main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia CS - Rebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
atrovirens
(pozri - atrovirens_s) (pozri - haagei_s) (pozri - pectinata_s) (pozri - pygmaea_s)
  • Rebutia atrovirens (Backeb.) Šída 1995* 1996
  • Rebutia atrovirens (Backeb.) Šída 1996** 1997
comb.: *O. Šída, Atlas kaktusů X., p.40, 1995 (1996) / Atlas Kakt. 10: 40, 1995 [1996] / as "atrovirens v. atrovirens"
IPNI (IK) - Šída -- Atlas Kakt., 10: 40 (1996);.
IPNI (IK) - Šída -- et in Rod Rebutia: 28 (1997):. 1996 neskoršia publikácia
IPNI (IK) - Šída -- cf. Repert. Pl. Succ. (I.O.S.), 47: 11 (1996 publ. 1997);. neskoršia publikácia
adnot.: ***O. Šída, Rod Rebutia, p.28, 1997 - (dat. pub. - "comb. nova");
sign.: **O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek4/atr1.htm - (Backeb) Šída 1996) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K.Sch.
Šída, RR 97 - Rastliny nejasného pôvodu. Staré rastliny v zbierkach dobre zodpovedajú orig. popisu. V novšej dobe pravdepodobne nebola znovu nikým zbieraná. V zbierkach je ale s týmto označením viac foriem, premenlivých vo veľkosti tela a v sýtosti vyfarbenia pokožky, tŕňov a kvetov. Vytvára malé skupiny na hlavnom repovitom koreni, s jednotlivými stonkami asi 20mm veľkými. Pokožka tmavo zelená, otrnenie belavé. Kvety červené, až 40mm dlhé a široké, s tmavším stredom a červenými nitkami.
foto 1.: Otakar Šída, Rod Rebutia, 1997 (F obr. príloha)
(R. atrovirens);
foto 2.: Agócs György, Rebutialand, 9. 2006 - agy.kaktus.hu (fotogaléria Rebutia)
(R. atrovirens);..... V prilohe - Agocs @/
Comment.: (image id=135) pod menom R. atrovirens
foto 3.: Aymeric de Barmon in AIAPS Photo database, 2006 - www.aiaps-photos.org (Rebutia >> find item - al)
(R. atrovirens) id=104880;.....V prilohe - Barmon @/ adb_cd01_reb-adb010.jpg
Comment.: ?, var.?, Niečo zo širšieho príbuzenstva R. atrovirens, niektorý z novších nálezov.
foto 4.: Mats Winberg, SuccSeed, 2009 - www.succseed.com (in shop.textalk.se - article 5194)
(R. atrovirens v. JK 494);.....V prilohe - #
Comment.: foto #
foto 5.: Jan Vaněček in Jan's Cact Page, 2010 - www.rebutia.cz (fotogaléria rodu Rebutia >> find item - list Sekce Mediolobivia)
(R. atrovirens; J. Vaněček);.....V prílohe - Vanecek @/ atrovirens_DSCN6534v.jpg
Comment.: forma s červenkastými tŕňmi a tmavočervenými bázami
foto 6.: Václav Šeda in Jan's Cact Page, 2010 - www.rebutia.cz (fotogaléria rodu Rebutia >> find item - list Sekce Mediolobivia)
(R. atrovirens lokalita / f. Chuncha Cancha; V. Šeda);.....V prílohe - Vanecek @/ atrovirens_form_Chuncha_Cancha_2v.jpg
Comment.: forma na prírodnom stanovisku. Niektorý nález SE # ? Pozri nálezy atrovirens z lokality Chunca Cancha
foto 7.: V. Šeda in Jan's Cact Page, 2010 - www.rebutia.cz (fotogaléria rodu Rebutia >> find item - list Sekce Mediolobivia)
(R. atrovirens lokalita #2 / f. Chuncha Cancha; V. Šeda);.....V prílohe - Vanecek @/ atrovirens_form_Chuncha_Cancha_1.jpg
Comment.: forma na prírodnom stanovisku. Niektorý nález SE # ? Pozri nálezy atrovirens z lokality Chunca Cancha
merc. StenasaGC: SGC 2000 R-90420 (R. atrovirens) 29.50;
merc. SuccSeed: SS 2009 S-5194 (R. atrovirens v. JK 494);
  • Rebutia atrovirens (Backeb.) Šída var. atrovirens
add.stat.: O. Šída, Atlas kaktusů X., p.40, 1995* (1996) / Atlas Kakt. 10: 40, 1995 [1996] /
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje (pozri - R. atrovirens a variety atrovirens, haefneriana, ...)
adnot.: O. Šída napriek uvedeniu tohoto statusu vo svojom členení ani jeden druh radu 10. Atrovirens nevedie ako varietu R. atrovirens, hoci napriek rozsiahlemu areálu mohli byť v duchu Rauschovej Lobivia 85 takto zaradené všetky;
O. Šída, Atlas kaktusů X, p.40, 1995 - text v statuse variety uvádza iba dva - R. atrovirens var. atrovirens a R. atrovirens var. haefneriana sensu Rausch. 
sign.: Atlas kaktusů 95/40, Šída (var. atrovirens) - stabil.char. - Rebrá okrúhle, rozložené do hrbolov; Kvety červené s relat. krátkou a širokou rúrkou, tmavším stredom  a červenými nitkami. Stonka jednotlivá alebo tvoriace malé skupiny, guľovitá až trochu predĺžená, až 20mm široká; koreň repovitý; epidermis tmavo zelená. Rebier asi 15, priame, ploché, až 4mm široké, rozdelené do vystupujúcich okrúhlych hrbolkov. Areoly slabo plstnaté, skoro plznúce. Tŕne iba okrajové, 9-12, jemné, ihlovité, dole zosilnené, lámavé, až 3mm dlhé, priľahnuté a zakrivené ku telu, belavé, horné hnedasté. Kvety 40mm dlhé a široké, červené s tmavým hrdlom, samosprašné (iba podmienene). Kv. rúrka dosť krátka a široká, zvonka pokrytá bielou vlnou, vnútri červená. Nitky červené. Čnelka zelená; blizna svetlo žltozelená so zovrenými rameni, medzi najvyššími prašníkmi. Plod guľovitý, asi 5mm široký, tmavo hnedozelený, pokrytý zelenými šupinami, bielou vlnou a jednotlivými bielymi štetinami. Semená čierne, prilbovité, asi 1mm veľké, pokryté zbytkami arilu; hilum bazálne, široké,okrúhle, biele.
foto 1.: Karel Crkal, Atlas kaktusů 95/40, (CD Atlas 97);
(R. atrovirens v. atrovirens; O. Šída, Tanvald);....V prílohe - Atlas @/ Atrovire.jpg
Comment.:

