m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 2276
 • RH 2276a....(M. pygmaea v. mudanensis) - Jujuy, Rio Hornos, 2800m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 2279
 • RH 2279a....(M. pygmaea v. eleganthula) - Jujuy, Chaupi Rodeo, 3500m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11) > elegantula
 • RH 2280
 • RH 2280a....(M. pygmaea v. eleganthula) - Jujuy, Miyuyoc, 3750m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11) > elegantula
 • RH 2281
 • RH 2281a....(M. euanthema) - Jujuy, Miyuyoc, 3700m - (dat. RH seeds 2008, 9)
 • RH 2281b....(M. pygmaea v. eleganthula) - Jujuy, Miyuyoc, 3700m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11) > elegantula
 • RH 2282
 • RH 2282a....(M. pygmaea v. eleganthula) - Jujuy, Miyuyoc, 3700m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11) > elegantula
 • RH 2283
 • RH 2283a....(M. euanthema v. tilcarensis) - Jujuy, Qda de Humahuaca, Cerro Negro, 3300m - (dat. RH seeds 2008)
 • RH 2283b....(M. pygmaea v. nov.) - Qda de Humahuaca, Cerro Negro, 3300m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 2285
 • RH 2285a....(A. jujuyana) - Thermas de Reyes, 1950 m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 2293
 • RH 2293a....(R. minuscula) - Salta, El Naranjo, 1250 m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 2367
 • RH 2367a..(A. fiebrigii v. vallegrandensis) - Santa Cruz, Vallegrande, Pata Corral, 2150m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 2368
 • RH 2368a..(A. fiebrigii v. vallegrandensis) - Santa Cruz, Vallegrande, Pata Corral, 2350 m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 2369
 • RH 2369a..(A. fiebrigii v. vallegrandensis) - Santa Cruz, Vallegrande, Pata Corral, 2400m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 2371
 • RH 2371a..(A. fiebrigii v. vallegrandensis) - Santa Cruz, Vallegrande, Abra Huertas, 2270m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 2374....(A. fiebrigii) - Abra Huertas, 2270 m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 2375
 • RH 2375a...(A. fiebrigii) - Vallegrande, Abra Huertas, 2750 m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 2376
 • RH 2376a...(A. fiebrigii) - Vallegrande, Cuesta Negra, 2720 m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 2377....(A. fiebrigii) - Vallegrande, Guerrilla Pampa, 2750m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 2378....(A. fiebrigii) - Santa Cruz, Vallegrande, Cerro Alta Grande, 2700m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 2380....(S. crispata fa) - Santa Cruz, Vallegrande, Pucara, 2600m - (dat. RH seeds 2009)
 • RH 2389
 • RH 2389a...(A. fiebrigii v.) - B. Boeto, Mendoza, 2750m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 2390
 • RH 2390a..(S. crispata) - Belisario Boeto, Villa Serrano, 2400m - (dat. RH seeds 2010/11)
 • RH 2390b..(A. fiebrigii) - B. Boeto, Villa Serrano, 2400m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 2391....(A. fiebrigii v. vallegrandensis) - B. Boeto, Pata Puna, 2400 m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 2393....(S. crispata) - Ch'saca, Tomina, Tarabuquillo, 2450m - (dat. RH seeds 2008, 9)
 • RH 2398
