main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia CS - Rebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
haagei
(haageana Frič ex Backeb.)

(L. neo-haageana Backeb., M. pygmaea Backeb.)
(pozri - haagei_s) (pozri - pygmaea_s) (pozri - neo-haageana_s)
  • Rebutia haagei Frič et Schelle 1930
descr.: A. V. Frič, Schelle, Kaktusář, 1: 88, 1930 / Fric, Schelle, Fric sec. Backeberg & F. M. Knuth, Kaktusar 1: 88, 1930 /
IPNI (GCI) - haagei Frič & Scheele
IPNI (GCI) - Frič & Schelle -- Kaktusář 1: 88, fig. 1930
IPNI (IK) - haagei Frič & Schelle -- in Kaktusar, Cislo 11, Rocnik 1 (1930); cf. Werderm. in Backeb. Neue Kakteen, 86(1931).
typ.: /coll.: A. V. Frič, 1929, Argentína,  oblasť Sierra de Chañi, hraničné územie prov. Jujuy-Salta, asi 4000m n.m./
nom.: [háge-i], /Friedrich Adolf Haage senior, 1796-1866, zakladateľ kaktusárskej firmy v Erfurte/
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year) bas.loc.descr.: "R. haagei Frič & Schelle (1930) Kaktusar 88 = pygmaea";
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek4/haa11.htm) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K. Sch.
Atlas kaktusů III: 66, 1988, O.Šída - Telo jednoduché alebo odnožujúce, stonky malé, 10-30mm dlhé, 12-20mm široké, na temeni trochu zúžené, korene dlho repovité; epidermis sivozelená až modrasto zelená, niekedy tiež do fialova. Rebier 8-12, rozlož. do malých hrbolkov, báza rebier zachovaná. Areoly  slabo plstnaté, vzáj. vzdialené 2-3mm. Tŕne iba okrajové, 10-12, svetlé, sklovité, hrebeňovito postavené, priliehajúce, tenké, na báze tmavšie a trochu zosilnené, dlhé až 7mm. Kvety ľahko zahnuté, takmer vzpriamené. Kv. lôžko s malými šupinami, vlasmi a jemnými štetinami. Kv. rúrka s vlasmi, lievikovitá. Okv. lístky široko lyžičkovité, svetlo ružové až lososovo červené, premenlivé v intenzite a odtieni farby, čiastočne s tmavším stred. pásikom, tiež premenlivým v šírke a odtieni. Plod guľovitý, asi 6mm priemer. Semená hnedočierne, nad 1mm.
Šída, RR 97 - orig. rastliny mimoriadne variabilné, vyfarbenie pokožky, tvar a farba okv. lístkov - A. V. Frič obchodne 17 foriem s menami (Frič 527 až 543).
Celkovo areál rozšírenia R. haagei sa rozkladá vo vysokohorských polohách provincie Jujuy, približne od stredu provincie, pozdĺž pásma Ánd na juh.;
W. Rausch, 86 - existujú aj severnejšie lokality, až v blízkosti arg. bolívijskej hranice (Santa Catalina) a v južnej časti bolívijského dep. Potosí (Talina), kde je možné nájsť charakteristické formy R. haagei s pastelovými farbami.
foto 1.: (orig. pub. descr. 1930)
foto 2.: Karel Crkal, Atlas kaktusů III : 66, 1988, (CD Atlas 97);
(R. haagei; K. Crkal);.....V prílohe - Atlas @/ Haagei.jpg
Comment.: Zodpovedá charakteristike série Orurensis sensu Šída.
foto 3.: Otakar Šída, Rod Rebutia, 1997, p.79 - ČB;
(R. haagei);
foto 4.: Luis A. Herrera, OrtegaCactus Galleries, 2005 - www.ortegacactus.es/galleries/ (cact p-r >> find item)
(Rebutia nigricans) item;.....V prílohe - OrtegaCactus @/ Rebutia_nigricans.jpg
Comment.: ??. non nigricans;  = pygmaea (haagei f.). V roku 2011 stránka zanikla.
foto 5.: Jan Vaněček in Jan's Cact Page, 2005 - kaktus.beacon.cz (fotogaléria Rebutia >> find item - list)
foto 5.: J. Vaněček in Jan's Cact Page, 2009 - www.kaktusy.tk
foto 5.: J. Vaněček, 2010 - www.rebutia.cz (fotogaléria rodu Rebutia >> find item - list)
(R. haagei #1; J. Vaněček);..... V prílohe - Vanecek @/ haagei_0820.jpg
foto 5., 5a.: J. Vaněček in Jan's Cact Page, 2010 - www.rebutia.cz (fotogaléria rodu Rebutia >> find item - list Sekce Mediolobivia)
(R. haagei; J. Vaněček);..... V prílohe - Vanecek @/ haagei_0820.jpg, @/ haagei_3627v.jpg (obr.02)
Comment.: "lososovo ružová" forma - pozri obchod "haagei salmonea"
foto 6.: Jan Vaněček in Jan's Cact Page, 2005 - kaktus.beacon.cz (fotogaléria Rebutia >> find item - list)
foto 6.: J. Vaněček in Jan's Cact Page, 2009 - www.kaktusy.tk (fotogaléria Rebutia >> find item - list)
foto 6.: J. Vaněček, 2010 - www.rebutia.cz (fotogaléria rodu Rebutia >> find item - list)
(R. haagei #2; J. Vaněček);.....V prílohe - Vanecek @/ haagei_6660v.jpg
foto 6., 6a.: J. Vaněček in Jan's Cact Page, 2010 - www.rebutia.cz (fotogaléria rodu Rebutia >> find item - list Sekce Mediolobivia)
(R. haagei; J. Vaněček);.....V prílohe - Vanecek @/ haagei_6660v.jpg, @/ haagei_DSCN3312v.jpg (obr.04)
Comment.: bledoružová pastelovo ružová forma (efekt blednutia). Pásikatá rastlina z druhého snímku sa objavuje aj pod označením WR 35b;
foto 7.: "Tonino" in Cactofili, 2008 - www.cactofili.org  (album Rebutia >> find item - al)
(R. haagei);.....V prilohe - Tonino @/ 
Comment.: = normálna lososovoružová forma
merc.: Lodé 99 S-1079 (R. haagei; AG);   Rus 2000 R (R. haagei);    Nol 2000 R-03732 (R. haagei);
  • Rebutia haagei Frič et Schelle 1930 f. haagei
add.stat.:  O. Šída, Rod Rebutia, p.25, 1997
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: Použitie v členení gen. Rebutia - series Haagei, 80. f. haagei, 80a. f. flavovirens; 
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek4/haa11.htm) - f. haagei) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K.Sch;

