main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia CS - Rebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
pygmaea
(digitiformis Backeb., neopygmaea Backeb.*)

(pozri - pygmaea_s) (pozri - pygmea_s) (pozri - digitiformis_s) (pozri - haagei_s)
(pozri - pectinata_s) (pozri - neopygmaea_s) (pozri - euanthema_s)
  • Rebutia pygmaea (Fries) Britton et Rose 1922
stat.comb.: N. L. Britton, J. N. Rose, The Cactaceae, 3: 47, 1922 / The Cactaceae; descriptions and illustrations of plants of the cactus family 3: 47, f. 60, 1922 /
IPNI (GCI) - pygmaea (R.E.Fr.) Britton & Rose -- Cactaceae (Britton & Rose) 3: 47, fig. 60. 1922
IPNI (IK) - pygmaea Britton & Rose -- Cactaceae (Britton & Rose) 3: 47. 1922 [12 Oct 1922]
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year) bas.loc.descr.: "R. pygmaea (Fries) Br. & R.. (1905) Nov. Act. Soc. Sci. Upsala IV 120" - loc.: Jujuy, Yavi / Potosi, Potosi, tax.: Rebutia Section III Digitorebutia.;
P.Klaasen 2011 použil (pozri - colls., S) meno "Rebutia (Mediolobivia) pygmaea" údajne sensu Hunt, Taylor, Charles, 2006 so širokým chápaním druhu R. pygmaea s pripomenutím príslušnosti k rodu Mediolobivia Backeb. (pozri - Krainz 1947 - pygmaea, resp. Backeberg 1959 - haagei);
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek4/pyg11.htm)* - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K. Sch.;
O. Šída, Rod Rebutia, p.85-86, 1997 ->
Na fotografiách a ponukách šírených sa pod menom R. (M.) pygmaea môžu nachádzať viaceré známe alebo neidentifikované formy v duchu W. Rauscha - "Lobivia haagei + Lobivia pygmaea" alebo rôzne "Digitorebutie" v duchu O. Šídu.
foto 1.: Henrik Madsen 99 - members.tripod.com/Madsenkaktus/Rebutia_pygmaea.html
(R. pygmaea);.....V prílohe - Madsen @/ Rebutia_pygmaea.jpg
Comment.: Na novej adrese Madsen 2000 - www.kaktus.dk/reb.html sa už foto neobjavila.
foto 2.: Alain Laroze, 2000 - www.cactuspro.com/images/img119.jpg
(R. pigmea; Aymeric de Barmon);.....V prílohe - Cactuspro2 @/ img119.jpg
foto 2.: Alain Laroze, Au Cactus Francophone, 2003 - www.cactuspro.com  (photogallerie R2)
Comment.: V roku 2003 už pod opraveným menom R. pygmaea. Pravdepodobne blízke R. tafnaensis.
foto 3.: Mats Winberg, 2001 - www.algonet.se/~succseed/photo.htm
foto 3.: M. Winberg, 2002 - www.succseed.com/images/gallery/
(R. pygmaea & R. einsteinii var. red);.....V prílohe - Winberg01 @/ rebutiabox.jpg
Comment.:
foto 4., 5.: G. Antonsen, 2002 -  public.fotki.com/gunnarantonsen/my_cactus_collection/rebutia/
(R. pygmaea);.....V prílohe - Antonsen @/ 2920x-vi.jpg, Antonsen @/ 2958x-vi.jpg
Comment.: Najbližšie ku popisu jednej z foriem R. crassa
foto 6.: Willy Smith, 2002 - www.cactusargentina.com (fotos Rebutia >> find item - al)
(R. pygmaea; Tafna, Jujuy) Rebpyg02.htm;.....V prilohe - Smith @/
Comment.: habitat / bez kvetu
foto 7.: Martin Lowry, 2002 - www.cactusargentina.com (fotos Rebutia >> find item - al)
(R. pygmaea; Chaupi, Jujuy) Rebpyg01.htm;.....V prilohe - Lowry @/
Comment.: habitat - Chaupe Rodeo, N Iturbe / kvet svetlo ružovožltý - norm. haagei
foto 8.: Paul J. Brunelle, Dalhousie Collection of C&OS, 2004 - torch.cs.dal.ca/~davidp/imagedb (showspecies, id=329)
foto 8.: P. J. Brunelle, Dalhousie Collection of C&OS, 2010 - biology.dal.ca/cactusdb/ (showspecies, id=329)
(R. pygmaea; P. J. Brunelle);
Comment.: Tu R. pygmaea zastúpená (synonymá) iba dvoma taxonmi R. orurensis a R. gracilispina
foto 9.: "stabiae" in home & garden, 2003 - home-and-garden.webshots.com/photo/ (album Sulcorebutia & Rebutia >>)
(R. pygmaea);.....V prilohe - stabiae @/ 84870028eqYzLe_ph.jpg
Comment.: = orurensis (pozri - orurensis)
foto 10.: Mats Winberg, in Cactus_mats' photostream, 2004 - www.flickr.com/photos
(R. pygmaea) A small cactus from Iruya, Prov. Salta, Argentina;.....V prílohe - Winberg4 @/ 492904457_32764c3af4_z.jpg
Comment.: na lokalite, zodpovedá nálezu MN 242 východne od Iruya
foto 11.: Gunnar Hatletveit, 2005 - GunnarHatletveit/rebutia/ (album Rebutia >> find item - al)
(R. pygmaea);.....V prilohe - Hatletveit @/ Rebutiapygmaea-vi.jpg
Comment.: (pozri - pygmaea R 335 a pod.)
foto 12.: Luis A. Herrera, OrtegaCactus Galleries, 2005 - www.ortegacactus.es/galleries/ (cact p-r slides >> find item)
(R. pygmaea sd);.....V prílohe - OrtegaCactus @/ Rebutia_pygmaea_sd.jpg
Comment.: pygmaea S/D ? Zriedkavý ružovofialový tón kvetov. Podobné rastliny boli šírené aj pod nesprávnym menom "gracilispina" (Bueno). V roku 2011 stránka zanikla.
foto 13.: D. Vicente Bueno Ripoll, 2006 - www.aztekia.com/ACYS/VICENT3.htm (Galería del Socio IV-III >> find item)
(R. pygmaea);.....V prilohe - Bueno @/ Rebutia_M_pygmaea_08.jpg
Comment.: ??, steinmannii v.?
foto 14.: Aymeric de Barmon in AIAPS Photo database, 2006 - www.aiaps-photos.org (Rebutia >> find item - al)
(R. pygmaea) id=104991;.....V prilohe - Barmon @/ adb_cd01_reb-adb121.jpg
Comment.: = friedrichiana (pozri - friedrichiana) > steinmannii ?
foto 15.: Aymeric de Barmon in AIAPS Photo database, 2006 - www.aiaps-photos.org (Rebutia >> find item - al)
(R. pygmaea) id=105001;.....V prilohe - Barmon @/ adb_cd01_reb-adb131.jpg
Comment.: Niektorá z ružových, ružovooranžových foriem
foto 16.: Aymeric de Barmon in AIAPS Photo database, 2006 - www.aiaps-photos.org (Rebutia >> find item - al)
(R. pygmaea) id=105021;.....V prilohe - Barmon @/ adb_cd01_reb-adb151.jpg
Comment.:
foto 17.: Aymeric de Barmon in AIAPS Photo database, 2006 - www.aiaps-photos.org (Rebutia >> find item - al)
(R. pygmaea) id=105022;.....V prilohe - Barmon @/ adb_cd01_reb-adb152.jpg
Comment.:
foto 18.: Aymeric de Barmon, Au Cactus Francophone, 2006-7 - www.cactuspro.com (Photos R >> find item - al)
(R. pygmea; A. de Barmon) 73;.....V prílohe - Cactuspro6 @/ 73.jpg
foto 18.: Aymeric de Barmon, Au Cactus Francophone, 2016 - www.cactuspro.com (photos > Cactaceae > Rebutia > pygmaea > find item - al)
(R. pygmea; A. de Barmon) 73;.....V prílohe - Cactuspro6 @/ 73.jpg
Comment.: rastlina na snímku prv označená ako R. pelziana (pelzliana) patrí do skupiny kandidátov eos - setifera - violascens
foto 19.: Valentino Vallicelli, Cactus Art Nursery, 2007 - www.cactus-art.biz (ABC index, Rebutia >> find item)
(R. pygmaea);.....V prilohe - Art-biz @/ Rebutia_pygmaea_810.jpg
Comment.: Na liste je pripojený na vysvetlenie široký zoznam synoným R. pygmaea (sensu E.F.Anderson).
foto 20.: Zoya Akulova, in CalPhotos 2007 - calphotos.berkeley.edu/flora/ (sci-R list >> find item - al)
(R. pygmaea; La Quiaca, 11.2006);.....V prílohe - CalPhotos @/ 0495.jpg
Comment.: habitat / bez kvetu
foto 21.: Pavel Klouda, Sukulentní svět, 2008 - www.pavko.cz/c/r_cacti.htm (fotogaléria R-S >> find item - al)
(R. pygmaea);..... V prílohe - Klouda @/ re_pyg1.jpg
Comment.:
foto 22., 23.: "Tonino" in Cactofili, 2008 - www.cactofili.org (album Rebutia >> find item - al)
(R. pygmaea);.....V prilohe - Tonino @/, @/
Comment.: (v zmesi pygmaea) červený kvet so širokými okv. lístkami, výrazné hrboly, riedke otrnenie = pygmaea iscayachensis
foto 24.: Otakar Šída, wikimedia - cs.wikipedia.org/wiki/ (katalógový list - kategorie Rebutia);
(R. pygmaea);.....V prilohe - Sida @ Rebutia_pygmaea_1.jpg
foto 25.: "author" in Lakerveld Boomkwekerij, 2009 - www.boomkwekerijlakerveld.eu (Galéria Rebutia >> find item - al)
(R. pygmaea R 507);.....V prilohe - Lakerveld9 @/ R_pygmaea_R507 (id=1158)
Comment.: ?, non WR 507. Pozri - WR 506a, WR 507a, alebo iné pygmaea WR
foto 26.: "Hob" in BCSS Discussion Forum, 11.5.2009 - www.bcss.org.uk/forum (find > R. pygmaea)
foto 26.: "Hob" in BCSS Discussion Forum, 2011 (archiv) - www.bcss.org.uk/foruma/ (find foto > pygmaea)
(R. pygmaea form 4) photo;....V prilohe - Hob @/ pygmaeaform4.jpg
Comment.: (pozri - nazarenoensis)
foto 27.: "Hob" in BCSS Discussion Forum, 11.5.2009 - www.bcss.org.uk/forum (find > R. pygmaea)
foto 27.: "Hob" in BCSS Discussion Forum, 2011 (archiv) - www.bcss.org.uk/foruma/ (find foto > pygmaea)
(R. pygmaea form 2) photo;....V prilohe - Hob @/ pygmaeaform2.jpg
Comment.: (pozri - steinmannii brachyantha / rauschii)
merc. SuccSeed & other: SS 97-M949, SS 98-M1040, SS 99-1101; SS 2001-SM1052 (R. pygmaea, Sama, Bolivia);   Lodé 99 S-1107 (R. pygmaea; BAR +RF);  SeedS 2000 (R. pygmaea);
  • Rebutia pygmaea (Fries) Britton et Rose 1922 var. pygmaea
add.stat.: O. Šída, Rod Rebutia, p.26, 1997
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: Použitie v členení gen. Rebutia - series Pygmaea, 99. v. pygmaea, 99a. v. pectinata;
O. Šída (cs.wikipedia.org/wiki/Rebutia_pygmaea)* -> katalógový list - kategorie Rebutia. Vnútrodruhové taxony - R. pygmaea v. pygmaea a R. pygmaea v. pectinata;
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek4/pyg11.htm - v. pygmaea)* - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K. Sch.
foto 1.: Tomasz Blaczkowski et al. in page "Argentyna od 1. do 29. stycznia 2009r." www.lobivia.pl/argentyna_2009
(Rebutia pygmaea v. pygmaea TB 405.2, Suripujio, Jujuy, Arg., 3902m)... V prilohe Blaczkowski @/ TB405_2_Rebutia_pygmaea_v_pygmaea.jpg
Comment.: na prírodnej lokalite bez kvetu.

