main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia CS - Rebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
yuncharasensis
(pozri - atrovirens_s) (pozri - pygmaea_s)
  • Rebutia yuncharasensis (Rausch) Šída 1997
stat.comb.: O. Šída, Rod Rebutia, p.29, 1997 / Rod Rebutia: 29: 1997 /
IPNI (IK) - Rod Rebutia: 29 (1997):.
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek4/yun1.htm) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K. Sch.
foto 1.: (Fotodatabáza Ulmer PPP-Index "Artenverzeichnis zu Rebutia", Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart 2006).
merc.: (pozri - bas. & colls. typ)

tax. Šída 97: gen. Rebutia K. Sch., subgen. Pygmaeolobivia (Backeb.) Šída, sectio Digitorebutia (Buin.) Buin. et Don., series 35. Atrovirens, sp. 125.
       O.Šída (prov. 2004 - rebutia.iglu.cz/!!!/sekce4.htm): gen. Rebutia K. Sch., subgen. Pygmaeolobivia, sectio 4. Digitorebutia, series 10. Atrovirens, species 6.

cat.:
adnot.: Atlas kaktusů 1995/40, Šída - blízke príbuzenské vzťahy s R. atrovirens;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum R. pygmaea;
KK Čelákovice, 2006 - nové synonymum pre členenie R(AMS): Mediolobivia atrovirens yuncharasensis;
Mosti, Papini, 2011 - v Rebutia I. (genus Aylostera subg. Mediolobivia) - spec.108., A. yuncharasensis (Rausch) Mosti & Papini 2011;
Ritz et al, 2016 - podľa molekulárnych fylogenetických vzťahov rodu Aylostera Speg. (clade Digitorebutia) je široko chápaná A. pygmaea (sensu R. E. Fries) v postavení druhu (spec.8) s 57 uznanými synonymami vrátane A. yuncharasensis;

izo.: Rebutia yuncharasensis (Rausch) Mosti 2000 isonym

comb.: S. Mosti, #, 2000
IPNI (IK) - yuncharasensis (Rausch) Mosti -- see Šída, Rod Rebutia: 29 (1997):. 2000
IPNI (IK) - yuncharasensis (Rausch) Mosti -- in Cactus & Co., 4(2): 96 (2000), isonym;.

syn.1.: Aylostera yuncharasensis (Rausch) Mosti & Papini 2011 (comb. nov.)

pub.: S.Mosti, N.L.Bandara & A.Papini, Pakistan Journal of Botany, 6 / 2011
comb.: Mosti & Papini, Pak. J.Bot, 43(6): 2769-2785, 2011
IPNI - Pakistan J. Bot. 43(6): 2784. 2011 [Dec.2011]
bas.: Lobivia atrovirens Backeb. var. yuncharasensis Rausch, Lobivia 85: 137, 13. 1986.
typ.: Bolivia. Tarija, Yunchara, s.d., Rausch 91 (holotype, ZSS).

syn.1a.: Aylostera pygmaea 'yuncharasensis'.....(Ritz et al.)

pub.: Ritz et al 2016 - tento názor na synonymné postavenie mena 'yuncharasensis' vyplýva z molekulárnych fylogenetických vzťahov rodu Aylostera Speg. (A. pygmaea v clade Digitorebutia);

bas.: Lobivia atrovirens Backeb. var. yuncharasensis Rausch 1985* 1986** 1987

descr.: W. Rausch, Lobivia 85, p.137, 1986 (pub. 1987)
IPNI (IK) - yuncharasensis Rausch -- Lobivia 85: 137, 13. 1987 [1985-86 publ. 1987]
typ.: WR 91
nom.: podľa miesta pôvodu, Yunchara, Bolívia; yuncharaensis ?, (Yuncharas) yuncharasensis
adnot.: *dat. rok publik. 1985 - O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek4/yun1.htm & Rod Rebutia, p.29, 1997)
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Synonyme, 2006) - synonymum Rebutia pygmaea;
sign.: W. Rausch, Bva, 22.5.1999 (diapozitív z lokality) - char. červenofialový kvet, veľké hrboly. Pred popisom viedol  W.Rausch typ. materiál ako Digitorebutia spec.
foto 1.: (orig. pub. descr. #)
foto 2.: Walter Rausch, Bratislava, 1999 (diapozitív z lokality);
Comment. W. Rausch (cit.): "možná zámena s R. yuquinensis".
merc.: (pozri - colls. typ)

