return to the main list
L 1004 (Lau 1004)
(pozri - Lau_s) (pozri - digitiformis_s) (pozri - Lobivia)

coll.: A. B. Lau, Bolivia, La Paz, Arecaja, #

Lobivia quiabayensis L 1004..... (Lau, dat. RM-FND)
Mediolobivia oligitiformis L 1004.....(hort., dat. SGC 2000)

adnot.: R. Martin, FN Database, stav  2007 - (dat. - Lobivia, loc. - La Paz);  V rámci Rebutia neoverená identita, navyše s pochybným menom z katalógu STENASA Garden Center (v katalógu z roku 2000 sa nachádza väčšie množstvo skomolenín mien a zber. čísel !);
sign.:
foto.:
merc. Stenasa GC: SGC 2000 R-62948 (Mediolobivia oligitiformis L 1004) 74.50;
 top of page