tax. Šída 97: gen. Rebutia K. Sch., subgen. Pygmaeolobivia (Backeb.) Šída, sectio Digitorebutia (Buin.) Buin. et Don., series 35. Atrovirens, sp. 120.
       Šída (prov. 2004 - rebutia.iglu.cz/!!!/sekce2.htm): Rebutia K. Sch., subgen. Pygmaeolobivia, sectio 4. Digitorebutia, series 10. Atrovirens, species 1.

cat.:
adnot.: C. Backeberg (a opäť W. Rausch) - vedie ako samostatný druh v rámci Lobivia, s neskoršie popísanými taxonmi ako jeho variety;
Pilbeam, 1997 - R. pectinata v. atrovirens a R. pygmaea f. atrovirens - nadbytočné alebo pochybné mená;
Mosti, 1999 - stotožňuje R. ritteri s R. atrovirens (atrovirens 'ritteri') v zmysle zachovania druhu R. atrovirens (Backeb.) Sida;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum R. pygmaea;
Hunt, 2006 - provizórne priradenie ku R. pygmaea (sensu Buining, Donald, CITES, Anderson);
KK Čelákovice, 2006 - synonymá pre členenie R(AMS):  L. atrovirens, D. atrovirens, Mediolobivia atrovirens, pectinata atrovirens, pygmaea atrovirens, haagei atrovirens, a tiež atrovirens yuncharasensis, atrovirens suquistacensis (n. n., RH), atrovirens grandis (n. n., ?).
Mosti, Papini, 2011 - v Rebutia I. (genus Aylostera subg. Mediolobivia) - spec.52., A. atrovirens (Backeb.) Mosti & Papini 2011;
Ritz et al, 2016 - podľa molekulárnych fylogenetických vzťahov rodu Aylostera Speg. (clade Digitorebutia) je široko chápaná A. pygmaea (sensu R. E. Fries) v postavení druhu (spec.8) s 57 uznanými synonymami vrátane A. atrovirens. Vo výskume boli použité dve odlišné formy A. atrovirens;

iso.: Rebutia atrovirens (Backeb.) Pilbeam 1997 izonym

comb.: J. Pilbeam, Rebutia Handbook 2, 1997;
IPNI (GCI) - Pilbeam -- Cact. File Handb. 2: 20. 1997
IPNI (IK) - Pilbeam -- see O. Šída, Atlas Kakt., 10: 40 (1996):. 1997 cit. sú zmiešané dátumy dvoch publikácií
IPNI (IK) - Pilbeam -- Rebutia (Cactus File Handbook, 2): 20 (1997), isonym;.
adnot..: dat. Šída, www 2001 (R. atrovirens Pilbeam)

bas.: Lobivia atrovirens Backeberg 1935* 1936

descr.: C. Backeberg, in C. Backeberg et F. M. Knuth, Kaktus ABC, p.414, 1935
IPNI (GCI) - Backeb.
IPNI (GCI) - Backeb. in Backeb. & F.M.Knuth -- Kaktus-ABC [Backeb. & Knuth] 242, 414. 1936 [12 Feb 1936]
IPNI (IK) - Backeb. -- Kaktus-ABC [Backeb. & Knuth] 242, 414. 1936 [12 Feb 1936]
nom.: podľa sfarbenia pokožky,  lat. atrovirens - tmavozelený,
typ.: /coll.: ? #, "severná Argentína", ("má pochádzať z Jujuy" - cit. Backeb. 1959)/
adnot.: *dat. rok publik. 1935 - O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek4/atr1.htm & Rod Rebutia, p.28, 1997)
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Synonyme, 2006) - synonymum Rebutia pygmaea;
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek4/atr1.htm) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K.Sch.
foto.: (orig. pub. descr. #)
merc. Mesa Garden:  MG 2000 S-523.9 (L. atrovirens) tiny clustering stem, red-orange flowers;   MG 2000 R-523.9 (L. atrovirens) tiny reddish body, taproot;

syn.1.: Digitorebutia atrovirens (Backeb.) Buining 1940
syn.1.: Digitorebutia atrovirens (Backbg.)