 • RH 2398a...(Aylostera spec.) - Ch'saca, Azurduy, La Angostura, 2600m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11) // (A. spec. nova, mohutné otrnění) - Azurduy, 2600m - (dat. Fischer katalog 2011/12, pol. 290AY)
 • RH 2398b...(Aylostera spec.) - Ch'saca, Azurduy, La Angostura, 2600 m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 2402
 • RH 2402a..(A. tarvitaensis) - Ch'saca, Azurduy, Paredon - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 2402b...(A. fiebrigii f.) - Azurduy, Paredon, 2550 m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 2403
 • RH 2403a..(A. tarvitaensis) - Ch'saca, Azurduy, Paredon, 2600m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 2403b..(A. fiebrigii) - Ch'saca, Azurduy, Paredon, 2600m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 2404....(A. fiebrigii) - Azurduy, Paredon, 2700 m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 2405
 • RH 2405a...(A. fiebrigii f.) - Azurduy, Rio Canadas, 2750m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 2406
 • RH 2406a...(A. fiebrigii) - Azurduy, Sajpuco, 2600m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 2406b...(A. spegazziniana v.) - Azurduy, Sajpuco, 2600 m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 2407.....(S. azurduyensis v. sormae) - # - (dat. Bourleau 2012 news)
 • RH 2412....(M. atrovirens v. nov.) - Azurduy, Chunca Cancha, 3800m - (dat. RH seeds 2008, 2010/11)
 • RH 2416
 • RH 2416a..(Weingartia neocumingii v. nov.) - Zudanez, Thako Pampa, 2750m - (dat. RH seeds 2010/11)
 • RH 2425....(S. canigueralii) - Ch'saca, Oropeza, Khullku, 2900m - (dat. RH seeds 2008, 2010/11)
 • RH 2430
 • RH 2430a..(S. frankiana v.) - Ch'saca, Oropeza, Cerro Pucara, 2850m - (dat. RH seeds 2008, 10/11)
 • RH 2432
 • RH 2432a..(S. vasqueziana v. alba) - Ch'saca, Oropeza, Pantipampa, 2900m - (dat. RH seeds 2010/11)
 • RH 2442....(S. spec. nov.) - Ch'saca, Oropeza, Chullpa Chaca, 3200m - (dat. RH seeds 2009, 10/11)
 • RH 2446....(S. spec. nov.) - Ch'saca, Oropeza, Huachancari, 3150m - (dat. RH seeds 2009, 10/11)
 • RH 2453....(M. steinmannii v.) - Potosi, Linares, Cerro Tujnula, 3650 m - (dat. RH seeds 2010/11)
 • RH 2454
 • RH 2454a...(A. fiebrigii) - Potosi, Linares, Cerro Tujnula, 3600m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 2454b...(M. steinmannii v.) - Potosi, Linares, Cerro Tujnula, 3600 m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 2455
 • RH 2455b...(M. steinmannii v.) - Potosi, Linares, Cerro Tujnula, 3650m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 2456
 • RH 2456a...(Mediolobivia spec.) - Potosi, Linares, Cerro Tujnula, 3600m - (dat. RH seeds 2010/11) > pozri - Cerro Tujnula
 • RH 2460....(Weingartia westii) - Nor Cinti, Chini Mayu, 3150m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 2461
 • RH 2461a...(M. pygmaea v. violascens) - Nor Cinti, Palta Loma, 3400m - (dat. RH seeds 2008, 9)
 • RH 2461c...(Weingartia westii) - Nor Cinti, Palta Loma, 3400 m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 2462
 • RH 2462a..(M. steinmannii v. parvula) - Nor, Cinti, Huasi Loma, 3650m - (dat. RH seeds 2010/11)
 • RH 2463
 • RH 2463a..(M. atrovirens v. nov.) - Ch'saca, Nor, Cinti, Huasi Loma, 3750m - (dat. RH seeds 2009, 2010/11)