syn.2.: Mediolobivia atrovirens var. yuncharasensis.....(hort., sensu Rausch 86)

pub.: #, hort.
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
merc. Brabant: SB-C 2006 S-61 (M. atrovirens var. yuncharasensis);
merc. Fischer: LF 2007 S-7ME (M. atrovirens var. yuncharasensis VS 278A);  LF 2010 S-14ME (M. atrovirens v. yuncharasensis LF 375 Yunchara 3700m);  LF 2011 S-99ME (M. atrovirens v. yuncharasensis RH1102 Yunchara 3700m);
merc. Cactus-Babula: CB 2007 R (M. atrovirens v. yuncharasensis VS 278A);
merc. Hillmann: RH 2008, 2009, 2010/11 S (M. atrovirens v. yuncharasensis RH 1102, Aviles, Yunchará, 3700m);

syn.3.: Rebutia atrovirens var. yuncharasensis (Rausch) #.....(hort.)

pub.: #, hort.
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: Kombinácia v zmysle W. Rauscha pod Rebutia atrovirens (Backeb) Šída.; (mis. dat. nom. - R. atrovirens v. yuncharasensis Rausch 1987) - www.cactuslove.ru (Rebutia);
foto 1.: "stabiae" in home & garden, 2003 - home-and-garden.webshots.com/photo/  (album Sulcorebutia & Rebutia >>)
(R. atrovirens v. yuncharasensis);.....V prilohe - stabiae @/ 84040178bgDDZH_ph.jpg
Comment.:
foto 2.: Aymeric de Barmon in AIAPS Photo database, 2006 - www.aiaps-photos.org (Rebutia >> find item - al)
(R. atrovirens v. yuncharaensis) id=104885;.....V prilohe - Barmon @/ adb_cd01_reb-adb015.jpg
Comment.:

syn.3a.: Rebutia atrovirens 'yuncharasensis'.....(sensu Pilbeam)

pub.: J. Pilbeam, Rebutia 1997 (?); Jeden názor na postavenie a hodnotu mena yuncharasensis

syn.4.: Rebutia pygmaea subsp. yuncharasensis.....(sensu Anderson)

pub.: #, hort.?
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
foto 1.: D. Vicente Bueno Ripoll, 2006 - www.aztekia.com/ACYS/VICENT4.htm (Galería del Socio IV-IV >> find item)
(R. pygmaea ssp. yuncharasensis);.....V prilohe - Bueno @/ Rebutia_M_pygmaea_yucharasensis_04.jpg
Comment.: ?? okruh Euanthema? Telo podobne ako spec. EH 7093. Kvet euanthema.

syn.5.: Digitorebutia pygmaea var. yuncharasensis.....(Wahl)

pub.: R. Wahl (pozri - colls., RW)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: R. Wahl používa členenie Rebutia / Aylostera / Digitorebutia / Cylindrorebutia / Setirebutia

colls. Rausch: WR 91 (typ);
colls. Hillmann: RH 1099 (atrovirens v. - ??), RH 1102;
colls. Wahl: RW 557;
colls. Bates: BB 503.05, BB 550.01 (?);
colls. Šorma: VS 278 (? - iscayachensis);
colls. Heřtus: PHA 364 (M. haagei v. yuncharensis-> atrovirens v. nov. fial.kv.);
colls. Fischer: LF 375;
colls. Blaczewski: TB 78.2;


collp.:

yuncharensis
(pozri - yuncharasensis)

Rebutia yuncharensis.....(hort. mut)

adnot.: Upravené (gram. opravené?) meno v INDEX Atlas kaktusů, P.Antálek, p.37 a ďalej katalog Chrudim.

yuncharaensis
(pozri - yuncharasensis)

Rebutia yuncharaensis.....(hort. mut.)

adnot.: Upravené meno (sensu Yunchara, non Yuncharas), vo Foto-databáze AIAPS 2006

 top of page