comb.: A. F. H. Buining, Succulenta, 22: 52, 1940
IPNI (GCI) - Succulenta (Netherlands) 22: 52. 1940
IPNI (IK) - in Succulenta, xxii. 52 (1940); cf. Gray Herb. Card Cat.
adnot.: Fearn & Pearcy 1981 - "D. atrovirens (Backbg.) = R. pygmaea var. atrovirens" - uvedené spôsobom, akoby existovala iba neznáma comb. nud. vzťahovaná navyše na neznámy status "pygmaea var. atrovirens", čo je ale dvoznačne jedno z mien pre Rauschovu formu R. diersiana atrovirens / nigrescens (pozri - WR 633)
(dat.comb. - Atlas kaktusů X/40/1995 );
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Rebutia pygmaea;

Mediolobivia atrovirens (Backeb.) Backeb. #
Mediolobivia atrovirens (Backeb.) Backeberg ex Krainz 1947

comb.: C. Backeberg, Sukkulentenkunde, 1: 18, 1947 / Backeberg ex Krainz, Sukkulentenkunde: Jahrbuch Schweiz. Kakt.-Gessellschaft, 1. 18, 1947 /
IPNI (GCI) - atrovirens (Backeb.) Backeb.
IPNI (IK) - atrovirens Backeb. ex Krainz -- Sukkulentenkunde i. 18 (1947).
adnot.: Fearn & Pearcy 1981 - "M. atrovirens (Backbg.) Backbg. = R. pygmaea f. atrovirens";
Atlas kaktusů X., p.40, 1995 - dat. comb.;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Rebutia pygmaea;
foto 1.: Andreas Wessner, 2006 - www.kakteen-wessner.de (Bildgalerie Kakteen >> find item - al)
(M. Neosteinmannii);.....V prílohe - Wessner6 @/ 1-mediolobivia_neosteinmannii.jpg
foto 1.: A. Wessner, 2009 - www.kakteen-wessner.de (Kakteen Gattungen - Mediolobivia >> find item - al)
(M. Neosteinmannii) detail
Comment.: non neosteinmannii sensu Backeb. >> Zodpovedá forme R. atrovirens, ktorá bola a je šírená aj pod chybným menom R.(M.). violascens !.
foto 2.: Marek Snowarski in Bio-Forum, 2007 - www.bio-forum.pl/kaktusy/skorowidz.htm (kolekcia >> find item al)
(M. atrovirens);.....V prilohe - Snowarski @/ 070524-8205.jpg
foto 2.: M. Snowarski, 2009 - kaktusy.atlas-roslin.pl/skorowidz.htm
(M. atrovirens);.....V prilohe - Snowarski @/
Comment.: (pozri - foto 1.)
foto 3.: Mariusz Mieczakowski, Cactus Adventure, 2008 - www.cactusadventure.com (fotogaléria Rebutia 1 >> find item - al)
(M. atrovirens MPL 28; Sierra Santa Victoria);.....V prílohe - Mieczakowski @/
Comment.: habitat hranica Jujuy-Salta / forma s červeným kvetom
foto 4.: M. Mieczakowski, Cactus Adventure, 2008 - www.cactusadventure.com (fotogaléria Rebutia 1 >> find item - al)
(M. atrovirens MPL 28; Sierra Santa Victoria);.....V prílohe - Mieczakowski @/
Comment.: habitat hranica Jujuy-Salta / forma s tmavočerveným kvetom
foto 5.: Gert Monska, in DKG OG Bautzen, 2008 - www.kakteen-bautzen.de/Alben/ (Kakteen M-N >> find item - al)
(Mediolobivia spec (551));.....V prilohe - Monska_M @/ 45.jpg
foto 5.: Gert Monska, 2011 - www.kakteen-bautzen.de (Alben/subalbum_1 - find item in Kakteen Mammilloydia-Neolloydia)
(M. spec 551);..... V prílohe - Monska11_M @/ 45_slideshow.jpg
foto 5.: G. Monska, 2016 - www.kakteen-bautzen.de/galerie/ (Fotogalerie - Kakteen L-M -> find item in MagentaCloud)
(M. spec 551) detail;..... V prílohe - Monska16_M @/ Mediolobivia spec 551.jpg
Comment.: jedna forma z príbuzenstva Atrovirens
foto 6., 7., 8., 9.: Ladislav Fischer, in CD Kaktusy květy 2015 LF
(Mediolobivia atrovirens v. JK 492);.....V prílohe - FischerCD7 @/ Mediolobivia atrovirens v. JK492,.,.jpg, FischerCD7 @/ Mediolobivia atrovirens v. v. JK492,.jpg, FischerCD7 @/ Mediolobivia atrovirens v. v. JK492...jpg, FischerCD7 @/ Mediolobivia atrovirens v. v. JK492..jpg
Comment.:
foto 10., 11.: Ladislav Fischer, in CD Kaktusy květy 2015 LF
(Mediolobivia atrovirens v. MS 383 Chuncha Cancha);.....V prílohe - FischerCD7 @/ Mediolobivia atrovirens v. MS383...jpg, FischerCD7 @/ Mediolobivia atrovirens v. MS383.jpg
Comment.: loc. Chuncha Cancha / Chunca Cancha
foto 12., 13.: Ladislav Fischer, in CD Kaktusy květy 2015 LF
(Mediolobivia atrovirens v. LF 514B);.....V prílohe - FischerCD7 @/ Mediolobivia atrovirens v. LF514B..jpg, FischerCD7 @/ Mediolobivia atrovirens v. LF514B.jpg
Comment.:
foto 14., 15.: Ladislav Fischer, in CD Kaktusy květy 2015 LF
(Mediolobivia atrovirens v. LF 525B);.....V prílohe - FischerCD7 @/ Mediolobivia atrovirens v. LF525B..jpg, FischerCD7 @/ Mediolobivia atrovirens v. LF525B.jpg
Comment.: bledočervený kvet
foto 16., 17.: Ladislav Fischer, in CD Kaktusy květy 2015 LF
(Mediolobivia atrovirens v. nova RH 1995a);.....V prílohe - FischerCD7 @/ Mediolobivia atrovirens v. nova RH1995A...jpg, FischerCD7 @/ Mediolobivia atrovirens v. nova RH1995A..jpg
Comment.: oranžový kvet
foto 18., 19.: Ladislav Fischer, in CD Kaktusy květy 2015 LF
(Mediolobivia atrovirens v. nova RH 2412);.....V prílohe - FischerCD7 @/ Mediolobivia atrovirens v. nova RH2412,,.jpg, FischerCD7 @/ Mediolobivia atrovirens v. nova RH2412...jpg
Comment.: červený kvet s tmavočervenými špicatými vonk. okv. lístkami
foto 20., 21.: Ladislav Fischer, in CD Kaktusy květy 2015 LF