 • RH 2463b..(M. steinmannii v. parvula) - Nor, Cinti, Huasi Loma, 3750m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 2464
 • RH 2464a..(M. atrovirens v.) - Ch'saca, Nor, Cinti, Cerro Quimsa Cruz, 3800m - (dat. RH seeds 2009)
 • RH 2464b..(M. steinmannii v. parvula) - Nor, Cinti, Cerro Quimsa Cruz, 3800m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 2465....(M. atrovirenss v.) - Ch'saca, Nor, Cinti, Cerro Quimsa Cruz, 3900m - (dat. RH seeds 2008, 9)
 • RH 2466
 • RH 2466a..(M. atrovirens var.) - Nor, Cinti, Cerro Quimsa Cruz, 3950m - (dat. RH seeds 2010/11)
 • RH 2469....(A. albopectinata) - Quisana, 3000m - (dat. Fischer CD1 2009)
 • RH 2470
 • RH 2470a...(A. tarijensis) - Sud Cinti, Quisana Loma, 3100m - (dat. RH seeds 2008)
 • RH 2471
 • RH 2471a...(A. patericalyx) - Sud Cinti, Quisana Loma, 3200m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 2475
 • RH 2475a....(M. pygmaea v.) - Nor Cinti, Culpina Mayu, 2950m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 2475b..(M. atrovirens v. huasiensis) - Ch'saca, Nor, Cinti, Culpina Mayu, 2950m - (dat. RH seeds 2009)
 • RH 2475c....(A. fiebrigii v. cintiensis) - Nor Cinti, Culpina Mayu, 2950m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 2476
 • RH 2476a....(A. fiebrigii v. cintiensis) - Nor Cinti, Culpina Mayu, 2950 m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 2476b....(M. atrovirens v. huasiensis) - Nor Cinti, Culpina Mayu, 2950 m - (dat. RH seeds 2008, 9)
 • RH 2478
 • RH 2478a....(A. fiebrigii v. cintiensis) - Nor Cinti, Culpina Mayu, 2950 m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 2478b..(M. atrovirens v. huasiensis) - Ch'saca, Nor, Cinti, Culpina Mayu, 2950m - (dat. RH seeds 2009)
 • RH 2485...(.....& pygmaea v.) - Potosi, Sud Chichas, Cerro Tolonias, 3700m
 • RH 2485a..(M. pygmaea v. rutiliflora) - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 2485c..(M. steinmannii var. iridescens) - (dat. RM FND / dat. RH seeds 2010/11)
 • RH 2485d..(M. steinmannii v. cincinnata) - (dat. RH seeds 2009, 2010/11)
 • RH 2485e..(M. pygmaea v.) - (dat. RH seeds 2009, 10/11)
 • RH 2492
 • RH 2492a...(M. pygmaea v. nov.) - Sud Chichas, Pastos, 3850m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 2493
 • RH 2493.....(M. pygmaea v.) - Mina Cobija, 3870m - (dat. RH seeds 2008, 10/11)
 • RH 2493a...(M. pygmaea v. eleganthula) - Sud Chichas, Mina Cobija, 3870m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11) > elegantula
 • RH 2496
 • RH 2496a...(M. pygmaea v. nov.) - Potosi, Quijarro, Esta Llutha, 3800m - (dat. RH seeds 2008, 9)
 • RH 2496b...(M. steinmannii v. costata) - Potosi, Quijarro, Esta Llutha, 3800 m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 2500....(M. pygmaea v. nov.) - Potosi, Quijarro, Rio Yura, 3750m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 2501
 • RH 2501a...(M. steinmannii v. rauschii) - Potosi, Quijarro, Cdad Condoriri, 3850m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 2503
 • RH 2503a...(M. steinmannii v. brachyantha) - Potosi, Bustillos, Lagunillas, 3970m - (dat. RH seeds 2008)
 • RH 2504
 • RH 2504a...(M. steinmannii v. brachyantha) - Potosi, Bustillos, Karachi Pampa, 3900m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 2505
