return to the main list
orurensis_s

gen. Rebutia K. Sch., subgen. Pygmaeolobivia (Backeb.) Šída, sectio Digitorebutia (Buin.) Buin. et Don., series 29. Orurensis (O. Šída, 1997)
gen. Rebutia K. Sch., subgen. Pygmaeolobivia (Backeb.) Šída, sectio Digitorebutia (Buin.) Buin. et Don., series 2. Orurensis (O. Šída, prov. 2004)

Charakteristika príbuzenského okruhu Orurensis: #

adnot.: Z hľadiska charakteristiky prechod medzi skupinami R. haagei a R. pygmaea. U R. orurensis ide o relatívne vzdialené nálezisko od zástupcov uvedených skupín. S uvedeným súvisí Knížeho chápanie a používanie mena pectinata.

Výskyt mena orurensis:

nom.: [orurénsis], podľa miesta pôvodu, Oruro, Bolívia

DIG
 top of page