main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia CS - Rebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
pectinata
(pozri - pygmaea_s) (pozri - pectinata_s) (pozri - haagei_s)
  • Rebutia pygmaea (Fries) Br. et R. var. pectinata (Backeb.) Šída 1997
stat.comb.: O. Šída, Rod Rebutia, p.26, 1997 / Rod Rebutia: 26: 1997 /
IPNI (IK) - pygmaea Britton & Rose var. pectinata (Backeb.) Šída -- Rod Rebutia: 26 (1997):.
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek4/pyg12.htm) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K. Sch.
foto 1.:
merc.: (pozri - syn. & colls.)

tax. Šída 97: gen. Rebutia K. Sch., subgen. Pygmaeolobivia (Backeb.) Šída, sectio Digitorebutia (Buin.) Buin. et Don., series 32. Pygmaea, species 99a.
       O.Šída (prov. 2004 - rebutia.iglu.cz/!!!/sekce4.htm): gen. Rebutia K. Sch., subgen. Pygmaeolobivia, sectio 4. Digitorebutia, series 5. Pygmaea, species 1a.

cat.: (pygmaea)
adnot.: Ritter, 1980 - argumentuje že Backebergova L. pectinata je nomen nudum a ako nomen dubium musí byť vyškrtnuté zo zoznamu legitimných druhových mien;
Rod a Ken Preston-Mafham, 1997 v Cacti: The Illustrated Dictionary uvádzajú R. pygmaea (Fries) Br. et. R. ako návrh alternatívneho mena pre Lobivia pygmaea (Fries) Bkbg., M. pectinata (Bkbg.) Bkbg. non Fric, R. gracilispina Ritt., M. haeffneriana Cullm. (neisto) a pre údajný kultivar 'R. oligitiformis' (!?);
Pilbeam, 1997 - R. pectinata - nadbytočné alebo pochybné meno. Priradenie ku R. pygmaea;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum R. pygmaea;
KK Čelákovice, 2006 - synonymá pre členenie R(AMS): Mediolobivia pectinata, D. pectinata, haagei pectinata, a tiež pectinata pectinifera (n. n., KK 1893), pectinata gracilis (n. n., KK 970), pectinata challapataensis (n. n., KK 972 - challapatensis), huarinensis (huariensis, huaricensis). Posledné meno sa týka Knížeho nálezov KK 978 a KK 1894, nie však KK 1922 (Aylostera);

bas.: Lobivia pectinata Backeberg 1935* 1936

descr.: C. Backeberg, in Backeberg et Knuth, Kaktus ABC, p.416, 1935
IPNI (GCI) - pectinata Backeb.
IPNI (GCI) - pectinata Backeb. in Backeb. & F.M.Knuth -- Kaktus-ABC [Backeb. & Knuth] 414. 1936 [12 Feb 1936]
IPNI (IK) - pectinata Backeb. -- Kaktus-ABC [Backeb. & Knuth] 243, 415. 1936 [12 Feb 1936]
typ.: /coll.: ? #/
nom.: lat. pectinatus - hrebeňovitý,  podľa usporiad. tŕňov
adnot.: dat. publik. p.416, 1935 - O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek4/pyg12.htm & Rod Rebutia, p.26, 1997)
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Rebutia pygmaea;
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek4/pyg12.htm) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K. Sch.
foto 1.:(orig. pub. descr. #)

syn.1.: Digitorebutia pectinata (Backeb.) Buining 1940

comb.: A. F. H. Buining, Succulenta, # (?), 1940
IPNI (GCI) - Succulenta (Netherlands) 22: 52. 1940
IPNI (IK) - in Succulenta, xxii. 52 (1940); cf. Gray Herb. Card Cat.
adnot.: Fearn & Pearcy 1981 - "D. pectinata (Backbg.) Buin. = R. pygmaea";

Mediolobivia pectinata (Backeb.) Krainz 1947 // M. pectinata Backeb. ex Krainz 1947

comb.: H. Krainz, Sukkulentenkunde 1: #, 1947 (Jahrbuch Schweizerische Kakteen Gesellschaft) */ 1: 19, 1947 /
IPNI (GCI) - orurensis Backeb. -- Stachlige Wildnis 220. 1942 fide Rep. Spec. Nov. 51: 65. 1942
IPNI (IK) - pectinata Backeb. ex Krainz -- Sukkulentenkunde i. 19 (1947).
adnot.: Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Rebutia pygmaea;
merc. Chrudim & other: ChK 87p3370 - 94p3370.00; ChK 90jR174, 96jR224 (M. pectinata);   Fed 95 S-3608 (M. pectinata);    DKE 98 S-1187 (M. pectinata);  Rus 2000 R (M. pectinata) 5-6cm, tmavočervené kvety;
merc. Uhlig: U 99 R, U 2001 S (M. pectinata);  SeedS 2000 (M. pectinata);
merc. Brabant: SB-C 2006 S-164 (M. pectinata);
merc. A. Wessner: AWK 2007 S-00660, AWK 2009 S (M. pectinata);
merc. Cactus-Babula: CB 2007 R (M. pectinata);

Mediolobivia pectinata (Backeb.) Backeb. non Frič (1956)

pub.: C.Backeberg (iba jedno upozornenie z roku 1956) - cit. K.Lex, p.271, 1966
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: Fearn & Pearcy 1981 - "M. pectinata (Backbg.) Backbg. non Frič = R. pygmaea" - (Echinorebutia pectinata Frič n. n. (Frič 515 = Rebutia spegazziniana Backeb. - tam);
sign.: Backeb., Kakteenlexikon 1966, p.271 - Telo podlhovasté, svetlo-, modrasto-, alebo listovo zelené; Tŕne na temene priľahnuté, viacmenej pokrivené, na báze zhustené (silnejšie), tmavšie; Kvet značne tuho lievikovitý, červený; Vnútorné okv. lístky širšie; Kv. rúrka dosť krátka. - Bolívia.