(Mediolobivia atrovirens v. nova RH 2463a);.....V prílohe - FischerCD7 @/ Mediolobivia atrovirens v. nova RH2463A...jpg, FischerCD7 @/ Mediolobivia atrovirens v. nova RH2463A.jpg
Comment.: oranžový kvet so širokými lyžičkovitými okv. lístkami
foto 22., 23.: Ladislav Fischer, in CD Kaktusy květy 2015 LF
(Mediolobivia atrovirens v. nova RH 3133);.....V prílohe - FischerCD7 @/ Mediolobivia atrovirens v. nova RH3133..jpg, FischerCD7 @/ Mediolobivia atrovirens v. nova RH3133.jpg
Comment.: tmavočervený kvet
foto 24.: Ladislav Fischer, in CD Kaktusy květy 2015 LF
(Mediolobivia atrovirens v. nova VS 557);.....V prílohe - FischerCD7 @/ Mediolobivia atrovirens v. nova VS557,,.jpg
Comment.: červený kvet
foto 25.: Ladislav Fischer, in CD Kaktusy květy 2015 LF
(Mediolobivia atrovirens v. nova RH 2464b);.....V prílohe - FischerCD7 @/ Mediolobivia atrovirens v. nova RH2464B.jpg
Comment.: malý oranžový kvet atrovirens so širokými lyžičkovitými okv. lístkami so zelenkastými špičkami > pozri - RH 2464a. RH 2464b bol identifik. ako steinmannii parvula;
foto 26., 27.: Ladislav Fischer, in CD Kaktusy květy 2015 LF
(Mediolobivia atrovirens v. RH 2465);.....V prílohe - FischerCD7 @/ Mediolobivia atrovirens v. RH2465...jpg, FischerCD7 @/ Mediolobivia atrovirens v. RH2465.jpg
Comment.: malý červený kvet atrovirens s tmavočervenými špicatými vonk. okv. lístkami
foto 28., 29.: Ladislav Fischer, in CD Kaktusy květy 2015 LF
(Mediolobivia atrovirens v. VZ 427);.....V prílohe - FischerCD7 @/ Mediolobivia atrovirens v. VZ427..jpg, FischerCD7 @/ Mediolobivia atrovirens v. VZ427.jpg
Comment.: malý červený kvet atrovirens s tmavočervenými vonk. okv. lístkami = haefneriana?
foto 30., 30a.: Ladislav Fischer, in CD Kaktusy květy 2015 LF
(Mediolobivia atrovirens v. VZ 625);.....V prílohe - FischerCD7 @/ Mediolobivia atrovirens v. VZ625..jpg, FischerCD7 @/ Mediolobivia atrovirens v. VZ625.jpg
Comment.: malý červený kvet s bledými nitkami, svetlozelenou čnelkou a bliznami, odspodu červenejúce telá
merc. Chrudim & other: ChK 87p3326, 88p3326, 91p3326.0 - 96p3326.00 (M. atrovirens);   Rus 2000 R (M. atrovirens);  KK-DK 2001 S-43.2 (M. atrovirens);
merc. Fischer:LF 2007 S-3ME (M. atrovirens); LF 2010 S-9ME (M. atrovirens JJH); LF 2011 S-16ME (M. atrovirens v. JJH, spolu s C. knizei); LF 2010 S-15ME, LF 2011 S-62ME (M. atrovirens v. nova Huaco);  LF 2010 S-17ME (M. atrovirens v. SL 63e Betanzos 3700m) > pozri - SL 63g;  LF 2011 S-18ME (M. atrovirens v. JK492 Mal Paso 3800m rudý květ); LF 2011 S-19ME (M. atrovirens v. LF226 Rodeo Pampa 3230m);  LF 2011 S-25ME (M. atrovirens v. PHA364 fial. kv.);  LF 2011 S-65ME (M. atrovirens v. nova PHA364);  LF 2011 S-30ME (M. atrovirens v. RH1065 Pamparay 3600m); LF 2011 S-32ME (M. atrovirens v. RH1973a Otuyo 3500m) > loc.?;  LF 2011 S-68ME (M. atrovirens v. nova RH1973a, Qunche Bajo, 3500m) > loc ?;  LF 2011 S-33ME (M. atrovirens v. RH2074d Paicho 3400m) > zecheri;  LF 2011 S-37ME (M. atrovirens v. SL6-06 Sierra Mandinga 3850m);  LF 2011 S-40ME (M. atrovirens v. VZ427 Co. Mandinga);  LF 2011 S-69ME (M. atrovirens v. nova RH1995a Chini Mayu, 3450m); LF 2011 S-70ME (M. atrovirens v. nova RH2412 Chuncha Cancha, 3800m);  LF 2011 S-73ME (M. atrovirens v. nova RH1373a Cerro Campanario, 4350m) > ident.mix.?; LF 2011 S-75ME (M. atrovirens v. nova S112, Inca Huasí);  LF 2011 S-76ME (M. atrovirens v. nova RW597 Co. Mandinga); LF 2011 S-77ME (M. atrovirens v. nova VS557, La Llagua, 4020m);
merc. Cactus-Babula: CB 2007 R (M. atrovirens VZ 209); CB 2007 R (M. atrovirens VS 278);
merc. Bercht: LB 2008-S 3087 (med atrovirens SL 0063g Betanzos);  LB 2008-S 3088 (med atrovirens VS 0278 Yunchara);  LB 2008-S 3089 (med atrovirens VZ 0620 Co. Mandinga, voor Chunca Chanca),  LB 2008-S 3090 (med atrovirens VZ 0625 Co. Mandinga, afslag naar Muyurinayoj, boem rood);  LB 2008-S 3092 (med atrovirens v. VZ 0321 Co.Canter - Gallo/Mandinga 3600m);  LB 2008-S 3302 (med species VZ 0427 Cord. Mandinga (atrovirens ?));
merc. Hillmann: RH 2008, 2009 DIV S (M. atrovirens GV 104);  RH 2009 DIV S (M. atrovirens HJ 158);  RH 2009 DIV S (M. atrovirens Jo 95);  RH 2009, 2010/11 S (M. atrovirens RH 286a, O'Connor, W Narvaez, 2250m); RH 2010/11 (M. atrovirens v. RH 0871); RH 2009 S (M. atrovirens var. RH 1065); RH 2010/11 (M. atrovirens v. RH 1073a); RH 2010/11 (M. atrovirens RH 1973a); RH 2008 S (M. atrovirens RH 1976b); RH 2010/11 (M atrovirens .v. nov. RH 1995a)  RH 2010/11 (M. atrovirens  RH 2109c); RH 2008, 9, 10/11 S (M. atrovirens var. RH 2267a);  RH 2008, 2010/11 S (M. atrovirens v. nov. RH 2412); RH 2009, 2010/11 S (M. atrovirens v. nov. RH 2463a);  RH 2009 S (M. atrovirens var. RH 2464a); RH 2008, 9 S (M. atrovirens var. RH 2465), RH 2010/11 (M. atrovirens v. RH 2466a);  RH 2010/11 (M atrovirens .v. nov. RH 3133);