tax. Šída 97: gen. Rebutia K. Sch., subgen. Pygmaeolobivia (Backeb.) Šída, sectio Digitorebutia (Buin.) Buin. et Don., series 28. Haagei, spec. 80.
       O.Šída (prov. 2004 - rebutia.iglu.cz/!!!/sekce4.htm): gen. Rebutia K. Sch., subgen. Pygmaeolobivia, sectio 4. Digitorebutia, series 1. Haagei, species 1.

catalog.:
adnot.: A. F. H.Buining, 1940 - R. haagei typový druh rodu Digitorebutia; Buining, Donald 1963 - typový druh sekcie Digitorebutia;
Šída, 97 - C. Backeberg chápal (1959) druh ako synonymum R. pygmaea (Fries) Br. et R. Zástupcovia oboch skupín sú ale na náleziskách často spoločne, bez prechodov alebo krížencov, čo je proti takému spojeniu;
(dat. Donald, p.83) - W.Rausch uvažoval (in K.u.a.S. 27: 3; 50, 1976) o kombinácii "R. pygmaea var. haagei";
Ritter,1980 - chápe R. haagei ako synonymum ku R. pygmaea;
Rod a Ken Preston-Mafham v Cacti: The Illustrated Dictionary, 1997 uvádzajú R. pygmaea v. haagei Fric & Schelle (??) ako návrh alternatívneho mena pre Lobivia haagei (Frič et Schelle) Wessn. v duchu Backeberga a Rauscha; Označenie kultivar 'R. pygmaea v. haagei' uvádzajú ako aternatívne meno pre Mediolobivia pygmaea Backeb.;
Pilbeam,1997 - ako kult.varieta R. pygmaea (R. pygmaea 'haagei'); resp. R. haagei - nadbytočné alebo pochybné meno;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum R. pygmaea;
KK Čelákovice, 2006 - synonymum pre členenie R(AMS): Mediolobivia haagei, a tiež Lobivia neo-haageana, pygmaea haagei, haagei flavovirens a pygmaea flavovirens;
Mosti, Papini, 2011 - v Rebutia I. (genus Aylostera subg. Mediolobivia) - spec.72., A. haagei (Frič & Shelle) Mosti & Papini 2011;
Ritz et al, 2016 - podľa molekulárnych fylogenetických vzťahov rodu Aylostera Speg. (clade Digitorebutia) je široko chápaná A. pygmaea (sensu R. E. Fries) v postavení druhu (spec.8) s 57 uznanými synonymami vrátane A. haagei. Vo výskume boli použité tri odlišné formy A. haagei;

syn.1.: Lobivia neo-haageana Backeberg 1935* 1936

descr.: C. Backeberg, in Backeberg et Knuth, Kaktus ABC, p. 243, 1935 / Kaktus-ABC [12 Feb 1936] /
IPNI (GCI) - neohaageana Backeb.
IPNI (GCI) - neohaageana Backeb. in Backeb. & F.M.Knuth -- Kaktus-ABC [Backeb. & Knuth] 243. 1936 [12 Feb 1936]
IPNI (IK) - neohaageana Backeb. -- Kaktus-ABC [Backeb. & Knuth] 243, 415. 1936 [12 Feb 1936]
typ.: /haagei Frič ? zber Backeb. #
nom.: lat. neo- , - novo-, novopopísaná Rebutia haagei Frič 1930 už v rámci rodu Lobivia. V databáze IPNI je uvádzaný opravovaný tvar bez pomlčky "neohaageana" sensu Donald [dat. J.Pěnčík, Bot. slovník p.p.k, 1984].
adnot.: nom. & dat. rok publik. neo-haageana 1935 - O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek4/haa11.htm & Rod Rebutia, p.25, 1997 & Atlas kaktusů III: 66, 1988 & C. Backeberg, Kakt.lexikon, p.211, 1966)
C. Backeberg (1956-1959)  popresúval známe popísané typ. skupiny pod iné mená vo svojom chápaní: (1956) pygmaea ->> neopygmaea, (1959) haagei, neo-haageana ->> pygmaea., 
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Synonyme, 2006) - synonymum Rebutia pygmaea;
sign.: Šída, RR 97 - žiadne odlišnosti voči originálnym Fričovým rastlinám R. haagei.