Rebutia pectinata.....(n. prov. Rausch, pozri - colls. WR)
Rebutia pectinata Backbg.

pub.: prov. Rausch
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year#) bas.loc.descr.#: "R. pectinata Backbg. = pygmaea" - nepresne a neúplne uvedené autorstvo mena druhu.
Pod menom "Mediolobivia (Rebutia) pectinata" sa môže skrývať celé spektrum Digitorebutií, Pygmaeolobívií s priľahnutými tŕňmi, presne tak ako to napr. používal K. Kníže, resp. foriem rastlin z okruhov Pygmaea a Atrovirens. R. pectinata bolo napr. provizórne spojené s WR 301 (polypetala); takto bol označený tiež nález WR 304; ako pectinata boli K. Knížem pomenovávané, až na jeden, všetky jeho zbery foriem R. pygmaea; Strata identity vedie ku tvorbe obchodných mien, ako napr.: "Rebutia cf. pectinata (red)" na stránke florawww.eeb.uconn.edu/ace_num/198502388.html
Cactus Club Hokuriku 2004 - uvádza na odlíšenie od Fričovej spegazziniana spôsobom "Rebutia pectinata Bckbg. non Frič = pygmaea" kde sú nálezy foriem pygmaea - polypetala, orurensis ai.
foto 1.: Alain Laroze, 2000 -  www.cactuspro.com/images/img020.jpg
(R. pectinata (pygmea));.....V prílohe - Cactuspro2 @/ img020.jpg
Comment.: niektorá z foriem Rebutia pygmaea, červ. oranžový kvet, 16-17 rebier
foto 2.: Claude Simon, Au Cactus Francophone, 2003 - www.cactuspro.com(photogallerie R2)
(R. pectinata);.....V prilohe - Cactuspro3 @/ 20m.jpg
foto 2.: C. Simon, Au Cactus Francophone, 2006 - www.cactuspro.com (Photos R >> find item - al)
(R. pectinata) 20;.....V prilohe - Cactuspro6 @/ 20.jpg
foto 2.: C. Simon, Au Cactus Francophone, 2016 - www.cactuspro.com (photos - Cactaceae - Rebutia - al)
(R. pectinata) 20;.....V prilohe - Cactuspro6 @/ 20.jpg
Comment.: pozri formy pygmaea s oranžovými prúžkami na bledoružovom základe, napr. extrém - MN 236a
foto 3.: (Fotodatabáza Ulmer PPP-Index "Artenverzeichnis zu Rebutia", Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart 2006).
merc.: Lodé 99 S-1100 (NEW ! R. pectinata; BUG+FEM);

syn.2.: Mediolobivia haagei (Frič et Schelle) Backeb. var. pectinata (Backeb.) Donald 1954
syn.2.: Mediolobivia haagei var. pectinata (Backbg.) Donald comb. nud.

stat.comb.: J. D. Donald, Cactus (Paris), 9 : #, 1954 */ Cactus (Paris) 40: 39., 1954 /
IPNI (GCI) - var. pectinata (Backeb.) Donald -- Cactus (Paris) no. 40: 39. 1954
adnot.: Fearn & Pearcy 1981 - "M. haagei v. pectinata (Backbg.) Donald comb. nud. = R. pygmaea";

Digitorebutia haagei var. pectinata (Backeb.) Donald 1957

comb.: J. D. Donald, #, 1957
IPNI (GCI) - Natl. Cact. Succ. J. 12: 11. 1957
adnot.: Fearn & Pearcy 1981 - "D. haagei v. pectinata (Backbg.) Donald = R. pygmaea";
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Rebutia pygmaea;

colls. ?: (Backeberg (typ);
colls. Rausch: WR 301 (pectinata - pygmaea v. polypetala typ), WR 304 (pectinata - pygmaea v. ?);
colls. Sargant: SH 431;
colls. Horst & Uebelmann: HU 1693, HU 1701;
colls. Kníže: KK 637 (- orurensis), KK 798 (- euanthema ?), KK 968 (- orurensis), KK 969 (v. paznensis), KK 970 (v. gracilis), KK 972 (v. challapatensis), KK 974 (f. - pygmaea), KK 1467 (v. digitiformis), KK 1491 (f. - pygmaea?), KK 1893 (v. pectinifera - pygmaea?);
colls. STO: STO 94-915/1, STO 94-916/1;
colls. Bates &&: BDH 6;

***(pôvodné chápanie "pectinata" je dnes zahrnuté celkovo v pygmaea a jej formách. Napriek tomu existuje niekoľko zberov KK, ktoré presne pod popis R. pygmaea nezapadajú.)


collp.: Rohrer, KE - (orig. ? - Mediolobivia pectinata);

pectininata
(pozri - pectinata_s) (pozri - neosteinmannii)

Mediolobivia pectininata var. neosteinmannii.....(hort. mut.)

adnot.: Zmenené meno (pecten, pectinis, pectinatus / pectininatus?) s predpokladaným rovnakým významom v ponuke semien Ječmínek 2000 (tam)
 top of page