return to the main list
KK 637
(pozri - Kníže_s) (pozri - orurensis) (pozri - orurensis_s)
(pozri - pectinata) (pozri - pectinata_s) (pozri - pygmaea_s) (pozri - Oruro_s)

coll.: K. Kníže, Bolívia, dep. Oruro, Oruro, 4000m

Mediolobivia pectinata, Oruro, 4000m, Bolivia.......(Kníže 1977, dat. Fearn & Pearcy 1981)
Mediolobivia pectinata.....(Kníže numb., dat. RM FND)
Mediolobivia orurensis.....(hort., dat. KK-DK 2001)
Rebutia pectinata Bckbg. non Frič KK 637 = pygmaea.....(hort., dat. Cactus Club Hokuriku 2004)
Mediolobivia pectinata (Backbg.) Backbg......(Kníže list 2005)
Mediolobivia pygmaea var. orurensis.....(hort., dat. Fischer 2011)

adnot.: Ralph Martin FND - (KK dat. - M. pectinata, lokalita - =);
Knížeho identifikácia R. pectinata podľa popisu Backeberga z roku 1956. K. Kníže používal spoločné druhové meno "pectinata" pre svoje zbery Digitorebutií, patriace do skupín pygmaea, haagei alebo orurensis. V tomto zmysle existujú mená pectinata pri číslach KK.
sign.:
foto 1.: Marek Snowarski in Bio-Forum, 2008 - www.bio-forum.pl/kaktusy/skorowidz.htm (kolekcia list >> find item al)
(Mediolobivia orurensis KK 637);.....V prilohe - Snowarski @/ 070520-8125.jpg
Comment.: v rozsahu popisu R. orurensis
foto 2.: M. Snowarski, 2009 - kaktusy.atlas-roslin.pl/skorowidz.htm
(M. orurensis KK 637);.....V prilohe - Snowarski @/
Comment.: (pozri - foto 1.)
merc. Dv. Králové: KK-DK 2001, 2002 S-F465 (Mediolobivia orurensis KK 637);
merc. Chrudim: ChK 2005p3367.24 (Mediolobivia orurensis KK 637);
merc. Fischer: LF 2007 S-90ME, LF 2010 S-212ME (Mediolobivia orurensis KK 637); LF 2011 S-444ME (M. pygmaea var. orurensis KK637);
merc. Cactus-Babula: CB 2007 R (Mediolobivia orurensis KK637);

collp.: Šuba, KE - (orig. KK-DK 2001 S-F465 - Mediolobivia orurensis KK 637);
sign.: (5 mes.) Telo tmavozelené, silne predĺžené, červenejúce; Tŕne krátke, priľahnuté, biele;
foto 1.: Šuba,.....V prílohe -
 top of page