return to the main list
WR 502 (R 502)
("oligitiformis")

(pozri - Rausch_s) (pozri - elegantula) (pozri - haagei_s) (pozri - haagei)
(pozri - pygmaea_s) (pozri - digitiformis_s) (pozri - oligitiformis_s)
(pozri - San Juan de Oro) (pozri - Santa Catalina) (pozri - Qda de Humahuaca)

coll.: W. Rausch, #, # (WR 1978: Jujuy, La Quiaca // WR 1985 elegantula: 1. Argentína, Jujuy, W Santa Catalina, blízko Rio Grande de San Juan, 3700m  // Bolívia, Sud Cinti & Sud Chichas, blízko Rio San Juan de Oro), 2. Argentina, Jujuy, Quebrada de Humahuaca),  3. Argentína, Jujuy/Salta, Sierra de Zenta);

Digitorebutia =35......(nom. prov. ident. Rausch 5.8.1978, dat. Inf.-brief "Echinopseen" 2/1982)
Mediolobivia haagei........(Rausch FN, dat. Fearn & Pearcy 1981)
Rebutia haagei (=R 35).....(Rausch numbers, dat. RM FND)
Mediolobivia haagei.....(hort., dat. Haage 1999)
Lobivia haagei var. elegantula Rausch 1985.....(typ)
Rebutia elegantula.....(dat. Šída 1997)
Rebutia pygmaea 'haagei' var. elegantula.....(hort., dat. SuccSeed 1997)
Mediolobivia pygmaea var. elegantula.....(hort., dat. KK-DK & Fischer)
Mediolobivia oligitiformis R 502.....(hort. digitiformis, dat. SGC 2000)
Rebutia haagei Frič & Schelle.....(hort., dat. Cactus Club Hokuriku 2004)
Mediolobivia haagei var. elegantula .....(dat. L.Bercht 2008)