Lobivia neohaageana Backeb.......(mut., Donald)

pub.: J. Donald, Ashingtonia, Sectio Aylostera & Sectio Digitorebutia, 1977
IPNI (GCI) - neohaageana Backeb.
IPNI (GCI) - neohaageana Backeb. in Backeb. & F.M.Knuth -- Kaktus-ABC [Backeb. & Knuth] 243. 1936 [12 Feb 1936]
IPNI (IK) - neohaageana Backeb. -- Kaktus-ABC [Backeb. & Knuth] 243, 415. 1936 [12 Feb 1936]
adnot.: V databáze IPNI je uvádzaný opravovaný tvar bez pomlčky "neohaageana" sensu Donald [dat. J.Pěnčík, Bot. slovník p.p.k, 1984].

syn.2.: Rebutia haageana Frič ex Backeb. 1936 errat.

pub.: / Fric ex Backeberg, Blatter Kakteenforsch., No. 8, p. [1], in syn., sphalmatus, 1936 /
IPNI (IK) - Frič ex Backeb. -- Blätt. Kakteenf. 1936, No. 8, p. [1], in syn., sphalm.
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year#) bas.loc.descr.#: "R. haageana Frič ex Backbg. = R. pygmaea";
nom.: meno Backeberg použil už skoršie v roku 1933 pre popis silne variabilného druhu Lobivia haageana Backeb. Meno Fričovej haagei preto v rovnakom období v súvislosti s popisom pod Lobivia pozmenené na neo-haageana)
foto 1.: (Fotodatabáza Ulmer PPP-Index "Artenverzeichnis zu Rebutia", Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart 2006.)

syn.2a.: Mediolobivia haageana Borg. n. n.
syn.2a.: Mediolobivia haageana.....(hort. sensu Backeb. err.)

pub.: J. Borg, Cacti, 1937 ? - dat. Fearn & Pearcy 1981 - "M. haageana Borg n. n. = ? R. pygmaea"
C. Backeberg, Kakt.Lexikon, p.271, 1966 - "M. haageana je prv často používané chybné pomenovanie" (pre M. haagei); 
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje

syn.3.: Rebulobivia haagei Frič et Schelle 1936

descr.? comb.?: A. V. Frič, Schelle, #, 1936
IPNI (GCI) - (Frič & Schelle) Frič & Schelle
IPNI (IK) - Frič & Schelle -- Kaktus-ABC [Backeb. & Knuth] 243, in syn. 1936 [12 Feb 1936]
adnot.:  # dat. nom. - (Kreuzinger 1935 - rod. Rebulobivia Frič)
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Rebutia pygmaea;
typ.: #?

syn.3a.: Rebutia haagei Frič, Schelle, Frič sec.Backeb. & Knuth 1936

descr.?:
IPNI (IK) - R. haagei Frič, Schelle, Fric sec.Backeb. & F.M.Knuth -- Kaktus-ABC [Backeb. & Knuth] 243, 415, in syn. 1936 [12 Feb 1936]
adnot.: Údajný vznik mena Rebutia haagei v rovnakej publikácii Rebulobivia haagei Frič et Schelle 1936

syn.4.: Lobivia haagei (Frič et Schelle) Wessn. 1940

comb.: W. Wessner, Beiträge zum Sukkulentenkunde und Pflege, ,1940
adnot.: Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Synonyme, 2006) - synonymum Rebutia pygmaea;

syn.4a.: Digitorebutia haagei (Frič et Schelle) Buin. 1940
syn.4a.: Digitorebutia haagei (Frič et Schelle) Frič ex Buin. 1940
syn.4a.: Digitorebutia haagei (Frič & Schelle) Frič

comb.: A. F. H. Buining, Succulenta, (? #), 1940
IPNI (GCI) - (Frič & Schelle) Frič ex Buining -- Succulenta (Netherlands) 22: 52. 1940
IPNI (IK) - (Frič & Schelle) Frič ex Buining -- in Succulenta, xxii. 52 (1940); cf. Gray Herb. Card Cat.
adnot.: Fearn & Pearcy 1981 - "D. haagei (Frič & Schelle) Frič = R. pygmaea";
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Rebutia pygmaea;
merc. de Vries: VZ 2009 S (D. haagei v. HJ 2008);