tax. Šída 97: gen. Rebutia K. Sch., subgen. Pygmaeolobivia (Backeb.) Šída, sectio Digitorebutia (Buin.) Buin. et Don., series 32. Pygmaea, species 99.
       O.Šída (prov. 2004 - rebutia.iglu.cz/!!!/sekce4.htm): gen. Rebutia K. Sch., subgen. Pygmaeolobivia, sectio 4. Digitorebutia, series 5. Pygmaea, species 1.

cat.: katalógový list
adnot.: A. F. H. Buining, 1940 - najstaršia zo skupiny v rode Digitorebutia;
C. Backeberg - rada Pygmaeae rodu Mediolobivia;
F. Ritter, 1980 - línia 1;
Rod a Ken Preston-Mafham, 1997 v Cacti: The Illustrated Dictionary uvádzajú R. pygmaea (Fries) Br. et. R. ako návrh alternatívneho mena pre Lobivia pygmaea (Fries) Bkbg., M. pectinata (Bkbg.) Bkbg. non Fric, R. gracilispina Ritt., M. haeffneriana Cullm. (neisto) a pre kultivar 'R. oligitiformis' (?);
Pilbeam, 1997 - R. digitiformis a R. pectinata v. digitiformis - nadbytočné alebo pochybné mená. Priradenie ku R. pygmaea. R. neopygmaea a R. euanthema f. neopygmaea - nadbytočné alebo pochybné mená. Priradenie ku R. euanthema (??);
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum R. pygmaea;
KK Čelákovice, 2006 - synonymá pre členenie R(AMS): Mediolobivia pygmaea, Echinopsis pygmaea, a D. digitiformis, haagei digitiformis, neopygmaea, pectinata digitiformis, euanthema neopygmaea, euanthema pygmaea, a tiež pygmaea albispina (n. n., WR 576), pygmaea longispina (n. n., L 541b, WR 508a?), lanosiflora, pygmaea lanosiflora, mixticolor, pygmaea mixticolor;
Mosti, Papini, 2011 - v Rebutia I. (genus Aylostera subg. Mediolobivia) - spec.96., A. pygmaea (R.E. Fr.) Mosti & Papini 2011;
Ritz et al, 2016 - podľa molekulárnych fylogenetických vzťahov rodu Aylostera Speg. (clade Digitorebutia) je široko chápaná A. pygmaea (sensu R. E. Fries) v postavení druhu (spec.8) s 57 uznanými synonymami (R. albidula, A. amblypetala, A. applanata, A. atrovirens, A. brachyantha, A. brunescens, A. brunneoradicata, A. camargoensis, A. canacruzensis, A. carmeniana, A. christinae, A. cincinnata, A. colorea, R. costata, A. crassa, A. diersiana, R. eucaliptana, A. friedrichiana, A. gavazzii, A. haagei, A. haefneriana, A. huasiensis, A. iridescens, A. iscayachensis, A. knizei, A. leucacantha, A. major, A. marieae, A. melanocentra, A. minor, A. mixticolor, A. nazarenoensis, A. nigricans, A. odehnalii, A. orurensis, A. pallida, A. parvula, A. pauciareolata, R. paucicostata, A. pelzliana, A. polypetala, A. pseudoritteri, A. raffaellii, A. raulii, R. rauschii, A. ritteri, R. rosalbiflora, A. rovidana, A. steinmannii, A. tafnaensis, A. torquata, A. tropaeolipicta, A. tuberculata, A. violaceostaminata, A. yuncharasensis, A. yuquinensis, A. zecheri);

