return to the main list
RH 590a
(pozri - Hillmann_s) (pozri - haagei) (pozri - haagei_s) (pozri - pygmaea_s)
(pozri - elegantula) (pozri - Iturbe) (pozri - Chaupi Rodeo)

coll.: Ralf Hillmann, Argentína, prov. Jujuy, Hipólito, 3450m (SS: Hypolito, 3450m) (RH: Chaupi Rodeo, 3600m)

Rebutia pygmaea 'haagei'.....(hort., dat. SuccSeed 1998) = elegantula RH 590a?
Mediolobivia pygmaea var. eleganthula.....(RH, dat. RH seeds 2008-2011)

adnot.: R. Martin, FND, stav 2007 - (dat. - neobsahuje záznam pod menom M. haagei);  Identita? - Z rovnakého náleziska pri Chaupe Rodeo severne od Iturbe (Hipolito) pochádzajú RH 590 (pygmaea var.) a RH 590b (L. ferox). Prvé údaje z roku 1998 ukazujú viac na R. pygmaea 'haagei' elegantula. Lokalita? - "Hypolito" uvádzané u SuccSeed sa týka susedného nálezu RH 589, kde aj výška je trochu odlišná. Výšky nálezov v okolí sú však v rozsahu 3300 -3600m.
sign.: (SS 98) - #;
foto.: nezaznamenané
merc. SuccSeed & other: SS 98-M1085 (Rebutia pygmaea 'haagei' RH 590, Hypolito, 3450m, Arg); = RH 590a?
merc. Hillmann: RH 2008/09, 2009/10, 2010/11 S (M. pygmaea v. eleganthula RH 0590a, Jujuy, Chaupi Rodeo, 3600m);
merc. Bercht: LB 2008 S 3155 (med haagei RH 0590 Hypolito, Jujuy, 3450 m) = RH 590a?;

collp.:

 top of page