main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia CS - Rebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
pseudoritteri
(ritteri Ritter, non Wessner)
(pozri - atrovirens_s) (pozri - pygmaea_s)
  • Rebutia pseudoritteri (Rausch) Šída 1997
stat.comb.: O. Šída, Rod Rebutia, p.28, 1997 / Rod Rebutia: 28: 1997 /
IPNI (IK) - Rod Rebutia: 28 (1997):.
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek4/pse2.htm) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K. Sch.
Šída, Atlas kaktusů XXI., p.28, 2006 -> text, foto 1., 2.;
foto 1., 2.: Václav Šeda, Atlas kaktusů XXI., p.28, 2006
(R. pseudoritteri; V. Šeda & SE 65);.....V prilohe - Atlas @/, Atlas @/
foto 3.: (Fotodatabáza Ulmer PPP-Index "Artenverzeichnis zu Rebutia", Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart 2006).
merc.: (pozri - bas. & colls.)

tax. Šída 97: gen. Rebutia K. Sch., subgen. Pygmaeolobivia (Backeb.) Šída, sectio Digitorebutia (Buin.) Buin. et Don., series 35. Atrovirens, sp. 124.
       O.Šída (prov. 2004 - rebutia.iglu.cz/!!!/sekce4.htm): gen. Rebutia K. Sch., subgen. Pygmaeolobivia, sectio 4. Digitorebutia, series 10. Atrovirens, species 5.

cat.:
adnot.: Rausch, 1986 - stotožňuje jeho L. atrovirens var. pseudoritteri s Rebutia ritteri Ritter (sensu FR 1123);
Šída, (Atlas kaktusů, p.40), 1995 - blízke príbuzenské vzťahy s R. atrovirens;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum R. pygmaea;
KK Čelákovice, 2006 - synonymá pre členenie R(AMS): Mediolobivia pseudoritteri, atrovirens pseudoritteri, a tiež  R. ritteri Ritter (t.j. FR 1123) non L. ritteri typ Wessner!;
Mosti, Papini, 2011 - v Rebutia I. (genus Aylostera subg. Mediolobivia) - spec.95., A. pseudoritteri (Rausch) Mosti & Papini 2011;
Ritz et al, 2016 - podľa molekulárnych fylogenetických vzťahov rodu Aylostera Speg. (clade Digitorebutia) je široko chápaná A. pygmaea (sensu R. E. Fries) v postavení druhu (spec.8) s 57 uznanými synonymami vrátane A. pseudoritteri;

bas.: Lobivia atrovirens Backeb. var. pseudoritteri Rausch 1985* 1986** 1987

descr.: W. Rausch, Lobivia 85, p.137, 1986 (pub. 1987)
IPNI (IK) - pseudoritteri Rausch -- Lobivia 85: 137, 13. 1987 [1985-86 publ. 1987]
typ.: WR 506
nom.: lat. pseudo-, - nepravá  ritteri (pozri colls. - FR 1123)
adnot.: *dat. rok publik. 1985 - O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek4/pse2.htm & Rod Rebutia, p.28, 1997)
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Rebutia pygmaea;
sign.: Šída, RR 97, p.96 - "Ritterove rastliny (FR 1123) zbieral novšie tiež Rausch (WR 506 - typ pseudoritteri) v Abra de Sama";
O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek4/pse2.htm) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K. Sch.
foto 1.: (orig. pub. descr. #)
merc.: (pozri - colls.)

syn.1.: Rebutia atrovirens var. pseudoritteri (Rausch) Mosti 1999

comb.: S. Mosti, Cactus & Co., #, 1999 / Cactus & Co., 3 (4): 198: 1999 /
IPNI (IK) - (Rausch) Mosti -- in Cactus & Co., 3(4): 198 (1999):.
adnot.: Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Synonyme, 2006) - synonymum R. pygmaea;
foto 1.: Aymeric de Barmon in AIAPS Photo database, 2006 - www.aiaps-photos.org (Rebutia >> find item - al)
(R. atrovirens v. pseudoritteri) id=104883;.....V prilohe - Barmon @/ adb_cd01_reb-adb012.jpg
Comment.:
foto 2.: Leszek Kasperski, Cactus Adventure, 2008 - www.cactusadventure.com (fotogaléria Rebutia 1 >> find item - al)
(R. atrovirens v. pseudoritteri, 2004);.....V prílohe - Kasperski @/
Comment.: 2004 = rok nálezu?
foto 3.: L. Kasperski, Cactus Adventure, 2008 - www.cactusadventure.com (fotogaléria Rebutia 1 >> find item - al)
(R. atrovirens v. pseudoritteri KAS 320);.....V prílohe - Kasperski @/
Comment.:
merc.:

syn.1a.: Rebutia atrovirens 'pseudoritteri'.....(Pilbeam)

pub.: J. Pilbeam, Rebutia, p.22, 119, 1997; Jeden názor na postavenie a hodnotu mena pseudoritteri
adnot.: Cactus Club Hokuriku 2004 - uvedené neúplne ako "R. pseudoritteri Rausch = atrovirens 'pseudoritteri' ", kde je myslený Rauschov prvotný popis pod Lobivia;

syn.2.: Mediolobivia atrovirens var. pseudoritteri.....(hort.)