bas.: Echinopsis pygmaea Fries 1905

descr.: R. E. Fries, Nov. Act. Soc. Sci. Upsala, 4: 120, 1905 */ Nova Acta Regiae Soc. Sci. Upsala, ser.4, 1: 120, 1905 /
typ.: /coll.: R. E. Fries, jan.1901, Argentína, prov. Jujuy, pri Yavi, 3400m/; Šída, RR 97 - v originálnom popise ďalšie lokality výskytu - Saladillo, 3500m, Nevado de Chańi, 4500m, Santa Catalina.
adnot.: Friesove lokality - Yavi, obec asi 14km východne od La Quiaca, blízko bolívijskej hranice. Santa Catalina, mesto 50km západne od La Quiaca, 21°57´jš,66°3´zd, niekoľko km od bolívijskej hranice. Osada Saladillo, 20km západne od Purmamarca, severne od Nevado de Chañi;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Rebutia pygmaea;
O. Šída (cs.wikipedia.org/wiki/Rebutia_pygmaea)* - (dat. bas.);
nom.: [pygméa] podľa charakteru vzrastu, gr., lat. pygmaeus - trpasličí, zakrpatený.
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek4/pyg11.htm) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K. Sch.
Šída, RR 97 (orig. Fries) - kvety svetlo červené až tmavo purpurové.
foto 1.: (orig. pub. descr. 1905 - illustr.)

syn.1.: Lobivia pygmaea (Fries) Backeb. 1935* 1936

comb.: C. Backeberg, in Backeberg et Knuth, Kaktus-ABC, #, 1935 */ Kaktus ABC, p.241, 1935 /
IPNI (GCI) - pygmaea (R.E.Fr.) Backeb.
IPNI (GCI) - pygmaea (R.E.Fr.) Backeb. in Backeb. & F.M.Knuth -- Kaktus-ABC [Backeb. & Knuth] 241. 1936 [12 Feb 1936]
IPNI (IK) - pygmaea (R.E.Fr.) Backeb. -- Kaktus-ABC [Backeb. & Knuth] 241. 1936 [12 Feb 1936]
adnot.: *dat. rok publik. 1935 - O. Šída (cs.wikipedia.org/wiki/Rebutia_pygmaea);
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Synonyme, 2006) - synonymum Rebutia pygmaea;
merc. Mesa Garden: MG 2000 S-544.4, R-544.4 (L. pygmaea) huge underground taproot, tiny stem;

