return to the main list
SC_s

Hugo Selmar Schlosser, Germany, Berlin [dat. Podešva, Antálek, www 2002];

adnot.: akronymy Schl., SCHL., S, SC
Rovnaký akronym SC používa aj Iris Sheila Collenette, UK. Akronym S je viacznačný;

Iris Sheila Collenette, UK [dat. R. Martin FNC];

adnot.: Akronym SC uvádza R. Martin v databáze ["Field Numbers Coll."  (stav 2006)] ku tomuto menu.

Eduard Šolc ?, CZ

adnot.:

Nálezy SC (=>JC ?)
  • SC 108......(Rebutia supthutiana) - # - (dat. Vaněček 2005) // (Aylostera supthutiana) - # - (dat. Fischer 2007)
  • SC 112........(Mediolobivia atrovirens v. nova) - Inca Huasi, # - (dat. Fischer katalog 2011/12)
  • SC 117........(Mediolobivia steinmannii v. nova, oranžový kv.) - N of Camargo - (dat. Fischer katalog 2011/12, pol.582ME)
  • SC 117a......(Mediolobivia steinmannii v.) - N of Camargo, # - (dat. Fischer katalog 2010, pol.326ME)
  • SC 118......(Aylostera cintiensis) - 10km N of Culpina, # - (dat. Fischer katalog 2010, pol.44AY)
 top of page