return to the main list
KK 1465
(pozri - Kníže_s) (pozri - pygmaea) (pozri - pygmaea_s) (pozri - digitiformis_s)
(pozri - elegantula) (pozri - El Aguilar)

coll.: K. Kníže, Argentína, Salta (Jujuy?), El Aguilar, 4000m (Kníže: Salta, El Aguilar, 4000m in 2005 list)

Mediolobivia pygmaea. El Aguilar, 4000m, Arg......(Kníže 1977, dat. Fearn & Pearcy 1981)
Mediolobivia pygmaea.....(KK numbers, dat. RM FND)
Rebutia pygmaea ?.....(KK?, dat. Šída 1997)
Rebutia pygmaea Bckbg. KK 1465 = M. pygmaea......(hort. contr., dat. Cactus Club Hokuriku 2004)
Mediolobivia pygmaea (R.E.Fries) Backbg., Salta.....(Kníže in 2005 list)
Mediolobivia digitiformis.....(hort., dat. Fischer 2007)

adnot.: Ralph Martin FND - (KK dat. - M. pygmaea, lokalita - Salta, El Aguilar, 4000m);   Šída, RR 97 - (KZ 1465 dat.- pygmaea ?, nezaradené do zoznamu KZ, KK);
Šída, RR 97, p.86 (cit.) - "ako R. pygmaea bol označený rad nálezov. Je to ... a KK 1465 od El Aguilar."
Vzhľadom na to, že K. Kníže chápal druhy R. pygmaea (a tiež R. haagei) ako súčasť širokého okruhu R. pectinata, je pomenovanie nálezu ako "pygmaea" trochu zvláštne a súčasne potvrdujúce pravidlo. Pozri tiež KK 1467. Z tejto lokality pochádza tiež nález RH 1313 novo identifikovaný ako M. pygmaea v. eleganthula.
sign.: (Kníže) - identifikované pravdepodobne podľa popisu Lobivia pygmaea (R.E.Fries) Backbg.
foto.: nezaznamenané (pozri tiež - KK 1467)
merc. Fischer: LF 2007 S-33ME, LF 2010 S-71ME (Mediolobivia digitiformis KK 1465);
merc. Cactus-Babula: CB 2007 R (M. digitiformis KK 1465);
merc. Chrudim: ChK 2009p3347.52 (M. digitiformis KK 1464) > KK 1465, KK 1467 ?;

collp.:
 top of page