Mediolobivia pygmaea (Fries) Krainz 1947

comb.: H. Krainz, Sukkulentenkunde 1: # , 1947 (Jahrbuch Schweizerische Kakteen Gesellschaft) */ 1: 19, 1947 /
IPNI (GCI) - pygmaea (R.E.Fr.) Krainz -- Sukkulentenkunde 1: 19. 1947
IPNI (IK) - pygmaea (R.E.Fr.) Krainz -- Sukkulentenkunde i. 19 (1947).
adnot.: Fearn & Pearcy 1981 - "M. pygmaea (R. E. Fries) Krainz = R. pygmaea";
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Rebutia pygmaea;
Pod menom R. (M.) pygmaea sa môže v súčasnom obchode a zbierkach nachádzať celá škála popísaných aj nepopísaných druhov a foriem, v súčasnosti široko ponímaného okruhu, zahŕňajúceho hlavne všetky formy R. haagei a iných. Príklady na snímkoch:
foto 1.: in CCC, 2000 - www.cactusland.com/cactuscenter/las_fichas.htm
(M. pygmaea);.....V prílohe - CccEspana @/ fichas_6.jpg
Comment.: ?? Foto je s pripoj. textom: "synonymum - Rebutia pygmaea, muscula" (!!)
foto 2.: J. Proschko, 2000 - www.geocities.com/RainForest/2120/pictures.html
(M. pygmaea; H. Proschko);.....V prílohe - Proschko @/ mlbpyg.jpg
Comment.: Na foto je niektorá z ružových foriem R. haagei- FR ?
foto 3: Marek Snowarski in Bio-Forum, 2007 - www.bio-forum.pl/kaktusy/skorowidz.htm (kolekcia list >> find item al)
(M. pygmaea);.....V prilohe - Snowarski @/ 070519-8115.jpg
Comment.: = M. pectinata Challapata, pozri - KK 972
foto 4.: M. Snowarski, 2009 - kaktusy.atlas-roslin.pl/skorowidz.htm
(M. pygmaea);.....V prilohe - Snowarski @/
Comment.: (pozri - foto 3.)
foto 5.: Gert Monska, in DKG OG Bautzen, 2008 - www.kakteen-bautzen.de/Alben/ (Kakteen M-N >> find item - al)
(M. pygmaea);.....V prilohe - Bautzen_M @/ 32.jpg
foto 5.: Gert Monska, 2011 - www.kakteen-bautzen.de (Alben/subalbum_1 - find item in Kakteen Mammilloydia-Neolloydia)
(M. pygmaea);..... V prílohe - Monska11_M @/ 39_slideshow.jpg
foto 5.: G. Monska, 2016 - www.kakteen-bautzen.de/galerie/ (Fotogalerie - Kakteen L-M -> find item in MagentaCloud)
(M. pygmaea) detail;..... V prílohe - Monska16_M @/ Mediolobivia pygmaea.jpg
Comment.: = digitiformis / eleganthula (haagei sensu Hillmann)
foto 6., 6a.: Zvone Rovšek, 2016 - www.astrocactus.com/CactusBase/ (Indeks > Cactaceae > M > Mediolobivia > pygmaea)
(M. pygmaea) detail;..... V prilohe - Rovsek @/ 10_Mediolobivia_pygmaea___.jpg
foto 6., 6a.: Zvone Rovšek, 2016 - www.astrokaktus.com/CactusBase/ (Indeks > Cactaceae > M > Mediolobivia > pygmaea)
(M. pygmaea) detail;..... V prilohe - Rovsek @/ 10_Mediolobivia_pygmaea___.jpg
Comment.: = M. pygmaea haagei orurensis
foto 7.: "autor" in Cactus Kiev, 2016 - www.cactuskiev.com.ua (Galeria > Kaktusy > Mediolobivia >> find item)
(M. pygmaea) 3660;.....V prilohe - Kiev16 @/ MEDIOLOBIVIA_pygmaea.jpg
Comment.: = M. pygmaea haagei orurensis
merc. Chrudim & other: ChK 88p3372 - 93p3372.0, 95p3372.00; ChK 90jR175  (M. pygmaea);  Fed 95 S-3609 (M. pygmaea);   DKE 98 S-1191 (M. pygmaea);  Rus 2000 R (M. pygmaea) 3-4cm, ružové/červené kvety;
merc. De Herdt & other: Succulenta 99 S-13 (M. pygmaea; De Herdt) fijne aanliggende bedoorning;   Haage 99R (M. pygmae);  SGC 2000 R-62089, 62759 (M. pygmea)17.50;   SeedS 2000 (M. pygmaea);
merc. A. Wessner: AWK 2007 S-00662 (M. pygmeae);
merc. Cactus-Babula: CB 2007 R (M. pygmaea HJU176); CB 2007 R (M. pygmaea HJ530); CB 2007 R (M. pygmaea JU543); CB 2007 R (M. pygmaea Heger89175); CB 2007 R (M. pygmaea MB016A);  CB 2007 R (M. pygmaea RH1314);
merc. Bercht: LB 2008 S 3240 (med pygmaea Lipan) > pozri - colls. RH; LB 2008 S 3242 (med pygmaea HEGER 89-175 Chaqui, bloem geel) > pozri - Heg;   LB 2008 S 3243 (med pygmaea HJ 0530 west Mal Paso, Bol.) > pozri - HJ;  LB 2008 S 3261 (med pygmaea v. HJW 0058m);
merc. Hillmann: RH 2009 DIV S (M. pygmaea de Tilcara/Arg. Jo 059);  RH 2009 DIV S (M. pygmaea de Tafna / Arg. Jo 084);  RH 2009 DIV S (M. pygmaea de Purmamarca/Arg. Jo 127);  RH 2009 DIV S (M. pygmaea de Nazareno/Arg. Jo 153);  RH 2009 DIV S (M. pygmaea de Santa Ana Jo 240);  RH 2009 DIV S (M. pygmaea HJW 127);  RH 2009 DIV S (M. pygmaea v. nov. DL 150a);  RH 2010/11 S (M. pygmaea v. RH 301a); RH 2008, 9, 10/11 S (M. pygmaea v. RH 1084);  RH 2008, 9, 10/11 S (M. pygmaea v. RH 1307);  RH 2008, 9 S (M. pygmaea RH 1336);  RH 2008, 9 S (M. pygmaea v. RH 1373a);  RH 2008, 9, 10/11 S (M. pygmaea v. RH 2048b);  RH 2008, 9, 10/11 S (M. pygmaea v. nov. RH 2051a);  RH 2008, 9 S (M. pygmaea v. RH 2059b);  RH 2008, 9 S (M. pygmaea v. RH 2068b); RH 2010/11 (M. pygmaea v. nov. RH 2074f);  RH 2008 S (M. pygmaea v. RH 2077a);  RH 2008 S (M. pygmaea v. RH 2078);  RH 2008, 9 S (M. pygmaea v. RH 2091a);  RH 2008, 9 S (M. pygmaea v. RH 2104a);  RH 2008, 9, 10/11 S (M. pygmaea v. nov. RH 2283b);  RH 2008, 9, 10/11 S (M. pygmaea v. RH 2475a);  RH 2009, 10/11 S (M. pygmaea v. RH 2485e); RH 2008, 9, 10./11 S (M. pygmaea v. nov. RH 2492a);  RH 2008, 10/11 S (M. pygmaea v. RH 2493);  RH 2008, 9 S (M. pygmaea v. nov. RH 2496a);  RH 2008, 9, 10/11 S (M. pygmaea v. nov. RH 2500);  RH 2008, 9, 10/11 S (M. pygmaea v. nov. RH 2505b);  RH 2010/11 S (M. pygmaea RH 3178); RH 2008, 9, 10/11 S (M. pygmaea RH 3182);  RH 2010/11 S (M. pygmaea RH 3573);
merc. Fischer: LF 2010 S-259ME (M. pygmaea v. HJW 167a oranžový květ);  LF 2010 S-263ME (M. pygmaea v. oranžový květ); LF 2010 S-270ME (M. pygmaea Heg 89--175 žlutý květ);  LF 2010 S-278ME (M. pygmaea v. Tablatidas červený kv.) > Tabladitas; LF 2011 S-425ME (M. pygmaea v. nova MB16 béžový kv.); LF 2011 S-323ME (M. pygmaea v. canacruzensis RH1099 Yunchara 3700m) > RH ????, LF 2011 S-432ME (M. pygmaea v. nova RH2060b Berque 3650m); LF 2011 S-433ME (M. pygmaea v. nova RH2283b Cerro Negro 3300m); LF 2011 S-436ME (M. pygmaea v. nova RH2500 Rio Yura 3750m); LF 2011 S-437ME (M. pygmaea v. nova RH2505b Bustillos 3850m);  LF 2011 S-430ME (M. pygmaea v. nova RH 1350 Modeste Orniste 3700m) > RH 1350a; LF 2011 S-295ME (M. pygmaea v. RH1258 Cuesta de Lipan 3350m velký květ); LF 2011 S-296ME (M. pygmaea v. RH1261 Abra Potrellilo 4150m); LF 2011 S-297ME (M. pygmaea v. RH1307 Ronqui Angosto 3800m); LF 2011 S-298ME (M. pygmaea v. RH1311 Abra de Pives 4100m); LF 2011 S-301ME (M. pygmaea v. RH1317 El Aguilar 3900m);  LF 2011 S-302ME (M. pygmaea v. RH1332 San Francisco 4000m);  LF 2011 S-304ME (M. pygmaea v. RH1336 San Francisco 4000m); LF 2011 S-307ME (M. pygmaea v. RH1381 W Tilcara 3700m);  LF 2011 S-308ME (M. pygmaea v. RH1384a Iturbe 3400m);  LF 2011 S-310ME (M. pygmaea v. RH2059b Berque 3600m velký kv.); LF 2011 S-312ME (M. pygmaea v. RH2475a Culpina Mayu 2950m); LF 2011 S-245ME (M. pygmaea v. HJ543 oranžový kv.); LF 2011 S-248ME (M. pygmaea v. LF56a Encrucijada 3600m); LF 2011 S-249ME (M. pygmaea v. LF177 Ronqui Angosto 3751m velký lososový kv.);

*{Mediolobivia pygmaea (R. E. Fries) Backeb. 1959 = (M. pygmaea sensu Backeberg)} >> haagei
Mediolobivia pygmaea (R. E. Fries) Backeb. 1959

pub.: C. Backeberg, #, 1959
IPNI (IK) - pygmaea (R.E.Fr.) Backeb. -- Cactac. Handb. Kakteenk. iii. 1502 (1959).
adnot.: C. Backeberg pod toto meno presunul popis prv popísaného druhu Mediolobivia haagei (Frič et Schelle) Backeb. a pre originálnu Friesovu "pygmaea" vytvoril nové meno "neopygmaea". Popis M. pygmaea sensu Backeb.1959 pozri pod heslom "haagei".