Mediolobivia haagei (Frič et Schelle) Backeb. 1942

comb.: C. Backeberg, Cactaceae (Deutsche Kakt. Gesellschaft), 2: 35, 1942
IPNI (GCI) - Cactaceae (Berlin) 1941, pt. 2: 35. 1942
adnot.: (dat.comb. - Atlas kaktusů III., p.66, 1988);
Fearn & Pearcy 1981 - "M. haagei (Frič & Schelle) Backbg. = R. pygmaea";
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Rebutia pygmaea;
foto 1.: Andreas Wessner, 2006 - www.kakteen-wessner.de (Bildgalerie Kakteen >> find item - al)
(M. Haagei);.....V prílohe - Wessner6 @/ 1-mediolobivia_haagei.jpg
foto 1.: A. Wessner, 2009 - www.kakteen-wessner.de (Kakteen Gattungen - Mediolobivia >> find item - al)
(M. Haagei) detail
Comment.: = R. haagei v. elegantula
foto 2.: J. Kačalin, in Cactus Love, 2006 - www.cactuslove.ru (Mediolobivia >> find items, imgid=2407);
(M. haagei; orig. sem. Koehres FR 57; E. Kačallin);.....V prilohe - Cactus_Love @/ big_2407.jpg
foto 2.: J. Kačalin, in Cactus Love, 2016 - www.cactuslove.ru (Mediolobivia >> find items, imgid=2407);
(M. haagei; orig. sem. Koehres FR 57; E. Kačallin) 2407.....V prilohe - Cactus_Love @/ 2407.jpg
Comment.: ??, non haagei, non FR 57; (pozri - ritteri ? pseudoritteri ?).
foto 3.: Marek Snowarski in Bio-Forum, 2007 - www.bio-forum.pl/kaktusy/skorowidz.htm (kolekcia >> find item al)
(M. haagei);.....V prilohe - Snowarski @/ 070515-8085.jpg
Comment.: = R. haagei v. orurensis f.
foto 3a.: Marek Snowarski, 2009 - kaktusy.atlas-roslin.pl/skorowidz.htm
(M. haagei);.....V prilohe - Snowarski @/
Comment. (pozri - foto 3.)
foto 4.: Gert Monska, in DKG OG Bautzen, 2008 - www.kakteen-bautzen.de/Alben/ (Kakteen M-N >> find item - al)
(M. haagei (großdornig));.....V prilohe - Bautzen_M @/ 18.jpg
foto 4.: Gert Monska, 2011 - www.kakteen-bautzen.de (Alben/subalbum_1 - find item in Kakteen Mammilloydia-Neolloydia)
(M. haagei);..... V prílohe - Monska11_M @/ 25_slideshow.jpg
foto 4.: G. Monska, 2016 - www.kakteen-bautzen.de/galerie/ (Fotogalerie - Kakteen L-M -> find item in MagentaCloud)
(M. haagei) detail;..... V prílohe - Monska16_M @/ Mediolobivia haagei.jpg
Comment.: kvet oranžový s červenkastými tónmi na koncoch okv. lístkov a zvonka, veľké telo s 12 rebrami rozloženými do hrbolkov, oválne areoly so svetlou plsťou, silné biele pritlačené tŕne s hnedými bázami - určitá podobnosť s nálezom BO 182 (einsteinii var.). Ak ide o haagei obsahuje charakteristiky haagei v. crassa
foto 5.: Gert Monska, in DKG OG Bautzen, 2008 - www.kakteen-bautzen.de/Alben/ (Kakteen M-N >> find item - al)
(M. haagei St.Catalina);.....V prilohe - Bautzen_M @/ 19.jpg
foto 5.: Gert Monska, 2011 - www.kakteen-bautzen.de (Alben/subalbum_1 - find item in Kakteen Mammilloydia-Neolloydia)
(M. haagei stCatalina);..... V prílohe - Monska11_M @/ 26_slideshow.jpg
foto 5.: G. Monska, 2016 - www.kakteen-bautzen.de/galerie/ (Fotogalerie - Kakteen L-M -> find item in MagentaCloud)
(M. haagei StCatalina) detail;..... V prílohe - Monska16_M @/ Mediolobivia haagei StCatalina.jpg
Comment.: telo haagei, kvet bieloružový, nitky tmavoružové. Od Santa Catalina pochádza nález Hoffmann 1681. Z lokality nie veľmi západne vzdialenej od Santa Catalina pochádza napr. nález RH 548 identifikovaný ako canacruzensis (od La Cienaga).
foto 6.: "autor" in Cactus Kiev, 2016 - www.cactuskiev.com.ua (Galeria > Kaktusy > Mediolobivia >> find item)
(M. haagei) 3662;.....V prilohe - Kiev16 @/ Mediolobivia_haagei-me.jpg
Comment.: pozri kvet - striata
foto 7., 7a.: Ladislav Fischer, in CD Kaktusy květy 2015 LF
(Mediolobivia haagei LF 963);.....V prílohe - FischerCD7 @/ Mediolobivia haagei LF963...jpg, FischerCD7 @/ Mediolobivia haagei LF963..jpg
Comment.: pôvodne identifikované ako crassa
foto 8., 8a.: Ladislav Fischer, in CD Kaktusy květy 2015 LF
(Mediolobivia haagei LF 1135);.....V prílohe - FischerCD7 @/ Mediolobivia haagei LF1135...jpg, FischerCD7 @/ Mediolobivia haagei LF1135.jpg
Comment.:
merc. Chrudim & other: ChK 87p3356 - 98p3356.00; ChK 91jR169, 94jR284, 95jR230, 96jR217, 98jR169  (M. haagei);    Fed 95 S-3605 (M. haagei);   Rus 2000 R (M. haagei);   C-HBR 2001 S-58/32 (M. haagei);   ChK 2004p3356.00 (M. haagei) brzy kvete!;
merc. De Herdt & other: Succulenta 99 S-7 (M. haagei; De Herdt) oranjeroze bloemen;   SGC 2000 R-61559 (M. haagei);
merc. A. Wessner: AWK 2007 S-01068, AWK 2009 S (M. haagei);
merc. Cactus-Babula: CB 2007 R (Mediolobivia haagei ES 024) > Scholz; CB 2007 R (Mediolobivia haagei ES 086) > Scholz; CB 2007 R (Mediolobivia haagei HJ 560); CB 2007 R (Mediolobivia haagei HJK002);  CB 2007 R (Mediolobivia haagei JB 062B); CB 2007 R (Mediolobivia haagei JO 146); CB 2007 R (Mediolobivia haagei OF80A-80);
merc. Bercht: LB 2008 S 3144 (med haagei HJK 0002 Questa Toquera, Arg.);  LB 2008 S 3145 (med haagei JO 0135 Aparzo) > Joschko;   LB 2008 S 3146 ( med haagei JO 0148 Nazareno) > Joschko;  LB 2008 S 3168 (med haagei v. HJ 2008);  LB 2008 S 3169 (med haagei v. RW 0162);   LB 2008 S 3170 ( med haagei v. RW 0202);
merc. Fischer: LF 2010 S-142ME (M. haagei v. LF 56A Encrucijada 3600m);