syn.2.: Aylostera atrovirens (Backeb.) Mosti & Papini 2011 (comb. nov.)

pub.: S.Mosti, N.L.Bandara & A.Papini, Pakistan Journal of Botany, 6 / 2011
comb.: Mosti & Papini, Pak. J.Bot, 43(6): 2769-2785, 2011
IPNI - Pakistan J. Bot. 43(6): 2780.2011 [Dec.2011]
bas., typ.: Lobivia atrovirens Backeb. in Backeb. & F.M.Knuth, Kaktus-ABC, 242, 414. 1936. Locality at the protologue: Argentina. Salta to Jujuy, from high mountains (to be typified).

Aylostera atrovirens.....(hort.)

comb.: #, hort. do roku 2011 (podobne pozri - Aylostera ritteri)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: ojedinelé zaraďovanie (pozri - HTH 15) alebo podobne ako obch. katalógy alebo špecialisti vedú niektoré druhy zo skupiny Atrovirens. W. Rausch pôvodne druhy R. huasiensis a zecheri popísal ako súčasť Aylostera na základe tvaru semien.;

syn.2a.: Aylostera pygmaea 'atrovirens'.....(Ritz et al.)

pub.: Ritz et al 2016 - tento názor na synonymné postavenie mena 'atrovirens' vyplýva z molekulárnych fylogenetických vzťahov rodu Aylostera Speg. (A. pygmaea v clade Digitorebutia);

syn.3.: Mediolobivia haagei (Frič et Schelle) Backeb. var. atrovirens (Backeb.) Donald 1954
syn.3.: Mediolobivia haagei var. atrovirens (Backbg.) Donald comb. nud.