Digitorebutia pygmaea (R. E. Fries) Donald.......(comb. nud.?)

comb.: J. Donald, # ?
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: Fearn & Pearcy 1981 - "D. pygmaea (R. E. Fries) Donald = R. pygmaea";
R. Wahl používa členenie Rebutia / Aylostera / Digitorebutia / Cylindrorebutia / Setirebutia

syn.2.: Aylostera pygmaea (Fries) Mosti & Papini 2011 (comb. nov.)

pub.: S.Mosti, N.L.Bandara & A.Papini, Pakistan Journal of Botany, 6 / 2011
comb.: Mosti & Papini, Pak. J.Bot, 43(6): 2769-2785, 2011
IPNI - Pakistan J. Bot. 43(6): 2783. 2011 [Dec.2011]
bas.: Echinopsis pygmaea R.E. Fr., Nova Acta Regiae Soc. Upsal. ser. 4, 1(1): 120. 1905).
typ.: Argentina. Prov. Jujuy, Yavi, c. 3400 m, s.d., R.E. Fries 999 (lectotype (Hjertson, 1994), S).

syn.3.: Mediolobivia pygmaea var. pygmaea.....(Hillmann sensu Šída 1997)

add.stat.: R. Hillmann
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: Meno pre signalizáciu identity Friesovho popisu z oblastia medzi Santa Catalina - Iruya - Qda de Humahuaca. R. Hillmann používa Backebergovo členenie R / A / M / S / W (pozri - colls., RH)
merc. Hillmann: RH 2008, 9, 10/11 S (M. pygmaea v. pygmaea RH 1258);  RH 2008, 9, 10/11 S (M. pygmaea v. pygmaea RH 1261);  RH 2008, 9, 10/11 S (M. pygmaea v. pygmaea RH 1311);  RH 2008, 9 S (M. pygmaea v. pygmaea RH 1314);  RH 2008, 9, 10/11 S (M. pygmaea v. pygmaea RH 1315);  RH 2008, 9, 10/11 S (M. pygmaea v. pygmaea RH 1317);  RH 2008, 9, 10/11 S (M. pygmaea v. pygmaea RH 1320a);  RH 2008, 9, 10/11 S (M. pygmaea v. pygmaea RH 1332); RH 2010/11 S (M. pygmaea v. pygmaea RH 1336);  RH 2008, 9, 10/11 S (M. pygmaea v. pygmaea RH 1381);  RH 2008, 9, 10/11 S (M. pygmaea v. pygmaea RH 1384a);

syn.4.: Lobivia digitiformis Backeberg 1935* 1936

descr.: C. Backeberg, in Backeberg et Knuth, Kaktus ABC, p.414, 1935 */ Kaktus ABC, p.242, 414, 1935 /
IPNI (GCI) - digitiformis Backeb.
IPNI (GCI) - digitiformis Backeb. in Backeb. & F.M.Knuth -- Kaktus-ABC [Backeb. & Knuth] 242, 414. 1936 [12 Feb 1936]
IPNI (IK) - digitiformis Backeb. -- Kaktus-ABC [Backeb. & Knuth] 242, 414. 1936 [12 Feb 1936]
typ.: /coll.: ? #, Argentína, prov. Salta /
nom.: lat. digitus, digití - prst; digitiformis - prstového tvaru; meno podľa charakteristiky tela
adnot.: Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Synonyme, 2006) - synonymum Rebutia pygmaea;
O. Šída (cs.wikipedia.org/wiki/Rebutia_pygmaea)* - dat. descr. 1935;
sign.: Šída, RR 97 - orig. popis zodpovedá R. pygmaea. Kvety čisto červené. Farba kvetov a miesto nálezu ukazujú na R. pygmaea od Yavi, Jujuy.
foto 1.: (orig. pub. typ.) #

syn.4a.: Digitorebutia digitiformis (Backeb.) Buin. 1940

comb.: A. F. H. Buining, Succulenta, #, 1940 */ Succulenta, 22: 52, 1940 /
IPNI (GCI) - Succulenta (Netherlands) 22: 52. 1940
IPNI (IK) - in Succulenta, xxii. 52 (1940); cf. Gray Herb. Card Cat.
adnot.: Fearn & Pearcy 1981 - "D. digitiformis (Backbg.) Buin. = R. pygmaea"
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Rebutia pygmaea;
O. Šída (cs.wikipedia.org/wiki/Rebutia_pygmaea)* - (dat. comb.);

Mediolobivia digitiformis (Backeb.) Backeb. ex Krainz 1947

comb.: C. Backeberg, Sukkulentenkunde, #, 1947 */ Backeberg ex Krainz, Sukkulentenkunde 1: 19. 1947 /
IPNI (GCI) - digitiformis (Backeb.) Backeb. ex Krainz -- Sukkulentenkunde 1: 19. 1947
IPNI (IK) - digitiformis Backeb. ex Krainz -- Sukkulentenkunde i. 19 (1947).
adnot.: Fearn & Pearcy 1981 - "M. digitiformis (Backbg.) Backbg. = R. pygmaea";
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Rebutia pygmaea;

Rebutia digitiformis.......(hort.)

pub.: #?, dat. - Ulmer PPP-Index "Artenverzeichnis zu Rebutia", Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart 2006.
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
foto1.: (Fotodatabáza Ulmer PPP-Index "Artenverzeichnis zu Rebutia", Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart 2006).
merc.: (pozri - colls., WR 502)

syn.4b.: Mediolobivia haagei (Frič et Schelle) Backeb. var. digitiformis (Backeb.) Don. 1954
syn.4b.: Mediolobivia haagei var. digitiformis (Backbg.) Donald comb. nud.

stat.comb.: J. D. Donald, Cactus (Paris), 9: #, 1954 */ Cactus (Paris) 40: 39, 1954 /
IPNI (GCI) - var. digitiformis (Backeb.) Donald -- Cactus (Paris) no. 40: 39. 1954
adnot.: Fearn & Pearcy 1981 - "M. haagei v. digitiformis (Backbg.) Donald comb. nud. = R. pygmaea";

Digitorebutia haagei (Frič et Schelle) Backeb. var. digitiformis (Backeb.) Don. 1957

comb.: J. D. Donald, National Cactus & Succulent Journal, 12: 11, 1957
IPNI (GCI) - Natl. Cact. Succ. J. 12: 11. 1957
adnot.: Fearn & Pearcy 1981 - "D. haagei v. digitiformis (Backbg.) Donald = R. pygmaea";
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Rebutia pygmaea;
O. Šída (cs.wikipedia.org/wiki/Rebutia_pygmaea)* - (dat. comb.);

syn.4c.: Mediolobivia pectinata (Backeb.) Backeb. non Frič var. digitiformis (Backeb.) Backeb. 1959

comb.: C. Backeberg, #, # */ C. Backeberg, Die Cactaceae (Backeberg), 3: #, 1959 /, **/ 3: 1506, 1959 /
IPNI (GCI) - Cactaceae (Backeberg) 3: 1506. 1959
adnot.: Fearn & Pearcy 1981 - "M. pectinata v. digitiformis (Backbg.) Backbg. = R. pygmaea";
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Rebutia pygmaea;
O. Šída (cs.wikipedia.org/wiki/Rebutia_pygmaea)** - (dat. comb.);
sign.: Backeberg, Kakt.-Lexikon, p.271, 1966 - (na popise M. pectinata) Telo viac natiahnuté, prechádzajúce do tvaru repy, sivozelené; Kvet ohnivočervený. - Severná Argentína.
foto 1.: Walter Haage, Kniha o kaktusoch, Obzor 1969 / Neumann Verlag 1966;
(M. pectinata v. digitiformis);.....V prílohe - Haage @/ digit_Ha1.jpg
Comment.: na snímku je aj pri značnom tlačovom skreslení rastlina s kvetom "červeno oranžovým". Ide o známy fotografický problém zachytenia "ohnivo červenej", kde oranžový reflex na okv. lístkoch pri intenzívnom osvetlení prekryje pôvodne zrakom viditeľný červený základ. Môže zodpovedať Knížeho zberu KK 1467
merc. SeedS: SeedS 2000 (M. pectinata v. digitiformis);