 • RH 2505a...(M. steinmannii v. brachyantha) - Potosi, Bustillos, Uncia, 3850m - (dat. RH seeds 2010/11)
 • RH 2505b...(M. pygmaea v. nov.) - Potosi, Bustillos, Uncia, 3850 m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 2506....( .... & steinmannii v. brachyantha) - Potosi, Bustillos, Cdad Santa Fé, 3600m
 • RH 2506a...(M. steinmannii v. brachyantha) - (dat. RH seeds 2009, 2010/11)
 • RH 2509
 • RH 2509a...(M. steinmannii v. nov.) - Bustillos, Esta Taparu, 3900m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 2512....(S. spec. nov.) - Potosi, Bilbao, Acasio, 3250m - (dat. RH seeds 2009, 10/11)
 • RH 2513
 • RH 2513a..(S. spec. nov.) - Potosi, Bilbao, Acasio, 3350m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 2514....(S. spec. nov.) - Potosi, Bilbao, Acasio, 3350m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 2516....(S. spec. nov.) - Potosi, Charcas, Cerro Liruyuni, 3350m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 2517....(S. spec. nov.) - Potosi, Charcas, Rio Liriyuni, 3400 m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 2518....(S. spec. nov.) - Potosi, Charcas, Cerro Chillahuani, 3150 m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 2520....(S. spec. nov.) - Potosi, Charcas, San Pedro de Buena Vista, 3050m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 2521....(S. spec. nov.) - Potosi, Charcas, San Pedro de Buena Vista, 3100m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 2522....(S. spec. nov.) - Potosi, Bilbao, Acasio, 3300m - (dat. RH seeds 2009)
 • RH 2523....(S. spec. nov. fa magenta Bl.) - Potosi, Bilbao, Nuna Khallu, 3100m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 2525
 • RH 2525a..(S. spec. nov.) - Potosi, Bilbao, Tornokhasa 3050 m - (dat. RH seeds 2009, 10/11)
 • RH 2526....(S. spec. nov.) - Potosi, Bilbao, Jatun Pampa, 3100m - (dat. RH seeds 2009, 10/11)
 • RH 2528....(/2, S. steinbachii ssp. vertcillacantha v. taratensis) - (dat. Bourleau 2020)
 • RH 2537....(S. steinbachii) - C'bamba, Mizque, Cerro Caya, 3650m - (dat. RH seeds 2008)
 • RH 2541....(S. spec.) - C'bamba, Mizque, Khara Loma, 2850m - (dat. RH seeds 2008)
 • RH 2542....(S. spec.) - C'bamba, Mizque, Khara Loma, 2900m - (dat. RH seeds 2008, 9)
 • RH 2543....(S. spec.) - C'bamba, Mizque, Khara Loma, 3000m - (dat. RH seeds 2008)
 • RH 2548
 • RH 2548a..(S. albissima) - C'bamba, Campero, Aiquile-Santiago, 2600m - (dat. RH seeds 2008, 10/11)
 • RH 2549
 • RH 2549a..(S. santiaginiensis) - C'bamba, Campero, Aiquile-Santiago, 2850m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 2550
 • RH 2550a..(S. mentosa) - C'bamba, Campero, Cdad Pampas, 2500m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 3068....(A. fiebrigii) - Santa Cruz, Vallegrande, Vallegrande, 2400m - (dat. RH seeds 2009, 10/11)
 • RH 3069....(S. vargasii) - Santa Cruz, Vallegrande, Vallegrande, 2250m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 3070....(S. vargasii f.) - Santa Cruz, Vallegrande, Vallegrande, 2000m - (dat. RH seeds 2009, 10/11) // pozri - MS537.....(Sul vargasii, RH3070) - SE Valle Grande (Vallegrande) GPS 18°32.9'S; 64°1.4'W, Valle Grande, Santa Cruz, Bol., 2029m - 5x foto M. Sochůrek - (dat. KKC CN DB 2015)