stat.comb.: J. D. Donald, Cactus (Paris), 9: 40, 1954 */ (Backeberg) Donald, Cactus (Paris) 40: 39., 1954 /
IPNI (GCI) - var. atrovirens (Backeb.) Donald -- Cactus (Paris) 40: 39. 1954
IPNI (GCI) - var. atrovirens (Backeb.) Don
adnot.: Atlas kaktusů X, p.40, 1995 - dat.comb.;  *Z. Rovsek, 2006 - dat.;
Fearn & Pearcy 1981 - "M. haagei v. atrovirens (Backbg.) Donald comb. nud. = R. pygmaea f. atrovirens";

Digitorebutia haagei var. atrovirens (Backeb.) Donald 1957

comb.: J. D. Donald, #, 1957
IPNI (GCI) - Natl. Cact. Succ. J. 12: 11. 1957
adnot.: Fearn & Pearcy 1981 - nepresne "D. haagei v. atrovirens (Backbg.) Donald = R. pygmaea v. atrovirens" , kde "pygmaea var. atrovirens" sa týka popísanej identity R. diersiana v. atrovirens. Korektne ná byť "pygmaea f. atrovirens";
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Rebutia pygmaea;

syn.4.: Mediolobivia pectinata (Backeb.) Backeb. var. atrovirens (Backeb.) Backeb. 1959

comb.: C. Backeberg, Die Cactaceae (Backeberg), 3: 1506, 1959
IPNI (GCI) - Cactaceae (Backeberg) 3: 1506. 1959
adnot.: Atlas kaktusů X, p.40, 1995 - dat. comb.;
Fearn & Pearcy 1981 - "M. pectinata v. atrovirens (Backbg.) Backbg. = R. pygmaea v. atrovirens";
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Rebutia pygmaea;
sign.: Backeb., KL 66, p.271 - (na popise M. pectinata) Telo lesklo tmavozelené; Tŕne belavé, vrchné hnedé. - Severná Argentína.
foto 1.: Walter Haage, Kniha o Kaktusoch, Obzor 1969 / Neumann Verlag 1966 /;
(M. pectinata v. atrovirens);.....V prílohe - Haage @/ Ha1.jpg
foto 2.: Andreas Wessner, 2006 - www.kakteen-wessner.de (Bildgalerie Kakteen >> find item - al)
(M. Pectinata v Atrovirens);.....V prílohe - Wessner6 @/ 1-mediolobivia_pectinata_v_atrovirens.jpg
foto 2.: A. Wessner, 2009 - www.kakteen-wessner.de (Kakteen Gattungen - Mediolobivia >> find item - al)
(M. Pectinata v Atrovirens) detail
Comment.: forma R. atrovirens s dlhšími ohnutými tŕňmi voči orig. popisu
merc. Haage & other: Saniter 95 R (M. pectinata v. atrovirens);   DKE 98 S-1188 (M. pectinata " v. atrovirens);
merc. Brabant: SB-C 2006 S-165 (M. pectinata v. atrovirens);
merc. A. Wessner: AWK 2007 S-00661, AWK 2009 S (M. pectinata v. atrovirens);

Rebutia pectinata var. atrovirens......(hort.)

pub.: #? 
IPNI - tento záznam databáza (ku 2.2012) neobsahuje
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year#) bas.loc.descr.#: "R. pectinata Backbg.  v. atrovirens = pygmaea v. atrovirens" - nepresne a neúplne uvedené autorstvo mena druhu pectinata;
Cactus Club Hokuriku 2004 - uvedené ako "R. pectinata var. atrovirens = M. atrovirens";

syn.5.: Rebutia pygmaea (Fries) Br. et R. f. atrovirens (Backeb.) Buin. et Don. 1963

stat.comb.: A. F. H. Buining, J. Donald, Sukkulentenkunde, 7/8: 102, 1963
IPNI (GCI) - pygmaea (R.E.Fr.) Britton & Rose f. atrovirens (Backeb.) Buining & Donald -- Sukkulentenkunde 7/8: 102. 1963
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year) bas.loc.descr.: "R. pygmaea f. atrovirens (Backbg.) Buin. & Don. (1935) Kaktus ABC 242";

syn.6.: Rebutia pygmaea var. atrovirens.....(hort. mix. ident., ambig.?)

adnot.: Fearn & Pearcy 1981 - "D. atrovirens (Backbg.) = R. pygmaea v. atrovirens" - uvedené spôsobom, akoby existovala iba neznáma comb. nud. vzťahovaná navyše na neznámy status " pygmaea var. atrovirens", čo je ale dvoznačne jedno z mien pre Rauschovu formu R. diersiana atrovirens / nigrescens (pozri - WR 633) a provizórne meno pre nález LH 639 (albidula?);

syn.7.: Rebutia pygmaea subsp. atrovirens.....(hort.?, sensu CITES & Anderson)

pub.: #, hort.?
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
foto 1.: D. Vicente Bueno Ripoll, 2006 - www.aztekia.com/ACYS/VICENT3.htm (Galería del Socio IV-III >> find item)
(R. pygmaea ssp. atrovirens);....V prilohe - Bueno @/ Rebutia_M_pygmaea_atrovirens_03.jpg
Comment.:

syn.8.: Rebutia pygmaea 'atrovirens'......(hort. ambig., pozri tiež - diersiana atrovirens)