Rebutia pectinata var. digitiformis.....(hort. sensu Backeb.)
Rebutia pectinata var. digitiformis Backbg......(?)

pub.: C. Backenerg ?, # hort.?
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year#) bas.loc.descr.#: "R. pectinata Backbg. v. digitiformis Backbg. = pygmaea" - nepresne a neúplne uvedené autorstvo mena druhu pectinata a rovnako aj u mena variety;
merc.: Lodé 99 S-1101 (R. pectinata v. digitiformis; BAR);

syn.4d.: Rebutia pygmaea var. digitiformis.....(hort.)

pub.: hort.; Identita iba podľa mena (pozri colls - KK 1467 ?, KK 1465)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
foto 1.: Cactusplace, 2000 - members.nbci.com/cactusplace/rebutia_pygnaea_digitiformis.htm
(R. pygnaea v. digitiformis);.....V prilohe - Cactusplace @/ Rebutia_pygnaea_var__digitiformis.jpg
Comment.: Na snímku je pravdepodobne Rebutia pygmaea v. elegantula (pectinata digitiformis). Pozri dolu "oligitiformis R 502".
foto 2., 3.: Agócs György, Rebutialand, 9. 2006 - agy.kaktus.hu (fotogaléria Rebutia >> find items - al)
(R. pygmaea digitiformis);.....V prilohe - Agocs @/, @/
Comment.: Podobný materiál bol šírený tiež pod menom haagei chamaeleon.  Najbližší podobný popísaný taxon je elegantula. Okrem toho vykazuje podobnosť s potomkami starších zberov FR 57a, FR 1107 alebo aj ďalších. V novej galérii 2010 je zaradený iný snímok týchto rastlín (foto 4.)
foto 4.: Agócs György, Rebutialand, 2.2010 - www.rebutialand.pytalhost.eu (fotógaléria Rebutia >> find item - al, image id=424)
(R. pygmaea digitiformis) details;.....V prilohe - Agocs @/
Comment.: = elegantula
merc. Hillmann: RH 2009 DIV S (M. pygmaea (digitiformis));

syn.5.: *Mediolobivia neopygmaea Backeberg 1956 1957 ?

descr.: C. Backeberg, Descriptiones Cactacearum Novarum, 1: 130, 1956 */ Descr. Cact. Nov. 30., 1957 /, **/ 1: 30, 1957 /
IPNI (GCI) - Descr. Cact. Nov. 30. 1956
IPNI (IK) - Descr. Cact. Nov. 30 (1957).
typ.: /L. pygmaea Fries /
nom.: lat. neo- , - novo-, novopopísaná pygmaea
adnot.: dat. descr. - Šída; */dat. 1957 - Z. Rovšek, Seznam Mediolobivia, 2006/; O. Šída (cs.wikipedia.org/wiki/Rebutia_pygmaea)** - (dat. comb 1956.);
Fearn & Pearcy 1981 - "M. neopygmaea Backbg. = R. euanthema f. neopygmaea";
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Rebutia einsteinii; (???)
sign.: Šída, RR 97 - originálny popis zodpovedá R. pygmaea. Kvety svetlo purpurové.
Backeb., KL 66, p.271 - Telo podlhovasté, jednotlivé, tiež odnožujúce, temeno zreteľne bielo vlnité; Rebrá veľmi nízke; Tŕne viacmenej odstávajúce,  najčastejšie krátke, celkom jemné, sklovito biele, báza tmavšia; Kvet do 3cm dĺžky, svetlo purpurový. - Južná Bolívia.
foto 1.: (orig. pub. typ.) #
merc. Debrecen: DKE 98 S-1185 (M. neopygmaea);
merc. A. Wessner: AWK 2007 S-01041, AWK 2009 S (M. neopygmae);

Rebutia neopygmaea Backbg. #
Rebutia neopygmaea Buin. & Don. #

comb.: # ??
IPNI - ani jeden z týchto záznamov databáza (ku 9.2010) neobsahuje (pozri - M. neopygmaea)
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year#) bas.loc.descr.#: "R. neopygmaea Backbg. = euanthema f. neopygmaea" - neznáma kombinácia;
Cactus Club Hokuriku 2004 - uvedené ako "R. neopygmaea Buin. & Don. = euanthema", ??? čo je v rozpore s údajmi Backeberga, kde neopygmaea (1956-1957) stotožnená popisu pygmaea Fries a kde je súčasne popis haagei zahrnutý pod menom M. pygmaea sensu Backeb.(1959)
syn.5a.: Rebutia euanthema (Backeb.) Buin. et Don. f. neopygmaea (Backeb.) Buin. et Don. 1963
stat.comb.: A. F. H. Buining, J. Donald, Sukkulentenkunde, 7/8: 102, 1963
IPNI (GCI) - euanthema f. neopygmaea (Backeb.) Buining & Donald -- Sukkulentenkunde 7/8: 102. 1963
IPNI (GCI) - euanthema (Backeb.) Buining & Donald f. neopygmaea (Backeb.) Buining & Don
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year) bas.loc.descr.#: "R. euanthema (Backbg.) Buin. & Don. f. neopygmaea (Backbg.) Buin. & Don. (1956) Backbg. Descr. Cact. Nov. 30";
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum R. einsteinii (???)
foto 1., 2.: Agócs György, Rebutialand, 9.2006 - agy.kaktus.hu (fotogaléria Rebutia >> find items - al)
(R. euanthema neopygmaea);.....V prilohe - Agocs @/, Agocs @/
Comment.: ?, non pygmaea, => euanthema v. euanthema Kvet dvojfarebný s červeným stredom a vonkajšími časťami okv. lístkov tmavšími, postupne tmavočervenými s fialovým tónom na koncoch. 2010 snímky nahradené inými.
foto 3., 4.: Agócs György, Rebutialand, 2.2010 - www.rebutialand.pytalhost.eu (fotógaléria Rebutia >> find item - al, image id=303, 304)
(R. euanthema neopygmaea) details, details;..... V prilohe - Agocs @/, @/
Comment.: Kvet dvojfarebný so svetlým bledočerveným stredom a vonkajšími časťami okv. lístkov tmavšími, postupne tmavočervenými s fialovým tónom na koncoch. Pravdepodobne identický exemplár euanthema ako na foto 1.,2.

