main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia CS - Rebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
yuquinensis
(haefneriana viridis Rausch)
(pozri - atrovirens_s) (pozri - pygmaea_s)
  • Rebutia yuquinensis Rausch 1980
descr.: W. Rausch, Kakteen und andere Sukkulenten, 31: 307, 1980 / 31 (10): 307, 1980 /
IPNI (GCI) - Kakteen And. Sukk. 31: 307, fig. 1980
IPNI (IK) - in Kakt. And. Sukk., 31(10): 307 (1980).
typ.: WR 632
nom.: podľa miesta pôvodu, Yuquiña, Bolívia
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek4/yuq1.htm) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K. Sch.
foto 1.: (orig. pub. descr. 1980)
foto 2.: (Fotodatabáza Ulmer PPP-Index "Artenverzeichnis zu Rebutia", Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart 2006).
merc.: (pozri - syn. & colls.)

tax. Šída 97: gen. Rebutia K. Sch., subgen. Pygmaeolobivia (Backeb.) Šída, sectio Digitorebutia (Buin.) Buin. et Don., series 35. Atrovirens, sp. 126.
       O.Šída (prov. 2004 - rebutia.iglu.cz/!!!/sekce4.htm): gen. Rebutia K. Sch., subgen. Pygmaeolobivia, sectio 4. Digitorebutia, series 10. Atrovirens, species 7.

cat.:
adnot.: Šída (Atlas kaktusů), 1995 - blízke príbuzenské vzťahy s R. atrovirens;
Mosti, 2000 - druh neprítomný v obchode a extrémne vzácny v zbierkach. Bližšia príbuznosť s R. haefneriana;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum R. pygmaea;
KK Čelákovice, 2006 - nové synonymum pre členenie R(AMS): Mediolobivia atrovirens yuquinensis;
Mosti, Papini, 2011 - v Rebutia I. (genus Aylostera subg. Mediolobivia) - spec.109., A. yuquinensis (Rausch) Mosti & Papini 2011;
Ritz et al, 2016 - podľa molekulárnych fylogenetických vzťahov rodu Aylostera Speg. (clade Digitorebutia) je široko chápaná A. pygmaea (sensu R. E. Fries) v postavení druhu (spec.8) s 57 uznanými synonymami vrátane A. yuquinensis. Vzorka samotnej A. yuquinensis nebola súčasťou výskumu;

syn.1.: Digitorebutia yuquinensis.....(cit. Anderson)

pub.: #? (sensu Rausch - Digitorebutia); W. Rausch cit. ako basionym pre Lobivia atrovirens v. yuquinensis (Rausch) Rausch.
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Rebutia pygmaea;

Mediolobivia yuquinensis.....(hort.)

pub.: #, hort.
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: (pozri - colls., SL 63e);

syn.2.: Aylostera yuquinensis (Rausch) Mosti & Papini 2011 (comb. nov.)

pub.: S.Mosti, N.L.Bandara & A.Papini, Pakistan Journal of Botany, 6 / 2011
comb.: Mosti & Papini, Pak. J.Bot, 43(6): 2769-2785, 2011
IPNI - Pakistan J. Bot. 43(6): 2784. 2011 [Dec.2011]
bas.: Rebutia yuquinensis Rausch, Kakt. And. Sukk. 31(10): 307. 1980.
typ.: Bolivia. Chuquisaca, Sud Cinti, Yuquina, 3200 m (9800 ft), s.d., Rausch 632 (holotype, ZSS).

syn.2a.: Aylostera pygmaea 'yuquinensis'.....(Ritz et al.)

pub.: Ritz et al 2016 - tento názor na synonymné postavenie mena 'yuquinensis' vyplýva z molekulárnych fylogenetických vzťahov rodu Aylostera Speg. (A. pygmaea v clade Digitorebutia);

syn.3.: Lobivia atrovirens Backeb. var. yuquinensis (Rausch) Rausch 1985* 1986** 1987

stat.comb.: W. Rausch, Lobivia 85, #, 1986 (pub.1987)
IPNI (IK) - yuquinensis (Rausch) Rausch -- Lobivia 85: 13, basionym as 'Digitorebutia yuquinensis'. 1987 [1985-86 publ. 1987]
adnot.: *dat. rok publik. 1985 - O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek4/yuq1.htm & Rod Rebutia, p.29, 1997)
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Synonyme, 2006) - synonymum Rebutia pygmaea;
sign.: W. Rausch, Bva, 22.5.1999 - diapozitív z lokality v Sud Cinti s komentárom: "forma atrovirens s najtmavším červeným kvetom".

Mediolobivia atrovirens var. yuquinensis.....(hort., sensu Rausch)

pub.: #, hort.
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: (pozri - colls., SL)
merc. Brabant: SB-C 2006 S-60 (atrovirens var. yuquinensis);

Rebutia atrovirens var. yuquinensis.....(hort.)

pub.: #, hort.
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: Kombinácia v zmysle W. Rauscha pod Rebutia atrovirens (Backeb) Šída. Pozri SuccSeed - zber WR 632 (Rausch); (mis. dat. nom. - R. atrovirens v. yuquinensis Rausch 1980) - www.cactuslove.ru (Rebutia);
foto 1.: Aymeric de Barmon in AIAPS Photo database, 2006 - www.aiaps-photos.org (Rebutia >> find item - al)
(R. atrovirens v. yuquinensis) =104886;.....V prilohe - Barmon @/ adb_cd01_reb-adb016.jpg
Comment.:

syn.4.: Rebutia atrovirens 'yuquinensis'.....(Pilbeam, Winberg)

pub.: J. Pilbeam, Rebutia 1997; Jeden názor na postavenie a hodnotu mena yuquinensis

colls. Rausch: WR 632 (haefneriana viridis n. n. - typ);
colls. Pot & Boxtel: JK 419 (spec. - gavazzii? -> yuquinensis?);
colls. Slaba: SL 63e;


collp.:

 top of page