return to the main list
RH 590
(pozri - Hillmann_s) (pozri - haagei ?) (pozri - haagei_s) (pozri - pygmaea)
(pozri - pygmaea_s) (pozri - Iturbe) (pozri - Chaupi Rodeo)

coll.: Ralf Hillmann, Argentína, prov. Jujuy, Hipólito, 3450m (SS: Hypolito, 3450m) (RH: Chaupi Rodeo, 3600m)

Mediolobivia pygmaea.....(RH, dat. RM FND)
Rebutia pygmaea 'haagei'.....(hort., dat. SuccSeed 1998) > elegantula RH 590a?
Rebutia pygmaea.....(hort., dat. SuccSeed 1999)
Mediolobivia pygmaea var. nov......(RH, dat. RH seeds 2008)
Mediolobivia haagei.....(hort., dat. Bercht 2008) > elegantula RH 590a
Mediolobivia pygmaea var.....(hort., dat. Fischer 2011)

adnot.: R. Martin, FND, stav 2007 - (dat. - M. pygmaea RH 590, loc.=);  Identita? - Z rovnakého náleziska pri Chaupe Rodeo severne od Iturbe pochádzajú RH 590a (elegantula) a RH 590b (L. ferox). Prvé údaje z roku 1998 ukazujú viac na R. pygmaea 'haagei' elegantula. V ďalších rokoch doplnený krátky popis upresňuje tento materiál na R. pygmaea v. pygmaea;  Lokalita? - "Hypolito" uvádzané u SuccSeed sa týka susedného nálezu RH 589, kde aj výška je trochu odlišná. Výšky nálezov v okolí sú však v rozsahu 3300 -3600m.
sign.: (SS 98 - 2002) - tmavé telo, červené kvety;
foto.: nezaznamenané
merc. SuccSeed & other: SS 98-M1085 (Rebutia pygmaea 'haagei' RH 590, Hypolito, 3450m, Arg); >> RH 590a?   SS 99-M1142, SS 2001 S-M1089, SS 2002 S-1171 (Rebutia pygmaea RH 590, Hypolito, 3450m, Arg) dark body, nice red flowers!;
merc. Hillmann: RH 2008, 2009 S (M. pygmaea v. nov. RH 0590, Jujuy, Chaupi Rodeo, 3600m);
merc. Bercht: LB 2008 S 3155 (med haagei RH 0590 Hypolito, Jujuy, 3450 m) = RH 590a;
merc. Fischer: LF 2011 S-281ME (M. pygmaea v. RH590 Chaupi Rodeo 3600m Bolivia rudý kv.) > Argentina;

collp.:

 top of page