return to the main list
nigricans_s

gen. Rebutia K. Sch., subgen. Pygmaeolobivia (Backeb.) Šída, sectio Digitorebutia (Buin.) Buin. et Don., series 36. Nigricans (O. Šída, 1997)
gen. Rebutia K. Sch., subgen. Pygmaeolobivia (Backeb.) Šída, sectio Digitorebutia (Buin.) Buin. et Don., series 11. Nigricans(O. Šída, prov. 2004)

Charakteristika príbuzenského okruhu Nigricans:

adnot.: Šída, RR - príbuzenská skupina okolo R. nigricans predstavuje najjužnejšiu časť sekcie Digitorebutia. Prvé nálezy zástupcov skupiny spadajú ešte pred rok 1930;
Rozšírenie príbuzenstva od severu Jujuy na juh až do Tucumán (albispina).


foto 1.: Peter Wan, Peder Samuelsen, Craig Howe, Alexander Bunkenburg, Frank Bloss - Cactus Expeditions
(Rebutia Cuesta Obispo);..... V prilohe - CaExAr @/ Rebutia_Cuesta_Obispo(5).jpg
Comment.: Pravdepodobne forma z okruhu R. nigricans (pozri - C. Obispo)

Výskyt mena nigricans:

nom.: [nigrikáns], podľa char. vzhľadu otrnenia, lat. nigricáns - černejúci sa, černejúca sa

DIG
 top of page