return to the main list
digitiformis_s

Výskyt mena digitiformis:

nom.: [dygityfórmis], podľa char. tvaru tela, gr. digitus - prst, digitiformis - prstovitého tvaru; "x"formis - tvaru predmetu x, tvaru ako x, x-ovitého tvaru. Prípady v spojení "formis" s  multiformis - mnohotvarý.
adnot.: doleuvedené mená sa týkajú jedného popisu C. Backeberga - typovej rastliny neznámeho pôvodu s rozporným popisom "ohnivo červený kvet" (pozri - foto. Haage), dnes vedenej ako synonymum ku R. pygmaea (Fries) Br. et R.. Meno "digitiformis" nesie iba jeden Knížeho zber, údajne od Escoipe(?). V posledných rokoch sú niektoré formy R. pygmaea 'haagei' (napr. elegantula) šírené pod skomoleninou "oligitiformis" a novo tiež "oligiformis" alebo extra  "oligitiliformis"" (pozri - dole).


foto 1.: Walter Haage, Kniha o kaktusoch, Obzor 1969 / Neumann Verlag 1966;
(Mediolobivia pectinata v. digitiformis);.....V prílohe - Haage @/ digit_Ha1.jpg
Comment.:
foto 2.: (Fotodatabáza Ulmer PPP-Index "Artenverzeichnis zu Rebutia", Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart 2006).
(Rebutia digitiformis);.....V prilohe - Ulmer @/
DIG
oligitiformis_s
(pozri - digitiformis_s) (pozri - pygmaea_s) (pozri - elegantula WR 502)

Mediolobivia oligitiformis.....(hort. mut.)
Rebutia oligitiformis.....(hort. mut.)
Rebutia oligitiformis n. n. catalogue name = pygmaea 'elegantula'.....(hort., dat. Cactus Club Hokuriku 2004)

nom.: gr., lat. olig-, oligo- - málo, nemnoho; predpona olig-(samohl...), oligo-(spoluhl....). Pr.1: Sulcorebutia oligacantha - málotrnitá, s malým počtom tŕňov. Pr.2: Lobivia oligotricha Cárd., resp. L. cinnabarina var. oligotricha (Cárd.) Rausch, resp. L. acanthoplegma v. oligotricha - málovlasatá, s málo vlasmi. Pr.3: R(M) oligiformis (?) - málotvarý, intuitívna domnienka výrazu pre malý, zakrpatený tvar ? Oligitiformis vychádza ako nezmysel, t.j. = preklep digitiformis.
adnot.: Prípad objavenia sa "novinky" u exotických obchodníkov na základe skomolenia starého, dobre známeho mena ručným prepisovaním - v tomto prípade R. pygmaea "digitiformis". Meno už ďalej šírené najčastejšie v spojení s identitou R. elegantula - pozri R 502 (M. oligitiformis R 502) ale aj iných foriem pygmaea 'haagei'.


foto 1.: Andreas. Wessner, 2006 - www.kakteen-wessner.de (Bildgalerie Kakteen >> find item - al)
(Mediolobivia Oligitiformis); .....V prílohe - Wessner6 @/ 1-mediolobivia_oligitiformis.jpg
foto 1.: A. Wessner, 2009 - www.kakteen-wessner.de (Kakteen Gattungen - Mediolobivia >> find item - al)
(M. Oligitiformis) detail
Comment.: = R. elegantula
foto 2., 3.: Milan Štrauch, in K. K. Spišská n. Ves, 2009 - www.kaktusy.infosk.sk/fotogaleria/kaktusy/strauch/ (find > galleries > Rebutia)
(R. oligitiformis h. n. n.);....V prilohe - Strauch9R @/ Rebutia oligitiformis h.n.n.5.jpg; @/ Rebutia oligitiformis h.n.n 3.jpg
Comment.: =elegantula, forma s pastelovo oranžovým kvetom
merc. Cactus Heaven & other: Rus 2000 R (Mediolobivia oligitiformis); CaHe 2000 S-RD323.1 (Rebutia oligitiformis);
merc. Brabant: SB-C 2006 S-159 (M. oligitiformis);
merc. A. Wessner: AWK 2007 S-01120 (M. oligitiformis);

Rebutia oligitiformis R 502.....(hort. mut.)
Mediolobivia oligitiformis R 502.....(hort. mut.)

adnot.: Spojenie zberu WR 502 (= pygmaea 'haagei' v. elegantula) so skomoleným menom "digitiformis". Meno L. digitiformis je považované za synonymum L. pygmaea;
Rod a Ken Preston-Mafham, 1997 v Cacti: The Illustrated Dictionary uvádzajú R. pygmaea (Fries) Br. et. R. ako návrh alternatívneho mena pre Lobivia pygmaea (Fries) Bkbg., M. pectinata (Bkbg.) Bkbg. non Fric, R. gracilispina Ritt., M. haeffneriana Cullm. (neisto) a pre kultivar 'R. oligitiformis' (!?);


foto : nezaznamenané (pozri - WR 502)
merc. Koehres: GK 2008 S-3548 (Mediolobivia oligitiformis R 502);
merc. Cactus-Babula: CB 2007 R (Mediolobivia oligitiformis WR502);

Mediolobivia oligitiformis L 1004.....(hort. mut., mix. ident.)

adnot.: Pochybné spojenie zberu L 1004 (= Lobivia quiabayensis) so skomoleným menom.
merc. Stenasa Garden Center: SGC 2000 R-62948 (Mediolobivia oligitiformis L 1004) 74.50;

oligiformis
(pozri - oligitiformis) (pozri - digitiformis_s)

Mediolobivia oligiformis.....(hort. mut.? ident.?)

adnot.: Skrátená mutácia skomoleniny "oligitiformis" (pokus o gramatickú opravu na "oligoformis") v ponuke rastlín Chrudim 2005. Aj opravované meno vychádza s rovnako nejasným obsahom - málotvarý, s malým počtom tvaru, s malým množstvom foriem ?.
merc. Chrudim: ChK 2005jR217 (M. oligiformis)

oligitiliformis
(pozri - oligitiformis) (pozri - pygmaea_s) (pozri - digitiformis_s)

Rebutia pygmaea subsp. oligitiliformis.....(hort. mut. absurd.)

pub.comb: # ?


foto 1.: D. Vicente Bueno, 2006 - www.aztekia.com (Galería del Socio IV-IV >> find item)
(R. pygmaea ssp. oligitiliformis); .....V prilohe - Bueno @/ Rebutia_M_pygmaea_oligitiformis_08.jpg
Comment.: pygmaea haagei ?
ogolitiformis
(pozri - oligitiformis) (pozri - digitiformis_s)

Rebutia ogolitiformis.....(hort. mut. absurd.)

pub.: Ulmer PPP-Index "Artenverzeichnis zu Rebutia", Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart 2006.


foto 1.: (Fotodatabáza Ulmer PPP-Index 2006).
Comment.:
 top of page