return to the main list
KK 1467
(pozri - Kníže_s) (pozri - pygmaea) (pozri - pygmaea_s) (pozri - digitiformis_s) (pozri - pectinata_s)
 (pozri - nigricans_s ?) (pozri - Escoipe ?)

coll.: K. Kníže, Argentína, prov. Salta, Escoipe, 3800m (Kníže: 4000m in 2005 list)

Mediolobivia pectinata var. digitiformis. Escoipe, 3800m, Arg......(Kníže 1977, dat. Fearn & Pearcy 1981)
Mediolobivia pectinata var. digitiformis, 3800m.....(Kníže, dat. RM FND)
Rebutia pectinata var. digitiformis Bckbg. = pygmaea?.....(hort. CCH, contr., dat. Cactus Club Hokuriku 2004)
Mediolobivia pygmaea var. digitiformis (Backeb.) Backeb., 4000m.....(Kníže in 2005 list)
Mediolobivia pygmaea de Escoipe.....(hort., dat. Hillmann 2009)
Mediolobivia digitiformis.....(hort., dat. Fischer CD1 2009)

adnot.: Šída, RR 97 - (KZ 1467 dat.- pectinata v. digitiformis (Backeb.) Backeb., pygmaea?);   Ralph Martin FND - (KK dat. - pectinata, lokalita - Salta, Escoipe);
K. Kníže chápal druhy okruhov "haagei" a "pygmaea" ako súčasť širokého okruhu R. pectinata, t.j. presne opačne ako O. Šída (pozri pectinata). Z okolia Escoipe, alebo tiež Quebrada Escoipe nie je z dostupných merc. údajov známa žiadna iná pygmaea okrem formy R. nigricans. Aj z tohoto pohľadu je identita pod týmto zberovým číslom značne problematická - hoci dnes existuje aj oranžová nigricans (Qda del Toro - MN 117).  Príznačné sú popisné a lokalitné informácie pri nálezoch KK 1464 až KK 1469. R. Hillmann tento materiál (t.j. existujúci s číslom 1467) dokonca spojil s identitou R. orurensis, možno pod dojmom pôvodného mena "pectinata" ale asi nesprávne.
sign.: Šída, RR 97 - "voči pôvodnej L. digitiformis Backeb. (kvet ohnivo červený) - sú kvety  KK 1467 oranžovo žlté !. Taktiež časť zachovalej báze rebier hovorí proti spojitosti s R. pygmaea (syn 2. digitiformis). Taxonomické zaradenie je potrebné zhodnotiť."
(Kníže) - identifikoval pravdepodobne podľa popisu M. digitiformis (Backeb.) Backeb. V jeho zozname KK z roku 2005 sa objavila Backebergova neexistujúca kombinácia "pygmaea v. digitiformis". Je zaujímavé, že "ohnivo červenej" (fervens, fiery) sú najbližšie práve odtiene červeno oranžové.
foto 1.: Ladislav Fischer, in CD Kaktusy-květy 2009 -1 / 0-Kaktusy_kvety_I_2009-2 (foto 156)
(Mdl. digitiformis KK 1467, Escoipe, 3800m);.....V prílohe - FischerCD1 @/ kaktusy květ 2009 II 156.jpg
Comment.: = elegantula KK 1465 ? (pozri - RH 1313)
foto 2., 3.: L. Fischer, in CD Kaktusy-květy 2009 -1 / 0-Kaktusy_kvety_I_2009-2 (foto III 526, 527)
(Mdl. digitiformis KK 1467, Escoipe, 3800m);.....V prílohe - FischerCD1 @/ kaktusy květ 2009 III 526.jpg, 527.jpg
Comment.: dva snímky exempláru (foto 1.) pri max. otvorení kvetov, kde počiatočný oranžový tón na druhý deň bledne -> pastelovo ružovooranžový kvet bez zreteľných prúžkov, nitky a blizny bledozelené, prašníky sv.žlté, telo trpaslík, tmavozelené, areoly malé hnedé, tŕne biele krátke (najbližšia podobnosť = elegantula KK 1465;
merc. Hillmann: RH 2009 DIV S (M. pygmaea de Escoipe KK 1467);  RH 2009 DIV S (M. pygmaea v. orurensis KK 1467) > mix. ident.?, mix. num.?;

collp.:
 top of page