adnot.: W. Rausch, 1978 (pub.1982) - svoj nález zaradil pod Digitorebutia (sensu Digitorebutia Fric & Kreuz. 1940) a provizórne identifikoval ako zhodný s nálezom WR 35 (haagei) z čoho by malo vyplývať po popise R. elegantula aj identifikácia WR 35;  O. Šída, RR 97, p.82 - (WR dat., lokalita - Rio San Juan de Oro);   M.Winberg -   (WR dat.,  lokalita - Santa Catalina, Argentina);  R. Martin FND, stav 2007 - (dat. haagei, = R 502, loc. =) orig. signalizovaná zhoda s nálezom R 35;
Lokalita (Šída)? - Jeden z bolívijských prítokov Rio Pilcomayo , končiaci tokom Rio Pilaya, má na svojich úsekoch rôzne mená. Úsek s menom Rio San Juan del Oro preteká južnou Bolíviou, tvoriac časť hranice dep.Tarija a výbežku prov. Sud Cinti, dep. Chuquisaca a južnejšie časť hranice dep. Tarija a dep. Potosí. Takýto popis by označoval nálezisko v Bolívii. Jeden horný úsek povodia dlhý asi 35km, s argentínskym pomenovaním Rio Grande de San Juan, tvorí časť severnej argentínskej hranice, západne od Santa Catalina. Pokiaľ platí lokalita v sev. Argentíne možná aj osada San Juan de Oro (pozri - mapa);
Približne od roku 2000 sa šíri čudné popisné meno "oligitiformis" spojené s číslom R 502 resp. WR 502. Pokiaľ ide skutočne o identitu Rauschom popísanej formy R. haagei, potom bolo základom pre jeho vznik Backebergovo meno "digitiformis".
sign.: (SS 98, 99, 2002) - very free clustering, small heads
foto 1.: Mats Winberg, 2000 - www.algonet.se/~succseed/photo.htm
foto 1.: M. Winberg, 2002 - www.succseed.com/images/gallery/
(Rebutia pygmaea v. elegantula WR 502);.....V prílohe - Winberg @/ rebpygwr502.jpg
foto 2.: (Jeff Notias ("jnotias") in home & garden, 2005 - home-and-garden.webshots.com/photo/ (album Sulco/Rebutia/Lobivia >>)
(R. haagei v. elegantula WR 502);.....V prilohe - jnotias @/ 342522555RmTbqD_ph.jpg
Comment.:
foto 3.: Gunnar Hatletveit, 2005 - public.fotki.com/GunnarHatletveit/rebutia/ (album Rebutia (page 7) >> find item - al)
(Rebutia pygmaea 'haagei' elegantula R 502);.....V prilohe - Hatletveit @/ apygmaeahaageielegantulaWR5022-vi.jpg
foto 4.: Agócs György, Rebutialand, 9. 2006 - agy.kaktus.hu (fotogaléria Rebutia >> find item - al)
(R. pygmaea haagei elegantula WR 502, AGY 97249);.....V prilohe - Agocs @/
foto 4.: Agócs György, Rebutialand, 2.2010 - www.rebutialand.pytalhost.eu (fotógaléria Rebutia >> find item - al, image id=439)
(R. pygmaea haagei elegantula WR 502) details;.....V prilohe - Agocs @/
Comment.: u niektorých jedincov z nálezov haagei elegantula bol zaznamenaný výskyt rôzne pásikovaných kvetov v kombinácii bledo ružovej a oranžovej
foto 5.: Marek Snowarski, 2009 - kaktusy.atlas-roslin.pl/skorowidz.htm
(M. pygmaea v. elegantula WR 502);.....V prilohe - Snowarski @/
Comment.:
foto 6.: Janine Hairan, Au Cacti Francophone, 2009 - www.cactuspro.com (Photos R >> find item - al)
(R. pygmaea v. elegantula WR 502) 3552;.....V prilohe - Cactuspro9 @/
foto 6.: Janine Hairan, Au Cacti Francophone, 2016 - www.cactuspro.com (photos > Cactaceae > Rebutia > haagei > find item - al)
(R. haagei v. elegantula WR 502) 3552;.....V prilohe - Cactuspro9 @/
Comment.: svetlooranžový kvet, trpaslík
foto 7.: Agócs György, Rebutialand, 2.2010 - www.rebutialand.pytalhost.eu (fotógaléria Rebutia >> find item - al, image id=425)
(R. pygmaea haagei elegantula WR 502) details;.....V prilohe - Agocs @/
Comment.: pastelovo bledooranžový kvet, štíhle telo s krátkymi bielymi tŕňmi
merc. Haage & other: Haage 99 R (Mediolobivia haagei R 502);
merc. Stenasa GC.: SGC 2000 R-62197 (Mediolobivia oligitiformis R 502) 64.50;
merc. Dv. Králové: KK-DK 2001, 2002 S-F474 (Mediolobivia pygmaea v. elegantule R 502);
merc. SuccSeed & other: SS 97-M993, SS 98-M1091, SS 99-M1172, SS 2001 S-M1114, SS 2002 S-1207 (Rebutia pygmaea 'haagei' v. elegantula WR 502, Sta Catalina, Arg) very free clustering, small heads;   Edgn 2000 R (Mediolobivia pygmaea ´haagei´ v. elegantula WR 502; SS);
merc. Chrudim: ChK 2005p3356.41 (Mediolobivia haagei v. elegantula WR 502, Sierra de Zenta, Jujuy);
merc. Fischer: LF 2007 S-114ME, LF 2011 S-378ME (M. pygmaea v. elegantula WR 502);
merc. Cactus-Babula: CB 2007 R (Mediolobivia oligitiformis WR502); CB 2007 R (Mediolobivia pygmaea v. elegantula WR502);
merc. Koehres: GK 2008 S-3548 (Mediolobivia oligitiformis R 502);
merc. Bercht: LB 2008 S 3186 (med haagei v. elegantula WR 0502 Rio San Juan de Oro, Jujuy, 3700 m);

collp.: Šuba, KE - (orig. KK-DK 2001 S-F474 - Mediolobivia pygmaea v. elegantule R 502);

sign.:
foto 1.: Šuba,.....V prílohe -
 top of page