pub.: # hort., dat - Cactus Club Hokuriku 2004 - uvedené dvojznačne ako "R. pectinata var. atrovirens = pygmaea 'atrovirens'"

colls. Backeberg: ? (typ);
colls. Ritter: FR 772 (leucanthema var.?, melachlora n. n. - atrovirens var.?);
colls. Rausch: WR 493 (brunescens var. - raulii f. - gavazzii???), WR 520 (ritteri), WR 700a (euanthema v. andiensis n. n. - ritteri);
colls. Lau: L 411 (christinae? - ritteri);  L 541 (eos? nigricans? atrovirens?);
colls. Kníže: KK 873 (auranitida v. gracilis? -> atrovirens - v. nov.), KK 1232 (-  ritteri), KK 2035 (spec. - atrovirens);
colls. Winberg: MN 130 (var.), MN 134 (var.), MN 234 (var.), MN 259 (haefneriana?);
colls. Joschko: J 75, J 93, J 95;
colls. Jucker: HJ 158*;
colls. Heger: Heg 053 (spec.n. - atrovirens? ritteri?);
colls. Hillmann: RH 170, RH 171 (var. haefneriana), RH 172, RH 173 (var. suquistacensis n. n.), RH 174 (var. suquistacensis n. n.), RH 286(RH 286a), RH 296 (var.), RH 344 (brunescens / atrovirens v.), RH 344(a) (?), RH 348, RH 573, RH 577 (- ritteri), RH 583 (v. grandis n. n.), RH 584 (f. grandis n. n.), RH 864 (var. - haefneriana), RH 866 (var.), RH 871 (brunescens - atrovirens v.), RH 885 (var.), RH 886/RH 886a (var., suquistacensis?), RH 896 (var. huasiensis - var.), RH 1065 (var.), RH 1067 (var?), RH 1073a (var.), RH 1099 (var.), RH 1327a, RH 1359(RH 1359a.- v. nov.), RH 1373a (pygmaea? - v. nov.), RH 1390, RH 1973a (v. nov.), RH 1976b, RH 1995a (v. nov.), RH 2074d (zecheri), RH 2109c (var.), RH 2267a (var.), RH 2412 (v. nov.), RH 2463a (v. nov.), RH 2464a (var.), RH 2465 (var.), RH 2466a (var.), RH 2478b (v. huasiensis), RH 3133 (v. nov.);
colls. Wahl: RW 105 (var.), RW 165 (v. haefneriana?), RW 325 (var. suquistaca kl.), RW 397 (v. nilsonii), RW 398 (v. nilsonii), RW 399 (var.), RW 571 (var.), RW 592 (haefneriana?), RW 597 (spec. - var. nov.), RW 657 (var. nov.);
colls. Vincon: GV 104;
colls. Ferguson: DJF 267 (atrovirens - nigricans);
colls. de Vries: VZ 209 (var.), VZ 321 (var.),VZ 427 (? - var.), VZ 620, VZ 625;
colls. Pot & Boxtel: JK 391 (v. nova), JK 492 (var.), JK 494 (var.);
colls. Bates &&&: BLMT 54.16, BLMT 57.01, BLMT 293.01, BLMT 294.02, BLMT 330.02, BLMT 336.02;
colls. Charles: GC 441.04;
colls. Preston-Mafham: PM 373;
colls. A.Wessner: AW 146 (var.?), AW 151 (var.?);
colls. Bates: BB 4.10, BB 305.01, BB 306.01, BB 338.01, BB 416.01, BB 418.01, BB 421.01, BB 422.01, BB 443.01, BB 444.03, BB 526.04, BB 996.01, BB 1107.04, BB 1230.03, BB 1365.05;
colls. Martin: RRM 36 (f.?), RRM 67 (f.), RRM 72 (f.), RRM 87 (atrovirens?);
colls. Halda: JJH # (var.), JJH (+ C. knizei), JJH # Huaco (var. nov.);
colls. Heřtus: PHA 364 (M. haagei v. yuncharensis-> atrovirens v. fial.kv.-> v. nov.), PHA 1466;
colls. Horáček: LH 639 - polypetala -?, LH 778, LH 793, LH 794, LH 1231;
colls. Šorma: VS 278 (VS 278a - atrovirens - yuncharasensis), VS 557 (v. nova), VS 1013 (atrovirens cantargalloensis);
colls. Thiele: HTH 15 (=FA 24 / KB 58), HTH 104a, HTH 141, HTH 142c;
colls. Slaba: SL 63g (var. - haefneriana?), SL 65c (potosina - haefneriana?), SL 6-06 (var.);
colls. Šeda: SE #
colls. Jakubec: VJ 22;
colls. Fischer: LF 226 (var.), LF 231 (var. nov.), LF 356 (? - violascens), LF 492B (v. nova), LF 493D (var.), LF 494A (var.), LF 495A (var.), LF 496B (var.), LF 499A (var.), LF 499B (var. nova), LF 500A (var.), LF 512A (var.), LF 514B (var.), LF 525B (var.), LF 549B (var.), LF 550 (var.-> huasiensis), LF 551B (var. -> huasiensis), LF 552B (var.), LF 602B (var.), LF 1030 (aff. v. nilsonii), LF 1191 (var.), LF 1214 (var.), LF 1238 (var.), LF 1338 (suquistacensis), LF 1372 (var.), LF 1374 (var. nova), LF 1394 (var.), LF 1397 (var.), LF 1400 (var.), LF 1420 (var.) LF 1729 (nova), LF 1885 (v.), LF 1891 (v.), LF 1910 (v.), LF 1917 (v.), LF 1957 (v.), LF 1960 (v.), LF 1963 (v.), LF 1966 (v.);
colls. SC:  SC 112 (v. nov.);
colls. K.H.Müller: KHM 9313 (sp., ritteri?), KHM 9426 (sp., ritteri? tarijensis?), KHM 9428 (sp., ritteri? pseudoritteri?);
colls. Blaczkowski: TB 30.1, TB 33.2 (ritteri), TB 71.3,  TB 149.3 (var.), TB 155.3 (var.), TB 162.2, TB 182.2 (var.);
colls. Mieczakowski: MPL 28;
colls. Marek: MM 286;
colls. Klaasen: S 2407.1 (R. spec. - atrovirens var.? / raulii f.?), S 2407.2 (R. spec. - atrovirens haefneriana?);
colls. Sochůrek: MS 383 (v.), MS 1226 (aff. nilsonii), MS 1481 (v.), MS 1497 (v.), MS 1521 (v.), MS 1612 (suquistacensis), MS 1648 (v.), MS 1650 (v.), MS 1682 (v.), MS 1684 (v.), MS 1685 (v.), MS 1704 (v.), MS 2245 (nova), MS 2326 (v.), MS 2333 (v.), MS 2351 (v.), MS 2400 (v.), MS 2403 (v.), MS 2406 (v.), MS 2409 (v.);