Mediolobivia euanthema (Backeb.) Krainz var. pygmaea (sensu Backeb.) Donald #
Mediolobivia euanthema var. pygmaea (Backeb.) Donald comb. nud.

comb.: J. Donald, # - dat. C. Backeberg, Kakteenlexikon, p.271, 1966 - "M. euanthema v. pygmaea (sensu Backbg.) Donald : Mediolobivia neopygmaea Backbg.";
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: Backeberg takto chápal svoj druh Mediolobivia neopygmaea, pri súčasnom odlišovaní voči M. pygmaea (=haagei);
Fearn & Pearcy 1981 - "M. euanthema v. pygmaea (Backbg.) Donald comb. nud. = R. euanthema f. neopygmaea";

Rebutia euanthema var. pygmaea.......(hort.)

pub.: # hort.?
IPNI - tento záznam databáza (ku 2.2012) neobsahuje
adnot.: Cactus Club Hokuriku 2004, neexistujúca kombinácia, uvedené ako "R. euanthema v. pygmaea"

colls. Fries: (Fries typ);
colls. Ritter:FR 57a, FR 1107 (cf.? "bieloružová" - var. nova), FR 1113a (spec. - ?);
colls. Rausch: WR 35 (haagei, elegantula?), WR 38a, WR 304 (pectinata -), WR 335 (f. Villazón), WR 335a (f. Iscayachi - tafnaensis? - gavazzii), WR 506a, WR 576, WR 576a, WR 577 (eos var., 'haagei'), WR 579, WR 676a (knizei), WR 677a, WR 690a (var., 'haagei'), WR 700a (euanthema var. ?, atrovirens var. ?), WR 823 (euanthema v. neopygmaea n. n.), WR 825 (?), WR 828 (f. "vínovočervená" - gavazzii?), WR 906 (?), WR 909 (- iscayachensis), WR 910 (?);
cols. Hoffmann: Hoffmann 1681 (var., f. "bieloružová");
colls. Zecher: EZ 245 (elegantula ?);
colls. Lau: L 431 (pygmaea v. pectinata), Lau ... (Volcán), L 1004 (digitiformis, oligitiformi ?? - Lobivia quiabayensis !);
colls. Kníže: KK 798 (pectinata v. Oruro), KK 974 (pectinata f.), KK 1465, KK 1467 (pectinata v. digitiformis - ?), KK 1491 (pectinata - ?), KK 1893 (pectinata v. pectinifera n. n.),
colls. Ramirez: HR 36;
colls. Winberg: MN 31, MN 58, MN 132, MN 136 (nazarenoensis ? - pygmaea), MN 142, MN 146, MN 150 (´haagei´ - nazarenoensis), MN 152, MN 152a (spec.; pygmaea ?), MN 156 (mudanensis), MN 157 (mudanensis), MN 158 (mudanensis), MN 162, MN 168 (haagei), MN 170 (crassa), MN 171 (- elegantula?), MN 171c, MN 173, MN 175 (crassa ?), MN 184, MN 185 (crassa ?), MN 185a ?, MN 186 (crassa), MN 189 ('haagei'), MN 191, MN 193, MN 196, MN 212, MN 223, MN 224 (aff. elegantula, haagei), MN 225, MN 227 (elegantula ?), MN 228 (elegantula ?), MN 229 (- elegantula?), MN 229a (f. "red-violet"), MN 233, MN 236 (colorea ?), MN 236a (f. "striped flower"), MN 237, MN 239 ?( ), MN 242, MN 244 (´haagei´), MN 253, MN 263 (var. & elegantula), MN 294 ? (orurensis), -> (zbery MN pygmaea obsahujú väčšinou formy zodpovedajúce popisu R. haagei a neurčito aj jej popísaných variet)
colls. Hjertson: ME 8;
colls. Joschko: J 59 (haagei), J 84, J 127, J 153 (elegantula), J 240;
colls. Jucker: HJ 176(HJU 176, - violascens), HJ 517 (canacruzensis f.?), HJ 530 (spec. - mixticolor? - violascens? - crassa), HJ 537c(JU 537c, leucanthema - pygmaea?), HJ 543(JU 543);
colls. Heger: Heger 89175 (89-175, 175/89 ? - knizei);
colls. E. Herzog: He 287 (var.);
colls. Hillmann: RH 173a (var.), RH 202a (- colorea), RH 207b (var.), RH 298a (var. nov.), RH 301 (- gracilispina), RH 301a (var.), RH 326 (mixta? -eos), RH 326b (var.), RH 327a (? eos - violascens?), RH 328 (eos), RH 328a (var.), RH 500 (nigricans?), RH 502, RH 505, RH 516 (´haagei´?), RH 520 (?), RH 520a, RH 526 (´haagei´ - v. pygmaea & elegantula?), RH 529, RH 536a (var.? = raffaellii?), RH 540(RH 540a?), RH 542 (v. pygmaea), RH 542a (elegantula), RH 552 ('haagei' elegantula), RH 555 (var.), RH 589 ('haagei'? - v. pygmaea), RH 590 (var. nov.), RH 601 (´haagei´ elegantula), RH 601a (-crassa? - v. pygmaea - grandis), RH 877 (var.), RH 884a (var. nov.), RH 886 (var., atrovirens var.?), RH 931 (gracilispina) / RH 931a (var. biely kv.), RH 1069 (pygmaea - var.), RH 1077 (f. gelbe dornen), RH 1079 (var.), RH 1081, RH 1083 (colorea), RH 1083(a) (v. pygmaea), RH 1084 (var.), RH 1090 ('haagei', pygmaea f. weisse Bl.), RH 1094 ('haagei' - elegantula), RH 1106 (colorea), RH 1109 (eos), RH 1119 (var. - rosalbiflora), RH 1131 (var.), RH 1249 (var. - elegantula?), RH 1250 (var. nov. - var.), RH 1253, RH 1257, RH 1258 (v. pygmaea), RH 1261 (v. pygmaea), RH 1307 (var.), RH 1311 (v. pygmaea), RH 1314 (v. pygmaea), RH 1315 (v. pygmaea), RH 1317 (v. pygmaea), RH 1320 ('haagei' v. grandis), RH 1320a (v. pygmaea), RH 1332 (v. pygmaea), RH 1335 (var.), RH 1336 (-> v. pygmaea), RH 1346 (var. nov.), RH 1350a (var. nov.), RH 1355 (var. nov.), RH 1373a (?-> atrovirens v. nov.), RH 1379 (v. pygmaea), RH 1381 (v. pygmaea), RH 1384a (v. pygmaea), RH 2048b (var.), RH 2051a (v. nov.), RH 2059b (var.), RH 2060b (v. nov.), RH 2068b (var.), RH 2074f (v. nov), RH 2077a (var.), RH 2078b (var.), RH 2091a (var), RH 2104a (var.), RH 2283b (v. nov.), RH 2475a (var.), RH 2485e (var.), RH 2492a (v. nov.), RH 2493 (var.), RH 2496a (v. nov.), RH 2500 (v. nov.), RH 2505b (v. nov.), RH 3178, RH 3182, RH 3573; ->> (nálezy RH "pygmaea" obsahujú tiež variety a formy, ktoré môžu byť postupne stotožnené s niektorým skorším popisom z okruhov pygmaea 'haagei', pygmaea resp. aj širšie Digitorebutia)
colls. Wahl: RW 51, RW 152, RW 153 (var. nov.), RW 184, RW 230 (var.), RW 231(RW 231a?) (var.), RW 429 (var.), RW 458 (var.), RW 461 (var.), RW 490 (var.), RW 490(RW 490a?) (var.), RW 491 (var. dick), RW 558 (var.), RW 616 (var.), RW 650 (var. nov.), RW 658 (var.), RW 661 (var.);
colls. Vincon: GV 83 (var.)
colls. Scholz: ES 45 (tafnaensis?)
colls. Ferguson: DJF 287, DJF 387 (var.);
colls. Pot & Boxtel: JK 478 (spec., pygmaea - knizei? canacruzensis?), JK 478a;
colls. Preston-Mafham: PM 367;
colls. v. d. Pieterman: MB 16 (v. nov.), MB 16a;
colls. Bates &&: BDH 1 (BDH 1.03 -> steinmannii eucalyptana);
colls. Bates: BB 1561.02, BB 1562.02, BB 1565.06, BB 1571.01;
colls. Martin: RRM 50 (f.), RRM 51 (f.), RRM 57 (f.), RRM 58 (f.), RRM 60 (f.), RRM 61 (f.), RRM 62 (f.), RRM 64 (f.), RRM 68, RRM 89 (f.), RRM 95, RRM 102;
colls. Labhart: DL 150a (var. nova);
colls. Wittau: HJW 46a (var.?), HJW 58m (var.), HJW 61, HJW 127, HJW 167a (var. oranž.);
colls. A.Wessner: AW 25, AW 29 ('haagei'), AW 145 (var.);
colls. Thiele: HTH 46b (f.), HTH 104a (f.), HTH 142b (f.), HTH 166c (f.);
colls. Šorma: VS 89, VS 277 (f. -> albidula); VS 279 (var. biela) VS 511 (v. nov.), VS 571, VS 732, VS 739, VS 499 (var.);
colls. Odehnal: JO 577 (f. -> albidula);
colls. Jakubec: VJ 2a (var. nov. -> albidula);
colls. Heřtus: PHA 220 (v. polycephala), PHA 645 (aff.), PHA 1140 (aff.);
colls. Horáček: LH 637 (v. flavovirens -> albidula?), LH 639 (polypetala > pygmaea aff.), LH 675, LH 679 (polycephala), LH 777 (-> albidula), LH 1060 (? - Sulcorebutia);
colls. Janeba: ZJ (aff. tropaeolipicta - var. nov.);
colls. Šeda: SE 60a (var.), SE-62 (f.), SE-102 (var.- canacruzensis ? violascens?);
colls. Fischer: LF 49 (haagei - var. oranž. kv.), LF-51A (typ), LF 177A (haagei f.), LF 193 (elegantula?), LF 193A (oranž. prúžok), LF 202 (f.-> crassa), LF 214 (var. oranž. kv.), LF 218 (f., var. oranž. kv.), LF 219 (var.), LF 296 (var.), LF 298 (v. rudý kv.-> pygmaea, tropaeolipicta?-> gracilispina), LF 349A (var.), LF 375A (var. oranž. kv. -> albidula), LF 378 (var. oranž. kv.-> albidula), LF 518D (var. oranž. kv.), LF 519H (var. ruž. kvet), LF 522K (var.), LF 523 (var.-> violaceostaminata), LF 523X/E (var.), LF 524B (var.), LF 525A (violascens-> pygmaea var. nova ´šibalii´), LF 526F (var.), LF 535A (var.-> supthutiana), LF 570B (var.-> elegantula), LF 577B (violascens-> var.), LF 590A (var.), LF 591A (var.), LF 600D (var.), LF 623C (var.), LF 628C (var.), LF 630A (var.), LF 857 (var.malé rost.), LF 860 (v. nova žl.kv.), LF 873 (var.), LF 882 (var.), LF 893, LF 900 (var.velké rost.), LF 901 (var.malé rost.), LF 922 (var.velké rost., červ.kv.), LF 923 (var.malé rost.), LF 965 (var.červ.kv.), LF 984 (var.), LF 988 (var. nova), LF 991 (var.), LF 992 (var.nova), LF 999 (var. oran.kv.), LF 1003 (var.oran.kv.), LF 1009 (var.oran.kv.), LF 1079 (var.oran-červ.kv.), LF 1084 (var.), LF 1092 (var. žlt. trne), LF 1231a (var.), LF1240 (var.), LF 1295a (var.), LF 1313 (var.), LF 1454a (var.), LF 1357 (var.), LF 1435a (var.), LF 1439 (var.), LF 1481 (var.-> crassa), LF 1639 (v.), LF 1708 (v.), LF 1754 (v.), LF 1764 (v.), LF 1793 (v.), LF 1795 (v. oranž. kv.), LF 1799 (v. čern. epid.), LF 1812 (v.);
colls. Vacovský: JV #;
colls. K.H.Müller: KHM 8917 (var.?), KHM 9430 (crassa), KHM 9433 (diersiana), KHM 9445 (spec.- pygmaea? leucanthema var.?);
colls. Smith: WS 100;
colls. Blaczkowski: TB 25.4, TB 57.6 (var.), TB 405.2 (v. pygmaea);
colls. Klaasen: S 2396;
colls. Sochůrek: MS 1050, MS 1072, MS 1093, MS 1098, MS 1103, MS 1109, MS 1110, MS 1131, MS 1132, MS 1185, MS 1189, MS 1195, MS 1199, MS 1205, MS 1214, MS 1231, MS 1251, MS 1275, MS 1280, MS 1288, MS 1309, MS 1364, MS 1528 (v.), MS 1592 (v.), MS 1632 (v.), MS 1661 (v.), MS 1724, MS 1764 (v.), MS 1778 (v.), MS 2156 (v.), MS 2223 (v.), MS 2273 (v.), MS 2283 (v.), MS # (v. LF 1793), MS # (v. oranž. kv. LF 1795), MS 2246 (v. čern. epid.);