Mediolobivia haagei (Frič et Schelle) Backeb. ex Krainz 1947

comb.: H. Krainz, Sukkulentenkunde #: #, 1947 (Jahrbuch Schweizerische Kakteen Gesellschaft) */ Sukkulentenk.: Jahrb. Schweiz. Kakt. -Ges. 1. 18, 19, 1947 /
IPNI (IK) - haagei Backeb. ex Krainz -- Sukkulentenkunde i. 18, 19 (1947).
adnot.: tax. - gen. Mediolobivia, subgen. Pygmaeolobivia;
(dat. comb. "M. haagei (Fric et Schelle) Backeb. ex Krainz 1947" - in Cactus Love, 2006 (Mediolobivia);

syn.4b.: Pygmaeolobivia haagei.....(cit. Anderson)

pub.: # (sensu Backeb.)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Rebutia pygmaea;

syn.4c.: Acantholobivia haagei (Frič et Schelle) Itô 1957
syn.4c.: Acantholobivia haagei (Frič et Schelle ex Werderm.) Itô 1957

comb.: Yoshi Itô, Expl. Cactus Diag. a Bulleton of the Takarzuka Ins., #? 1957
IPNI (IK) - haagei (Frič & Schelle ex Werderm.) Y.Itô -- Explan. Diagr. Austroechinocactinae 131. 1957
adnot.: Familia Lobiviae, subfamilia Eriolobiviae, genus Acantholobivia Backeb. / genus Acantholobivia Itô
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Rebutia pygmaea;

syn.5.: Aylostera haagei (Frič & Shelle) Mosti & Papini 2011 (comb. nov.)

pub.: S.Mosti, N.L.Bandara & A.Papini, Pakistan Journal of Botany, 6 / 2011
comb.: Mosti & Papini, Pak. J.Bot, 43(6): 2769-2785, 2011
IPNI - Pakistan J. Bot. 43(6): 2781. 2011 [Dec.2011]
bas.: Rebutia haagei Frič & Shelle, Kaktusar 1: 88. 1930.
typ.: Argentina, Jujuy, s.d., s.n. (lectotype (Hjertson, 1994), photograph in Frič & Schelle. 1930).

syn.5a.: Aylostera pygmaea 'haagei'.....(Ritz et al.)

pub.: Ritz et al 2016 - tento názor na synonymné postavenie mena 'haagei' vyplýva z molekulárnych fylogenetických vzťahov rodu Aylostera Speg. (A. pygmaea v clade Digitorebutia);

syn.6.: Mediolobivia pygmaea sensu Backeberg 1959 (non Fries 1905)

comb.: C. Backeberg, Die Cactaceae, 3: 1502, 1959
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek4/haa11.htm) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K. Sch.
Backeb., KL 66, p.271, 272 - "(M. pygmaea (R. E. Fries) Backeb. = M. haagei). Telo jednotlivé alebo odnožujúce s dlhším koreňom, sivé až svetlo modrasto zelené; Tŕne na temene silne hrebeňovito formované, do 12, dlhé 2-3mm, tenké, báza slabo zosilnená (zhustená) a tmavšia, smerom hore sklovito svetlé; Kvet ozdobne, drobne (zierlich) trubkovitý, od ružovej po lososovitú, premenlivý, čiastočne s prúžkom; Vnútorné okv. lístky trochu širšie. - Sev. Argentína (Prov. Jujuy)".
adnot.: Atlas kaktusů 88/66, Šída - Backeberg stotožnil svoju Mediolobiviu haagei (Frič et Schelle) Backeb. s druhom R. pygmaea (R. E. Fries) Br. et R., ktorého areál je v južnej Bolívii a iba čiastočne v severnej Argentíne, Jujuy. Podľa Rittera, jedna varieta R. pygmaea FR1107 (Argentína, pri Abra Pampa a pri Iturbe) sa nachádza v areáli R. haagei, pričom netvorí spolu hybridy ani prechodné morfotypy. Údaj proti stotožňovaniu R. haagei s R. pygmaea.
(1956-1959) C. Backeberg popresúval známe popísané typ. skupiny pod iné mená vo svojom chápaní: (1956) pygmaea ->> neopygmaea, (1959) haagei, neo-haageana ->> pygmaea.
foto 1.: Walter Haage, Kniha o kaktusoch, Obzor 1969 / Neumann Verlag 1966;
(M. haagei (M. pygmaea));.....V prílohe - Haage @/ Ha3.jpg
Comment.: (pozri - E. pygmaea Fries)