 • RH 3073....(S. langeri) - Santa Cruz, Vallegrande, Vallegrande, 1950m - (dat. RH seeds 2008, 9) // - Sta Cruz, Vallegrande, 1950m - (dat. RH seeds 2010/11)***
 • RH 3074....(S. langeri) - Santa Cruz, Vallegrande, La Hoyada, 2050m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11) // (/9, S. langeri) - (dat. Bourleau 2020)
 • RH 3075....(S. langeri) - Santa Cruz, Vallegrande, La Hoyada, 1950m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11) // (/3, S. langeri) - (dat. Bourleau 2020)
 • RH 3076
 • RH 3076....(A. fiebrigii v. vallegrandensis) - Santa Cruz, Vallegrande, Vallegrande, 2150m - (dat. RH seeds 2009, 10/11)
 • RH 3077....(A. fiebrigii) - Santa Cruz, Vallegrande, Guadalupe, 2680m - (dat. RH seeds 2009, 10/11)
 • RH 3078....(A. fiebrigii) - Santa Cruz, Vallegrande, Guadalupe, 2750m - (dat. RH seeds 2010/11)
 • RH 3079....(A. fiebrigii) - Santa Cruz, Vallegrande, Alto Seco, 2700m - (dat. RH seeds 2010/11)
 • RH 3080....(A. fiebrigii) - Santa Cruz, Vallegrande, Alto Seco, 2750m - (dat. RH seeds 2010/11)
 • RH 3082....(A. fiebrigii) - Santa Cruz, Vallegrande, Alto Seco, 2700m - (dat. RH seeds 2010/11)
 • RH 3087....(S. crispata) - Belisario Boeto, Pampa el Tigre, 2200m - (dat. RH seeds 2010/11)
 • RH 3088....(Aylostera spec.) - Ch'saca, B.Boeto, Sipotendi, 2650m - (dat. RH seeds 2010/11)
 • RH 3089.... A. fiebrigii v.) - B. Boeto, Sipotendi, 2600m - (dat. RH seeds 2009)
 • RH 3102....(/6, S. rauschii) - (dat. Bourleau 2020)
 • RH 3104....(S. hertusii) - Ch'saca, Zudanez, sudlich Zudanez, 2630m - (dat. RH seeds 2010/11)
 • RH 3107....(S. tarabucoensis) - Ch'saca, Zudanez, Hacienda Madinga, 3107m - (dat. RH seeds 2010/11)
 • RH 3116....(S. tarabucoensis ssp. patriciae) - Ch'saca, Zudanez, Presto - Puno, 2660m - (dat. RH seeds 2010/11)
 • RH 3117
 • RH 3117a..(A. brunescens) - Ch'saca, Yamparaez, Tarabuco, 3400m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 3119....(S. tarabucoensis) - Ch'saca, Zudanez, Jatun Mayu - Cantar Gallo, 3500m - (dat. RH seeds 2010/11)
 • RH 3123....(S. cantargalloensis) - # - (dat. Bourleau 2020)
 • RH 3130....(S. azurduyensis v. sormae) - # - (dat. Bourleau 2012 news)
 • RH 3131....(S. azurduyensis v. sormae) - # - (dat. Bourleau 2012 news)
 • RH 3133....(M. atrovirens v. nov.) - Ch'saca, Zudanez, Chunca Canchas, 3750m - (dat. RH seeds 2009, 2010/11)
 • RH 3137....(A. fiebrigii) - Ch'saca, Azurduy, Rio Cañadas, 2800m - (dat. RH seeds 2010/11)
 • RH 3140
 • RH 3140a..(Aylostera spec.) - Ch'saca, Azurduy, Azurduy, 2700m - (dat. RH seeds 2010/11)
 • RH 3143....(A. fiebrigii f.) - Ch'saca, Tomina, Padilla - Monteagudo 2350m - (dat. RH seeds 2010/11)
 • RH 3144....(S. roberto-vasquezii) - Ch'saca, Hernando Siles, Monteagudo, 1400m - (dat. RH seeds 2010/11)
 • RH 3154....(A. kupperiana) - Tarija, O'Connor, Narvaez, 2050m - (dat. RH seeds 2010/11)
 • RH 3155....(A. residua / lateritia n. n.) - O'Connor, westl. Narvaez, 2170m - (dat. RH seeds 2010/11)
 • RH 3156....(A. residua / lateritia n. n.) - O'Connor, westl. Narvaez, 2120m - (dat. RH seeds 2010/11)
 • RH 3157
 • RH 3157....(A. residua / lateritia n. n.) - O'Connor, Canaletas, 2150m - (dat. RH seeds 2010/11)
 • RH 3157a..(Aylostera spec.) - Tarija, O'Connor, Canaletas, 2150m - (dat. RH seeds 2010/11)