pub.: hort. (pozri - colls., RH)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
merc. Bercht: LB 2008 S 3102 (med atrovirens v. pseudoritteri HE 0204-4);  LB 2008 S 3107 (med atrovirens v. pseudoritteri VJ 0090 Abra de Sama, Iscayachi);
merc. Hillmann: RH 2009 DIV S (M. atrovirens v. pseudoritteri 90/300);

Digitorebutia atrovirens var. pseudoritteri.....(de Vries)

pub.: hort. (pozri - colls., He) de Vries 2009
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: J. de Vries používa členenie Rebutia / Aylostera / Digitorebutia

syn.3.: Lobivia (Rebutia) pygmaea var. pseudoritteri.....(n. prov. Rausch?, WR 506)

pub.: jedno proviz. meno pre typ. zber WR 506?; V zozname WR čísel uvádza O.Šída pri WR 506 - "pygmaea v. pseudoritteri", pričom v tomto zozname sú mená z rôznych fáz identifikácie. Pri chápaní W.Rauschom v Lobivia 85 a tiež "atrovirens je syn. pygmaea" (Buin & Don. - Anderson), je možný vznik aj tejto kombinácie.

syn.4.: Digitorebutia pseudoritteri.....(Wahl)

pub.: R. Wahl
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: R. Wahl používa členenie Rebutia / Aylostera / Digitorebutia / Cylindrorebutia / Setirebutia (pozri - colls., RW). Meno sensu Šída vzhľadom na určitú nejednoznačnosť atrovirens var. / pygmaea var.. Celkovo synonymum Rebutia pygmaea;

Mediolobivia pseudoritteri.....(hort.)

pub.: A. Wessner (pozri - colls., WK), L. Fischer (pozri - colls., RH);
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje

syn.5.: Aylostera pseudoritteri (Rausch) Mosti & Papini 2011 (comb. nov.)

pub.: S.Mosti, N.L.Bandara & A.Papini, Pakistan Journal of Botany, 6 / 2011
comb.: Mosti & Papini, Pak. J.Bot, 43(6): 2769-2785, 2011
IPNI - Pakistan J. Bot. 43(6): 2783. 2011 [Dec.2011]
bas.: Lobivia atrovirens Backeb. var. pseudoritteri Rausch, Lobivia 85: 137, 13. 1986.
typ.: Bolivia. Tarija, Abra de Sama, s.d., Rausch 506 (holotype, ZSS).

syn.5a.: Aylostera pygmaea 'polypetala'.....(Ritz et al.)

pub.: Ritz et al 2016 - tento názor na synonymné postavenie mena 'polypetala' vyplýva z molekulárnych fylogenetických vzťahov rodu Aylostera Speg. (A. pygmaea v clade Digitorebutia);

syn.6.: Rebutia ritteri.....(sensu. ident. Ritter FR 1123, non L. ritteri Wessner)

pub.: F. Ritter, Kakteen in Südamerika, 2: 603, 1980
adnot.: W. Rausch - "Ritterovo chybné určenie zberu FR 1123".

colls. Ritter: FR 1123 (ritteri ? -> pseudoritteri);
colls. Rausch: WR 506 (typ);
colls. Krahn: WK 340 (ritteri? -> pseudoritteri);
colls. E. Herzog: He 204;
colls. Hillmann: RH 202, RH 204, RH 206, RH 293(RH 293a), RH 937;
colls. Wahl: RW 233, RW 236, RW 238, RW 556, RW 564;
colls. Bates: BB 304.01;
colls. Odehnal: JO 369;
colls. Šeda: SE-65;
colls. Jakubec: VJ 90;
colls. K.H.Müller: KHM 9428 (sp., ritteri? pseudoritteri?);
colls. Kasperski: KAS 320;
colls. Sochůrek: MS 499;


collp.: BZ UPJŠ KE [Hečko 243/c] - (orig. ? - Mediolobivia brachyantha); ---> pseudoritteri ?

sign.: Staršia mohutnejšia rastlina na podnoži v zbierke Botanickej záhrady UPJŠ Košice. Otrnenie dlhé priľahnuté, na temene odstávajúce hnedé; Kvety rumelkovo červené, nitky červené, 7 krátkych zelených ramien blizny;
foto 1.: Šuba, 5279/33A-2001-5-3;.....V prílohe -
foto 2.: Šuba, 5279/34A-2001-5-3;.....V prílohe - Suba01_5279\brachyantha_243c.jpg
 top of page