syn.7.: Rebutia pygmaea var. haagei.....(prov. Rausch)

pub.: W. Rausch, in K. u. a. Sukk. 27: 3; 50, 1976
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
foto 1.: Aymeric de Barmon in AIAPS Photo database, 2006 - www.aiaps-photos.org (Rebutia >> find item - al)
(R. pygmaea v. haagei) id=104993;.....V prilohe - Barmon @/ adb_cd01_reb-adb123.jpg
Comment.: pozri - haagei salmonea
foto 2.: Aymeric de Barmon in AIAPS Photo database, 2006 - www.aiaps-photos.org (Rebutia >> find item - al)
(R. pygmaea v. haagei) id=104994;.....V prilohe - Barmon @/ adb_cd01_reb-adb124.jpg
Comment.: pozri - haagei elegantula (MN 227, MN 228,..)
foto 3., 4.: (author?), blog Esp. 2006 - mispinchos.blogspot.com (fotogalería >> find item - al)
(R. pygmaea v. haagei);.....V prilohe - Mispinchos @/, @/
Comment.: lososovo-oranžový, broskyňový kvet
foto 5.: Luis A. Herrera, OrtegaCactus PhotoGalleries, 2009 - www.ortegacactus.es/galleries/ (Cactaceae P-R slides >> find item)
(R. pygmaea v. haagei);.....V prílohe - OrtegaCactus @/ 
Comment.: stránka 2011 skončila
merc.:

syn.8.: Rebutia pygmaea 'haagei'.....(Winberg)

pub.: M. Winberg sensu P-M, 1997;  Jeden názor na postavenie a hodnotu mena haagei
adnot.: Zavedená podoba mena kultivaru pre R. haagei v duchu Preston-Mafhama pod popisom M. pygmaea Backeberg. (pozri označovanie - colls. WR 507 a zbery RH, SuccSeed);
merc. SuccSeed: (pozri - colls, WR, RH)

syn.9.: Mediolobivia pygmaea 'haagei'.....(hort.)

pub.: hort.; Jeden názor na postavenie a hodnotu mena haagei;
merc.: Edgn 2000 R (M. pygmaea 'haagei'; orig. SuccSeed - WR, RH);