collp.: Komerčné rastliny a semená logicky zahrňujú široký rozsah variability okruhu R. pygmaea. Rovnako aj publikované fotografie môžu obsahovať pod menom Rebutia (Mediolobivia, Lobivia) pygmaea paletu prv popísaných druhov a variet.

Šuba, KE - (orig. ChK 95p3372.00 - Mediolobivia pygmaea; 21 - J. Vysoudil); --- haagei f. ---> orurensis)

sign.: (Výsev 1996)
sem.x: 2009, 2009
foto 1.: Šuba,.....V prílohe -

pygmea, pigmea
(pozri - pygmaea) (pozri - pygmea_s)

Mediolobivia pygmea.....(hort. mut.)
Rebutia pygmea.....(hort. mut.)
Rebutia pigmea.....(hort. mut.)

adnot.: Foneticky používa A. Laroze (Au Cactus Francophone) - pozri foto. pri KK 798 alebo M. pectinata. Pri foto 119 (R. pigmea) na stránke  v roku 2000 (www.cactuspro.com) - v roku 2003 opravené na R. pygmaea. Použité tiež na stránke alles-ist.relativ.de/jens.burmeister/kakteen/  pod Mediolobivia - a tiež: pygmea creme, pygmea haagei v. elegantula, pygmea haagei v. pallida, pygmea v. iscayachensis. V obchode naposledy zaznamenané v katalogu rastlín Stenasa GC (SGC 2000).

pygmeae
(pozri - pygmaea) (pozri - WR 633) (pozri - colorea)

Rebutia pygmeae.....(hort. mut.)

adnot.: Použil M. Holloway (UK) spolu s ďalšou skomoleninou - pozri Rebutia pygmeae v. nigrans WR 633; a tiež M. Anderson (Page 5) - R. pygmeae "colorea", A.Wessner - M. pygmeae;

neopygmae
(pozri - neopygmaea) (pozri - neopygmaea_s)

Medolobivia neopygmae.....(hort. mut.)

adnot.: Preklep v katalogu Kakteen, Mediolobivia - A.Wessner 2007-9

 

pygnaea
(pozri - pygmaea)

Rebutia pygnaea var. digitiformis.....(hort. mut.)

adnot.: Výskyt mena na obrazovej stránke Cactusplace 2000

oligitiformis
(pozri - digitiformis_s) (pozri - WR 502) (pozri - elegantula)

Rebutia oligitiformis R 502.....(hort. mut., litt."d" > "ol")

adnot.: Skomolené meno "digitiformis" (syn.pygmaea) šírené orig. v katalógoch typu Cactus Heaven, Stenasa GC a podobných, v spojení s číslom WR 502 - potom možno skôr rovnako nesprávne z elegantis >  "elegantiformis".

 top of page