collp.: BZ UPJŠ KE [Hečko - ] - (orig. Vlček - Digitorebutia atrovirens);

sign.: Zodpovedá skrátenému popisu O. Šídu, RR
foto 1.: Šuba, 5978/3A-2001-5-3;.....V prílohe - Suba01_5978\atrovirens_U.jpg

Šuba, KE - (orig. J. Duszko, KE 94 S - Mediolobivia spec. Holland); --- atrovirens f.

sign.: (Výsev 1995) charakteristika tela, otrnenia a kvetu jednoznačne z príbuzenskej skupiny Atrovirens: Kvet rel. malý, tmavočervený s tmavým hrdlom; Okv. lístky okrúhle, lyžičkovité; Nitky červené; Tŕňov 7-9, iba okrajové, priľahnuté, žltkasté; Epidermis tmavozelená, bez nábehu do fialova;
sem.x: 2009

foto 1.: Šuba, 4249/10A-1997-6;.....V prílohe - Suba97_4249\Holand_94DU.jpg
Comment.: Prvé kvitnutie výsevu (3 roky).
foto 2.: Šuba, 2007-7;.....V prílohe - Suba07_D\P7130774_Holl_m.jpg
foto 3.: Šuba, 2008-5;.....V prílohe - Suba08_D\Hpim0208_atro_holl.jpg
foto 4.: Šuba, 2008-6;.....V prílohe - Suba08_D\Hpim0231_hollandm.jpg
foto 5.: Šuba, 2008-6;.....V prílohe - Suba08_D\Hpim0250_hollandm.jpg

Šuba, KE - (orig. ChK 94p3326.00 - Mediolobivia atrovirens; 21 - J. Vysoudil);

sign.: (Výsev 1995)
sem.x: 2009

foto 1.: Šuba 1143/10A-1998;.....V prílohe - Suba98_1143\atrovirens_Ch.jpg
foto 2.: Šuba, 2007-6;.....V prílohe - Suba07_D\P6070629m_atrovir.jpg
foto 3.: Šuba, 2008-5;.....V prílohe - Suba08_D\Hpim0141m_atro.jpg

Šuba, KE - (orig. ChK 94p3385.10 - Mediolobivia violascens FR 352; 32 - L. Červinka); ---> atrovirens f. (!)

sign.: (Výsev 1995) - tmavo červené kvety, konce okv. lístkov zelenkasté, bledšie až biele.
sem.x: 2007, 2010
foto 1.: Šuba, 8144/15-1999-6;.....V prílohe - Suba99_8144\FR_352_Ch.jpg

Šuba, KE - (orig. J. Rohrer, KE 94 R - Mediolobivia eucalyptana);---> steinmannii f. ? atrovirens

sign.: 13 rozpadnutých rebier. Plod 5-6mm priemer, zelený až  žltozelený s malými zelenými šupinami;
sem.x: 2017

foto 1.: Šuba, 7850/23A-1998;  V prílohe - Suba98_7850\eucalyptana_ROx.jpg
foto 2.: Šuba, 0614/5-2000-5;.....V prílohe - Suba00_0614\eucalyptana_RO.jpg
foto 3.: Šuba, 2004-5-15;.....V prílohe - Suba04_D\eucal_RO.jpg
foto 4.: Šuba, 2008-5;.....V prílohe - Suba08_D\Hpim0156m_euc_atro.jpg
foto 5.: Šuba, 2008-5;.....V prílohe - Suba08_D\Hpim0153m_euc_atro.jpg
foto 6.: Šuba, 2009-5-27;.....V prílohe - Suba09_D\Img0001_mx_euca.jpg

 top of page