colls. Frič: (Frič et Schelle typ), Frič 527 - 543 (17 foriem kat.); DF 2;
colls. Ritter: FR 57, FR 57b (f.), FR 1113a (?);
colls. Rausch: WR 35 (=WR 502, elegantula), WR 35a, WR 35b (f.), WR 295a (amblypetala), WR 304 (pectinata), WR 501 (-, crassa typ ), WR 502 (-, var. elegantula typ, =WR35), WR 507 (var., aff. WR 576), WR 507a (var.), WR 576 (haagei / pygmaea - pygmaea), WR 577 (eos var.), WR 690a (eos var.), WR 745, WR 750, WR 752, WR 776, WR 825a, WR ??? (var. nova 333 ?);
colls. Ferrari: OF 80A-80;
colls. Kníže: KK 978 (haageana) ? = mix. 798?)
colls. Lau: L 431 (pygmaea), L 519;
colls. Uebelmann: HU 1698;
colls. Winberg: (tzv. "normálne haagei" sú šírené pod identitou R. pygmaea, napr. - MN 31, MN 150 (- nazarenoensis), MN 168, MN 223 (pygmaea), MN 224 (aff. elegantula), MN 229 (elegantula?), MN 244, RH 516, RH 526, a mnoho iných.) 
colls. Joschko: J 59, J 74, J 79, J 80, J 82, J 90, J 92, J 95a, J 97, J 98, J 100, J 106, J 135(JO 135), J 146(JO 146),  J 148(JO 148);
colls. Jucker: HJ 560, HJ 2008 (var.);
colls. Hillmann: RH 207(RH 207b), RH 315(RH 315a), RH 316, RH 328 (-eos), RH 328a (pygmaea var.), RH 512 (-elegantula?), RH 513a (-elegantula), RH 516 (? -pygmaea v. pygmaea), RH 518 (-elegantula), RH 521 (-elegantula), RH 523 (-elegantula), RH 526 (v. pygmaea & elegantula?), RH 534 (-elegantula), RH 536 (-elegantula), RH 537, RH 540 (-elegantula), RH 541 (crassa), RH 542a (-elegantula), RH 544 (-elegantula), RH 551 (-elegantula), RH 552 (-elegantula), RH 555, RH 556 (-elegantula), RH 568 (-eleganthula), RH 570 (-elegantula), RH 580 (-elegantula), RH 587 (-elegantula), RH 589 (? -pygmaea v. pygmaea), RH 590 (? - pygmaea), RH 590a (-elegantula), RH 591 (-elegantula), RH 593 (-elegantula), RH 594 (-eleganthula), RH 597 (-elegantula), RH 598 (-elegantula), RH 601 (pygmaea - haagei - elegantula), RH 877 (- elegantula? -pygmaea var.), RH 879, RH 1071 (-elegantula), RH 1081 (-pygmaea var.), RH 1090 (pygmaea f. weisse Bl.), RH 1094 (-elegantula), RH 1250 (pygmaea var. nov.), RH 1313 (-elegantula), RH 1320 ( var. grandis), RH 1323 (-elegantula), RH 1335(RH 1335 - pygmaea v. / RH 1335a - elegantula), RH 1352 (-elegantula), RH 1353 (-elegantula), RH 1356 (-elegantula), RH 1374 (-elegantula);
(Medzi zbermi MN a RH identifikovanými ako 'haagei' sa môžu nachádzať aj formy blízke popísaným druhom alebo varietám.)
colls. Wahl: RW 48 (var.), RW 94 (v. Tilcara), RW 97 (var.), RW 98 (v. Angosto), RW 99 (v. grün-fein),  RW 101 (var.), RW 103 (var.), RW 104 (v. orange), RW 107 (var.), RW 110 (var. groß), RW 132 (var.), RW 135 (var.), RW 136 ( var. groß), RW 141 (var.), RW 145 (var.), RW 146 (var.), RW 147 (var.), RW 148 (var.), RW 149 (var.), RW 150 (var.), RW 155 (var., pelzliana?), RW 155°(RW 155a?) (v. pastell), RW 156 (var.), RW 158 (v. weißblühend), RW 160 (var.), RW 161 (var.), RW 162 (var.), RW 183 (var.), Rw 202 (v. nov.), RW 286 (var.), RW 293 (var.), RW 297(RW 297a?) (var.), RW 307 (var.), RW 309, RW 311 (v. orange), RW 333 (var.), RW 369 (var.), RW 375 (var.), RW 400 (var.), RW 418 (v. creme), RW 447 (var.), RW 449 (var.), RW 454 (var.), RW 489 (var.), RW 493 (var.), RW 499 (var.), RW 500 (var.), RW 502 (var.), RW 504 (v. Caspala), RW 505 (v. Pives), RW 508 (var.), RW 514 (var.), RW 584 (var.), RW 587 (var.), RW 588 (var.), RW 590 (var.), RW 593 (var.);
colls. Albrecht: A 91/II/34b;
colls. Scholz: ES 24, ES 86;
colls. Knuti & Hefti: KH 43, KH 86;
colls. Klinkhammer: HJK 2 (f.);
colls. Wittau: HJW 50a, HJW 128d, HJW 684 (??);
colls. A. Wessner: AW 12 (eos f.), AW 22, AW 23, AW 29;
colls. Pot & Boxtel: JK 354, JK 355, JK 366;
colls. Kattermann: FK 696;
colls. KG: KG 66-87;
colls. Heřtus: PHA 509;
colls. Bates: BB 441.02, BB 443.02, BB 512.06, BB 516.03, BB 517.05, BB 543.01, BB 555.02, BB 556.05, BB 989.03, BB 996.02, BB 1004.03, BB 1005.03, BB 1006.07, BB 1009.04, BB 1010.04, BB 1012.04, BB 1013.03, BB 1014.05, BB 1015.05, BB 1017.08, BB 1018.00, BB 1230.04 (=PHA 509, = R. odehnalii);
colls. Horáček: LH 640 (brunescens v.-> steinmannii f. biely kv.-> haagei biely kv.), LH 489;
colls. Šorma: VS 276 (f. - elegantula), VS 279 (var. biely kv., =LH 640), VS 330 (f. orange fl.), VS 480, VS 482, VS 549, VS 726 (mudanensis? - haagei), VS 731, VS 734, VS 744;
colls. Odehnal: JO 357 (f.), JO 362 (f., var.), JO 576 (f.), JO 579 (var.), JO 630 (f.);
colls. Šeda: SE 56 (f. - elegantula), SE-60 (f.);
colls. Fischer: LF 49, LF 49a (?), LF 56A (f./var.), LF 177 (f. - pygmaea f. - elegantula), LF 177A (f.), LF 190 (f.), LF 193 (f. - elegantula), LF 193A (oranž. prúžok), LF 198 (f. - elegantula); LF 205 (f. - elegantula), LF 215 (f. - elegantula) LF 218 (f. - pygmaea f.), LF 219 (f.), LF 219A (elegantula), LF 223 (f. - elegantula), LF 298 {f. - pygmaea v. - tropaeolipicta), LF 830, LF 887, LF 963 (crassa - haagei), LF 1018, LF 1035, LF 1039, LF 1052, LF 1056, LF 1069, LF 1091, LF 1105, LF 1135, LF 1137, LF 1161;;
colls. Blaczkowski: TB 14.3 (var.), TB 18.2, TB 19.2, TB 21.3, TB 23.2, TB 25.5, TB 26.3, TB 27.1, TB 28.3, TB 55.3, TB 56.6 (var.), TB 143.3;
colls. Sochůrek: MS 1029, MS 1044, MS 1097, MS 1130, MS 1163, MS 1170, MS 1182, MS 1184, MS 1188, MS 1192, MS 1196, MS 1200, MS 1215, MS 1235, MS 1265, MS 1274, MS 1340;