 • RH 3158....(A. fiebrigii f. pilayensis n. n.) - Tarija, O'Connor, Palca Grande, 2180m - (dat. RH seeds 2009, 10/11) > pozri - pilayensis
 • RH 3159
 • RH 3159....(A. fiebrigii) - Tarija, Cercado, Abra Condor, 2350m - (dat. RH seeds 2010/11)
 • RH 3159a..(Aylostera spec.) - Tarija, Cercado, Abra Condor, 2350m - (dat. RH seeds 2010/11)
 • RH 3160....(A. fiebrigii) - Tarija, Cercado, Abra Condor, 2370m - (dat. RH seeds 2009, 10/11)
 • RH 3161....(A. gibbulosa n. n.) - Tarija, Cercado, Abra Condor, 2550m - (dat. RH seeds 2009, 2010/11) > pozri - gibbulosa
 • RH 3168
 • RH 3168a...(A. sanguinea) - Tarija, Mendez, Rio Inca Rodeo, 2800m - (dat. RH seeds 2009, 10/11)
 • RH 3168b...(A. fiebrigii f. pilayensis n. n.) - (dat. RH seeds 2010/11) > pozri - pilayensis
 • RH 3169.....(A. tarijensis) - Tarija, Mendez, Rio Inca Rodeo, 2900m - (dat. RH seeds 2010/11)
 • RH 3170....(tarijensis & fiebrigii) - Tarija, Mendez, Rio Inca Rodeo, 2850m
 • RH 3170a...(A. tarijensis) - (dat. RH seeds 2009, 10/11)
 • RH 3170b...(A. fiebrigii) - (dat. RH seeds 2009, 10/11)
 • RH 3173.....(A. minutissima) - Tarija, Mendez, Questa de Sama, 2800m - (dat. RH seeds 2010/11)
 • RH 3178....(pygmaea & pygmaea paucicostata) - Tarija, Aviles, Curqui, 3650m
 • RH 3178....(M. pygmaea) - (dat. RH seeds 2009, 2010/11)*** > výnimka v číslovaní
 • RH 3178a..(M. pygmaea v. paucicostata) - (dat. RH seeds 2009, 2010/11)
 • RH 3182....(M. pygmaea) - Sud Cinti, Salinas, 3270m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 3183....(A. supthutiana) - Sud Cinti, Inca Huasi, 2900m - (dat. RH seeds 2010/11)
 • RH 3184
 • RH 3184....(A. sumayana v.) - Ch'saca, Nor Cinti, Bella Vista, 3000m - (dat. RH seeds 2010/11)
 • RH 3184a..(A. supthutiana) - Nor Cinti, Bella Vistai, 3000m - (dat. RH seeds 2010/11)
 • RH 3185....(A. sumayana v.) - Ch'saca, Nor Cinti, Sumaya, 3120m - (dat. RH seeds 2010/11)
 • RH 3186....(A. schatzliana) - Ch'saca, Nor Cinti, Chilla Jara, 3050m - (dat. RH seeds 2010/11)
 • RH 3187....(A. schatzliana) - Ch'saca, Nor Cinti, Chilla Jara, 3140m - (dat. RH seeds 2010/11)
 • RH 3189....(M. leucanthema) - Tabla Cruz, 3370m - (dat. Fischer katalg 2011/12)
 • RH 3192....(M. steinmannii v. parvula) - Nor, Cinti, Tabla Cruz, 3750m - (dat. RH seeds 2010/11)
 • RH 3193....(M. steinmannii) - Nor Cinti, Tabla Cruz, 3750m - (dat. RH seeds 2010/11)
 • RH 3196....(Weingartia westii) - Nor Cinti, Suquistaca, 3300m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 3197
 • RH 3197...(A. fiebrigii) - Ch'saca, Nor Cinti, Cutanpampa, 3200m - (dat. RH seeds 2009, 10/11)
 • RH 3207...(S. pulchra f.) - C'bamba, Campero, Rancho Laime, 2900m - (dat. RH seeds 2010/11)
 • RH 3208...(S. mariana) - C'bamba, Mizque, Chilijchi Waykho, 2900m - (dat. RH seeds 2008, 10/11)
 • RH 3210...(S. mariana f.) - C'bamba, Mizque, Tucma - Tin-Tin, 3200m - (dat. RH seeds 2010/11)
 • RH 3211...(S. mariana) - C'bamba, Mizque, Tucma - Tin-Tin, 3250m - (dat. RH seeds 2008)
 • RH 3215...(S. mariana v.) - C'bamba, Mizque, Tucma - Tin-Tin, 3200m - (dat. RH seeds 2010/11)
 • RH 3216...(S. mariana v.) - C'bamba, Mizque, Tucma - Tin-Tin, 3230m - (dat. RH seeds 2010/11)
 • RH 3218...(S. markusii fa) - C'bamba, Mizque, Tin-Tin - Khasa, 3150m - (dat. RH seeds 2009, 10/11)