collp.: BZ UPJŠ KE [Hečko - ] - (orig. Vlček - Digitorebutia haagei);

sign.: Staršia rastlina na podnoži. Niektorá z charakteristických foriem R. pygmaea ´haagei´ s bledo oranžovo ružovým kvetom. Podobné bledé formy haagei sú v zbierkach často pod menom "haagei var. chamaeleon"
sem.x: 1998
foto 1.: Šuba, 5978/8A-2001-5-3;.....V prílohe - Suba01_5978\haagei_U.jpg

Rohrer, KE - (orig. ? - Mediolobivia haagei);
Šuba, KE - (orig. P. Saniter, Baška 94 S - Mediolobivia einsteinii); --- haagei f.

sign.: (Výsev 1995) - typické formy haagei ( bez kvetu)
sem.x: 2009
foto 1.: Šuba,.....V prílohe -

Šuba, KE - (orig. J. Duszko, KE 95 R - Mediolobivia haagei); ---> orurensis)

sem.x: 1998, 2007
foto 1.: Šuba, 5879/50-1996;.....V prílohe - Suba96_5879\orurensis_95DU.jpg
foto 2.: Šuba, 2005-5;.....V prílohe - gal3\Img_0179q_orur_m2.jpg
foto 3.: Šuba, 2008-6;.....V prílohe - Suba08_D/Hpim0283_orum.jpg

Šuba, KE - (orig. ChK 95p3372.00 - Mediolobivia pygmaea; 21 - J. Vysoudil); --- haagei f.

sign.: (Výsev 1996)
sem.x: 2009
foto 1.: Šuba,.....V prílohe -

Šuba, KE - (orig. ChK 95p3334.00 - Mediolobivia aureiflora var. longiseta; 29 - K. Crkal); --- ?

sign.: (výsev 1995) - typické formy haagei ( bez kvetu)
foto 1.: Šuba,.....V prílohe -

Šuba, KE - (orig. ChK 95jR230 - Mediolobivia haagei); --- haagei f.

sign.: Komerčné rastliny ChK pod týmto menom veľmi rozmanité, možné nájsť celé spektrum variet a foriem R. haagei. Napr. 95jR230 - svetloružová forma; Plod zelenohnedý; kvet žltkastoružový = haagei chamaeleon ? salmonea. (non mudanensis).
sem.x: 1998, 2007, 2008, 2011, 2015
foto 1.: Šuba, 0649/25-1997;.....V prílohe - Suba97_0649\haagei_R230.jpg

Šuba, KE - (orig. ChK 95jR231 - Mediolobivia haagei var. orurensis); --- haagei f.

sign.: Premenlivý kvet, biely až bledoružový - nie eos
sem.x: 1998
foto 1.: Šuba,.....V prílohe -

Šuba, KE - (orig. ChK 96jR224 - Mediolobivia pectinata); --- haagei f.

foto 1.: Šuba,.....V prílohe -

Šuba, KE - (orig. ChK 97jR174 - Mediolobivia rutiliflora); --- haagei f.

sign.: Kvet žltkasto ružový; Púčik tmavozelený s väčšími šupinami;Kv. rúrka zeleno hnedá; = haagei chamaeleon ? salmonea.
foto 1.: Šuba, 3217/24 - 1998-4;.....V prílohe -

Šuba, KE - (orig. Brno výstava 1999-5-23 R - Mediolobivia de Cajas FR 1141; 90K); --- haagei f.

sign.: Žiadna Aylostera cajasensis FR 1141 !
sem.x: 2003
foto 1.: Šuba, 8144/29-1999-5;.....V prílohe - Suba99_8144\de_Cajas_BRx.jpg

Šuba, KE - (orig. Brno výstava 1999-5-23 R - Digitorebutia FR 1113; 90V); --- haagei f

sign.: Žadna rutiliflora ! Kvet bledo ružovo oranžový; Plod medovo hnedý.
foto 1.: Šuba, 8144/22-1999-5;.....V prílohe - Suba99_8144\rutili_BRx.jpg

hageii
(pozri - spec. Haage) (pozri - haagei ?)

Aylostera hageii.....(hort. mut., mix. gen.?, ident.?)

adnot.: Výskyt v katalógoch semien Dv. Králové KK-DK 2001, 2002. Istá chyba v mene, pochybná identita podľa zaradenia do Aylostera. Pokiaľ ide skutočne o Aylosteru, potom je možný pôvod mena od nejakého Aylostera spec. Haage.
merc. Dv. Králové: KK-DK 2001, 2002 S-6.16 (Aylostera hageii);

 top of page