 • RH 3221...(S. spec.) - C'bamba, Mizque, Lagunita, 3550m - (dat. RH seeds 2008)
 • RH 3226...(S. verticillacantha v. taratensis) - C'bamba, Arce, Apillapa, 3250m - (dat. RH seeds 2010/11)
 • RH 3227...(S. markusii fa) - C'bamba, Mizque, Sacabamba - Sivincani, 3200m - (dat. RH seeds 2009, 10/11)
 • RH 3231...(S. tiraquensis f.) - Cochabamba, Mizque, Mizque - Julpe, 2650m - (dat. RH seeds 2010/11)
 • RH 3234...(S. tiraquensis v.) - Cochabamba, Mizque, Thi'kapampa, 2550m - (dat. RH seeds 2010/11)
 • RH 3235...(S. tiraquensis v. totorensis) - Mizque, Totora - Trancas, 2800m - (dat. RH seeds 2010/11)
 • RH 3237...(S. heinzii) - C'bamba, Mizque, Totora - Trancas, 2700m - (dat. RH seeds 2008, 9, 10/11)
 • RH 3239...(S. augustinii v.) - Mizque, Huanakuni Chico, 2600m - (dat. RH seeds 2010/11)
 • RH 3241...(S. spec.) - Cochabamba, Campero, Huankuni - Comarapa, 2400m - (dat. RH seeds 2009, 10/11)
 • RH 3242...(S. spec.) - Cochabamba, Campero, Huankuni - Comarapa, 2350m - (dat. RH seeds 2009, 10/11) // (S. tiraquensis ssp. tiraquensis v. huanacunensis) - (dat. Bourleau 2020)
 • RH 3243...(S. spec.) - Cochabamba, Campero, Huankuni - Comarapa, 2300m - (dat. RH seeds 2009, 10/11) // (/10, S. tiraquensis ssp. tiraquensis v. huanacunensis) - (dat. Bourleau 2020)
 • // (S. tiraquensis v. huanucuniensis RH 3243) - (dat. PH 2015, pol. KAKT-002887) > pozri - huanacuniensis
 • RH 3244...(S. tiraquensis) - Cochabamba, Carrasco, Chimboata, 2550m - (dat. RH seeds 2010/11)
 • RH 3245
 • RH 3245...(S. tiraquensis v.) - Cochabamba, Carrasco, Chimboata, 2500m - (dat. RH seeds 2009, 10/11)*** > výnimka v číslovaní
 • RH 3248...(S. tiraquensis) - Cochabamba, Carrasco, Esta Pilancho, 2750m - (dat. RH seeds 2010/11)
 • RH 3249...(S. oenantha) - C'bamba, Carrasco, Esta Pilancho, 2550m - (dat. RH seeds 2010/11)
 • RH 3250...(S. tiraquensis) - Cochabamba, Carrasco, Esta Pilancho, 2700m - (dat. RH seeds 2010/11)
 • RH 3251...(S. tiraquensis f. bicolorispina) - Cochabamba, Carrasco, Esta Pilancho, 2650m - (dat. RH seeds 2010/11)
 • RH 3252...(S. oenantha v.) - C'bamba, Carrasco, Esta Pilancho, 2600m - (dat. RH seeds 2009, 10/11)
 • RH 3254...(S. spec.) - Cochabamba, Mizque, Apacheta, 2500m - (dat. RH seeds 2009)
 • RH 3255...(S. spec.) - Cochabamba, Mizque, Apacheta, 2450m - (dat. RH seeds 2009)
 • RH 3256...(S. spec.) - Cochabamba, Mizque, Apacheta, 2430m - (dat. RH seeds 2009)
 • RH 3380...(S. heliosoides) - (dat. Bourleau 2020)
 • RH 3573...(M. pygmaea) - Jujuy, Qda de Humahuaca, Tilcara, 2730m - (dat. RH seeds 2010/11)
n. n. Hillmann

Rebutia atrovirens var. suquistacensis n. n. (RH 173, RH 174)
Rebutia fiebrigii f. brunispina n. n. (RH 342)
Aylostera fiebrigii f. pilayensis n. n. (RH 3158)
Rebutia heliosa var. solisioides n. n. (RH 261, RH 1024)
Rebutia heliosa var. theresae n. n. (RH 259)
Rebutia padcayensis var. camachoensis n. n. (RH 1051, RH 1053, RH 1055, RH 1056)
Rebutia pygmaea var. grandis n. n. (RH 1320)
Rebutia pygmaea var. paznaensis n. n. (RH 155)
Rebutia sanguinea f. pectinata n. n. (RH 216)
Rebutia spegazziniana var. laui n. n. (RH 195)
Rebutia spegazziniana var. boliviana n. n. (RH 167, RH 295)
Rebutia spegazziniana var. occidentalis n. n. (RH 194, RH 306a, RH 313)
Rebutia tarijensis var. sphaerica n. n. (RH 964)

 top of page